NYHETER 2015

5
1
0
2
R
E
T
E
NYH
EC204
als
v
p
o
s
rad
t
t
ä
b
r
Fö
rip
g
r
a
b
em
t
s
y
Löstag
S
ing
n
o
i
t
i
s
Po
n
o
c
g
en
SR800
B
0
0
0
2
B-SR
S
L
A
SOPV
2009 introducerade engcon en sopvalsserie för grävmaskiner och den blev snabbt
en favorit bland många entreprenörer och då
framförallt de som arbetar med grävmaskin
i stadsmiljö samt järnvägsentreprenörer
som sopar spår och växlar.
Sopvalsarna som finns i 5 bredder från 800 mm
upp till 2000 mm uppgraderas nu rejält.
Som option kommer det nu erbjudas ett helt
nykonstruerat stänkskydd som över halva
sopvalsen och detta förhindrar att grus sprätter
iväg vid sopning. Stänkskyddet är dessutom
ställbart i tre lägen och kan vid behov enkelt tas
bort.
Vidare så modulbyggs nu sopvalsarna med bultade
sidostycken/gavlar, borstkvalitén har förbättrats
NYHET!
och mellanringarna tas bort. Dessa förbättringar
medför enklare och snabbare borstbyte.
Pontus Johansson, konstruktör och utvecklare på
engcon Group känner sig nöjd med resultatet av
sitt arbete.
- Vår nya serie sopvalsar är ett resultat av önskemål
från våra kunder via våra kundundersökningar
samt fysiska kundmöten ute på fältet och vårt nya
modulsystem innebär även att specialbeställningar
av ex, bredare sopar är lättare att tillverka, berättar
konstruktören Pontus Johansson som lett
utvecklingsarbetet av sopvals-serien SR 800B –
2000B.
GRD
R
A
B
STAG
LÖ
GRIP
NYHET!
Nu är det dags för nästa generation av
integrerade gripar och de nya modellerna
är efter-monterbara och anpassade
för Q-Safe, engcons nya och säkra
generation redskapsfästen som med sin
teknik förhindrar felaktig låsning och med
detta risken att tappa skopan eller annat
redskap.
Den nya generationens gripkasett har en unik
konstruktion med två kraftiga krokar på ena sidan
samt en robust och enkel låsning av gripen på
motsvarande sida. Inkoppling av gripens hydraulik
sker med ett enda handgrepp och detta innebär
att den nya gripen är väldigt lätt att montera på
och av, samtidigt som den är upphängd på ett
säkert sätt.
Likt de tidigare modellerna har även den nya
generationens integrerade gripar inbyggd
lasthållningsventil som förhindrar ofrivillig gripöppning vid aktivering av andra funktioner på
tiltrotatorn.
- Säkerhet står alltid överst på dagordningen då
vi utvecklar nya produkter och det gäller då även
vår nya löstagbara grip berättar Fredrik Jonsson,
utvecklingschef på engcon.
Övriga fördelar
++Gripen är vinklad 15 grader i förhållande till
rotationsplanet, för bättre möjlighet att ex, gripa
föremål på max räckvidd och för att erhålla ett
mer lodrätt grepp vid 90 graders rotering av
tiltrotatorn.
++Det kommer finnas möjlighet att byta mothåll
så att det blir olika typer av grepp runt objektet
(t.ex gummerat, räfflat, m.m.)
++Griparmarna är tillverkade i höghållfast stål för
maximal säkerhet och styrka.
En grip-anpassad skopserie utvecklas parallellt
med nya gripen, där baksidan av skopan utformas
så att den har ett urtag som linjerar med gripens
mothåll och därmed fungerar som ett förlängt
stöd till det som grips, ex en stolpe eller ett rör.
Övriga typer av redskapsfästen behåller den fasta
och nuvarande konstruktionen av integrerade
gripar.
