Medlemsblad - SPF Seniorerna

Medlemsblad
HÖSTEN 2015
1
Telefon expedition 016-13 49 43
E-postadress: [email protected]
Hemsida: www.spf.se/eskilstuna
Besöksadress: Alva Myrdals gata 3D
Postadress: Alva Myrdals gata 3, 632 20 Eskilstuna
Telefon: Expedition 016-13 49 43
Expeditionstid: 17 augusti – 17 december 2015
måndag – torsdag 10.00 – 12.00
PlusGiro: 32657-9
Org.nr 818001-3032
Vaktmästare: 016-710 27 98
Innehåll
Ordföranden har ordet
Styrelse och funktionärer
Personal på expedition
Snabbaste vägen via webben
Nya ordföranden en riktig svettis
Många kul resor med SPF i höst
Resor uppskattade inslag på mässa
En poäng från semifinal i Hjärnkoll
När benen inte bär till biblioteket
Höstträffar
Så här hittar du “Min sida”
3
4
5
6
8
11
14
15
16
18
19
Grannföreningarnas program
Gunnar tar matchen
Vård och omsorg i ny tid
Härliga vandringar
200 trygghetslarm i Eskilstuna
Pensionärer betalar mer skatt
Full fart i våra fokusgrupper
Bridge
Friskvårds- och medlemsaktiviteter
Vårsalongen för 21:a gången
Bridge
20
24
26
28
29
30
31
32
34
36
38
I redaktionen: Tomas Victorin, Els-Marie Lundberg, Roger Stark och Helga Lundgren
Omslagsbild: Roger Stark
2
Ordföranden
har ordet
– Hur var det på din tid, frågar barnbarnet
Jag vet vad hon menar, men kan inte
låta bli att svara: vadå, min tid är väl nu!
OK – vi har hunnit fram till den sista
tredjedelen av livet, de flesta av oss. Vi
är de vi är, präglade av erfarenheter,
möten och kunskaper ända från det att
vi föddes. Vi har alla våra åldrar inom
oss. För det är ju inte så att man blir en
annan människa vid ett visst datum, vid
pensioneringen. Det finns en del som
tror det.
Även om vi inte jobbar lika mycket
som förr och kroppen kanske är lite
sliten, vill och kan vi fortfarande känna
lust och glädje och nyfikenhet. Till en
annan människa, till ett älskat husdjur,
till musik, en god bok eller till mat och
vin som smakar gott. Ett tryggt boende.
Till rörelse. Frisk luft.
Det här är angelägna frågor, som vi
fokuserar på i SPF Seniorerna. Om inte
vi seniorer själva är med och påverkar
äldrepolitiken i kommun och landsting,
kan vi inte räkna med att ”ungdomarna” tänker på vår framtida tillvaro.
Vilket boende kan jag få, vilken vård
och omsorg, vilken kultur får jag ta del
av, kan jag välja mat och när jag ska äta?
Varför blir man diskriminerad på grund
Annika Skogsberg, ordförande för SPF Seniorerna
Eskilstuna
av sin ålder? Detta och mycket annat är
frågor arbetar vi med.
Ett annat viktigt område är att skapa
förutsättningar för nya möten. När man
slutar sitt yrkesverksamma liv är det lätt
att man tappar bort kollegor och vänner
på arbetsplatsen. I vår förening har
du möjlighet att träffa nya och gamla
vänner, att ta upp en gammal hobby
eller varför inte upptäcka nya saker.
Bara riktigt unga tror att nyfikenheten
försvinner med åren…
Tillsammans med alla gamla och nya
medlemmar kommer vi att göra vårt
bästa för att fortsätta utveckla och förstärka SPF Seniorernas ”två ben”:
• det sociala, med aktiviteter, vänner
och nya, roliga upplevelser
• det äldrepolitiska, som påtryckare
och opinionsbildare mot politiker
och beslutsfattare
Vår tid är nu – var rädda om er!
Annika
3
Ledamöter/representanter styrelse, KPR, LPR,
revisorer, valberedning och funktionärer
Styrelse
Annika Skogsberg
Liliana Assi
Christer Häckter
Bo Billing
Ing-Marie Backman
Håkan Jormelius
Tomas Victorin
Telefon
13 12 88
13 34 88
13 18 05
Mobil
073 374 4462
072 201 91 75
073 725 79 48
070 322 02 34
070 819 02 65
070 682 96 80
070 653 18 05
Ersättare
Revisorer
Lars Petterson
Göran Larsson
Revisorssuppleant
Arne Schäf
Valberedning
Stig Nordqvist
Ann-Marie Breineder
Sven-Erik Myrelid
13 21 14
14 82 80
Sven-Erik Myrelid
Monica Widell
51 44 86
Ordinarie (utsedd av distriktet)
070 554 06 95
51 40 13
51 39 73
Distriktets valberedning
Ordinarie
Carl-Eric Åberg
14 68 36
Suppleant
Lahja Molin
073 62 91 338
Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Ordinarie
Liliana Assi
Ing-Marie Backman
4
E-postadress
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
072 201 91 75
070 819 02 65
51 39 73
51 30 07
Länspensionärsrådet, LPR
Gunnar Korsfeldt
IT-ansvarig
Torbjörn Olsson
42 02 38
51 12 35
Expedition
Rolf Carlsson
Els-Marie Lundberg
Gunnel Lundström
Anita Tsertsidis
016-13 49 43
Programkommitté
Marianne Rohlén
073 06 59 109
Lennart Pettersson
12 46 04
Barbro Stålberg Noresson
34 31 15
Annika
Skogsberg
Liliana
Assi
Christer
Häckter
Bo
Billing
Ing-Marie
Backman
Håkan
Jormelius
Tomas
Victorin
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kommunikation
Tomas Victorin
Helga Lundgren
Roger Stark
Els-Marie Lundberg
13 18 05
12 37 79
070 514 63 08
072 30 30 231
Hemsidan
Torbjörn Olsson
Eva Sjödahl
Resekommitté
Anders Molin
Lahja Molin
Torbjörn Olsson
Dans
51 12 35
14 40 84
072 19 49 527
073 62 91 338
51 12 35
Ledare
Mona Uusmets
Kontaktperson Lena Englund
Bowling
Carl-Eric Åberg
Boule
Hans-Jörgen Opperud
Britta Karlsson
Golf
Stig Nordqvist
Musikalen
Kerstin Byström
12 03 85
257 08
14 68 36
Vårsalongen
Elisabeth Roos
Ann-Marie Breineder
Värdfolk vid SPF-träffar
Grupp 1
Laila Lavehall
Märta Gustafsson
Monica Nordén
Maj-Britt Krinkels
Anita Andersson
Grupp 2
Barbro Åberg
Carl-Eric Åberg
Margaretha Mangsgård
Inga Flodell
070 554 06 95
34 70 58
51 71 38
14 48 69
12 22 24
251 93
51 83 71
14 68 36
14 68 36
14 96 98
12 45 64
Bridge
Samordnare
42 47 35
13 15 95
14 88 93
51 40 13
Örjan Eriksson
Måndag Pekka Torkkel
Tisdag
Agne Olofsson
Onsdag Pekka Torkkel
Märta Isaksson
Torsdag Ragnhild Prytz
Fredag
Bengt Wall
070 665 86 37
551 51 99
13 77 15
551 51 99
13 51 02
51 29 56
51 12 55
Personal på expedition
När medlemmar i SPF Seniorerna
Eskilstuna ringer numret 016-13 49 43
är det stor chans att någon av dessa
tre damer lyfter på luren. Tillsammans
med Rolf Carlsson utgör de den ideellt
arbetande expeditionspersonalen och
svarar på frågor, tar emot anmälningar
till arrangemang eller på annat sätt ger
den service som efterfrågas.
Gunnel, Els-Marie och Anita vill
gärna ha några flera arbetskamrater.
Se annons sidan 25.
