Värme och Ventilation - Startsida

Värme och Ventilation
Frisk luft leds ner i kölsvinet genom sex ventilatorer
De aktra ventilatorerna leder friskluft till akterruffen
(babords) och till utrymmet under fotogenbrännaren
(GeHå-värmaren) i hallen (styrbords).
Luften leds upp efter skrovsidorna och sänds ut genom elektroluxventiler i taket: en i förruffen, en
ovanför spisen en på toaletten och en i akterruffen.
Från salongen leds luften ut genom en ventil i takluckan.
Webasto-luftvärmaren sitter på babordssidan i motorrummet. Den tar diesel från babordstanken och
dess avgaser leds upp i en skorsten för om babords
dörr. Varmluften fördelas akter– och förut med en
ventil akter om pentryt (under el-centralen). Denna
ventil ställs in för hand (ungefär mitt i, dvs fiftyfifty). Det akterliga flödet går dels till salongens ut-
på däck - två i fören, två midskepps och två i aktern.
Den förliga babordsventilatorn leder ner till utrymmet för om färskvattentanken, medan styrbordsventilen leder ner till utrymmet akter om färskvattenvattentanken (där bogpropellern sitter).
Midskeppsventilatorn på babordssidan har den dubbla funktionen att dels ventilera ackumulatorrummet,
vilket i och för sig är en överloppsgärning, eftersom
alla batterierna är gelbatterier, som ej gasar, och dels
att leda friskluft till utrymmet för om ackumulatorrummet. Midskeppsventilatorn på styrbordssidan
leder friskluft till utrymmet framför spisen.
1
blås i nederkanten på den aktre soffan och dels till
toalett och akterruff. Fördelningen mellan salong
och toalett/akterruff kan göras med ventilhandtag i
hallens främre skott (utdraget stryper salongen). Det
förliga flödet går dels till dinetten/pentryt och dels
till förruffen. Fördelningen dem emellan kan ej regleras.
Med ett ventilhandtag babord om ratten (i kikarfacket) kan varmluft ledas upp till vindrutan framför förarplatsen som defroster (utdraget ger maximal defrost).
GeHå-värmaren sitter bakom kakelugnsluckan i hallen. Den består av en ”fotogenlampa” med en huva,
som innehåller skorsten och vattenbehållare för uppvärmning.
Skorstenen mynnar ut
akter om styrbords
trappa upp till akterdäck. Vattenbehållaren
är förbunden med radiatorerna i akterruffen,
toaletten och de aktra
garderoberna (i hallen).
På den förliga garderobens förliga skott sitter
cirkulationspumpen ovanpå expansionskärlet, där
också påfyllning
av systemet kan
göras
(glykolblandning).
Kupé-värmare
finns fast installerad bakom kakelugnsluckan i förruffen. Den går på
220V (grupp 4)
och kan alltså endast användas när
landström är ansluten. Den manövreras med
strömbrytaren i
styrbords förliga
garderob (bredvid
värmaren).
2