klicka här - Almgren Fastigheter

Almgren Fastigheter
Till våra hyresgäster på
Skanstorget 10
Göteborg 2015-07-01
Renovering av avlopp – informationsbrev 2
Hej!
Nu på måndag startar vi arbetet med att renovera huvudavloppsstammen i huset.
Arbetet startar måndag den 6:e juli kl. 09.00.
Arbetet beräknas ta två dagar och slutförs tisdag den 7:e juli kl. 16.30.
Under dessa två dagar kommer vattnet i fastigheten att vara avstängt. Vatten i kök
och badrum kommer inte att kunna användas och det är absolut förbjudet att hälla
ut vatten i avloppen eller spola i toaletten. Skulle detta ske behöver arbetet göras
om.
Tillgång till wc finnas på Korsettfabriken, se bifogad information och ritning på
omstående sida. Ni som har svårt att gå eller är hindrade på annat sätt att ta er till
Korsettfabriken kan få låna en porta potti av oss under dessa dagar.
Meddela oss detta snarast telefon 031-10 02 10 eller mejla till [email protected]
Hos Gianluca på den nya glassbaren i huset, Gelato da Luca, kan alla i hushållet
hämta en glass, pinne eller bägare, uppge ert efternamn och ert lägenhetsnummer i
kassan.
Vi hoppas på er medverkan och förståelse för det nödvändiga i detta arbete.
Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på kontoret,
tel: 031-10 02 10.
Med vänlig hälsning
Almgren Fastigheter
Jerker Almgren
Almgren Fastighets AB Prinsgatan 8, 413 05 Göteborg
Telefon 031-10 02 10 [email protected] www.almgrenfastigheter.se
Bankgiro 5913-2035 Org. nr. 556486-7298