INBJUDAN O-RINGEN SÄLEN 2016

INBJUDAN O-RINGEN SÄLEN 2016
PROGRAM
För den 52:a upplagan
av O-Ringen
1
Trondheim
Fredag 22 juli
O-Ringen Träningsrace Hundfjället
O-Ringen MTB-O Träningsrace Hundfjället
Oslo
Sälen
2016
Stockholm
Göteborg
Lördag 23 juli
Arena Lindvallen
Invigning
AXA-stafetten
Söndag 24 juli
O-Ringen etapp 1, Arena Högfjällshotellet
Pre-O etapp 1, Arena Hundfjället
ARENA HÖGFJÄLLSHOTELLET
3
2
ARENA LINDVALLEN
5
Måndag 25 juli
O-Ringen etapp 2, Arena Högfjällshotellet
Pre-O etapp 2, Arena Hundfjället
MTB-O etapp 1, Arena Rörbäcksnäs
4
Tisdag 26 juli
O-Ringen etapp 3, Arena Högfjällshotellet
DH21 Elit Sprint, Arena Lindvallen
Pre-O etapp 3, Arena Lindvallen ”Snögubben”
MTB-O etapp 2, Arena Rörbäcksnäs
Onsdag 27 juli
Aktivitetsdag
Pre-O Prova på, O-Ringenstaden Lindvallen
MTB-O etapp 3, Arena Rörbäcksnäs
Torsdag 28 juli
O-Ringen etapp 4, Arena Lindvallen
2-days etapp 1, Arena Lindvallen
Pre-O etapp 4, Arena Högfjällshotellet
Fredag 29 juli
O-Ringen etapp 5, Arena Lindvallen
2-days etapp 2, Arena Lindvallen
Pre-O etapp 5, Arena Högfjällshotellet
ETAPP 1. LÅNGDISTANS.
ARENA HÖGFJÄLLSHOTELLET
ETAPP 4. LÅNGDISTANS.
ARENA LINDVALLEN
Detaljrikedomen varierar mycket, vilket ställer
olika krav på orienteringsskickligheten. Kuperingen är svag till måttlig. Alla klasser kommer
att springa på kalfjället större delen av banan.
God framkomlighet.
Kartritare: Kenneth Kajsajuntti
Banläggare: Jan Gustavsson
En härlig variation där myrinslag på fjället är
mer förekommande än tidigare etapper. Tre
liftar tar deltagarna upp till start på fjället,
vilket ger fjällorientering för alla klasser. De
äldre klasserna målstämplar uppe på fjället
och kan därefter åka lift ner, övriga avslutar
med orientering i pistområdet ner mot mål.
Måttlig kupering.
Kartritare: Kenneth Kajsajuntti
Banläggare: Johan Hallgren
ETAPP 2. LÅNGDISTANS.
ARENA HÖGFJÄLLSHOTELLET
En härlig variation väntar från kalfjäll, fjällsluttningar med övergång till fjällnära skog. God till
mycket god sikt och framkomlighet. Även detaljrikedomen varierar från detaljfattigt kalfjäll
till sönderskuren sluttningsterräng. Kuperingen är för de längre banorna måttlig till stark
och för övriga måttlig. Starten sker 50–150
höjdmeter högre än målet, gångvägen är kort
men brant.
Kartritare: Kenneth Kajsajuntti
Banläggare: Stefan Jonsson
ETAPP 3. MEDELDISTANS.
ARENA HÖGFJÄLLSHOTELLET
Tredje dagen på fjället, även denna dag med
variation som under etapp 2. Skillnaden är att
flertalet banor kommer att möta fjällbjörk i en
eller annan form. Kuperingen är för de längre
banorna måttlig till stark och för övriga måttlig. Starten sker 50–150 höjdmeter högre än
målet, gångvägen är kort men brant.
