här - Broskolan

MINNESANTECKNING tisdagskonferens:
Vecka 5
Närvarande:
Anders Mosshäll, Maria Berggren, Ingalott Sundström, Berit Salomonsson, Annica Wärja, Sara Sidenek, Stina Eriksson, Magnus Olocsson, Håkan Nilsson, Susanne Ingman, Marie Hallin
Tid:
Plats:
Agenda:
Punkt
Tisdag 13 jan 2015
Klassrum 8-9, högstadiet.
Enligt nedan.
Innehåll.
Ansvarig
LÄRARKONFERENSEN
Bön. Maria ledde bönen
Elev-runda: Sara antecknade för AMT.
Sara
Allmän info:
Marie informerade om:
Marie
Skyddad identitet, vi får inte röja identitet om att de går på skolan. Hänvisa till David
om ni är osäker.
Fortkörning, Bilar kör ganska fort på vägen mellan skolan och förskolan. Information
har gått ut i veckobrev, tänk extra på det i personalen också.
Papperskorgar,-handdukar, Susanne informerade att någon har kissat i papperskorgar på skolan. Klassföreståndarna ska informera om att om problemen kvarstår
kommer vi vara tvungna att hålla toaletterna låste och personal för följa dem till
toaletten.
Tema
Fredag vecka 7 är det temadag; Vänskap. Ansvariga för dagen är av olika anledingar
inte närvarande. Personalen kom med förslag på saker att ta upp den dagen.
Förmiddag – någon aktivitet om att vara kompis, t.ex. polisens film. Introducera ”vänskapsträdet”.
Personalen har i uppgift att fundera ut konkreta idéer på aktiviteter för dagen.
Lilla vasaloppet
Det bestämdes att lilla vasaloppet preliminärt håller till i Vårby. Simon ansvarar för
att boka stuga och buss samt kontrollera tider för luncher och avfärd
Förberedelse inför skolinspektionen
Vid tangentbordet/ Anders Mosshäll