Beställningsformulär Öppen Fiber

Beställningsformulär
Öppen Fiber®
samt medlemskap i Mofiber
ekonomiska förening
Priset för fiberanslutning är 16 900 kr vid en
anslutningsgrad om 60 % per delområde och 15 900 kr vid
en anslutning grad om 75 % per delområde och 14 900 kr
vid en anslutningsgrad om 90 % per delområde.
Priset inkluderar fiberdragning in i fastigheten och
installation av Telia media omvandlare. Se
områdesindelning och prislista på nästa sida.
Beställningen blir bindande när vi når en anslutningsgrad
om minst 60 % per delområde, samt att
ledningsrätt/grävtillstånd är klara med samtliga väghållare
och markägare inom området.
området (F) kan ske andra kvartalet 2016 och första
driftsättning tredje kvartalet 2016. Nätet kommer efter
färdigställande att ägas och drivas av Skanova.
Jag har tagit del av Prislistan, Allmänna villkoren för
fiberanslutning och Mofiber ekonomiska förenings
stadgar publicerade på www.mofiber.nu och
accepterar härmed medlemskap i föreningen samt
beställer följande tjänst:
Telia är kommunikationsoperatör i nätet. Idag kan du välja
mellan elva olika tjänsteleverantörer.
Se www.oppenfiber.se för aktuella erbjudanden.
Aktivering av bredbandstjänster sker vid nätets
färdigställande via inloggningsportal. Grävstart för Möe
Öppen Fiber access: 6 månaders fördröjd
betalning, kampanj: 0 % ränta, 0 kr i
uppläggningsavgift. Betalningen sker 6 månader
efter projektstart i ditt område.
Öppen Fiber access. 24 månader avbetalning,
kampanj: 0 % ränta, 0 kr i uppläggningsavgift.
Första betalning vid projektstart i ditt område.
Möjlighet att förtid betala hela återstående belopp.
Öppen Fiber access: 5 års avbetalning, 5,95 %
ränta. Första betalning vid projektstart i ditt
område Möjlighet att förtid betala hela återstående
belopp. Uppläggningsavgift om 495kr tillkommer.
Öppen Fiber access. Betalning sker mot faktura
(20dgr) efter nätets färdigställande i ditt område
Förnamn
Efternamn
Gatuaddress
Postnr
Ort
Tel mobil
Tel bostad
E-post address
Ange den e-post adress som ni använder ofta och skriv adressen tydligt.
Vid 6 månaders fördröjd betalning, 24 månader avbetalning och 5 års avbetalning:
Uppge ca månadsinkomst före skatt för den som står för avtalet
kr/mån
Ange ditt personnummer
Ort och Datum
__________________________________________________________
Namnteckning
__________________________________________________________
Scanna eller fota framsidan och e-posta till [email protected] eller posta i det Svarskuvert du fått.
Det går också bra att posta till FirstFiber i Sverige AB Furubodavägen 225, 29692 Yngsjö. FirstFiber förmedlar finansiering
och administrerar kundavtalen för Mofiber ekonomisk förening. Vid frågor, kontakta mig per e-post
[email protected] eller telefon 070 710 1155
Vänd!
www.mofiber.nu
Rev C (Möe inkluderat)
Öppen Fiber®
16 900kr vid 60 %
anslutningsgrad per delområde
(minimikrav)
Inkluderar grävning i tomt på lättillgänglig sträcka från nätet
till huset, återställning, samt inomhusmontering av mediaomvandlaren (1Gbit/s installerad kapacitet).
15 900 vid 75 %
anslutningsgrad per delområde
Som kund får du en individuell öppen fiber från ditt hus till
telestationen i Munkedals centrum.
14 900 vid 90 %
anslutningsgrad per delområde
Priset för anslutning efter projektets avlutande blir betydligt
högre då individuell hantering och installation måste ske i
olika nätdelar fram till telestationen i Munkedal.
6 månaders fördröjd
betalning genom Wasa
Kredit
0 % ränta
Betalningen sker 6 månader efter projektstart.
Avi-avgift om 45kr tillkommer. Kreditkontroll kan komma
att ske.
24 månaders finansiering
genom Wasa Kredit
0 % ränta
0 kr i uppläggningsavgift
Med möjlighet att lösa hela lånet när som. Första
delbetalning vid projektstart. Avi-avgift om 45kr tillkommer.
Kreditkontroll kan komma att ske.
0 kr i uppläggningsavgift
5 års avbetalning genom
Wasa Kredit
5,95 % ränta
Med möjlighet att lösa hela lånet när som. Första
delbetalning vid projektstart. Avi-avgift om 45kr tillkommer.
Kreditkontroll kan komma att ske.
495 kr i uppläggningsavgift
Svårframkomligt på din
tomt*
470 kr/timme
Mer omfattande stenläggning, borrning genom mur, grova
rötter etc.
Anpassa grävningen på din
tomt*
470 kr/timme
I grunderbjudandet ingår annars att kabeln dras enklaste
vägen fram till huset.
Anpassa placeringen av
medieomvandlaren*
470 kr/timme
Omvandlaren placeras normalt på undervåning på den sida
fiberkabeln ansluter.
*avstämning sker med småhusägaren vid varje installationsfall.
Myrbotten
Möe
E
Önnebacka
F
C
Stale
D
B
Hede
A
www.mofiber.nu
Rev C (Möe inkluderat)