Nyheter i v2015

Nyheter i IRONCAD v2015
– Bättre och snabbare hantering av filer vid öppna och spara.
– En ny välkomstdialog när programmet startas eller ingen fil är öppen, för att skapa
nya filer eller öppna tidigare filer.
– Blanda Sizebox och Profilhandtag för att ändra form och flytta samtidigt.
– Växla mellan Sizebox- och Profilhandtag med TAB (PU1).
1
rev: 20150427
– Tänd Triball automatiskt direkt vid släpp från katalog, via ny inställning på
katalogobjektets högerklicksmeny.
– Triballens orientering (rotation) sparas när den stängs av och startas igen. Tidigare
har den återgått till ankarpunktens orientering.
– Ny knapp i underkanten av programmet, för att återställa senaste markeringen (om
man råkar klicka bredvid och avmarkerar av misstag).
– Förbättrad hantering av fästpunkter (Attachment Points). Håll ned [CTRL] + [ALT]
när du klickar på en AP för att välja bland flera på samma ställe.
– AP’s kopplade till features, t.ex. hål. Om hålet flyttas följer det objekt som har en AP
låst mot hålet med (PU1).
– Bättre hantering av kataloger, bl.a. skapa ny och stänga aktiv katalog via högerklick.
– Ny funktion att gruppera ikoner i kataloger, visas som en ny ikon i form av en mapp
som man kan öppna och gå ur.
2
rev: 20150427
– Steel Frames, ny typ av part för att bygga stålramar (eller av annat material).
Använder Structured Part och ett nytt verktyg där Block, Cylindrar och 3D-kurvor
eller 2D Shapes kan användas som bas för profilernas ramar att byggas kring.
Ändras grundformen uppdateras hela ramen och alla profiler automatiskt. Öppna
gärna exempelkatalogen som heter SteelFrames.icc för att testa och redigera
färdiga ramar.
– Steel Frames, förbättrat stöd för trimning av profilramar. Flera ändar i samma loop
kan nu trimmas i samma kommando (PU1).
3
rev: 20150427
– Skapa en ny animeringsbana via knappen Add New Path använder sig nu av
Property Browser istället för som tidigare - ett egenskapsfönster ovanför scenen
som samtidigt hindrade användaren från att rotera och zooma med kameran.
– Stöd för måttsättning av punktmoln (Point Cloud).
4
rev: 20150427
– Fler Quick Shapes; Sphere och Spin (rotationsformer) som är användbara vid
modellering av importerade punktmoln.
– Kosmetisk 3D-svets (Cosmetic Weld). Placera ut notering om svets i 3D-modellen
som kan överföras till CAXA 2D-ritningar.
5
rev: 20150427
– PMI (Product Manufacturing Information), vilket ger möjlighet att måttsätta och
annotera, ange svetsinformation och ytjämnhet etc, direkt på 3D-modellerna i 3Dscenen. Dessa kan också överföras till CAXA 2D-ritningar.
– PMI, grupperingsförbättringar. Möjlighet att ändra namn, vyorientering och
visningsinställningar (PU1).
6
rev: 20150427
– PMI, måttsätt till skärningspunkt av två tänkta linjer på 3D-modeller (PU1).
– PMI, stöd för toleranser vid måttsättning av 3D-modeller (PU1).
– PMI, svetsmarkering stöder stilinställningar och flera pilar (PU1).
– SmartMarkup, en ny grupp verktyg för att ange ändringar och information på 3Dmodeller i 3D-scenen.
– SheetMetal, sätt handtagstyp som standard – Sizebox- eller Profilhandtag. Ny
inställning under Options, SheetMetal (PU1).
7
rev: 20150427
– SheetMetal, ny inställning under Options, SheetMetal för att överföra utbredd plåt till
stycklistan (BOM) som standard (PU1).
– SheetMetal, plåttabellens ordning konsekvent listad. Tidigare har den haft olika
ordning på olika platser (PU1).
