VI INFORMERAR NyhEtER FöR FöREtAgARE

VI INFORMERAR
Simrishamns kommun, november–december 2015
Nyheter för företagare
Reportage om företagandet
på Österlen
EFN, Ekonomi- och finansnyheterna, har varit på
besök på Österlen och tagit tempen på det lokala
företagandet. Se reportaget: www.efn.se/privatekonomi/kivik-dar-foretagarna-blandar-applenoch-paron.
Ny företagslots
Socialförvaltningens nya företagslots heter Christina
Eriksson.. Du når henne på 0414-81 93 69, [email protected]
Företagslots för företagare inom vård, omsorg och
socialtjänst.
Simrishamns kommuns övriga företagslotsar:
Kommunledningskontoret
Lars Persson, Näringslivsutvecklare, 0414-81 91
22, [email protected]
För allmänna företagarfrågor och övergripande företagservice. Nyföretagande, nyetableringar,
landsbygdsutveckling och EU-projekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Malin Alm, 0414-81 92 25, [email protected]
För företagsetableringar, industrimark och exploateringsavtal.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Elisabeth Wikenhed, 0414-81 93 14, [email protected]
För företagare inom de kreativa och kulturella näringarna.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Magnus Henriksson, 0414-81 95 61, [email protected]
För företagare inom utbildningssektorn och kontakter inom området skola – näringsliv.
Frukostmöte om tandemrekrytering 3/12
Många företag som har svårt att rekrytera till
tjänster som kräver högre utbildning får ofta söka
brett geografiskt för att hitta personer med rätt
kompetens. Många som har sambo/partner på en
annan ort väljer därför att pendla hit, men en del
tröttnar på pendlingen och söker sig tillbaka till
hemorten. Om medarbetarens sambo/partner däremot får jobb på den nya orten är chansen större
att företaget kan behålla medarbetaren.
Kan vi underlätta för företagen att rekrytera och
behålla personal och samtidigt få den andra familjemedlemmen att flytta hit? På många håll i landet
arbetar man med tandemrekrytering, dvs. att den
Kommunen partner till
SETT SYD i Malmö
Under höstlovet arrangerades för första gången ett
SETT i södra Sverige. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och
är en mässa och konferens där pedagoger och skolledare möts, skapar kontakter, delar erfarenheter
och tar del av det allra senaste inom skolutveckling
och digital teknik.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn var kommunpartner till årets SETT SYD,
vilket innebar att vi hade möjlighet att påverka konferensens innehåll utefter våra intressen och behov.
En stor del av kommunens pedagoger deltog och
några av våra lärare höll egna föreläsningar. Donjeta Vllasaliu och Jeanette Ovesson från Simrislundsskolan visade och gav tips på hur man kan
bygga upp sin undervisning så att ens elever får
chansen att lära med hjälp av alla sina sinnen, Anders Lind från Korsavadsskolan berättade hur man
kan göra engelskundervisningen mer aktuell och
engagerande genom att arbeta med webbaserade
nyheter och knyta an till sina elevers intressen.
– Syftet med vårt deltagande var att personalen
skulle få en gemensam fortbildning och upplevelse,
inspireras, se nya möjligheter och bredda sina erfarenheter kring det moderna lärandet, berättar rektor Katrin Östberg och biträdande rektor Ingela
Andersson på Simrislundsskolan.
medflyttande familjemedlemmen får extra stöd för
att hitta jobb på nya orten. Det kan till exempel ske
genom att företagsnätverk sprider familjemedlemmens cv till företag inom projektet ”Tandemrekrytering”. Arbetsförmedlingen kommer att vara en
aktiv part i nätverket och bidra med sina redan
upparbetade kontakter. På ett frukostmöte vill vi
diskutera ditt behov och intresse av att delta i nätverket ”Tandemrekrytering”. Du förbinder dig inte
att vara med i nätverket, detta är ett första informationsmöte.
• Tid: torsdag 3/12 kl. 8
• Plats: Arbetsförmedlingen, Storgatan 36 C,
Simrishamn
Anmäl dig senast 27/11 till Lennart Månsson, 010486 70 62 eller [email protected]örmedlingen.se.