Sittande i kontorsstolen är Gunnel Lundström,
stående Els-Marie Lundberg (till vänster) och Anita
Tsertsidis.
5
Snabbaste vägen till ”kvarnen”
Först till kvarnen får först mala!
Ja, ni har hört uttrycket förr.
De kvarnar som numera mal är de sociala medierna. SPF Seniorerna Eskilstuna
är förstås aktivt på webben.
Det spelar ingen roll om man har
dator, padda eller en smart telefon. Alla
dessa hjälpmedel ger möjligheter till de
snabba träffarna.
Det är ingen tvekan om att Medlemsbladet även i fortsättningen ska vara
en mycket viktig informationskälla för
medlemmar. Med bladet följer också säsongens erbjudanden om resor, samt de
i förväg bestämda träffarna och arrangemangen. Så är det och så ska det vara.
Fast ibland dyker det upp tillfällen
som ingen kände till i förväg. Då är de
sociala medierna snabbaste vägen till
medlemmarna – kanske rent av enda
vägen.
Olika referat av det som har hänt, liksom sådant lockande som står i almanackan finns också på hemsidan. Som
exempel när SPF Seniorerna Eskilstuna
var med på en äldremässa i Munktellmuseet i mars. Webben berättade i
förväg att det skulle bli mässa. Och
sedan visasade webben delar av vad SPF
och andra utställare uträttade där de två
mässdagerna.
6
Datorn, paddan och den smarta telefonen ger
snabb kontakt med våra egna webbsidor som
numera uppdateras flitigt.
Tack vare samma dator, padda eller
smarta telefon kan det vara intressant
att se vad som händer kring SPF Seniorerna Eskilstuna på Facebook.
Det är enkelt att hitta föreningen på
webben. Kort och gott: sök på SPF
Eskilstuna, det räcker!
Roger Stark
7
Nya ordföranden en riktig
Svettis
SPF Seniorerna Eskilstunas nya
ordförande, Annika Skogsberg, hinner
även med att vara ledare i Friskis &
Svettis. Foto och text: Roger Stark
Vid SPF Seniorerna Eskilstunas årsmöte
16 februari fick vi vår första kvinnliga
ordförande. Valberedningen föreslog
Annika Skogsberg och det tyckte alla
var bra. Nya i styrelsen blev dessutom
Bo Billing, Håkan Jormelius och Christer Häckter. Ett år kvar av mandatperioden i styrelsen har Ing-Marie Backman,
Liliana Assi och Tomas Victorin.
Blev distriktsordförande
Avtackade för sina insatser i styrelsen
blev Vesla Hult, Lahja Molin, Sven-Erik
Myrelid och Ingvar Törnefalk. Samtliga
hade avböjt fortsatt arbete i styrelsen.
En av anledningarna till de stora
förändringarna av styrelsen var att den
tidigare ordföranden, Stig Nordqvist,
valts till ordförande för distriktet och
inte får ha två ledande uppdrag.
Nya ordföranden, Annika Skogsberg,
är en riktig Friskis & Svettisentusiast.
Hon fortsätter att vara ledare inom
Friskis & Svettis, den förening som förra
året flyttade in i väldigt fina lokaler på
Sveaplan.
8
Centralt stora förändringar
SPF Seniorerna genomgår stora förändringar under 2015. Detta understryks bland annat av att förbundet,
och därmed lokala föreningar, bytt sitt
kännetecken – logotypen. Den nya
logotypen har redan hamnat längst upp
till vänster på vår hemsida och nu också
på Medlemsbladets omslag.
SPF Seniorerna Eskilstuna är med sina
cirka 2 200 medlemmar en av landets
största lokalföreningar.
Vår förening har redan lärt känna
styrelsens nya ledamöter. Bo Billing
har ekonomisk bakgrund med förankring inom ALMI Företagspartner och
Utvecklingsfonden. Håkan Jormelius
kommer från bankvärldens Sparbanken
Rekarne och Christer Häckter lockades
till Eskilstuna 1975 för anställning på
dåvarande Volvo BM. Samtliga tre nya
ledamöter har också erfarenheter av
föreningsliv.
Som 17-åring till Eskilstuna
Annika Skogsberg har ett brett idrottsintresse.
– Jag är född i Jönköping, men uppvuxen i Hultsfred, berättar hon.
Hon fick som 16-åring jobb på Posten.
En dag när hon kom hem från det dagliga jobbet hade arbetsgivaren Posten
skickat ett brev till henne.
– Där stod det att jag hade fått en
anställning i Eskilstuna, så det var bara
att flytta. Jag hade hunnit fylla 17 år
då. Men jag visste inte var Eskilstuna
låg, säger hon.Hon måste använda sig
av kartbok för att ta reda på vart hon
skulle.
På Posten i Eskilstuna satt hon först
flera år i kassan, men fick sedan administrativa uppgifter och blev marknadschef i Eskilstuna region. Ny tjänst fick
hon från 1990 på Postens huvudkontor
i Stockholm som kvalitetschef och informationschef. Där stannade hon tills
det var dags för avtalspension 2007.
Medlem i SPF från 2007
– Jag hade alla år pendlat från Eskilstuna
till jobbet i Stockholm.
Direkt efter pensioneringen sökte
Annika Skogsberg medlemskap i SPF
Eskilstuna. Hon hade då inga planer på
att jobba aktivt i föreningen, utan ville
visa solidaritet med en förening som
arbetar med äldrepolitiska frågor.
– Ungefär som att gå med i facket, jag
har alltid varit fackligt ansluten.
Styrelseuppdrag hade hon ingen tanke
på. Så sent som inför årsmötet 2014
blev Annika Skogsberg, trots allt, tillfrågad om hon ville ta en post i styrelsen,
vilket hon tackade ja till. Endast ett år
senare hade valberedningen utsett henne till kandidat för ordförandeposten.
Stora vetenskapliga amerikanska studier 8000 patienter följda i 10 år
har visat att risken för stora förändringar i gula fläcken kan minskas med
förebyggande behandling. Optivital bygger på denna stora
Areds2 Studie.
Det bästa för kroppen är att ha en varierad och välbalanserad kost . När man blir äldre,eller
vid trötthet ,stress etc. så kan man behöva ett tillskott av nödvändiga vitaminer o mineraler.
Med åldern så kan även ögat behöva tillskott av näringsämnen som är viktiga för ögats
funktion.
9
Omsorg
på ditt
sättsätt
Omsorg
på ditt
På Hemvården Snopptorp finns en mötesplats som har regelbundna
aktiviteter
under veckan.Snopptorp
Dit är alla hjärtligt
välkomna.
På Hemvården
finns en
mötesplats som har
regelbund
aktiviteter
veckan.
är alla hjärtligt
välkomna.
Attendo
Eskilshemunder
är ett boende
för Dit
demenssjuka.
Här arbetar
vi med
ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi alltid utgår från
Attendo Eskilshem är ett boende för demenssjuka.
individens förmåga.
Här arbetar v
ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi alltid utgår fr
Med kompetens, engagemang och hjälpsamhet arbetar vi för att den
individens förmåga.
enskilde skall känna trygghet, välbefinnande och självständighet.
Med kompetens,
engagemang och hjälpsamhet arbetar vi för att
Välkommen
att kontakta oss!
Attendo
Eskilshem,
Verksamhetschef
Pia Lavén
Tel 016-710och
18 31.
enskilde
skall
känna trygghet,
välbefinnande
självständighet
E-post: [email protected] eller
Välkommen att
kontakta
oss! Te 016-710 10 12.
Bitr verksamhetschef
Caroline
Tengbrand
Attendo
Eskilshem, Verksamhetschef Pia Lavén Tel 016-710 18
E-post:
[email protected]
10
E-post: [email protected] eller
Bitr verksamhetschef Caroline Tengbrand Te 016-710 10 12.
