Hela Lokalnytt nr 3 2015

Lokalnytt 3
September
2015
Medlemstidning för
FUB i Kristianstad med omnejd
Torsdag
10 sept
Bowling
Lördag
19 sept
Eslövs leksaksmuseum
Lördag
19 sept
Vuxendans på Metropol
Fredag
9 sept
Disco
Måndag
12 okt
Inre Ringen
Lördag
24 okt
Vuxendans på Metropol
FUB i Kristianstad
Måndagar 14:00 - 18:00
Onsdagar 09:00 - 14:00
Telefon/fax: 044 - 10 11 94
Mobil: 0705 - 52 11 94.
Post - och besöksadress (sänd även material till):
FUB Kulltorpet
Ällingavägen 24
291 43 Kristianstad
Org.nr: 838201 - 4846
Mejl: [email protected]
Bankgiro: 5016 - 9747
Lokalnytt i Kristianstad skapas & redigeras av: Styrelsen
Foto: FUB i Kristianstad m.o.
Märk mejl med Lokalnytt och skicka till: [email protected]
För insänt ej beställt material ansvaras ej.
Preliminära utgivningsdatum för Lokalnytt är:
15 februari, 1 maj, 1 september och 1 december
Manusstopp: Nr 1: 29/1, Nr 2: 10/4, Nr 3: 14/8, Nr 4: 6/11
Tryck och distribution: Ork & idé
Uthyrning av Kulltorpet
F.r.o.m den 1 september så är det ändrade priser för de som vill hyra Kulltorpet.
Lokalen är försedd med hörslinga, och godkänd för 100 personer.
FUB förbehåller sig rätten att godkänna hyrestagare.
Pris, ändamål samt utrustning
Medlemspris Ej medlem
Utan musikanläggning 1500: - 2500: Med musikanläggning 2500: - 3500: Föreningshyra: mindre än 10 pers
500: Föreningshyra: Mer än 10 pers 1000: Kontakta kansliet för bokning och mer information på 044 - 10 11 94,
0705-52 11 94 eller via mail: [email protected]
Lokalnytt 3:2015
2
Innehåll
Ordförande har ordet........................................................................... 4
Information.......................................................................................... 5
FUB KRISTIANSTAD kallar till medlemsmöte.................................... 6
Inre Ringen.......................................................................................... 7
FUB – Inre Ringens Loppmarknad på Kulltorpet 2015-06-13............. 8
Avslutning för Vuxendansen Lördagen den 23 Maj............................. 9
AFTER WORK – gruppen & Bowling................................................ 10
Disco hösten 2015..............................................................................11
Vuxendans..........................................................................................12
Bostadsgrupp & Höstens Barn och familjeaktiviteter.........................13
Aktiviteter............................................................................................14
Besök av MGT................................................................................... 16
MTCC bjöd på en åktur i sina fina bilar 2015-06-13...........................17
Protokoll Medlemsmöte måndagen den 11 maj 2015........................18
Tivolibadet..........................................................................................19
Skånes Djurpark................................................................................ 20
Riks FUB:s Förbundsstämma Nordkalotten i Luleå.......................... 21
FUB Skåne kurs i Ledarutveckling – Föreningskunskap................... 23
FUB i KRISTIANSTAD med omnejd, styrelse m. fl........................... 24
FUB
Titta in på Riks - FUB:s hemsida www.fub.se
Du som är medlem är UNIK och får medlemstidningen.
Titta gärna också på hemsidan www.klippan.fub.se
Nya hemsidan: http://www.fub.se/lokalt/fub-kristianstad
FUB Skåne
Nyheter hittar ni på hemsidan www.fub - skane.org
Inlägg till FUB Skånes Hemsida skickar ni till
Anki Celander på FUB Skånes kansliadress:
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
e - post: [email protected]
3
Lokalnytt 3:2015
Ordförande har ordet
En något konstig sommar är nu över, en sommar som bjöd på mer
regn än sol eller…. I vilket fall som helst hoppas jag att ni har kunnat
njuta av ledigheten.
