Produktblad kontrastmarkering

Kontrastmarkering
WWW.JCGT.SE
Dörr
Våra produkter inom denna
kategori hjälper dig att märka ut din dörr med ett antal
olika metoder och sätt. Med
hjälp av UV beständig och
icke reflektiv ADA plast så
märker vi ut ditt dörrhandtag.
För att markera din dörr ytterligare så kan man med fördel
använda kontrastmarkering för
dörrkarm som sättes på dörrkarmarna runt dörren. Denna kontrastmarkering är gjord i vinyl.
KONTRASTMARKERING DÖRRHANDTAG SVART K5303
KONTRASTMARKERING DÖRR- KONTRASTMARKERING DÖRR- KONTRASTMARKERING DÖRRKARM GRÅ K5326
KARM SVART K5327
HANDTAG VIT K5304
Markerar ut ditt dörrhandtag
och gör det tydligare för
personer med synnedsättning.
Höjd: 135 mm Bredd: 85 mm
Håldiameter bestämmer
beställaren.
Markerar ditt dörrhandtag och
gör det enklare för omgivningen att upptäcka. Höjd: 135 mm
Bredd: 85 mm. Håldiameter
bestämmer beställaren.
Dörrkarmen märker ut din dörr
och synliggör den tydligt i rummet. Långsidor: Höjd 2200mm.
Övre del: Höjd 1200mm
Bredd: 37, 50, 65 mm
Dörrkarmen märker ut din dörr
och synliggör den tydligt i rummet. Långsidor: Höjd 2200mm.
Övre del: Höjd 1200mm
Bredd: 37, 50, 65 mm
Glasparti
En kontrastmarkering som märker upp ditt glasparti, fönster
eller varför inte din glasdörr. Välj mellan ett antal olika mönster.
Kontrastmarkeringen är gjord av transparent matt vinyl och
levereras i standardmått men går att få i andra storlekar.
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI FROSTAD K5316
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI SVART LJUSGRÅ
K5305
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI VOKALER K5307
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI VOKALER K5307
Alfabetet med färg i övertoning. Förhindrar kollision med
Tvåfärgad kontrastmarkering
stora glaspartier.
som förhindrar kollision med
glasparti. Cirkeln har en diame- B: 1295 H: 202 mm.
ter på 80 mm. 8 cirklar på 1m.
Kontrastmarkering för glasparti
med vokaler i utmärkande färg.
Passande för skolmiljö.
B: 884 H: 191mm.
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI SIFFROR 0-9
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI DJUR K5310
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI STJÄRNOR K5311
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI VÅGOR K5312
Siffrorna 0-9 framhäver
glaspartiet det placeras på
och synliggör det för besökare. B: 1003 H: 177mm
Kontrastmarkering med temat
djur som hjälper besökaren att
upptäcka glaspartier.
B: 805 x H: 107mm.
Låt stjärnor och månen framKontrastmarkering i form av
häva ditt glasparti eller fönster. vågor, skapar en lugn och
B: 1106 H: 95mm
trivsam miljö.
B: 1320 x H: 91mm
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI MÖNSTER K5314
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI MED TEXT ELLER
LOGOTYPE K5315
Stilren kontrastmarkering
som förhindrar kollision
med glasparti. Diameter
80 mm per cirkel. 8 cirklar
på 1m.
Markera upp ditt glasparti
med ett mönster i form av
kvistar och blad.
B:1163 x H:109mm.
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI SIFFROR REGNBÅGE
K5308
Siffror i regnbågens färger gör
det enklare för omgivningen
att upptäcka glaspartier.
B: 941 H: 198mm
KONTRASTMARKERING
GLASPARTI TÅG K5313
Markera ut ditt glasparti med
ett lekfullt tåg. Passar bra till
skolor eller liknande verksamheter. B: 1133 x H: 101mm
Använd din logotype eller en
egen text som
kontrastmarkering.
JC Gravyr & Tryck AB
Karl Johansgatan 152, 414 51 Göteborg
Tel: +46 (0)31 24 11 09
[email protected] . www.jcgt.se
www.jcgt.se
Kontrastmarkering
WWW.JCGT.SE
Kakel
Ett problem för personer med synnedsättning är att upptäcka vart man skall lokalisera sig på en toalett. Med
hjälp av kontrastmarkering för kakel så kan man märka upp delar av toaletten som skall vara framträdande och
på så sätt tydliggöra dessa delar av toaletten. Vår kontrastmarkering för kakel rektangel följer standardmåtten
för toaletters kakelplattor. Cirklar är mindre och kan anpassas mer. Kakelkontrasten är gjord i matt vinyl.
