Nyheter 2015.indd

Nyheter 2015
LED-BELYSNING
SÅ BESTÄLLER DU
Sweden Est. 1981
Malmbergs har sedan 1981 importerat och sålt elmateriel
på den nordiska marknaden. Vi har alltid eftersträvat en hög
kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Samtidigt ska våra
produkter påverka miljön så lite som möjligt.
Vi vill med denna katalog presentera vårt LED-sortiment
som vi har utvecklat tillsammans med ledande tillverkare.
LED är det senaste tillskottet i belysningsbranschen. LED
står för Light Emitting Diode och dioden har en livslängd på
cirka 50000 timmar.
Malmbergs uppdaterar kontinuerligt dioderna för att
säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder den högsta
kvaliteten. Vi ställer även höga krav så att variationen på
färgtemperaturen ska vara så liten som möjligt, i dagsläget
ligger vi på +/- 50K ex. 2650K-2750K.
Vi hoppas att Ni ska finna inspiration och hitta nya
möjligheter att använda denna ljusteknik. Om Ni behöver
hjälp att göra ljusberäkningar eller har frågor, tveka inte att
kontakta oss, vår kunniga personal svarar gärna på frågor
och vi arbetar med DIALux för ljusberäkningar eller varför
inte besöka vår hemsida www.malmbergs.com.
019-58 77 30
Ordertelefon
019-58 77 25
Orderfax
[email protected]
www.malmbergs.com
www.malmbergs.com
Malmbergs Elektriska AB
Box 144
692 23 Kumla
Org. nr.
556556-2781
Bankgiro
110-0247
Postgiro
226470-3
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Västra Bangatan 54, Box 144
692 23 Kumla
2 | NYHETER 2015
LED-paneler, 230V
70 105 55-56
70 105 57-5
57-58
Sirius LED-panel II Dali
54 mm
För användning i kontor, butiker, skolor etc. Stomme av stålplåt och ram av aluminium. Opalt bländskydd av akryl.
För infällning i undertak med synlig bärprofil, alternativt infällt med medföljande clips. Inkl. LED-drivdon, 2 m kabel
och jordad stickpropp. Drivdonet är dimbart med hjälp av återfjädrande strömbrytare eller DALI-system.
SIRIUS LED-PANEL II DALI, IP21
2.92
2.93
262.67
393.50
5.86
5.85
3
174.89
116.74
8.75
8.78
Best nr.
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K
70 105 55
36
3300
3000
Mått LxBxH mm Vikt kg
595x595x54
3,8
70 105 56
36
3600
4000
595x595x54
3,8
70 105 57
36
3300
3000
1195x295x54
4,3
70 105 58
36
3600
4000
1195x295x54
4,3
54 mm
Ø (m)
1050.67
1573.98
2
70 105 55-56
110°
Ø
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1106
2.85
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1185
2.78
2
276.5
5.69
2
296.3
3
122.9
8.54
3
4
69.14
11.39
5
44.25
14.23
70 105 55: Luxdiagram
165
180
110°
Ø
165
150
165
150
135
120
105
90
C90/270
105
105
90
90
60
1200
30
45
0
296.5
131.7
8.35
3
4
74.06
11.13
5
47.40
13.91
180
Ø
165
15
165
70 105 55: Ljusfördelningskurva
C90/270
105
105
90
90
60
45
0
2
283.6
5.82
131.8
8.72
3
126.0
8.73
4
74.13
11.63
4
70.90
11.64
5
47.45
14.54
5
45.37
14.55
180
Ø
70 105 58: Luxdiagram
165
165
150
150
135
120
105
105
90
90
120
105
90
15
70 105 56: Ljusfördelningskurva
900
C0/180
(cd/klm)
300
75
600
60
C90/270
60
1200
30
45
0
15
70 105 57: Ljusfördelningskurva
75
900
C0/180
(cd/klm)
75
600
60
C90/270
60
1200
45
30
1500
15
165
135
120
75
180
150
135
45
30
1500
15
5.82
110°
300
1200
30
2.91
120
75
900
C0/180
(cd/klm)
Ø (m)
1134
150
600
60
Lux
1
135
120
75
H (m)
70 105 57: Luxdiagram
135
45
30
1500
15
2
300
900
C0/180
5.56
120
75
600
45
2.91
110°
150
300
60
Ø (m)
1186
135
120
75
Lux
1
150
135
70 105 57-58
H (m)
70 105 56: Luxdiagram
1195 mm
295 mm
Lux
1
595 mm
(m)
595 mm
600x600 mm modul (70 105 55-56). 1200x300 mm modul (70 105 57-58).
Får ej täckas med isolering. Levereras monterade med 2 m kabel
(H05VV-F 3G0,75 mm²) och jordad stickpropp samt LED-drivdon.
30
45
30
1500
15
0
15
(cd/klm)
70 105 58: Ljusfördelningskurva
NYHETER 2015 | 3
LED-paneler, 230V
Rigel LED-panel
För användning i kontor, butiker, skolor etc. Vit
stomme av aluminium. Opalt bländskydd av akryl.
För infällning i undertak med synlig bärprofil. Inkl.
LED-drivdon, 2 m kabel och jordad stickpropp.
595 mm
70 105 51-52
70 105 53-54
10.5 mm
595 mm
RIGEL LED-PANEL, IP21
600x600 mm modul (70 105 51-52). 1200x300 mm modul (70 105 53-54).
Får ej täckas med isolering. Levereras monterade med 2 m kabel (H05VV-F 3G0,75 mm²) och
jordad stickpropp samt LED-drivdon. Mått drivdon (LxBxH): 140x70x30 mm.
Vikt kg
3,0
70 105 52
38
3300
4000
Ra85
595x595x10.5
3,0
70 105 53
38
3180
3000
Ra83
1195x295x10.5
3,0
70 105 54
38
3300
4000
Ra85
1195x295x10.5
3,0
295 mm
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K Färgåtergivning Mått LxBxH mm
38
3180
3000
Ra83
595x595x10.5
1195 mm
10.5 mm
Best nr.
70 105 51
70 105 51-52
70 105 53-54
120°
Ø
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1076
2.93
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1136
2.95
2
268.9
5.87
2
283.9
3
119.5
8.80
3
4
67.22
11.74
5
43.02
14.67
70 105 51: Luxdiagram
-165
180
120°
Ø
165
-150
-165
150
-120
-105
-90
105
-105
90
-90
60
1200
0
126.2
8.85
3
4
70.98
11.80
5
45.42
14.75
180
Ø
165
-165
70 105 51: Ljusfördelningskurva
4 | NYHETER 2015
(cd)
C90/270
105
-105
90
-90
60
0
2
269.0
5.81
118.7
8.85
3
119.6
8.71
4
66.76
11.80
4
67.25
11.61
5
42.73
14.75
5
43.04
14.51
180
Ø
70 105 54: Luxdiagram
165
-165
150
150
135
-120
105
-105
90
-90
120
105
90
70 105 52: Ljusfördelningskurva
900
C0/180
30
15
(cd)
300
75
600
C90/270
60
1200
-45
-15
0
70 105 53: Ljusfördelningskurva
900
C0/180
(cd)
75
600
C90/270
60
1200
-45
30
15
-75
-60
45
1500
-30
165
-135
120
-75
180
-150
135
-60
45
1500
-15
5.90
120°
300
1200
-30
2.90
-120
75
900
C0/180
30
15
Ø (m)
1076
-150
600
-45
Lux
1
-135
120
-75
H (m)
70 105 53: Luxdiagram
135
-60
45
1500
-15
267.0
300
900
-30
2
-120
75
600
C90/270
5.90
150
300
C0/180
2.95
-135
120
-45
Ø (m)
1068
-150
135
-60
Lux
1
70 105 52: Luxdiagram
-135
-75
H (m)
120°
45
1500
-30
-15
0
30
15
70 105 54: Ljusfördelningskurva
(cd)
LED-paneler, 230V
Taurus LED-panel
För användning i kontor, butiker, skolor etc. Vit stomme av
stålplåt. Opalt bländskydd av akryl. För infällning i undertak med
synlig bärprofil.
TAURUS LED-PANEL, IP21
70 105 35-36
600x600 mm modul. Får ej täckas med isolering.
Levereras monterade med 2 m kabel (H05VV-F 3G0,75 mm²) och jordad stickpropp.
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K Färgåtergivning Mått LxBxH mm
38
3400
3000
Ra83
595x595x70
70 105 36
38
3500
4000
Ra85
Vikt kg
5,1
595x595x70
70 mm
Best nr.
70 105 35
5,1
m
59
5m
5m
59
m
70 105 35-36
-165
180
165
-150
-165
150
-135
120°
135
-120
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1139
2.61
120
-105
150
90
2
284.8
5.21
3
126.6
7.82
75
900
-105
105
-90
90
-15
C90/270
0
71.19
10.42
Ø
5
45.56
13.03
900
Lux
Ø (m)
1
1175
2.62
2
293.6
5.24
3
130.5
7.86
4
73.41
10.48
5
46.98
13.10
(cd)
70 105 35: Ljusfördelningskurva
-15
0
Ø
45
1500
-30
C90/270
70 105 35: Luxdiagram
60
1200
-45
C0/180
30
15
75
600
-60
45
1500
-30
4
-75
60
1200
-45
C0/180
H (m)
120
300
600
-60
120°
135
300
-75
165
-120
105
-90
180
-150
-135
30
15
(cd)
70 105 36: Ljusfördelningskurva
70 105 36: Luxdiagram
Virgo LED-panel
För användning i kontor, butiker, skolor etc.
Vit stomme av stålplåt. Opalt bländskydd av akryl.
För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 mm.
70 103 08-09 är dimbara med hjälp av återfjädrande
strömbrytare (Switch Dim) eller 1-10V.
70 103 08-09 + 70 105 37-38
VIRGO LED-PANEL, IP21
600x600 mm modul. Får ej täckas med isolering.
Levereras monterade med 2 m kabel (H05VV-F 3G0,75 mm²) och jordad stickpropp.
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K Färgåtergivning Mått LxBxH mm
38
3040
3000
Ra83
595x595x40
Vikt kg
4,8
Dimbar
Ja
70 103 09
38
3208
4000
Ra85
595x595x40
4,8
Ja
70 105 37
38
3040
3000
Ra83
595x595x40
4,8
Nej
70 105 38
38
3208
4000
Ra85
595x595x40
4,8
Nej
595 mm
Best nr.