Om man jobbar och har exempelvis sommarsemester får man
semesterersättning men det gäller inte alla. Vi inom FUB har framfört det
till våra lokala politiker. Men ännu så länge har ingen politiker tagit i frågan
trots våra påtryckningar.
Ofta får vi till svar att vi tar det med oss och skall titta på det hela, men
sedan händer inget. Ingen kan påstå att det handlar om några stora pengar
eftersom semesterersättningen grundar sig på hur mycket man tjänat
under året. Med en ”hab ersättning” på 48 kr om dagen blir det inte många
kronor i semesterersättning utan det handlar mer om lika värde oberoende
av om du ”jobbar” i daglig verksamhet eller ej.
Nu är det dags för ansvariga politiker att komma med ett svar.
I höstas hade vi, som ni säkert kommer ihåg, positiva samtal med
omsorgsnämndens ordförande och v. ordförande samt förvaltningschefen
angående slopandet av fria resor. Beslutet blev att införskaffa en buss som
skulle användas vid dessa resor. Bussen beställdes enl. uppgift någon
gång i april men har mig veterligen ännu inte levererats.
Det har fått till följd att för de personer som inte kan åka med den vanliga
kollektivtrafiken utan måste förlita sig på färdtjänsten fått ökade kostnader
och det var ju inte meningen. Efter flera samtal från brukarnas anhöriga har
jag ställt frågan om hur dessa fördyrade kostnader skall lösas.
Även här önskar vi ett svar.
Vi har också framför önskemål om en ”ledsagarpool” dit man kan vända
sig om man behöver tillfällig ledsagning. Inte heller här har vi fått något
besked. Tillfällig ledsagning kan gälla deltagande i möten, konferenser
m.m. och för personer som har en funktionsnedsättning men inte har beslut
om ständig ledsagning.
Svar önskas.
Hälsningar
Jan-Åke Wendel
Lokalnytt 3:2015
4
Hemsidan
FUB Kristianstads hemsida: http://www.fub.se/lokalt/fub-kristianstad
Sidan uppdateras efterhand. Webbmaster är Marie Bertilsson.
Hör gärna av er till oss eller till Marie om det är något ni vill skall vara med.
Adressändring.
Glöm inte att ändra adressen när ni flyttar, så ni får lokalnytt och övrig
information. Gör detta på telnr: 044-10 11 94, 0705-52 11 94 eller via mail:
[email protected]
Mail-lista.
Vi försöker informera våra medlemmar via möten, lokalnytt och hemsidan.
De medlemmar som vill ha information, påminnelser om träffar m.m.
Skicka in din mailadress, namn och födelsedata på den person som
skall ha informationen. Vi kan skicka meddelande om t.ex. barnaktivitet,
medlemsmöte eller något annat som händer inom FUB, som kanske inte har
kommit med i lokalnytt. Vi hoppas på detta sätt att bli ett mera aktivare och
ännu bättre FUB.
Bli medlem.
Medlemsavgiften för 2015 skickas till RIKS-FUB: bankgiro 646-0729.
Skriv i namn, födelsedata och adress på den som är huvudmedlem
på inbetalningskortet. Det är viktigt att du t.ex. skriver barnets namn
och födelsedata, så vi kan skicka rätt information. Medlemsavgiften för
oförändrad för 2015, huvudmedlem: 200 kronor och för familjemedlem 75
kronor. NYTT: För att vara familjemedlem måste man inte bo på samma
adress som huvudmedlemmen. Har du frågor, hör gärna av dig till kansliet
0705-52 11 94. När du skickat in till RIKS FUB är du medlem i FUB
Kristianstad. Välkommen att vara med i gemenskapen.
