RBF Visbyhus nr 15 i kvarteret Eken/Björken

RBF Visbyhus nr 15
RBF Visbyhus nr 15 i kvarteret Eken/Björken
Välkommen till vår förening!
Vi i styrelsen vill med denna mapp hälsa Er välkomna till vår
förening samt tillhandahålla praktiska anvisningar som skapar
förutsättningar för god trivsel inom området.
Bostadsrättsföreningens medlemmar äger fastigheten
tillsammans och bostadsrätten ger alltså förutsättningar för ett
tryggt, rättvist och trivsamt boende. Innanför entrédörrarna i
varje trappuppgång finns uppgift om namn och telefonnummer
till styrelsens ledamöter.
Bostadsrättsföreningen har en fastighetsskötare vars kontor finns
bredvid samlingslokalen, port 33.
Telefon 0498-24 89 89 mellan kl 12.30 –13.00. Vid brådskande
ärende: Mob tel 0702 83 91 44, vardagar kl 06.30—15.30. Vid
större problem ring Riksbyggens jourtelefon 0771 860 860.
RBF Visbyhus nr 15
Fastighetsskötaren har bl a hand om
- kölistan och bilavtalen till parkeringsplatserna.
- bokning av samlingslokalen och nyckelutlämning till
denna
- ger råd om sophanteringen, tvättstugan och andra frågor
- snöskottning, trädgårdsskötsel, sopning av gårdar,
städning av trappuppgång etc
Tvättstuga finns i källarvåningen på Byrumsgatan 33.
Cykelförråd finns på gårdarna samt inne i skyddsrummen,
Byrumsgatan 17 o 27. Märk gärna cyklarna med namn och
portingång eftersom vi har problem med kvarlämnade cyklar.
Sopboden: Soporna skall sorteras, vänligen se bilaga för
instruktioner för detta.
Lägenhetsinnehavare får hyra samlingslokalen gratis för privata
tillställningar med familj och vänner.
Mer information i bilaga om samlingslokalen.
Föreningens försäkring har ett så kallat kollektivt
bostadsrättstillägg. Detta betyder att du, om du inte vill, behöver
teckna en privat sådan.
Vår förening har avtal för TV där ett visst grundutbud ingår i
avgiften för lägenheten. För att få tillgång till andra kanaler krävs
egen box och avtal. Kontakta styrelsen för information om vilket
Kabel-företag föreningen har avtal med.
Telia har kostnadsfritt kopplat in fibernät i de flesta lägenheter.
RBF Visbyhus nr 15
Uthyrning av bostadsrätt i andrahand kräver tillstånd från
styrelsen och behandlas enligt stadgarna. Ansökningsblankett
finns på Riksbyggens hemsida. Sommaruthyrning är inte tillåtet.
Förslagslåda finns utanför fastighetsskötarens kontor.
Kontakta gärna ordföranden eller annan ledamot i styrelsen om
du har några frågor.
RBF Visbyhus nr 15
RBF Visbyhus nr 15
Allmänna ordningsregler för gemensam
trivsel och trygghet
Håll lägenheten i skick genom att:
-
-
-
-
-
-
avloppsledningarna inte täpps igen. Använd endast
toalettpapper (inte hushållspapper) i WC. Inga bindor,
tamponger eller andra föremål får spolas ner i toaletten.
vattenkranarna är täta och inte står och rinner.
