TIDTABELL TIMETABLE

until
n until
n until
–>– 19 DECEMBER
14
0708 0500
08
0809 0000 0808
0910 0005 08
2020
2020
2020
2020
35
3535
3535
50
50
50
35
30 38 50
50
3030 3838 50
50
3035 38 50
50
3535
50
50
10 på05
2015:e minut
35/And so on every
50 15 min until
O.s.v.
samma minuttal var
O.s.v. på
on every
15 min until
16samma
00 minuttal
08var 15:e
20minut /And
30 so 38
50
1617 0000 0808 2020 3030 3838 50
50
1718 0005 08
2020 3035 38 50
50
18 på05
2015:e minut
35/And so on every
50 15 min until
O.s.v.
samma minuttal var
O.s.v. på
22samma
05 minuttal var 15:e
20minut /And
35 so on every 15 min until
2223 0505
2300 0505
00 05
20
3535
3535
FRÅN / FROM ARLANDA
FRÅN/FROM ARLANDA
MONDAY – FRIDAY
Pappersbiljetter är giltiga en månad från inköp om inget annat anges.
E-biljetter måste
timme innan avgång
05
05 köpas senast en 35
50
och gäller bokat datum.
05
20
35
50
OBSERVERA!
Biljettköp
05 ombord
20tillkommer
32 100
40kr. 50
Alla rabatterade biljetter måste kunna styrkas med legitimation
eller
pass
ombord.
08
02 10 20 32 40
50
07
09
02 10 20
35
50
10
05
35
50
20
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
TICKETS AND FARES
05
20
32
40
50
02 10 20
32
40
50
www.arlandaexpress.com • m.arlandaexpress.com
Tickets and travelcards are sold at our website, at ticket counters at
18Airport, at our
05ticket office
20at Stockholm
35 Central Station,
50 in our
Arlanda
ticket-vending machines (not travelcards) and from travel agencies.
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
Paper tickets are valid for one month from purchase unless
23 stated. E-tickets
05 must be purchased
35 at least one hour prior
otherwise
to departure and are valid the choosen date.
00
07
08
08
09
05
02 10 20
20
02
10
20
02 10 20
02
05 10 20
20
20
20
20
35
35
35
35
32
32
32
32
35
50
50
50
50
50
40
40
40
50
50
50
50
40
09
35
50
10
35
50
10på samma 05
20 minut35
50 15 min until
O.s.v.
minuttal var 15:e
/And so on every
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
16
16
17
05
05
02 10
02
05 10
20
20
20
32
32
32
40
40
40
50
50
50
17
20
50
18
20 32
35 40
05 var 15:e
20minut35
5015 min until
O.s.v.18
på samma minuttal
/And so on every
O.s.v. på
23samma minuttal
05 var 15:e minut /And
35 so on every 15 min until
23
00
00
01
05
05
05
05
35
35
35
05
04 04
05 05
0505
0505
06 06
20*
20*
20
20
35*
35*
3535
3535
50
50
50
50
O.s.v.på
påsamma
sammaminuttal
minuttalvar
var15:e
15:eminut
minut/And
/Andso
soon
onevery
every15
15min
minuntil
until
O.s.v.
21
0505
0505
21
22 22
23 23
0505
0505
00 00
01 01
*)
20
20
20
20
3535
3535
50
50
50**
50**
3535
3535
05**
05**
*) Endast från/Only from STOCKHOLM
Endast
från/Only
from
**) Endast
från/Only
fromSTOCKHOLM
ARLANDA
**) Endast från/Only from ARLANDA
Arlanda Express reserverar sig för pris- regel- och
Arlanda Express
reserveraratt
sigsärskild
för pris- tidtabell
regel- ochtillämpas
tidtabellsändringar.
Observera
under
röda dagar
och storhelger,
tidtabellsändringar.
Observera
att särskild
tidtabell tillämpas under
för aktuell
tidtabell
se: arlandaexpress.se.
röda
dagar och
storhelger,
för aktuell tidtabell se: arlandaexpress.se.
Arlanda Express makes reservation for price-, rule- and timetable changes. Special timetable applies during bank-, and
Arlanda Express makes reservation for price-, rule- and time-table
major holidays, current timetable see arlandaexpress.com.
05
changes. Special timetable applies during bank-, and
major holidays, current timetable see arlandaexpress.com.
Biljetter och resekort säljs på vår hemsida, i kassor på Arlanda flygplats, på vårt biljettkontor på Stockholm C, i biljettautomater
FRÅN/FROM
ARLANDA
(ej resekort) och hos
resebyråer.