Funderar du på att starta eget?
Nyföretagarcentrum välkomnar dig till höstens sista fördjupningsträff, den är i Tomelilla, kommunhuset, torsdag 19/11 kl. 18–21 (fika ingår). Föranmälan gör du till [email protected]
Om du får förhinder att delta, meddela detta via epost eller till Lotte Kolare, 070-618 09 68. Träffen
är kostnadsfri. Nyföretagarinformation finns även
på simrishamn.se/naringsliv.
God man för ensamkommande – vi
behöver fler!
En god man för ensamkommande flyktingbarn går
in i vårdnadshavarnas (föräldrarnas) ställe, när någon som är under 18 år har kommit till Sverige utan sina föräldrar. Enkelt uttryckt har en god man
samma rättigheter och skyldigheter gentemot det
ensamkommande barnet som en förälder har, förutom den dagliga omvårdnaden. Simrishamns
kommun har egna boenden dit barnen kommer
och där personal ser till att barnen får en god omvårdnad. Nu behöver vi fler som kan vara god
man. Kontakta överförmyndaren med din intresseanmälan via e-post [email protected]
Du kan också läsa mer om uppdraget på simrishamn.se, klicka på ”överförmyndare” i snabbvalet.
Tips om julmarknader?
Passa på att göra utflykter på hemmaplan. Upptäck allt som finns nära. Nu hittar du bland annat julmarknader i evenemangslistan på
www.visitystadosterlen.se.
Riv ut och spara
Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre
Vad händer på Samhällsbyggnadsförvaltningen?
Det mesta vi gör påverkar och intresserar många.
Jag vill därför börja med att tacka alla som
kommit in med synpunkter till vår ”Kontakt
samhällsbyggnad” på Björkegrenska gården. Vi
arbetar intensivt med att förbättra och hitta olika
vägar för att ha en bra medborgardialog, där nya
idéer och allas behov kommer fram inför start av
nya projekt.
Detta är ett axplock på vad som är på gång:
Plan- & bygglovsenheten har under hösten haft
många ärenden, där speciellt 14 nya bostäder på
fastigheten Mellby 3:145 (Bredarörsvägen) i Kivik
och 15 lägenheter på fastigheten Väderkvarnen vid
Järnvägsgatan i centrala Simrishamn sticker ut.
Planarbetet för området Skansen i anslutning till
stationen är påbörjat. Skansen är, med sin närhet
till centrum, kollektivtrafik, hav och natur, ett av
Simrishamns mest attraktiva utvecklingsområden.
Visionen är en varierad ”blandstad” med ca 150–
230 lägenheter och verksamheter med småskalig
karaktär, vilket bidrar ett levande och integrerat
stadsrum. Inom enheten pågår också planarbetet
för Östra Planteringen med mål om väl utformade
bostäder i parkmiljö med utsikt. Arbetet med bostadsförsörjningsprogram kopplat till ett arkitek-
tur- och kulturmiljöprogram har också påbörjats.
Kommunens nya webbkarta öppnades i mitten av
oktober, en modern karta som vi tagit fram i samarbete med Tomelilla kommun. Du hittar kartan under länken ”Karta” på simrishamn.se. Kartan
fungerar givetvis i smarta telefoner och använder
då telefonens gps. I kartan kan man byta bakgrunden till att visa flygfoto och olika informationsskikt
som skolor, bokningsbara lokaler m.m. finns utmärkta på kartan. Mer information läggs ut efterhand, som t.ex. länkar till detaljplaner m.m. Är det
någon särskild information du saknar eller om du
upptäcker fel, skriv en rad till [email protected]
Från och med 2016 kommer vi ha en ny rutin för
utsmyckning i byarna. Mer information kommer
längre fram, men i grova drag handlar det om att
varje by (registrerad förening) årligen får ett ekonomiskt bidrag till utsmyckning.
En intresseförfrågan för att arrangera den populära loppisen vid Suckarnas gång kommer ut denna
vinter. Förvaltningen kommer också inför nästa säsong att se över parkeringsövervakningen, för att
förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten.