Den nya gripen premiärvisas på den
Svenska mässan MaskinExpo maj 2015 och
försäljningsstart beräknas till årsskiftet 15/16.
ePS
N
O
C
ENG
G
N
I
N
O
I
T
I
POS
M
E
T
S
SY
engcons tiltrotatorer anpassade för
grävsystem/maskinstyrning
engcon, världsledande tillverkare av tiltrotatorer
för grävmaskiner tar nu ett ytterligare steg in
framtiden, genom att anpassa sina produkter
för den senaste tekniken med grävsystem/
maskinstyrning.
engcons tiltrotatormodeller från EC209 och uppåt
blir under 2015 möjliga att utrusta med ePS engcon Positioning System, som tillsammans med
grävmaskinens grävsystem ger maximal kontroll
på redskapets position.
Optimerat för DC2
ePS är optimerat för engcons smarta styrsystem
DC2, där kablaget för ePS integreras med kablaget
för DC2 men är också ”öppet” vilket innebär att
ePS fungerar tillsammans med styrsystem av
andra fabrikat.
NYHET!
- Vår strategi är att vi alltid strävar efter att göra
vår produkter så ”öppna” som möjligt och därmed
ger vi våra kunder stora valmöjligheter då de ska
välja sina produkter berättar Roberth Jonsson,
projektledare för utvecklingen av ePS.
Detta bekräftas ytterligare då Roberth Jonsson
berättar att ePS är möjlig att montera på engcons
tiltrotatormodeller EC209, EC214, EC219, EC226
& EC30
Förutsättningar
Tekniken bygger på att ePS levererar signaler till
det grävsystem som kunden har på sin grävmaskin.
Målet är att så många fabrikat av grävsystem som
möjligt skall klara att kommunicera med ePS.
För mer info om vilka grävsystem som kommunicerar med ePS, kontakta er leverantör av grävsystem
Fördelar
Tillsammans med valt grävsystem reducerar ePS
behovet av s.k. traditionell utsättning och via
maskin-styrningssystemets display i hytten ser
föraren den exakta ytan som ska schaktas. Denna
kontroll över att exakt rätt mängd schaktmassor
grävs ur, ger många vinster:
++ Tid
++ Minskad bränsleförbrukning
++ Minskat maskin och redskaps-slitage
++ Spar tid för övriga enheter som ex, lastbil/
dumper som kör bort schaktmassorna.
++ Mindre återställning med minskade volymer
av återfyllnadsmaterial.
++ Anpassat för styrsystemet DC2 men möjlig
att montera på andra styrsystem
ePS lanseras under 2015.
2
N
O
I
T
A
R
E
N
E
G
R!
Ä
H
R
Ä
N
E
D
I
MT
A
R
F
–
engcon är världens ledande tillverkare av tiltrotatorer och med
den nya generationen i 2-serien sätts en ny standard. Bland
fördelarna finns bland annat en tiltvinkel på 45 grader, ökad
service-vänlighet, ökade bussningsdimensioner, hydraulmotor på vänster sida och integrerad centralsmörjning. Det
senare, att alla smörjpunkter är framdragna till ett och samma
smörjblock, sparar mycket tid och pengar för entreprenören.
De nya tiltrotatorerna EC204*, EC206, EC209, EC214, EC219
och EC226 täcker bredden av grävmaskiner från 2 ton till 26
ton och har en rad fördelar som ytterligare ökar lönsamheten
och grävmaskinens flexibilitet.
Tiltrotatorerna i 2-serien har allt det som gjorde föregångarna så populära
– men är ännu bättre. Tiltvinkeln har ökat till +-45 grader vilket ökar
flexibiliteten. Hydraulmotorerna sitter väl skyddad på vänster sida och
synlig för föraren (EC209-EC226). Den förstärkta stommen har förbättrat
prestandan radikalt. Som exempel har EC219 37 procent högre brytkraft
och 27 procent högre vridmoment än motsvarande tidigare modell.
Samtliga tiltrotatorer har centralsmörjning, är anpassade för maskinstyrning
och designade för att vara så lättservade som möjligt.