Kartritare: Kenneth Kajsajuntti
Banläggare: Mats Jönsson
ETAPP 5. LÅNGDISTANS.
ARENA LINDVALLEN
En etapp i skogen med rejäl dalaterräng med
myrar, blåbärsris och en sluttning som kräver
helt andra krav på orienteringskvaliteter
än föregående etapper. Detaljrikedomen
varierar från detaljrik sluttning till detaljfattiga
områden med större myrar. Vägar och stigar
förekommer sparsamt. Kuperingen är för de
längre banorna måttlig till stark och för övriga
måttlig.
Kartritare: Kenneth Kajsajuntti
Banläggare: Hans Andersson
KARTOR
I tävlingsklasserna DH15–DH21 är kartskalan
1:15 000 förutom vid etapp 3 då kartskalan
är 1:10 000. För klasserna DH60 och äldre är
kartskalan 1:7500 på samtliga etapper. Övriga
klasser har kartskalan 1:10 000 på samtliga
etapper. Ekvidistans 5 meter. Alla kartor är
offsettryckta.
29
29
KLASSER & BANLÄNGDER
VILKEN KLASS PASSAR MIG?
Under O-Ringen finns många olika klasser och svårighetsgrader. För varje klass anges vilken svårighet banan motsvarar i färgsystemet.
Inskolnings- och U-klasser med ny tävling
varje dag.
DH21E avgörs med ett eget upplägg,
där etapp 3 är en sprint som arrangeras i
Lindvallen.
PRE-O
I precisionsorientering kan alla delta,
oavsett kön, ålder och rörelseförmåga.
Man tävlar i gemensamma klasser i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och
vägar som är framkomliga även för rullstol,
cyklar etc. Pre-O arrangeras vid tre arenor.
E1–2 vid Hundfjället i fjällnära skog. E3 vid
Lindvallen, med lift upp på fjället (bilväg
finns), tävlingen genomförs i fjällterräng.
E 4–5 vid Högfjällshotellet i fjällterräng..
Klasser:
Pre-Elit, Pre-A, Pre-B, Pre-C,
Pre-A Open & Pre-B Open
2-DAYS
Arrangeras de två sista dagarna på etapp
4 och etapp 5. Fri starttid etapp 1 och
jaktstart etapp 2.
Klasser:
Easy 3,5 km, Middle 4 km, Difficult 5 km,
Women 5 km & Men 7 km.
30
MTB-O
Mountainbikeorientering tre etapper.
Måndag, tisdag och onsdag. Går bra att
kombinera med ordinarie O‑Ringenklass
genom MTB-O-lottning. Klasser med fri
starttid (kort, motion, 2-days och open)
kan du kombinera utan MTB-O-lottning.
Klasser:
DH21, DH20, DH16, DH14, DH12, DH40,
DH50, DH60, DH70, Challenge. Open: kort,
medel, lång
Openklasser kan du föranmäla dig till eller
anmäla dig vid tävlingsarenan varje dag. Fri
starttid alla dagar.
AXA-STAFETTEN
Sprintstafett i samband med invigningen
den 23 juli. Lagen består av distriktslag
(två lag per distrikt), kretslag eller ”landslag” för icke svenska ungdomar. Kombinationslag av exempel två distrikt eller
kretsar är tillåtna.
Sträckor enligt följande:
Sträcka 1: Flickor upp t.o.m. 16 år
Sträcka 2: Pojkar upp t.o.m. 14 år
Sträcka 3: Flickor upp t.o.m. 14 år
Sträcka 4: Pojkar upp t.o.m. 16 år
CHALLENGE
Tuff löpning – lätt orientering. Kontrollerna sitter på eller i direkt anslutning till
tydliga ledstänger – gul svårighetsgrad.
Fri starttid etapp 1 & 3, masstart etapp
2 & 4, jaktstart etapp 5.