inte göra ombyggnadsarbeten som förändrar
planlösningen på lägenheten utan tillstånd från styrelsen.
Gäller även ledningsarbete för avlopps-, värme- och
vattenledningar samt fläktar!
omedelbart anmäla om ohyra/skadedjur förekommer i
lägenheten. Information om vilket bolag samt
kundnummer finns i varje trappuppgång.
inte placera torkmatta eller andra föremål utanför
lägenhetsdörren. Inte heller cyklar. Utgör hinder för
städning och är en brandrisk.
rökning i trapphus eller gemensamma utrymmen inte är
tillåtet. Tänk på att vid rökning på balkongen så sprider sig
röken snabbt in till grannar och kan orsaka obehag.
Absolut förbjudet att kasta fimpar från balkongen.
ha en fungerande brandvarnare i taket. Byt batteri varje
år. Brandfilt rekommenderas.
visa hänsyn och undvik störande ljud mellan kl 22.00 –
07.00 vardagar och
mellan kl 23.00 - 08.00 under helger. Du som medlem
ansvarar för besökande gäster. Uppträd så att god
ordning bibehålls och att en fin sämja finns grannar
emellan.
RBF Visbyhus nr 15
Håll ordning i de gemensamma utrymmena genom att:
-
-
utnyttja cykelställ, garage, källarförråd och cykelbodar till
vad de är avsedda för.
inte ställa cyklar, lådor, möbler etc i allmänna källarförråd
och i trappuppgångar. Räddningstjänsten ska med lätthet
kunna ta sig fram där.
följa de bestämmelser som gäller vid användning av
tvättstuga, mangel- och torkrum.
omedelbart anmäla skada i lägenheten till
fastighetsskötare eller Riksbyggens jourtelefon 0771860 860.
Skapa ordning och trivsel utomhus genom att:
-
-
utnyttja bil- och cykelparkeringar till vad de är avsedda
för. Undvik onödig körning in på gårdarna. Det är inte
tillåtet att parkera i vändzonerna. Securitas vaktbolag
bevakar våra parkeringar.
inte släppa lös/rasta hundar eller katter på gräsmattor,
lekplatser eller planteringar.
piska mattor och dylikt på fastställda platser.
inte kasta skräp och fimpar utomhus.
inte mata fåglar på balkongen eller inom bostadsområdet.
inte grilla med kol-eller gasolgrill på balkongen. Däremot
tillåtet på innergården. Tänk på att placera grillen så att
grannar inte besväras av os och att grillen är ordentligt
släckt efteråt.
RBF Visbyhus nr 15
Övrigt
-
-
-
Låt TV, radio och dylikt vara underhållning för er själv och
inte för grannarna. Speciellt känsligt under
sommarmånaderna då fönster och balkongdörrar är
öppna.
Uthyrning av bostadsrätt i andrahand kräver tillstånd av
styrelsen. Ansökningsblankett (Ansökan om upplåtelse av
bostadsrätt i andra hand) finns på Riksbyggens hemsida
och hos fastighetsskötaren. Sommaruthyrning av bostad
är inte tillåtet.
Onormal förslitning, onödig nedskräpning eller
skadegörelse påverkar våra hyreskostnader.
RBF Visbyhus nr 15
Vart vänder jag mig vid olyckor/frågor med mera!