Allt fler redskap kräver ökade hydraulflöden och de större tiltrotatorerna –
från EC214 och uppåt – är därför som standard utrustade med en ny svivel
som tillåter hydraulflöden på upp till 120 liter i minuten, vilket gör det möjligt
att driva högflödeskrävande redskap på extrauttagen. Den nya sviveln har
även en elektrisk ”kanal”, då de nya tiltrotatorerna på sikt får engcons nya
redskapsfäste Q-Safe – prisad för sin innovation och överlägsna säkerhet
– som standard. Övriga säkerhetsdetaljer på Gen 2 är att tiltcylindrarna
som standard är förberedda för lasthållningsventiler vilket bla, är ett krav
vid körning med pallgaffel.
Dessutom är alla tiltrotatorer från engcon anpassade för det smarta
proportionella styrsystemet DC2 med möjlighet till fjärrsupport via
mobilnätet, vilket minskar behovet av att kalla ut servicetekniker till
maskinen.
* EC204 finns för försäljning hösten 2015 inom Norden och i början av 2016 i de
utomnordiska länderna.
uMöjlighet att utrusta med
EC-Oil kopplingar över
och under tiltrotatorn
uPlats för sensorer
till maskinstyrning
uKraftigare överoch underdelar
u Skruvens diameter
ökad, snäckväxeln
har blivit tåligare
u Ökad lagringsyta
i tiltaxlarna
uUpp till 50 % högre
brytmoment jämfört
med tidigare modeller
uLasthållningsventiler
standard på alla modeller
med en tiltcylinder samt
på övriga modeller med
styrsystem SS9. Övriga
tiltrotatorer oavsett styr­
system är som standard
förberedda för lasthållningsventiler.
u Upp till 11,5 % högre
tiltmoment jämfört
med tidigare modeller
uUtrustad med täta slangskydd som förhindrar olja
att spruta ut i sidled vid
ev. slangbrott
u Alla smörjpunkter framdragna
till en och samma smörjcentral
u 45 graders tiltvinkel
uAnpassad för högflödessvivel som klarar
flöden upp till 150 l/min (ej EC209)
u Ny typ av ventiler ger bränslebesparing
u Bättre utrymme för ingående slangar
u Härdade cylinderstänger
u Ingjutna smörjkanaler
u Förberedd för centralsmörjning,
med skyddade smörjpunkter
u Hydraulmotor på vänster sida
u Servicevänligare där
brytglapp justeras
utan demontering
uGen 2-tiltrotatorer med S45-,
S50-, S60- och S70-redskaps­
fästen kommer successivt levereras
med redskapsfästet Q-Safe fr o m
2014. S45, S60 och S70 kan då
väljas med eller utan EC-Oil.
R
Ö
F
R
A
B
B
O
J
I
V
!
T
E
H
M
A
S
N
Ö
L
DIN
engcons världsledande tiltrotator ger många fördelar
som entreprenörer helt enkelt inte har råd att tacka nej
till. Oavsett storlek på din grävmaskin är tiltrotatorn den
säkra vägen till ökad lönsamhet. Skälen är flera.
++Färre maskinförflyttningar ger lägre bränsleförbrukning,
mindre maskinslitage och en säkrare arbetsplats.
++Minimerar manuellt arbete.
++Snabbare utförda jobb.
++En mer mångsidig och flexibel maskin.
++Större precision i arbetet.
++Säkrare och snabbare. redskapsbyten.
EC02B:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 1,5–3,5 ton
EC206:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 3,5–6 ton
EC209:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 6–9 ton
EC214:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 9–14 ton
4
0
2
C
E
EC204, optimerad för grävmaskiner 2-4
ton är den sjätte modellen i Generation
2-serien och en av de stora nyheterna
som skiljer föregångaren EC02B och
EC204 åt, är att den nya modellen kan
utrustas med integrerad grip alternativt
extra hydraulfunktion.
!
T
NYHE
EC204 är något kraftigare uppbyggd
jämfört med EC02B och likt sina
syskon i Gen 2 har den nya tiltrotatorn
45 graders tiltvinkel och kan med fördel
utrustas med engcons proportionella
styrsystem DC2, för steglös styrning
med högsta precision och fjärrsupport
via
mobilnätet.