Medlemsrådgivare
Vi har fått 2 nya medlemsrådgivare. Det är Roger Brolin telnr: 0709-43 34 37
mail: [email protected] och Maj-Lis Johnsson telnr: 0733-24 40 41 mail:
[email protected] Välkomna att höra av er till dessa om ni behöver
hjälp med råd och stöd t.ex vid kontakter med olika myndigheter eller LSS
frågor, skola m.m. Dessa två har genomgått en utbildning under hösten på
RIKS FUB.
Rättsombud.
Från och med år 2015 har vi också fått ett rättsombud, Charlotte Söderlund
telnr: 0709-50 32 69 eller mail: [email protected] Välkommen
att ta kontakt med henne om du har frågor om bostad, ledsagare, daglig
verksamhet m.m. Charlotte har genomgått utbildning på RIKS FUB under
hösten.
5
Lokalnytt 3:2015
FUB KRISTIANSTAD kallar till medlemsmöte måndagen
den 2 november klockan 18.30-21:00 på Kulltorpet.
§ 11 Mötets öppnande.
§ 12 Val av sekreterare för mötet.
§ 13 Val av justeringsmän/kvinnor, tillika rösträknare.
§ 14 Mötet stadgeenligt utlyst.
§ 15 Fastställande av dagordning.
§ 16 Ekonomi.
§ 17 Fastställande av medlemsavgift för 2016
§ 18 Någon från Barn – och ungdomshabiliteringen kommer.
§ 19 Färdtjänsten. Berndt Fridh och en kollega kommer från Skånetrafiken
§ 20 Nya aktiviteter.
§ 21 Vad vill ni att vi diskuterar på medlemsmötena?
Kom gärna med förslag.
§ 22 Övriga frågor.
§ 23 Mötet avslutas.
Eventuella frågor ni vill diskutera, skicka gärna in dom till kansliet innan mötet.
Anmäl gärna att du kommer till kansliet telnr: 044-10 11 94 eller 0705-52 11 94.
VÄLKOMNA!!!!!!
Lokalnytt 3:2015
6
Inre Ringen
Vad? Inre Ringen är en grupp för dig med någon form av
funktionsnedsättning. Vi träffas för att hitta på allt möjligt utifrån era
önskemål och intressen. Det viktigaste är gemenskap och aktiviteterna kan
vara allt från pyssel, spelkvällar, samtal, baka, gå på handboll eller se en
hockey match. Vi har även handbollskvällar eller fotbollskvällar på Kulltorpet
när t.ex.Sverige spelar någon spännande match. Vi tittar då på en större bild.
Här är höstens datum:
Måndagen den 14/9 Inre Ringen deltagarna ska få vara med på
styrelsemötet denna kväll.
Måndagen den 12/10 Spela bingo
Måndagen den 9/11 Göra pizza
Måndagen den 30/11 Julbak
Aktiviteten är mellan 18.30 – 21.00. Gäller inte den 30/11, då träffas vi
klockan 17.30 på Kulltorpet för att baka tillsammans.
Vi återkommer om det blir någon handbollsmatch med IFK till hösten,
när serien är klar.
Välkomna!
7
Lokalnytt 3:2015
FUB – Inre Ringens Loppmarknad på Kulltorpet
2015-06-13
På loppmarknaden fanns
mycket att köpa.
Bland annat, kläder, böcker,
tidningar, skor, leksaker,
egentillverkade smycken.
Lokalnytt 3:2015
8
Avslutning för Vuxendansen Lördagen den 23 Maj
En mysig eftermiddag/kväll på Kulltorpet med sång av Hasse Skoglund.
Vi serverade potatissallad/ potatisgratäng och grillad korv, kaffe och kaka.
Tack till alla som kom och var med denna Lördag. Och tack till Hasse som
kom och spelade för oss. Och stort tack till alla som hjälpte till så att alla
kunde få en trevlig eftermiddag/kväll, med god mat och ljuv musik.
Här är lite bilder från denna Lördag:
Det var många som tyckte om att komma upp på golvet och dansa.
Så härligt att se alla dessa glada ansikten.