Klasser:
Dam – 5 km Dam – 10 km Herr – 5 km
Herr – 10 km
OPEN
För dig som vill ha full valfrihet, en dag eller flera dagar. Valfri banlängd, svårighetsgrad och starttid. Kan föranmälas, men
anmälan kan även ske direkt på plats. Fri
starttid samtliga etapper.
Klass Längd Svårighet
Inskolning1,5 Nybörjare
Open 1 2,5 Nybörjare
Open 2 4,0 Nybörjare
Open 3 3,0 Lätt
Open 4 3,0/5,0 Lätt
Open 5 3,5 Medel
Open 6 3,5/6,0 Medel
Open 7 3,0 Svår
Open 8 4,5 Svår
Open 9
4,0/7,5 Svår
Open 10
4,0
Medel
Open 11
4,0/5,5 Medel
Open 12
4,5/10 Lätt
Open hittaut.nu
TRÄNINGSRACE &
TRÄNINGSOMRÅDEN
Träningsrace fredag 22 juli. Anmälan via
Eventor, på tävlingsexpedition eller på
plats. Banor med varierande längd och
svårighetsgrad. Tidtagning och stämpling
med sportident. Under v 29–31 kommer
kontroller att sitta ute i träningsområden
över relevant terräng i regionen. Dessa
finns till försäljning i tävlingsexpeditionen
vid O-Ringenstaden. Även för MTB-O.
MINIKNAT
Miniknat ordnas varje dag med olika
teman i anslutning till etapperna för de
allra yngsta. Ingen tävling, snitslad bana,
pris till alla varje dag.
Herrar
Klass Klass Födda
H10
2
2,5 2006D10
2
2,5
H11
2,5 3
2005D11
2,5 3
H12 Kort
2
2,5 2004D12 Kort
2
2,5
H12
2,5 3
2004D12
2,5 3
H13
3
4
2003D13
3
4
H14 Kort
2,5 3
2002D14 Kort
2,5 3
H14
3
4
2002D14
3
4
H15
3,5 5,5 2001D15
3,5 4,5
H16 Kort
3
4
2000D16 Kort
3
4
H16
3,5 5,5 2000D16
3,5 4,5
H17-20 Kort 3,5 5,5 1996D17-20 Kort 3
4,5
H18
3,5 6
1998D18
3,2 5
H18 Elit 2
3,5 7
1998D18 Elit 2
3,3 5,5
H18 Elit*
4
7,5 1998D18 Elit*
3,5 6
H20
3,5 7
1996D20
3,3 5,5
H20 Elit 2
4
9
1996D20 Elit 2
3,5 6
H20 Elit*
4,5 10
1996D20 Elit*
4
7
H21 Kort
4
7,5
D21 Kort
3
5
H21
4,5 9,5
D21
3,5 7
H21 Elit 2
5
12,5
D21 Elit 2
4,5 8,5
H21 Elit*
5
14
D21 Elit*
4,5 10
H35 K
4
6,5 -1981
D35 Kort
3,3 4,5
H35
4,5 8
-1981
D35
3,5 6
H40 Kort
3,5 6
-1976
D40 Kort
3
4
H40
4
7,5 -1976
D40
3,5 5
H45 Kort
3,5 5
-1971
D45 Kort
3
3,5
H45
4
7
-1971
D45
3
4,5
H50 Kort
3
4,5 -1966
D50 Kort
2,5 3
H50
3,5 6
-1966
D50
3
4
H55 Kort
3,2 4,5 -1961
D55 Kort
2,7 3
H55
3,5 5,5 -1961
D55
3
4
H60 Kort
3
4
-1956
D60 Kort
2
3
H60
3,5 5
-1956
D60
2,5 3,5
H65 Kort
2,5 3,5 -1951
D65 Kort
2
3
H65
3
4,5 -1951
D65
2,5 3,5
H70 Kort
2,5 3
-1946
D70 Kort
2
2,5
H70
3
4
-1946
D70
2,5 3
H75
3
3,5 -1941
D75
2
3
H80
2,5 3
-1936
D80
2
2,5
H85
2,5 3
-1931
D85
2
2,5
H90
1,5 2
-1926
D90
1,5 2
H95
1
1,5 -1921
D95
1
1,5
* Anmälda till elitklasser som ej blir uttagna lyfts ner i respektive Elit 2-klass (A för
Pre-O). Ingen återbetalning av anmälningsavgift sker. Elit 2-klasserna ersätter
tidigare benämnda ”långklasser”.
