Versionsblad 3.42A

2015-12-23
Pyramid Business Studio
Nyheter i version 3.42A
(2015-12-23)
Läs om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.42A.
Här uppmärksammas även mindre förändringar baserade på kunders önskemål, märkta med ett ”Obs!”
i kanten. Vi rekommenderar en extra kontroll av dessa, då de kan påverka arbetssätt och resultat.
Viktigt - före uppdatering till version 3.42A!
Vid nyinstallation startas Installationsmenyn som innehåller installationshandbok och annan viktig
dokumentation. Spara eller skriv ut installationshandboken och ha den till hands vid installationen,
jämte detta versionsblad!
•
Kontrollera att säkerhetskopiering har gjorts, att backupen fungerat felfritt samt att
tillräckligt diskutrymme finns!
•
Rutin 882 Diagnos ska köras före konvertering. Använd funktionen Spärra
inloggningar för att förhindra att användare loggar in när diagnosen körs.
•
Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas och spärra
inloggning via menyvalet ”Spärra inloggningar, alla företag” i PBS Administration!
Funktionen spärrar PTC och WTS tillfälligt
•
Tänk på att godkänna och överföra alla utskrivna journaler före konvertering!
•
Starta om servern så att låsta filer frisläpps.
•
Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt.
•
Vi rekommenderar provinstallation på en backup med skarp data och verifiering att
vitala flöden för ert företag fungerar.
Registerkonvertering
Flertalet större register konverteras, vilket kan innebära en längre konverteringstid.
Obs!
Vid konvertering måste PTC- och WTS-tjänster vara stoppade.
Obs!
Gamla e-line utgår i 3.42A
Från och med version 3.42A kan endast Nya e-line användas. Då det åter endast finns en
version av e-line tillgängligt, kommer den att återta namnet e-line
PBS342A_n.doc/ Sid 1
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Innehållsförteckning
Viktigt - före uppdatering till version 3.42A!
1
Registerkonvertering
1
Gamla e-line utgår i 3.42A
1
Innehållsförteckning
2
Nyheter i version 3.42A
Texthantering
12
12
Ny Texteditor
12
Texteditor – Nyhet i sp05
13
Projektrevidering
13
112 Projektbudgetar/prognoser
13
Egenskaper
13
Uppföljning av projektbudgetar
13
Utökad koppling - Order/Tillverkningsorder och Inköp
14
Registerförändringar
14
Registreringsrutiner
14
Centraler
15
Studio
15
Ledtid mellan inleverans och utleverans
Successiv vinstavräkning
15
15
119 Successiv vinstavräkning
15
8013 Order/projektcentral, flik Rader
16
8017 projektgruppscentral, Flik Order
16
8020 Utskriftscentral
16
8292 Transaktioner Successiv vinstavräkning
16
Nya moduler - EDI-order kund och EDI-verktyg
16
EDI-order kund
16
EDI-verktyg
16
F1-hjälp
16
Engelsk F1-Hjälp – Nyhet i sp04
16
Engelsk F1-Hjälp – Nyhet i sp05
16
Klientinstallationer och övriga installationer
17
Systemkrav
17
CRM Connect
17
Kalendersynkning – Nyhet i sp05
17
Phone Edition och PDA Solutions – Nyhet i sp04 och 05
17
Phone Edition och PDA Solutions – Nyhet i sp06
17
Webbserver e-handel
17
PBS342A_n.doc / Sid 2
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Nyheter i Grundregister och System
18
Allmänt
18
Husarbete rot/rut
18
710 Artiklar – Nyhet i sp04
18
710 Artiklar – Nyhet i sp05
18
710 artiklar - Nyhet i sp 10
18
711 Setartiklar
18
712 Avtalspriser
19
720 Kunder
19
731 Blanketter
19
741 Justera projekt – Nyhet i sp05
19
744 Intrastat – Nyhet i sp04
19
746 Specialregler kampanjer
19
786 Projektstatus
19
786 Projektstatus – Nyhet i sp06
19
788 Projektgrupper – Nyhet i sp05
20
791 Egenskaper Pyramid
20
821 Leveransvillkor
20
840 Rapportgeneratorn – Nyhet i sp05
20
840 Rapportgenerator – Nyhet i sp10
20
841 Skrivare – Nyhet i sp05
20
870 Systemuppläggning
20
880 Städa register
20
890 Företagsdata
21
8010 Kundcentral – Nyhet i sp05
21
8011 Artikelcentral – Nyhet i sp04
21
8013 Order/Projektcentralen
21
8013 Order/projektcentral – Nyhet i sp04
21
8014 Personalcentral
21
8014 Personalcentral – Nyhet i sp04
21
8017 Projektgruppscentral
21
8017 Projektgruppscentral – Nyhet i sp04
22
8017 Projektgruppscentral – Nyhet i sp06
22
8018 Inköpscentral
22
8020 Utskriftscentral
22
8020 Utskriftscentral – Nyhet i sp04
22
8030 SMS-Central
22
8112 Kundstudio – Nyhet i sp04
22
PBS342A_n.doc / Sid 3
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8132 Orderradsstudio – Nyhet i sp04
22
8141 Inköp/Radstudio
22
8142 Inköpsradsstudio
22
8147 Transaktionsstudio– Nyhet i sp04
23
8292 Transaktioner Successiv vinstavräkning– Nyhet i sp04
23
Nyheter i Pyramids Moduler
Autogiro
24
24
237 Auto-inbetalning
24
Betalkort EMV
24
3110 Kassa försäljning – Nyhet i sp04
24
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp05
24
Bytkod
24
9850 Bytkod – Nyhet i sp05
24
CRM/Säljstöd
24
Texthantering
24
612 Aktiviteter
25
613 Kalender – Nyhet i sp05
25
615 Prospekt – Nyhet i sp06
25
617 Resursbokning
25
Word/Writer offert – 640 Snabborder
25
781 Projekttyper
26
791 Egenskaper CRM/Säljstöd
26
Sökvägar
26
9711 Importera kundprospekt från Excel/Calc
26
CTI-telefonikoppling
26
CTI – Dialogen för inkommande samtal – Nyhet i sp04
26
CTI – Dialogen för inkommande samtal – Nyhet i sp05
26
613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, Fliken CTI – Nyhet i sp04
26
791 Egenskaper Datorintegrerad Telefoni (CTI)
26
8296 Telefonistudio– Nyhet i sp04
27
Design Studio
27
Viktigt angående egna datafält – Nyhet i sp06
27
E-faktura kund
27
Bifoga bilaga
27
211 Fakturering- Nyhet i sp05
27
767 EDI Uppdragstyper
27
8040 EDI Central
27
E-faktura leverantör
28
Visa alltid attest (web)
28
PBS342A_n.doc / Sid 4
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
e-line
28
Webbserver e-handel
28
Mobil e-handel – Nyhet i sp05
28
Mobilversionen – Nyhet i sp05
28
AddThis – Nyhet i sp06
29
Attest – Nyhet i sp06
29
A-Ö-listan – Nyhet i sp05
29
Bildvisning – Nyhet i sp04
29
Beställ prislista – Nyhet i sp06
29
Cookievarning – Nyhet i sp06
29
CSS och Språkfiler – Nyhet i sp06
29
F7-texter
30
Handelsbanken Faktura – Nyhet i sp06
30
Kampanjpriser – Nyhet i sp06
30
Kassasidan
30
Kassasidan - Nyhet i sp05
31
Klarna
31
Klarna Administration – Nyhet i sp06
31
Krypterat användarnamn och lösenord
32
Mobilversionen – Nyhet i sp06
32
Orderöversikt – Nyhet i sp06
32
Sökning
32
726 Kontakter – Nyhet is ps06
32
3913 Skyltningar
33
Artikel i skyltningar – Nyhet i sp05
33
791 Egenskaper e-line Inloggning och registrering
33
791 Egenskaper e-line Inloggning och registrering – Nyhet i sp05
33
791 Egenskaper e-line Listlayout
33
791 Egenskaper e-line Listlayout – Nyhet i sp04
33
791 Egenskaper e-line Listlayout – Nyhet i sp05
33
791 Egenskaper e-line Menyer– Nyhet i sp05
34
791 Egenskaper e-line Order och inläsning
34
791 Egenskaper e-line Visning och Texter
34
791 Egenskaper e-line Kommunikation – Nyhet i sp05
34
Publicering av navigeringsträd – Nyhet i sp04
35
850 PTC Monitor PTC-Uppdrag E-line Navigeringsträd
35
850 PTC Monitor PTC- uppdrag Skapa crosselling
35
850 PTC Monitor PTC-Uppdrag för bevakning av lagersaldo
35
PBS342A_n.doc / Sid 5
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8280 e-artikelstudio – Nyhet i sp06
35
Uppskick
35
e-säljare/Pyramid iPad
36
e-säljare Pyramid – Nyhet i sp04
36
e-säljare Pyramid – Nyhet i sp05
36
Appen
36
Orderdata TB/TG i appen – Nyhet i sp06
36
Förberedande för ny modul e-säljare - kund – Nyhet i sp06
36
721 Personal
36
791 egenskaper e-säljare – Nyhet i sp06
37
874 Behörighet
37
3920 Orderinläsning
37
Fakturering
37
Orderregistreringsrutiner (Rot/Rut) – Nyhet i sp04
37
Orderregistreringsrutiner (Rot/Rut) – Nyhet i sp05
37
210 Fakturaunderlag
37
210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp04
38
210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp05
38
214 Kontrakt
38
221 Räntefakturering – Nyhet i sp05
39
271 Ansökan husarbeten – Nyhet i sp 10
39
Husarbete rot/rut - Nyhet i sp06
39
Flerlager
39
466 Lagertabell
39
8194 Lager/artikelstudio
39
8293 Lageromföring/Radstudio – Nyhet i sp04
39
Företagsupplysning
39
Kreditbevakning
39
757 Creditsafe – Bevakning
40
893 Anmärkningskontroll
40
791 Egenskaper Företagsupplysning
40
791 Egenskaper Företagsupplysning - Nyhet i sp06
40
892 Avtal Företagsupplysning – Nyhet i sp06
40
PTC-uppdrag Creditsafe Raitingbevakning
40
Försäljningsanalys
41
8157 Försäljningsanalysstudio – Nyhet i sp05
41
Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland
41
335 Corporate File Payment
41
335 Corporate File Payment – Nyhet i sp05
41
791 Egenskaper Giro
41
PBS342A_n.doc / Sid 6
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Grafisk planering (EQ-plan)
41
EQ-plan - Nyhet i sp05
41
Importrutiner
41
3800 Importrutiner – Nyhet i sp05
41
3810-3831 Import Orderrutiner - Nyhet i sp05
41
3821 Import Order – Nyhet i sp06
42
3831 Import Utleverans order – Nyhet i sp06
42
3830 Import Fakturaunderlag – Nyhet i sp06
42
3833 Import EDI – Nyhet i sp06
42
3880 Import Leverantörsreskontra – Nyhet i sp06
42
850 PTC Monitor – Nyhet i sp04
42
Kassa
43
3110 Kassaförsäljning
43
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp04
43
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp05
43
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp06
43
3171 Prisfråga - Nyhet i sp05
43
3180 Kassatyper
43
3188 Dynamiska knappar
43
8174 Z-dagrapport
43
791 Egenskaper Kassa
44
Kedjemodulen
44
Utvecklad handel mellan företag i kedjan
44
6023 Import Kedja – Nyhet i sp05
44
6040 Centralorder – Nyhet i sp05
44
8061 Butikscentral – Nyhet i sp05
45
Koppling TA-system
45
Grafiska webbmiljön i LogTrade från Pyramid
45
411 Utleverans
45
720 Kunder
45
791 Egenskaper Koppling TA-system
45
820 Transportsätt
45
840 Rapportgenerator – Nyhet i sp04
46
850 PTC Monitor
46
872 Arbetsplatser – Nyhet i sp06
46
8013 Order/projektcentral
46
8013 Order/Projektcentral – Nyhet i sp04
46
8262 Tilläggstjänster
46
PBS342A_n.doc / Sid 7
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Koppling XTendLink
46
330 Bankgiro – Nyhet i sp05
46
Lagerplatser/Batch
47
435 Lagerplats/artikel
47
Leverantörsreskontra
47
314 Inköpspåför faktura
47
Materialplanering
47
Koppling Kundorder – TO
47
510 Tillverkningsorder – Nyhet i sp04
48
510 Tillverkningsorder – Nyhet i sp06
48
521 Rapportering – Nyhet i sp04
48
570 Produkter
48
571 Kalkylpriser – Nyhet i sp04
49
Ritningskoppling
49
8051 Tillverkningscentral
49
523 Körplan – Nyhet i sp05
49
MPS
49
Order/Lager/Inköp
49
Word/Writer offert – 410 Order
49
410 Order
50
410 Order – Nyhet i sp04
50
410 Order – Nyhet i sp05
51
411 Utleverans
51
411 Utleverans – Nyhet i sp05
51
412 Totalleverans
51
412 Totalleverans – Nyhet i sp05
51
413 Bekräfta order – Nyhet i sp04
52
430 Inköp
52
430 Inköp – Nyhet i sp04
52
431 Inleverans
52
431 Inleverans – Nyhet i sp04
52
436 Inköpsförfrågan – Nyhet i sp04
52
480 Inventering
52
880 Städa register
52
886 Avsluta order – Nyhet i sp05
52
8013 Order/Projektcentralen
52
8017 Projektgruppscentral
53
8018 Inköpscentral
53
8020 Utskriftscentral
53
PBS342A_n.doc / Sid 8
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8141 Inköp/Radstudio
53
8142 Inköpsradsstudio
53
8142 Inköpsradsstudio – Nyhet i sp05
53
PDA Solutions
53
Generellt – Nyhet i sp05
53
PDA Inleverans
53
PDA Inventering – Nyhet i sp04
53
PDA Inventering – Nyhet i sp05
53
PDA Utleverans
54
414 PDA Utleverans
54
791 Egenskaper PDA Lager
54
791 Egenskaper PDA Order
54
Phone Edition
55
Mobil Arbetsorder – Nyhet i sp06
55
Mobil Arbetsorder – Arbetsorderlistan – Nyhet i sp06
55
Mobil arbetsorder – Materialrapportering
55
Mobil arbetsorder - Ny order
55
Mobil arbetsorder - Ny order – Nyhet i sp04
55
Mobil Arbetsorder - Ny Order – Nyhet i sp06
55
Mobil arbetsorder - Orderstatus – Nyhet i sp04
55
Mobil Arbetsorder – Orderstatus – Nyhet i sp06
55
Mobil Arbetsorder – Tidrapportering – Nyhet i sp05
55
Serienummerstudio – Nyhet i sp04
56
3515 Tidrapportering – Nyhet i sp06
56
Prisinläsning
56
737 Sidoregisterstudio – Nyhet i sp05
56
735 Prisinläsning – Nyhet i sp05
56
Projekt
56
Word/Writer offert – 110 Projekt
56
110 Projekt
57
110 Projekt – Nyhet i sp04
57
110 Projekt – Nyhet i sp05
57
119 Successiv vinstavräkning – Nyhet i sp04
57
123 Dagbok – Nyhet i sp05
57
8013 Order/Projektcentralen
57
Redovisning
58
931 Skattedeklaration – Nyhet i sp05
58
8154 Specialsaldostudio – Nyhet i sp05
58
Redovisning PLUS
58
Specialrapporter – Nyhet i sp04
58
PBS342A_n.doc / Sid 9
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Reklamation
58
440 Reklamation
58
440 Reklamation – Nyhet i sp04
58
441 Returmottagning
58
442 Reklamationsanalys – Nyhet i sp04
59
763 Reklamationsstatus
59
791 Egenskaper Reklamation
59
840 Rapportgenerator
59
8013 Order/Projektcentral
59
8018 Inköpscentral
59
8147 Transaktionsstudio – Nyhet i sp04
59
8221 Reklamationsradsstudio
59
Serienummer/Serviceorder
60
Reservation Serienummer – Nyhet i sp05
60
431 Inleverans – Nyhet i sp04
60
431 Inleverans – Nyhet i sp05
60
7510 Serviceorder
60
7510 Serviceorder – Nyhet i sp04
60
7510 Serviceorder – Nyhet i sp05
61
7570 Serienummer
61
7570 Serienummer – Nyhet i sp04
61
7575 Underhållsservice – Nyhet i sp04
61
8010 Kundcentral – Nyhet i sp04
61
8011 Artikelcentral – Nyhet i sp04
61
8020 Utskriftcentralen – Nyhet i sp06
61
8070 Serienummercentral – Nyhet i sp04
61
8191 Serviceorder/radstudio – Nyhet i sp04
62
Tidrapportering
62
3515 Tidrapportering
62
3515 Tidrapportering – Nyhet i sp05
62
8014 Personalcentral – Nyhet i sp06
62
Uthyrning
62
8510 Hyresorder
62
8510 Hyresorder – Nyhet i sp05
63
Variantartiklar
63
Variantartiklar – Registrering via variantmatris – Nyhet i sp06
63
472 Variantartiklar – Nyhet i sp05
63
473 Dimensioner – Nyhet i sp05
63
8197 Grundart/Artikelstudio – Nyhet i sp05
63
PBS342A_n.doc / Sid 10
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
WTS / Web Service
63
Web Service
63
PBS342A_n.doc / Sid 11
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Nyheter i version 3.42A
Här nedan presenterar vi inledningsvis de större och mer övergripande nyheterna i version 3.42A.
