Strokekedjan 2015-02-05

Prehospital vårdkedja – Fokus Stroke
1-Larmmottagning
2-Triagering
3-Utalarmering
4-På väg
5-På plats
6-Patienttransport
7-Avlämning
8-Avslutning
9-Uppföljning
1 – Larmmottagning
2 - Triagering
3Utalarmering?
Ambulans
SOS
Incident
5 - På plats
Ta med
patient?
5 - På plats
Rådgivning
2
Svenskt Index,
’Uppsalasystemet’,
SAAB Safe
6 - Patienttransport
Behandling &
Destination?
6 - Patienttransport
Rådgivning
7 - Avlämning av
patient
Fortsatt
behandling
7
Mobimed,
Paratus/Safe,
amPHI
AmbuLink
8
Mobimed,
Paratus/Safe,
amPHI
AmbuLink
4
Mobimed,
Paratus/Safe,
amPHI
5
Mobimed,
Paratus/Safe,
amPHI
RETTS
4
Patientdata
Larmorsak fr SOS
Koordinater
Personnummer
Prio ut
5
mNIHSS formulär
Checklista verifiera id & symtom
P+BT – B-glucos
Temp, EKG
Anamnes
Status (på vadå? Bil)
Nationell checklista för trombolys
6
Vitalparametrar
mNIHSS 6 av 14
Tillgänglig patientplats (tlf / manuellt)
Fasta rutiner för avlämning
7
Personnummer
Ambulansens mobilnummer
Prover tagna
Ambulansjournal
8
Personnummer
Ambulansens mobilnummer
Prover tagna
Ambulansjournal
4
Tlf.nr till pat
Blåljusnavigator
Patientjournal
5
CT i ambulans
Beslutsstöd till rätt vårdnivå
Påbörjad behandling i ambulans
Mobil labanalys
Mobil diagnostik
Läkarstöd
Bild / Video
6
Neurologisk bedömning
Diagnostik
Telemedicin, full NIHSS
Tillgängliga patientplatser, IT
Direkt till CT / behandling
Bild / Video
7
Samordning journalsystem
8
Samordning journalsystem
1
Patientens plats
Kontaktuppgifter
2
Patientens plats
Kontaktuppgifter
3
Patientdata
Larmorsak fr SOS
Symptom-tid
1
Från 1177
Från NPÖ
Hälso-appar
Bilder och Video
Gemensamt Formulär
SOS-> Sjukhus
2
Från 1177
Från NPÖ
Hälso-appar
Bilder och Video
Gemensamt Formulär
SOS-> Sjukhus
3
Från 1177
Från NPÖ
Feedback från ?
Tid svårbedömd
Patientjournal
Informationen i denna processkarta är bl.a hämtad från en workshop i Metis genomförd i april 2014
6
Mobimed,
Paratus/Safe,
amPHI
RETTS
8 - Avsluta
uppdraget (inkl
rapportering)
Fortsatt
patienttransport
3
CoordCom,
’Uppsalasystemet’,
SAAB Safe ?
Befintlig
information
1
Svenskt Index,
’Uppsalasystemet’,
SAAB Safe
Saknad
information
IT-system & Beslutsstöd
Annan
vårdgivare
4 - På väg
9 - Uppföljning
9
Kvalitetsregister,
Dataexport till
andra system, tex
journalsystem.
9
Riksstroke ?