70 103 08
40 mm
595 mm
70 103 08-09 + 70 105 37-38
-165
180
165
-150
-165
150
-135
102°
135
-120
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1273
2.24
120
-105
150
90
2
318.3
4.47
3
141.5
6.71
900
C90/270
-15
0
Lux
Ø (m)
1
1342
2.25
2
335.4
4.50
3
149.1
6.75
4
83.84
9.00
5
53.66
11.25
120
-105
105
-90
90
79.58
8.94
Ø
5
50.93
11.18
(cd)
70 103 08 + 70 105 37: Ljusfördelningskurva
900
60
1200
-45
C90/270
70 103 08 + 70 105 37: Luxdiagram
75
600
C0/180
30
15
-75
-60
45
1500
-30
4
60
1200
-45
C0/180
H (m)
300
75
600
-60
102°
135
300
-75
165
-120
105
-90
180
-150
-135
-15
0
Ø
45
1500
-30
30
15
(cd)
70 103 09 + 70 105 38: Ljusfördelningskurva
70 103 09 + 70 105 38: Luxdiagram
NYHETER 2015 | 5
LED-paneler,
p
230V
70 105 33-34
Leo LED-panel
70 105 31-32
För användning i kontor, butiker, skolor etc.
Vit stomme av stålplåt. Opalt bländskydd av akryl.
För infällning i undertak med synlig bärprofil.
595
m
5m
mm
59
LEO LED-PANEL, IP21
600x600 mm modul (70 105 31-32). 1200x300 mm modul (70 105 33-34).
Får ej täckas med isolering. Levereras monterade med 2 m kabel
(H05VV-F 3G0,75 mm²) och jordad stickpropp.
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K Färgåtergivning Mått LxBxH mm
38
3300
3000
Ra83
595x595x70
70 mm
Vikt kg
4,8
70 105 32
38
3400
4000
Ra85
595x595x70
4,8
70 105 33
38
3300
3000
Ra83
1195x295x70
5,3
70 105 34
38
3400
4000
Ra85
1195x295x70
5,3
70 mm
Best nr.
70 105 31
70 105 31-32
95
mm
11
295
mm
70 105 33-34
120°
Ø
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1083
2.59
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1102
2.60
2
270.9
5.19
2
275.6
3
120.4
7.79
3
4
67.72
10.37
5
43.34
12.97
70 105 31: Luxdiagram
-165
180
120°
Ø
165
-150
-165
150
-120
-105
-90
105
-105
90
-90
60
1200
0
122.5
7.80
3
4
68.89
10.39
5
44.09
12.99
180
Ø
165
-165
70 105 31: Ljusfördelningskurva
6 | NYHETER 2015
(cd)
C90/270
105
-105
90
-90
60
0
2
293.6
5.36
126.2
8.00
3
130.5
8.04
4
70.98
10.67
4
73.41
10.72
5
45.42
13.34
5
46.98
13.40
180
Ø
70 105 34: Luxdiagram
165
-165
150
150
135
-120
105
-105
90
-90
120
105
90
70 105 32: Ljusfördelningskurva
900
C0/180
30
15
(cd)
300
75
600
C90/270
60
1200
-45
-15
0
70 105 33: Ljusfördelningskurva
900
C0/180
(cd)
75
600
C90/270
60
1200
-45
30
15
-75
-60
45
1500
-30
165
-135
120
-75
180
-150
135
-60
45
1500
-15
5.33
120°
300
1200
-30
2.68
-120
75
900
C0/180
30
15
Ø (m)
1175
-150
600
-45
Lux
1
-135
120
-75
H (m)
70 105 33: Luxdiagram
135
-60
45
1500
-15
283.9
300
900
-30
2
-120
75
600
C90/270
5.20
150
300
C0/180
2.67
-135
120
-45
Ø (m)
1136
-150
135
-60
Lux
1
70 105 32: Luxdiagram
-135
-75
H (m)
120°
45
1500
-30
-15
0
30
15
70 105 34: Ljusfördelningskurva
(cd)
Takarmaturer med LED-lysrör, 230V
70 994 30
Cosmos
63 mm
Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk. Inkl. LED-lysrör. Med eller utan HF-sensor.
Monteras dikt mot tak. Anslutes till snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². Kabelinföring via 2 st Ø 19 mm hål på armaturens
ovansida och 2 st Ø 19 mm knockout-hål, ett i vardera gavel. 4 st strypnipplar. Stomme av vitlackerad stålplåt och gavlar av
polykarbonat. Transparent kupa av akryl.
Obs! Endast avsedd för LED-lysrör (Retrofit).
COSMOS LED, IP44
70 994 31
70 994 32
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K Mått LxBxH mm
2x9
1340
3000
660x160x63
2x19
2x19
2790
3160
3000
4000
1270x160x63
1270x160x63
Vikt kg
1,5
m
0m
1,9
1,9
66
16
63 mm
Best nr.
70 994 30
0m
m
Tillbehör
70 994 30
79 077 83 Reservkupa till 2x9W, transparent
79 077 85 Reservkupa till 2x19W, transparent
79 041 00 Linfäste, 1 par
70
mm
12
16
0m
m
70 994 31-32
MED HF-sensor
63 mm
HF-sensorn är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till
att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan
frånkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse. Sensorns räckvidd: 1-5 m.
Frånslagsfördröjning: 5 sek - 25 min. Ljuskänslighet: 2-30 Lux. Bevakningsområde: 30-150°.
Frekvens: 5,8GHz
COSMOS LED, med HF-sensor, IP44
Best nr.
70 994 33
70 994 34
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K Mått LxBxH mm
2x19
2790
3000
1270x160x63
2x19
3160
4000
1270x160x63
Vikt kg
1,9
1,9
70
mm
12
16
0m
m
70 994 33-34
NYHETER 2015 | 7
Tak-/pendelarmaturer LED, 230V
Alfa LED
72 980 07
72 980 08
D-märkt LED-armatur som ger ett
högkvalitativt och energieffektivt ljus i
industrilokaler, driftbyggnader etc. Grå
stomme och opal kupa av polykarbonat.
Montage dikt tak, på lina, eller mot skena.
ALFA LED, IP65
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp K Mått LxBxH mm
Vikt kg
72 980 07
24
1920
4000
1268x100x105
2,03
72 980 08
48
3840
4000
1268x158x105
2,82
165
180
72 980 07
100 mm
165
150
165
150
135
120°
135
120
H (m)
Lux
Ø (m)
6
17.59
17.59
90
8
9.90
23.46
9
7.82
26.39
150
75
380
C90/270
30
0
Lux
Ø (m)
6
40.42
16.62
8
22.73
22.15
9
17.96
24.92
10
14.55
27.68
12
10.10
33.22
120
105
105
90
90
6.33
29.32
Ø
45
15
72 980 07: Ljusfördelningskurva
8 | NYHETER 2015
75
12
4.40
35.19
878
C90/270
72 980 07: Luxdiagram
60
1171
45
C0/180
(cd/klm)
75
586
60
30
633
15
10
60
507
45
C0/180
H (m)
293
253
60
120°
135
127
75
158 mm
165
135
120
105
90
180
150
120
105
72 980 08
105 mm
Best nr.
900 mm
1000 mm
1268 mm
900 mm
1000 mm
1268 mm
105 mm
Anslutes till snabbkopplingsplint i gavel 3x2,5 mm².
Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel, med strypnippel i
den ena gaveln och förskruvning i den andra.
30
15
0
Ø
45
30
1464
15
72 980 08: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
72 980 08: Luxdiagram
Vägg-/takarmatur LED, 230V
Ferrara
Utmärkt i trapphus, källargångar och korridorer.
Komplett med drivdon och LED-modul.
Med/utan HF sensor samt med HF sensor och
grundljus, vilket betyder att man alltid har ljus i
lokalen.
Med nödljusfunktion
Det integrerade nödljusaggregatet känner
av när det blir strömavbrott och kopplar om
till batteridrift. I nödljusläge går ljuset ner till
400lm/5W. Lämplig i t.ex. trapphus, så att det inte
blir helt mörkt i lokalen. Armaturen är försedd med
laddningsindikator/testknapp. Med permanent- och
beredskapsdrift. Med autotest.
Nödljus: 5W LED, 400 lm.
Backuptid: 2,5 tim.
Batteri: Inkl. Ni-MH batteri.
Omgivningstemp: 0ºC till +40ºC.
FERRARA LED, IP21, med nödljusfunktion
Vägg-/takarmatur med vit stomme i stål och opal kupa av termoplast. Komplett med drivdon. Inkl. LED-modul. Anslutes till plint
3x1,5 mm². Färgtemperatur: 3000K.
Effekt W
18
Ljusflöde lm
968
Mått ØxH mm
326x98
Vikt kg
1,2
98 mm
Best.nr.
75 354 74
Ø 326 mm
-165
180
165
150
-150
120°
135
-135
H (m)
Lux
Ø (m)
1
299.3
3.49
2
74.83
6.99
3
33.26
10.48
4
18.71
13.98
5
11.97
17.47
120
-120
105
-105
90
-90
60
-75
75
120
180
-60
240
-45
-15
0
Ø
45
300
-30
C0/180
60
30
15
75 354 74: Ljusfördelningskurva
(cd)
75 354 74: Luxdiagram
NYHETER 2015 | 9
LED-Downlights, konstantström
MD-350
MD-350 finns både med färgtemperatur 2700K eller 3000K samt RGB. För infällt montage, i eller utan kopplingsdosa.
Dessar downlights är perfekta att placera under skåp och i hyllor. Inklusive frontringar men kan även kompletteras med
fyrkantiga frontplattor, singel, dubbel eller trippel i vitt eller silver. Köpes som tillbehör och bytes enkelt med magnetfäste.
MD-350, LED-DOWNLIGHT
Infälld. Går även att montera i kopplingsdosa.
Ø 95 mm. Inbyggnadsdjup: 28 mm. 500mA.
Ljusflöde: 336 lm. Ljusstyrka: 520cd.