I avsnitten längre fram delas nyheterna in efter modultillhörighet, med ett samlande avsnitt för
förändringar i grundregister och system.
Texthantering
Ny Texteditor
Texteditorn i Pyramid är numera en extern internetbaserad JavaScript htmleditor
(TinyMCE). Texten sparas i HTML5 med teckenkodning UTF-8.
Obs!
Uppgraderingen till HTML5 påverkar all texthantering i Pyramid. För att få reda på vilka
funktionaliteter som berör ditt företag, bör därför du ta del av all information om
Texteditorn här nedan.
Texteditorn anpassas efter vad texten är avsedd att användas till. Vid exempelvis
texthantering för e-line finns en mängd funktioner tillgängliga, medan en text för
orderradstexter har ett minimum av funktioner tillgängligt. Följande kan texteditorn
användas till:
• Text avsedd för e-line – text för webbplatser som är optimerad för detta. (se även
avsnittet om e-line i detta versionsblad för viktig information)
• Text som visas i Pyramid – exempelvis Rutininstruktioner.
• Text som skrivs ut på en blankett - exempelvis Orderblanketter.
• Text som inte kan vara formaterad - exempelvis Orderradstexter.
Även texthantering i fristående rutiner som exempelvis rutin 612 Aktiviteter och rutin 620
Utskick, använder den nya texthanteringen.
Nu finns möjlighet att koppla Språkkod på F7-text för ”Inköpsblanketter” och ”Textrader
inköp”.
Egenskapen ”F7-text med blank språkkod används då text med språkkod saknas” har flyttats
från fliken Utskrifter till fliken Övrigt i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer.
F7-texter som registrerats i tidigare versioner av Pyramid Business Studio har skapats och
lagrats med en äldre html-kod. När en sådan befintlig text öppnas i den nya editorn kommer
den att visas annorlunda gällande färger, typsnittets storlek med mera. Dessa befintliga texter
får manuellt justeras och sparas därefter i HTML5.
Notera att typsnittet Windings inte fungerar i samtliga webbläsare utan endast i Internet
Explorer. Typsnittet Windings behålls i den nya texteditorn, med anledning av att några av
våra kunder använder det vid utskrift av vissa blanketter. Typsnittet Windings finns enbart
tillgängligt för de texttyper som avser blankettutskrifter.
För att köra PBS Webb krävs Internet Explorer ver 10 (eller högre). För att köra PBS i
Windows krävs Internet Explorer lägst version 9.
Detaljerad beskrivning av Texteditorn finns i F1-hjälp för Texthantering under
?/Texthantering via Pyramids skrivbord, eller via navigeringen i F1-hjälp.
PBS342A_n.doc / Sid 12
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
Obs!
2015-12-23
Texteditor – Nyhet i sp05
Följande ändringar gäller ENDAST WINDOWS-miljön och texteditorn!
Valet av taggen main för e-linetexter har plockats bort, eftersom e-line använder taggen och
det endast får finnas en (1) sådan.
Nu finns det fler teckenstorlekar att välja bland.
Bättre stöd för tabellhantering samt inkopiering av formaterad text har införts.
Nu finns möjlighet att länka till en bild i text avsedd för blanketter.
Projektrevidering
Flera budgetar såsom ursprunglig, föregående och aktuell kan sparas för projekt. Möjlighet finns att
revidera skapade budgetar. Projektgrupp hanteras också, vilket gör det möjligt att samlat följa upp
projekt. Uppföljning och jämförelse mot budget kan ske i studior och rapporter.
112 Projektbudgetar/prognoser
Ny rutin för att skapa och revidera projektbudgetar/prognoser för order och projektgrupper.
Det ger möjlighet att följa upp hur budgetvärden har förändrats över tid.
Det är möjligt att arbeta både med Projektbudgetar och Projektgruppsbudgetar.
Egenskaper
BUDGETREVIDERING
Egenskapen markeras på ordern enligt inställning i rutin 781 Projekttyper eller enligt
inställning i rutin 788 Projektgrupper.
EGENSKAPEN PROJEKTGRUPPSBUDGET
Om flera order tillsammans utgör ett projekt används egenskapen Projektgruppsbudget.
Dessa order hanteras då tillsammans vid revidering i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser.
Egenskapen markeras på ordern enligt inställningen i rutin 788 Projektgrupper.
Uppföljning av projektbudgetar
Uppföljning kan ske i följande rutiner:
8013 ORDER/PROJEKTCENTRALEN
•
Fliken Order/Projekt, ny infobild CEPOPB.
•
Fliken Rader.
8017 PROJEKTGRUPPSCENTRALEN
•
Fliken Struktur, listkontroll Order.
•
Fliken Order listkontroll Order.
•
Fliken Order listkontroll Rader.
•
Fliken Rader.
PBS342A_n.doc / Sid 13
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
STUDIOR
•
8290 Projektbudget/prognos – Ny studio.
•
8291 Projektbudget/prognosrader – Ny studio.
•
8130 Orderstudio.
•
8132 Orderradsstudio.
RAPPORTER
•
Listan Rev.aktuell budget (POKAL2) i rutin 8020 Utskriftscentral visar jämförelse
utfall mot reviderad aktuell budget.
•
Listan Efterkalkyl akt.budg. (POEK1) i rutin 8020 Utskriftscentral visar jämförelse
utfall mot reviderad aktuell budget.
Utökad koppling - Order/Tillverkningsorder och Inköp
Nytt register Inköp/order koppling (LU 5970) som visar vilka order/tillverkningsorder och inköp som
hör ihop. Med hjälp av registret ges möjlighet att visa kopplingar i inköps- och
order/tillverkningsrutiner. Gäller nyregistrerade poster.
Registerförändringar
• Nytt register LU 5970 Inköp/order koppling.
• Nytt datafält i register Orderrader #3429 Kopplat inköp finns.
• Nytt datafält i register Inköpsrader #5429 Kopplad order finns.
• Nytt datafält i register Tillv.rader #7934 Kopplat inköp finns.
• Nytt datafält i register Inköpsanmodan #5004 Inköpsrad.
• Om ”Ackumulera inköp per artikel” används i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp kan en
inköpsrad skapas utifrån flera orderrader. Det skapas då flera poster i det nya registret
för att visa information på inköpsrad och orderrad.
Registreringsrutiner
I rutin 410 Order, fliken Orderrader i sidoinformationen Inköp visas vilka inköpsanmodan
och inköp som är kopplade till orderraden. Visar även om inköpsrad är makulerad. Gäller
även rutin 110 Projekt, 3110 Kassaförsäljning och 7510 Serviceorder.
I rutin 510 Tillverkningsorder, fliken Material i sidoinformationen Inköp visas vilka
inköpsanmodan och inköp som är kopplade till tillverkningsraden. Visar även om inköpsrad
är makulerad.
I rutin 430 Inköp, fliken Inköpsrader i sidoinformationen Order visas vilka
order/tillverkningsorder som är kopplade till inköpsraden. Visar även om
orderrad/tillverkningsrad är makulerad.
PBS342A_n.doc / Sid 14
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Centraler
I rutinerna 8013 Order/Projektcentral, 8017 Projektgruppscentral, 8051 Tillverkningscentral.
Fliken Inköp, listkontroll Inköpsanmodan har nya knappar tillkommit, Ta bort och Överför.
Knappen ”Ta bort”, som används för att i register Inköpsanmodan kunna ta bort poster som
inte är överförda till något inköp. Knappen ”Överför” används för att överföra alla
inköpsanmodan till inköp.
I rutinerna 8013 Order/Projektcentral och 8051 Tillverkningscentral på fliken Inköp finns en
ny knapp Order/Inköp under listkontrollen Inköpsanmodan. Med knappen visas en
infodialog med eventuella inköpskopplingar. I listkontrollen Inköp visas alla inköp som
tillhör aktuell order.
Ny flik har tillkommit Rad/Inköp i rutinerna 8013 Projektcentral och 8051
Tillverkningscentral. Fliken visar till vilken inköpsrad som order/tillverkningsrad är kopplad
till.
I rutin 8018 Inköpscentral, fliken Rad/Order visar vilka order/tillverkningsorder som är
kopplade till inköpsraden.
Studio
Ny studio i rutin 8176 Inköp/Order visar kopplingar mellan order/tillverkningsorder och
Inköp.
Ledtid mellan inleverans och utleverans
Nu finns ett datum som speglar tiden från inleverans till att varan är klar att leverera. I rutin
710 Artiklar finns ett nytt fält i ”Intern ledtid, dagar”.
Används funktionen ”Förslag lev.vecka” i rutin 410 Order visas förslag på leveransvecka
som inkluderar ledtid och intern ledtid.
Då en inköpsanmodan skapas i Pyramid tas hänsyn till denna interna ledtid. Det skapas
inköpsanmodan i Pyramid standard och från modulen Materialplanering.
Pyramid visar och tar hänsyn till intern ledtid i rutin 432 Bekräfta inköp.
Successiv vinstavräkning
Metod för Successiv vinstavräkning kommer att införas. Successiv vinstavräkning är en bokslutsmetod
som innebär redovisning av ett projekts resultat/intäkt successivt.
119 Successiv vinstavräkning
Ny rutin för Successiv vinstavräkning. Rutinen används för order som registreras i rutin 110
Projekt och 410 Order och då pågående arbeten ska värderas enligt principen för Successiv
vinstavräkning. Mer om Successiv vinstavräkning finns att läsa i F1-hjälp.
PBS342A_n.doc / Sid 15
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8013 Order/projektcentral, flik Rader
Ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv vinstavräkning
8017 projektgruppscentral, Flik Order
Ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv vinstavräkning
8020 Utskriftscentral
Ny lista för Pågående arbeten PHIA01. Listan visar nu information om Successiv
vinstavräkning.
8292 Transaktioner Successiv vinstavräkning
Ny studio som visar transaktioner för successiv vinstavräkning.
Nya moduler - EDI-order kund och EDI-verktyg
EDI-order kund
Med EDI-order kund går det att läsa in och skapa XML-filer.
Format och Arbetsbeskrivningar för ”Sveorderflödet med enkelt ordersvar” levereras med
modulen. De har skapats och testats i samarbete med EDI Solutions.
EDI-verktyg
EDI-verktyget används för att skapa filformat, och tolka dessa. Möjlighet finns att läsa in
filer samt att skapa filer.
F1-hjälp
Engelsk F1-Hjälp – Nyhet i sp04
F1-hjälp har nu översatts till engelska för följande filer. Hjälpfilerna finns tillgänglig efter
installation av hjälpfilspaket 04 och servicepack 04 vid inloggning med språk Engelska.
Valutaorder = Currency Order = currency.pdf
Tidrapportering = Time Entries =timeentr.pdf
Engelsk F1-Hjälp – Nyhet i sp05
Samtliga filer till F1-hjälp (med några få undantag för utgående och nya moduler under
utveckling) har nu översatts till engelska. Hjälpfilerna finns tillgänglig efter installation av
servicepack 05 vid inloggning med språk Engelska.
Det krävs att arbetsplatsinstallation körs efter installation. Detta för att F1-hjälp på engelska
ska fungera korrekt.
PBS342A_n.doc / Sid 16
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Klientinstallationer och övriga installationer
Systemkrav
Systemkraven för version 3.42A har höjts. Se Systemkravsdokumentationen på
www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö.
CRM Connect
Ny version av CRM Connect måste installeras på arbetsplatsen för att EML (Electronic
Mail) ska användas istället för Microsoftformatet MSG. Se information om EML under
”Grundregister och System”, avsnittet ”Allmänt”.
Kalendersynkning – Nyhet i sp05
Gäller Kalendersynkning (rutin 613 Kalender, Arkiv/Egenskaper fliken Kalendersynk).
Nu finns en ny version av Google kalendersynkronisering som kräver en ny
arbetsplatsinstallation. Läs mer i Installation Grund 3.42A på:
http://www.unikum.se/dok/inst_hb_342A.pdf.
Phone Edition och PDA Solutions – Nyhet i sp04 och 05
Ny version av mwesetup.exe med .net-programvara måste installeras på webbservern. Den
nya versionen innehåller bland annat nya ikoner och bilder för PDA Solutions.
Phone Edition och PDA Solutions – Nyhet i sp06
Ny version av mwesetup.exe med .net-programvara måste installeras på webbservern. Den
nya versionen innehåller bland annat uppdaterade ikoner och bilder för Phone Edition.
Webbserver e-handel
.NET FRAMEWORK 4.5
Webbservern måste ha .Net Framework 4.5 eller senare installerad.
NY ARBETSPLATSINSTALLATION
Konfigurationsfiler på webbservern måste ha nya parametrar. Dessa parametrar sätts
automatiskt vid uppskick av grundsystem. För att detta ska ske korrekt måste XML-objektet
på nytt installeras via arbetsplatsinstallationen. Arbetsplatsinstallation måste utföras innan
uppskick av grundsystem.
Observera att XML-objektet också måste uppdateras på wts-datorn.
PBS342A_n.doc / Sid 17
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Nyheter i Grundregister och System
I detta avsnitt presenteras förändringar i grundregister och system.
Allmänt
Obs!
EML ISTÄLLET FÖR MSG
EML (Electronic Mail) är ett e-postformat som är mer generellt än Microsoftformatet
MSG. Det nya formatet används numera vid all e-posthantering till och från Pyramid. Se
även information under ”Klientinstallationer och övriga installationer” ovan.
Husarbete rot/rut
Riksdagen röstade nyligen igenom budgetförslaget att sänka rotreduktionen till 30 % och
förändra det maximala reduktionsbeloppet för rutarbete. Redan till version 3.41A sp 10,
tillägg 3 samt 3.42A sp 05, tillägg 4 infördes stöd i Pyramid inför en eventuell förändring av
rot-/rutreglerna. Läs mer på:
http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#RotRut_151207
Obs!
710 Artiklar – Nyhet i sp04
Egenskapen ”Beräkna deb pris” på fliken Övrigt gav effekt vid all rapportering, men får nu
bara effekt vid Orderpåföring. Egenskapen är nu tillgänglig även för artiklar av kategori 3.
Fliken Valutapriser, knappen Nytt, har nytt fält för Datum för Registreringsdatum för
valutapriset.
Ny flik, Kundartiklar, med möjlighet att koppla kundens artikelkod till aktuell artikel.
710 Artiklar – Nyhet i sp05
När en artikel raderas ska fältet #1037 ”Ersatt av artikel” tömmas på alla artiklar där den
borttagna artikeln är en ersättningsartikel.
