Öppen GIS-lösning

molndal.se
Öppen GIS-lösning
Per Persson, Mölndals Stad
GIS-Samordnare
Jakob Mattsson, SBF
GIS-Ingenjör
molndal.se
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
Historik
Databas
Programvara
Webb-GIS
Demo
För- och nackdelar
Frågor (och diskussion)
molndal.se
Historik
- Från en stängd till en öppen lösning
Historik
molndal.se
• Tekla GIS 1998-2014
- Leverantören måste utveckla
- Kunderna finansierar utveckling
molndal.se
Historik
IKS
WebMap
Internet/extern karta
Internt tittskåpsGIS
IT-stöd X
MapInfo
Tekla GIS
(Oracle db)
Export
Filer
IT-stöd X
Aktualitet?
Ajourhållning?
IT-stöd X
Nutid
molndal.se
• Spatial Map 2014• Leverantör, Cartesia
molndal.se
Databas
- Centrumpunkten
molndal.se
Databas
Classic
• Oracle
• MSSQL
Open Source
• PostGIS/PostgreSQL
molndal.se
Stängd lösning
IKS
WebMap
Internet/extern karta
Internt tittskåpsGIS
IT-stöd X
MapInfo
Tekla GIS
(Oracle db)
Export
Export
Filer
IT-stöd X
Aktualitet?
Ajourhållning?
IT-stöd X
Öppen lösning
molndal.se
Internt
Webb-GIS
IKS
WebMap
Internet/extern karta
Internt tittskåpsGIS
MapInfo
Externt
Webb-GIS
AutoCad
Topocad
Export
Export
GIS
(Oracle db)
QGIS
molndal.se
Programvara
- för GIS inom Mölndals Stad
molndal.se
Programvara
• MapInfo
• AutoCad
• Topocad
Open Source
• Quantum GIS
Licenskostnad för användning
- Fritt tillgängligt
- Öppen källkod
molndal.se
Quantum GIS
• QGIS förkortat
• Spridning
• (Användarträff i Sverige)
molndal.se
Webb-GIS
- Spatial Map
molndal.se
Webb-GIS
• Spatial Map / Cartesia
• Spatial Suite / Grontmij
Open Source
• Apache Tomcat (webserver)
• MapServer (kartmotor)
• OpenLayers (lagerhantering)
molndal.se
Webb-GIS
• XML och javascript
• Uppbyggt av moduler
• Anpassningsbart gränssnitt
• Support och underhåll
molndal.se
Demo
- Demonstration
molndal.se
Demo
• Uppbyggnad/Modul
• GeoWebCache
molndal.se
Open Source GIS
Quantum
GIS
PostGIS
(PostgreSQL)
MapServer
molndal.se
För- och nackdelar
- Våra upplevelser
Open Source
molndal.se
Upplevda fördelar
-
Spridning
Frihet i anpassningar
Inte lika beroende av leverantör
Flera leverantörer kan bidra
Öppnar för samarbeten
Mer går att göra utan kostnad
molndal.se
Open Source
Noterade nackdelar
- Ställer höga krav på datorvana
- Anpassade manualer saknas
- Support på anpassningar?
- Omvärldens kunskap är begränsad
- Versionsbyte
Frågor
molndal.se
Välkomna.
molndal.se
Tack för oss!
Jakob Mattsson
[email protected]
GIS-ingenjör
Per Persson
[email protected]
GIS-samordnare