Vit bana. Samma terräng som för grön bana. Kontrollerna ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Kontrollerna ska vara lättidentifierade
och tydliga.
Gul bana. Kan förläggas till något svårare terräng, men framkomligheten ska
fortfarande vara god. Terrängen bör bestå av ett sammanhängande system av
vägar, stigar, staket, vattendrag, öppen mark eller liknande.
Orange bana och Röd bana. Terrängen bör vara lättframkomlig, måttligt kuperad
och bestå av skogsmark, gärna med inslag av kulturmark. Skillnaden mellan
Orange och Röd bana är i huvudsak att svårframkomlig och tung terräng helt ska
undvikas på orange bana.
Violett bana. All typ av terräng, men mycket fysiskt krävande terräng bör
undvikas. Alla typer av kontrollpunkter kan användas. Här gäller det att kunna
sträckplanera och att använda rätt teknik vid kontrolltagningen.
Blå bana och Svart bana. Svårigheterna ska anpassas till de skickligaste löparnas
kunnande. Ökningen i svårighetsgrad jämfört med ovanstående färger är att
andelen kurvbildsorientering ökar, att detaljrik terräng och små terrängdetaljer
ska utnyttjas. Mycket fysiskt krävande terräng ska dock undvikas på Blå bana.
MOTIONSKLASSER
Fri starttid samtliga etapper. Inga etappriser. Totalpriser utlottas.
Klass D21M 3,0
4,5 D35M 3,0
4,0 D40M 3,0
4,0 D45M 2,5
3,5 D50M 2,4
3,5 D55M 2,0
3,0 D60M 2,0
3,0 D65M 2,0
3,0 D70M
2,0
3,0
D80M 1,5 2,5
B
m anlä
ed n
eld gd
is
Ba tan
lå nlä s
ng n
di gd
sta
ns
O-RINGEN
Huvudtävlingen med orientering över
fem dagar. Elitklasser, huvudklasser och
motionsklasser. Sammanlagd segrare koras
i samtliga dessa klasser.
Damer Grön bana. Banan går i terräng med tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer som vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare. Kontrollerna
ska alltid placeras på ledstången utmed det självklara vägvalet.
B
m anlä
ed n
eld gd
is
Ba tan
lå nlä s
ng n
di gd
sta
ns
Under O-Ringenveckan 2016 finns möjlighet att tävla och/eller deltaga i en rad olika tävlingar enligt nedan:
Mer information om tävlingar och upplevelser på oringen.se
B
m a nl
ed än
el gd
di
Ba sta
lå n l n s
ng ä n
di gd
st
an
s
VILKET ARRANGEMANG SKA JAG VÄLJA?
För D10 och H10 gäller lottad starttid samtliga etapper. För övriga
huvudklasser lottad starttid etapp 1-4, jaktstart etapp 5. Fri starttid
etapp 1–4 i kortklasser från DH21K och uppåt.
B
m a nl
ed än
el gd
di
B sta
lå a n l n s
ng ä n
di gd
st
an
s
TÄVLINGAR OCH UPPLEVELSER
HUVUDKLASSER
Klass H21M 4,0
H35M 3,5
H40M 3,3
H45M 3,0
H50M 3,0
H55M 2,5
H60M 2,5
H65M 2,5
H70M 2,5
H80M 2,0
Födda
7,0
6,0 -1981
6,0 -1976
5,0 -1971
5,0 -1966
4,0 -1961
4,0 -1956
3,7 -1951
3,5 -1946
3,0-1936
INSKOLNING OCH U-KLASSER
Inskolning**1,5
U1
2,0 2000
U2 2,5 2000** Svårighetsgrad grön bana, kompletterat med glada och ledsna gubbar. Ingen tidtagning. Även anmälan på plats möjlig.