710 artiklar - Nyhet i sp 10
För att definiera vad som är timmar, material, övriga kostnader och typ av arbete har en ny
tabell införts. Tabellen Husarbetskod nås i rutin 710 Artiklar, under fliken Artikel. Ange
husarbetskod på de artiklar som används vid rot- eller rutarbete. Läs vidare under
Husarbete/ROTavdrag 3.41A på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö:
http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_341A.pdf
711 Setartiklar
Är artikel markerad med Intrastat i rutin 710 Artiklar på fliken Övrigt föreslås Intrastat på
setartikel. Om omarkerad på artikel är fältet inte tillgängligt på setartikeln.
PBS342A_n.doc / Sid 18
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
712 Avtalspriser
Nya fält i prishanteringen, Minsta rabatt/påslag och Högsta rabatt/påslag. När rabatt/påslag
har räknats om från % till belopp så görs kontroll mot minsta/högsta rabatt/påslag på
orderrad.
720 Kunder
Fältet GLN/id ersätter tidigare EAN-kod.
Nytt fält OVT. En typ av elektronisk faktureringsadress, vanligt i Finland.
ALTERNATIV FAKTURAADRESS
Med kryssrutan kan alternativ faktureringsadress användas. Med kryssrutan markerad blir
knappen Alt.fakt. adress tillgänglig för att registrera alternativ fakturaadress. För att adressen
ska användas måste fälten Utd.adress och Postadress vara ifyllda.
731 Blanketter
Möjlighet att göra urval på ordernummer vid makulera utskrifter.
741 Justera projekt – Nyhet i sp05
Nu går det att byta momskod även för de order som saknar momskod i orderhuvudet.
744 Intrastat – Nyhet i sp04
SCB informerar om att programvaran IDEP kommer att ersättas helt av den webbaserade
versionen IDEP.WEB för de som väljer att importera filer. Ändringen träder i kraft från och
med rapporten avseende 2015-01. Det är möjligt att importera både textfil och Excelfil till
SCB. I Pyramid skapas en textfil som är semikolonseparerad, standardutförande enligt SCB.
I Pyramid finns ett nytt rapportformat ISBLID Intrastat-IDEP som stödjer den nya
programvaran IDEP.WEB.
•
Återställ rapporten i rutin 840 Rapportgenerator.
•
Notera att skrivaren som används för utskriften av intrastatrapporten ska ha
kryssrutan ”Efterbehandla via SESRT” markerad och Sidmatning märkt med Linefeed. Inställningarna nås via knappen Egenskaper och Avancerat i rutin 841
Skrivare.
746 Specialregler kampanjer
Undantag artiklar kan nu anges för valfritt fält i artikelregistret.
Obs!
786 Projektstatus
Vid ändring till avslutat projekt sätts nu även avslutsdatum från order- och
rapporteringsrutiner.
786 Projektstatus – Nyhet i sp06
Nu är det möjligt att välja vilken färg som ska representera respektive projektstatus. Denna
färg används i rutin 617 Resursbokning och i Mobil arbetsorder.
PBS342A_n.doc / Sid 19
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
788 Projektgrupper – Nyhet i sp05
Det är nu möjligt att göra successiv vinstavräkning även för projektgrupper som inte har
egenskapen projektgruppsrevidering. I rutin 788 Projektgrupper kan kryssrutan Successiv
vinstavräkning markeras även om kryssrutan projektgruppsrevidering inte är markerad.
791 Egenskaper Pyramid
FÖRSÄLJNING
Ny kryssruta för Fast text vid textrad på fliken Std.värde.
LAGER/INKÖP
Ny egenskap "Möjlighet att inventera blankt antal till noll". Med egenskapen markerad får
alla artiklar som inte har inventerats och som ingår i inventeringsanmodan saldo noll.
821 Leveransvillkor
Nytt fält för Incoterms.
840 Rapportgeneratorn – Nyhet i sp05
Nu finns nya specialfält på blanketter som skriver ut fakturakund om sådan finns, annars
skrivs orderkunden ut. Fälten är #10086 Fakturakund, #10087 Företag, #10088
Utdelningsadress, #10089 Postadress. De är tillgängliga i formaten Följesedel (FSED),
Ordererkännande (OERK), Packsedel (PACK), Offert (OFFE) och Arbetsorder (ARBO).
840 Rapportgenerator – Nyhet i sp10
Förändrade filformat: Hushållsarbeten (BUPHXM) och Rotarbeten (BUPRXM). Läs vidare
under Husarbete/ROTavdrag 3.41A på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö:
http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_341A.pdf
841 Skrivare – Nyhet i sp05
Det är nu möjligt att ange att Inköpsförfrågan via e-post ska gå till kontaktpersonen hos
leverantören.
870 Systemuppläggning
SEVEIMP
Inläsning av F7-text till Lu14 sker nu enligt den nya texthanteringen.
880 Städa register
INKÖPSANMODAN
Nya kryssrutor i rutin 880 Städa register, Inköpsanmodan ”Överförda anmodan” respektive
”Ej överförda anmodan” gör det möjligt att välja att städa bort ett urval av Inköpsanmodan.
PBS342A_n.doc / Sid 20
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
890 Företagsdata
Fältet GLN/id ersätter tidigare EAN-kod. GLN är ett nummer för att identifiera företag och
organisationer samt funktioner och platser kopplade till ditt företag/din organisation.
På fliken Övrigt finns nu fälten:
GLN/id eget företag
GLN/id egen godsadr.
GLN/id egen fakt.mottag
BG egen Fakt.mottag
8010 Kundcentral – Nyhet i sp05
Fliken Kundinfo, knappen Fråga pris. Det är möjligt att visa endast avvikande priser genom
att markera den nya kryssrutan ”Endast avvikande priser”.
8011 Artikelcentral – Nyhet i sp04
Det är nu möjligt att presentera information från enhetsregistret (LU 155) i infobilden.
8013 Order/Projektcentralen
Flik Inköp, listkontroll Inköpsanmodan har nya knappar, Ta bort och Överför. Knappen ”Ta
bort”, som används för att i register Inköpsanmodan kunna ta bort poster som inte är
överförda till något inköp. Knappen ”Överför” används för att överföra inköpsanmodan till
inköp.
8013 Order/projektcentral – Nyhet i sp04
Fliken Kundfakturor. Ny knapp ”Kundreskontra”, ger ingång till aktuell faktura i rutin 270
Kundreskontra.
Fliken Lev.fakturor. Ny knapp ”Visa lev.”, ger ingång till aktuell leverantör i Lev.centralen.
Fliken Rader, ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv
vinstavräkning.
8014 Personalcentral
Ny flik Inköp som visar inköpsorder och inköpsrader per signatur.
8014 Personalcentral – Nyhet i sp04
Finns nu ikoner för centralerna 8013 Order/Projektcentral och 8018 Inköpscentral.
8017 Projektgruppscentral
Flik Inköp, listkontroll Inköpsanmodan har nya knappar, Ta bort och Överför. Knappen ”Ta
bort”, som används för att i register Inköpsanmodan kunna ta bort poster som inte är
överförda till något inköp. Knappen ”Överför” används för att överföra inköpsanmodan till
inköp.
PBS342A_n.doc / Sid 21
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8017 Projektgruppscentral – Nyhet i sp04
Fliken Projektgrupp, ny infobild CEPGPB (Projektbudget/successiv vinstavräkning).
Fliken Order, ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv
vinstavräkning.
8017 Projektgruppscentral – Nyhet i sp06
På fliken Inköp har det tillkommit en knapp med koppling till Inköpscentralen.
8018 Inköpscentral
Flik Inköp. Finns nu möjlighet att skriva ut inköpslistor från centralen.
Nu finns Snabbsöksfunktionen i inköpscentralen.
8020 Utskriftscentral
Ny kryssruta på Lagervärdeslista (ALVE) och Lagerv. flerlager (ALLV) som är tillgänglig
med beräkningsmetod FIFO-pris. Det finns nu möjlighet att beräkna negativt lagervärde,
dvs. negativt lagersaldo utan inleveranser. Pris från artikelregistret kan hämtas i listbox.
På Leveranslistan (ORLE) finns nu en ny kryssruta ”Inte direktleverans”.
8020 Utskriftscentral – Nyhet i sp04
Leveranslista ORLE.
Nu är det möjligt att skriva ut kontrakt på leveranslistan.
Ny lista för Pågående arbeten PHIA01. Listan visar nu information om Successiv
vinstavräkning.
Obs!
8030 SMS-Central
Rutin 8030 SMS-Central har flyttats och finns nu som rutin 759 SMS.
8112 Kundstudio – Nyhet i sp04
Nu är det möjligt att visa information från kundens återförsäljare i listkontrollen.
8132 Orderradsstudio – Nyhet i sp04
Det går nu att visa information från Prisregistret i listkontrollen.
8141 Inköp/Radstudio
Aktivitetsknapp har tillkommit i rutinen.
8142 Inköpsradsstudio
Aktivitetsknapp har tillkommit i rutinen.
PBS342A_n.doc / Sid 22
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8147 Transaktionsstudio– Nyhet i sp04
Det går nu att visa information från Prisregistret i listkontrollen.
8292 Transaktioner Successiv vinstavräkning– Nyhet i sp04
Ny studio som visar transaktioner för successiv vinstavräkning.
PBS342A_n.doc / Sid 23
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Nyheter i Pyramids Moduler
Här nedan delas nyheterna in efter modultillhörighet.
Autogiro
237 Auto-inbetalning
Ny egenskap ”Check + Längdsiffra” för inläsning av Bankgiro Inbetalningar (BgMax). Ger
säkrare träff av rätt faktura.
Betalkort EMV
Betalkort EMV – Nyhet i sp06
Modulen har nu stöd för Spectracard 3.13.0 och SVEA Ekonomi. Kontakta Payzone för mer
information.
3110 Kassa försäljning – Nyhet i sp04
Modulen kan nu hantera mobila betalningar via SEQR. Kontakta Payzone för mer
information.
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp05
Stöd för Spectracard version 3.12.
Stöd för mobila betalningar via SEQR.
Stöd för valutaväxling vid betalning med utländska kort (DCC)
Bytkod
9850 Bytkod – Nyhet i sp05
Bytkod uppdaterar nu även F7-texter kopplade mot leverantör.
CRM/Säljstöd
Obs!
Texthantering
Texthantering som används i CRM/Säljstöd berörs av den nya texthanteringen. Läs
avsnittet ”Texthantering” bland huvudnyheterna i detta dokument samt i F1-hjälp under
?/Texthantering eller via Texthantering i F1-hjälps navigering.
PBS342A_n.doc / Sid 24
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
612 Aktiviteter
Obs!
FLIK E-POST
Vid kopiering av ett e-postmeddelande till Pyramid från MS Outlook, sparas e-posttexten
numera separat på nya fliken E-post. Texten är inte längre redigerbar vilket gör det möjligt
att se originaltexten. Saknas e-posttext på aktiviteten är fliken tom.
Textrutan för redigerbar text på fliken aktivitet visas som vanligt.
PLATS MÖTE
Fältet Plats möte är numera en listbox, med möjlighet att välja Företagets namn och ort,
Kontaktens adress och ort eller den egna adressen i rutin 890 Företagsdata.
613 Kalender – Nyhet i sp05
Kalendersynkning (Arkiv/Egenskaper/Kalendersynk): Nu finns en ny version av Google
kalendersynkronisering.
615 Prospekt – Nyhet i sp06
Fältet Kommentar (#4971) har blivit förlängt till 120 tecken.
617 Resursbokning
Nu finns möjlighet att byta projektstatus på en order direkt i resursbokningen.
Ny inställning för att låta färger i ganttschemat styrs av orderns projektstatus. Se
inställningar i rutin 617 Resursbokning och i rutin 786 Projektstatus.
Nu är det möjligt att sätta standardrubrik med information från serienummerregistret i de fall
det är en serviceorder som resursbokas. Inställningen görs i rutin 791 Egenskaper
CRM/Säljstöd.
Listkontrollen för order har nu tillgång till information från både företagsregistret och
serviceorderregistret.
Word/Writer offert – 640 Snabborder
Nu finns det möjlighet att få F7-text Orderblanketter för orderraden som textrader på offerten
i MS Word/OpenOffice/LibreOffice. Även F7-text för Orderblanketter som kopplats till
artikel skrivs ut. Funktionen aktiveras genom redigering av offertformatet via rutin 791
Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Samma flik gäller för både offerthuvud och
offertrader. Obs! För att F7-texter ska fungera för artikelraderna måste mallen innehålla en
tabell med fyra rader.
Möjlighet att använda hyperlänkar på offerten i MS Word. Funktionen aktiveras genom
redigering av offertformatet i rutin 840 Rapportgenerator och via rutin 791 Egenskaper
CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Läs mer i F1-hjälp för Grundregister om rutin 791
Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument.
PBS342A_n.doc / Sid 25
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
781 Projekttyper
Nu finns möjlighet att koppla en arbetsgrupp på en projekttyp.
791 Egenskaper CRM/Säljstöd
Ny flik för F7-text i paletten Pyramid Mall i rutin 791 Egenskaper CRM/Säljstöd, Fliken
Dokument. Ger möjlighet att få F7-text Orderblanketter för orderraden som textrader på
offerten i MS Word/OpenOffice/LibreOffice.
Obs!
Sökvägar
I PBS Webb krävs UNC-sökväg och befintliga aktiviteters sökvägar bör ses över. Om inte
UNC-sökväg finns på dessa, kan SEVEUC48 köras i rutin 1930 Starta dialog.
Nya aktiviteter får med automatik UNC-sökvägar.
9711 Importera kundprospekt från Excel/Calc
Mallen har döpts om till CSAFE. Notera att om den gamla mallen MSAFE har använts i
tidigare Pyramidversion, är båda mallarna tillgängliga.
CTI-telefonikoppling
CTI – Dialogen för inkommande samtal – Nyhet i sp04
Ny knapp öppnar rutin 8296 Telefonistudio. Läs mer i F1-hjälp för modulen.
Dialogen visas inte om kryssrutan ”Visa ej popup-dialog vid samtal från personal” markerats
i rutin 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Telefoni (CTI).
CTI – Dialogen för inkommande samtal – Nyhet i sp05
I CRM/Säljstöd, rutin 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Telefoni (CTI) finns
möjlighet att ange att popup-dialogen inte ska få fokus. Därigenom undviks störning i
pågående arbete i annan dialog.
613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, Fliken CTI – Nyhet i sp04
Ny kryssruta ”Visa ej popup-dialog vid samtal från personal” innebär att samtal från
Personalregistret inte ska visas.
791 Egenskaper Datorintegrerad Telefoni (CTI)
Omfattande modernisering av dialogen har utförts. Nu finns möjlighet att ange hur
inkommande nummer ska formateras före match i telefonnummerregistret, samt att ange hur
utgående nummer ska formateras före uppringning.
PBS342A_n.doc / Sid 26
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Det är också möjligt att ange hur söknummer i telefonnummerregister ska formateras då
registret skapas. Detta kräver att det befintliga registret skapas om. Severutin SEVECTI1
körs automatiskt vid verifiering av servicepacksinstallation i rutin 870 Systemuppläggning.
Tidigare hårdkodade värden som använts i formateringar anges då som standarvärden i
synliga fält. Detta görs för att värden i befintliga installationer inte ska gå förlorade.
Kryssrutan Aktivera logg ger möjlighet att skapa en logg över inkommande/utgående samtal
under dagen. Skydd av den personliga integriteten, dvs. genom att inte logga samtal till
privata kontakter, sker genom markering av kryssrutan ”Logga inte privata kontakter”.
8296 Telefonistudio– Nyhet i sp04
Ny studio som visar logg över telefonsamtal.
Design Studio
Viktigt angående egna datafält – Nyhet i sp06
Hanteringen av egna datafält har ändrats. Vid uppdatering till 3.42ASP06 och senare bör en
kontroll göras för att se om det finns dubbletter på egna datafält. När dubbletter finns bör
dessa åtgärdas innan uppdateringen påbörjas. Information finns för återförsäljare på
Partnersidorna, Marknad, PPNews, PPNews nr18 - 2015.