Ny beläggning på vägar/trottoarer fortsätter som
planerat, Skillinge och Brantevik är klara. Borrby
beräknas bli klart före jul och till våren startar vi i
Hammenhög, Gärsnäs och Sankt Olof. I mitten av
december stänger asfaltverket, den 1 april 2016
drar vi igång igen. Inom kort kommer utbytet av
gatubelysning till LED-belysning att starta i Skillinge. Därefter kommer vi att ta några veckors paus
för att utvärdera, innan vi fortsätter. Vi vill uppmana alla att nu under vintern se över samt klippa
in häckar, träd och dylikt som kan störa vårt arbete
med beläggning och utbyte av belysning. Läs mer
om planerna för belysning och beläggning på simrishamn.se.
Sist men inte minst så pågår renovering av kajerna i Baskemölla, därefter kommer Viks hamn att
restaureras. Byggandet av
reningsverk vid slipen i
Skillinge är i full gång och
planeras vara klart första
kvartalet 2016.
Henrik Olsson,
samhällsbyggnadschef
Vi söker vandringsvärdar
Vill du vara en del av Eurorando och hjälpa oss att visa upp
Skåne, Österlen och Simrishamn från sin bästa sida för hela
Europa?
I september 2016 är det dags för Skåne att välkomna Europas vandrare i vandringsevenemanget Eurorando. Som vandringsvärd ansva-
rar du för en ledsträcka under hela veckan. Din
uppgift är att vandra med en grupp varje dag på
sträckan, vara en trevlig värd, hjälpa till om problem uppstår och leda gruppen rätt. Din uppgift
är däremot inte att guida gruppen eller berätta
om sevärdheter, men du får vara beredd på att få
en del frågor om Sverige och naturen. Under en
eller två dagar förväntas du också hjälpa till på
eftermiddagen/kvällen i Eurorando-organsationen med andra uppgifter som behöver lösas. Anmäl ditt intresse genom att kontakta Simrishamns turistbyrå för mer information. Ring
0414-81 98 00 eller skicka e-post till [email protected]
simrishamn.se.
Information från kommunens anhörigstöd
Nya deltagare sökes till anhöriggrupper under nästa år.
Är du anhörig till någon person med psykisk ohälsa, långvarig eller kronisk fysisk sjukdom, fysisk/
psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning
eller annan intellektuell funktionsnedsättning?
Att träffa andra anhöriga som är i liknande livssituation som en själv är stärkande, lärorikt och givande. Vi träffas under trevliga former och naturligtvis så stannar det som diskuteras på mötena inom gruppen. Är du man och anhörig och vill träffa
män i liknande livsituation så finns den möjligheten att starta en egen grupp under nästa år. Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!
Skånetrafiken
Skånetrafiken har nya tidtabeller från och med den 13
december. Bland annat blir det
fler turer på Skåneexpressen 5
till/från Lund morgon och kväll.
Läs mer på skanetrafiken.se.
16
Nytt anhörigcafé
På caféerna erbjuds trevligt sällskap, fika till självkostnadspris och ibland underhållning eller en föreläsning.
- Premiär för nytt anhörigcafé i S:t Olof som riktar
sig till anhöriga till personer med minnesnedsättning. Lokal är Måsens lokal (entrén) i huvudbyggnaden på S:t Olofshemmet. Fredagar kl. 13.30–
15.00: 27/11 och 11/12.
- Bergengrenska, Stortorget 3, Simrishamn: Onsdag 25/11 (nytt datum!) kl. 13–15. Passa då på att
även prova avslappningsfåtöljen! Kan du inte den
tiden så hör av dig till någon av nedanstående personer så finner vi en lämplig tid som passar dig.
- Borrby, Församlingshemmet: Onsdag 18/11 och
torsdag 3/12 kl. 14–15.
- Demensteamet har anhörigcafé följande fredagar
kl. 10.30–12.30: 27/11 och 11/12. Lokal : Bergengrenska, Stortorget 3, Simrishamn.
Du är alltid välkommen att kontakta oss:
- Anhörigkonsulent Linda Jacobson, 0414-81 91
65, [email protected]
- Silviasyster Mia Brantlid, 0414-81 92 93, mia.