9
Lokalnytt 3:2015
AFTER WORK – gruppen
Måndagslediga som har tid över för FUB.
Träffas på Kulltorpet, måndagar 9.30-11.30 för
promenad i Björket. Fika när vi kommer tillbaka.
Är det någon som behöver hjälp med datorn, ipaden
eller telefon, kan vi kanske fixa detta på sista stunden.
Välkomna!! Efter sommaren startar vi igen 7 september.
Yvonne 0730-61 51 95 och Mia på kansliet 044- 10 11 94.
BOWLING med FUB på Kristianstad Bowling.
Torsdagar (ojämna veckor).
Speltid 17.00-18.00.
10 och 24 september, 8 och 22 oktober,
5 och 19 november samt 3 december.
Priset är 30 kronor per gång.
Kom gärna 15 minuter innan för att vara klar så
du kan börja spela klockan 17.00.
Anmälan görs till FUB:s kansli 044-10 11 94 eller
[email protected]
Yvonne Wendel 0730-61 51 95 för avanmälan
vid sjukdom.
Lokalnytt 3:2015
10
Disco hösten 2015
Fredagen den 14 augusti
Fredagen den 11 september
Fredagen den 9 oktober. Halloween tema.
Fredagen den 6 november
Fredagen den 11 december. Juldisco.
Discot börjar klockan 19:00 och slutar klockan 21:30 på Kulltorpet.
OBS: FUB kan inte ta ansvar för vad som händer utanför lokalen, behöver
man den tillsynen, måste man ha någon med sig!
Föreningen kan inte svara för någon transport till och från lokalen.
Märk gärna ytterkläderna med namn!
OBS: Våra aktiviteter är drogfria!
PRIS: 40 kronor för medlemmar, 60 kronor för övriga.Ev. frågor kontakta
Madde 044-23 50 03 eller Malin 0733-17 19 05.
11
Lokalnytt 3:2015
Vuxendans
Lördagen den 19/9 (OBS! Ändrat datum!), klockan 17:00 – 21.00
är det dags för höstens första dans på Metropol. Han som står för
underhållningen denna kväll är Niklas Larsson som tidigare har spelat för
Sten och Stanley.
Kostnad: 175 kronor för alla.
Anmälan senast måndagen den 14/9 till Ulla Sahlin 0736-38 10 82 eller
Mia 0701-41 98 82 eller kansliet.
Anmälan är bindande. Glöm inte att meddela eventuella matallergier!!!
Välkomna.
Lördagen den 24/10 klockan 17.00 – 21.00 vuxendans på Metropol.
Musik: Nordhs orkester:
Kostnad: 175 kronor för alla.
Anmälan är bindande. Glöm inte att
meddela eventuella matallergier!!!
Välkomna.
Vuxendansens luciafest: Boka redan
nu in söndagen den 13/12 klockan
14.00 – 16.00 på Kulltorpet. Då kommer Köpinges ungdomskör att göra ett
besök hos oss. Och har vi tur så får vi lyssna på lite luciamusik.
Kostnad: 75 kronor. Glöm inte meddela eventuella allergier.
Anmälan till Mia 0701-41 98 82 eller kansliet 0705-52 11 94
mail: [email protected]
Allsångens datum: 22/11 klockan 14.00-16.00 på Kulltorpet.
Allsångsledare: Magnus Persson.
Pris för alla 60 kronor det ingår eftermiddags fika.
Anmälan görs till Mia 0701-41 98 82 eller Ulla 0736-38 10 82.
Mail: [email protected]
OBS! Glöm inte att anmäla om ni har någon matallergi.
Välkomna!
Lokalnytt 3:2015
12
Bostadsgrupp
Bostadsgruppen fortsätter att träffas. I denna grupp är alla föräldrar
välkomna som har en ungdom som snart ska flytta hemifrån eller har flyttat.