E-faktura kund
Bifoga bilaga
Möjlighet att skicka med Fakturabilaga (FABI) både med E-faktura e-post och E-faktura
GeBC. Egenskaper för Fakturaspecifikation aktiveras i rutin 791 Egenskaper Fakturering.
Beskrivning av inställningar finns i F1-hjälp för modulen E-faktura kund.
211 Fakturering- Nyhet i sp05
Nu finns stöd för samlingsfaktura i XML-filen.
767 EDI Uppdragstyper
Rutin 767 EDI Uppdragstyper byter namn till rutin 767 E-faktura kund Uppdragstyper
8040 EDI Central
Rutin 8040 EDI Central byter namn till rutin 8040 E-faktura kund central.
PBS342A_n.doc / Sid 27
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
E-faktura leverantör
Visa alltid attest (web)
Rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra fliken Fakturaregistrering. Med markerad
kryssruta Visa alltid attest (web), ingår Attest/attestmallfältet i tabb-ordningen när fakturan
sparas. Detta gäller PBS Webb.
e-line
Från och med version 3.42A kan endast Nya e-line användas. Då det åter endast finns en
version av e-line tillgängligt kommer den att återta namnet e-line.
Webbserver e-handel
.NET FRAMEWORK 4.5
Webbservern måste ha .Net Framework 4.5 eller senare installerad.
NY ARBETSPLATSINSTALLATION
Konfigurationsfiler på webbservern måste ha nya parametrar. Dessa parametrar sätts
automatiskt vid uppskick av grundsystem. För att detta ska ske korrekt måste XML-objektet
på nytt installeras via arbetsplatsinstallationen. Arbetsplatsinstallation måste utföras innan
uppskick av grundsystem.
Observera att XML-objektet också måste uppdateras på WTS-datorn.
Mobil e-handel – Nyhet i sp05
En mobilversion av e-line finns nu tillgänglig. Mobilversionen innehåller valda delar av
fullversionen men är i grunden samma applikation. Det är valbart för kunden att använda
mobil- eller fullversionen i mobilen. Mobilversionen aktiveras i rutin 791 e-line Layout och
verktyg, fliken Mobil, där det också finns möjlighet att ange egenskaper för navigeringsträd,
skyltningar och crosselling.
Mobilversionen kan ha egna färger, logotyp, navigeringsträd, startskyltning, CSS och
JavaScript-filer
Mobilversionen – Nyhet i sp05
För surfplattor visas nu fullversionen som standard.
I mobilversionen används alltid produktvisningen ”utökad lista”. Denna visningstyp behölls
när användaren gick över till fullversionen. Nu används visningstyp enligt inställningarna för
fullversionen i detta fall.
PBS342A_n.doc / Sid 28
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
AddThis – Nyhet i sp06
AddThis har ändrat hur deras script aktiveras. Nu finns två fält i rutin 791 Egenskaper
Pyramid, e-line, Layout och verktyg, fliken AddThis; ”Kod produktsida” och ”Kod
<body>”. Vid aktivering av olika verktyg för kontot på addthis.com finns det alltid kod (det
står ’Step 1’ på deras sida) som ska kopieras in i fältet ”Kod <body>”. Beroende på vilket
verktyg som valts kan det ibland även finnas kod (’Step 2’ på deras sida) som ska in specifikt
på produktsidan. Då kopieras koden in i fältet ”Kod produktsidan”.
Attest – Nyhet i sp06
Det är nu möjligt att attestera order även på orderöversiktens sida för orderrader.
Om du har egen design: Namn på knappen ”Kopiera order” har bytts från pnlCopyOrder till
pnlButtons.
A-Ö-listan – Nyhet i sp05
Används A-Ö-listan i samband med navigeringsträdet och egna justeringar för flikarna i
navigeringsträdet har gjorts via CSS behöver justeringarna ses över. Detta eftersom
hanteringen bakom dessa flikar har ändrats i arbetet med att förbättra prestanda och
minneshantering
Bildvisning – Nyhet i sp04
Ny bildvisning med möjlighet att visa fler bilder per artikel, grundartikel och variantartikel.
Även möjlighet till bildzoom.
Beställ prislista – Nyhet i sp06
Det är nu möjligt att via rutin 840 Rapportgenerator hämta fram ett nytt delformat, Staffling,
som visar en artikels prisstafflingar på e-prislista med formatet WAPL.
Cookievarning – Nyhet i sp06
Tidigare cookievarning återkom vid varje nytt besök på e-handeln. Detta har uppfattats som
störande. Därför visas nu cookievarningen endast första gången e-handeln besöks.
CSS och Språkfiler – Nyhet i sp06
Kompletterande information om förändringar i CSS-/Språkfiler finns i separat
dokumentation på http://www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm#e-line.
PBS342A_n.doc / Sid 29
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
Obs!
2015-12-23
F7-texter
Texthantering som används i e-handeln berörs av den nya texthanteringen. Läs även
avsnittet om Texthantering i detta dokument.
SEVEETXT - ERSÄTTA BEFINTLIGA E-HANDELSTEXTER
De e-handelstexter som registrerats i tidigare versioner av Pyramid Business Studio och
lagrats med en äldre html-kod kan ersättas med texter lagrade i det nya formatet. Det görs
genom att manuellt köra SEVE-rutinen SEVEETXT i rutin 1930 Starta dialog. Det är möjligt
att köra denna rutin i omgångar genom att välja att avbryta och fortsätta senare.
Detta är inget krav för att texterna i e-handeln ska visas korrekt, men rekommenderas för att
sidorna på internet ska få en korrekt bakomliggande kodstruktur. Det är viktigt för att ge rätt
förutsättningar för indexering av en sida hos sökmotorerna.
Handelsbanken Faktura – Nyhet i sp06
Möjligheten att erbjuda Handelsbanken Faktura via Dibs utgår. Istället har en direktkoppling
mot Handelsbanken implementerats. Avtal med Handelsbanken krävs. Nytt betalningssätt
registreras i rutin 827 Betalningssätt med betalningstyp ”Handelsbanken Faktura.
Egenskaper för betalningar med Handelsbanken Faktura anges i rutin 791 e-line Order och
inläsning, fliken SHB.
Kampanjpriser – Nyhet i sp06
Om en artikels pris kommer från en kampanj visas nu priset rödmarkerat på samma sätt som
för artiklar som i rutin 3911 e-artiklar märkts upp som ”Visas som rea”.
Kassasidan
VISNINGSORDNING AV OLIKA AVDELNINGAR/SEKTIONER
Det är nu möjligt att bestämma i vilken ordning de olika avdelningarna/sektionerna på
kassasidan ska visas. Ordningen på de olika sektionerna anges i rutin 791 e-line Kundkorg
och kassa, fliken Kassasida.
ORDERGRÄNSER FÖR FRI FRAKT-/EXPEDITIONSAVGIFT
På Kassasidan visas nu de ordergränser som kunden behöver uppnå i köpet för att få fri
frakt-/expeditionsavgift. Under rubrikerna Leverans och Betalningsvillkor visas exempelvis
Postpaket (Fritt vid 1000:-) om det finns ett tak för fria leveranser och betalningsvillkor där
taket inte redan har uppnåtts.
SNABBKASSA
För att en kund enklare ska kunna skicka in sin beställning finns det nu möjlighet att aktivera
en snabbkassa. För att snabbt registrera en order kan nödvändig information från kunden
reduceras till ett minimum, genom inställningar på registreringsformuläret i rutin 791 e-line
Inloggning och registrering. Här styrs att vissa fält endast ska anges endast om kunden väljer
att skapa ett konto och först därefter krävs det att användaren anger inloggningsuppgifter.
PBS342A_n.doc / Sid 30
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
När en ny kund registrerar en order via snabbkassan utan att skapa konto, skapas det en
kundpost. För att undvika dubbletter i kundregistret, finns det olika grader av kontroll för att
para ihop befintliga kundposter med en ny order. Kontrollen kan ske på valfri kombination
av e-post, person-/organisationsnummer och namn.
I kombination med snabbkassan finns det nu möjlighet att hämta kundens adress genom
person- eller organisationsnummer. Om valt betalningssätt är Klarna Faktura, hämtas
adressen via Klarna. Är det önskvärt att erbjuda adresshämtning även för andra
betalningssätt, finns det möjlighet att hämta adress via Creditsafe (om avtal finns). Observera
att adresshämtning via Creditsafe medför en avgift.
Vilka kunduppgifter som visas under Mina uppgifter, kan styras via listlayouten
”Kassasidan, mina uppgifter” i rutin 791 e-line Listlayout. Ska fälten delas in under rubriker,
markeras ”Visa rubrik” på fältet vars ledtext ska visas som rubrik.
Egna css-justeringar behöver ses över, eftersom kassasidan helt är omgjord.
I och med Snabbkassan, har även registreringsformuläret påverkats. Även här behöver egna
css-justeringar ses över.
FÄLT I KUNDKORGEN INSTÄLLBARA
Möjlighet att via listlayouten Varukorg ställa in vilka fält som ska visas i varukorgen. Även
möjlighet att lägga fram önskad lev.vecka och egna fält från orderradsregistret som då blir
inmatningsbara.
Kassasidan - Nyhet i sp05
KUNDENS TRANSPORTSÄTT FÖRVALT PÅ KASSASIDAN
Om kundens transportsätt i rutin 720 Kunder finns med som valbart leveranssätt på
kassasidan, är detta nu förvalt
Obs!
Klarna
För att få möjligheten att senare integrera Klarnas back office-funktioner har
standardkopplingen mellan Pyramids e-handel och Klarna ersatts med deras mer
avancerade integration. Detta medför att det istället för passiva fakturor skapas så kallade
reservationer, när en kund väljer att betala via Klarna Faktura. Reservationer kan på
samma sätt som de tidigare fakturorna aktiveras och hanteras i Klarna Online.
Klarna Administration – Nyhet i sp06
Ny rutin 3922 Klarna Administration med möjligt att hantera Klarnabetalade order direkt
inifrån Pyramid. Se rutinens F1-hjälp för handledning.
Obs!
Det krävs att ”Ingen hantering” har markerats för egenskapen ”Skapa betalning” i rutin 791
e-line Order och inläsning, fliken Klarna.
För att kunna kommunicera med Klarna måste ett ”Klarnaobjekt” installeras på de
arbetsplatser som ska köra rutin 3922 Klarna Administration. Objektet installeras via
arbetsplatsinstallationen eller via \addins\Klarna\InstallKlarnaObject.exe.
PBS342A_n.doc / Sid 31
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Krypterat användarnamn och lösenord
Lösenord i rutin 726 Kontakter har nu ändrats till krypterade lösenord för att säkerställa att
uppgifterna inte kan ses i systemet.
Mobilversionen – Nyhet i sp06
Mitt konto finns nu i mobilversionen med funktionerna ”Mina uppgifter” och
”Orderöversikt”. Efter inloggning, klicka på inloggningsikonen igen för att få fram menyn
för Mitt konto.
Nu visas artikelkoden i produktlistningar för mobilversionen.
Kontakta oss-sidan är nu mobilanpassad och nås via sidfoten.
Orderöversikt – Nyhet i sp06
Det går nu att lägga ut fält för valutakod på orderraderna. Fältet finns under Specialfält i
listlayouten för ”Orderöversikt, rader” i rutin 791 Egenskaper e-line Listlayout.
Sökning
FONETISK SÖKNING
Fonetisk sökning dvs. hänsyn till viss felstavning är numera standard i e-handeln.
Fonetisk sökning innebär att både sökning på ”Klick” och ”click”, ger träff om ”click” finns
i t.ex. en artikelbenämning. Sökresultatet rankas därför och exakt match ger högre rankning.
Sökning med mellanslag exempelvis ”click grön” rankar både sökningen på ”click” och
”grön” och den totala rankningen avgör hur hög rankning varje träff ger. Sökresultat med
samma rankning sorteras i underordningen artikelkod eller benämning beroende på
inställning. Fonetisk sökning kan stängas av i rutin 791 Egenskaper e-line under Visning och
texter.
INSTÄLLNINGSBAR SÖKDATA
Det är nu möjligt att styra vilken data som ska beaktas vid sökning. Detta görs i rutin 791
Egenskaper e-line Visning och texter, under fliken Sökdata.
BREADCRUMBS PÅ PRODUKTSIDA FRÅN SÖKRESULTAT
Om en produktsida öppnas från ett sökresultat visar nu breadcrumbs var i trädet produkten
finns. Finns artikeln på flera platser i navigeringsträdet visas sökvägen till den första
förekomsten av produkten.
726 Kontakter – Nyhet is ps06
Egenskaperna för kontaktens valbara betalningssätt är ändrade. Klarna Faktura har plockats
bort och nu avser Extern faktura alla aktiva externa fakturabetalningssätt. Vid uppgradering
till detta servicepack uppdateras automatiskt alla kontakter som har Klarna Faktura som
valbart betalningssätt med egenskapen Extern faktura.
PBS342A_n.doc / Sid 32
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
3913 Skyltningar
Det är valbart att visa grundartikel eller valfri första dimension direkt i skyltningar.
Inställning görs per skyltning i rutin 3913 Skyltningar, fliken Rader. När produktsidan
öppnas följer första dimensionen med som förvalt, men ändringsbart, värde. Se även
avsnittet 791 Egenskaper e-line Visning och Texter.
Artikel i skyltningar – Nyhet i sp05
I rutin 8280 e-artikelstudio är det nu möjligt att lägga ut specialdatafält "Ingår i skyltningar"
(#81001), som visar i vilka skyltningar artikeln ingår.
791 Egenskaper e-line Inloggning och registrering
E-postinställningar för registrering och glömt login som tidigare fanns i rutin 791
Egenskaper e-line Kommunikation har flyttats till rutin 791 Egenskaper e-line Inloggning
och registrering.
791 Egenskaper e-line Inloggning och registrering – Nyhet i sp05
I rutin 791 e-line Inloggning och registrering finns nu nya egenskaper för hur menyvalet
Logga in ska bete sig. Egenskapen ”Inloggningsruta som fälls ut" innebär att användaren inte
skickas till en ny sida för att logga in utan formuläret fälls ut från menyn över den aktuella
sidan.
791 Egenskaper e-line Listlayout
Nu finns möjlighet att flytta Köp-knappen och Antalsrutan i produktlistvisningar.
Nu finns möjlighet att flytta Attestera-knappens placering i Orderöversiktslistan.
Det är nu möjligt att visa valutakod i samband med prisvisning. Valutakod finns som
specialdatanummer och kan lyftas fram i önskade visningar via rutin 791 Egenskaper e-line
Listlayout.
Vilka kunduppgifter som visas under Mina uppgifter, kan styras via listlayouten
”Kassasidan, mina uppgifter” i rutin 791 Egenskaper e-line Listlayout. Ska fälten delas in
under rubriker, markeras ”Visa rubrik” på fältet vars ledtext ska visas som rubrik.
791 Egenskaper e-line Listlayout – Nyhet i sp04
Nu möjligt att ange kundkategori på standardfält på produktsida, fönster- och utökad
listvisning.
791 Egenskaper e-line Listlayout – Nyhet i sp05
Det är nu möjligt att via rutin 791 e-line Listlayout ange vilken information om användaren
som ska visas under Mitt konto.
PBS342A_n.doc / Sid 33
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
791 Egenskaper e-line Menyer– Nyhet i sp05
EGNA LÄNKAR I MENY
Möjlighet finns nu att på egna länkar i menyn i rutin 791 e-line Meny välja hur länkarna ska
öppnas. Alternativen som kan väljas är att öppna i nytt fönster, i fönster i e-handeln eller att
hela e-handelssidan ska ersättas av den nya länken.