E-post: [email protected]
Många kul resor med SPF i höst
Den 25 april åkte jag och min fru till
Örebro och till Nya Parkteatern för att
se Hjalmars Drömrevy. Med på bussen
fanns ytterligare 46 SPFare och det blev
en mycket trevlig och lyckad lördagsutflykt. Någon i bussen frågade mig
emellertid hur gammal jag hunnit bli
och fick till svar att jag var 10 år äldre
än Hjalmar och att det till hösten skulle
bli min 14:e säsongsstart med SPF
resorna.
Han, för det var en han som frågade,
nöjde sig med det svaret och sedan fick
han en lång och detaljerad redogörelse
om höstens resor. Hans synpunkter och
idéer noterade jag och de tar jag med
mig till kommitténs nästa möte.
Nya bolaget heter Resekompaniet
Men nu raskt över till frågan som jag
ofta får, nämligen vilket bolag vi åker
med. Svaret är att vi åker med Resekompaniet. Ett nytt resebolag med
namnet Resekompaniet som gemensam
nämnare.
Efter denna utvikning så vill jag som
vanligt orda något om vad som händer
i höst.
Det blir en tidig start för redan måndagen den 17 augusti ger vi oss ut på en
24-timmars kryss. Några veckor senare
är det dags för Polen och Gdynia, Sopot
och Gdansk. En garanterat fantastisk
resa med ett fantastiskt pris.
Högklassisk underhållning
Sedan blir det Stockholmsresor, men
med olika destinationer. Läs nu noga
och tänk till. Vilket eller vilka utbud
vill du satsa på?
• Kristina från Duvemåla på Cirkus
• Björn Skifs på Göta Lejon
• La Traviata på Folkoperan
• Lady Killers på Oscarsteatern
Efter denna uppsjö av högklassig underhållning blir det kanske inte så svårt
att varva ner med Nora Julmarknad och
efterföljande Julbord på Åkerby.
Sedan väntar Trettondagskonsert på
Konserthallen i Norrköping.
Avslutningsvis, var lugna, vi kommer
tillbaka med erbjudande om deltagande i diverse TV-inspelningar. Vi har
försökt få sådana entréer även i år, men
inte lyckats.
Anders Molin för SPFs Resekommitté
Åsbyvägen 23, Eskilstuna
(Vid S:t Eskils Kyrkogård)
Tel: 51 34 15
11
Det var fullsatt i MajsAnns restaurang när Ulla-Britt Lindberg hälsade alla välkomna.
Flärdfull trivselkväll för SPF-damer
Det var helt fullsatt när SPF Seniorerna
Eskilstuna anordnade sin historiskt första flärdkväll för damer. God mat, vin,
mannekänguppvisningar, smink och dagens överraskning stod på programmet.
Till succén, tillika kvällens överraskning, hörde att föreningens nyss valda
första kvinnliga ordförande, Annika
Skogsberg, blev omgjord! Ny frisyr,
smink och klänning har inte varit
Skål för en trevlig kväll säger (fr v) RoseMarie Gustafsson, Britt-Lis Klingvall,
Ingalill Larsson och Elisabeth Isaksson.
12
Annikas grej. Men nu satt den där,
klänningen. 45 år sedan förra gången
enligt henne själv.
Uppspelt som hon var lovade hon från
scenen att det ska bli flera flärdkvällar i
föreningens regi.
Medarbetare under kvällen var en
speciell SPF-arbetsgrupp och deltagarna
kom från Hedbergs Dam, Body Shop,
Åhléns och Salong La Bella.
La Bella-salongens Mia
Brokstad lägger sista
hårstrået rätt på Annika
Skogsberg.
Extra makeup får Els-Marie Lundberg av sminkösen Annelie Dahlén
från The Body Shop.
VÄL KOM M E N T IL L F R IS K IS
T R Ä N IN G S Å R E T 2015
För dig som
vill träna soft
Dagkort
197:-/mån
12 månadersk
ort. Gäller all
träning
med inpasserin
g senast kl 14
.00.
Gäller dig föd
d 1950
eller tidigare
.
Mjuk, lugn och inkännande träning för alla som vill ta
extra hänsyn till leder och muskler. Soft träning är
varsam, men inte försiktig. Den är lugn, men den fyller
dig med energi.
Med Dagkortet får du, förutom softpassen, tillgång till över
20 andra pass i veckan samt Friskis fina Multihall/gym med
stor maskinpark och en rad olika konditionsenheter.
Friskis&Svettis Sveaplan • Lundbladsvägen 6 • 016-200 60 60 • eskilstuna.friskissvettis.se
13
Det var rejält tryck hos SPF under mässan 3-4 mars. SPF Seniorernas nya logo presenterades av ordförande Annika Skogsberg i samband med seniormässan i Munktellmuseet i mars. Foto: Roger Stark
Resor uppskattade inslag
på seniormässa
Det var trångt i SPF Seniorerna Eskilstunas monter när seniormässan hölls i
Munktellmuseet 3-4 mars. SPF höll sig
väl framme med en egen avdelning som
var bra bemannad och där en delikatesskorg stod på spel bland besökarna.
Förbundets nya namn och logo, SPF
Seniorerna, presenterades också för
första gången officiellt i Eskilstuna. Det
var nya ordföranden Annika Skogsberg
som öppnade hela seniormässan med
att berätta om äldrepolitik i praktiken.
För SPF innebär äldrepolitik att aktivt
jobba inom flera specialområden, bland
annat boende, sjukvårds- och omsorgsfrågor, trafik, ålderism, kultur för äldre,
brukarrevision, samt hälsa och motion.
”Allt det här är viktigt för oss när vi blir
lite äldre”, poängterade Annika Skogsberg.
Bland mycket som var uppskattat på
seniormässan var det stora utbudet av
resor. Det var mässbesökare som öppet
14
berättade att det var främst för att hitta
kul resor som de besökte mässan. Fast
det var också några som ansåg att det
var för många ”dyra resor”.
SPF Seniorerna Eskilstuna har ett eget
reseutbud, väl anpassat till olika reskassors storlek, tack vare den speciella
resekommittén.
Några pensionärer sökte sig också till
mässan i förhoppning om att stöta ihop
med gamla bekanta. Kanske för att återknyta vänskapsband. Vem vet, kanske
också för att göra en resa tillsammans.
Roger Stark
Ulla-Britt
Lindberg och
Sven-Erik
Myrelid
gjorde ett
jättejobb under mässan.
Foto: Annika
Skogsberg.
En poäng från semifinal i Hjärnkoll
SPF Seniorerna Sörmlands distriktsfinal
i kunskapstävlingen Hjärnkoll genomfördes 7 maj på Åsa Folkhögskola i
Sköldinge. Hjärnkoll är en allmänbildningstävling för tremannalag från förbundets alla föreningar. Från Sörmland
deltog 15 lag i distriktsfinalen varav ett
lag från SPF Seniorerna Eskilstuna.
Detta lag bestod av Tomas Victorin,
Ing-Marie Backman och Lennart Backman. Frågorna som ställdes var indelade
i följande områden: Världen då och
nu, Idrott, Litteratur, Naturvetenskap
och Teknik, samt Ord och kuriosa. Det
ställdes 16 frågor i varje omgång och
det var fyra omgångar totalt.
Distriktsfinalens segrande lag, SPF
Seniorerna Gullvivan från Vingåker, går
vidare till förbundsmästerskapet. Den
tävlingen avgörs 21-22 september 2015
på båten Viking Cinderella.
Eskilstunalaget kämpade väl och var
en poäng från en semifinalplats. Vi
upplevde dagen som mycket trevlig och
intressant tillsammans med likasinnade. Tävlingen var väl organiserad och
frågorna tydligt och bra presenterade.
Nu är det bara för oss i SPF Seniorerna Eskilstuna att satsa på att komma
igen nästa år.
Ing-Marie Backman
15
När inte
benen bär till
biblioteket
Var femte vecka får Lena Skogsmo och
andra registrerade boklånare besök
av Stadsbiblioteket i Eskilstuna. Lena
har valt att låna vanliga böcker, men
servicen omfattar även talböcker. Totalt
är 142 personer registrerade i projektet
Boken kommer. ”Benen bär inte till
biblioteket”, förklarar Lena Skogsmo.
