Nyheter i 1.13 - DoorDesign.SE

Sidan 1 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.13
Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på
www.doordesign.se
Detta dokument kommenterar nya och ändrade programfunktioner i KeyDesign
version 1.13
Vissa nyheter och kommentarer från tidigare versioner ligger också kvar här.
Övriga tidigare nyheter finns i motsvarande äldre dokument.
Vi upprepar också än en gång vikten av att det måste finnas säkerhetskopior på
databasen (och för er bekvämlighet lämpligen också på enskilda låssystem).
Kommentarer om säkerhetskopiering finns även via ”Online”
-ikonen.
Den som ännu inte läst informationen om KeyDesign/DoorDesign under operativsystemen Vista, Windows7 och Windows Server 2008 uppmanas starkt att göra
detta. Om inte detta ses över finns risk för dataförlust. Vid minsta tvekan om hur det
fungerar, kontakta CadWare.
Programmen har både förbättrats avseende befintliga funktioner och kompletterats
med nya funktioner. Det finns också tillägg som är nödvändiga för att ni ska kunna
importera vissa nyberäknade eller reviderade låssystem från era leverantörer. Vi
rekommenderar därför att ni uppgraderar er KeyDesign/DoorDesign så snart som
möjligt.
Via vår Online-dokumentation, även åtkomligt inifrån KeyDesign/DoorDesign via
ikonen kompletteras aktuell dokumentation löpande, t.ex. vad som gäller KeyDesign
under olika operativsystem.
I texten nedan hänvisar ”KeyDesign” både till KeyDesign och DoorDesign.
0. Programuppdateringar
KeyDesign informerar automatiskt om när nya programversioner är tillgänglig.
Beroende på hur er implementation ser ut kommer programmet att fråga efter om ni
vill göra uppdateringen direkt alternativt påminna er om att en sådan finns tillgänglig.
-
Lokalt installerad KeyDesign (C:) kan uppdateras direkt, aktiveras från
KeyDesign även om databasen ligger på nätet. Alla användare, om det finns
flera, ska då uppdatera på sin respektive arbetsplats.
Användare inloggad som SA kan även få förslaget att uppdatera ett program
som ligger på nätverksdisk förutsatt att ingen annan person är inloggad i detta
just då.
KeyDesign får inte vara igång när uppdatering görs.
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 2 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
Vid aktivering av installationen från KeyDesign enligt ovan kommer programmet att
stängas ner automatiskt.
Följande varianter av KeyDesign måste alltid uppdateras via hemsidan:
Program installerat på fjärrskrivbord
Program med databas av typ MS SQL Server samt
Språkvarianter som inte kan direktinstalleras (f n finska och norska).
När installation görs, försäkra er först om att ingen av era användare kör KeyDesign
just då, eftersom detta kommer att blockera utbyte av programfilen.
Försäkra er om att den variant av KeyDesign ni läser på är samma som den som är
installerad tidigare. (rutin SetupCWDoor.exe för version NET, SetupCWDoorCS i
övrigt).
Drivrutiner för export/import av låssystem, BDE, skall inte installeras en gång till vid
uppdatering av KeyDesign, eftersom detta kan störa konfigurationen av BDE.
Kontrollera att BDE inte är förbockat av installationsprogrammet.
Uppstår problem med export/import efter uppgradering hänvisar vi till infotexter
angående detta under ”Online”.
Vissa uppdateringar kommer för installationer som använder en MS SQL Server
databas att kräva separat(a) SQL Script, detta tillhandahålls från CadWare efter
förfrågan.
Ta för vana att i samband med uppgradering till ny version läsa nyheterna (denna
text) samt separat information om ”rättade fel” från tidigare version. Kontrollera också
med jämna mellanrum texten som beskriver ”kända fel”, d.v.s. fel som upptäckts men
som ännu inte rättats i officiell version av KeyDesign. I undantagsfall kan man få sig
tillskickad en ”mellanversion” av programmet.
Det finns också en text ”vanliga problem & tips” som kan vara matnyttig som
komplement till användarmanualerna. Denna uppdateras också vid behov.
