Karnov Nyheter

Karnov Nyheter
Juridisk omvärldsbevakning som håller dig uppdaterad
Löpande bevakning gällande lagstiftning, förarbeten och ett gediget urval av
svensk och EU-rättslig praxis. Med Karnov Nyheter får du en heltäckande
omvärldsbevakning och håller dig uppdaterad.
MED KARNOV NYHETER FÅR DU:
För dig som vill fördjupa dig ytterligare finns vår artikelserie I fokus där
redaktionen gräver djupare och kartlägger aktuella och tänkvärda frågor.
>> Bred och effektiv nyhetsrapportering
Erfarna skribenter med stor inblick i olika juridiska rättsområden
Vår nyhetsredaktion, i samarbete med experter specialiserade inom sina
rättsområden, ger dig effektiv nyhetsrapportering, aktuella krönikor och
djupgående analyser som ger dig både översikt och insikt.
Daglig uppdatering – du får de nyheter som just du är intresserad av
Redaktionen bevakar dagligen en mängd domstolar runt om i landet och
rapporterar om intressanta avgöranden från alla instanser, inom alla
rättsområden. Med personliga inställningar anpassar du nyhetstjänsten så att du
bara får de nyheter som är relevanta för dig.
>> Aktuella krönikor och djupgående
rättsfallsanalyser
>> Anpassade och skräddarsydda nyhetsflöden utifrån dina behov
>>
En nyhetstjänst som är helt integrerad med Karnov – du kan söka djupare information direkt frånnyhetstjänsten
Full integration med Karnovs övriga tjänster
Karnov Nyheter är fristående och kan användas separat, men är samtidigt helt
integrerad med Karnovs övriga tjänster. Det gör att du enkelt kan söka djupare
information – direkt från nyhetstjänsten.
Enkelt att komma igång
Du kommer snabbt igång och anpassar enkelt dina nyhetsflöden utifrån dina
behov. Och naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta oss för hjälp eller
frågor. Hos Karnov Group ingår alltid fri support.

twitter.com/karnovnyheter
LÄS MER OCH BESTÄLL PÅ KARNOVGROUP.SE/KARNOVNYHETER
eller kontakta vår kundservice på 08-587 670 00 [email protected]
KARNOV GROUP SWEDEN AB
HÄLSINGEGATAN 43, BOX 6430 • 113 82 STOCKHOLM TEL 08-587 670 00 • FAX 08-587 671 72 • [email protected] •
KARNOVGROUP.SE
Karnov nyheter - löpsedel
Karnov Nyheter - Innehåll
Karnov nyheter bevakar
-- Högsta domstolen
-- Högsta domstolens PT
-- Högsta förvaltningsdomstolen
-- Högsta förvaltningsdomstolens PT
-- Hovrätterna
-- Svea hovrätt - hyresmål
-- Mark- och miljööverdomstolen
-- Mark- och miljödomstolarna
-- Kammarrätterna
-- Migrationsöverdomstolen
-- Migrationsdomstolarna
-- Arbetsdomstolen
-- Marknadsdomstolen
-- Skatterättsnämnden
-- Patentbesvärsrätten
-- Tingsrätterna
-- Förvaltningsrätterna
-- Allmänna reklamationsnämnden
-- EU
-- Europadomstolen
-- Författningar (SFS)
-- Propositioner
-- SOU
-- Ds
-- Kommittédirektiv
-- Lagrådsremisser
-- Promemorior
-- JO - Riksdagens ombudsmän
-- JK - Justitiekanslern
-- Arbetsrätt
-- Associationsrätt
-- EKO-brott
-- Entreprenadrätt
-- Ersättningsrätt
-- EU-rätt
-- Familjerätt
-- Fastighetsrätt
-- Förmögenhetsrätt
-- Försvar
-- Försäkringsrätt
-- Förvaltningsrätt
-- Hälso- och sjukvård
-- Immaterialrätt
-- Insolvensrätt
-- Jordbruk, jakt och fiske
-- Kommunalrätt
-- Konkurrensrätt
-- Kultur
-- Kyrkorätt
-- Medborgarskap och utlänningslagstiftning
-- Miljörätt och hälsoskydd
-- Näringsrätt
-- Offentlig upphandling
-- Ordning och säkerhet
-- Processrätt
-- Skatterätt
-- Folkbokföring
-- Företagsbeskattning
-- Internationell skatterätt
-- Mervärdesskatt
-- Personbeskattning
-- Punktskatt
-- Skattetillägg och förfarande
-- Sociala avgifter
-- Skiljedom
-- Socialrätt
-- Statsrätt
-- Straffrätt
-- Transport och kommunikation
-- Utbildning
-- Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
-- Utsökningsrätt
-- Yttrandefrihet
Håll oganisationen uppdaterad
Nu kan din organisation ta emot en
skräddarsydd löpsedel från Karnov Nyheter för
att publicera på ert eget intranät. Vi hjälper till
att göra ett relevant urval av nyheter utifrån
de rättskällor och rättsområden som Karnov
Nyheter bevakar.
Ni kan välja en generell löpsedel eller flera
specifika löpsedlar anpassade för olika
arbetsgrupper inom er organisation.
Vi bistår självklart med såväl de tekniska
som layoutmässiga anpassningar utifrån era
önskemål och behov. Kontakta oss för prisbild.
LEXINO – Praktikerns djupa kommentar
Lexino är ett komplement till Karnovs
lagkommentarer, när den praktiskt verksamma
juristen behöver utförligare information för att
lösa rättsliga problem.
Nu finns Lexino på följande lagar:
-- Avtalslagen
-- Skadeståndslagen
-- Konkurrenslagen
-- Lag om värdepappersmarknaden
-- Lag om skiljeförfarande
-- Rättegångsbalken
...och många fler.
Prova Lexino gratis lexino.se
KARNOV GROUP SWEDEN AB
HÄLSINGEGATAN 43, BOX 6430 • 113 82 STOCKHOLM TEL 08-587 670 00 • FAX 08-587 671 72 • [email protected] •
KARNOVGROUP.SE