Att få boken hemburen om man
inte själv kan ta sig till biblioteket är
en rättighet. Det säger Anna Bäck på
Stadsbiblioteket i Eskilstuna.
– Av de 142 personerna som är registrerade är det cirka 120 som är aktiva och
får böcker hem till sig, säger hon.
Telefonsamtal före byte av böcker
Lena Skogsmo var lärare i Torshälla.
Efter lärarseminarium i Strängnäs fick
hon först jobb som lågstadielärare. Därefter blev hon speciallärare. Hela tiden
i Torshälla. Lena och maken Ingvar har
nyligen flyttat från stadsdelen Slagsta
till nybyggda boendet i gamla brandstationen. Nu kallar de sig 80-plussare.
För ett antal år sedan blev det sämre
ställt med Lenas ben och allt som oftast
kände hon sig dessutom yr.
– Jag blev försiktig att bege mig ut. Fick
16
bland annat svårt att ta mig till biblioteket.
– Alla år har jag varit en flitig bokläsare,
jag var dessutom en snabbläsare så jag
slukade många böcker. Samtidigt som
jag köpte en hel del böcker var jag också
en igenkänd besökare på biblioteket,
berättar hon.
– När det blev skrutt med benen blev
jag erbjuden att få böcker hem via
bibliotekets tjänst.
Var femte vecka ringer bibliotekets
personal till Lena Skogsmo och alla de
andra låntagarna som är registrerade
och aktiva för denna speciella service.
– Nästan alltid har jag i förväg bestämt
vad jag vill låna nästa gång, men det
händer att jag även får goda förslag från
den som ringer, säger Lena Skogsmo.
Intresserad av Astrid Lindgren
Lena Skogsmo har valt en speciell genre
av det hon anser vara mest läsvärt.
– Nåja, jag är inte fastlåst. Men deckare lockar inte så mycket. Biografier
intresserar nog mest. Just nu är det en
riktigt tjock bok om Astrid Lindgren
som fångat mitt intresse.
Trots att Lena alltså har passerat 80-års-
strecket vill hon inte vara hur lat som
helst.
– Jag vill nog inte sitta bort dagen med
att läsa. Visst kryper jag ibland upp i
stolen med ljuset bakom ryggen och läser några kapitel då och då, men en god
bok är som allra bäst när jag gått och
lagt mig. Efter en halvtimmas läsning
somnar jag gott.
Och självklart är hon nöjd med den
service Eskilstuna Stadsbibliotek erbjuder.
Var femte vecka
kommer Bibliotekets vaktmästare
med nya böcker.
Flera kan få del av tjänsten
– Ibland får jag vänta på en speciellt
önskad bok om den är utlånad, men allt
fungerar bra. Det ringer på dörren och
vi byter plastpåse. Det är bibliotekets
vaktmästare som kommer, och vi har
hunnit bli goda vänner.
Servicen är gratis och Eskilstuna
Stadsbibliotek har möjlighet att utöka
servicen till flera låntagare. Kontakt i
detta ärende kan hugade spekulanter
få genom telefon 016-7102548 eller
e-post till [email protected]
Självfallet måste det finnas goda skäl
till besök. Boken kommer är en service
för den som till exempel är långvarigt
sjuk eller rörelsehindrad och av dessa
anledningar inte kan ta sig till biblioteket.
Roger Stark
DIN MATBUTIK
ALLA DAGAR
8 – 21
Välkommen till oss önskar
Mats & Maria med Personal
17
SPF Seniorerna Eskilstuna
Träffar hösten 2015
Samtliga träffar börjar kl 14.00
v 37 7/9
MunktellArenan
Dragspelsklubben, Smedbälgarna, 5 musikanter
underhåller med dans- och dragspelslåtar m m
Programansvarig: Marianne Rohlén
v 39 21/9
Seniorcentrum
Plötsligt händer det…
Stroke, forskningsföreläsning från Hjärt-lungfonden.
Forskaren Mihaela Oana Romanitan, Södersjukhuset
– om riskfaktorer, symptom, behandlingsmetoder och
aktuell forskning.
(Dagens entré/kaffekassa skänks till Hjärt-lungfonden)
Programansvarig: Marianne Rohlén
v 41 5/10
MunktellArenan
Lilla Röran underhåller med äldre och nyare musik och
visor samt historier.
Programansvarig: Lennart Petterson
v 43 19/10
Seniorcentrum
Tänk efter, före…
Sparbanken Rekarne:s jurister informerar om efterlevandeskydd, samboavtal, särkullsbarn, generell fullmakt,
testamente m m.
Programansvarig: Marianne Rohlén
v 45 2/11
MunktellArenan
Jederud swingtett. Rolf Jederud och Olle Eriksson framför
swing, evergreens, schlagers, gamla svenska godingar …
Programansvarig: Lennart Pettersson
V 47 16 /11
Seniorcentrum
Gunnar Sandevärn och Gunnar Åsberg, Cabaret
Programansvarig: Barbro Stålberg Noreson
V 50 7/12
Pingstkyrkan
”Ett barn är fött” Julspel och sång av Musicalen
under ledning av Kerstin Byström
Programansvarig: Lennart Pettersson
18
Anmäl närvaro till träffarna
Kaffe med kaffebröd, lättare underhållning eller föredrag (samt muntlig medlemsinformation) = 40 kr/möte.
Förhandsanmälan till SPF-träffarna måste ske senast kl 12.00 torsdagen före respektive träff.
Välkommen att ringa till expeditionen tel 016-13 49 43 (det finns telefonsvarare)
eller maila till [email protected]
Kom ihåg att informera om du önskar socker- eller glutenfritt bröd.
Kom ihåg att lämna återbud om du blir förhindrad att närvara!
Så här hittar du ”Min sida”
Varje medlem i SPF har en egen sida på webben. Förtroendevalda har dessutom tillgång till ett välmatat intranät.
Oavsett om du är medlem eller medlem med funktionärsuppdrag får du här
uppgifter om hur du hittar till den speciella sidan.
Medlemmar som har tillgång till Internet förväntas själva kontrollera och ta ansvar för att informationen är korrekt och aktuell på ”Min sida”.
”Min sida” hittar du genom att följa instruktionerna nedan:
1. Börja med att gå in på www.spf.se
2. Till höger på sidan finns inloggningsrutor.
• Användarnamn (10 siffror) = ditt personnummer.
• Lösenord = ditt postnummer (om du inte bytt till något annat lösenord)
• Logga in – då kommer du till SPF intranät
3. Klicka på ”Min sida” – som finns uppe till höger. Därefter kan du fylla i
och/eller ändra dina uppgifter.
SPFs förtroendevalda har alltså även tillgång till ett välmatat intranät. Hur man
finner vägar till dessa sidor beskrevs i Veteranen nr 8/2014, sidan 70. Den som
inte har sparat den aktuella tidningen kan få en kopia på sidan med instruktioner (skickas digitalt eller på papper) via SPFs expedition i Eskilstuna.
Styrelsen tackar för hjälpen!
19
Grannföreningarnas höstprogram 2015
Alla föreningar uppmanar sina medlemmar att ha koll på eventuella programändringar under ”Föreningsnytt” i Eskilstuna-Kuriren.
SPF Seniorerna Västra Rekarne
Samtliga träffar börjar kl. 14.00 i Lista Sockengård om inget annat anges.
Sillsexa
”Bensträckare” i form av tipspromenad. Västermo Bygdegård
21 september Gunnar & Gunnar: Musik & monologer med Sandevärn/Åsberg
19 oktober
Lisbeth Simonsson: ”Kost och motion” för äldre
16 november Kaj Lärka sjunger och berättar
14 december Luciafirande med avgångsklassen från Gillberga skola
(Anmälan senast 9 december. Se annons!)