Allt detta och även manualer finns tillgängligt via ”Online”
1. Låsschemahantering
I KeyDesign 1.13 går det att bläddra direkt mellan cylindrar i meny Cylinderegenskaper med hjälp av två ”pilar”. Dessa kan användas även om man behöver
ändra cylindrars egenskaper. Om något är ändrat kommer programmet att fråga om
det ska sparas när man bläddrar vidare.
Onlinetexter, utöver standarddokumentationen, som är relaterade till låsschema är
- Skapa sammandrag i efterhand
- Slå ihop två låsscheman till ett
Vid nyprojektering av ett låssystem kan man välja att registrera att låssystemet
”revideras externt” i det fall låssystemet t.ex. ritas av kunden och kanske sedan
skickas till låssmeden i reviderad form flera gånger. Normalt fungerar inte detta
eftersom det antas att låssmeden är ansvarig för både funktionstexter och registrerat
antal nycklar/cylindrar i schemat , denna information är därför skyddad vid
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 3 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
uppdaterad import. För ytterligare förklaring, se separat dokumentation angående
”KeyDesign/DoorDesign, version för Systemägare/Konsult” via Online.
Vill ni aktivera möjligheten att registrera ”revideras externt” i er KeyDesign, kontakta
CadWare.
2. Låssystemförvaltning
Man kan numera visa systeminformation om ett låssystem även om det inte är aktivt.
Högerklicka på det system du vill visa egenskaperna för
Om du inte har något aktivt system visas det så här:
Och om du har ett aktivt låssystem visas alternativet för det andra låssystemet längst
ner i listan
Menyknappen för fritext i ”Systemegenskaper”, ”Cylinderegenskaper” och
”Nyckelegenskaper” visas i avvikande färg när information finns registrerad, t ex
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 4 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
Vid varje öppning av ett låssystem kan man få information om att ”Fritext” finns.
Funktionen måste dock först aktiveras via ”Inställningar/Övrigt”
Omläggning/omstämpling av nyckel/cylinder innebär för vissa fabrikat att delningarna
tas bort på nycklarna.
Detta gäller aldrig låssystem som du har egen beräkningsrätt på, för dessa behålls
alltid delningarna, och du ansvarar själv för att de ändras korrekt. Delningarna
behålls även i låssystem som administreras med tilläggsfunktionen för ”manuella”
delningar.
Delningar för nycklar/cylindrar med ny stämpling får du via import från din leverantör.
Utskrift av kvittens/beställning vid beställning av enskilda nyckelkopior är ändrad.
Utskriften är avsedd för att kunna få en kvittens på papper från slutkund. Detta
kommer att samordnas med utvecklingen av en ny ”servicemodul”, där vi bl.a.
kommer att hantera kvittenser av alla nycklar i ett låssystem.
Vi kommer att informera mer om detta via ”Online”
.
”Online” innehåller även speciell information om:
- Administration av låssystem/nycklar med flexning.
- Kontroll av löpnumrering på nyckelkopior och rättning av löpnummerfel.
Båda dessa problemområden har i KeyDesign 1.12 kompletterats med stödfunktioner
som beskrivs i dessa dokument.
3. Export/Import av låssystem
Vid export av låssystem kontrolleras också om det finns några ”bevakade nycklar” i
systemet. Sådana måste administreras innan systemet skickas till leverantören.
Dessa skall endera tas bort ur schemat eller läggas tillbaka på sin rätta plats innan
systemet skickas till leverantören för beräkning nästa gång. Även textlinjer (både för
nycklar och cylindrar) som visar ”bevakade” måste tas bort när det inte finns några
nycklar respektive cylindrar kvar bakom dessa.
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 5 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
Det finns en inställning av var export/importfilerna standardmässigt skall hämtas.
Inställningarna för säkerhetskopiering är numera också samlade under en enda
inställningsflik. Gå igenom menyn ”Arkiv/Inställningar”:
Vid import av ett låssystem kan man se vem som skapade filen och när, vilket
minskar risken för att man t ex väljer felaktig importfil ( förutsatt att filen är skapad
med programversion 1.10 eller högre).