[email protected]
- Demenssjuksköterska Elisabeth Hallberg, 041481 92 94, [email protected]
ans
t
on
M
n
å
fr
Sök bidragstiftelse
s
a och
s, Vitabys, Ravlund
donatvaion
nkt Olofs, Rörum
Sa
ickas
sk
om
g,
in
r
rin
ne
ive
rso
ot
nde pe
attad m
rtf
Bidrag ges til l behö
g ansökan, med ko
eller anmuner. En sk riftli
m
2 80 Simrishamn
ko
27
re
,
un
iga
m
tid
m
ps
ko
ns
m
Brösar
ha
t den 30
ris
as
m
Si
sen
k
n,
ju l. Ansö
ders Johnsso
rag beta las ut före
bid
til l ordf örande An
e
ris jad
sim
vil
a:
Be
sid
se.
m
n.
he
risham
tive kommuns
ek
sp
re
på
ns [email protected]
du
r
joh
ne
rs.
n via ande
fo och kr iterier fin
s av Anders Johnsso
få
n
november. Mer in
ka
r
ga
in
sn
eli lla.se. Upply
hamn.se och tom
45.
se eller 0414 -81 91
n.
m
ha
ris
[email protected]
Kalendarium
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor
som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.
November
25 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
26Samhällsbyggnadsnämnden
30 Kommunfullmäktige (kl. 18 - observera
att fullmäktigesammanträdet den här
gången hålls på Skeppet på Marint
centrum!)
December
9 Kommunstyrelsen (kl. 13, rådhuset)
10 Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
15Socialnämnden
Myndighetsnämnden
16 Kommunstyrelsens arbetsutskott
17Samhällsbyggnadsnämnden
Simrishamns
kommun stödjer
Simrishamns
musikkår!
Men musikkåren behöver fler musikanter! Störst
behov av flöjt, klarinett och trummor, men alla är
välkomna! Simrishamns musikkår spelar i två formationer: Dels som marscherande musikkår, men
även sittande i konsertformation, vilket innebär att
musikanter, som inte vill marschera, ändå kan deltaga. Tveka inte, kontakta Lars Holm på e-post
[email protected] eller telefon 0414-303 36
eller 070-549 62 64.
Julskyltning
i Simrishamn
Lions Club Simrishamn står i år som värd för skyltsöndagen i Simrishamn den första advent 29/11.
13.30–15.15 Simrishamns musikkår, dirigent
Anders Hansson
13.45–14.00 Jultal med Gunnar Jansson, tonsättare
14.00–17.00 Lions’ insamling av julklappar ”Barn
till barn”, Sparbanken Skåne
14.00–18.00 Butiker och marknadsstånd
14.00–18.00 Österlens museum är öppet
14.00–18.00 Tomtefar och Tomtemor delar ut julklappar till barn upp till 6 år
15.30–16.15 Sjöbackakören, körledare Boel Adler
16.30–17.30 Pipp’s Blue Six Glad Jazz
Du som vill ha plats på Stortorget skyltsöndagen
29/11, ring Bo Håkansson på Lions Club Simrishamn, 0705-70 52 05, eller e-post [email protected] Ange längden och om du behöver
ström. Sista anmälningsdag: 22/11.
Sociala
Simrishamn
Simrishamns kommuns verksamheter finns i olika
sociala medier. Vi finns på Facebook, Google+,
Twitter, Instagram, Flickr och Platsr. Det finns
bloggar, en egen Youtube-kanal, appar och en smstjänst när vi har störningar i våra va-system. Alla
länkar finns på simrishamn.se/om-kommunen/
Sociala-medier.
Vinterväghållning
På hemsidan kan du se vad som gäller beträffande
vinterväghållningen den kommande säsongen. Läs
mer på simrishamn.se/bygga_bo/park_gator_trafik.
Biblioteket
har stängt
torsdag 3/12
Bibliotekspersonalen är på utbildning. Återlämna
gärna böcker i vårt inkast i foajén!
Entreprenörer
Julbasar på
sökes
SkönadalsSamhällsbyggnadsförvaltningen söker fortfarande
entreprenörer för vinterväghållning till några omhemmet
råden i kommunen. Är du intresserad? Hör av dig
omgående till gata-/parkchef Susanna Söderberg,
0414-81 92 63.