Färg
Effekt W
Ø 59 mm
Färgtemp. K
99 741 34 Matt Vit
5
2700K
99 741 35 Matt Silver
5
2700K
99 741 90 Satin
5
2700K
99 743 06 Matt Vit
5
3000K
99 743 07 Satin
5
3000K
28 mm
Best.nr.
Ø 95 mm
nt
sortime
Utökat
Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
68 mm
MD-350, LED-DOWNLIGHT, RGB
Ø 59 mm
Best.nr.
Färg
28 mm
Infälld. Går även att montera i kopplingsdosa.
Ø 95 mm. Inbyggnadsdjup: 28 mm.
Ljusflöde R/G/B: 36/75/16 lm
Effekt W Ström mA
99 741 46 Matt Vit
3,15
Ø 95 mm
350
Kräver LED-driver för konstantström + RGB-kontroll.
Tillbehör
99 741 47 Frontplatta Singel, Matt Vit
4 mm
4 mm
68 mm
99 741 49 Frontplatta Dubbel, Matt Vit
99 741 50 Frontplatta Dubbel, Matt Silver
101 mm
101 mm
99 741 48 Frontplatta Singel, Matt Silver
99 741 51 Frontplatta Trippel, Matt Vit
99 741 34 med frontplatta singel
99 741 52 Frontplatta Trippel, Matt Silver
195 mm
101 mm
4 mm
101 mm
99 741 35 med frontplatta trip
trippel
288 mm
99 741 34 med frontplatta dubbel
-165
180
165
-150
165
150
-135
60°
135
-120
H (m)
1
Lux
Ø (m)
510.6
0.82
120
-105
150
135
90
2
127.6
1.65
3
56.73
2.47
120
105
105
90
90
120
110
-75
75
220
330
-60
-15
0
31.91
3.29
Ø
5
20.42
360
99 741 34-35 + 90: Luxdiagram
60
480
45
C90/270
(cd)
99 741 34-35 + 90: Ljusfördelningskurva
10 | NYHETER 2015
4.11
75
240
C0/180
30
15
75
60
45
550
-30
C0/180
4
60
440
-45
165
120
105
-90
180
150
135
30
45
30
600
15
0
15
99 743 06-07: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
99 743 06-07: Luxdiagram
LED-Downlights, konstantström
MD-315, LED-DOWNLIGHT
För infällt montage, i eller utan apparatdosa
alternativt utanpåliggande montage med hjälp
av distansring. Inkl. vit frontring. Ø 80 mm.
Inbyggnadsdjup: 19 mm. 350mA. Ljusflöde:
271 lm. Ljusstyrka: 150cd. Kapslingsklass infälld/
utanpåliggande: IP44/IP21.
Best.nr.
Effekt W
Färgtemp. K
99 741 30 Matt Vit
Färg
3,15
2700K
99 742 98 Matt Vit
3,15
3000K
Utökat
Tillbehör
99 741 33
99 741 88
99 741 31
99 741 32
99 741 89
Distansring och frontring Satin
19 mm
Ø 48 mm
99 741 33
99 741 88
rtiment
so
Frontring Matt Silver, Ø: 80 mm
99 741 31
Frontring Satin, Ø 80 mm.
Distansring Matt Vit, ØxH: 80x23,5 mm
Distansring Matt Silver, ØxH: 80x23,5 mm
Distansring Satin, ØxH 80x23,5 mm.
99 741 32
99 741 89
Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
Ø 80 mm
60 mm
-165
180
165
165
-150
150
-135
90°
135
-120
H (m)
1
Lux
Ø (m)
99.78
2.12
105
-90
150
135
90
2
24.95
4.25
3
11.09
6.37
4
6.236
8.49
120
105
105
90
90
50
20
-75
75
40
60
-60
-15
0
5
Ø
3.991
10.62
150
C0/180
99 741 30: Ljusfördelningskurva
30
99 741 30: Luxdiagram
45
30
250
15
C90/270
(cd)
60
200
45
30
15
75
100
60
45
100
-30
C0/180
75
60
80
-45
165
120
120
-105
180
150
135
15
0
(cd/klm)
99 742 98: Ljusfördelningskurva
99 742 98: Luxdiagram
MD-99, LED-DOWNLIGHT
För infällt montage, i eller utan apparatdosa
alternativt utanpåliggande montage med hjälp
av distansring. Inkl. vit frontring. Ø 75 mm.
Inbyggnadsdjup: 24 mm. 500mA. Ljusflöde:
363 lm. Ljusstyrka: 516cd. Kapslingsklass infälld/
utanpåliggande: IP44/IP21.
Best.nr.
Färg
99 740 91 Vit
99 742 99 Vit
Tillbehör
99 740 92
99 740 93
99 741 37
99 740 94
99 741 87
24 mm
Med frontring silver
Ø 75 mm
Utökat
Effekt W
5
Färgtemp. K
2700K
5
3000K
99 740 92
99 740 93
nt
sortime
Distansring Vit, ØxH: 75x30 mm
Distansring Silver, ØxH: 75x30 mm
Frontring Vit, Ø: 83 mm
Frontring Silver, Ø: 75 mm
Frontring Satin, Ø 83 mm
99 741 37
99 741 87
99 740 94
Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
60 mm
-165
180
165
165
150
-150
60°
135
-135
H (m)
1
Lux
Ø (m)
558.4
0.75
105
-105
90
-90
150
135
2
139.6
1.50
3
62.04
2.24
120
105
105
90
90
130
120
-75
75
240
360
-60
-15
0
34.90
2.98
Ø
5
99 740 91: Ljusfördelningskurva
22.33
3.73
390
99 740 91: Luxdiagram
60
520
45
C90/270
(cd)
75
260
C0/180
30
15
75
60
45
600
-30
C0/180
4
60
480
-45
165
120
120
-120
180
150
135
30
45
30
650
15
0
15
99 742 99: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
99 742 99: Luxdiagram
NYHETER 2015 | 11
LED-Downlights, konstantström
165
MD-540, LED-DOWNLIGHT
Infälld. Ø 100 mm. 550mA.
Ljusflöde: 385 lm.
Best.nr.
Färg
165
150
135
135
120
120
105
Effekt W
Färgtemp. K
99 741 59 Vit
6
2700K
99 741 60 Satin
6
2700K
105
90
90
90
75
99 743 08 Vit
6
3000K
99 743 09 Satin
6
3000K
Utökat
180
150
nt
sortime
75
180
270
60
360
45
C0/180
60
30
15
C90/270
45
30
450
0
15
(cd/klm)
99 741 59-60: Ljusfördelningskurva
165
180
165
150
150
135
Kräver LED-driver för konstantström,
se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
135
120
120
105
105
90
58 mm
Ø 60-90 mm
99 741 59-60: Luxdiagram
90
130
60-90 mm
75
390
C0/180
60
520
45
Ø 100 mm
75
260
60
30
45
30
650
15
C90/270
0
15
(cd/klm)
99 743 08-09: Ljusfördelningskurva
165
MD-550, LED-DOWNLIGHT
180
165
150
150
135
Infälld. Ø 100 mm. 550mA.
Ljusflöde: 399 lm.
99 743 08-09: Luxdiagram
135
120
120
105
Best.nr.
Färg
Effekt W
Färgtemp. K
6
2700K
105
90
99 741 61 Vit
99 741 62 Satin
6
2700K
99 743 10 Vit
6
3000K
99 743 11 Satin
6
3000K
rtiment
so
Utökat
90
130
75
75
260
390
60
C0/180
60
520
45
30
30
650
15
C90/270
45
0
15
165
180
150
135
135
120
120
58 mm
105
60-90 mm
105
90
90
150
75
75
300
450
60
C0/180
C90/270
60
600
45
Ø 100 mm
30
45
30
750
15
0
15
99 743 10-11: Ljusfördelningskurva
12 | NYHETER 2015
99 741 61-62: Luxdiagram
165
150
Kräver LED-driver för konstantström,
se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
Ø 60-90 mm
(cd/klm)
99 741 61-62: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
99 743 10-11: Luxdiagram
LED-Downlights, konstantström
MD-760, MD-770 och MD-780
Vinklingsbara downlights upp till 90°.
165
180
165
150
MD-760, LED-DOWNLIGHT
För infällt montage. Går även att montera i
kopplingsdosa med innerdjup min. 50 mm.
ØxH: 88x43 mm. Ljusflöde: 400 lm.
Färgtemperatur: 2700K.
Best.nr.
Färg
Effekt W Ström mA
99 742 88 Vit
5
500
99 742 89 Satin
5
500
150
135
35°
135
120
Lux
Ø (m)
1
846.8
0.62
2
211.7
1.24
3
94.09
1.87
4
52.93
2.49
5
33.87
3.11
120
105
105
90
90
170
75
75
340
510
60
680
45
C0/180
60
30
C90/270
0
Ø
45
30
850
15
15
(cd/klm)
99 742 88-89: Ljusfördelningskurva
99 742 88-89: Luxdiagram
Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
43 mm
Ø 58 mm
H (m)
58 mm
Ø 88 mm
165
180
165
150
MD-770, LED-DOWNLIGHT
För infällt montage. ØxH: 103x60 mm.
Ljusflöde: 620 lm. Färgtemperatur: 2700K.
150
135
135
120
120
105
105
90
Best.nr.
Färg
99 742 90 Vit
99 742 91 Satin
90
Effekt W Ström mA
8
8
600
170
75
600
75
340
510
60
680
45
C0/180
60
30
45
30
750
15
C90/270
0
15
(cd/klm)
99 742 90-91: Ljusfördelningskurva
Ø 88 mm
99 742 90-91: Luxdiagram
60 mm
Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
88 mm
Ø 103 mm
165
180
165
150
MD-780, LED-DOWNLIGHT
För infällt montage. ØxH: 150x96 mm.
Ljusflöde: 1600 lm. Färgtemperatur: 2700K.
Best.nr.
Färg
Effekt W Ström mA
99 742 92 Vit
20
550
99 742 93 Satin
20
550
150
135
135
120
120
105
105
90
90
500
75
1500
60
C0/180
C90/270
60
2000
45
Ø 130 mm
75
1000
30
45
30
2500
15
0
15
96 mm
99 742 92-93: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
99 742 92-93: Luxdiagram
Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
Ø 150 mm
130 mm
NYHETER 2015 | 13
LED-Downlights, konstantström
Ø 43 mm
Ø 43 mm
LED-MODUL
63 mm
Best.nr.