Vi diskuterar olika boendeformer, sysselsättning, mathållning, aktiviteter
m.m. Vi går också igenom ett bostadsdokument som Stöd och Service
enheten uppdaterar varje tertial. Vi har möjlighet att yttra oss innan beslut
tas i nämnden. De här kvällarna är mycket lärorika för alla.
Kom och gör din röst hörd och lämna synpunkter.
Ring gärna till kansliet och tala om att du kommer. 0705-52 11 94.
Höstens träff blir Torsdagen den 15 Oktober klockan 18.30-21.00.
Denna kväll har vi bjudit in Bo Lang LSS-handläggare m.fl från kommunen.
Höstens Barn och familjeaktiviteter
Vi har planerat in 3 stycken träffar i höst.
Lördagen den 19 september tänkte vi åka till Eslövs leksaksmuseum.
Vi träffas utanför museet i Eslöv klockan 12.00. Ni kan gå in på deras
hemsida och titta, www.eslovsleksaksmuseum.se
Inträde: Vuxna: 60 kronor Barn 5-15 år: 30 kronor Barn: 0-4 år gratis.
Anmälan till kansliet senast måndagen den 14 september på 0705-52 11 94.
Söndagen den 18 oktober klockan 14.00-16.00 träffas vi på Kulltorpet och
spelar spel, leker och lyssnar på musik. Kostnad 10 kronor/ person för fika.
Anmälan till kansliet senast 14 oktober 0705-52 11 94.
Söndagen den 29 November klockan 14.00-16.00 träffas vi på Kulltorpet
och bakar lite pepparkakor och fikar lite. Kostnad: 10 kronor/ person för fikan.
Anmälan till kansliet senast den 26/11 0705-52 11 94.
Välkomna till dessa träffar, hoppas på bra uppslutning dessa dagar önskar
Jenny Burle och Nadia Burle.
Om ni har några frågor så kan ni ringa Jenny 0768-81 18 88.
13
Lokalnytt 3:2015
Aktiviteter
Augusti
Fredag
Lördag
Måndag
14 aug
29 aug
31 aug
19:00-21:30 Disco
14:00-16:00 Gold wing
09:30-11:30 After work
September
Måndag
7 sept
09:30-11:30
Torsdag
10 sept
17:00-18:00
Fredag
11 sept
19:00-21:30
Måndag
14 sept
09:30-11:30
Måndag
14 sept
18:30-21:00
Torsdag
17 sept
16:00-17:oo
Lördag
19 sept
12:00
Lördag
19 sept
17:00-21:00
Måndag
21 sept
09:30-11:30
Torsdag
24 sept
16:00-17:00
Torsdag
24 sept
17:00-18:00
Måndag
28 sept
09:30-11:30
After work
Bowling
Disco
After work
Inre Ringen
Bad på Tivolibadet
Eslövs leksaks museeum.
Se annan artikel i lokalnytt.
Vuxendans Metropol
After work
Bad på Tivolibadet
Bowling
After work
Oktober
Torsdag
Måndag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Måndag
Måndag
Torsdag
Torsdag
Bad på Tivolibadet
After work
Bad på Tivolibadet
Bowling
Disco
After work
Inre Ringen, bingokväll.
Bostadsgruppen
Bad på Tivolibadet
Lokalnytt 3:2015
1 okt
5 okt
5 okt
8 okt
9 okt
12 okt
12 okt
15 okt
15 okt
16:00-17:00
09:30-11:30
16:00-17:00
17:00-18:00
19:00-21:30
09:30-11:30
18:30-21:00
18:30-21:00
16:00-17:00
14
Söndag
18 okt
14:00-16:00
Måndag
19 okt
09:30-11:30
Torsdag
22 okt
16:00-17.00
Torsdag
22 okt
17:00-18:00
Lördag
24 okt
17:00-21:00
Barn och familje aktivitet på Kulltorpet
After work
Bad på Tivolibadet
Bowling
Vuxendans på Metropol.
Nordhs orkester.