För samtliga ovanstående klasser gäller fri starttid samtliga etapper.
Klasserna U1-U2 är öppna för barn och ungdomar till och med 16
år. I U-klasserna är det tillåtet att skugga deltagare. Det är också
möjligt för två eller flera deltagare att delta i par eller grupp.
31
ANMÄLAN & KRINGTJÄNSTER
ANMÄLAN
Anmälan till O-Ringen kan, om det finns plats i klassen, göras fram till
dagen innan tävlingarna startar. Den ordinarie anmälningstiden går
ut 1:a juni. Innan 1:a juni kan du anmäla dig till rabatterade priser och
efter 1:a juni blir det en högre avgift.
O-RINGEN (ORD KLASSER, PRE-O, CHALLENGE)
TRANSPORT, SERVICE & ÖVRIGT
KRINGTJÄNSTER OCH AVGIFTER
Beställning av tjänster görs på oringen.se under anmälan.
Observera att buss till etapperna under O-Ringen i Sälen ingår i
anmälningsavgiften. Du parkerar bilen utan avgift vid satellitparkeringarna
vid respektive bussanslutning.
TÄVLING
-1 Nov -1 Apr
-1 Jun
-20 Jul På plats
-30 %
-20 %
Ordinarie
+30 %
+50 %
Lottning med annan klubb
110
110
110
-
-
T.o.m.
-1 Nov
-1 April
-1 Juni
-20 juli
På plats
Familjelottning (en tidigt-en sent)
110
110
110
-
-
Inskolning
440
480
560
680
770
Ändringar (namn, klass, startgrupp)
110
110
110
200
250
Upp till 20 år
680
750
900
1 130
1 280
Sportidentbricka, ändring nummer
-
-
110
110
110
21 år och äldre
1 395
1 555
1 875
2 355
2 675
Sportidentbricka, hyra hela veckan
170
170
170
210
260
Elitklass
1 745
1 955
2 375
3 005
3 425
Sportidentbricka, hyra 2-days/MTB-O
100
100
100
130
160
Sportidentbricka, hyra en dag
40
40
40
50
70
Sportidentbricka, köp
600
600
600
600
600
O-RINGEN MTB-O
T.o.m.
-30 %
-20 %
Ordinarie
+30 %
+50 %
Sportidentbricka, ej återlämnad
-
-
-
-
600
-1 Nov
-1 April
-1 Juni
-20 juli
På plats
Diplom
110
110
110
110
110
BOENDE
-1 Nov -1 Apr
-1 Jun
-20 Jul På plats
Camping hel ruta med el*
1 890
Upp till 20 år
410
450
540
680
770
21 år och äldre
835
935
1 125
1 415
1 605
O-RINGEN 2-DAYS
2 150
2 790
Camping hel ruta med el, ett dygn
-30 %
-20 %
Ordinarie
+30 %
+50 %
T.o.m.
-1 Nov
-1 April
-1 Juni
-20 juli
På plats
Upp till 20 år
270
300
360
450
510
21 år och äldre
560
620
750
940
1 070
3 230
590
* Fredag 22 juli till lördag 30 juli, extradygn innan 275 kr/dygn
UPPLEVELSE
-1 Nov -1 Apr
-1 Jun
-20 Jul På plats
Barnpassning, alla etapper
310
310
310
400
460
Barnpassning, en etapp
90
90
90
110
130
Miniknat, vecka
120
120
120
150
180
Per dag
Miniknat, en dag
40
40
40
50
60
Kartpaket
65
65
65
65
65
O-RINGEN OPEN
-30 %
-20 %
Ordinarie
T.o.m.