Uppdateringar från leverantör skall från och med att ni kör version 1.10 normalt visa
denna information. Om inte så har du antagligen aktiverat en för gammal importfil, du
kan t.ex. ha letat i fel mapp.
Det går att fortsätta att registrera t.ex. antal lika nycklar och cylindrar, ändra
funktionstexter på dessa och registrera flexning av en nyckel (med automatmetoden)
även om låsschemat är inskickat till leverantör för t ex kompletterande beräkning.
Detta skiljer sig alltså från Assa Security Manager - notera detta om du använder
båda. Vidare beskrivning av detta finns i separat dokument som beskriver
uppdaterad import.
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 6 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
Från version 1.11 har vi också ett nytt alternativ för export av låssystem:
Via ”KeyDesign (slutkund)” kan man skicka ett låssystem till en slutkund eller
säkerhetskonsult som har en ”förvaltarversion” av KeyDesign/DoorDesign. Denna fil
är inte krypterad och innehåller heller inga delningar. Filen kan läsas av godtycklig
slutkundsinstallation. Slutkunden kan aldrig läsa in en krypterad fil med delningar.
Kommunikation kan göras båda vägarna, även från slutkund till låssmed. Detta är
dock tillåtet endast inledningsvis, inte för låssystem som är beräknade. Innan ni
börjar kommunicera med slutkund, läs separat dokumentation.
Export till KeyControl fungerar inte med detta format, använd ”KeyControl/ASM”
(prosjekt.zip) som tidigare.
Låssmed som tidigare använt manuell registrering av flexstatus (t ex genom att skriva
in /F2 i stämpelfältet – detta har förekommit särskilt i Generalen) kan behöva
synkronisera sin systemdokumentation med leverantörens (gäller Alfa/GeGe/Evva
flex) innan export/import görs. Detta beskrivs ”online” i:
-
Administration av låssystem/nycklar med flexning
4. Leverantörsspecifik information
4.1 KABA
KeyDesign 1.12 omfattar även stöd för koncept ”GeGe pExtra+” samt ändrad
Silca-kod för ”pExtra”.
Hantering av nya konceptet ”Kaba ExperT pluS” kräver uppdatering till KeyDesign
1.13
KABA erbjuder från och med version 1.10 att låssmedskunderna kan få in
delningarna i sin KeyDesign - även för äldre Kabasystem (som kanske tidigare
underhållits av låssmeden i Generalen eller KeyDesign - utan delningar),
I idealfallet hämtas delningarna in med hjälp av ”Uppdaterad import endast delningar”
enligt beskrivning i via ”Online”:
- Import av delningar för fabrikat Kaba
4.2 EvvaSalto
Hantering av nya konceptet ICS kräver uppdatering till KeyDesign 1.13.
Delningsmenyn visar nu också delningar för 3KS.
Komplettering av överföring av nyckeldata till Silca nyckelmaskin.
För tillverkning av 3KS-nycklar via export från KeyDesign, kontakta CadWare för
verifiering av status.
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 7 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
4.3 DORMA
Inga nyheter för DORMA i version 1.13
5 Tips om programinställning
Man kan ha fel inställning av textrubrikerna för ”cylinderfunktion” och ”nyckelfunktion”
sedan tidigare. Kontrollera dessa texter via ”Arkiv/Inställningar/Låssystem”.
6. Tilläggsfunktionalitet i KeyDesign
Följande tilläggsfunktioner finns nu tillgängliga i KeyDesign:
”Manuella System” innebär möjlighet att registrera delningar på både nycklar och
cylindrar för de fabrikat som inte stöds via leverantörerna (Kaba, EvvaSalto och
DORMA). Nyckel och cylinderdelningarna kan också kontrolleras mot systemets
kryssbild.
Nyhet: Det är nu i ”Manuella System” möjligt att med hjälp av aktuell kryssbild låta
KeyDesign föreslå cylinderdelningar automatiskt.
”QuickDoor” ger möjlighet att registrera ytterligare dörrbeslagning i anslutning till
varje låsschemakolumn (cylinder/dörr).