17 augusti
SPF Seniorerna Husby-Näshulta
Sensommarträff med sillbuffé, Kaj Lärka underhåller med
dragspel och sång, kl 14.00 i Näshulta Kommunalhus
Föranmälan före 15 augusti till Majvor, tel 21377, eller
Birgitta, tel 82025
15 september F d TV-reportern Bo Holmström berättar om sin tid på TV,
bl a ”Lägg-ut”-reportaget, kl 14.00 i Husby-Rekarne
församlingsgård
13 oktober
Arne och Peder underhåller med dragspel och piano.
En blandning av Musik och historier.
kl 14.00 i Näshulta kommunalhus
10 november Karin och Bo Wastensson tar oss med på en resa ”Kuba från
öster till väster”, kl 14.00 i Husby-Näshulta församlingsgård
3 december
Julbord på Fortets restaurang med underhållning och dans till
Jederuds swingtett. Föranmälan senast 30 november till Knut,
tel 21134
8 december
Luciafirande tillsammans med barn. Djurgårdens spelmanslag
underhåller. kl 14.00 IK Standards Klubbhus i Hållsta
18 augusti
Inbjudan till utflykter/vandringar:
1 september: Varglyan; 29 september: Torps
område
20
kanal; 20 oktober: Vilsta fritids-
SPF Seniorerna Kafjärden
Sillsexa i Barvagården kl 13.30
Resa ut i det blå
Utflykt till försvarets fordonsmuseum Arsenalen i Strängnäs.
Anmälan senast den 19 augusti till Berndt, tel 016-963 46.
23 september Biträdande förvaltningschef Johan Lindström informerar om
kommunens ansvar för de äldre. Kungsvallen kl 13.30
17 oktober
Teatern ”Ladykillers” på Oscarsteatern i Stockholm.
Anmälan senast den 29 juli till reseansvariga.
21 oktober
Trivselträff med Jederuds i Jädersgården kl 13.30.
26-27 nov
Julbordskryssning med m/s Cinderella.
Anmälan senast den 2 november till reseansvariga.
9 december
Grötfest i Jädersgården kl 13.30 med underhållning.
15 juli
13 augusti
9 september
Reseansvariga är Berndt Andersson tel 016-963 46, 0730-50 86 92,
[email protected], och Monika Andersson tel 016-913 62, 070-677 12 83,
[email protected]
PRO-dans i Parken Zoo
SPFs medlemmar är välkomna! På fredagar mellan kl 13.30–17.00 bjuder PRO upp
till dans i Parken Zoo. Eftersom det inte finns en servering i anslutning till lokalen
är det lämpligt att de danslystna tar med egen kaffekorg. Gratis parkering vid Parken
Zoo.
Program för hösten 2015:
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
8 november
22 november
6 december
13 december
Towe Widerberg & Janssons orkester, Enköping
Holidays, Åmål
Ji Coos, Arvika
Tång & Co, Trollhättan
Junix, Eskilstuna
Leif Hermansson, Sigtuna
Holens, Vingåker
Samzons, Kimstad
OBS! Reservation för eventuella ändringar
Ordföranden i våra grannföreningar:
SPF Seniorerna Husby-Näshulta
SPF Seniorerna Kafjärden
SPF Seniorerna Torshälla
SPF Seniorerna Västra Rekarne
Roger Norling
Torbjörn Olsson
Gustaf Ysing
Nils-Olov Fuxgård
016-35 26 81
016-914 33
016-34 34 83
016-600 50
21
För snabb kontakt –
anmäl din e-postadress
Nu är SPFs hemsida och e-post huvudkanal för kontakten med medlemmarna.
De flesta programpunkterna, resorna
och andra aktiviteter planeras så att alla
får information två gånger om året via
Medlemsbladet.
Mellan dessa tillfällen händer att vi
inom SPF får erbjudanden som vi lägger
ut på hemsidan och/eller skickar ut via
e-post. Vi arbetar också kontinuerligt
med äldrefrågor i de olika pensionärsråden både kommunalt och i landstinget.
Information om dessa möten börjar vi
nu lägga ut på hemsidan löpande.
Vill du vara uppdaterad, anmäl din
e-postadress till föreningen direkt.
Detta är det bästa sättet för att hålla dig
informerad om vad som händer inom
SPF.
Enklaste sättet att anmäla din e-postadress är att skicka ett mail till
[email protected] Skriv
”Anmälan e-postadress” som ämne.
Ange sedan namn och medlemsnummer (dvs fullständigt personnummer) så
kan expeditionen uppdatera medlemsregistret. Om du inte vill ange personnumret i ett mail går det också bra att i
stället ange din fullständiga postadress.
Nya medlemmar träffades för information och en fikastund.
16 april hade du 2 195 ”klubbkompisar”
SPF Seniorerna Eskilstuna passade
på att torsdagen 16 april hälsa nya
medlemmar välkomna. Det var 23
nyinskrivna som tackat ja till en kopp
kaffe och den information som främst
presenterades av ordförande Annika
22
Skogsberg (stående till vänster på bilden) och vice ordförande Liliana Assi.
Då hade du 2 195 ”klubbkompisar”
eftersom medlemsregistret då upptog
2 196 namn.
Fotvård i hemmet
Jubileumspris
endast 395:Fotterapeut Kjell Eriksson
Tel. 0704-05 92 55
(Betalning via faktura)
Svensk Kroppsterapi erbjuder även:
n
n
n
Fotzonterapi
Ansiktszonterapi
MedicinskFotvård
n
n
n
Massage
Naprapat
Akupunktur
n
n
n
Akupressur
Yoga
Qigong
Varmt Välkommen!
016-14 60 60
Rinmansgatan 9,
633 46 Eskilstuna
www.svenskkroppsterapi.se
[email protected]
23
Gunnar Korsfeldt blev eskilstunabo 1961 och var då ensam skolpsykolog i Eskilstuna kommun.
Foto: Roger Stark
Gunnar tar matchen MED landstinget
Gunnar Korsfeldt, SPF Seniorerna
Eskilstuna, är utsedd av distriktet för
att representera pensionärerna i Länspensionsrådet (LPR) i sjukvårdsfrågor.
I rubriken skulle det förstås kunnat stå
att han tar matchen m-o-t landstinget,
men det skulle inte vara rätt beskrivning.
Gunnar är nämligen väldigt nöjd med
hur landstinget bemöter representanterna i rådet.
– Totalt är vi åtta personer i länsrådet.
Vi representerar alla pensionärsföreningarna och vi kommer från olika kommuner, berättar Gunnar, som fortsätter:
”I samhället finns fördomar om äldre,
men i vårt samarbete med landstinget
känns det verkligen att vi har ett bra
och ömsesidigt samarbete!”
kommunen för att vara den allra första
skolpsykologen. Det var få kommuner
som hade psykologer på den tiden och
själv hade Gunnar i positiva ordalag
varit utsatt för ett försöksprojekt.
– Jag växte upp i Tidaholm och studerade i Lund. Efter en tid som lärare i
Kristianstad anställdes jag på dåvarande
Kungliga Skolöverstyrelsen Stockholm,
berättar han.
Försöksprojektet gick ut på att se hur
psykologer kunde verka i skolmiljöer.
Ett projekt startades i tre kommuner
med Kalix som centrum. Representanter från den då högtidliga Kungliga
Skolöverstyrelsen granskade arbetet och
fastställde i sin utvärdering att psykologer verkligen hade sin givna roll i
skolmiljöer.
Var ensam skolpsykolog
”Fastnade” i Eskilstuna
När Gunnar Korsfeldt kom till Eskilstuna 1961 hade han anställts av
Från Kalix kom Gunnar Korsfeldt till
Eskilstuna. Det var nog inte meningen
24
att han skulle stanna. Men han och
välfunna livskamraten Ingrid fick barn,
vilka sedan inte ville flytta.
– Lika bra var det. Vi har alltid trivts
i Eskilstuna.