För
maximal
säkerhet sitter det som standard
lasthållningsventiler på tiltcylindern.
EC204:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 2–4 ton
EC204 finns för försäljning hösten
2015 inom Norden och i början av
2016 i de utomnordiska länderna.
EC219:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 14–19 ton
EC226:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 19–26 ton
EC30:
Anpassningsbar till
alla grävmaskiner i
viktklassen 22–32 ton
TM
– världens säkraste redskapsfäste
Q-Safe™ är engcons nyutvecklade redskapsfäste för grävmaskiner.
Den stora nyheten är att felkoppling av redskap på grund av ”den
mänskliga faktorn” inte längre är möjlig. Systemet tar helt enkelt
över en del av förarens ansvar för säkerheten.
Q-Safe™ har trefaldig säkerhet och ingår i engcons satsning
”Non Accident Generation” där säkerhetstänkandet genomsyrar
hela produktprogrammet.
Med Q-Safe har engcon konstruerat världens säkraste
redskapsfäste där risken för felkoppling byggts bort. Med
en fullt utrustad Q-Safe monterat på grävmaskinen måste
bl a skopan eller valt redskap ha markkontakt med ett visst
tryck. Det går alltså inte att lossa skopan/redskapet hängande uppe i luften.
1
1 När Q-Safe redskapsfäste får kontakt med skopans/
redskapets första axel varnas omgivningen av skarpa
ljud- och ljussignaler. Samtidigt begränsas maskinens
svängfunktion (Option).
2 Så länge inte skopan/redskapet är ordentligt låst på
båda axlarna, fortsätter ljud och ljus att varna. Dessutom
är svängspärren fortsatt aktiverad.
2
3 När båda axlarna har full kontakt tystnar/slocknar varnade ljud och ljus och svängspärren hävs. Maskinen är redo
för arbete med skopan/redskapet fullständigt kopplat.
Redskapet kan nu bara lossas när det vilar med ett visst
tryck mot marken (Option).
Q-Safe™ redskapsfäste med säkerhetsfunktioner som:
a elektronisk övervakning via två av varandra oberoende
givare som känner av så att båda axlarna har kontakt
med redskapet.
b backventil som förhindrar att hydraulcylinder öppnar även
om slangbrott eller tryckfall uppstår.
c utanpåliggande kraftiga fjädrar som bibehåller fästet låst
även om elektronik och hydraulik fallerar.
d dessutom låses bakre axeln av en kilformad och smart
konstruerad ”stål-läpp” som förhindrar att redskapet faller
ur sitt läge, oavsett vad som skulle fela med alla övriga
säkerhetsfunktioner.
3
►Trefaldig säkerhet med
inbyggda funktioner, som
via grävmaskinens hydraulsystem, förhindrar felaktigt
handhavande.
►Lyftkroken är säkerhetsklassad
enl. EN ISO 12100-1/A1:2009
och EN ISO 12100-2/A1:2009
►Förberett för inkoppling
av externt varningssystem,
som signal eller ljus.
►Dubbla elektroniska givare
säkerställer kontakt med
främre och bakre axel.
►Kraftiga fjädrar
bibehåller låsningen
även vid tryckfall.
►Dubbla elektroniska givare
säkerställer kontakt med
främre och bakre axel.
►Fram- och bakaxellås
eliminerar risken för olyckor
med svängande redskap.
uBackventil förhindrar lås­
cylindern att åka tillbaka
även om tryckfall uppstår.
uQ-Safe är från fabrik
förberett för EC-Oil,
engcons automatiska
hydraulkopplingssystem.
►Lås-läppens unika
utformning förhindrar
bakre axeln att åka ur.
TM
►Redskapet måste ha
markkontakt för att kunna
aktivera redskapslåset.