17
05
05
05
05
05
01
MÅNDAG •–m.arlandaexpress.com
FREDAG
www.arlandaexpress.se
16
05
05
06
06
07
FRÅN // FROM
FROM STOCKHOLM
STOCKHOLM AND
AND ARLANDA
ARLANDA
FRÅN
35
14 – 19 DECEMBER
BILJETTER
OCH PRISER
06
SÖNDAG
SUNDAY
2 – 6 JAN/ 2015
MONDAY – FRIDAY
FRÅN/FROM STOCKHOLM
20
2020
20
– 23, 26 – 30
DECEMBER
LÖRDAG
/ SATURDAY–
MÅNDAG / MONDAY–
MÅNDAG – FREDAG
FREDAG / FRIDAY
MONDAY–
FRIDAY
FRÅN / FROM STOCKHOLM
04
0405 05
0506 0505
0607 0505
–> 19 DECEMBER
14–>– 19 DECEMBER
MÅNDAG / MONDAY–
MÅNDAG
– FREDAG
FREDAG
/ FRIDAY
35
PLEASE OBSERVE!
01 SEK 100 surcharge
05
for ticket purchase on board.
All discounted tickets must be verified upon request.
20 – 23, 26 – 30 DECEMBER
JULAFTON / CHRISTMAS EVE 24/12
NYÅRSAFTON / NEW YEAR’S EVE 31/12
2 – 6 JAN 2015
FRÅN / FROM STOCKHOLM AND ARLANDA
FRÅN / FROM STOCKHOLM AND ARLANDA
04
04
05-16
35*
05
05
20*
35
50
06
05
20
35
50
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
21
05
20
35
50
22
05
20
35
50**
23
05
35
00
05
35
01
05**
*) Endast från/Only from STOCKHOLM
**) Endast från/Only from ARLANDA
Arlanda Express reserverar sig för pris- regel- och
tidtabellsändringar. Observera att särskild tidtabell tillämpas under
röda dagar och storhelger,
för aktuell tidtabell se: arlandaexpress.se.
Arlanda Express makes reservation for price-, rule- and time-table
changes. Special timetable applies during bank-, and
major holidays, current timetable see arlandaexpress.com.
17
JULAFTON / CHRISTMAS EVE 24/12
NYÅRSAFTON
/ NEW YEAR’S EVE 31/12
TRAFIKINFORMATION
TIDTABELL
TIMETABLE
TRAFFIC
INFORMATION
FRÅN
/ FROM STOCKHOLM
AND ARLANDA
04
35*
Har du en smartphone och vill ha
05-16trafikinformationen?
05
35
den senaste
Gå till m.arlandaexpress.com eller
17
05
scanna in QR-koden. Kom ihåg att
lägga till oss på hemskärmen!
* Endast från/Only from Stockholm
Do you have a smartphone and
want to
have the latest
inforJULDAGEN
/ traffic
CHRISTMAS
DAY 25/12
mation? Go to m.arlandaexpress.
FRÅN
/
FROM
STOCKHOLM
AND
ARLANDA
com or scan the QR code.
Remember to add us on the home
screen! 07
05
35
08-19
20
11 AUG
– 6 JAN
2015
05
05
35
NYÅRSDAGEN / NEW YEARS DAY 1/1
FRÅN / FROM STOCKHOLM AND ARLANDA
07
05
35
08-00
05
35
www.arlandaexpress.se | www.arlandaexpress.com | [email protected]
01
05*
TRAFIKINFORMATION
facebook.com/arlandaexpress
| Tel: +46from
(0)771Arlanda
720 200
* Endast från/Only
Har du en smartphone
och vill ha den senaste
trafikinformationen? Gå till
m.arlandaexpress.com eller
scanna in QR-koden.
Kom ihåg att lägga till oss
på hemskärmen!
35*
05
35
05
* Endast från/Only from Stockholm
JULDAGEN / CHRISTMAS DAY 25/12
FRÅN / FROM STOCKHOLM AND ARLANDA
07
05
35
08-19
20
05
05
35
TRAFFIC INFORMATION
Do you have a smartphone
and want to have the latest
traffic information? Go to
m.arlandaexpress.com or
scan the QR code.
Remember to add us on the
home screen!
www.arlandaexpress.se
www.arlandaexpress.com
NYÅRSDAGEN / NEW YEARS DAY 1/1
FRÅN / FROM STOCKHOLM AND ARLANDA
07
05
35
08-00
05
35
01
05*
* Endast från/Only from Arlanda
[email protected]
facebook.com/arlandaexpress
Customer service
Tel: +46 (0)771 720 200