November
Måndag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Måndag
Måndag
Torsdag
Måndag
Torsdag
Torsdag
Söndag
Måndag
Torsdag
Söndag
Måndag
Måndag
After work
Bad på Tivolibadet
Bowling
Disco
After work
Inre Ringen, baka pizza
Bad på Tivolibadet
After work
Bad på Tivolibadet
Bowling
Allsång
After work
Bad på Tivolibadet
Barn och familjeaktivitet, då bakar vi.
After work
Inre Ringen Julbak
2 nov
5 nov
5 nov
6 nov
9 nov
9 nov
12 nov
16 nov
19 nov
19 nov
22 nov
23 nov
26 nov
29 nov
30 nov
30 nov
December
Torsdag
3 dec
Fredag
11 dec
Söndag
13 dec
09:30-11:30
16:00-17:00
17:00-18:00
19:00-21:30
09:30-11:30
18:30-21:00
16:00-17:00
09:30-11:30
16:00-17:00
17:00-18:00
14:00-16:00
09:30-11:30
16:00-17:00
14:00-16:00
09:30-11:30
17:30- 17:00-18:00 Bowling
19:00-21:30 Juldisco
14:00-16:00 Vuxendansens luciafest.
Eventuella frågor eller anmälningar görs till FUB:s kansli 0705-52 11 94 eller
[email protected]
15
Lokalnytt 3:2015
Söndagen den 17 Maj hade vi besök av MGT
(Magnus Persson, Göte Färm och Thomas Tillberg ).
Detta visade sig vara en uppskattad aktivitet bland våra medlemmar.
En succé med underhållning, god mat och fika.
Tack till alla som kom denna eftermiddag och tack till MGT som ville vara
här och spela för oss. Och till er som var och hjälpte till under denna dag.
Bilder från söndagen:
Vid pennan Mia Bertilsson
Lokalnytt 3:2015
16
MTCC bjöd på en åktur i sina fina bilar 2015-06-13
17
Lokalnytt 3:2015
Protokoll Medlemsmöte måndagen den 11 maj 2015
§
1 Ordförande Jan-Åke Wendel öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
§
2 Sekreterare för mötet valdes Marie Bertilsson.
§
3 Agneta Hansson valdes till justera dagens protokoll.
§
4 Mötet var stadgeenligt utlyst.
§
5 Dagordningen fastställdes.
§
6 Ekonomin gicks igenom och den följs enligt budget.
§
7 Inbjudna gäster var Marianne Eriksson och Caroline hedenström.
Vi diskuterade ledsagarpool. Har inte hänt något med den.
Hab-ersättning: En extra månads utbetalning som semester ersättning.
Finns inte utrymme för detta i budgeten Först tas pengar till lagstadgade
ärende. Sjukvård och hälsa: Hur ser det ut på våra vårdcentraler?
Finns det läkare som har utbildning för att kunna ta hand om personer
med utvecklingsstörning? Görs det någon årlig läkarundersökning?
Mammografi? Hembesöks läkare finns att tillgå. Personalen kan inte tvinga
någon att gå till läkare el. akut. Boende för personer som inte ingår under
LSS eller SoL? Färdtjänsten får ny beställningscentral fr.o.m 1 juni.
Taxi kurir.
§ 8 Då det inte fanns några övriga frågor, tackade ordförande för visat
intresse och avslutade mötet.
Vid anteckningarna:
Justerare:
Agneta Karlsson
Lokalnytt 3:2015
Agneta Hansson
18
Tivolibadet
Nu har FUB Kristianstad äntligen fått badtider på Tivolibadet i Kristianstad i
varmvattenbassängen. Vi kommer att starta torsdagen den 17 september
och avslutningen för höstens bad är torsdagen den 26 november. Inget
bad torsdagen den 29 oktober, vecka 44 då det är novemberlov.
Första baddagen 2016 är torsdagen den 14 januari.
Nu hoppas vi på att många är intresserade av att komma och bada, simma,
leka och ha roligt tillsammans.
Vi kommer att ha personer från FUB i Kristianstad på plats vid varje tillfälle.