– SheetMetal, associera med kant för features. Ny inställning under Options,
SheetMetal för att automatiskt associera ny features som släpps från kataloger med
den kant de släpps på. Påverkar även stängda hörn av Outside och Inside Bend,
vilka nu kan stängas korrekt med verktyget Add Closed Corner.
– SheetMetal, förbättringar av bockens inställningar vid ändring av vinkel och radie.
Nu bibehålls den enskilda bockens övriga justeringsinställningar (adjustment) mer
konsekvent när man ändrar vinkel eller radie på bocken (PU1).
8
rev: 20150427
– ICD, separat inställning för textorientering av diameter/radie, kan styras att alltid
ligga horisontellt i 2D-ritningen.
– ICD, gänginformation använder samma typer av inställningar som övrig
måttsättning.
– ICD, kontroll av knälängd på form- och läges-referenser (Datum Feature).
9
rev: 20150427
– ICD, referenslinjer kan användas som startpunkt vid automatmåttsättning
(AutoDimension).
– ICD, referenslinjer är inte längre exkluderade när Include geometry points är aktiv.
– ICD, stycklista (BOM) kan spara inställning för sortering av listan baserad på Part
Number.
– ICD, raderade mått lämnar inte längre några "rutor" efter sig. Grafiken uppdateras
bättre.
– ICD, exportinställningar för DWG/DXF stöder export av flera blad. Varje blad kan
ställa in en referensvy som använder den skala som bladet ska bibehålla vid
exporten och på så vis kan man ha olika skalor i olika blad (PU1).
10
rev: 20150427
– CAXA, previewfönstret uppdateras om man släcker visning av vissa parter.
– CAXA, åtkomst till BOM-mallar direkt när man skapar BOM. Istället för att enbart
välja förinställd standard i ritningsmallen.
11
rev: 20150427
– CAXA, möjlighet att ta bort inställningen för brutna vyer (Break View).
– CAXA, möjlighet att redigera Broken-out Sections.
– CAXA, nytt verktyg för att ändra avstånd mellan befintliga mått i ritningen.
– CAXA, stöd för egna tabeller.
12
rev: 20150427
– Uppdaterade filformat till IC-TRANS importfilter;
– Inventor 2014 Parts and Assemblies
– SolidWorks 2014 Parts and Assemblies
– NX 9 Parts and Assemblies
– CATIA V5 R23
– Pro/E Creo 2.0
– SolidEdge ST6
– JT version 8 and 9
– Ny inställning för import, Import Graphics if possible, vilket läser enbart in
facettinformation (grafik) vid import, för att snabba upp och förenkla importen. Gäller
enbart nativeformat, alltså originalfiler från andra 3D CAD-system (PU1).
– Nytt FEM-system integrerat i IRONCAD – MP for IronCAD (MultiPhysics).
13
rev: 20150427
– Stöd för KeyShot 5. Överför modeller direkt från IRONCAD till KeyShot 5.
– Vid överföring av modeller till KeyShot för rendering eller animering följer nu även
de texturer som använts med över till KeyShot (PU1).
– Förbättrat stöd för GrabCAD. Öppna filer från GrabCAD direkt i IRONCAD.
– Ladda upp 3D-modeller till Sketchfab.com
– IRONCAD COMPOSE iOS - en ny app för Apple iOS! Visa och hantera IRONCADfiler på din iOS-enhet, både 3D-modeller och kataloger.
– Export till iPad. Nytt verktyg för att exportera filer och kataloger till iOS-enheter.
Skapa "lättvikts"-modeller, vilka är grafiska representationer som kan användas på
en iOS-enhet.
– Importera filer skapade i COMPOSE iOS. De grafiska representationer som skapas
i iOS-appen kan öppnas och "väckas till liv" om ursprungsmodellerna finns
tillgängliga i kataloger på den dator iOS-modellerna öppnas.
14
rev: 20150427