-1 Nov
-1 April
-1 Juni
-20 juli
På plats
Upp till 20 år
110
120
140
140
140
21 år och äldre
225
245
295
295
295
UNGDOMSSTAFETT
-30 %
-20 %
Ordinarie
+30 %
+50 %
T.o.m.
-1 Nov
-1 April
-1 Juni
-20 juli
På plats
Per lag
200
220
280
360
420
O-RINGEN TRÄNINGSRACE
-30 %
-20 %
Ordinarie
+30 %
+50 %
T.o.m.
-1 Nov
-1 April
-1 Juni
-20 juli
På plats
Upp till 20 år
40
50
60
80
90
21 år och äldre
60
60
80
100
120
32
2 020
BUSSNING, TRAFIK & PARKERING
Buss till etapperna under O-Ringen i Sälen ingår i anmälningsavgiften.
Du parkerar bilen utan avgift vid satellitparkeringarna vid respektive
bussanslutning.
Till etapp 1–3, Arena Högfjällshotellet, avgår bussar från Hundfjället,
Lindvallen och Kläppen. Till etapp 4–5, Arena Lindvallen, avgår bussar från
Hundfjället, Högfjällshotellet och Kläppen. Vid respektive transithållplats
finns bil och cykelparkering.
Alla trafikanter som tar bilen till etappbussarna måste följa arrangörens
anvisningar. Mer information finns på oringen.se/2016
Tävlande i Pre-O och MTB-O berörs inte av etappbussarna, de tar sig på
egen hand till arenorna.
CAMPING
Det kommer inte att finnas någon camping vid O-Ringentorget, däremot finns möjligheter till camping på Caravan Club, Tandådalen och
Kläppens Camping. Dessa campingplatser är fullt utrustade med el på
alla platser, bra tillgång till dusch, bastu, tvättstuga samt diskplatser.
Bokning av camping sker på oringen.se/2016.
VILLKOR FÖR ANMÄLAN
BOENDEFÖRMEDLING
Allmän information: Genom att du anmäler dig och/eller beställer
tjänster av O-Ringen AB godkänner du våra vid var tid gällande villkor
för anmälan och deltagande.
Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de
ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på
vår hemsida, oringen.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa
villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan
uppsägning.
För det fall du anmäler och/eller beställer tjänster till O-Ringen åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande
av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra
villkor på samma sätt som du har gjort.
Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter
enligt dessa villkor till annan part.
Hyr bekvämt boende via vår boendeförmedling
hyrboende.se/oringen/2016
Du hittar också länkar till de större boendeaktörerna i Sälen
på oringen.se/2016
Deltagande: Allt deltagande på O-Ringen sker på egen risk. O‑Ringen
AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga
deltagare och publik. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som
du eventuellt åsamkas under arrangemanget.
Deltagare i O-Ringen ska följa Svenska orienteringsförbundets vid var
tidpunkt gällande tävlingsregler.
Rättighet att starta i tävlingen och utnyttja beställda tjänster medges
först när fullständig betalning har erlagts.
Registrerad anmälan till tävlingen är bindande.
SportIdentbrickor version 5–11 kan användas.
Sportförsäljning
Team Sportia kommer att ha en välsorterad butik med bra priser.
Betalning: Anmälan till tävlingen är bindande och anmälningsavgifter
återbetalas inte. Folksams försäkring STARTKLAR kan tecknas som täcker
återbetalning i vissa fall. Mer information och möjlighet att beställa försäkringen via oringen.se/startklar.
Avgifter för kringtjänster återbetalas vid avbeställning före 1 april
aktuellt år mot en återbetalningsavgift på 110 kr som dras från beloppet.