– Och arbetet har varit oerhört spännande med stora förändringar, för att
inte säga utveckling.
När Gunnar gick i pension ansåg han
det var viktigt att arbeta för SPF. Inte
heller det har han ångrat. Sedan flera år
är han utsedd av SPF-distriktet att ingå
i Länspensionsrådet (LPR).
– Vi åtta personer som är uttagna,
fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter, har regelbundna möten med
landstinget. Före varje möte träffas vi
åtta för att gå igenom de frågor vi anser
angelägna. Landstinget har också frågor
de vill ha svar på.
– Varje träff med landstinget är
givande, båda parter anstränger sig och
nyttan är definitivt ömsesidig.
Exempel på frågor som stått på
dagordningen senaste året är tekniska
hjälpmedel för dem med nedsatt hörsel,
kollektivtrafik, hälsoprogram, kontakter
mellan sjukhusen och PSA-prov (prostatacancerprov).
– I det senare ärendet, PSA, har vi
tills vidare fått nej. Politikerna måste
svänga, säger Gunnar Korsfeldt.
Roger Stark
Vi söker kanske just DIG
I sommar säger vi stort tack till tre av medarbetarna på vår
expedition. De har ställt upp i många år och ska nu ägna
sig åt annat på heltid. Kvar är ett glatt gäng som söker nya
”arbetskamrater”.
Uppgifter:
• Svara i telefon, ta hand om post/e-post, ta emot anmälningar till medlemsträffar
• Skicka information till nya medlemmar
• Lägga in och ta ut uppgifter ur medlemssystemet
• Vanligt kontorspyssel
Omfattning: 1 dag/vecka måndag – torsdag, mellan kl. 10.00 – 12.00
Kunskaper:
• Det är bra att kunna använda Word och Excel, men man behöver inte vara ”expert”
• Under hösten räknar vi med att alla på expeditionen får utbildning på det
nya medlemsregistret som kommer att införas senare. Intresserad?
Det är faktiskt både roligt och nyttigt att jobba lite (även om vi inte får betalt....)
Hör av dig till Annika (ordförande) tel 073 374 44 62 eller Els-Marie (jobbar på
expeditionen) tel 072 30 30 231.
Vi berättar gärna mer!
25
Vård och omsorg i en ny tid
Många sanningar – och samtidigt raserade fördomar – om oss äldre presenterades i aulan på Mälardalens Högskola
när SPF Seniorerna Eskilstuna som i
samarbete med Mälardalens Högskola
lockat en stor skara lyssnare till föreläsningar av bland andra Gösta Bucht.
Ämnet var Vård och omsorg i en ny tid.
Rätt åhörare i högskolans aula
Välkände och uppskattade professorn i
geriatrik Gösta Bucht hade inte bara lockat
många åhörare, utan hade också lyckats
locka rätt åhörare. I Mälardalens
högskolas aula satt bland annat beslutsfattare inom vården, politiker, lärare,
högskolans egna studenter och många
representanter för pensionärsföreningarna. Många har sagt det förut, att äldre
utgör resurser tack vare att vi är visa,
kloka och har erfarenhet.
Men vi visste kanske inte, att Kina har
ett speciellt skrivtecken för just detta.
Ändå måste vi acceptera att högre medelålder utgör något vi måste tänka på och
vi bör förbereda oss inför.
– Människans medelålder i hela världen
har under 2000 år legat kring 35-40
år fram till för cirka hundra år sedan.
Därefter pekar kurvorna uppåt så att vi
plötslig blir upp mot 80 år, påpekade
Gösta Bucht.
Ensamma människor
– Många av oss kan ha 20 friska år efter
nuvarande pensionsålder, tillade han
och poängterade:
– Vi äldre är inte en börda, utan
är lika mycket en resurs! Visst har vi
våra krämpor och, dessvärre, kommer
demens som en risk för att vi blir äldre.
Depressioner och frakturer är andra
riskområden som finns med bilden.
– Men mycket går att lindra och
skjuta upp.
– Visste ni att undersökningar visar att
de människor som känner sig som mest
ensamma är de som finns i dagrummet
på särskilda boenden? undrade Gösta
Bucht. Ett stort ansvar vilar på politiker. Rätt beslut ger de äldre ett bättre
liv och sparar pengar.
Roger Stark
Gösta Bucht, professor i geriatrik, vår gäst
på högskolan.
Träning ger bättre hälsa
Kroppens benstomme byggs upp under livets 15-20 första år. Sedan går det utför…
Nåja, även om vi inte kan bygga upp benstommen när vi nått pensionsåldern kan vi i alla fall göra mycket
för att behålla benstommen. Och musklerna kan vi träna på olika sätt.Träning efter den förmåga vi har kan
både förlänga livet och ge oss några bättre år. Viktigast av allt verkar det dock vara att avstå rökning.
26
Bank, försäkring och
fastighetsförmedling.
Det hänger liksom ihop.
När du som medlem i SPF samlar
din vardagsekonomi och försäkringar
hos oss får du inte bara en mängd
praktiska fördelar, du är också med i
vårt bonussystem och kan få riktigt
bra rabatter.
Vi berättar gärna hur du kan få din
ekonomi att hänga ihop.
Boka rådgivning redan idag på
lansforsakringar.se/mote eller
kom in till oss!
Vi ses!
Eskilstuna Kungsgatan 7, 016-48 40 00 lfs.se
27
En tradition är skapad. Ledda av Maj-Britt Besterman (grön jacka i täten) vandrade SPF-pensionärer för
andra gången på Sörmlandsleden. Nästa tur planeras. Foto: Roger Stark
Härliga vandringar på Sörmlandsleden vid Näshultasjön
När en arbetsgrupp på ett 20-tal medlemmar i SPF Seniorerna Eskilstuna för
två år sedan fick skriva en önskelista på
aktiviteter i föreningen stod ledarledda
turer ut i skog och mark mycket högt.
Onsdagen 6 maj genomfördes den
andra promenaden på Sörmlandsleden
med Maj-Britt Besterman som ledare.
Därmed är en tradition skapad.
Promenaden följde Näshultasjön. Det
blev en underbar dag.
När vi nästa gång samlas – första
halvan av september – blir det åter en
ganska lätt promenad utmed Näshultasjön. Då kanske man kan hitta både
svamp och bär, hoppas ledaren.
Den avverkade promenaden, och den
kommande, är på cirka fyra kilometer.
Inga svåra passager och ingen bergsklättring. Matsäck ska man förstås ha
med sig.
Gänget på bilden gjorde först ett matsäcksstopp vid vindskydd vid Sandvik
och sedan ett vid utsiktsplatsen Bodaberget.
http://www.spf.se/eskilstuna
Roger Stark
På webben finns det senaste om resor, aktiviteter, berättelser, kontaktuppgifter och
mycket annat. Den som söker kan finna det som ska hända eller referat från det
som hänt inom vårt område.
Ett klick fram till Facebook finns också.
Alla som anmält e-postadress till expeditionen får även nyheter direkt som e-post.
28
2000 trygghetslarm i Eskilstuna
När Fokusgrupperna Sjukvårds- och
omsorgsfrågor samt Ålderism hade bjudit
in Juha Stenfors från kommunens
larmgrupp för att få information om
hur trygghetslarm fungerar i Eskilstuna
kommun fick vi bland annat veta att
det i kommunen finns 2 000 trygghetslarm installerade.
Ett problem kan vara, att om driftsfel
uppstår är det svårt att få ut information.
1. Larmen fungerar inom bostaden.
2. Under år 2015 planeras ett utbyte av
de analoga larmen till digitala, målet
är att 2016 ska alla trygghetslarm
vara digitala. På sikt kommer den
digitala tekniken in mer och mer
inom den kommunala tillsynen. En
målsättning inom välfärdsteknologin
för 2015 heter ”Digital tillsyn – tillsyn på distans”.