Välkommen lördagen den 21/12 kl 13.30–15.30.
Försäljning av hobbyalster, kaffeservering, tombola!
Kulturskolans julkonserter
Kulturskolans ensembler bjuder på stämningsfull musik i julens
tecken på Skeppet, Marint centrum, torsdagen den 3/12 kl. 18.30.
Det blir också adventskonsert i Tommarps kyrka den 12/12 kl. 17.
Fri entré, välkommen!
Nya sidor på
simrishamn.se
om flyktingmottagandet
Klicka på snabblänken ”Flyktingmottagande”
på simrishamn.se så kommer du till sidor där vi
berättar om allt som är aktuellt i vår kommun
kring flyktingmottagandet. Här kan du också
se hur du kan engagera dig hos alla de goda,
friviliga krafter som hjälper till på olika sätt.
Familjehem
Vi behöver fler familjehem, framför allt till ensamkommande barn. Du får regelbunden
handledning och utbildning samt ersättning inom ramen för kommunförbundets rekommendationer. För mer information, kontakta Helena Andersson, familjehemssekreterare, 070981 94 19.
Språkvän
Genom att bygga broar mellan nyanlända och
etablerade personer i Simrishamn skapas möten som leder till integration i praktiken. Mötena bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och
språkträning och motverkar okunskap, fördomar och segregation i vårt samhälle. Läs mer
på simrishamn.se under flyktingmottagande
om hur du kan bli en språkvän.
Lediga jobb
- Socionom/socialsekreterare
- Leg. arbetsterapeut
- Enhetschef hemtjänsten
- Modersmålslärare/studiehandledare,
somaliska, 20 %
Sparbanken
Syd satsar
på Simrishamnsfisket
Sparbanken Syds Stiftelse för tillväxt har beslutat att tilldela Marint centrum 180 000 kr för arbetet med att utveckla fisket i Simrishamn under
2016. Projektet kommer att fokusera på tre områden: öka efterfrågan efter färsk, lokalt landad
fisk, vidareutveckla konceptet Hemmahamnen
året runt samt arbeta med produkt- och varumärkesutveckling för färsk, lokalt landad fisk.
Sms-tjänst
för driftinformation
Eftersom avbrott i vattenförsörjningen påverkar din vardag i hög grad, är det viktigt att du
så snabbt som möjligt får information om eventuella driftstörningar. Därför har vi en smstjänst som vi använder för att nå ut med information till våra vattenkunder. Läs mer och anmäl dig till tjänsten på simrishamn.se/
bygga_bo/vatten-avlopp.
Riv ut17
och spara
Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre
KULTURGUIDE
Kultur- och fritidsförvaltningen, nov–dec
Pågående utställning t.o.m.
30/11: Fotoutställning med
30-årsjubilerande Österlens fotoklubb
med en sladd i magen. Bemästra den elektriska
dansen och, sist men inte minst, lär dig världens
mest irriterande lek. Målgrupp: Barn 4–9 år.
Längd: Cirka 40 minuter. Arrangör: Simrishamns
riksteaterförening i samarbete med Kulturkullerbyttan. Biljetterna kostar 50:- och säljs på Bokvaruhuset i Simrishamn, 0414-102 50, samt vid
entrén en timme innan föreställning.
21/11 kl. 11.30:
Barnföreställningen ”Space”
23/11 & 30/11 kl. 11: Måndagsmys
Simrishamns bibliotek: Medlemmarna i Österlens fotoklubb firar trettioårsjubileum och ställer ut årets
bästa bilder på Simrishamns bibliotek.
Simrishamns bibliotek: ”Space” är en föreställning
om att ta plats hemma och i rymden. Fri entré,
maxantal: 30 barn. Föranmälan till biblioteket,
0414-81 93 00. Målgrupp: Barn 1,5–3 år. Längd:
Cirka 25–30 minuter. Arrangör: Simrishamns bibliotek/kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete
med Kulturkullerbyttan.