Färg Spänning Effekt Ström Ljusflöde Höjd
DC V
W
mA
lm
mm
99 742 84 Vit
10,8
6
550
512
63
99 742 85 Vit
14
8
600
681
82 mm
Monteras med fronter: MD-420, MD-430, MD-470,
MD-480, MD-440 eller MD-450. Färgtemperatur: 2700K.
82
99 742 84
99 742 85
Fronter, se sid. 21. Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
99 742 84
99 742 85
165
180
165
165
150
150
135
120
H (m)
35°
135
Lux
1402
1
0.53
150
90
2
350.5
1.05
3
155.8
1.58
75
900
105
105
90
90
30
C90/270
0
87.64
75
2.11
5
Ø
45
900
56.09
2.64
30
99 742 84: Luxdiagram
0
Ø
45
15
99 743 01 Vit
3,3
350
265
3000
99 743 02 Vit
3,3
350
265
4000
36 mm
Ø 43 mm
99 743 00-02
Fronter, se sid. 21. Kräver LED-driver för konstantström, se sid. 63-64 i LED-belysning 2014.
99 743 00: Luxdiagram
99 743 01: Luxdiagram
165
150
165
150
135
120
105
90
105
105
90
90
60
360
30
45
0
135
120
105
105
90
90
120
105
90
15
99 743 00: Ljusfördelningskurva
14 | NYHETER 2015
240
C0/180
(cd/klm)
80
75
160
60
C90/270
60
320
45
30
450
15
150
80
270
30
45
0
15
99 743 01: Ljusfördelningskurva
75
240
C0/180
(cd/klm)
75
160
60
C90/270
60
320
45
30
400
15
165
135
120
75
180
150
135
120
75
180
C90/270
165
150
90
C0/180
165
135
120
45
180
99 743 02: Luxdiagram
150
135
60
319.3
1.25
3
141.9
1.87
4
79.82
2.50
5
51.08
3.12
99 742 85: Luxdiagram
Monteras med fronter: MD-430, MD-440 eller
MD-470, i apparatdosa eller med clips. Monteras med
fronter: MD-420, MD-450 eller MD-480, i kopplingsdosa eller med clips.
Best.nr.
Färg Effekt Ström Ljusflöde Färgtemp.
W
mA
lm
K
99 743 00 Vit
3,3
350
265
2700
75
2
(cd/klm)
99 742 85: Ljusfördelningskurva
LED-MODUL
180
0.62
30
1500
15
C90/270
(cd/klm)
99 742 84: Ljusfördelningskurva
165
Ø (m)
1277
60
1200
45
C0/180
15
75
600
60
30
1500
15
4
60
1200
45
C0/180
Lux
1
300
600
60
H (m)
120
300
75
35°
135
120
105
90
165
135
120
105
180
150
Ø (m)
30
45
30
400
15
0
15
99 743 02: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
LED-driver, konstantström
LED-DRIVER, MALMBERGS
Dimbart LED-drivdon. Tre val av ljusreglering 0-100 % - med hjälp av
återfjädrande tryckströmbrytare på primärsidan, 1-10V eller återfjädrande tryckströmbrytare på sekundärsidan. Ingen begränsning av antalet drivdon när de är anslutna till samma strömbrytare. Ingen synkkabel
behövs mellan drivdonen. Max effekt: 1x30W. 220-240V, 50/60Hz.
Best nr.
99 742 63
Effekt W
4-15
Ut A DC
250mA
Ut V DC
60
5,6-21
350mA
60
6,4-24
400mA
60
7,2-27
450mA
60
8-29
500mA
60
8,8-30
550mA
60
9,6-30
600mA
60
11,2-30
700mA
60
LxBxH mm
103x67x22
NYHETER 2015 | 15
LED-Downlights, 12V DC
165
MD-45, LED-MINIPUCK, 12V
180
165
150
150
135
För utanpåliggande eller infällt montage.
Ljusregleras med 99 741 93.
Ø 33 mm. Inbyggnadsdjup: 22 mm.
Ljusflöde: 110 lm. Färgtemperatur: 2700K.
45°
135
120
H (m)
Lux
Ø (m)
1
210.9
0.52
2
52.72
1.04
3
23.43
1.56
4
13.18
2.08
5
8.435
2.60
120
105
105
90
90
50
Best.nr.
Färg
Effekt W
99 742 70 Vit
1,5
99 742 71 Satin
1,5
75
150
22 mm
C90/270
33 mm
16 | NYHETER 2015
60
200
45
C0/180
99 742 70-71
75
100
60
30
15
0
15
99 742 70-71: Ljusfördelningskurva
Kräver LED-driver 12V DC, se sid. 65 i LED-belysning 2014.
30 mm
Ø
45
30
250
(cd/klm)
99 742 70-71: Luxdiagram
LED-Downlights, 12V DC
Ø 43 mm
Ø 43 mm
Best.nr.
Färg
63 mm
Ljusregleras med 99 741 93.
Monteras med fronter: MD-420, MD-430, MD-470,
MD-480, MD-440 eller MD-450.
Färgtemperatur: 2700K.
82 mm
LED-MODUL, 12V
Effekt W Ljusflöde lm Höjd mm
99 742 86 Vit
6
417
63
99 742 87 Vit
8
521
82
99 742 86
99 742 87
Fronter, se sid. 21. Kräver LED-driver 12V DC, se sid. 65 i LED-belysning 2014.
99 742 86
99 742 87
165
180
165
150
165
150
135
120
H (m)
35°
135
Lux
1093
1
0.55
150
90
2
273.1
1.11
3
121.4
1.66
75
900
105
105
90
90
30
C90/270
0
68.28
75
2.22
5
Ø
45
900
43.07
2.77
Ø (m)
1480
0.52
2
370.1
1.05
3
164.5
1.57
4
92.52
2.10
5
59.21
2.62
30
99 742 86: Luxdiagram
0
Ø
45
30
1500
15
C90/270
(cd/klm)
99 742 86: Ljusfördelningskurva
60
1200
45
C0/180
15
75
600
60
30
1500
15
4
60
1200
45
C0/180
Lux
1
300
600
60
H (m)
120
300
75
35°
135
120
105
90
165
135
120
105
180
150
Ø (m)
15
(cd/klm)
99 742 87: Ljusfördelningskurva
99 742 87: Luxdiagram
LED-MODUL, 12V
Best.nr.
36 mm
Ljusregleras med 99 741 93. Monteras med fronter:
MD-430, MD-440 eller MD-470, i apparatdosa eller
med clips. Monteras med fronter: MD-420, MD-450
eller MD-480, i kopplingsdosa eller med clips.
Färg Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp. K
99 743 03 Vit
3,3
245
2700
99 743 04 Vit
3,3
245
3000
99 743 05 Vit
3,3
245
4000
Ø 43 mm
99 743 03-05
Fronter, se sid. 21. Kräver LED-driver 12V DC, se sid. 65 i LED-belysning 2014.
99 743 03: Luxdiagram
165
180
165
150
165
150
135
120
105
90
105
105
90
90
C90/270
60
280
30
45
0
135
120
105
105
90
90
120
105
90
15
99 743 03: Ljusfördelningskurva
240
C0/180
(cd/klm)
70
90
75
160
60
C90/270
60
320
45
30
350
15
150
80
210
30
45
0
15
99 743 04: Ljusfördelningskurva
75
210
270
C0/180
(cd/klm)
75
140
180
60
C90/270
60
280
360
45
30
400
15
165
135
120
75
180
150
135
120
75
140
C0/180
165
150
70
45
165
135
120
60
180
150
135
75
99 743 05: Luxdiagram
99 743 04: Luxdiagram
30
45
30
350
450
15
0
15
(cd/klm)
99 743 05: Ljusfördelningskurva
NYHETER 2015 | 17
LED-Downlights, 230V
MD-150, MD-151, MD-152
Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Ljusregleras med en bakkantstyrd transistordimmer (RC).
Armaturerna är godkända för montering mot normalt brännbart material och direkt mot isolering.
3 SDCM. S-märkta.
165
180
165
150
MD-150, 230V
För infällt montage. Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Ljusregleras med en
bakkantstyrd transistordimmer (RC). Ljusflöde:
532 lm. Färgtemperatur: 3000K. 3 SDCM.
Best.nr.
Färg
150
135
Effekt W
Ljusstyrka cd
99 743 16 Vit
9
423
99 743 17 Satin
9
423
Cutout: Ø 80 mm
60°
135
120
H (m)
Lux
Ø (m)
1
422.7
1.18
2
105.7
2.35
3
46.97
3.53
4
26.42
4.70
5
16.91
5.88
H (m)
Lux
Ø (m)
1
417.3
1.15
2
104.3
2.30
3
46.37
3.44
4
26.08
4.59
5
16.69
5.73
120
105
105
90
90
90
75
75
180
270
60
360
45
C0/180
60
30
C90/270
0
Ø
45
30
450
15
15
(cd/klm)
99 743 16-17: Luxdiagram
70 mm
99 743 16-17: Ljusfördelningskurva
80 mm
Ø 110 mm
MD-151, 230V
165
För infällt montage.
Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm².
Ljusregleras med en bakkantstyrd transistordimmer (RC). Ljusflöde: 515 lm.
Färgtemperatur: 3000K. 3 SDCM.
Best.nr.
Färg
180
165
150
Effekt W
Ljusstyrka cd
99 743 18 Vit
8
418
99 743 19 Satin
8
418
Cutout: Ø 80 mm
150
135
60°
135
120
120
105
105
90
90
90
75
75
180
270
60
360
45
C0/180
60
30
C90/270
0
Ø
45
30
450
15
15
(cd/klm)
99 743 18-19: Luxdiagram
70 mm
99 743 18-19: Ljusfördelningskurva
80 mm
Ø 110 mm
165
180
165
150
MD-152, 230V
För infällt montage. Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Ljusregleras med en
bakkantstyrd transistordimmer (RC). Ljusflöde:
831 lm. Färgtemperatur: 3000K. 3 SDCM.
Best.nr.