Vid vattenläckor/ andra olyckor på dagtid, försök få tag i
fastighetsskötaren på
Tel: 0498-24 89 89 eller hans mobil:0702-83 91 44, så kan
han guida er vidare hur ni bör göra.

Skulle detta ske på kvällen eller på en helg ring då på
service numret: 0771-860 860 och anmäl er skada.

Skulle ni bli störda av en granne efter klockan 22.00 så gå
gärna dit och säg till, skulle det inte fungera så ring
störningsjouren(Securitas) på Tel: 0771-860 860.

Vid frågor eller funderingar som ni vill fråga styrelsen om,
så finns det lista på styrelsemedlemmar och
kontaktuppgifter till dessa i varje trappuppgång.

Kommer ni på något som ni vill att vi i styrelsen ska
behandla på ett styrelsemöte så lämna gärna era idéer i
förslagslådan utanför fastighetsskötarens dörr.
RBF Visbyhus nr 15
Ordningsregler för Tvättstugan RBF Visbyhus 15

Tvättstugan får endast användas för tvätt till
bostadsrättsinnehavarens inneboende
familjemedlemmar.

Du får endast använda tvättstugan mellan kl 06.00 och
24.00. Ett tvättpass får uppta max 3 timmar.

Tidbokning gör du på upphängda kalendern i
tvättstugefarstun. Ny tvättid får bokas först när den gamla
tiden har förbrukats.
Respektera bokade tvättider. Intrång på annans bokade
tid får endast ske om dennes godkännande först
inhämtas.
Bokad tvättid som inte påbörjas inom en halvtimme får
övertas av annan boende.

Torkutrymmet och mangelutrymmet får användas i 30
minuter efter bokad tvättid

Värna om miljön och föreningens kostnader med att ha
välfyllda tvättmaskiner, inte överdosera tvätt/sköljmedel
samt att inte använda torkutrymmet längre tid än
nödvändigt.

Det är absolut förbjudet att använda tvättmaskinerna för
färgning av tvätt eller
tvättning av djurtäcken p.g.a. allergi. I den stora
tvättmaskinen får trasmattor tvättas men inte mattor
RBF Visbyhus nr 15
med gummerad baksida och inte mycket smutsiga/oljiga
arbetskläder.

Var rädd om maskinerna. Använd dem på ett sådant sätt
att de inte skadas. Om det uppstår skador på
tvättutrustningen som är orsakad genom oaktsamhet kan
Du bli ersättningsskyldig.

För tvätt av bh med bygel skall tvättpåse användas.

Torktumlarens luddfilter måste noga rengöras efter varje
användning.

Den som använt tvättstugan skall själv se till att lokalen,
mangelutrymmet och utrustningen rengörs noga med att
sopa och torka golv samt torka av maskiner och
arbetsytor.

Ingen utrustning tillhörande tvättstugan får bortföras från
tvättstugan.

Upptäcker du fel kontakta
Fastighetsskötaren på Mob tel
0702 83 91 44, vardagar kl
06.30—15.30. Vid större
problem eller utanför angiven
tid ring Riksbyggens jourtelefon
0771 860 860.
RBF Visbyhus nr 15
Sopsorteringsanvisningar
Din hjälp till enklare sopsortering med syfte att skapa
förutsättningar för en god trivsel inom vårt område.
Sopboden är placerad mellan vår parkeringsplats och ingången
till fastighetsskötaren/samlingslokalen Byrumsgatan 33.
Lägenhetsnyckeln går till sopboden.
Här sorteras soporna i kompost, brännbart, tidningar,
pappersförpackningar, plastförpackningar, metall och
glödlampor/lysrör (som hanteras varsamt).
Kuvert sorteras som brännbart. Förpackningar och kartonger
plattas till innan de slängs. Kompostpåsar finns att hämta i
sopboden.
Kompost: Glöm inte att avlägsna ev plast och metall från
matresterna! Knyt ihop påsen väl innan den läggs i avfallskärlet
för kompost. Använd endast biopåsarna för kompost (finns i
sopboden).
Brännbart: Förpacka brännbart avfall i en vanlig plastpåse/kasse.
Knyt ihop väl innan den läggs i avfallskärlet för brännbart.
Plastförpackningar: mjuk & hårdplast. Rengör plasten från
eventuella matrester innan du återvinner.
Pappersförpackningar: såsom kartonger, mjölkförpackningar etc.
Rengör förpackningen från eventuella matrester innan du
återvinner.
RBF Visbyhus nr 15
På de flesta förpackningarna finns anvisning om vad denne skall
sorteras som.
Obs! Ej glas eller batteri! Glasburkar/glasflaskor utan pant läggs i
igloorna som står på Atterdags parkering. Batteriuppsamling
finns i Atterdags lokal för returflaskor/burkar.
Övrigt! Grovsopor, farligt avfall, elavfall ”allt med sladd och
batteri” samt vitvaror får man själv ta till Regionens
återvinningscentral = ÅVC.
Har du frågor eller är osäker? Tveka inte att kontakta
fastighetsskötaren som gärna ger tips och råd kring er
sopsortering.
Mer information finns även på Regionens hemsida
www.gotland.se/renhallning
Renhållningens kundtjänst tel 0498-26 91 00 eller mejl
[email protected]
RBF Visbyhus nr 15
Information om parkeringsplatser i området.