Q-Safe™ är trefaldigt säkert genom:
elektronisk övervakning, hydraulisk låsning
och mekanisk spärrfunktion. Med Q-Safe tar
säkerhetssystemet delvis över förarens ansvar
för att koppla redskapet rätt, vilket ger en säkrare
arbetsplats. Q-Safe levereras i basutförande med
ett varnande system. Det fullständiga systemet
med svängningsbegränsning och markkontakt
för att lossa redskap är en option för maximal
säkerhet och monteras i samråd med respektive
maskinleverantör.
Från 2014 levererar engcon successivt
Q-Safe som standardredskapsfäste i storlekarna
S45, S50, S60 och S70. Gäller både som maskinfäste samt under engcons tiltrotatorer.
►Grävmaskinens svängfunktion är
låst så länge ett redskap bara är
kopplat till den ena axeln.
Du är extra säker med Q-Safe™
+ Q-Safe fungerar oberoende av tiltrotatorns styr­system och är förberett för EC-Oil som ger auto­matisk anslutning av hydraulik och el
samt central­smörjning på hydrauliska redskap.
+ Q-Safe säkerhetslåsning är dimensionerad att tåla full grävkraft i alla
riktningar.
+ Låscylindern är beräknad och dimensionerad för att klara den kraft
som max kan uppstå för att öppna fästet av yttre grävkrafter för
gällande maskinstorlek.
+ Låsningsytans vinkel mot grävkrafter är under hela rörelsen 90
grader eller mer, vilket innebär att fästet hela tiden strävar att självstänga av grävkrafterna.
+ Q-Safe uppfyller nuvarande säkerhetsstandarder EN474, SS-EN
ISO 12100-1 och SS-EN ISO 12100-2 samt kommande ISO
13031.
TM
Äntligen kommer fullhydraliska fästen att
bli tillgängligt för alla. Fullhydrauliska fästen
har funnits i många år men på grund av det
höga priset har de bara kunnat användas i
speciella uppdrag.
Med EC-Oils™ enkla funktion ändras detta.
Nya uppgraderade EC-Oil™ är engcons
system för automatisk inkoppling av hyd­
raulik, elektronik samt centralsmörjning
på valfria hydrauliska redskap och är speciellt anpassad för vår nya serie tiltrotatorer och vårt nya och säkra redskapsfäste
Q-Safe™*. Som enda leverantör kan vi
hjälpa dig med en helhetslösning – allt
från styrsystem, fäste och redskap till
support och säkerhetsanalyser.
Använd EC-Oil för sekundsnabba redskaps­byten
direkt från hytten. Med EC-Oil på redskaps­fästet
Q-Safe, över och under tiltrotatorn samt på redskapet, kan man vid behov av maximal brytkraft koppla
från tiltrotatorn och koppla redskapsfästet direkt på
ett hydrauliskt eller mekaniskt redskap. Det sparar
vikt, vilket innebär bränslebesparingar och bättre
totalekonomi. Detta bildar ett system av redskap
som gör jobbet snabbt, effektivt och lönsamt.
EC-Oil är konstruerat för maximal driftsäkerhet
i krävande miljöer. EC-Oil har inga slangar eller
elkablar som rör sig vid inkoppling. Det minskar
risken för klämskador och nötning. Det är marknadens enda fullhydrauliska system som klarar att
koppla trycksatta redskap med fullt systemtryck.
De egenutvecklade olje- och elkopplingarna är
designade för att ännu bättre stå emot de tuffa
förhållanden som ofta råder kring en grävmaskin.
Kopplingarna är marknadens tåligaste, det har
visats genom bland annat sprängtester med 400
bars arbetstryck och fältstudier i smutsiga miljöer.
Med EC-Oil kopplar du dessutom centralsmörjningen automatiskt.
*Från 2014 levererar engcon successivt Q-Safe som standard
redskapsfäste i storlekarna S45, S50, S60 och S70. Gäller
både som maskinfäste samt under engcons tiltrotatorer.