Cutout: Ø 100 mm
Färg
150
135
Effekt W
Ljusstyrka cd
99 743 20 Vit
12
613
99 743 21 Satin
12
613
120
105
105
90
80 mm
18 | NYHETER 2015
Lux
Ø (m)
1
613.2
1.32
2
153.3
2.63
90
3
68.13
3.95
4
38.32
5.27
5
24.53
6.58
130
75
75
260
390
60
60
520
45
C0/180
C90/270
Ø 120 mm
H (m)
120
30
0
Ø
45
30
650
15
15
99 743 20-21: Ljusfördelningskurva
110 mm
65°
135
(cd/klm)
99 743 20-21: Luxdiagram
LED-Downlights, 230V
MD-48
MD-48 är en liten downlight som kan monteras både infällt
och utanpåliggande med medföljande distansring. Passar
perfekt i skåp och nischer. Anslutning: 6-pol (fas, nolla, jord)
med vidarematning. Armaturen är godkänd för montering
mot normalt brännbart material och direkt mot isolering.
Ljusregleras med en bakkantstyrd transistordimmer (RC).
3 SDCM. S-märkt.
99 743 12 infälld
165
180
165
150
MD-48, 230V
99 743 12 utanpåliggande
Best.nr.
Ø 59 mm
Färg
150
135
För infällt- eller utanpåliggande montage.
Ljusregleras med en bakkantstyrd
transistordimmer (RC). Ljusflöde: 190 lm.
Färgtemperatur: 3000K. 3 SDCM.
Effekt W
Ljusstyrka cd
99 743 12 Vit
3,5
87
99 743 13 Satin
3,5
87
99 743 13 utanpåliggande
100°
135
120
Lux
Ø (m)
1
87.07
2.23
2
21.77
4.45
3
9.674
6.68
4
5.442
8.91
5
3.483
11.14
H (m)
Lux
Ø (m)
0.5
1636.5
0.96
120
105
105
90
90
18
75
75
36
54
60
72
45
C0/180
60
30
C90/270
0
Ø
45
30
90
15
15
(cd/klm)
99 743 12-13 Ljusfördelningskurva
47 mm
H (m)
99 743 12-13: Luxdiagram
55 mm
165
MD-825, 230V
För infällt montage.
Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm².
Ljusregleras med en bakkantstyrd transistordimmer (RC). Ljusflöde: 240 lm.
Färgtemperatur: 3000K.
Best.nr.
Färg
180
165
150
Effekt W
Ljusstyrka cd
99 741 75 Vit
4,5
411
99 741 76 Satin
4,5
411
150
135
30°
135
120
120
105
90
1.92
2.88
75
75
60
2
102.28
3.84
2.5
64.46
4.80
3
45.46
5.75
H (m)
Lux
Ø (m)
0.5
1371.9
0.96
1
342.96
1.92
1.5
152.43
2.88
60
45
Ø
45
30
30
15
C0/180
0
15
(cd/klm)
99 741 75-76: Luxdiagram
mm
45 mm
108
409.1
181.83
90
99 741 75-76: Ljusfördelningskurva
Ø 70 mm
1
1.5
105
70 mm
27
mm
Ø 85 mm
165
MD-825, 230V
För infällt montage.
Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm².
Ljusregleras med en bakkantstyrd transistordimmer (RC). Ljusflöde: 221 lm.
Färgtemperatur: 3000K.
Best.nr.
Färg
180
165
150
Effekt W
Ljusstyrka cd
99 741 77 Vit
4,5
343
99 741 78 Satin
4,5
343
150
135
120
120
105
105
90
90
75
75
60
52 mm
108
2
85.74
3.84
2.5
54.87
4.80
3
38.11
5.76
60
45
30
C0/180
Ø
45
30
15
0
15
99 741 77-78: Ljusfördelningskurva
Ø 70 mm
30°
135
(cd/klm)
99 741 77-78: Luxdiagram
mm
70 mm
27
mm
Ø 85 mm
NYHETER 2015 | 19
LED-Downlights och takarmatur, 230V
180
165
MD-990, 230V
150
135
För infällt montage.
Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm².
Armaturen är godkänd för montering mot
normalt brännbart material och direkt mot
isolering. Ljusregleras med en bakkantstyrd
transistordimmer (RC). Ljusflöde: 851 lm.
Färgtemperatur: 2600K. 3 SDCM.
Cutout: Ø 75 mm
Färg
Effekt W
Ljusstyrka cd
99 743 28 Vit
13,5
1586
99 743 29 Satin
13,5
1586
120
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1564
0.64
2
391.1
1.27
3
173.8
1.91
4
97.77
2.55
5
62.57
3.19
120
105
105
90
90
400
75
75
800
1200
60
60
1600
30
C0/180
15
0
Ø
45
30
2000
15
C90/270
70 mm
40°
135
45
Best.nr.
165
150
(cd/klm)
99 743 28-29: Ljusfördelningskurva
99 743 28-29: Luxdiagram
75 mm
Ø 86mm
LED-MODUL, 230V
Anslutning: 6-pol (fas, nolla, jord) med vidarematning.
Armaturen är godkänd för montering mot normalt brännbart material
och direkt mot isolering. Går även att montera i apparatdosa med
innerdjup min. 50 mm tillsammans med fronter: MD-430, MD-470
eller MD-440 alternativt i kopplingsdosa med innerdjup min. 50 mm
tillsammans med fronter: MD-420, MD-480 eller MD-450.
Ljusregleras med en bakkantstyrd transistordimmer (RC) ex. 315GLE
alternativt Malmbergs dos-dimmer 99 130 03.
Best.nr.
41 mm
Ø 43 mm
Färg
Effekt W Ljusflöde lm Färgtemp. K
99 742 64 Vit
3,5
218
3000
99 742 65 Vit
3,5
260
4000
Fronter, se sid. 21.
165
180
165
150
165
150
135
120
H (m)
35°
135
1
Lux
Ø (m)
340.8
0.78
120
105
150
90
2
85.20
1.55
3
37.87
2.33
210
C90/270
30
0
21.30
3.11
Lux
Ø (m)
1
410.3
0.77
2
102.6
1.55
3
45.59
2.32
4
25.65
3.09
5
16.41
3.86
120
105
105
90
90
5
Ø
45
15
13.63
3.88
270
60
360
45
30
0
Ø
45
30
450
15
C90/270
99 742 64: Luxdiagram
75
180
C0/180
(cd/klm)
99 742 64: Ljusfördelningskurva
75
60
30
350
15
4
60
280
45
C0/180
H (m)
90
75
140
60
35°
135
70
75
165
120
105
90
180
150
135
15
(cd/klm)
99 742 65: Ljusfördelningskurva
165
180
99 742 65: Luxdiagram
165
150
150
135
103 mm
TYRA LED, 230V
Färg
99 743 30 Vit
Effekt W
Ljusflöde lm
9
553
105
90
20 | NYHETER 2015
Lux
Ø (m)
0.5
3657
0.40
1
914.2
0.80
90
1.5
406.3
1.20
2
228.5
1.60
2.5
146.3
2.01
190
75
75
380
540
60
720
45
30
C90/270
60
0
Ø
45
30
900
15
15
99 743 30: Ljusfördelningskurva
Ø 100 mm
H (m)
120
105
Takarmatur i aluminium. Anslutes till plint
3x1,5 mm². Ljusregleras med en bakkantstyrd
transistordimmer (RC). Vippbar: 90°.
Vridbar: 360°. Färgtemperatur: 3000K.
Best.nr.
45°
135
120
(cd/klm)
99 743 30: Luxdiagram
Front Multi till Malmbergs LED-moduler
Malmbergs LED-moduler för konstantström, 12V DC och 230V passar till fronterna nedan.
Alla fronter är för infällt montage. Alla modeller finns i tre färger.
MD-420, MD-450 och MD-480 är vippbara 25º. Ø 95 mm, för hål Ø 69 mm. Kapslingsklass: IP21.
MD-430, MD-440 och MD-470 är fasta. Ø 80 mm, för hål Ø 60 mm. Kapslingsklass: IP44.
MD-420
99 742 67
MD-430
99 742 69
99 742 67 + 99 743 00
MD-450
99 742 81
MD-440
99 742 80
99 742 81 + 99 743 00
MD-480
99 742 77
MD-450
99 742 80 + 99 743 00
MD-470
99 742 73
99 742 77 + 99 743 00
MD-420
99 742 69 + 99 743 00
MD-430
MD-480
99 742 73 + 99 743 00
MD-440
MD-470
99 742 66
Vit
99 742 81
Vit
99 742 75
Vit
99 742 69
Vit
99 742 78
Vit
99 742 72
Vit
99 742 67
Satin
99 742 82
Satin
99 742 76
Satin
99 741 88
Satin frontring
99 742 79
Satin
99 742 73
Satin
99 742 68
Svart
99 742 83
Svart
99 742 77
Svart
99 741 33
Silver frontring
99 742 80
Svart
99 742 74
Svart
NYHETER 2015 | 21
LED-skenor, 230V
99 743 15
CABINETT LED, 230V
För utanpåliggande montage.
Ljusregleras med en bakkantstyrd transistor dimmer (RC).
Inkl. strömbrytare och 1,8 m anslutningskabel. Går att montera
flera armaturer ihop, antingen med medföljande kabel eller
adapter, dock max 200W. Färgtemperatur: 3000K. 3 SDCM.
Effekt W
Ljusflöde lm
99 743 14 Vit
9
592
99 743 15 Vit
14
889
99 743 14
165
180
99 743 15
165
150
165
150
135
60°
135
120
H (m)
1
Lux
Ø (m)
561.5
1.07
150
90
2
140.4
2.15
3
62.39
3.22
240
C90/270
30
0
Lux
Ø (m)
1
856.4
1.06
2
214.1
2.12
3
95.15
3.17
4
53.52
4.23
5
34.26
5.29
120
105
105
90
90
35.10
4.29
Ø
45
15
99 743 14: Ljusfördelningskurva
22 | NYHETER 2015
75
5
22.46
5.37
360
C90/270
99 743 14: Luxdiagram
60
720
45
C0/180
(cd/klm)
75
540
60
30
600
15
4
60
480
45
C0/180
H (m)
180
75
360
60
60°
135
120
75
165
120
105
90
180
150
135
120
105
546 mm
80 mm 26 mm
Färg
356 mm
80 mm 26 mm
Best.nr.
99 743 14
30
0
Ø
45
30
900
15
15
99 743 15: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
99 743 15: Luxdiagram
Golvspolightset, 12V AC
Dot 30 & Dot 45
Golvspotlightset för infällning i exempelvis trädäck och altangolv. För både inom- och utomhusbruk.