791 Egenskaper e-line Order och inläsning
KAMPANJKODSINMATNING
Fältet ”Benämning aktiveringsfält” för Kampanjkod på fliken Internetorder, har ersatts av
kryssrutan Kampanjkodsinmatning. Kryssrutan Kampanjkodsinmatning finns numera under
egenskaper Kundkorg och kassa, fliken Kassasida. Översättning av ledtexten för
kampanjkodsinmatning, som visas på kassasidan i e-handeln, ska numera göras i e-handelns
språkfiler.
DIBS PAYMENT WINDOW
Möjlighet att använda den modernare integrationen för internetbetalningar via Dibs. Främst i
samband med den kommande mobilversionen. Dibs Payment Window ger ett
internetbetalningsflöde med responsiv och snyggare design. Aktiveras i rutin 791 e-line
Order och inläsning, fliken Dibs. Kontakta Dibs för att få ditt befintliga konto utbytt mot
Payment Window.
I Dibs Payment Window görs standardmässigt en reservation av beloppet. Detta belopp får
därefter dras i Dibs Onlineverktyg. Det går att få pengarna dragna direkt, men då måste
egenskapen ”Endast reservering av belopp” i rutin 791 e-line Order och inläsning fliken Dibs
kompletteras genom kontakt med Dibs som måste ange denna egenskap på ert konto.
791 Egenskaper e-line Visning och Texter
VARIANTARTIKLAR I PRODUKTVISNING
Egenskaperna för variantartiklar har nu fått en egen flik.
Möjlighet att visa olika varianter av en grundartikel i produktvisningar som sedan leder till
grundartikelns produktsida. Styrs av egenskaper i rutin 791 e-line Visning och Texter, fliken
Variantartiklar.
Nya egenskaper i rutin 791 e-line Visning och Texter, fliken Variantartiklar för om
grundartikel ska ersättas med en artikel per första dimension av en grundartikel i sökningar
samt varugruppsvisningar.
791 Egenskaper e-line Kommunikation – Nyhet i sp05
COOKIE-VARNING
När användaren kommer till e-handeln visas nu ett meddelande om att cookies används i ehandeln. Varningen visas överst på sidan och användaren måste aktivt trycka på acceptera
för att stänga meddelandet. När användaren klickat på acceptera kommer inte varningen
visas igen förrän användaren stängt webbläsaren och åter går in på e-handelssidan. Det är
möjligt att stänga av varningen i rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Administration.
PBS342A_n.doc / Sid 34
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
Obs!
2015-12-23
Publicering av navigeringsträd – Nyhet i sp04
Egenskapen ”Skicka träd uppdelat” i rutin 791 Kommunikation Webbserver är borttagen
och ersatt av funktionalitet som alltid skickar träden i mindre paket för att datamängden
inte ska bli för stor.
850 PTC Monitor PTC-Uppdrag E-line Navigeringsträd
Nytt PTC-uppdrag ”E-line Navigeringsträd”. Uppdraget uppdaterar navigeringsträden i
webbserverns SQL-databas. Förutom träden, uppdateras också information om var i träden
en artikel finns. Denna information används för korrekta länkar i samband med SEO och för
att visa breadcrumbs (sökväg i navigeringsträdet) vid t.ex. sökning. Uppdraget bör köras en
gång per dygn för att uppdatera sökvägar för nyregistrerade artiklar.
850 PTC Monitor PTC- uppdrag Skapa crosselling
Nytt PTC-uppdrag ”Skapa crosselling” för att automatisk skapa crosselling för artiklar,
varugrupper samt skyltningar. Vilka artiklar som ska ingå i de automatgenererade listorna
baseras på orderhistoriken på vad berörda order innehåller för övriga artiklar.
I rutin 3911 e-artikel, 728 Varugrupp samt 3913 Skyltning är det möjligt att avmarkera
kryssrutan Automatisk, om det inte ska skapas automatisk crosselling för just den artikeln,
varugruppen eller skyltningen.
850 PTC Monitor PTC-Uppdrag för bevakning av lagersaldo
Det är möjligt att få meddelande via e-post eller SMS när en produkt åter finns på lager.
Funktionen aktiveras via rutin791 e-line Layout och verktyg, fliken Aviseringar. När
produkten därefter inte finns i lager kan bevakning beställas via e-handelns produktsida.
Bevakningar hanteras via PTC-uppdraget Aviseringar. För avisering via SMS krävs SMSavtal. Bevakning kan användas i samband med egenskapen ”Visas men inte köpas” i
gruppboxen Artiklar med negativt saldo i rutin 791 Egenskaper e-line Produktinformation,
fliken Saldo.
8280 e-artikelstudio – Nyhet i sp06
Det är nu möjligt att i rutin 8280 e-artikelstudio lägga ut specialfält som visar bildnamnen för
en artikel.
Uppskick
För att rättningar gjorda i HTML-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972
Uppskick webbserver, urval Grundsystem.
PBS342A_n.doc / Sid 35
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
e-säljare/Pyramid iPad
e-säljare Pyramid – Nyhet i sp04
e-säljare Pyramid/iPad byter namn till e-säljare Pyramid, i samband med lanseringen av en
Androidversion för appen.
e-säljare Pyramid – Nyhet i sp05
Nu finns möjlighet att söka fram artiklar med EAN-kod.
Appen
LAGER FRÅN INLOGGAD SIGNATUR
Om lager finns angivet på säljaren i rutin 871 Användare prioriteras detta före den generella
inställningen för e-handeln. Finns lager angivet på kund, har det högsta prioritet.
SÄRSKILJA E-SÄLJARE/IPAD-ORDER FRÅN ORDER I E-HANDELN
Order som registrerats i appen kan nu särskiljas från order i e-handeln med hjälp av en
märkning i orderhuvudet (datanr #3020 e-säljarorder).
KUNDSÖKNING I APPEN
Fonetisk sökning mot kundregistret i Pyramid. Läs om fonetisk sökning i avsnittet om e-line.
SYNKNING
Synkning av kunder till offlineläget går nu fortare.
Orderdata TB/TG i appen – Nyhet i sp06
I e-säljarappen är det nu möjligt att i kassan se kostnaden och TB/TG.
Informationen erhålls från delsumman via infoknappen.
Förberedande för ny modul e-säljare - kund – Nyhet i sp06
I detta servicepack finns det förberedande stöd för den nya modulen e-säljare - kund.
Kontakter som markerats med e-säljare i rutin 726 Kontakter, fliken Eline, kan via esäljarappen direkt lägga order.
721 Personal
Möjlighet att ange kundkategori per säljare. Då kan navigering och sortiment styras per
säljare. Följande prioritetsordning gäller:
•
kundkategori hämtas från Kund/Kontakt, om Kund/kontakt har valts.
•
kundkategori hämtas från säljaren, om sådan har angetts på säljaren i rutin 721
Personal, fliken Övrigt.
•
Kundkategori hämtas från generell egenskap i rutin 791 Egenskaper e-line via
knappen iPad-säljare. Om fältet lämnas blankt gäller standard inställningar för ehandeln.
PBS342A_n.doc / Sid 36
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
791 egenskaper e-säljare – Nyhet i sp06
•
Ny egenskap ”Säljarinloggning kräver registrerad identitet”. Med denna aktiverad
kan endast registrerade identiteter(UDID) logga in som säljare. Ny flik Identiteter
där det förutom identitet kan anges säljare. Anges säljare, är det bara på denna enhet
som angiven säljare kan användas. I e-säljarappen finns det under Underhåll
möjlighet att mejla identiteten till önskad e-postadress.
874 Behörighet
Funktionsbehörighet för att styra om säljaren ska kunna ändra priset i appen.
3920 Orderinläsning
Ny kryssruta "Order med ändrat pris" i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken
Orderinläsning, för att order med ändrade belopp inte ska godkännas med automatik.
Fakturering
Obs!
Orderregistreringsrutiner (Rot/Rut) – Nyhet i sp04
I Husarbetsdialogen (Rot/Rut) har ett nytt fält ”Lägenhetsnummer” tillkommit.
Uppgiften behöver kompletteras i XML-filen genom att återställa berörda format i rutin
840 Rapportgenerator. Om formaten inte kan återställas pga. andra redigeringar, är det
möjligt att lägga till taggen manuellt. Taggen <htko:LagenhetsNr>LGH
1</htko:LagenhetsNr> skrivs då mellan de två raderna <begartbelopp> och <brforgnr>.
Orderregistreringsrutiner (Rot/Rut) – Nyhet i sp05
I dialogen för Husarbete (Rot/Rut) har kontrollen av formatering vid inmatning av
Personnummer och Organisationsnummer blivit hårdare, detta på grund av förändrade krav
från Skatteverket vid inläsning av XML-fil till deras tjänst.
Obs!
210 Fakturaunderlag
Avgifterna frakt och expeditionsavgift hämtar nu momskod enligt prioriteringsordning:
1. Momskod i orderhuvud
2. Momskod enligt rutin 791 Egenskaper Försäljning
3. Momskod 1, 25%
Vid registrering av setartikel visas orderregistreringsinstruktionerna på ingående artiklar när
hela setartikeln är registrerad på ordern.
Blanketterna, faktura, kreditfaktura och fakturaetikett är inte tillgängliga för ändring av
Skrivare eller Skrivas. Inställning får istället göras i rutin 780 Blankettset.
PBS342A_n.doc / Sid 37
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
ALTERNATIV FAKTURAADRESS
Med kryssrutan Alt.fakt.adress markerad i rutin 720 Kunder sänds fakturan till den
alternativa fakturaadressen.
Som standard finns nya specialfält på blankettformat Faktura (FAKTW1), Kreditfaktura
(KFAKW1) och Fakturabilaga (FABI) från version 3.42A. Fälten finns även tillgängliga för
blankettformat Proformafaktura (PFAK), Påminnelse (PAMI), Räntefaktura (RFAK).
Nya datafält:
#2115 Företag fakt
#2116 Utd.adress fakt
#2117 Postadress fakt
#2118 Extra adress fakt
#2119 Land fakt
#2184 Använd Alt. Fakt.adress
Specialfält:
#10086 Företag
#10087 Utd.adress
#10088 Postadress
#10089 Extra adress
#10090 Land
210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp04
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt
antingen exklusive eller inklusive moms.
Orderkalkyleringen gör nu kontroll mot egenskaperna Minsta TB/TG först då man klickar på
knapparna Visa eller Verkställ. Egenskaperna finns i rutin 791 Egenskaper Försäljning,
fliken Orderkalkyl.
210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp05
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Fakturering, fliken Fakturering ”Varning om antal är
större än”.
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt
antingen exklusive eller inklusive moms.
214 Kontrakt
Nya fält på kontraktsrad ”Första mån” och ”Sista mån”:
•
Fältet ”Första månad” används om första månad som kontraktsraden ska faktureras
är annan än ”Nästa faktura” i kontraktshuvudet.
•
Fältet ”Sista månad” används om sista månad som kontraktsraden ska faktureras är
tidigare än ”Slutmånad kontrakt” i kontraktshuvud.
Läs mer i F1-hjälp Fakturering om funktionen i rutin 214 Kontrakt.
PBS342A_n.doc / Sid 38
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
221 Räntefakturering – Nyhet i sp05
Går nu att styra med hjälp av betalningsvillkoret, så räntefakturor inte hamnar i reskontran.
Motsvarande funktion som för vanliga fakturor.
271 Ansökan husarbeten – Nyhet i sp 10
När du klickat på knappen "Hämta" i rutin 271 Ansökan husarbeten sammanställs orderns
transaktioner enligt artiklarnas husarbetskod. Sammanställningen visas via klick på knappen
"Detaljer".
När underlaget hämtats ska en XML-fil skapas via fliken Bearbetning. När filen skapats, får
transaktionerna status ”Skickad” och ett ansökningsnummer.
Läs vidare under Husarbete/ROTavdrag 3.41A på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar
A-Ö: http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_341A.pdf
Husarbete rot/rut - Nyhet i sp06
Riksdagen röstade nyligen igenom budgetförslaget att sänka rotreduktionen till 30 % och
förändra det maximala reduktionsbeloppet för rutarbete. Redan till version 3.41A sp 10,
tillägg 3 samt 3.42A sp 05, tillägg 4 infördes stöd i Pyramid inför en eventuell förändring av
rot-/rutreglerna. Läs mer på:
http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#RotRut_151207
Flerlager
466 Lagertabell
För avregistrerat lager visas nu meddelande om detta i rutinerna 110 Projekt, 210
Fakturaunderlag, 410 Order, 430 Inköp, 640 Snabborder och 7510 Serviceorder.
8194 Lager/artikelstudio
Artikeletikett, format ETAK har nu blivit ersatt av flerlageretikett, format ETFL. Har
ändringar gjorts på artikeletiketten får dessa göras på det nya formatet.
8293 Lageromföring/Radstudio – Nyhet i sp04
Ny infostudio för att visa lageromföringar och dess lageromföringsrader.
Företagsupplysning
Kreditbevakning
Kreditbevakning är en tilläggstjänst till ett befintligt konto hos Creditsafe i Pyramid Business
Studio. Med bevakning är det möjligt att automatiskt få dagliga uppdateringar på utvalda
svenska aktiebolag. Med hjälp av ett PTC-uppdrag sker bevakningen på valda tidpunkter och
så ofta som önskas. Ändringar på kunden kan ändras direkt i företagsregistret och eller
förmedlas i e-post respektive aktivitet. Bevakningskörningen kan även startas manuellt.
PBS342A_n.doc / Sid 39
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Det går att registrera kunder, leverantörer och kundprospekt för bevakning, med det enda
kravet att det är ett svenskt aktiebolag.
Läs mer på http://www.unikum.se/dok/kreditbevakning_avtal.pdf
757 Creditsafe – Bevakning
Ny rutin 757 Creditsafe – Bevakning för kreditbevakning som är en tilläggstjänst till ett
befintligt konto hos Creditsafe i Pyramid Business Studio. Tjänsten kan beställas i rutin 892
Avtal företagsupplysning.
Med bevakning är det möjligt att automatiskt få dagliga uppdateringar på utvalda svenska
aktiebolag. I inledningen av denna F1-hjälp beskrivs funktionen och arbetsgången.
893 Anmärkningskontroll
I rutin 893 Anmärkningskontroll person införs möjlighet att hämta privatpersoners adresser.
791 Egenskaper Företagsupplysning
Ny flik Bevakning, för inställningar för tilläggstjänsten Kreditbevakning
Det är nu möjligt att ange en procentsats som ett komplement till kryssrutan ”Använd
rekommenderad kreditgräns” i rutin 791 Egenskaper Företagsupplysning.
När kryssrutan är markerad hämtas en rekommenderad kreditgräns från Creditsafe. Denna
räknas om med den angivna procentsatsen och resultatet sparas i kreditgränsfältet.
Om exempelvis Creditsafe rekommenderar en kreditgräns på 100.000 och det i det nya fältet
anges en procentsats på 80, kommer 80.000 att flyttas över till det ordinarie kreditgränsfältet.
791 Egenskaper Företagsupplysning - Nyhet i sp06
Nytt fält ”Kreditgräns vid svar > 10 000 000”. Det belopp som angivits här flyttas över till
fältet Kreditgräns i rutin 720 Kunder, fliken Försäljning, när svarsmeddelandet ”>10000000”
visas.
892 Avtal Företagsupplysning – Nyhet i sp06
Creditsafe har infört en säkrare lösenordshantering. Nu finns ny knapp ”Spara nytt lösenord”
för att lägga in sitt lösenord. Se vidare information på
http://www.unikum.se/Pyramidinfo/2015/Pyramid_Info_nr14_2015.htm
PTC-uppdrag Creditsafe Raitingbevakning
Med hjälp av PTC-uppdraget Creditsafe Raitingbevakning sker bevakningen på valda
tidpunkter och så ofta som önskas.
PBS342A_n.doc / Sid 40
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Försäljningsanalys
8157 Försäljningsanalysstudio – Nyhet i sp05
Det finns nu en relation mellan Försäljningsanalysregistret (Lu 138) och Butiksregistret (Lu
46000) om Kedjemodulen är installerad.
Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland
335 Corporate File Payment
Ny rutin 335 Corporate File Payment som hanterar Nordeas nya filformat Corporate File
Payments.
335 Corporate File Payment – Nyhet i sp05
I dialogen Avsändande konto som nås via knappen i rutin 791Egenskaper Giro, Fliken
Plusgiro Corporate Files Payment finns nu:
Nytt fält ”Likvidkonto Valuta” med värde från likvidkontots valuta enligt rutin 960 Konto.
Ny listbox Valutaficka.
791 Egenskaper Giro
Ny flik Plusgiro Corporate File Payments för inställningar för rutin 335 Corporate File
Payment.
Grafisk planering (EQ-plan)
EQ-plan - Nyhet i sp05
Nytt servicepack av EQ-plan, version 4.0.0.90. Filerna heter samma som tidigare dvs. 4.0
Importrutiner
3800 Importrutiner – Nyhet i sp05
Fältet ”Sökväg filkopia” är förlängt till 256 tecken.
Obs!
3810-3831 Import Orderrutiner - Nyhet i sp05
Överskriden kredit stoppar inte längre en order, även om kontrollen ska göras enligt
egenskap. Nu ges bara en varning efter överföring, alternativt en post i PTC-loggen.
PBS342A_n.doc / Sid 41
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Nu går det inte att ange förfallodatum om betalningsvillkoret inte är ”Enligt
överenskommelse”.
3821 Import Order – Nyhet i sp06
Om en setartikel och en artikel ska intrastathanteras kontrolleras nu egenskapen Intrastat från
setartikeln.
Det går inte längre att läsa in en order om egenskapen Pris inkl. moms är markerad på
projekttypen. Detta eftersom Order inte hanterar priser inklusive moms.
Egenskapen Normalpris från fil har bytt namn till Kost./Deb från fil.
3831 Import Utleverans order – Nyhet i sp06
Nu finns uppdaterad information för återförsäljare i dokumentet Importrutiner_340Bsp10.pdf
på Partnersidorna, Produkter, Importrutiner.
3830 Import Fakturaunderlag – Nyhet i sp06
Vid inläsning kan nu $ anges i fältet Fakturakund (#12383) om fakturakunden inte ska
hämtas från kunden.
3833 Import EDI – Nyhet i sp06
Importegenskapen Tillåt import av spärrad art. tillåter nu också spärrade setartiklar.
3880 Import Leverantörsreskontra – Nyhet i sp06
Egenskapen ”Beräkna debiterbart belopp” i rutin 710 Artiklar påverkar nu orderpåföringen
vid import av leverantörsreskontra på samma sätt som i rutin 313 Orderpåför faktura.
Om konteringarna på en leverantörsfaktura inte balanserar görs inte längre försök att
balansera upp dessa. Mellanskillnaden får istället konteras i dialogen för arbetsregistret.
850 PTC Monitor – Nyhet i sp04
Kontroll görs nu att PTC-uppdrag för Importrutiner körs i rätt datakatalog, se vidare i F1hjälp för rutin 850 PTC Monitor.
Obs!
Om datakatalogen har ett annat namn än PYDATA, måste detta anges i egenskaperna,
annars kommer PTC-uppdraget inte att köras.
Nu anges per PTC-uppdrag om e-postmeddelande ska skickas efter import, se vidare i F1hjälp för rutin 850 PTC Monitor.
Obs!
Om en import misslyckas, skickas inte längre e-postmeddelande enligt inställningarna som
görs via knappen PTC Larm. Inställningarna måste anges per PTC-uppdrag.
PBS342A_n.doc / Sid 42
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Kassa
3110 Kassaförsäljning
Ny kryssruta ”Ingen lådöppning” i rutin 3181 Betalningssätt gör det möjligt att på valda
betalningssätt stänga av lådöppningen. Inställning för lådöppning görs per arbetsplats i rutin
872 Arbetsplatser.
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp04
Retur för Sparakvittot. Vid retur ges möjlighet att ange kvittokod från Sparakvittot för att
uppdatera originalkvittot hos dem.
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp05
Meddelandet om att kreditgräns är överskridet och att det finns förfallna fakturor visas nu
även i samband med ändring av order.
För att kunna förhandsgranska plocklistan PLOK krävdes det tidigare att blanketten var
markerad för utskrift för rutin 110/410 i blankettsetet. Nu räcker det att den är markerad för
utskrift för rutin 3110 Kassaförsäljning.
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp06
Hanteringen av hur returer med rabatter hanteras på z-/x-dagrapporten har ändrats för att
följa skatteverkets nyligen uppdaterade riktlinjer.
3171 Prisfråga - Nyhet i sp05
Nu finns tillgång till kampanjregistret, (Lu 1960) i infobilden i rutin 3171 Prisfråga. Detta
gör att det nu är möjligt att visa information om aktuell kampanj.
3180 Kassatyper
Ny egenskap ”Visa meddelande vid varning” på fliken Försäljning/registrering som styr om
meddelande ska visas vid kassaförsäljning på de kunder som har Företagsstatus med
statusnivå Varning. Lämnas kryssrutan omarkerad visas informationen i statusraden.
3188 Dynamiska knappar
Nu finns det möjlighet att skapa undermenyer i knappset, för att komma åt fler knappar via
ditt ordinarie knappset. I rutin 3188 Dynamiska knappar kan ny knapp med ”Funktion”
Undermeny skapas på det ordinarie knappsetet. Ställ markören i fältet Meny och välj F8-sök
för att välja önskat knappset som undermeny.
I rutin 3110 Kassaförsäljning används ikonerna ”bakåt” eller ”hem” för att bläddra tillbaka
till ordinarie knappset.
8174 Z-dagrapport
Nu är det möjligt att se vad som ingår i en Z-dagrapport.
PBS342A_n.doc / Sid 43
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
791 Egenskaper Kassa
FLIKEN INLOGGNING
Ny kryssruta ”Endast vid nyregistrering”. Egenskapen gör det möjligt att kunna ändra och
utleverera utan att behöva göra återinloggning i rutin 3110 Kassaförsäljning.
Kedjemodulen
Kedjemodulen – Nyhet i sp06
I 3.42A servicepack 05 gjordes en förändring som gjorde att bankadresser exporterades och
importerades. Detta blir ett problem om bolaget som importerar har gjort egna förändringar
och tillägg av bankadresser. För att det inte ska bli fel kommer hanteringen av bankadresser
att få hanteras manuellt.
Utvecklad handel mellan företag i kedjan
Funktionaliteten rörande handel mellan företag i kedjan har utökats.
410 ORDER
Med knappen ”Skicka order” är det nu möjligt att lägga order i ett bolag som med automatik
blir inköp i ett annat. Funktionen är i första hand avsedd för att exempelvis huvudkontor ska
skicka varor till en specifik butik och är ett alternativ till centralorder.
Ändring och tillägg kan ske så länge inköpet i det andra bolaget är öppet eller tills inleverans
påbörjats. Vid ändring är det antalet som påverkas.
Om ordern makuleras i sin helhet, makuleras inte motsvarande inköp. Användaren
informeras om detta.
430 INKÖP
Det möjligt att göra ändringar på inköpet som påverkar ordern i det andra bolaget. Vid
ändring är det antalet som påverkas. Detta kan ske så länge ordern är öppen eller till dess att
utleverans påbörjats.
Om inköpet makuleras i sin helhet, makuleras inte motsvarande order. Användaren
informeras om detta
6010 BUTIKER
Möjligheten att ändra order eller inköp i ett annat bolag styrs av egenskapen ”Ändring
tillåten” i rutin 6010 Butiker, fliken Regler.
6023 Import Kedja – Nyhet i sp05
Prishistoriken uppdateras nu vid import av artiklar om artiklarna har ändrade priser.
6040 Centralorder – Nyhet i sp05
Om kunden/butiken är registrerad som valutakund skapas nu ordern som en valutaorder.
PBS342A_n.doc / Sid 44
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8061 Butikscentral – Nyhet i sp05
Vid export/import av leverantör exporteras/importeras även register för bankadresser om
modul Giroutbetalning är installerad.
Avtalshuvud exporteras/importeras om avtalspriser för avtalet exporteras/importeras.
Exporten tar nu med F7-texten även för leverantörer.
Exporten hanterar nu även export av statistikkoder för intrastat.
Koppling TA-system
Grafiska webbmiljön i LogTrade från Pyramid
Koppling TA-system arbetar nu direkt med Internet Explorer istället för det inbyggda
browserobjektet från Microsoft. Detta gäller alla lägen där den grafiska webbmiljön i
LogTrade från Pyramid öppnas.
411 Utleverans
DIALOGEN TRANSPORTDATA
Dialogen visar betalande kundnummer vid utleverans. Fältet är tillgängligt för ändring när
Fraktbetalare 3:e part är vald för kunden i rutin 720 Kunder, fliken Övrigt.
Varuslag kan nu anges i dialogen Transportdata.
Det är nu möjligt att ange kollidetaljer på godsradsnivå via knappen Kollidetaljer. Knappen
är tillgänglig när godsrad har sparats.
Om endast en godsrad finns sparas raden nu med direkt automatik utan klick på knappen
Spara.
720 Kunder
FLIKEN LEVERANSADRESS
Det är nu möjligt att ange transportspecifika uppgifter på nivå leveransadresser, t.ex. kundnr.
791 Egenskaper Koppling TA-system
Ny egenskap ”Licens finns”. Markera kryssrutan för att kunna se sändningsinformation från
LogTrade. Egenskapen kan användas om avtal med LogTrade för Control Tower finns.
Denna egenskap kontrolleras vid hämtning av data från XML-URL.
Nytt fält ”Uppdragsmapp” för att kunna ange katalog där nya uppdrag ska sparas.
820 Transportsätt
Visar nu produktbeskrivning för vald produktkod.
Visar nu transportbeskrivning för vald transport.
PBS342A_n.doc / Sid 45
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
840 Rapportgenerator – Nyhet i sp04
Fakturaformatet FAKT har fått tillgång till två nya delformat för TA-kopplingen:
Sändningar
Kolli
850 PTC Monitor
I PTC-Uppdraget Koppling TA-system finns nu ny funktion i listboxen Uppgift,” 3. Hämta
status – info för frisläppta sändningar”. PTC-uppdraget hämtar statusinformation från den
URL du fått via CreateShipmentEx. Denna funktion kräver licens till Control Tower. I
Pyramid måste kryssrutan ”Licens finns” vara markerad i rutin 791 Egenskaper Koppling
TA-system.
872 Arbetsplatser – Nyhet i sp06
På fliken TA-system finns nu en ny egenskap för att ställa in vilken Browser som ska
användas för TA-kopplingen. Stöd finns för IE, Chrome och Firefox.
8013 Order/projektcentral
FLIKEN UPPDRAG TA
Med knappen Övrigt finns möjlighet att visa Sändningsdokument (pdf), Sändningshistorik
och Tilläggstjänster. Sändningshistorik och Tilläggstjänster kräver licens till Control Tower.
För dessa funktioner måste kryssrutan ”Licens finns” vara markerad i rutin 791 Egenskaper
Koppling TA-system. Funktionen att Ta bort uppdrag har flyttats till knappen Övrigt.
8013 Order/Projektcentral – Nyhet i sp04
På fliken Uppdrag TA under Listkontrollen Uppdrag/Sändning, knappen Övrigt finns nu
valet ”Frisläpp sändning”.
8262 Tilläggstjänster
Ny studio för sökning av Uppdrag/tilläggstjänster.
Koppling XTendLink
330 Bankgiro – Nyhet i sp05
Vid inhemsk betalning i EUR (SEPA-betalning) finns nu nya fält för IBAN och SWIFT i
dialogen 329 Bankadresser. Dessa fält visas om XTendLink är aktiverat och betalsättet är
kontoinsättning. Dock finns krav på att clearing-konto fylls i men ifylld IBAN och SWIFT
skickas med i filen.
PBS342A_n.doc / Sid 46
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Lagerplatser/Batch
435 Lagerplats/artikel
Vid omföring av artiklar kan endast disponibelt antal flyttas. Kontroll görs på om disponibelt
antal (saldo-reserverat) är mindre än reserverat antal.
Nu kan artikel inte saldojusteras om artikel är under inventering och spärr av in-/utleveranser
är angiven.
Leverantörsreskontra
314 Inköpspåför faktura
Ny listbox ”Starttyp i rutin 314” i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra.
Egenskapen ger möjlighet att välja vilken av radioknapparna Inleverans, Avstämning eller
Hemtagning, som ska vara förvald på fliken Kontering i rutin 314 Inköpspåför faktura.
Materialplanering
Koppling Kundorder – TO
Bättre koppling mellan tillverkningsorder i TO-struktur (huvud-TO/under-TO):
Om det bara finns en tillverkningsorder kopplad till en kundorderrad/ TO-rad som inte är
avslutad, men där artikelkod och antal stämmer gäller följande:
•
När antal eller leveransdatum ändras på kundorder uppdateras tillverkningsorder.
När tillverkningsorder uppdateras avplaneras denna.
•
Om material har reserverats för någon TO i strukturen och ändring av antal på
kundorder görs visas meddelande om att tillverkningsorder finns och måste ändras
manuellt.
•
Om kundorderrad makuleras visas meddelande om att tillverkningsorder finns och
måste makuleras manuellt.
PBS342A_n.doc / Sid 47
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Motsvarande ändring av tillverkningsorder uppdaterar även TO-strukturen (rutin 510
Tillverkningsorder):
•
När antalet eller planeringsveckorna ändras på en tillverkningsorder uppdateras
även kopplade underliggande TO genom hela strukturen.
•
När tillverkningsorder uppdateras, avplaneras samtliga TO i strukturen (de
planeras inte igen automatiskt).
•
När någon TO har reserverat material och ändring av antal görs visas meddelande
om detta och ändring av antal måste göras manuellt på kopplad TO-struktur.
•
När TO makuleras, makuleras även kopplad TO-struktur.
•
När TO-rad makuleras, makuleras även kopplad TO-struktur.
•
När en ny TO-rad skapas manuellt, ges möjlighet att automatiskt skapa kopplad
TO enligt beredningsegenskap i rutin 791 Egenskaper Produkter.
Inställning för hur uppdatering ska ske finns i rutin 580 Tillverkningstyper, fliken TOkoppling och i rutin 781 Projekttyper, fliken MPS.
510 Tillverkningsorder – Nyhet i sp04
Vid ny tillverkningsorder föreslås antal enligt optimal kvantitet även när produkten inte har
någon brist.
510 Tillverkningsorder – Nyhet i sp06
När tillverkningskoppling är aktiv ska start och färdigvecka uppdateras i underliggande
tillverkningsorder även om budgeterat antal inte stämmer.
521 Rapportering – Nyhet i sp04
Vid rapportering mot ett halvfabrikat som redan ligger som kategori P på tillverkningsordern
skapas istället en ny tillverkningsrad.
570 Produkter
HÄMTA MALL
Knappen Hämta mall är alltid tillgänglig. Vid Ändra produkt, kan hämtning av mall göras på
två sätt, enligt nedan. En fråga visas, om befintliga rader ska tas bort före inläsning av mall.
1. Vid val av alternativet att ta bort befintliga rader:
Tidigare rader plockas bort och sedan kopieras mallens rader med samma
radnummer som de har på mallen. Alla radreferenser (tillhör rad, alternativ till rad)
kommer att bli som på mallen.
2. Vid val av alternativet att behålla tidigare rader:
Nästa radnummer på produkten beräknas enligt rutin 791 Egenskaper Försäljning
för Radintervall. Den första raden från mallen kommer att få detta radnummer.
Skillnaden mellan radnumret för produkten och mallen används som förskjutning,
vilket kommer att adderas till resterande radnummer från mallen. Även refererande
radnummer kommer att justeras med denna förskjutning.
PBS342A_n.doc / Sid 48
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
F7 texter för raderna kopieras från mallen till produkten. F7 texterna för produkthuvudet
kommer enbart att kopieras vid nyregistrering av produkten. Vid nyregistrering kommer
även produkthuvudet att hämtas från mallen.
