Nyheter i MaxiFleet

2015-08-11
Nyheter i MaxiFleet
MaxiFleet är ett system under ständig utveckling, nya funktioner såväl som
förbättringar är en grundstrategi för MaxiFleet. De kunder som har MaxiFleet får alltid
automatiskt tillgång till de senaste uppdateringarna, funktionerna och versionerna
utan extra kostnad.
Nya funktioner i MaxiFleet 150813
Administrationssidor – Ny design
Administrationssidorna har nu fått en helt ny, förenklad design. Beroende på rättigheterna kommer användaren att se olika mycket under administrationsfliken.
Det är nu enklare att uppdatera företagsinställningar såsom adresser och telefonnummer.
Det har blivit smidigare att lägga till/ta bort användare, uppdatera användarinformation samt hantera rättigheterna för varje enskild användare.
Genom att först klicka på fliken användare och
därefter klicka på plusknappen kan administratören lägga till en ny användare genom att följa
instruktionerna. Systemet visar vilka uppgifter som
måste fyllas i.
Samma procedur gäller för att skapa ett nytt
område. Efter att ha klickat på fliken områden kan
administratören med hjälp av plusknappen fylla i
den nödvändiga informationen. Redigering av befintliga områden kan göras genom att markera det
specifika område som ska redigeras eller tas bort.
Under fliken Filer visas en lista på alla filer som
har skickats och tagits emot av maskinen. Där kan
filer laddas ner och administratören kan ta del av
information om bland annat förekommande fel.
För att hitta specifika filer kan administratören använda sökfältet. Det går också att använda kalendern för att söka filer som har skickats och tagits
emot under en särskild period.
Mobila enheter
Det har gjorts förbättringar i det mobila gränssnittet för att öka användarvänligheten för kunder
som använder mobila enheter, så som mobiltelefoner och surfplattor.
Designen anpassar sig automatiskt till skärmupplösningen på mindre så väl som större enheter.
Favoriter
En ny funktion är att en/flera maskin(er) kan kategoriseras som favoriter. Favoritmarkerade maskiner kommer
som standard att sorteras så att de hamnar högst upp i översiktsfältet. Funktionen är praktisk för användare
som har många maskiner.
Vid frågor, kontakta din lokala serviceanläggning.