Preliminärt program för Språk och kön, Växjö, 15

Preliminärt program för Språk och kön, Växjö, 15–16 oktober 2015
Torsdag 15 oktober 2015
Tema: Skola och normkritik
9.30–10.30
Registrering och kaffe i M-huset foajé, där alla konferensens föreläsningar äger rum
10.30–10.45
Sal: Södra
10.45–11.45
Sal: Södra
Konferensen öppnas: Stina Ericsson & Hanna Hallgren, Linnéuniversitetet
Plenarföredrag: Køn og tekst i skolen i et intersektionelt perspektiv, Susanne V. Knudsen
Ordförande:
11.45–13.00
Lunch i M-huset
Sal:
Ordförande:
13.00–13.30
13.35–14.05
Sektionsföredrag
Sal:
Ordförande:
Eva Sundgren
Hennes och hans – hur ofta omnämns
kvinnor och män och hur konstrueras
kön i tidningstext?
Gunilla Byrman & Astrid Skoglund
Mest berättelser från förr och
relationsmys. Äldre kvinnor och män i
lokalpressen
Sal:
Magnus Levin
The Bathroom Formula: Vad
svensktalande män och kvinnor
säger när de ska gå på toaletten
Linnea Gustafsson
Den lilla kvinnan och den
ungdomlige mannen – smeknamn
gör kön
14.05–14.45
Speed dating om genusforskning. Moderator: Maria Lindgren
14.45–15.15
Kaffe
Sal:
Ordförande:
Renita Sörensdotter
Workshop i
normkritisk pedagogik.
kl. 13.00–15.00
Sal:
Ordförande:
Sal:
Ordförande:
Maria Valtonen
Ett mål i sig? Högpresterande
gymnasieflickor och omotiverade
pojkar
Maria Hedlin
Självklar rättvisa, överdrivna krav
och motarbetat: Lärarstudenters
associationer till ”jämställdhet”
Emilia Zotevska & Cajsa Ottesjö
Flickor som ingriper i pojkars konflikter:
konflikthantering på en engelskspråkig
förskola
15.20–15.50
Stina Ericsson & Sally Boyd
Children’s access in
language and gender
research
15.55–16.25
Louise Kammacher
Gudrun Svensson & Ann-Kristin Torpsten
Maskuline og feminine
Vad är det bra att vara bra på?
konstruktioner af identitetsIntersektionella perspektiv på flerspråkiga
positionen ’172-tals-elev’ i
elevers dagboksanteckningar
et præstationspræget
skolemiljø på et dansk
gymnasium
Förfriskningar
Plenarföredrag: Language and gender in Iceland: History and current trends, Finnur Friðriksson
Ordförande:
16.25–16.45
16.45–17.45
Sal: Södra
18.30–19.00
Mingel med boksläpp, med efterföljande middag. Middagen börjar kl. 19.00.
Lokal: Italienska Palatset
Fredag 16 oktober 2015
Tema: Rättslingvistik och språkvård
9.00–10.00
Sal: Södra
Plenarföredrag: Fatima Lamrani: Gender discrimination in the Moroccan courtroom: Rape as Loss of
Honor in the Discourse of Moroccan Rape Trials
Ordförande:
10.00–10.30
Kaffe
Sektionsföredrag
Sal:
Ordförande:
10.30–11.00
11.05–11.35
11.40–12.10
Sal:
Ordförande:
Monica Burman
Legal Constructions of Women
Facing Male Partner Violence –
Discourses and Consequences
Sal:
Ordförande:
Alexis Rancken
Queerfeministisk språkplanering och semantiska utopier –
på kurs mot en inklusiv
svenska
Gunilla Byrman & Ulf Drugge Maria Bylin
Male offenders disclaiming ac- Den otidsenliga böjningen
countability – texts on domestic
violence from two centuries from
a gender perspective
Robin Engström & Linus Ekman
Sverigedemokraterna och jämställdheten: En aktörsorienterad
analys
Jonas Svensson
Minding Muslim feminist
discourse
Lind Palicki
Att ta plats som feminist
i 1990-talets skrifter
12.10–13.10
Anna Gunnarsdotter
Grönberg Språk och
flygresor
Karin Milles & Kerstin FuglMeyer
Ordet slidkrans som sexualpolitiskt verktyg
Lunch i M-huset
Sektionsföredrag
Sal:
Ordförande:
Hans T Sternudd
Jag mår bra, tro mig! Kön och
respektabla gestaltningar av
dåligtmående
Sal:
Ordförande:
Daniel Wojahn
Perspektiv på språk och kön
inom den nordiska ’språk och
kön’-forskningen
13.45–14.15
Royal Abdullaev
Gendering communicative
strategies in public speaking
Hanna Hallgren
The I/Eye is in the verb
14.20–14.40
14.45–15.45
Paus med kaffe och förfriskningar
Plenarföredrag: Från maninnor till cyborger: berättelsen om hur feministerna tagit makten över
språket, Karin Milles
Ordförande:
Avslutning och inbjudan till nästa Språk och kön
Buss 3 avgår från Universitetsplatsen var tionde minut. Resan tar 17 minuter till Resecentrum vid
stationen.
13.10–13.40
15.45–16.00
Sal:
Ordförande:
Jonita Siivonen
Den journalistiska rapporteringen kring medborgarinitiativet
om en jämlik äktenskapslag i
Finland
Inga Vasilieva
Gender, stance and
communication: the case of
epistemic adverbs