Vi riktar oss i första hand till barn och ungdomar men naturligtvis är alla
välkomna som har en funktionsnedsättning.
Vi ser helst att ni är medlemmar i FUB.
Ni ska ha med er personal, ledsagare, förälder eller någon annan anhörig
som kan hjälpa dig vid behov.
Kostnad för 10 gånger blir 400 per person om man är medlem.
Om man inte är medlem så kostar det för 10 gånger 700 kronor.
Kostnad för varje gång: 40 kronor för medlemmar eller 70 kronor om man
inte är medlem.
Ni kan också be att vi fakturerar till er vid terminens slut.
Max antal för denna aktivitet är 10 stycken. Så först till kvarn.
Anmälan sker till Mia: 0701-41 98 82 eller till kansliet: 0705-52 11 94
mail: [email protected]
Välkomna!
19
Lokalnytt 3:2015
Söndagen den 31 Maj åkte vi till Skånes Djurpark tillsammans, vi blev
75 stycken denna gången som besökte parken från FUB Kristianstad.
Vi hade en mycket trevlig eftermiddag tillsammans med en hel del sol och
någon liten regnskur. En perfekt dag att åka dit på, alla djuren var framme
så att man kunde få se dem. En del djur fick man även klappa om man
ville. Tack till alla som följde med till Skånes Djurpark denna eftermiddag.
Och ett stort tack till C4 Taxi som körde med oss dit och hem.
Bilder från Skånes Djurpark 2015:
Björnen blev trött.
Sebastian och Julia tittar på marsvinen
Kungsliljevägen har precis grillat korv.
Lokalnytt 3:2015
20
En av sälarna tittade upp.
Riks FUB:s Förbundsstämma Nordkalotten i Luleå
8-10 Maj 2015.
Förbundsstämman i år anordnades i Luleå på hotell Nordkalotten. Jag (Mia)
och Per-Anders fick äran att åka dit för att representera FUB i Kristianstad.
Vi började vår resa klockan 04.30 på fredagen ifrån Kristianstad.
Vi var framme i Luleå klockan 11.00. Incheckning på hotellet och sen var
det dags att dra igång. På fredag förmiddag handlade föreläsningarna
mycket om: Att var förälder till ett barn med utvecklingsstörning och att vara
förälder med utvecklingsstörning. Att få vara delaktig – så mycket mer än att
bestämma.
Eftermiddagen så hade vi lite diskussioner om att det behövs mer utbyte
mellan länen. Ett par län fick berätta om hur de arbetar. Och till sist fick man
ställa frågor till dessa.
På Lördagen fortsatte föreläsningarna, de handlade bl.a om Leva – Inte bara
överleva – flerfunktionsnedsättning. Projekten Störd och Stolt och Come
Together var på plats för att berätta om deras arbeten. Detta var mycket
intressant att få lyssna på och att få se deras glädje när de berättade om
vilka resor som de har fått göra.
Vi fick information från forskningsstiftelse – ALA. De skulle gärna vilja få
in lite förslag på vad vi vill att det ska forskas mer om. Och förmiddagen
avslutades med LSS- Leva som Svensson.
På eftermiddagen på Lördagen så började förhandlingarna på
förbundsstämman. Som sedan fortsatte på söndagen fram till klockan 14.30.
Detta var första gången som jag åkte till förbundsstämman. Det var en
fantastisk upplevelse där jag fick lära mig väldigt mycket. Tyckte det var
trevligt att få träffa människor från hela Sverige från olika FUB föreningar.
Man kunde få tid till att utbyta lite erfarenheter och jag fick möjlighet att få
berätta om vår förening i Kristianstad, hur vi arbetar här. Det kan skilja sig
ganska mycket mellan olika föreningar om hur man arbetar med saker och
hur man får tag i den arbetskraft som just vi har. Vi ska vara väldigt glada
och tacksamma för vår FUB förening i Kristianstad som har så många som
ställer upp för oss för att vi ska kunna erbjuda så mycket som möjligt till våra
medlemmar. Jag tackar så mycket för att jag fick möjligheten att få följa med
till förbundsstämman 2015.