Kompletta set bestående av spotlights, trafo och förlängningskabel. Dekorringar i satinstål och prismatiskt skyddsglas.
0.2 m
1m
1m
0.2 m
1m
1m
1m
1m
1m
5m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
10 m
99 771 09
99 771 10
DOT 45, LED-KIT
För inom- eller utomhusbruk. Kitet består av 5 st golvspotlights
med 20 cm kabel, 1 st 3W 12V AC transformator och 1 st förlängningskabel 5 m med 5 utgångar.
Best.nr.
Färg
Effekt W
Ljusflöde lm
Färgtemp. K
99 771 09
Satin
5x0,4
5x26
3000
Ø 45 mm
25 mm
1m
35 mm
DOT 30, LED-KIT
Ø 30 mm
För inom- eller utomhusbruk. Kitet består av 10 st golvspotlights
med 20 cm kabel, 1 st 3W 12V AC transformator och 1 st förlängningskabel 10 m med 10 utgångar.
Best.nr.
Färg
Effekt W
Ljusflöde lm
Färgtemp. K
99 771 10
Satin
10x0,2
10x13
3000
25 mm
1m
25 mm
NYHETER 2015 | 23
LED-pollare och stolplyktor, 230V
Eklof-serien består av väggarmaturer, pollare och
stolplyktor. Finns i färgerna mörkgrå och silver.
Komplett med drivdon.
Eklof
m
50 m
Ø 350 mm
Ø3
790
mm
Ø 230 mm
EKLOF, IP54
Mörkgrå
Effekt W Ljusflöde lm
1x10
282
99 770 99
Silver
1x10
282
EKLOF, IP54
Stolplykta med stomme av gjuten aluminium. Komplett
med drivdon. Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Levereras med monteringssats. Färgtemperatur: 3000K.
Best.nr.
Färg
99 771 00
Mörkgrå
Effekt W Ljusflöde lm
1x15,7
452
99 771 01
Silver
1x15,7
452
EKLOF, IP54
Stolplykta med stomme av gjuten aluminium. Komplett
med drivdon. Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Levereras med monteringssats. Färgtemperatur: 3000K.
Best.nr.
Färg
99 771 02
Mörkgrå
2x14,3
2x320
99 771 03
Silver
2x14,3
2x320
13°
Ø
Effekt W Ljusflöde lm
H (m)
Lux
Ø (m)
H (m)
Lux
Ø (m)
1
3.90
0.22
1
3.07
2
0.97
0.44
2
3
0.43
0.66
3
99 770 98-99: Luxdiagram
-165
180
84°
Ø
-165
-120
-105
-90
105
-105
90
-90
81
0.77
3.60
2
0.95
4.79
0.34
5.40
3
0.42
7.18
Ø
99 771 02-03: Luxdiagram
-165
165
30
15
99 770 98-99: Ljusfördelningskurva
24 | NYHETER 2015
-75
(cd)
150
135
105
-105
90
-90
120
105
90
56
83
0
30
15
99 771 00-01: Ljusfördelningskurva
(cd)
75
112
168
C0/180
C90/270
60
224
-45
45
138
-15
-75
-60
60
110
-30
165
-120
75
55
C0/180
C90/270
180
-150
-135
120
-45
45
135
0
2.39
135
-60
60
108
-15
3.78
28
75
54
-30
1
150
27
C0/180
C90/270
1.80
-120
120
-45
Ø (m)
-135
135
-60
180
-150
150
-135
-75
Lux
99 771 00-01: Luxdiagram
165
-150
H (m)
100°
45
280
-30
-15
0
30
15
99 771 02-03: Ljusfördelningskurva
(cd)
2200 mm
Färg
99 770 98
1000 mm
Best.nr.
2200 mm
Pollare med stomme av gjuten aluminium. Komplett
med drivdon. Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Levereras med monteringssats. Färgtemperatur: 3000K.
Fasadarmaturer LED, 230V
Ø 100 mm
EKLOF, IP54
m
0m
Ø
Effekt W Ljusflöde lm
1x10
335
99 770 91 Silver
1x10
335
mm
Färg
99 770 90 Mörkgrå
Ø 230 mm
EKLOF, IP54
m
Ø
13
0
280 mm
Effekt W Ljusflöde lm
1x10
254
99 770 93 Silver
1x10
254
mm
99 770 92 Mörkgrå
Ø 100 mm
EKLOF, IP54
m
0m
Väggarmatur med stomme av gjuten aluminium.
Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Färgtemperatur: 3000K.
13
Effekt W Ljusflöde lm
2x8
2x335
99 770 95 Silver
2x8
2x335
mm
99 770 94 Mörkgrå
Ø 230 mm
EKLOF, IP54
1
551.49
2
3
180
2x280
2x8
2x280
H (m)
Lux
Ø (m)
0.38
1
2.99
0.21
137.87
0.76
2
0.75
0.42
61.28
1.15
3
0.33
0.63
99 770 90-91: Luxdiagram
-165
2x8
99 770 97 Silver
12°
Ø
99 770 92-93: Luxdiagram
-165
165
-150
-120
-105
-90
105
-105
90
-90
52
78
130
-30
C0/180
-15
0
105
-105
90
-90
99 770 90-91: Ljusfördelningskurva
(cd)
C0/180
0
m
0
13
Ø
1
636.79
0.35
1
4.12
0.39
2
159.20
0.70
2
1.03
0.79
3
70.75
1.05
3
0.46
1.18
180
Ø
99 770 96-97: Luxdiagram
-165
165
105
-105
90
-90
150
135
120
105
90
382
99 770 92-93: Ljusfördelningskurva
C0/180
0
30
15
99 770 94-95: Ljusfördelningskurva
(cd)
75
254
380
C0/180
C90/270
60
507
-45
45
637
-15
-75
-60
60
509
-30
(cd)
127
75
255
30
15
165
-120
120
-75
180
-150
-135
135
-45
45
637
-15
Ø (m)
150
-60
60
509
-30
30
15
Lux
22°
127
382
-45
45
H (m)
-120
75
255
-60
60
104
-45
-165
120
-75
Ø (m)
-135
135
127
75
Lux
-150
150
26
-60
Ø
165
-120
120
H (m)
20°
99 770 94-95: Luxdiagram
-135
135
-75
180
-150
150
-135
mm
Ø (m)
Effekt W Ljusflöde lm
99 770 96 Mörkgrå
245
Ø
Lux
400 mm
H (m)
22°
Färg
m
Väggarmatur med stomme av gjuten aluminium.
Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Färgtemperatur: 3000K.
Best.nr.
180
Färg
Ø
300 mm
Best.nr.
245
Färg
m
Väggarmatur med stomme av gjuten aluminium.
Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Färgtemperatur: 3000K.
Best.nr.
180
Best.nr.
13
180 mm
Väggarmatur med stomme av gjuten aluminium.
Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Färgtemperatur: 3000K.
45
634
-30
-15
0
30
15
(cd)
99 770 96-97: Ljusfördelningskurva
NYHETER 2015 | 25
Fasadarmaturer LED, 230V
EDSVIK, IP54
Väggarmatur med stomme av gjuten aluminium. Komplett
med drivdon. Ej dimbar. Anslutes till plint 3x2,5 mm².
Monteras med eller utan kupa. Färgtemperatur: 3000K.
Effekt W
Ljusflöde lm
Mörkgrå
15,7
615
99 771 07
Vit
15,7
615
m
355 m
Ø 130 mm
Färg
99 771 06
192 mm
Best.nr.
Ø 297 mm
-165
180
-165
165
-150
150
-135
100°
135
-120
120
-105
H (m)
Lux
1
90
345.23
2.43
2
222
-60
C0/180
-15
0
-120
120
-90
90
78
38.36
7.29
233
99 771 06-07: Ljusfördelningskurva
Utan kupa
26 | NYHETER 2015
C0/180
99 771 06-07: Luxdiagram
Utan kupa
Ø (m)
1
354.86
2.37
2
88.72
4.75
3
39.43
7.12
60
311
-45
-15
0
Ø
45
388
-30
(cd)
Lux
75
155
-60
3
H (m)
105
30
15
100°
135
-75
Ø
45
370
-30
4.86
60
296
-45
86.31
75
148
150
-105
74
-75
165
-135
105
-90
180
-150
Ø (m)
30
15
99 771 06-07: Ljusfördelningskurva
Med kupa
(cd)
99 771 06-07: Luxdiagram
Med kupa
Fasad- och parkarmatur, 230V
210 mm
ROBUST LED FASADARMATUR, IP54
Fasadarmatur för de lite tuffare miljöerna. Inkl. LED-modul.
För montering på vägg. Anslutes till plint 3x2,5 mm² via en kabelförskruvning M20. Stomme av aluminium. Kupa av prismatisk, klar
polykarbonat. Aluminiumreflektor.
Best.nr.
77 170 27
Effekt W Ljusflöde lm BxHxDj mm
18
1170
250x300x210
25
Vikt kg
2,2
m
Ljusflöde lm
Färgtemp. K
Vikt kg
35
3640
4000
6,0
112 mm
Effekt W
495 mm
Armatur för parker, offentliga miljöer utomhus, gång- och cykelvägar,
parkeringsplatser och gårdsområden. 230V. För stolparm Ø 60 mm.
Monterad med 7 m kabel, H05RN-F 3G1,0 mm².
Stomme av aluminium. Komplett med drivdon.
99 771 08
0m
30
Ø 441 mm
GALAXY LED PARKARMATUR, IP65
Best nr.
m
0m
Ø 60 mm
-165
180
165
-150
150
-135
165°
135
-120
H (m)
Lux
Ø (m)
1
584.8
0.95
2
146.2
1.90
3
64.97
2.85
4
36.55
3.80
5
23.39
4.75
120
-105
105
-90
90
400
-75
75
800
1200
-60
1600
-45
C0/180
C90/270
60
-15
0
Ø
45
2000
-30
30
15
99 771 08: Ljusfördelningskurva
(cd)
99 771 08: Luxdiagram
NYHETER 2015 | 27
Gatuarmaturer LED, 230V
Solem LED
100 mm
238 mm
Ø 48 mm
474 mm
För gator, parkeringsplatser, industrigårdar etc. Solem finns i tre
olika storlekar och i sju olika ljusstyrkor. Stomme av formgjuten
aluminium med kylflänsar för att avleda värmen. 4 mm härdat klart
skyddsglas. Justerbart armaturfäste för stolpar och armvinklar.
