Väg 815 mellan Nösslinge och Karl Gustav kommer att vara öppen

Väg 815 Nösslinge – Karl Gustav, ombyggnad
Information inför vecka 28-33, 2015
Väg 815 mellan Nösslinge och Karl Gustav
kommer att vara öppen för genomfart
under veckorna 28 till 33
Under de kommande veckorna kommer vägen vara
öppen för genomfart för behörig trafik.
Allmänt
Vägen är avstängd för fordonstrafik utan tillstånd
mellan 13/4–21/8. De som har tillstånd är:
• Boende och fastighetsägare samt besökare
• Räddningstjänsten, polis, ambulans
• Hallandstrafiken, skolskjutsar
• Posten
• Sophanteringen
Löpande information
Informationstavlor sitter i respektive ända på
vägen inom arbetsområdet. Vid frågor kontakta
eller besök gärna vår entreprenör Skanska vid
etableringen i anslutning till Industriunderhålls
lokaler i Karl Gustav.
Detta nyhetsbrev går ut via mejl. Om du önskar
utskicket och inte redan får det kontakta:
[email protected]
Samtliga fastigheter har tillträde till sina
fastigheter från något håll.
Mer information Cory Symoens, projektledare, telefon 010-124 21 66, e-post [email protected]
Trafikverkets kundtjänst: 0771-921 921 eller www.trafikverket.se