Användaranvisning för Halsflytkragen på nästa sida

TUMLE Flytkuddar
Denna bruksanvisning avser TUMLE flytkuddar och tillbehör med artikelnummer som börjar med siffra 9.
Artikelnummret finns angivet i anslutning till produktetiketten.
Bruksanvisning kortversion
TUMLE flytkuddar är utvecklade för träning och rehabilitering i vatten.
TUMLE flytkuddar uppfyller inte krav för räddningsutrustning och får inte användas istället för
flyt- eller räddningsväst. Ansvar för den badandes säkerhet, drunkningsrisk eller andra skador
åligger alltid assisterande personal, oavsett om TUMLE flytkuddar har varit i användning eller ej.
TUMLE flytkuddar är fyllda med polystyrenkulor.
Kuddarna kan användas i klorhaltigt bassängvatten. Efter användning skall kudden sköljas rikligt med
oklorerat vatten och placeras luftigt med nätsidan vänd nedåt så att vatten lätt kan rinna ur. Låt sedan
kudden dropptorka. Placera inte kuddar ovanpå varandra. Skall kuddar packas för transport måste de först
vara helt torra då risk för mögel annars föreligger.
Kuddarna kan vid behov handtvättas och torkas i torkskåp vid max 40 ˚C.
OBS! - polystyrenkulor smälter vid 71 grader C.
Viktig information
Använd inte kemtvätt, lösningsmedel eller blekmedel.
Använd inte tvättmaskin eller torktumlare.
Undvik skarpa kanter och spetsiga föremål mot kuddarna.
Går det hål på kuddarna, så att fyllningen kommer ut, mister kuddarna flytkraft och skall kasseras.
Kontrollera regelbundet kuddarna avseende skador.
Undvik användning utomhus i sjö- eller havsvatten då föroreningar kan orsaka mögel.
Kuddarna är märkta med artikelnummer, tillverkningsår, varning för täppta andningsvägar och öppen eld.
TUMLE flytkuddar deponeras till förbränning med vanligt hushållsavfall.
TUMLE flytkuddar kan användas för att stabilisera en person i duschstol eller på duschbrits.
Av hygieniska skäl är det extra viktigt att efter användning skölja ur kudden noga med rent vatten och se
till att kudden dropptorkar fortast möjligt, gärna i torkskåp vid max 40 ˚ C.
Använd aldrig badoljor tillsammans med TUMLE flytkuddar.
I hygiensituation kan det ibland vara svårt att tömma kudden helt ren från tvålrester och andra
föroreningar, därför rekommenderas att kudden är personbunden.
EN 12182:2012
EN ISO 14971:2012
Användaranvisning för Halsflytkragen på nästa sida
URIFORM
URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post:[email protected]
www.tumle.uriform.se
Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
© URI-FORM 2015-1
Bruksanvisning för TUMLE flytkuddar i hygiensituation
Anvisning för TUMLE halsflytkrage
1
Lägg Halsflytkragen runt användarens nacke och fram
på bröstet. Den svarta sidan skall vara utåt och den blå
in mot användaren.
2
Drag Övre bandet på baksidan av kudden och låt det
gå upp genom D-ringen på andra sidan.
3
Drag bandet på ovansidan bort till den andra D-ringen
och trä genom bandet. Drag bandet tillbaks på ovansidan och lås med kardborre. Se till att kragen ligger
tätt kring halsen och att hakan vilar ovanpå kudden.
4
Drag Nedre bandet bakom ryggen på användaren.
Drag bandet genom och runt nedre D-ringen och lås
med kardborren.
URIFORM
EN 12182:2012
EN ISO 14971:2012
Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
© URI-FORM 2015-1
Halsflytkragen används till personer som flyter på rygg.
Halsflytkragen är ingen flytväst/räddningsväst utan
används som flythjälp med assistans av personal.