För stolparm Ø 48 och/eller 60 mm.
Monterad med 10 m kabel FKK 3G1,5 mm².
77 266 20-21
77 226 21 Solem Mini
40
3010
150
4000
Ra75
3,0
3-6 m
99 770 20 Solem
29
2750
135
4500
Ra71
5,6
4-6 m
99 770 21 Solem
38
3430
135
4500
Ra71
5,6
5-7 m
99 770 22 Solem
62
5820
135
4500
Ra71
5,9
6-8 m
77 266 22 Solem Maxi
84
7250
145
4000
Ra75
11,0
7-9 m
77 266 23 Solem Maxi
105
9280
145
4000
Ra75
11,0
8-10 m
Utökat
Ljusflöde Spridnings- Färgtemp. Färgåterlm
vinkel°
K
givning
2220
150
4000
Ra75
nt
sortime
Vikt
kg
3,0
Monteringshöjd
3-6 m
644 mm
99 770 20-22
858 mm
77 266 22-23
28
8|N
NYHETER
YHETER 2015
Y
Ø 60 mm
77 266 20 Solem Mini
Effekt
W
30
132 mm
Beskrivning
133 mm 364 mm
Best nr.
303 mm
Stomme av formgjuten aluminium med kylflänsar för att avleda värmen.
4 mm härdat klart skyddsglas. Justerbart armaturfäste för stolpar och armvinklar.
För stolparm Ø 48 och/eller 60 mm. Monterad med 10 m kabel FKK 3G1,5 mm².
Ø 48/60 mm
SOLEM LED GATUARMATUR, IP65
Gatuarmaturer LED, 230V
99 770 20-22
77 266 22-23
77 266 20-21
H (m)
150°
Ø
Lux
Ø (m)
1
706.2
8.17
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1017
8.17
2
176.5
16.35
2
254.3
3
78.46
24.52
3
4
44.13
32.69
5
28.25
40.87
77 266 20: Luxdiagram
135°
Ø
Ø
H (m)
Lux
Ø (m)
1
1036
7.39
2
258.9
3
40.87
5
41.43
36.93
180
Ø
165
90
75
0
(cd/klm)
180
C90/270
165
150
120
105
90
105
90
90
600
900
60
1200
45
30
1500
0
15
99 770 20: Ljusfördelningskurva
C90/270
130.2
37.19
5
97.00
29.80
180
Ø
0
180
0
145°
Ø
77 266 23: Luxdiagram
40.87
99 770 22: Luxdiagram
165
165
180
165
150
165
150
135
120
105
105
90
90
75
150
135
120
105
105
90
90
120
105
90
45
C0/180
(cd/klm)
75
2100
60
2800
45
30
15
900
1400
60
30
C90/270
0
45
165
180
90
90
3600
30
45
30
4500
15
0
15
(cd/klm)
77 266 23: Ljusfördelningskurva
150
135
120
105
C90/270
60
165
150
135
105
2700
45
(cd/klm)
75
1800
C0/180
15
77 266 22: Ljusfördelningskurva
165
75
60
30
3500
15
165
135
120
75
60
180
150
135
700
120
105
90
500
75
60
45
15
99 770 21: Ljusfördelningskurva
75
1000
C0/180
(cd/klm)
75
1500
60
C90/270
60
2000
45
30
2000
15
5
54.86
1600
30
37.19
5
800
C0/180
(cd/klm)
91.87
23.84
1200
45
5
151.6
120
60
29.75
4
135
75
203.4
32.69
400
75
4
85.72
150
300
29.75
4
120
105
143.5
17.88
135
120
4
269.4
150
135
22.31
3
77 266 21: Ljusfördelningskurva
165
150
361.6
24.52
2000
15
3
152.4
1600
30
22.31
11.92
1200
45
255.0
606.2
120
C0/180
14.88
2
800
45
30
15
813.5
16.35
135
60
2
5.96
150
75
14.88
Ø (m)
135°
400
60
7.44
Lux
120
90
Ø (m)
3254
2425
150
105
Lux
1
1
135
105
Ø
H (m)
H (m)
99 770 21: Luxdiagram
165
145°
77 266 22: Luxdiagram
29.55
1200
15
40.68
64.73
1500
30
5
4
135
C90/270
32.69
3
77 266 20: Ljusfördelningskurva
C0/180
63.57
22.16
900
45
4
115.1
600
60
3
342.9
300
75
24.52
2
90
165
113.0
14.77
105
C90/270
573.8
8.17
120
15
2
Ø (m)
135
30
16.35
Lux
135°
150
45
7.44
1371
120
C0/180
Ø (m)
2295
1
150
60
Lux
1
H (m)
135
75
H (m)
77 266 21: Luxdiagram
99 770 20: Luxdiagram
165
150°
30
45
30
2500
15
0
15
(cd/klm)
99 770 22: Ljusfördelningskurva
NYHETER 2015 | 29
LED-strålkastare, 230V
Arroz
125 mm
207 mm
269 mm
ARROZ LED-STRÅLKASTARE, IP54
För fasader, gårdar, parkeringar etc. Inkl. LED-modul.
Armaturhus av aluminium med härdat skyddsglas.
Med bygel för montering på vägg eller stativ.
Anslutes till plint 3x1,0 mm². Färgtemperatur: 4000K.
Best.nr
Effekt W Ljusflöde lm BxHxDj (exkl. bygel) mm
99 771 04
10
906
207x175x125
99 771 05
25
1781
99 771 04
275 mm
300 mm
99 771 04
99 771 05
H (m)
110°
Ø
Lux
Ø (m)
1
330.2
2.72
2
82.54
3
Lux
Ø (m)
664.5
2.73
5.44
2
166.1
36.69
8.17
3
4
20.64
10.89
5
13.21
13.61
99 771 04: Luxdiagram
165
180
H (m)
110°
Ø
165
165
150
120
105
90
105
105
90
90
60
280
45
0
73.84
8.20
3
4
41.53
10.93
5
26.58
13.67
Ø
165
15
165
99 771 04: Ljusfördelningskurva
30 | NYHETER 2015
C90/270
105
105
90
90
60
45
0
166.1
5.47
36.69
8.17
3
73.84
8.20
4
20.64
10.89
4
41.53
10.93
5
13.21
13.61
5
26.58
13.67
Ø
99 750 13-15: Luxdiagram
165
165
150
150
135
120
105
105
90
90
120
105
90
15
99 771 05: Ljusfördelningskurva
210
C0/180
(cd/klm)
140
75
140
60
C90/270
60
280
30
45
0
15
99 750 10-12: Ljusfördelningskurva
75
420
C0/180
(cd/klm)
75
280
60
C90/270
60
560
45
30
350
15
165
135
120
75
180
150
135
45
30
700
15
2
180
H (m)
110°
70
560
30
5.44
120
75
420
C0/180
(cd/klm)
2.73
150
280
60
Ø (m)
664.5
135
120
75
Lux
1
99 750 10-12: Luxdiagram
135
45
30
350
15
82.54
140
210
30
2
120
75
140
C0/180
5.47
180
H (m)
110°
150
70
C90/270
2.72
135
120
45
Ø (m)
330.2
150
135
60
Lux
1
99 771 05: Luxdiagram
135
75
99 771 05
1
150
145 mm
275x215x145
30
45
30
700
15
0
15
99 750 13-15: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
LED-strålkastare, 230V
LED-stråkastare
inkl. LED-modul.
Armaturhus av
aluminium med
härdat skyddsglas.
Färgtemperatur:
4000K.
Inkl. gummikabel med
jordad stickpropp.
99 750 11
99 750 14
210 mm
318 mm
230 mm
99 750 12
250 mm
400 mm
310 mm
99 750 15
99 750 10
99 750 13
Max. 1800 mm
125 mm
1070 mm
99 750 11
125 mm
99 750 13
Max. 1800 mm
99 750 10
1070 mm
99 750 12
145 mm
ARROZ PORTABEL
RTABEL
LED-STRÅLKASTARE, IP54
ARROZ PORTABEL
LED-STRÅLKASTARE, IP54
Liten smidig strålkastare med ställbart golvstativ.
Färgtemperatur: 4000K.
Robust strålkastare för byggarbetsplatsen med
ställbart golvstativ av lackerad stålplåt.
Färgtemperatur: 4000K.
Best.nr
Effekt W Ljusflöde lm
99 750 13
25
1781
Effekt W Ljusflöde lm
10
906
Max. 1800 mm
Best.nr
99 750 10
870 mm
99 750 14
Max. 2300 mm
145 mm
ARROZ LED-STRÅLKASTARE
MED TELESKOPSTATIV, IP54
ARROZ LED-STRÅLKASTARE
MED TELESKOPSTATIV, IP54
Mycket flexibel strålkastare med tripod-stativ av
lackerad stålplåt. Färgtemperatur: 4000K.
Robust strålkastare för byggarbetsplatsen med tripodstativ av lackerad stålplåt. Färgtemperatur: 4000K.
Best.nr
99 750 11
Best.nr
99 750 14
99 750 12
Effekt W Ljusflöde lm
10
906
2x10
2x906
99 750 15
Effekt W Ljusflöde lm
25
1781
2x25
2x1781
960 mm
99 750 15
NYHETER 2015 | 31
Highbay LED-armaturer, 230V
32 | N
NYHETER
YHET
YH
ETER
ER 22015
0155
01
Highbay LED-armaturer, 230V
Highbay LED
72 103 66+69
72 103 67+68
HIGHBAY LED, IP64
Takarmatur med stomme av aluminium. Komplett med drivdon. Kan ljusregleras med 1-10V signal. Levereras med 2 m
kabel och stickpropp (IP44). Färgtemperatur: 4200K.
OBS! Levereras utan reflektor. Finns som tillbehör. Reflektor av
aluminium. Vid användning av bländskydd minskar ljusflödet
med 8-10%. D-märkt.
Best.nr.