Nyhet: Cylindermontagelista kan nu även tas ut sorterad efter dörrnummer.
”Dokumentkoppling” innebär att man kan koppla godtyckligt dokument till ett
låssystem, t ex nyckel/cylinderkvittenser, ritningar mm och således ha dessa enkelt
”elektroniskt” tillgängliga direkt från låssystemet i fråga.
”Förvaltarversion” av KeyDesign/DoorDesign kan installeras hos slutkund om denne
behöver hantera låsschema och/eller dokumentera sina dörrar. Låsschema (då utan
delningar) kan exporteras av låssmed till slutkunden och av slutkunden ritade förslag
till låsning kan tas emot i låssmedens KeyDesign.
Export till förvaltaren från låssmed sker med valet ”Export KeyDesign (slutkund)”.
För export till användare av KeyControl sker export med valet ”Export
KeyControl/ASM” som tidigare.
”Servicemodul” bl.a. för hantering av nyckelkopior är under utveckling.
Även ”Sevicemodul” för Dörrar i DoorDesign är planerad.
För ytterligare information – kontakta CadWare eller sök under Online.
7. Utökad funktionalitet i DorrDesign & CWLittra
-
I DoorDesign kan man numera dela upp sina dörrar på delarkiv, t.ex. projekt.
Se separat beskrivning ”DoorDesign med delarkiv/projekt” Online.
-
Urval av dörrar som tidigare gjordes per” Anläggning/Hus/Plan” är
kompletterat med ytterligare möjligheter. Dessa aktiveras från samma ikon
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 8 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
som ”Urval av låssystem”. Aktivt fönster avgör vilken urvalsfunktion som
aktiveras.
-
Dörrspecifikation (Dörrkort) kan nu kompletteras med bild/ritning på dörren.
-
Det går nu att kopiera även delar (t ex bara Larm) av specifikationen av en
dörr till en annan dörr.
-
Artikelregistret har förbättrats.
Se vidare separat dokumentation av DoorDesign, flera olika dokument.
Observera att,
Den som avser integrera Låssystem med Dörrar ska kontakta CadWare för
kompletterande information.
8. Förbättrat stöd vid kommunikation med Silca
För KeyDesign 1.13 har tillkommit, utöver för våra ”huvudfabrikat” (Kaba/GeGe,Evva
och Dorma), stöd för kommunikation med Silca för ”Assa Twin”, ”Assa Industri
(Teka)” och ”TrioVing”.
För Evva har KeyDesign också kompletterats med silcadata för ”3KS”.
För tillverkning av nycklar via exportfil från KeyDesign, kontakta CadWare för
verifiering av status innan ni börjar tillverka nycklar för nytt koncept.
Stöd för ”Silca Protech”. I de fall Silcafilen skiljer för maskin ”Protech” finns extraval
i exportmenyn. Välj ”PROTECH” istället för ”Silca” enligt nedan:
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 9 av 9
2015-03-31
C/W CadWare AB
Streckkod för Kabanycklar (via rapport Nyckeldelningar) kan nu tas ut för såväl
”Silca” som ”Kaba Turbo”. För ”Kaba Turbo” välj ”Skriv ut” + ”Kaba Turbo”
Tidigare, från version 1.12 finns också:
I samarbete med PRODIB har dataformatet ändrats så att aktuella löpnummer för
nycklar skickas med som underlag för nyckelmärkning. För att detta ska fungera
krävs komplettering/konfiguration av Silcaprogrammet. Kontakta PRODIB om detta.
Automatregistrerade flexnotationer (/F2 och /F3) hanteras inte med märkningen.
Det går också att skapa en ”cylindermärkningsfil” i Silcaformat.
Numera finns också möjlighet att ställa in en fast katalog för placering av Silcafiler via
”Arkiv/Inställningar/Övrigt”.
9. Online Support
Vi har bytt Online Support från ”Netviewer” till ”GoToAssist”. Detta program aktiveras
från samma ställen (direkt i KeyDesign, via ”Online” eller från www.doordesign.se)
som tidigare ”Netviewer”.
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
www.cadware.se
[email protected]