Obs!
571 Kalkylpriser – Nyhet i sp04
Vid prisberäkning används enbart AFFO-påslag vid prisjusteringsmetod 5 (beräkning av
grundpris). Gäller även priskalkylering i övriga rutiner.
Ritningskoppling
Nu är det möjligt att lagra ritningar i flera olika mappar. Ny kopplingsrutin öppnas via fälten
Ritningsnr i rutin 570 Produkter och rutin 510 Tillverkningsorder och gör det möjligt att se
filerna i mapparna. Vald ritningsfil visas i ett fönster. Den relativa sökvägen från ritningarna
lagras, vilket innebär att undermappar kan användas.
Vid koppling går det även att välja att flytta filen samt byta filnamn. Vid skapande av TO
kopieras ritningskopplingarna till tillverkningsordern.
Via rutin 573 Uppdatera produkter, knappen Koppla ritningar, kan många ritningar kopplas
direkt i kopplingsrutinen genom att ange produkt. Dock kan bara en ritning per huvud och
max en ritning för varje rad anges.
Ny egenskap i rutin 791 Tillverkning, Ritningar från halvfabrikat. Om en produktrad inte har
någon ritning så hämtas eventuell ritning från halvfabrikatet i sig och läggs som koppling på
tillverkningsraden.
8051 Tillverkningscentral
Flik Inköp, listkontroll Inköpsanmodan har nya knappar, Ta bort och Överför. Knappen ”Ta
bort”, som används för att i register Inköpsanmodan kunna ta bort poster som inte är
överförda till något inköp. Knappen ”Överför” används för att överföra inköpsanmodan till
inköp.
MPS
523 Körplan – Nyhet i sp05
Beräkning av operationstid hanterar nu närvarostämpling över dygnsskifte från rutin 3510
Tidstämpling.
Order/Lager/Inköp
Word/Writer offert – 410 Order
Nu finns det möjlighet att få F7-text Orderblanketter för orderraden som textrader på offerten
i MS Word/OpenOffice/LibreOffice. Även F7-text för Orderblanketter som kopplats till
artikel skrivs ut. Funktionen aktiveras genom redigering av offertformatet via rutin 791
Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Samma flik gäller för både offerthuvud och
PBS342A_n.doc / Sid 49
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
offertrader. Obs! För att F7-texter ska fungera för artikelraderna måste mallen innehålla en
tabell med fyra rader.
Möjlighet att använda hyperlänkar på offerten i MS Word. Funktionen aktiveras genom
redigering av offertformatet i rutin 840 Rapportgenerator och via rutin 791 Egenskaper
CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Läs mer i F1-hjälp för Grundregister om rutin 791
Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument.
410 Order
Ny knapp ”Beräkna Leveransvecka” i rutin 410 Order som kontrollerar hela ordern.
Funktionen hanterar även produkter med struktur. Alternativt förslag ges om modulen
Flerlager är installerad.
Ändring av valuta på befintligt projekt sker nu istället via knappen Byt valuta under
samlingsknappen Byt.
Obs!
Avgifterna frakt och expeditionsavgift hämtar nu momskod enligt prioriteringsordning:
1.
Momskod i orderhuvud
2.
Momskod enligt rutin 791 Egenskaper Försäljning
3.
Momskod 1, 25%
Vid registrering av setartikel visas orderregistreringsinstruktionerna på ingående artiklar när
hela setartikeln är registrerad på ordern.
Vid byte av leveransadress där annan referens finns visas meddelande med fråga om referens
ska bytas enligt adressen. Notera att frågan inte visas när knappen ”Hämta mall/offert”
används, då hämtas referens enligt den order/offert som hämtas.
Obs!
Vid hämtning av kostnad från lagerpris. Är lagerpris 0 kr, hämtas 0 kr till orderraden. Är
fältet Lagerpris blankt går Pyramid vidare enligt prioriteringsordning för att hitta kostnad
till orderraden.
Med knappen ”Hämta mall/offert” och omvandling från offert till order, behålls offertens
information i huvudet till order.
410 Order – Nyhet i sp04
Nu finns kortkommandot F3 för att öppna rutin 720 Kunder och redigera vald kund.
Orderradsetiketten ETOR räknade fel när egenskapen ”En per kolli” var markerad.
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt
antingen exklusive eller inklusive moms.
Vid omvandling av offert till order togs textrader tillhörande de artiklar som hade
ersättningsartikel tidigare bort. Nu är detta valbart med hjälp av en ny egenskap i rutin 791
Egenskaper Offert/Mall, fliken Offert/mall "Behåll textrader från offert".
PBS342A_n.doc / Sid 50
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
410 Order – Nyhet i sp05
Via F2, Artikelinfo, Senaste order, finns en ny kryssruta ”Visa alla”. När kryssrutan lämnas
omarkerad visas endast de 50 senaste ordrarna.
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt
antingen exklusive eller inklusive moms.
Beräkna leveransvecka, menyval Övrigt. Ny knapp för att öppna produktcentralen.
Registrering av order på kunder med väldigt många referenspersoner kunde ta lång tid. Detta
är nu åtgärdat genom att sorteringen av referenspersonerna i listboxen Er referens är
avstängd för de kunder som har fler än 100 registrerade kontaktpersoner.
Tidigare uppdaterades enbart rev nr. ursprung i orderhuvud (#3277) och orderrader (#3489)
när användaren skapade den första projektbudgeten. Eftersom rev nr. aktuell i orderhuvud
(#3279) och orderrader (#3492) inte uppdaterades var användaren tvungen att uppdatera rev
nr. aktuell med knappen Uppdatera Projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser för att
budgetvärden skulle komma ut i rapporter och studior i fälten för rev nr. aktuell. Nu
uppdateras även rev.aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) när
ursprungsbudgeten skapas. När fler projektbudgetar skapas förutsätts dock användaren, via
knappen Uppdatera projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser, aktivt ta ställning till
vilken projektbudget som är aktuell. Den senast registrerade projektbudgeten blir alltså inte
automatiskt den aktuella projektbudgeten.
Obs!
411 Utleverans
Vid användning av F6 Auto för att hämta nästa rad, stannar markören nu i antalsfältet
varpå raden sparas och nästa rad hämtas. Tidigare stannade markören på Spara rad.
Order märkt med samlingsfaktura. Nu är det möjligt att skriva ut faktura i rutin 411
Utleverans efter kontrollfråga ”Ska samlingsfaktureras, skriv faktura ändå?”. Vid svar Ja
skrivs fakturan ut och vid Nej läggs den till fakturaurvalet i rutin 211 Fakturering.
411 Utleverans – Nyhet i sp05
Nu görs kreditkontroll mot fakturakunden om egenskapen Kreditkontroll mot fakturakund är
markerad i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer, fliken Kreditkontroll.
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Order/utlev, fliken Utleverans/Överleverans med
möjlighet att välja egenskap Spärra, Varna eller Tillåta överleverans.
412 Totalleverans
De inställningar som gjorts på fliken Urval och Plocklistor sparas och ligger kvar nästa gång
dialogen eller fliken öppnas.
412 Totalleverans – Nyhet i sp05
Nu finns möjlighet att skriva ut Utleveransetiketten (ETOU) i denna rutin.
Fältet Projekttyp är nu förlängt till 25 tecken.
PBS342A_n.doc / Sid 51
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
413 Bekräfta order – Nyhet i sp04
Det är nu möjligt att bekräfta serviceorder. Möjligheten att bekräfta offerter har tagits bort.
430 Inköp
Nu finns fält för Aktuell lev.vecka (datafält #5512) i inköpsradsregistret. Fältet innehåller
senaste kända leveransvecka oavsett om den är bekräftad eller inte.
430 Inköp – Nyhet i sp04
Nu finns möjlighet att ange vilket ”antal” etiketten innehåller. Använd rutin 840
Rapportgenerator och lägg ut datanummer #10794 Utlev/Inlev antal från register
Etikettutskrifter.
Obs!
431 Inleverans
Förekommer samma artikelkod på mer än en inköpsrad, föreslås den första raden som har
ett återstår antal större än noll vid inleverans.
431 Inleverans – Nyhet i sp04
Nu finns snabbsök för att söka fram artiklar vid inleverans.
436 Inköpsförfrågan – Nyhet i sp04
Nu finns snabbsök för att söka fram artiklar och leverantörer i fliken Rader respektive
Leverantörer.
480 Inventering
Med egenskapen "Möjlighet att inventera blankt antal till noll" får alla artiklar som inte har
inventerats och som ingår i inventeringsanmodan saldo noll. Egenskapen finns i rutin 791
Egenskaper Lager/inköp fliken Lager.
880 Städa register
Städa offerter tittar på att fältet Städas är märkt med J. Pyramid gör sedan kontroll på
giltighetsdatum och i sista hand på offertdatum.
886 Avsluta order – Nyhet i sp05
Det finns nu möjlighet att göra Urval via Orderstudio för både Order och Offert.
8013 Order/Projektcentralen
Flik Inköp, listkontroll Inköpsanmodan har nya knappar, Ta bort och Överför. Knappen ”Ta
bort”, används för att i register Inköpsanmodan kunna ta bort poster som inte är överförda till
något inköp. Knappen ”Överför” används för att överföra inköpsanmodan till inköp.
PBS342A_n.doc / Sid 52
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8017 Projektgruppscentral
Flik Inköp, listkontroll Inköpsanmodan har nya knappar, Ta bort och Överför. Knappen ”Ta
bort”, används för att i register Inköpsanmodan kunna ta bort poster som inte är överförda till
något inköp. Knappen ”Överför” används för att överföra inköpsanmodan till inköp.
8018 Inköpscentral
Flik Inköp. Nu finns möjlighet att skriva ut inköpslistor från centralen.
8020 Utskriftscentral
Nytt urval på lagervärdeslistor som är tillgängligt med beräkningsmetod FIFO-pris.
Det finns nu möjlighet att beräkna negativt lagervärde, dvs. negativt lagersaldo utan
inleveranser. Pris kan då hämtas från artikelregistret.
På Leveranslistan (ORLE) finns nu en ny kryssruta ”Inte direktleverans”.
8141 Inköp/Radstudio
Aktivitetsknapp har tillkommit i rutinen.
8142 Inköpsradsstudio
Aktivitetsknapp har tillkommit i rutinen.
8142 Inköpsradsstudio – Nyhet i sp05
Det är nu möjligt att visa information från leverantörsprisregistret i listkontrollen.
PDA Solutions
Generellt – Nyhet i sp05
Nu finns tillgång till F1-hjälpen direkt i handdatorn. Hjälpen nås från dialogen Om Pyramid.
PDA Inleverans
Möjlighet att se kopplade orderrader på fliken Inleverans i den listkontroll som blir
tillgänglig via knappen Instruktioner.
PDA Inventering – Nyhet i sp04
Lagerplatssökknappen startar nu Lagerplats/artikelstudion istället för Lagerplatsstudion.
PDA Inventering – Nyhet i sp05
Ny flik, Inv.lpl för att enklare inventera lagerplatser. Aktiveras i rutin 791 Egenskaper PDA
Lager, fliken Inventering, egenskap Visa inv.lpl.
PBS342A_n.doc / Sid 53
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
PDA Utleverans
När artiklar scannats in visas numera inte spärrade artiklar i EAN-dialogen.
Istället för kolumnen Kategori visas nu en kolumn för Artikelstatus i denna dialog.
414 PDA Utleverans
Nu finns möjlighet att markera flera rader i listkontrollen med hjälp av multiselect.
Knappen Markera används för att markera rutan på de valda raderna.
Nytt fält Lev datum, visar dagens datum ,men kan ändras till önskat leveransdatum. Vid
klick på knappen Utleverera ges kontrollfråga om datum misstämmer med dagens datum.
791 Egenskaper PDA Lager
FLIKEN UTLEVERANS
Ny egenskap ”Visa fliken snabbutlev” på fliken Utleverans. Ger möjlighet att scanna av
artiklar och automatiskt få +1 i antal.
Nu finns möjlighet att styra vilka knappar som ska vara tillgängliga på fliken Avsluta i PDA
Utleverans. Knapparna aktiveras genom markering av kryssrutorna Verkställ, Godkänn,
Utleverera i 414 samt Skriv om.
Om alla textrader eller bara textrader för Plocklista ska visas i PDA Lager på fliken Rader,
styrs via listboxen Textrader i rutin 791 egenskaper PDA Lager, fliken Utleverans.
Ny listbox Lagerplatser standardvärde med möjlighet att styra förslag av lagerplatser/batch
vid orderläggning i PDA Utleverans.
FLIKEN INVENTERING
Ny egenskap ”Visa fliken snabbinv” på fliken Inventering. Ger möjlighet att scanna av
artiklar och automatiskt få +1 i antal.
FLIKEN INLEVERANS
Ny egenskap Uppdatera inköpspris på artikel, som föreslår automatisk uppdatering av
inköpspris i artikelregistret vid registrering av inleverans via PDA Lager, Inleverans.
791 Egenskaper PDA Order
FLIKEN ORDER
Nya egenskaper ”Visa fliken snabbrader” och ”Ackumulera” på fliken Order. Ger möjlighet
att scanna av artiklar och automatiskt få +1 i antal. Med ackumulera ges möjlighet att antalet
ökas med +1 för varje gång samma artikel scannas.
PBS342A_n.doc / Sid 54
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Phone Edition
Mobil Arbetsorder – Nyhet i sp06
I inställningar under Ny order finns nu egenskapen Serviceorder utan serienr. Serviceorder
utan serienummer blir då förvalt vid en ny serviceorder.
Signering av arbetsorder. Nu finns möjlighet att signera utfört arbete och spara det signerade
dokumentet som en aktivitet i Pyramid. För mer information om detta, kontakta Unikum.
Mobil Arbetsorder – Arbetsorderlistan – Nyhet i sp06
Antal order som kan visas i arbetsorderlistan har utökats från 250 till 400 stycken.
Order färgas nu enligt inställningar för respektive Projektstatus. Se inställningar i rutin 617
Resursbokning och i rutin 786 Projektstatus.
Mobil arbetsorder – Materialrapportering
Ny egenskap för Automatisk radhämtning, aktiveras under Inställningar,
8. Materialrapportering.
Mobil arbetsorder - Ny order
Nu finns en listbox för att välja Er referens om modulen CRM/Säljstöd finns installerad.
Mobil arbetsorder - Ny order – Nyhet i sp04
Nu finns möjlighet att ställa in hur många serienummer som ska visas med hjälp av
egenskaperna för Mobil arbetsorder,”Ant. Rader serienr”.
Mobil Arbetsorder - Ny Order – Nyhet i sp06
Nu kontrolleras om kunden är spärrad vid orderläggning.
Mobil arbetsorder - Orderstatus – Nyhet i sp04
Nu är det möjligt att ange upp till tio inledande- och avslutande textrader.
Nu finns möjlighet att utlämna en serviceorder direkt.
Mobil Arbetsorder – Orderstatus – Nyhet i sp06
Tillgängliga projektstatusar visas nu i den ordning de står i Mobil arbetsorders inställningar.
Höjden på textfältet har utökats för orderstatustext för förbättrad läsbarhet.
Mobil Arbetsorder – Tidrapportering – Nyhet i sp05
Ny egenskap under 7.2 Koppling Tidrapportering "Skapa inte ny orderrad". När egenskapen
är markerad skapas tidtransaktionerna på befintlig orderrad om orderrad med samma
artikelkod redan finns på ordern.
PBS342A_n.doc / Sid 55
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Serienummerstudio – Nyhet i sp04
För tillvalsmodulen Serienummer/Serviceorder har det tillkommit en Serienummerstudio
som är tillgänglig från huvudmenyn och i samband med nyregistrering av order.
3515 Tidrapportering – Nyhet i sp06
Tidigare gick det bara att rapportera till klockan 23.50. Numera går det även att ange
klockslag 24.00.