Simrishamns bibliotek: Starta måndagen med biblioteksmys. Ett tillfälle för dig med hemmavarande
barn att träffa andra föräldrar och barn. Vi tipsar
om nya bilderböcker och bjuder på te och kaffe, ta
gärna med mellanmål. Fri entré, föranmälan till
biblioteket, 0414-81 93 00.
24/11 & 15/12 (uppehåll 1/12 &
8/12) kl. 10: Kulturfika
Kafé Kagan: På tisdagsförmiddagarna är du välkommen på ”kulturfika”, där alla som är kulturintresserade kan mötas över en fika på Kafé Kagan
på Stortorget i Simrishamn. Det är alltid samma
plats och samma tid, men kanske med olika personer. Självfallet får du komma tidigare eller senare
om du vill, det är upp till var och en att bestämma.
Ibland träffar du personal från kultur- och fritidsförvaltningen, ibland andra kulturintresserade
personer. Fikan betalar du själv.
6/12 kl. 14–18: Julstök med
levande museum
Österlens museum: Museet arrangerar en extra julöppetsöndag! I utställningarna agerar berättare,
museipersonal och skådespelare. Dansbana med
levande musik. Kl. 14: Skånska låtar med Kabusatoner, julberättelser, jullekar, dans kring granen.
Kl. 16: Föredrag med Maja-Lena Larsson och Ulf
Danell om österleningarnas emigration till Bornholm. Kl. 17: Visning av utställningen ”Höra hemma”
med Österlenkonst
från 1800-talets slut
till 1970. Tolkar på
plats för våra flyktingar. Kaffe och
mandelmussla.
Fornminnesföreningen deltar. Butiken är fylld av julklappstips för alla
åldrar. Obs! Fri entré!
24/11 kl. 18.30: Indiska äventyr i
Rörum
22/11 kl. 11: Barnföreställningen
”Ankensteins monster” med
Folkets Hus och Parker
Kulturhuset Valfisken: Ankensteins Monster är en
vacker, spännande och rolig mikromusikal för alla
som inte är som alla andra. För alla som ibland är
ensamma, som ibland har galna idéer och som
ibland försöker förverkliga dem. För alla som har
ett monster i garderoben, på taket till sitt laborato-
Simrishamns bibliotek: Mikael Bergstrand har gjort
internationell succé med sina romaner ”Delhis
vackraste händer” och ”Dimma över Darjeeling”.
Kom och lyssna på Mikael när han berättar om sitt
författarskap, sina år i Indien och inte minst om
hur hans nya hemvist Rörum har inspirerat honom att skriva ”Gurun i Pomonadalen”, den tredje
och sista delen i hans populära Indiensvit. Fri
entré, föranmälan till biblioteket, 0414-81 93 00.
I samarbete med SV Sydost-Österlen.
25/11 & 2/12 kl. 17:
Bibblan Bénka-dí
Bénka-dí och Simrishamns bibliotek: Träffa barnoch ungdomsbibliotekarien inne på Bénka-dí. Vi
skriver poesi, pysslar och fikar tillsammans. Fri
entré, ingen föranmälan.
26/11 kl. 12: Bokbubbel
rium eller någonstans djupt inom sig. Hjälp Doktor
Ankenstein och hans monster att välja bort onödiga kroppsdelar, bygga ett monster och lära sig leva
Simrishamns bibliotek: Höstens andra bokbubbel och
vi kastar oss åter ut i höstens bokflod och tipsar om
nya och spännande böcker. I höst provar vi med
flera kortare bokbubbel, max 45 minuter per gång,
och vi tipsar också om e-böcker och visar hur du
laddar ner dem. Föranmälan till biblioteket, 041481 93 00, ange då också om du vill ha lunchbaguette à 40 kr.
Extraöppet på Österlens museum
i december
Österlens museum håller extra öppet i december.
Måndag–fredag kl. 11–17 och extra öppet 19/12
kl. 10–16, 21–23/12 kl. 11–18 och 28–30/12 kl. 12–
16. Välkomna!
Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: 0414-81 90 00, e-post: [email protected]
Nästa kommuninformation kommer den 17 december | simrishamn.se
Foto: Tina Schedvin, Charlotte Wastesson, Magnus Bergström m.fl.
Riv ut och spara