Lysekil, Lyse, Brodalen-Härnäset Skaftö, Brastad

2-8 oktober 2015
Lysekil, Lyse, Brodalen-Härnäset
Skaftö, Brastad
www.lysekil.se/lysekilskulturvecka
Öppettider den 2-4 oktober
•
•
•
Fredagen den 2 oktober
Kl. 17.00-20.00
Oscars hålls öppet
Kl. 18.00
Invigning
•
•
•
•
•
Lördagen den 3 oktober
Kl. 11.00-15.00
Utställare, Oscars
Kl. 15.00-18.00
Scen/publika program
Kl. 11.00-18.00
Öppen salong, Oscars
Kl. 16.00
Öppen scen, Hotel Lysekil
•
•
•
•
•
Söndagen den 4 oktober
Kl. 11.00-15.00
Utställare, Oscars
Kl. 15.00-18.00
Scen/publika program
Kl. 11.00-18.00
Öppen salong, Oscars
Kl. 18.00
Konsert med Wienerkapellet
Öppettider den 5-8 oktober
• Övriga kommunen, se separata öppettider:
Skaftö Folkets Hus, Brastad Folkets Hus, samt
övriga arrangemang
• Måndagen den 5 oktober Lysedagen
• Tisdagen den 6 oktober
BrodalenHärnäsets dag
• Onsdagen den 7 oktober Skaftödagen
• Torsdagen den 8 oktober Brastaddagen
Lokaler
• Oscars
Öppen salong, utställare m m
• Hotel Lysekil
Öppen scen, den 3 oktober
• Respektive lokaler på övriga orter
Utställare
• Oscars, Lysekil
• Bordsplacering enligt skiss på efterföljande sida
• Inflyttning för utställare, torsdagen den 1 okt
Utflyttning för utställare, måndagen den 5 okt
kl. 13-16 båda dagarna
• Anmälningar till kulturveckan senast 1 juni
• Anmälan görs via digital blankett på:
www.lysekil.se/lysekilskulturvecka
• Filmstudion har redan en gäst: Annika Banfield, aktuell
från bl a Göteborgs filmfestival
Oscars
Café
Öppen salong
Öppen salong
•
Oscars, den 2-4 oktober
•
Alla som tecknar, målar eller skapar konsthantverk har möjlighet att ställa ut här
•
Bidragen till Öppen salong:
– format och antal enligt överenskommelse med Ulla Magnus Lindbom
– inlämnas på Oscars torsdag 1/10 kl. 9.00-11.00
– uthämtas måndag 5/10 kl. 13.00-16.00
•
Anmälningar till Öppen salong senast 1 juni
•
Anmälan till Öppen salong görs till Ulla Magnus Lindbom:
Ulla Magnus Lindbom
Österöd 108, 45494 BRASTAD
Tel. mobil 0708-644446, [email protected]
Öppen scen
• Hotel Lysekil, lördagen den 3 oktober kl. 16.00
• Här kommer alla ha möjlighet att uppträda och
visa upp sina talanger på scen
(max 5 minuter)
• Anmälan möjlig fram till fredag den 2 oktober
• Anmälan görs via digital blankett på:
www.lysekil.se/lysekilskulturvecka
Konsthallens utställning
• Vernissage: lördagen den 26 september
kl. 11.00-14.00.
Utställningen pågår från lördagen den 26 september
- lördagen den 17 oktober
• Öppettider: måndag-fredag kl. 11.00-17.00,
lördagar kl. 11.00-14.00
(konsthallens ordinarie öppettider), dock även öppet
söndagen den 4 oktober kl. 13.00-16.00
Kommundagar
• Särskilda kommundagar:
– Lysedagen
– BrodalenHärnäsets dag
– Skaftödagen
– Brastaddagen
måndagen den 5 oktober
tisdagen den 6 oktober
onsdagen den 7 oktober
torsdagen den 8 oktober
Anmälan och program
• Sista datum för anmälningar är 1 juni.
• Anmälan görs via digital blankett på: www.lysekil.se/lysekilskulturvecka
• Blanketten skickas digitalt till: [email protected] senast
måndagen den 1 juni.
• Med posten:
Rickard Wennerberg
Lysekils kommun
453 80 Lysekil
• Programmet kommer sedan att färdigställas och skickas digitalt till alla
deltagare för korrektur senast i augusti
• Programmet planeras skickas ut till kommunens alla hushåll i mitten av
september
• Så fort programmet färdigställts kommer det även att finnas på
kommunens hemsida för nerladdning
Servering
• Café i Oscars
Nästa upptaktsmöte
• Torsdagen den 17 september kl. 18.00, Oscars
Till sist, en fråga…?
• Det händer mycket i kommunen
• Finns det intresse för en gemensam kulturoch arrangemangskalender?
Välkomna att vara med!