Klassrumsdörren ska stå öppen”

Hela denna bilaga är en annons från Lärarförbundet
ANNONS
Annons
Kvalificerade vikarier i rätt tid
Visste du att ...
... Lärarförmedlarna är Sveriges
största vikarieförmedling för
skolan? Vi rekr yterar och hyr ut
personal till världens viktigaste
och roligaste jobb. Vi finns i
Stockholm, Uppsala , Göteborg,
Malmö och Linköping.
Skolor beställer
vikarie direkt
med hjälp av
nyutvecklad app
Lärarförmedlarna har nyligen
lanserat Vikarie-Direkt-appen,
där skolor och förskolor smidigt
och snabbt kan beställa vikarier
direkt när behovet uppstår.
Daniel Wahlfrid är kundansvarig på Lärarförmedlarna.
”Klassrumsdörren
ska stå öppen”
Specialister på vikarier. I över 15 år har Lärarförmedlarna försett förskolor och
skolor med kompetenta vikarier. Patricia Kimondo, grundare och vd för Lärarförmedlarna, motiveras av att tanken på att varje klassrum som behöver en vikarie ska
få en riktigt bra sådan.
O
AVSETT OM DET handlar
om ett par dagar eller ett par
teminer, så hjälper Lärarförmedlarna förskolor och skolor att hitta rätt
personal för just deras behov.
– Vårt uppdrag är att se till att dörren
till klassrummet alltid står öppen. Alla
som går i skolan ska kunna få den undervisning de har rätt till, och även lärare
måste ibland få bli sjuka, vabba eller fortbilda sig, säger Patricia Kimondo, vd för
Lärarförmedlarna.
KUNDERNAS BEHOV möts snabbt
och enkelt. Det går bra att när som helst
beställa en vikarie direkt i Vikarie Direktappen. För den som föredrar en personlig
kontakt öppnar Lärarförmedlarna redan
klockan 6 på morgonen.
– Skolan kan ringa oss direkt när de får
akut behov av personal. Vi ser till att det
finns vikarie redan till dagens första lektion.
Alternativet är annars ofta inställda lektioner eller lärarkollegor som går på knäna
för att täcka upp för varandra. Patricia
Kimondo betonar att vikariefrågan inte
kan lösas med vänsterhanden.
– Föreställningen att vem som helst
Visste du att ...
... Lärarförmedlarna har i uppdrag av Skolinspektionen att
rekrytera lärare som ska omrätta
nationella prov? Syftet är att
främja likvärdig bedömning
över hela landet.
för en spottstyver skulle kunna ta lärarens
plats speglar lärarnas låga status. Så skulle
man aldrig resonera om det gällde en annan
akademisk yrkesgrupp.
Patricia Kimondo är uppvuxen i en lärarfamilj och har erfarenhet från rekryteringsbranschen. Företagsidén föddes när
hennes syster var nyutexaminerad lärare.
– Då, liksom nu, var det brist på lärare.
Dessutom saknades en matchning mellan
duktiga lärare och de som behövde duktiga lärare, säger Patricia Kimondo.
Idén växte och sedan dess har Lärarförmedlarna utvecklat en gedigen kompetens när det gäller att matcha rätt person
till rätt behov i organisationen. Fortfarande
är rektorn ofta ensam i det viktiga uppdraget att rekrytera rätt medarbetare.
– Vi fungerar som en länk mellan de
som vill jobba i skolan och de skolor som
behöver lärare. Nästan hälften av dem
som har uppdrag som vikarier hos oss
hittar nytt jobb hos våra kunder.
LÄRARFÖRMEDLARNA lägger stora resurser på att utveckla sitt arbetssätt. Löpande
enkäter bland kunderna är en del av ett
strukturerat kvalitetsarbete. Fem gånger har
man utsetts till Gasellföretag. I år kommer fler än 2 000 vikarier från Lärarförmedlarna att ha vikarierat i olika skolor.
Det är allt från studenter och lärare till
personer med specialkompetens i ett visst
ämne.
– Ibland finns föreställningen att vikarier
är en ”onödig” kostnad som skolan egentligen skulle kunna undvika. Den tanken är
förståelig, men felaktig. Det kommer all-
tid att uppstå både planerad och oplanerad
frånvaro av personal i skolan. Viktigast då
är att det finns ett väl fungerande system
för att hantera vikarier.
– Våra anställda har erfarenhet från
många skolor, barn- och elevgrupper. De blir
snabbt duktiga och attraktiva på arbetsmarknaden. Och många som inte är utbildade
lärare väljer att söka till Lärarhögskolan
efter att ha provat läraryrket hos oss.
MEN DET FINNS också utmaningar.
För att lyckas krävs dialog och samarbete
över invanda gränser.
– Vi tror att många behöver vara med
och bidra till lösningar på framtidens
utmaningar i skolan. För oss är det självklart att ta vårt samhällsansvar. Därför
önskar vi oss en systematisk dialog kring
skolans behov och tydlig uppföljning av
det vi levererar. Bara så kan den innovation vi bidrar med värderas säger Patricia
Kimondo.
Nu går det att beställa en vikarie direkt med hjälp av ny app
som Lärarförmedlarna utvecklat.
– Och tack vare appen kan vi
direkt ge återkoppling till kunden
om hur vi kan lösa skolans
behov, berättar Patricia Kimondo,
vd för Lärarförmedlarna.
Skolorna har ofta bråttom att
lösa sitt behov av vikarier:
– Vi vet att snabba och effektiva rutiner när det gäller logistik,
teknik, urval och matchning av
vikarier gör skillnad för skolorna.
Men allra viktigast är hur
man jobbar med ledarskap och
företagskultur, menar Patricia
Kimondo.
– Det är också självklart för
oss att ha bemanningsföretagens
auktorisation och kollektivavtal
för våra medarbetare. Vi är väldigt
stolta över alla våra vikarier och
lärare som varje dag ger sitt
viktiga bidrag till en bättre skola.
”Inställda
lektioner visar
att man inte tar
elevernas rätt
till undervisning på allvar”.
Patricia Kimondo, vd
Lärarförmedlarna
Läs mer på www.lararformedlarna.se
Skolan 5