Utanför ICA Atterdags butik finns parkering för besökare, 2
timmar med p-skiva.

Varje lägenhet i vår bostadsrättsförening får två
parkeringskort, som berättigar till fri parkering, dygnet
runt, på Atterdagsparkeringen. Dessa kort tillhör
lägenheten. Vid förlust av kort utgår en kostnad på
150kr/kort. Dessa lämnas ut av Riksbyggen.
P-kortet skall ligga synligt i bilen. OBS parkeringsvakter
bevakar området.
Ej synligt eller glömt bort att lägga ut kortet medför böter
enligt gängse taxa.

Parkeringsplatser på föreningens mark finns att hyra. Dessa
finns med eller utan tak. Fastighetsskötaren har hand om
kölista samt ger information om kostnad. Villkoret för att
hyra parkeringsplats med eller utan tak är att ni har eget
fordon i bruk och att detta är i funktionsdugligt skick.

Bilägare skall hålla rent på sin
p-plats.

Bilplatsavtal fordras för hyrda
p-platser i området.
Kontakta vår fastighetsskötare
eller styrelsen för mer
information.
RBF Visbyhus nr 15
Samlingslokalen Byrumsgatan 33

Vår samlingslokal är utrustad med ett litet tillredningskök,
en toalett som är handikappsanpassad samt en lokal för
möten eller fest till 50 personer.

Rökning är EJ tillåten i lokalen, vid rökning utanför så ska
samtliga fimpar tas om hand av den som hyr/lånar
lokalen.
Det är gratis för samtliga medlemmar att låna lokalen.
Vill man hyra till städning debiteras timkostnad för utförd
städning.

Externa sällskap t ex föreningar, organisationer,
privatpersoner, intressegrupper, företag med mera får
hyra lokalen om den är ledig mot en avgift. Kontakta
Fastighetsskötaren eller styrelsen om kostnad. Man kan
även hyra till städning där timkostnad för detta debiteras.
RBF Visbyhus nr 15

Skulle något gå sönder i lokalen under
lånetider/hyretiden, så ska man meddela detta till
fastighetsskötaren. Så att vi kan ersätta det trasiga med
nytt. Är det mycket som har gått sönder så tar styrelsen
ett beslut på hur mycket som kommer att debiteras
låntagaren/hyresgästen.
Hur gör jag för att låna/hyra lokalen?

Man kontaktar Fastighetsskötaren som har hand om
bokningarna av lokalen, med denne kommer man även
överens om nyckelutlämning med mera.
Hoppas ni kommer att ha trevliga möten/tillställningar i
lokalen!
RBF Visbyhus nr 15
Kundwebbskonto samt Riksbyggens rabattkort
Kundwebbskonto
Gå in på Riksbyggens hemsida
http://riksbyggen.se/ och leta
er fram till ”kundwebb”.
Där finner ni följande info på
hur ni ska skapa er ett
användar-konto.
RBF Visbyhus nr 15
Här inne kan ni finna massor med
”matnyttiga” saker som man bör
veta som bostadsrätts ägare.
Man kan se sina avier, finna
nyheter inom RB, med mera.
Riksbyggens Rabattkort
I början av varje år delas ett rabattkort ut från Riksbyggen där du som
Bostadsrättsägare kan ta del av erbjudanden och rabatter lokalt på
Gotland. För övriga rabatter, se riksbyggens hemsida.
Med vänlig hälsning
STYRELSEN
RBF Visbyhus nr 15
Anteckningar:
RBF Visbyhus nr 15