Effekt W
Ljusflöde lm
Vikt kg
72 103 66
76
8331
5,3
ØxH mm
280x285
72 103 67
108
11145
6,2
280x305
Tillbehör
72 103 68 Reflektor, 60º
420x263
72 103 69 Reflektor, 90º
420x160
72 103 70 Bländskydd
420x107
305 mm
Ø 280 mm
285 mm
Ø 280 mm
72 103 66
72 103 69
72 103 67
72 103 68
165
180
165
150
165
150
135
15°
135
120
H (m)
1
Lux
4509
1.98
150
90
2
1127
3.95
3
501.0
5.93
75
2000
105
105
90
90
30
C90/270
0
180
7.90
75
Ø
45
5
180.4
9.88
(cd/klm)
30
C90/270
72 103 66: Luxdiagram
60°
135
120
H (m)
Lux
Ø (m)
1
7115
1.50
90
90
3000
2
1779
3.01
C90/270
3
790.6
4.51
150
180
Ø
45
105
90
90
444.7
6.01
75
5
284.6
6000
7.51
(cd/klm)
30
90°
135
105
H (m)
Lux
Ø (m)
1
5513
1.91
90
2400
C90/270
2
1378
3.81
3
612.5
5.72
4
344.6
7.62
60
4800
5
223.1
9.94
H (m)
Lux
Ø (m)
1
11297
1.43
2
2824
2.86
3
1255
4.29
4
706.0
5.72
5
451.9
7.16
H (m)
Lux
Ø (m)
1
8820
1.67
2
2205
3.33
3
980.1
5.00
4
551.3
6.66
5
352.8
8.33
72 103 67+68: Luxdiagram
165
150
90°
135
120
105
105
90
90
Ø
45
15
72 103 66+69: Ljusfördelningskurva
75
5
220.5
9.53
3600
C90/270
72 103 66+69: Luxdiagram
60
7200
45
C0/180
(cd/klm)
75
5400
60
30
6000
0
7.95
1800
75
3600
15
180
150
135
1200
30
348.0
(cd/klm)
120
105
90
0
Ø
45
15
72 103 67+68: Ljusfördelningskurva
120
45
4
30
15000
15
165
150
120
C0/180
5.97
60
12000
45
C90/270
72 103 66+68: Luxdiagram
75
9000
165
150
60
619.7
120
C0/180
15
135
75
60°
135
60
72 103 66+68: Ljusfördelningskurva
165
4
30
7500
0
3
165
105
60
6000
15
3.98
3000
75
4500
30
180
150
1500
45
1394
72 103 67: Luxdiagram
120
105
C0/180
2
(cd/klm)
135
120
105
0
Ø
45
15
72 103 67: Ljusfördelningskurva
165
150
60
1.99
30
6000
15
165
150
135
75
Ø (m)
5577
60
4800
45
C0/180
15
75
2400
3600
60
72 103 66: Ljusfördelningskurva
165
281.8
30
5000
15
4
60
4000
45
C0/180
Lux
1
1200
3000
60
H (m)
120
1000
75
15°
135
120
105
90
165
135
120
105
180
150
Ø (m)
30
0
Ø
45
30
9000
15
15
72 103 67+69: Ljusfördelningskurva
(cd/klm)
72 103 67+69: Luxdiagram
NYHETER 2015 | 33
Inredningsbelysning
BELLE
ØxHxD: 140x340x260 mm. 40W, E14.
99 105 81 Krom/Chrome,
Vit/Hvid/Hvit/White
2m
MADISON
ØxH: 550x1450 mm. Incl. 4x28W, G9.
99 105 83 Krom/Chrome
RONDO
ØxH: 400x255 mm. 3x40W, E14.
MY
ØxH: 330x550 mm. 40W, E27.
Krom/Chrome.
99 105 71 Svart/Sort/Black
1,8 m
Prismo
99 105 82 Krom/Chrome
PRISMO
ØxH: 180x590 mm. 40W, E14.
Krom/Chrome.
99 105 74 Vit/Hvid/Hvit/White
99 105 75 Svart/Sort/Black
1,8 m
NYHETER 2015 | 34
Brila
Inredningsbelysning
BRILA
ØxH: 500x1670 mm. 40W, E27.
99 105 57 Vit/Hvid/Hvit/White
99 105 58 Svart/Sort/Black
MARTINA
ØxH: 300x570 mm. 40W, E27.
Silver.
99 105 49 Svart/Sort/Black
1,8 m
35 | NYHETER 2015
Inredningsbelysning
Swing
SWING
SWING
ØxH: 250x1450 mm. 25W, E14.
B/WxH: 150x490 mm. 25W, E14.
99 105 69 Nickel
99 105 70 Nickel
2m
1,8 m
NYHETER 2015 | 36
Inredningsbelysning
n
o
s
i
d
o
o
G
GOODISON
B/WxH: 610x500 mm. 40W, E27.
99 105 52 Krom/Chrome
1,8 m
GOODISON
B/WxH: 780x1530 mm. 40W, E27.
99 105 54 Krom/Chrome
2m
BANKIR
ØxB/WxH: 188x216x395 mm. 60W, E27.
99 104 96 Antikmässing/Antikmessing/
Antikkmessing/Antique brass,
Grön/Grøn/Grønn/Green
1,5 m
FRANKLIN
ØxH: 205x445 mm. 40W, E27.
99 105 50 Krom/Chrome,
Vit/Hvid/Hvit/White
REMINGTON
ØxH: 205x445 mm. 40W, E27.
1,8 m
99 105 51 Grå/Grey
1,8 m
37 | NYHETER 2015
Inredningsbelysning
Karolin
KAROLIN
ØxH: 500x1450 mm. 60W, E27.
99 105 65
99 105 66
99 105 67
99 105 68
Trä/Træ/Wood
Vit/Hvid/Hvit/White
Svart/Sort/Black
Krom/Chrome
3m
KLARA
JENNY
IDA
ØxH: 300x90 mm. 60W, E27.
ØxH: 398x115 mm. 2x60W, E27.
75 356 56 Krom/Chrome, Frost
75 356 58 Krom/Chrome, Frost
ØxH: 330x560 mm. 40W, E27.
Trä/Træ/Wood.
99 105 55 Vit/Hvid/Hvit/White
1,8 m
Mona
MONA
ØxH: 310x94 mm. 60W, E27. Frost.
75 356 50 Vit/Hvid/Hvit/White
75 356 51 Satin
75 356 52 Antikmässing/Antikmessing/
Antikkmessing/Antique brass
NYHETER 2015 | 38
Inredningsbelysning
Colin
COLIN SMALL
ØxH: 400x223 mm. 2x40W, E27.
99 105 77 Natur/beige
99 105 78 Vit/Hvid/Hvit/White
LINCOLN
COLIN LARGE
ØxH: 600x1550 mm. 40W, E27.
ØxH: 600x253 mm. 3x40W, E27.
99 105 53 Trä/Træ/Wood,
Svart/Sort/Black
99 105 79 Natur/beige
99 105 80 Vit/Hvid/Hvit/White
3m
39 | NYHETER 2015
Inredningsbelysning
ØxH: 375x1720 mm. 3x40W, E14.
PVC.
Avenue
99 105 84 Krom/Chrome
DINING
ØxH: 265x1750 mm. 60W, E27.
99 105 76 Krom/Chrome
Evening
VALENTINA
AVENUE
ØxH: 510x1270 mm. Incl. 5x20W, G4.
99 105 63 Rosa guld/Rose gull/Rose gold
EVENING
ØxH: 425x1765 mm. 3x40W, E14.
99 105 59 Krom/Chrome
NYHETER 2015 | 40
Inredningsbelysning
Dent
DENT
DENT
ØxH: 190x1600 mm. 40W, E27.
ØxH: 300x605 mm. 40W, E27.
99 105 61 Stål/Steel
99 105 62 Koppar/Kobber/Copper
99 105 47 Koppar/Kobber/Copper
99 105 48 Stål/Steel
1,8 m
NAUTILUS
ØxH: 335x1796 mm. 40W, E27.
99 105 56 Stål/Steel
DORIS
ØxH: 200x1520 mm. 25W, E14.
99 105 45 Stål/Steel
99 105 46 Koppar/Kobber/Copper
41 | NYHETER 2015
Nautilus
Howard
Inredningsbelysning
HOWARD
ØxH: 365x1450 mm. 40W, E27.
99 105 72 Antikstål/Antikkstål/Antique steel
VINTAGE
ØxH: 375x1520 mm. 40W, E27.
99 105 73 Krom/Chrome
LAGOS
ØxH: 395x1630 mm. 40W, E27.
99 105 60 Satin
CONCRETE
ØxH: 150x1590 mm. 40W, E27.
99 105 64 Betong/Beton/Concrete,
Satin
NYHETER 2015 | 42
Välkommen till Malmbergs
Malmbergs är ett ledande handelshus i el på den nordiska marknaden för installatörer,
industri-, bygg- och uthyrningsföretag samt återförsäljare.
Malmbergs
Malmbergs grundades 1981 och 1999 blev bolaget
börsnoterat på Stockholmsbörsen. Malmbergs
har dotterbolag i Norge, Danmark, Finland,
England och Hongkong. Stora inköpsvolymer
och konkurrenskraftiga priser har gjort företaget
mycket framgångsrikt.
Produktgrupper
Vår marknad kan delas in i tre produktgrupper;
installationsmateriel, GDS-produkter och tillfällig el.
Affärsidé
Vår affärsidé är att genom import och distribution
utan fördyrande mellanhänder tillhandahålla
elmateriel från tillverkare och inom utvalda segment
positionera oss som ett ledande handelshus i
elbranschen. Vi erbjuder ett kundorienterat
sortiment av produkter, attraktiva priser och snabba
leveranser.
Godkända produkter ger trygghet till
våra kunder
Vi har strikta krav på kvalitet och har ett nära
samarbete med våra leverantörer. Vi har också
en aktiv roll i utvecklandet av nya produkter och
deras säkerhet. Detta ger oss möjligheten att
arbeta effektivt med kvalitetskontroll genom hela
produktionskedjan.
Givetvis är våra produkter noggrant testade innan
de presenteras på marknaden. Våra kunder måste
känna trygghet när de beställer från oss och därför
är alla produkter godkända och certifierade enligt
gällande europeiska och internationella standarder.
Malmbergs verksamhet är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad
enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
43 | NYHETER 2015
Nyheter 2015
HOME LIGHTING