FUB står för: Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.
Vid pennan Mia Bertilsson
21
Lokalnytt 3:2015
Bild på de som blev valda att sitta i Riks FUB:s styrelse.
Bild på Hotell Nordkalotten där vi bodde under förbundsstämman.
Lokalnytt 3:2015
22
FUB Skåne inbjuder till kurs i
Ledarutveckling – Föreningskunskap
Tid: Lördagen den 26 september kl. 9.30-16.00
Plats: Församlingshemmet, Bromölla! Hörslinga finns!
Program:
09.30-10.00 Samling, kaffe och fralla
10.00 Ett steg till – förening i utveckling,
Britt-Marie Jobacker, SV Regionförbund Skåne
12.30 Lunch
13-15 Fortsättning ”Ett steg till...”
13.45 Föreningskunskap
Jan-Åke Wendel, FUB Skåne
13.45 Information om Klippan/Inre Ringen och dess verksamhet.
Speciellt för Klippan/Inre Ringen medlemmar Lillemor Holgersson,
Riks FUB
15.30 Kaffe o kaka
Avslutning
Både gamla och nya deltagare är välkomna!
Diplom till samtliga deltagare
OBS! Hörslinga finns!
Anmälan senast den 10/9 till FUB Skånes kansli tel. 042-21 02 61 eller till
[email protected] Anmälningsavgift 100 kr.
Välkommen!
FUB Skåne
23
Lokalnytt 3:2015
FUB i KRISTIANSTAD med omnejd, styrelse m. fl.
Ordförande
Jan-Åke Wendel
Aug.Tholanders väg 9
291 46 Kristianstad
[email protected]
044-12 25 50, 0738-55 27 77
Kassör.
Agneta Karlsson
Gunillas väg 24
291 77 Gärds Köpinge.
[email protected]
044-12 18 64, 0733-60 44 82
Vice ordförande.
Anders Albäck
Oxelvägen 6
273 50 Brösarp.
[email protected]
0414-733 69
Sekreterare.
Karin Nilsson
Dahlievägen 5
291 50 Kristianstad
[email protected]
044-21 48 92
Rättsombud.
Charlotte Söderlund
[email protected]
0456-218 64, 0709-50 32 69
Ledamot. Medlemsrådgivare.
Roger Brolin
[email protected]
0709-43 34 37
Ledamot.
Gertrud Wretling
[email protected]
0722-49 63 32
Suppleant.
Sabrina Pagliano
[email protected]
0705-77 48 77
Ledamot.
Per-Anders Larsson
[email protected]
044-12 73 24
Ledamot.
Agneta Hansson
[email protected]
0766-53 71 90
Ledamot.
Ann-Christin Hansson
[email protected]
0705-35 83 93
Suppleant
Anita Nilsson
0709-15 25 27
Repr. Inre Ringen Krstd.
Gert-Inge Svensson
[email protected]
044-12 71 15
Repr.Inre Ringen Skåne.
Tobias Åkerberg
[email protected]
0721-67 48 03
Repr. Inre Ringen Skåne.
Mikael Ljungberg
[email protected]
0739-14 62 09
Medlemsrådgivare.
Maj-Lis Johnsson
[email protected]
044 24 40 41, 0733-24 40 41
Barnaktiviteter.
Jenny Burle
0768-81 18 88
Nadia Burle
0768-81 18 84
Vuxenaktiviteter.
Marie Bertilsson
[email protected]
0701-41 98 82
Ungdomsaktiviter.
Madeleine Lindström
[email protected]
044-23 50 03, 0709-98 88 37
Malin Persson
[email protected]
0733-17 19 05
Ledamot och vuxenaktiviteter.
Ulla Sahlin
[email protected]
0736-38 10 82
Lokalnytt 3:2015
24