Säker styrning –
snabbare support
engcons styrsystem DC2 passar samtliga grävmaskiner och
är marknadens enda där användarna, genom en lätthanterad
gratis-app, kan få fjärrsupport via sin smartphone. För kunden
betyder det stora tidsbesparingar vid felsökning, kalibrering och
service. Det i sin tur innebär minimala stilleståndstider samt ökad
lönsamhet.
1
2
3
Vårt nya och säkra proportionella styrsystem – godkänd enligt den
nya säkerhetsstandarden ISO 13849-1 – ger enkel och exakt
styrning av samtliga redskap och kan anpassas för band- och
hjulstyrning samt bomsväng. De speciellt utformade MIG2-spakarna, med handstöd som ger maximal ergonomi och funktion, ger
möjlighet till styrning med upp till sex rullar.
Smartphone
1
Koppla via bluetooth upp din
Smartphone mot DC2 och skifta
mellan olika förarprofiler och redskap
eller gör hastighetsinställningar. Ring
upp supporten och få fjärrsupport via
mobilnätet.
Fjärrsupport
Möjlighet att felsöka och kalibrera
DC2 via mobilnätet.
DC2 proportionalstyrsystem
2
DC2 proportionalstyrsystem
för tiltrotatorer passar alla gräv­maskiner.
Kan fås med hjul- och bandstyrning samt
bomsväng via maskinens joysticks.
Maximal säkerhet – certifierat
och godkänt enligt ISO 13849-1 samt
2006/42/EG.
4
3
Full funktionalitet
MIG2 ergonomiska joystick är
optimala vid krävande användning
och kan i kombination med DC2
köras med totalt 6 rullar och 14
knappar på två handtag.
4
Upp till sju knappar
per spak
Upp till tre rullar
per spak
Handstöd som
standard utan
extra kostnad
Ergonomiskt utformat
Uppfyller kraven enligt
maskindirektiven
2006/42/EC och
SS-EN ISO 13849-1
Går att anpassa
till marknadens
samtliga styrsystem
Enkelt att
justera
handvinkeln
Kan bestyckas med tre
rullar/handtag och sju
knappar alt. sex knappar
samt FNR (fram- och
backreglage)
Går att efterbestycka
med valfria
funktioner
Övervakning
med dubbla
bryt­­funktioner
ger maximal
säkerhet
Ny infästning
ger överlägset
enkel montering
Fakta
MIG2 är en helt nyutvecklad spak för grävmaskiner
med ergonomi och funktion som högsta prioritet.
Med det inbyggda handstödet (standard) är det
möjligt att helt släppa greppet om handtaget och
styra de tre rullarna och några av de sju knappar
som varje spak kan utrustas med. MIG2 är anpassat för att få full funktion tillsammans med styrsystemet DC2 (möjlighet att köra tre rullar samtidigt), men är även kompatibel med andra på
marknaden förekommande styrsystem (då samtidig
körning med max två rullar).
2 * så
met DCom
e
t
s
y
s
r
mer
t a st y
t smar .500 kr). Läs
e
d
d
e
7
ans m
de c a
illsamm kr (totalt vär
t
n
ka n
io
it
00
p or te n 2
r Ed
p
.0
e
u
5
v
s
r
il
r
å
S
p
jä
so m
5
o ne . F
he ck
om D C
EC219 n redskapsc ngcon.com/2
smar tph kan läsa mer
n
e
r
e
a
ia
lj
v
ä
t
u
o ch e
r s to r s
ngar. D
www.e
rsuppor
t till fjär åde tid och pe
Köp vå smartphonecon 25år på
e
h
ig
jl
ö
b
n
juder m
sparar
ingår e ndet och eng
som erb örre fel, vilket
m
a
e
d
t
s
ju
y
t
s
erb
spåra s
st a st yr
UM
E
L
I
B
JU
SE
DE
N
A
D
RBJU
!
s för
samt
rknaden ndkalibrering
a
m
r
ä
*DC2
g, gru dc2
/
elsöknin
ut föra f .engcon.com
w
w
w
här:
engcon Sweden AB Transportgatan 5 833 36 Strömsund
Tel 0670 65 04 00 | Epost [email protected] | www.engcon.com