Ölandsblader 2015-10-01

ÖLAND 9
ölandsbladet
torsdag 1 oktober 2015
Hela byn har slutit upp när Vickleby hembygdsförening totalrenoverat och byggt ut
sin lokal. Bybor har lämnat allt från takpapp till luftvärmepump, för att skapa en ny
mötesplats. ”Vi ser många användningsområden”, säger Bo Hagblom.
Bo Hagblom kontrollerar så att alla rör är åtskruvade i den nya,
handikappanpassade toaletten.
Byggnadsingenjören Bengt-Åke Christofferson (t.h.), är utsedd till arbetsledare under renoveringarna. Han är med när Villy
Eriksson och Kjell Kjellsson sätter upp en av de sista gipsplattorna på väggen.
Foto: Malin Edeborg
De personer som jobbat tillsammans under snart ett år, har
kommit att bli ett sammansvetsat gäng. Sex av 30-talet personer är fr.v. Bengt-Åke Christofferson, Håkan Björkemar, Kjell
Kjellsson, Lasse Ernst, Bo Hagblom och Villy Eriksson.
Byns nya mötesplats tar form
H
Vickleby
ammarslagen
ekar längs bygatan. Lasse Ernst
spikar fast ytterligare en bräda runt ett av
fönstren.
– Redan nu händer det
mycket i byn. Det blir
ännu större möjligheter
när vi har en lokal som
fungerar, säger Lasse
Ernst.
I tio år har föreningen letat
efter en lämplig samlingsplats. Till en början var
församlingshemmet aktuellt, men ekonomin satte
stopp för den planen. Till
slut föll blickarna på det
lilla faluröda skiftesverkshuset på hembygdsföreningens tomt. Det flyttades
dit under 1980-talet.
– Huset har varken haft
rinnande vatten eller avlopp, och har egentligen
bara använts till styrelsemöten, säger Bo Hagblom,
en av arbetsledarna.
Nu blir det ändring på det.
30-talet bybor, både fastoch sommarboende, har
byggt till 15 kvadratmeter,
rivit ut mellanväggar, höjt
taket och förstärkt taksto-
lar. Genom renoveringen
har de kunnat sätta in
både kök och en handikappanpassad toalett.
– Totalt har vi hittills
lagt ner 1 500 ideella arbetstimmar, säger Bo Hagblom.
Han är professionell rör-
läggare och har därför ansvarat för att koppla in avlopp och rinnande vatten.
Bland övriga byggnadsarbetare finns murare, målare och snickare, vilket är
en anledning till att föreningen har kunnat hålla
nere arbetskostnaderna.
– Vi räknar med att kunna rymma 35 sittande gäster, säger Håkan Björkemar, en av alla ideella krafter.
Hembygdsföreningen fi-
nansierar renovering och
utbyggnation, men Boverket har gett 87 000 kronor
i bidrag för att handikappanpassa lokalen.
När renoveringarna är klara handlar det om att fylla
huset med aktiviteter.
– Vi ser många användningsområden. Sedan tidigare har vi haft vinprov-
ning i Capellagårdens
matsal, och matlagning en
gång i månaden i Resmo.
Nu kan båda de verksamheterna flytta hit. Vi kan
ha pubaftnar, och ska även
prata med Begravningsbyrån eftersom det går att ha
samlingar här efter begravningar i kyrkan.
Bo Hagblom räknar med
att huset ska vara helt klart
i december.
Det roligaste med det
här är faktiskt sammanhållningen.
Villy Eriksson
Ideell byggarbetare
TEXT
Malin Edeborg
malin.edeborg
@olandsbladet.se
0485-417 16
Oxmarknad i Gårdby under skördefesten
Sandby-Gårdby Hembygdsförening arrangerade även i
år Oxmarknaden under
Ölands skördefest.
Gårdby. Dignande bord
var utplacerade vid Eksgårdens framsida. Solen
sken och inga starka vindar så för den som inte var
i skuggan var det riktigt
behagligt ute. Besökarna
kunde under vandringen
mellan borden ta del av en
mångfald av varor. Urban
Arvidsson i Sandby erbjöd
pumpor och potatis av
egen produktion. Pumporna skördas manuellt,
man lägger pumporna i
traktorskopan, kör hem
dem, torkar av varje pumpa och lagrar dem. På bordet intill fanns andra varianter av pumpor odlade i
Tävelsrum till försäljning,
olika färger, former och
sorter. Vid ett annat bord
erbjöds plantor till trädgården, bästa tid att sätta
perenner är ju nu. Vid fortsatt vandring kunde kunden ta del av årets skörd
från Norra Kvinneby, magnifika blekselleri, tomater,
morötter, torkade blommor och mycket mera. För
den som ville köpa sylt och
kransar av torkade blommor hade sin chans vid
nästa bord liksom att köpa
Hembygdsföreningens
sockenböcker, almanackor, skrifter och den nya almanackan för 2016. Den
präglas av att år 2016 är
hembygdens år och temat
är hembygdsföreningens
verksamhet. Hembygdsföreningen sålde också ärtor och bönor.
Lokalt producerad honung från Norra Näsby
fanns också att köpa. Bina
har förutom honungen
även i högsta grad medverkat till utbudet genom att
pollinera de växter som
burit fram årets skörd. För
den som var sugen på något gott till kaffet fanns ett
stånd med kakor av olika
slag och detta erbjöds också av Gårdby skola klass 6.
Bläsinge hade delar av sin
skörd av potatis, pumpor,
lök, sparrispotatis, mandelpotatis till försäljning
och erbjöd också bröd, inlagd gurka och saft.
En strid ström av besökare passerade marknaden och många sällade sig
till kroppkakskön inne på
Eksgården. När dagen var
slut var nog alla rätt nöjda,
Välbesökt Oxmarknad i Gårdby under skördefesten.
Foto: PELLE BERGLUND
både säljare och köpare.
För Hembygdsföreningens styrelse återstod nedmontering av bord, uppröjning och transport och
instuvning av bord och
material med förhoppning
om ny Oxmarknad nästa
år igen.
Ann-Marie Berglund