Nyheter för PING PONG vid HB från höstterminen 2015

1
Nyheter för PING PONG vid HB från höstterminen 2015
Högskolans omorganisation påverkar även systemen på HB, ett av dem är PING PONG. Här nedan
finns information om de förändringar som kommer att ske i PING PONG i samband med
systemanpassningen den 15 juni 2015.
Om support i PING PONG
Efter den 15 juni blir det en central support med systemadministratörer för PING PONG där lärare/student kan få hjälp och råd med hur du använder de olika funktionerna som finns i PING PONG.
(Institutionsadministratörer för PING PONG kommer att försvinna.). För lärare finns dessutom en
pedagogisk utvecklingsresurs där lärarlag eller enskilda lärare kan boka konsultationer, workshops
m.m. för att utveckla sin pedagogiska användning av PING PONG. Varje termin erbjuds även
grundutbildningar för dig som är nybörjare alt. vill fräscha upp kunskaperna.
Den centrala supporten når du via e-post till [email protected] När du skickar in ditt ärende ber vi att
du beskriver ditt problem så detaljerat som möjligt (skicka gärna skärmdumpar) och anger
aktivitetens exakta namn. Det är också viktigt att du anger vilket program och kurs det gäller. Du får
direkt ett mailsvar att ditt ärende kommit fram och att vi kommer att höra av oss till dig så snart vi
kan. Fördelen med att ha en central support är att supportgruppen har samma kunskapsnivå och kan
därmed ge alla användare, lärare eller student, enhetlig support med jämn kvalitet.
Eftersom de gamla institutionernas startsidor i PING PONG kommer att försvinna efter 150615
kommer det inte längre att vara möjligt att ha ”institutionsspecifik” information på startsidan eller ha
en särskilt anpassad startsida för sin institution (institutioner finns inte längre). Information som finns
på webben kommer även att uppdateras med den nya supportadressen.
Vi har även planerat in att ha en särskild ”PING PONG-telefon” med telefontid där du (lärare/student)
kan få snabb hjälp med enklare ärenden. Mer information om detta kommer du att få när det blir
aktuellt senare i höst.
Om namngivning av aktiviteterna
Varje f.d. institution har haft olika varianter på namngivning av aktiviteter i PING PONG. Vi har valt
att namnge alla på ett enhetligt sätt, nämligen Ladokkod – Termin och period – Kursnamn, poäng –
Programkull.
En aktivitet som heter 31BRA1 H15-1 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1, 7,5 hp NGBIB14h
”avkodar” du så här:
2
31BRA1
•Ladokkoden
H15-1
•Vilken termin och period som kursen ges
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1, 7,5 hp
•Kursens namn och antal poäng
NGBIB14h
•Vilken programkull kursen tillhör
Om samlingsaktiviteter
Vi har också valt att skapa s.k. samlingsaktiviteter (= ”programaktiviteter”) för programkullarna så att
kurser som hör till samma programkull finns samlat. Fördelen med att ha det så här är att student
(och lärare) ser alla ingående kurser där kursskal är skapade redan i samlingsaktiviteten. En annan
fördel med dessa samlingsaktiviteter är att du (programansvarig, kursansvarig och/eller
utbildningsadministratör) kan ”annonsera” om kommande inslag i utbildningen/programmet utan att
behöva ha tillgång till kursaktiviteten (t.ex. moment som kommer att inträffa terminen eller läsåret
därpå).
Har då studenten/läraren automatiskt tillgång till alla kurser som hen ser under Ingående aktiviteteter?
Nej, studenten måste fortfarande registrera sig på kursen när det är dags och dessutom vänta på att
bli tillagd i aktiviteten av systemadministratör. Lärare måste fortfarande begära att bli tillagd i
aktiviteten av systemadministratör (mejla [email protected]).
3
Student/lärare kan dock se vilka aktiviteter hen har tillgång till genom att klicka på någon av de
ingående aktiviteterna, då ser det ut så här:
Till höger om aktivitetsnamnet finns en länk ”Till aktiviteten” – det innebär att du (student/lärare) finns
med som medlem i den. Klicka på länken och du kommer direkt till kursaktiviteten.
När student (och lärare) går in via Mina aktiviteter så kan man se aktiviteten/aktiviteterna och
samlingsaktiviteterna så här:
Om gamla aktiviteter
Alla gamla aktiviteter finns kvar – ingenting raderas! Lärare kan fortfarande kopiera in material från
gamla aktiviteter till sina nya aktiviteter.
Om ”informationsmöjligheter” i PING PONG
Program- eller kursansvarig kan som tidigare rikta information mot särskilda studentgrupper. Via PIM
eller anslag i kursaktiviteten når lärare alla registrerade studenter på den kursen och i
samlingsaktiviteten når man alla studenter som tillhör just den programkullen (t.ex. NGBIB14h).
Behöver du hjälp att få ut någon information till en större studentgrupp så mejla till [email protected]
så hjälper vi dig!
Mvh
/PING PONG-gruppen vid Högskolan i Borås
(Annika Gunnarsson, Kristina Orava och Carina Waldén)