Välkommen till förskoleklass Ringens skola 2015 (PDF

Ringens skola
Välkommen till förskoleklass i Ringens skola
Informationsmöte måndagen den 4 maj kl.18:00 – 19:30 i
Ulriksdalsskolans ljushall
Fakta om Ringens skola
Ca 100 elever är placerade i förskoleklass i Ringens skola till HT 2015. Ledningen för Ringens
skola är densamma som på Ulriksdalsskolan, Lena Lundström, rektor samt Katarina Hagman,
biträdande rektor – förskoleklass.
Verksamheten kommer att vara i paviljongen ”Hjärtat”, som är den stora röda enplansbyggnaden
på gården.
Förskoleklasserna i Ringens skola bildar ett gemensamt arbetslag där eleverna vistas i samma
lokaler under skol- och fritidstid.
För varje förskoleklass ansvarar en förskollärare och fritidspedagoger med gedigen erfarenhet.
Syfte med förskoleklassen
Året i förskoleklass är ett förberedande år inför grundskolestarten. Det är ett värdefullt år där
eleverna får vistas i skolans miljö och med hjälp av lek, skapande och utforskande närma sig
skolans värld. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.
Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt
utbildning.
Förskoleklass är en frivillig skolform i den obligatoriska grundskolan som ska förena det bästa av
förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt.
En dag i förskoleklass
Förskoleklassverksamheten bedrivs mellan ca 09.00 – 12.00. Är ditt barn inskrivet i
fritidsverksamheten så ingår lunch.
Vi börjar dagen med en samling och går igenom dagens schema. Under dagen har vi arbetspass
som bland annat kan innehålla:






Värdegrundsarbete och gruppstärkande lekar
Skapande
Grundläggande och praktisk matematik
Språklekar som bygger på Bornholmsmodellen
Lek och rörelse
Sagostund och massagesagor
2
Information om fritidshemmet
Fritidsverksamhet erbjuds både före och efter förskoleklassverksamheten. På morgonen från
06.30 och fram till kl 18.00. De barn som kommer före 07.15, erbjuds frukost.
Mellanmål serveras under eftermiddagen.
Terminsstart
Förskoleklassverksamheten följer skolans läsår och startar onsdagen 19 augusti, kl 09.30. För dem
som önskar, erbjuds fritidshemsverksamhet, från och med måndagen den 3 augusti.
Inför starten är det bra om ditt barn har med sig en ryggsäck, innetofflor och ombyteskläder.
Inskolningen bestäms i överenskommelse mellan skola och föräldrar, utifrån barnets behov.
Pedagogerna kommer att ha ett första lära känna samtal med föräldrar och barn i början av
terminen.
3
Viktiga datum
4 maj
Informationsmöte, kl 18.00 - 19.30
OBS! Ulriksdalsskolans Ljushall
3 augusti
Fritidsverksamhet erbjuds
14 augusti
Fortbildning för all personal. Fritidsverksamhet
erbjuds vid ev behov, ej ordinarie personal.
19 augusti
Skolstart, kl 09.30
26 oktober
– 30 oktober
Höstlov
21 december
– 8 januari
Jullov
Kontaktuppgifter
Kontaktcenter
08 – 746 10 00
Lena Lundström, rektor
08 – 746 10 00
Katarina Hagman, bitr rektor f-klass
08 – 746 10 00
Maria Björling, skoladministratör
08 – 746 10 00
Aktuella telefonnummer direkt till verksamheten, aktiveras inför starten.
Hitta hit
Bagartorpsringen 20, 170 64 Solna
4