KONTRASTMARKERING
KVADRAT KAKEL SVART
K5318
Förenklar orientering på
offentliga toaletter. Är
anpassad efter standard
kakelplattor. Mått:130x130,
145x145 och 195x195 mm.
Denna produkt innehåller
10 st kvadrater.
KONTRASTMARKERING
CIRKEL KAKEL SVART K5319
Förenklar orientering på
offentliga toaletter.
Mått: 30 mm diameter.
Denna produkt innehåller
50st cirklar per produkt.
KONTRASTMARKERING
KVADRAT KAKEL GRÅ
K5324
Förenklar orientering på offentliga toaletter. Är anpassad efter standardmått på
kakelplattor. Mått:130x130,
145x145 och 195x195 mm.
Denna produkt innehåller
10 st kvadrater.
KONTRASTMARKERING
CIRKEL KAKEL GRÅ K5323
Förenklar orientering på
offentliga toaletter.
Mått: 30 mm diameter.
Denna produkt innehåller
50st cirklar per produkt.
Toalett
Att kontrastmarkera toalettsitsar är inte bara snyggt utan det gör en väldigt stor skillnad för personer med
någon form av synnedsättning. Man förhindrar t.ex. att man inte sätter sig på locket då man ej vet om det är
uppe eller nere eller att man av misstag råkar lägga föremål i toaletten om locket är i uppfällt läge.
KONTRASTMARKERING
FYRKANT TOALETTSITS
SVART K5322
KONTRASTMARKERING
CIRKEL TOALETTSITS
SVART K5321
KONTRASTMARKERING
FYRKANT TOALETTSITS
GRÅ K5320
KONTRASTMARKERING
CIRKEL TOALETTSITS
GRÅ K5318
Synliggör toalettlockets läge, med andra ord,
visar om det är öppet eller
stängt. Design fyrkanter.
Mått: 300 x 250 mm
Synliggör toalettlockets
läge, och visar på om det är
öppet eller stängt. Design
cirklar. Mått: 300 x 250 mm
Synliggör toalettlockets läge, med andra ord,
visar om det är öppet eller
stängt. Design fyrkanter
Mått: 300 x 250 mm
Synliggör toalettlockets
läge, och visar på om det är
öppet eller stängt. Design
cirklar. Mått: 300 x 250 mm
Trappa
Fallolyckor är den enskild största olyckorsaken bland äldre personer och förorsakar ett stort lidande för den
enskilda personen samt enorma kostnader för samhället. Att kontrastmarkera höjdskillnader är därför oerhört
viktigt för att minska risken för fallolyckor i offentliga miljöer.
KONTRASTMARKERING
INOMHUS GOLV RUND VIT
K5301
KONTRASTMARKERING
INOMHUS GOLV RUND
SVART K5300
KONTRASTMARKERING
UTOMHUS RUND K5302
MONTERINGSHJÄLPMEDEL
FÖR KONTRASTMARKERING
K5325
Kontrastmarkering för golv
är ett hjälpmedel som möjliggör för personer att uppmärksamma nivåskillnader i
offentliga miljöer. Diameter
på cirkeln är 50 mm.
Kontrastmarkering för golv
är ett hjälpmedel som möjliggör för personer att uppmärksamma nivåskillnader i
offentliga miljöer. Diameter
på cirkeln är 50 mm.
Vår kontrastmarkering
utomhus är en premium
produkt som är designad
med kanaler som förhindrar
regnvatten att ligga kvar
samt reducerar halkolyckor.
Diameter på cirkeln är 48
mm. En produkt innehåller
10 cirklar.
Fixtur som gör det enkelt
för dig att applicera dina
golvkontraster för trappa.
Mått: Bredd 910 mm Höjd:
45mm.
JC Gravyr & Tryck AB
Karl Johansgatan 152, 414 51 Göteborg
Tel: +46 (0)31 24 11 09
[email protected] . www.jcgt.se
www.jcgt.se