TUNASKOLAN NYHETER

TUNASKOLAN 4-9
Marcus Hedström
2015-02-26
TUNASKOLAN NYHETER
Nya elevmöbler
Tunaskolan har blivit beviljade elevmöbler (bänkar/bord och stolar) för ca 1,2
miljoner kronor. En arbetsgrupp ansvarar för inköpet som kommer att göras i två
steg (första steget görs nu under våren och det andra i december 2015). Krav på
ergonomi och ljudnivå är prioriterat vid val av möbler.
Ny sporthall-storsatsning
Sporthallen har stora renoveringsbehov. Under perioden 1 maj-1 oktober 2015
kommer hela sporthallen med tillhörande omklädningsrum, duschar och toaletter
att renoveras. Under perioden kommer utomhusidrotten att öka under skoltid.
Fritidssatsning med idrottslig profil
Tunaskolan gör en medveten satsning på fritidsverksamhetens innehåll. Göran på fritids jobbar
för tillfället tillsammans med försteläraren i idrott
Christer för att finna passande aktiviteter utifrån
elevernas intressen till fritids. Grundtanken är att
idrotten ska in än mer på fritids. Just nu kommer en fritidsenkät att göras för att
kartlägga vad eleverna är intresserade av. Enkäten kommer att göras av de elever
som har fritidsplats med förhoppning att elever ska ha kvar sin fritidsplats under
hela mellanstadietiden. Enkäten kommer också att göras av blivande åk 4 på
Munkebergskolan och Borgmästarskolan för att tidigt kartlägga och möta upp
intressen.
Tekniksalen
Tekniksalen har under några år stått avstängd på grund av att den inte varit säker
utifrån de maskiner som finns där. Under sportlovet kommer en arbetsmiljösamordnare för att lämna en rapport om vilka åtgärder som krävs för att få igång tekniksalen igen. Ambitionen är att tekniksalen ska kunna användas från och med
höststart 2015.
Vattenskadan
Vattenskadan är under kontroll och samtliga utrymmen beräknas vara återställda
veckan efter påsk. Överallt där man bytt mattor har man också målat alla väggar.
Rektorn har ordet!
Då börjar jag
komma på plats.
Det är mycket som
är nytt då man kommer
som ny till ett ställe. Inte
riktigt allt dock. Då man
befunnit sig i skolan i
större delen av sitt liv och
verkat i skolan under
större delen av sitt arbetsliv börjar man också inse
att skolor är ganska lika
varandra. Det är ungefär
samma glädjeämnen och
oroshärdar oavsett var
man verkar. Det finns inga
skolor där det bara är
glädje, men det finns heller inga skolor där bara
motsatsen råder.
Jag ser Tunaskolan som en
positiv skola där det går
elever med ambitioner.
Tunaskolan känns för mig
som en skola där föräldrar
och vårdnadshavare är
engagerade och bryr sig
om sina barn. Jag ser vidare att vi har en skola
med stor kompetens på
många positioner.
Med den given blir uppdraget intressant och
spännande. En möjlighet
att få verka i en framåtskridande, växande Tunaskola.
Antal elever Tunaskolan feb 2015:
Åk 4-9: 253
Fritids: 40
TUNASKOLAN 4-9
Marcus Hedström
2015-02-26
TUNASKOLAN NYHETER
Hej!
Mitt namn är Christer Hogbrand och jag har jobbat på Tunaskolan som lärare i
ämnet Idrott och hälsa sedan vt-2002. Jag trivs väldigt bra här med både elever och
kollegor. Att jobba som idrottslärare är väldigt varierande och innebär att jag får
möjlighet att träffa i stort sett alla elever på skolan vilket är väldigt roligt.
Min studiebakgrund är en lärarexamen från GIH i Stockholm där jag gick idrottslärarlinjen mellan 1998-2001. Det var tre fantastiska år som jag varmt kan rekommendera för andra som har ett brinnande idrottsintresse. Där fick vi chansen att
prova på alla möjliga idrotter på olika sätt och nivåer, superkul!
Jag har tidigare själv spelat fotboll och hockey, men gillar i stort sett all idrott och försöker hålla mig uppdaterad och i form. Att vara ute i skog och mark, plocka bär och njuta av naturen, ligger mig varmt
om hjärtat. Jag lever just nu mitt i småbarnslivet med blöjbyten, träningar och allt vad det innebär. Barnoch ungdomars hälsa behöver sättas högre upp på agendan. En grund till ett hälsosamt liv läggs i skolan
och jag ser mitt ämne som allt viktigare, då vi blivit mer stillasittande i vardagen och skolungdomar tenderar att känna sig allt mer stressade. En ständig utmaning i mitt läraruppdrag är att genomföra en undervisning där alla kan vara med och delta efter sina förutsättningar. Hos många elever finns det ett intresse för
idrott och hälsa även på fritiden. Men det finns även de som inte har det intresset och kanske inte heller har
stöd för det hemifrån. Det är min övertygelse att kunskap kan väcka intresset hos de som är mer stillasittande på sin fritid. I min roll som pedagog försöker jag därför motivera mina elever till att förstå vikten av
ett hälsosamt liv och inspirera dem till att välja den vägen. Att ta fasta på elevernas ålder och utforma lektionerna efter det är viktigt. Exempelvis kan undervisningen för yngre barn vara mer inriktad mot lekfull
rörelse. Att genomgående varva teoriinslag i den praktiska undervisningen är också viktigt för bästa
förståelse. Det är bra om vi hjälps åt att öka intresset för idrott och hälsa genom att prata om hur viktigt det
är med fysisk aktivitet för vårt välbefinnande. Uppmuntra gärna till fysiska aktiviteter även på fritiden som
t. ex. cykling, skidåkning, bad och utevistelse i skog och mark. Jag hoppas på ett fortsatt bra samarbete och
god kommunikation med er föräldrar.
Avslutningsvis vill jag tala om att vi på Tunaskolan är jätteglada åt att vi kommer att få våran idrottshall
rustad här under våren-hösten och ser verkligen fram emot en fräschare och mer välmående idrottshall.
Med vänliga hälsningar / Christer