Prisinläsning
737 Sidoregisterstudio – Nyhet i sp05
När en artikel raderas ska fältet #1037 ”Ersatt av artikel” tömmas på alla artiklar där den
borttagna artikeln är en ersättningsartikel. Vid överföring till artikelregister ska samma fält
tömmas om inte ”Ersatt av artikel” finns i artikel- eller sidoregister.
735 Prisinläsning – Nyhet i sp05
Pyramids medlevererade prisböcker är uppdaterade med tre nya EIO-mallar.
E0 – NetAccess
E4 – Elgrossén
E5 – TB EL
Projekt
Word/Writer offert – 110 Projekt
Nu finns det möjlighet att få F7-text Orderblanketter för orderraden som textrader på offerten
i MS Word/OpenOffice/LibreOffice. Även F7-text för Orderblanketter som kopplats till
artikel skrivs ut. Funktionen aktiveras genom redigering av offertformatet via rutin 791
Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Samma flik gäller för både offerthuvud och
offertrader. Obs! För att F7-texter ska fungera för artikelraderna måste mallen innehålla en
tabell med fyra rader.
Möjlighet att använda hyperlänkar på offerten i MS Word. Funktionen aktiveras genom
redigering av offertformatet i rutin 840 Rapportgenerator och via rutin 791 Egenskaper
CRM/Säljstöd, fliken Dokument. Läs mer i F1-hjälp för Grundregister om rutin 791
Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument.
PBS342A_n.doc / Sid 56
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
110 Projekt
Ändring av valuta på befintligt projekt sker nu istället via knappen Byt valuta under
samlingsknappen Byt.
Obs!
Avgifterna frakt och expeditionsavgift hämtar nu momskod enligt prioriteringsordning:
1. Momskod i orderhuvud
2. Momskod enligt rutin 791 Egenskaper Försäljning
3. Momskod 1, 25%
Vid registrering av setartikel visas orderregistreringsinstruktionerna på ingående artiklar när
hela setartikeln är registrerad på ordern.
Obs!
Vid hämtning av kostnad från lagerpris. Är lagerpris 0 kr, hämtas 0 kr till projektraden. Är
fältet Lagerpris blankt går Pyramid vidare enligt prioriteringsordning för att hitta kostnad
till projektraden.
110 Projekt – Nyhet i sp04
Nu går det att byta till tom/ingen vecka med hjälp av menyvalet Byt lev.vecka.
Vid makulering av projekt eller projektrad tas nu även berörda poster från
tidrapporteringsjournalen bort.
110 Projekt – Nyhet i sp05
Tidigare uppdaterades enbart rev nr. ursprung i orderhuvud (#3277) och orderrader (#3489)
när användaren skapade den första projektbudgeten. Eftersom rev nr. aktuell i orderhuvud
(#3279) och orderrader (#3492) inte uppdaterades var användaren tvungen att uppdatera rev
nr. aktuell med knappen Uppdatera Projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser för att
budgetvärden skulle komma ut i rapporter och studior i fälten för rev nr. aktuell. Nu
uppdateras även rev.aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) när
ursprungsbudgeten skapas. När fler projektbudgetar skapas förutsätts dock användaren, via
knappen Uppdatera projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser, aktivt ta ställning till
vilken projektbudget som är aktuell. Den senast registrerade projektbudgeten blir alltså inte
automatiskt den aktuella projektbudgeten.
119 Successiv vinstavräkning – Nyhet i sp04
Ny rutin för Successiv vinstavräkning. Rutinen används för order som registreras i rutin 110
Projekt och 410 Order och då pågående arbeten ska värderas enligt principen för Successiv
vinstavräkning. Mer om Successiv vinstavräkning finns att läsa i F1-hjälp.
123 Dagbok – Nyhet i sp05
Fältet Fri text är nu förlängt till 200 tecken.
8013 Order/Projektcentralen
Flik Inköp, listkontroll Inköpsanmodan har nya knappar, Ta bort och Överför. Knappen ”Ta
bort”, används för att i register Inköpsanmodan kunna ta bort poster som inte är överförda till
något inköp. Knappen ”Överför” används för att överföra inköpsanmodan till inköp.
PBS342A_n.doc / Sid 57
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Redovisning
931 Skattedeklaration – Nyhet i sp05
Det är nu möjligt att välja att skriva skattedeklaration som XML-fil. Vi stöder formatet
eSKDUpload-DTD Version 6.0 som gäller från januari 2015. Utskriften sker via knappen
Skattedeklaration, välj Skriv XML i undermenyn. Formatet installeras automatiskt första
gången dialogen öppnas.
8154 Specialsaldostudio – Nyhet i sp05
Vid utskrift av urvalet är det möjligt att välja om bara rader med budgetvärden ska tas med.
Det sker genom att markera kryssrutan Skriv bara budgetrader.
Redovisning PLUS
Obs!
Specialrapporter – Nyhet i sp04
Relationsprocenten beräknas numera utifrån de avdelningar som är med i urvalet. Tidigare
beräknades den utifrån samtliga avdelningar.
Reklamation
440 Reklamation
Möjlighet finns nu att förhandsgranska blankett.
Nu går det att göra returavdrag vid kreditering. Avdraget debiteras på en separat orderrad.
Artikelkod för detta anges i rutin 791 Egenskaper Reklamation, fliken Kund. Via
beslutskoderna i rutin 764 Beslutskoder kundreklamation är det möjligt att styra
standardvärden för returavdrag. Standardvärden kan anges antingen i belopp eller i procent.
Ersättningsleverans med annan artikelkod än den reklamerade varan är nu möjlig.
Det är också valbart om ersättningsleveransen ska ske mot originalorderns pris eller aktuellt
pris oavsett vilken artikel som ersätter.
440 Reklamation – Nyhet i sp04
F3 i fältet reklamerat antal för leverantörsreklamation visar senaste inköpen för angiven
leverantör och artikel. Kan användas för att hitta inköpsnummer.
441 Returmottagning
Nu visas även intern notering från ärenderad.
PBS342A_n.doc / Sid 58
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
442 Reklamationsanalys – Nyhet i sp04
Ny rutin för att mäta reklamationsprocenten under en period för ett urval av artiklar.
Mätning kan ske antingen för kund eller leverantörsreklamationer. Det är även möjligt att
mäta för en specifik kund eller leverantör.
763 Reklamationsstatus
Automatisk avisering vid statusförändring till Ansvarig. Nu är det möjligt att bygga
aviseringsflöden med olika meddelandetexter beroende på status.
791 Egenskaper Reklamation
FLIKEN GENERELLA
Ny egenskap för ”Inloggad signatur som ansvarig”. Finns Ansvarig angiven i rutin 763
Reklamationsstatus hämtas denna i första hand.
FLIKEN LEVERANTÖR
Ny automatisk statusändring för ”Skickad till leverantör”.
Ny egenskap ”Ersättningsleverans på ursprungsinköp” för att kunna använda samma inköp
mot leverantören.
FLIKEN KUND
Ny egenskap ”Lagerpåverkan krediteringar till reklamationslager” som styr att
reklamationslagret föreslås som standard lager istället för orderradens lager vid krediteringar
som läggs tillbaka på lager.
840 Rapportgenerator
Nytt delformat ”Reklamationsrad” är tillgängligt på faktura och kreditfaktura. Delformatet
skrivs ut vid kreditering om orderrad har märkning reklamation. Det ger möjlighet att bland
annat skriva ut fakturanummer från debetfaktura på kreditfakturan.
Beteckning på reklamationsstatus finns nu tillgängligt på reklamationsblanketter.
8013 Order/Projektcentral
Registrering av reklamation från radfliken tar nu med sig information om raden för att
förenkla registreringen.
8018 Inköpscentral
Registrering av reklamation från radfliken tar nu med sig information om raden för att
förenkla registreringen.
8147 Transaktionsstudio – Nyhet i sp04
Nytt specialdatafält #81001 ”Reklamerat antal” för att kunna mäta antalet artiklar som har
reklamerats från respektive transaktion.
8221 Reklamationsradsstudio
Kopplade register finns numera mot order, orderrad, inköp och inköpsrad.
PBS342A_n.doc / Sid 59
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Serienummer/Serviceorder
Reservation Serienummer – Nyhet i sp05
Om ett serienummer har blivit reserverat av en annan användare innan raden sparats i
orderrutinerna visas nu meddelandet "1 serienummer gick inte att reservera. Kontrollera
reservationen". Därefter får användaren manuellt kontrollera reservationerna via knappen för
serienummer och spara raden på nytt. De serienummer som inte gick att reservera har
plockats bort ur urvalet.
431 Inleverans – Nyhet i sp04
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Serienummer, fliken Inleverans "Löpnr blir automatiskt
serienr vid inleverans".
431 Inleverans – Nyhet i sp05
Inleverans av serienummer i intervall. Nu kontrolleras att serienumren inte redan finns i
registret.
7510 Serviceorder
Via knappen Övrigt finns valet Acontoplan, vars funktion är att spara ner ordern och öppna
rutin 213 Acontofakturering.
Nu används blankettvarianter för serviceorder.
Obs!
Avgifterna frakt och expeditionsavgift hämtar nu momskod enligt prioriteringsordning:
1. Momskod i orderhuvud
2. Momskod enligt rutin 791 Egenskaper Försäljning
3. Momskod 1, 25%
Vid registrering av serviceorder hämtas projekttyp enligt prioriteringsordning:
1. Rutin 720 Kunder fliken Försäljning fältet Projekttyp Service
2. Rutin 791 Egenskaper Serviceorder
3. Blankt
Vid registrering av setartikel visas orderregistreringsinstruktionerna på ingående artiklar när
hela setartikeln är registrerad på ordern.
Nu finns möjlighet till manuell acontoavräkning i sidoinformationen Orderdata. Det kan
även anges på projekttypen i rutin 781 Projekttyper. Notera att kryssrutan måste vara
markerad innan första acontofakturan skrivs ut och godkänns.
Det är nu möjligt att ändra radnummer på budgeterade rader som inte är rapporterade.
7510 Serviceorder – Nyhet i sp04
Leveransadress från serienumret kopieras nu till orderhuvudet enligt de egenskaper som
angivits i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer fliken Lev.adresser. Detta gäller då
egenskapen "Lev.adress från serienr" har markerats i rutin 791 Egenskaper Serviceorder.
PBS342A_n.doc / Sid 60
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Nu finns möjlighet att överföra inköpsanmodan direkt från denna rutin med hjälp av knappen
Övrigt/Överför anmodan.
7510 Serviceorder – Nyhet i sp05
Vid omvandling av en serienummerkopplad serviceoffert till en serviceorder, skapas nu även
åtgärder i åtgärdsregistret .
Vid radering av orderrad på en valutaoffert räknades inte fältet offertbelopp valuta ner.
Uppdelad betalning, menyval Service. Ny markeringsruta ”Behåll textrader på kundorder”.
7570 Serienummer
Fältet Fakturanr (datafält #1638) sparas nu utan mellanslag mellan F och fakturanummer i
registret för serienummer. Detsamma gäller även för kvittonummer (Q).
7570 Serienummer – Nyhet i sp04
Ny funktion för historik för serienummer.
En serviceåtgärd sparas nu i samband med att ett serienummer byter kund eller lager. Denna
serienummerhistorik kan granskas i rutin 8189 Serviceåtgärdsstudio eller i rutin 8070
Serienummercentral.
7575 Underhållsservice – Nyhet i sp04
Ny knapp Resursbokning i verktygsraden som gör det möjligt att resursboka serviceorder.
Det är nu möjligt att markera och ta bort flera rader samtidigt från listkontrollen.
8010 Kundcentral – Nyhet i sp04
Knappen Ny serviceanmälan på fliken Serienummer. Om en serviceorder skapas från denna
dialog kopieras texten från det fria textfältet till serviceordern. Text blir en kommentar på
orderhuvudet.
8011 Artikelcentral – Nyhet i sp04
Listkontrollen på fliken Serienummer sorteras nu så att högsta löpnummer hamnar överst.
8020 Utskriftcentralen – Nyhet i sp06
Vid utskrift av serienummerlistor med urval på lager, kunde flera lager inkluderas i
utskriften. Nu inkluderas enbart det valda lagret. Detsamma gäller vid urval av lagerplats och
serienummertyp.
8070 Serienummercentral – Nyhet i sp04
Nu finns snabbsök för serienummer, artikelkod och löpnummer i denna central.
Nu finns nya kryssrutor på fliken Serviceorder för att visa "Endast aktiva" respektive
"Senaste 12 mån".
På fliken Serviceåtgärder finns nu funktionen Summering tillgänglig via listkontrollens
verktygspalett.
PBS342A_n.doc / Sid 61
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
Knappen Ny serviceanmälan på fliken Serviceanmälan. Om en serviceorder skapas från
denna dialog, kopieras texten från det fria textfältet till serviceordern. Texten blir en
kommentar på orderhuvudet.
8191 Serviceorder/radstudio – Nyhet i sp04
Nu finns fältet Artikelkod i Kopplade register Serviceorder. Det gör det möjligt att söka fram
serviceorder med hjälp av artikelkod.
Tidrapportering
3515 Tidrapportering
Nu finns snabbsök på fliken Tidrapportering i denna rutin, för att enklare kunna välja vilken
order och tidkod som rapportering ska göras på. Ingen hänsyn tas till inställningar i rutin
3571 Egenskaper Personal.
På fliken summor visas nu normaltid som var aktuellt för datumet, tidigare visades normaltid
från aktuellt veckoschema.
3515 Tidrapportering – Nyhet i sp05
Nu finns kontroll mot projektstatus vid tidrapportering. Kontrollen tillåter ändring, men inte
nyregistrering av tidrapporter mot ett spärrat projekt.
Nu finns tillgång till Projekt-, Kund- och Artikelcentral.
8014 Personalcentral – Nyhet i sp06
På flik Veckorapporter finns nu kolumner för lördag och söndag också.
Uthyrning
8510 Hyresorder
Blankettvarianter har införts.
Obs!
Avgifterna frakt och expeditionsavgift hämtar nu momskod enligt prioriteringsordning:
1. Momskod i orderhuvud
2. Momskod enligt rutin 791 Egenskaper Försäljning
3. Momskod 1, 25%
Vid registrering av uthyrningsorder hämtas projekttyp enligt prioriteringsordning:
1. Rutin 720 Kunder fliken Försäljning fältet Projekttyp Hyra
2. Rutin 791 Egenskaper Uthyrning
3. Blankt
PBS342A_n.doc / Sid 62
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns
PBS342A_n.doc
2015-12-23
8510 Hyresorder – Nyhet i sp05
Om slutdatum på bokningen är blankt sätts numera specialfält #10007 Bokat nettobelopp till
noll (0) vid utskrift av hyresblanketterna Hyresbekräftelse (HYBE), Utlämningskvitto
(HYUT) och Återlämningskvitto (HYIN).
Variantartiklar
Variantartiklar – Registrering via variantmatris – Nyhet i sp06
Vid registrering av rader via variantmatris skapas nu även rader för de artiklar där 0 angetts i
antal.
472 Variantartiklar – Nyhet i sp05
En grundartikel har numera möjlighet att ersättas av en annan grundartikel. Nytt fält "ersatt
av" finns tillgängligt på flik Grundartikel i rutinen.
Nu går det att ange Artikelstatus och Status orsak på fliken Variantdata.
473 Dimensioner – Nyhet i sp05
Nu tillåts inte nyregistrering av dimensioner som innehåller blanksteg.
Nu tillåts inte nyregistrering av dimensioner med inledande understreck.
8197 Grundart/Artikelstudio – Nyhet i sp05
Nu finns en knapp för att öppna rutin 472 Variantartiklar i denna studio.
WTS / Web Service
Web Service
Stöd för multipla WTS-tjänster samt autentisering.
Läs mer i Installationshandbok moduler för version 3.42A på www.unikum.se, under
Kundsupport Artiklar A-Ö.
PBS342A_n.doc / Sid 63
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4798
F-skattebevis finns