Ifylld återbetalningsblankett skall vara O-Ringen AB tillhanda senast den
15 september, det år anmälan gäller. Efter detta datum tillfaller pengarna
O-Ringen AB. Från och med 1 april återbetalas inga avgifter, däremot kan
byte ske mot andra tjänster för motsvarande värde innevarande år, mot
en ändringsavgift på 110 kr.
Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via internetbank till bankgiro. Betalningsanvisningar hittar du när du anmäler
dig eller beställer tjänster. Efter 1 juli är betalning endast möjligt med
betalkort (VISA/Mastercard).
Anmälan kan överföras till annan deltagare (namnbyte) och kostar
110 kr fram tom 1 april, 200 kr fram till och med 20 juli och 250 kr därefter. Namnbyte kan enbart ske via direktkontakt med O-Ringenorganisationen. Sker bytet till klass med högre anmälningsavgift tillkommer mellanskillnaden vid tiden för när den ursprungliga anmälan registrerades.
Byte till klass med lägre anmälningsavgift medför ingen återbetalning.
Ändring av deltagarinformation, klass och tjänster som hanteras av
deltagaren själv inom anmälningssystemet (Eventor) är avgiftsfritt tom
1 juni. Ändring av SportIdentnummer som hanteras av deltagaren själv
inom anmälningssystemet (Eventor) är avgiftsfri t.o.m. 20 juli. Ändringar
så som namn, klass, startgrupp, som kräver hjälp av O-Ringenorganisationen kostar 110 kr fram tom 1 april, 200 kr fram till och med 20 juli och
250 kr därefter.
Anmälda till elitklasser som inte blir uttagna lyfts ner i respektive
Elit 2-klass (A för Pre-O). Ingen återbetalning av någon eventuell mellanskillnad på anmälningsavgiften sker.
SERVICE O-RINGENSTADEN
Mat & servering
Under O-Ringenveckan kommer det att finnas restaurang på torget i
O‑Ringenstaden. På arenorna finns försäljning med enklare förtäring
såsom kaffe, dricka, smörgås, hamburgare och korv.
Mässa & Marknadsgata
En attraktiv och intressant marknadsgata med internationella,
nationella och lokala utställare kommer att finnas i O-Ringenstaden
på torget i Lindvallen.
Aktivitetstorg
Ett stort utbud av aktiviteter kommer erbjudas i anslutning till
O-Ringentorget för barn och ungdomar.
ÖVRIGT
Jubileumsmedaljer
Den som fullföljt 10, 20, 30, 40 eller 50 st O-Ringen kan köpa en jubileumsmedalj. Medaljer för 30, 40 och 50 års deltagande delas ut under O‑Ringenveckan. Beställningsblankett för medaljer hittar du på oringen.se
Diplom
Ett specialkomponerat diplom i A4-storlek finns som en beställningsbar souvenir. Diplomen beställs senast 1 sept. 2016. Diplomen kostar
110 SEK och skickas hem till deltagarna efter O-Ringen.
Invigning
Lördagen den 23 juli kl 16.00 på O-Ringentorget i Lindvallen invigs
O‑Ringen Sälen 2016.
Ceremonier & prisutdelning
Ceremonier och prisutdelningar kommer att ske på O-Ringenstadens
ceremoniplats på O-Ringentorget. Information om pris/klass kommer
på O-Ringens hemsida, oringen.se och i programtidningen.
Barnpassning
Barnpassning anordnas vid de fem ordinarie etapperna. Barn som är
3–8 år tas emot kl 7–16, skall vara blöjfria.
Kartpaket
Beställ ett paket med gamla kartor över de aktuella etappområdena.
Kartpaket beställer du i O-Ringens webbshop: oringen.se/webbshop
Tryckfelsnisse
O-Ringenorganisationen reserverar sig för ev. tryckfel och ändringar
gjorda efter tryck av denna utgåva. Fullständig information och
senaste nytt hittar du på oringen.se
33