Nyheter för dokumentsamordnare Nr 1 2015 Kontakt

Nyheter för dokumentsamordnare
Nr 1 2015
Välkommen till ett nyhetsbrev rörande arkiv och dokumenthantering!
Genom detta nyhetsbrev vill vi mer frekvent kunna komma ut med nyheter och förändringar för er
kännedom. Hoppas att ni kommer att tycka att detta är en bra informationskanal.
Har ni synpunkter får ni gärna höra av er.
Vårhälsningar
Arkivarierna vid UF
Nyheter och förändringar från Hanteringsanvisningarna
Code of Conduct
Eftersom uppförandekoden endast är av betydelse för perioden den anställde är verksam vid KI och
intet har något större kulturellt eller vetenskapligt värde, kan dessa kan gallras vid upphörd
anställning. Det blir alltså ingen generell gallringsfrist, utan är helt beroende av hur länge respektive
person jobbar vid KI. Rutinen för hur man verkställer gallringen låter vi UF/respektive institution
bestämma själva.
Kopiering av tentor
Hanteringen av tentor förändrades vid förra revideringen av Hanteringsanvisningarna och i den
kommande revideringen så kommer hanteringen förändras igen enligt nedan.
Skriftliga provsvar får återlämnas till student efter betygsättning. Provsvar som inte har
återlämnats får gallras 2 år efter betygsättning. Underkända tentor ska kopieras alternativt skannas
till en PDF innan den lämnas ut för de kurser som tillämpar tvågradig betygsskala (G, U). För de
kurser som tillämpar flergradiga betygsskalor (VG - U; A-F) ska alla, förutom tentor som fått betyget
VG; A kopieras alternativt skannas till en PDF före utlämnande.
Arkivarier vid UF
Johanna Olvång slutar som arkivarie vid KI i slutet av april.
Ordinarie arkivarier är då Catrine Viidas, Petra Standert, Rasmus Lindgren och Heléne von
Rothstein (föräldraledig).
Dokumentsamordnarträff
Tid: Mitten av maj
Plats: Huddinge och Solna
Vi går igenom och visar exempel på hur arkiven
från och med 2013 ska arkiveras.
Program och anmälningslänkar kommer att
skickas ut.
Kontakt angående nyhetsbrevet:
[email protected]