3. Vid larm i bostaden tas det emot av
larmcentral i Malmö som då anropar
via en röst ut i bostaden eller via
telefon. Larmcentralen kontaktar
larmgruppen i Eskilstuna som gör
hembesök om så behövs. Larm-
Ing-Marie Backman har
rett ut vad som gäller
kring trygghetslarm i
Eskilstuna.
4.
5.
6.
7.
gruppen tar emot alla larm från
centralen förutom vissa boenden
som själva är larmmottagare.
Alla larm funktionstestas en gång i
månaden.
Vid ansökan om larm behövs en
biståndsansökan, kostnad för larm är
200 kr/månad. Alla som ansöker
brukar beviljas larminstallation.
Ett stort problem som finns idag är
att få ut information om det uppstår
driftstörningar t ex elfel.
På kommunens hemsida finns
information, gå in på
www.eskilstuna.se vidare under
rubriken ”Omsorg och hjälp”, vidare
”Hjälp i hemmet”, vidare ”Trygghetslarm”.
Ing-Marie Backman
Allt fler fattigpensionärer
Andelen fattiga pensionärer har
nästan fördubblats sedan 2006 när
Alliansen tog över den politiska
makten. I dag lever 225 000 pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns, som är 60 procent av
landets genomsnittliga disponibla
inkomst (i dag cirka 11 000 kr).
Pensionärer betalar en större
andel skatt på sin inkomst än en
arbetande person gör med samma
inkomst. Samtliga pensionärsföreningar har protesterat mot detta.
KÄLLA: Statistiska Centralbyrån
29
Pensionärer betalar mer skatt
Jobbskatteavdrag var Alliansens paradgren under de åtta regeringsåren. I andra
ändan av skattetabellen innebar det
också att sjuka, arbetslösa och pensionärer fick betala mer skatt på samma
antal intjänade kronor som de som
fortfarande jobbade.
Inför riksdagsvalet hösten 2014 var
bland annat pensionärsskatten en stor
diskussionsfråga, men i slutändan hände egentligen väldigt lite på det området. Pensionärer betalar fortfarande mer
skatt på sin inkomst än om motsvarande inkomst är lön för arbete.
En pensionär i Eskilstuna med inkomst på 8 000 kronor betalar (enligt
skattetabell 34) 101 kronor mer i skatt
varje månad. För den med 12 000 i
pension går 295 kronor mer i skatt än
om det varit lön och den som har
18 000 i pension blir av med 456 kronor mer.
30
Den som har så hög pension som
30 000 kronor förlorar 1 246 kronor
varje månad. SPF Seniorerna är uttalat
ett ickepolitiskt förbund, men kampen
mot pensionärsskatten driver man hårt
från centralt håll, vilken partigrupp som
än sitter vid makten.
Och nu är det faktiskt så, att min
ena dotter och jag har brutto ungefär
samma inkomst. Men jag betalar drygt
tusen kronor mer i skatt. Varje månad.
I maj i år har regeringspartierna och
Alliansen kommit överens om en ny
form av broms. Det utlovas att varje
pensionär ska få löneförhöjning 2016
med cirka 450 kronor. Detta ändrar
dock ingenting i skattetabeller
Roger Stark
PS. En person som har högre pension
än jag betalar endast 15 procent skatt.
Fast det är norsk pension och skattelagstiftning... DS.
Full fart i våra många fokusgrupper
Här har vi en redovisning av vad våra
fokusgrupper arbetar med och det
faktum att det med anledning av nytt
politiskt styre i Eskilstuna blir nya
arbetssätt. Vi i SPF Seniorerna Eskilstuna jobbar mycket aktivt. Förändringar
skapar kreativitet och stimulans.
Nytt politiskt styre
Vid årsskiftet fick Eskilstuna kommun
en ny majoritet med socialdemokrater,
moderater och centerpartister. Det
innebär förändringar även för kommunala pensionärsrådet (KPR). Det leds
nu av Majo Kuusikoski (s), ordförande och Hans-Erik Fredbäck (m), vice
ordförande.
Detta innebär i sin tur att rutiner
och arbetssätt kommer att ses över och
att det finns möjlighet till förändringar. Rådet kommer fortsätta att arbeta
med arbetsgrupper, men uppdragen till
grupperna kommer att bli tydligare och
troligen bedrivas i projektform.
Ett beslut är fattat, att allt som pensionärsorganisationerna skickar till KPR
skall diarieföras, för att säkra att skrivelser inte försvinner i hanteringen och att
vi får svar på de frågor vi ställer.
Våra fokusgrupper
Arbetet i våra fokusgrupper har kommit
igång och fler medlemmar har tillkommit. Kulturgruppen har haft ett par
möten under ledning av Eva Alström,
som tidigare arbetat bland annat som
museichef. Till ledare för trafikgruppen
har Kristina Knutsson utsetts. Hon har
tidigare arbetat med trafikplanering
inom kommunen. Gruppen kommer
att starta under hösten.
Boendegruppen har besökt olika
boenden i kommunen. Under Seniormässan i mars gjordes en enkät om
framtidens boende. Resultatet av denna
kommer att analyseras av boendegruppen och resultatet kommer så småningom att tas upp på något möte där även
kommunen deltar.
Hälsa och motion har arbetat med att
kartlägga vilka aktiviteter som finns på
kommunens mötesplatser och gruppen
har tagit fram ett par projektförslag.
Inom vård och omsorg har en fallstudie beskrivits. Utifrån den diskuterar
gruppen och en mängd frågeställningar
kommer upp. Gruppen har tänkt genomföra intervjuer och sammanfatta i
en rapport. Gruppen kommer också att
titta på hur Skåne arbetar med äldrevårdscentraler.
Ålderismgruppen har arbetet inom
KPRs arbetsgrupp för ålderism. En
rapport har presenterats, som visar att
det finns en negativ attityd bland de
gymnasieungdomar som deltog i enkäten. Här kommer gruppen att fortsätta
med att arbeta med hur man kan ändra
på de yngres attityder.
Brukarrevision ligger på is med hänsyn
till det bristande intresset från övriga
pensionärsorganisationer. Frågan kommer att aktualiseras senare.
Liliana Assi
31
t
t
a
b
a
r
r
o
i
n
Se
5%
RABATT VARJE
TISDAG
Har du fyllt 65
eller fyller i år?
På tisdagar
ger vi dig
5% rabatt* på
ett helt köp!
*Rabatten gäller ej läkemedel,
tobak, spel, tidningar & lotter
CURA APOTEKET
–recept och rådgivning alla dagar!
Hos oss kan du hämta ut dina recept
och e-recept när det bäst passar dig.
Vi som jobbar på Cura apoteket är
utbildade farmaceuter och apotekstekniker. Fråga oss gärna om råd.
Du hittar oss inne på Maxi ICA
Stormarknad Eskilstuna.
50k
rabatt
När du handlar för
minst 250ª
Alla dagar
8-22
ƒšŢ‡”„ŒĹŠ—•Š¤ŽŽĥ
‰¡ŽŽ‡”–‹ŽŽEFDFNCFSţšŢŦ
Š‘•—”ƒƒ’‘–‡‡–•‹Ž•–—ƒ
*Gäller ej receptbelagda
läkemedel. Vi reserverar
oss för tryckfel.
7-23
KARL HOVBERGSGATAN 32, ESKILSTUNA
šŢŧĪŢŦũŨššĽĨĨ
32
Öppet
alla dagar
ESKILSTUNA
Bussbokning för företag
& privatpersoner
Ni företagare och föreningar!
Prova oss.
Vi arrangerar ert julbord och
Eget
reseprogram
utformar kompletta gruppresor.
Det gårutarbetar
även bra att boka
bara buss.
samt
kompletta
arrangemang till grupper,
Ni vet väl att
har BB-rabatt
företag
& viföreningar.
till alla företag under hösten?
Tel. 016-12 80 00
Telebokning mån–fre kl 9–17
www.julitabuss.se
Tel: 016- 12 80 00
För fler resor/nätbokningar se www.julitabuss.se
33
Friskvård- och medlemsaktiviteter
SPF Eskilstuna golf 2015
Bowling
När du läser detta har redan den första
tävlingen gått av stapeln, nämligen på
Eskilstuna golfklubb den 29 maj. Nästa
tävling spelas på Torshälla golfklubb
den 12 juni och den sista avslutande på
Mälarbadens golfklubb den 28 augusti.
Anmälan sker alltid via www.golf.se.
Första start är kl. 9 och vi spelar slaggolf. Startavgift 40 kr som oavkortat går
till priser. Greenfee är starkt reducerad
till 200 kr. Starttid via e-post 2 dagar
innan tävlingsdagen. Välkomna till
roliga tävlingar och härlig samvaro.
Stig Nordqvist, tävlingsledare,
tel 070 554 06 95
Under hösten 2015 spelar vi bowling
onsdagar kl 10.00-11.30 i Eskilstuna
Bowlingcenter, Rademachergatan 7.
Höstterminen börjar onsdagen den 2
oktober. Alla är välkomna!
Carl-Eric Åberg, tel 14 68 36
Aktiv boulesektion
Passa på nu under sommaren att prova
på att spela boule. Just nu, fram till
31 augusti, spelar vi ute i Bouleparken
bakom Kloster kyrka. Vi träffas där
måndagar 10.00–11.30 och onsdagar
14.00–15.30. Från 1 september t o m
30 april spelar vi inomhus, på MunktellArenan, samma tider som utomhus.
Vill Du veta mera så kontakta gärna:
Hans-Jörgen Opperud, tel 42 47 35
Britta Karlsson, tel 13 15 95
Dans
Internationell dans, har pågått i över 25
år, med ca 25-30 medlemmar. Dansen
ger friskvård och social gemenskap i en
gemytlig och glad miljö. Vi använder
hela kroppen, det handlar om koordination, tankeverksamhet och stimulans
av alla sinnen. Vi lär oss många trevliga
danser och har väldigt roligt tillsammans. Dansen vänder sig även till
Herrar!
Kom och dansa med oss!
Lokal: Seniorcentrum, Alva Myrdals
gata 3 D, Eskilstuna.
Ledare: Mona Uusmets tel 016-12 03 85
Tid:
Torsdagar kl 10.00-12.00.
Säsongen pågår 3 september-3 december.
Dans blir vi glada och lyckliga av, vilket
gör att vi håller oss friska. Välkomna att
prova! Vad sägs om en Cha-cha, Zorba,
Fröjd på vischan eller en rivig Caribien
mixer. Även herrar är välkomna.
Lena Englund, tel 257 08
H-J Opperud fortsätter leda boulespelarna.
34
Välkomm
Välkommen
Välkommen
Välkommen
tillpå
oss på
till oss på
till oss
till oss på
TANDHÄLSAN
TANDHÄLSAN
TANDHÄLSAN TANDHÄLSAN
Careliigatan
9 A, 632 20
Tel.: 016-13 Tel.:
33 55016-13
Fax: 016-13
57 e-post:
Careliigatan
9 A,Eskilstuna.
632 20 Eskilstuna.
33 5500Fax:
[email protected]
00 57 e-post: jan.holml
Careliigatan 9 A, 632 20 Eskilstuna. Tel.: 016-13 33 55 Fax: 016-13
632 20 Eskilstuna. Tel.:
016-13
33
55 Jan
Fax: 016-13
00 57 e-post:
[email protected]
Tandläkare
Holmlund
och medarbetare
Tandläkare Jan
HolmlundJan
ochHolmlund
medarbetare
Tandläkare
och m
andläkare Jan Holmlund och medarbetare
All konventionell
tandvård
All konventionell
tandvård
All konventionell
tandvård
Implantatbehandling
All konventionell Implantatbehandling
tandvård
Estetisk tandvård Implantatbehandling
Estetisk tandvård
mplantatbehandling
Estetisk tandvård
Estetisk
tandvård
Jan Holmlund
Tandhälsan arbetar enligt
Leg. Tandläkare
Jan Ho
Tandhälsan arbetarkvalitetssystem!
enligt
Tandhälsan arbetar
enligt
Leg. Tan
kvalitetssystem!
Jan Holmlund
n arbetar enligt
Välkommen
kvalitetssystem!
till oss på
TANDHÄLSAN
kvalitetssyste
Leg. Tandläkare
Välkommen
Careliigatan 9 A, 632 20 Eskilstuna. Tel.: 016-13 33 55 Fax: 016-13 00 57 e-post: [email protected]
till oss på
TANDHÄLSAN
All
konventionell tandvård
Tandläkare Jan Holmlund och medarbetare
Implantatbehandling
Estetisk tandvård
Tandläkare
Jan Holmlund och medarbetare
Careliigatan 9 A, 632 20 Eskilstuna. Tel.: 016-13 33 55 Fax: 016-13 00 57 e-post: [email protected]
Allarbetar
konventionell
Tandhälsan
enligt tandvård
kvalitetssystem!
Implantatbehandling
Jan Holmlund
Leg. Tandläkare
Estetisk tandvård
35
Vårsalongen lockar som vanligt många utställare och besökare. Foto Roger Stark
Vårsalongen för 21:a gången
Återigen blev det succé när den 21:a
Vårsalongen visades vecka 12 på Seniorcentrum. Många sa att det var en så
vacker utställning, vilket måste betyda
att deltagarna blivit ännu skickligare.
I år lämnades 133 verk in av 52
konstnärer, varav 22 var SPFare. Vid
vernissagen torsdagen den 19 mars invigningstalade intendenten på Ebelingmuséet Maria Hallberg och Gunnar
Sandevärn spelade som bara han kan
spela.
Vi hade 569 besökare och sålde 170
kaffebiljetter. Huvudansvaret i år har
SPRF haft, 2016 vecka 12 blir det
ESUs tur med hjälp av PRO, SPF,
SKPF, SPRF och Vision. Väl mött då!
Maria Hallberg
invigningstalade och
SPF-medlemmen
Elisabeth Roos
medverkade för 18:e
gången.
Jimmy Jansson lovade för mycket
När kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) agerade mötesordförande
vid SPF Seniorerna Eskilstunas årsmöte lovade han att de fria bussresorna för
pensionärer (65+) skulle återkomma redan hösten 2015. Det var att lova för
mycket. Viljan var det inte fel på men biljettsystemet klarar inte förändringen
förrän 2016. Första halvåret är det klart, hoppas Jimmy Jansson.
36
SPECIALMIDDAG
2 Rätter 209:Vardag som helg!
VÄLKOMSTDRINK
Martini (Rosso, Bianco, Dry) + 20:(alt. alkoholfri) + 10:-
Fransk löksoppa
FÖRRÄTTER
Grekisk bondsallad
Fransk
Toastlöksoppa
Skagen
Grekisk
bondsallad
Sniglar “Provencale”
Toast Skagen
Fransk
viltpaté
Sniglar
”Provençale”
Fransk viltpaté
VARMRÄTTER
Stekt Fasanfilé med apelsinsås
Renfilé med Jägermeistersås
Filé Mignon Black & White
Plankstek
Pepparstek Normandie
Roquefortstek
Scampi fritti
Gratinerad Mälargös
Fisk på planka
Vegetarisk tallrik
DESSERT i samband med menyn 55:Italiensk Glassbakelse
fylld med citronkräm serveras på hallonspegel
Färska jordgubbar med glass och grädde
Restaurant Akropolis Fristadstorget 1 Tel. 016 - 14 90 74
www.akropolis-eskilstuna.se
37
Bridge
Kapten för bridgekryss söks, Planbring ”mönstrar av”
Dagarna 26-27 april gick vårens bridgeresa av stapeln. Vi
var 14 par under ledning av Lennart Planbring som gick
ombord på Birka Princess med ett syfte att ha roligt.
Och så blev det! God mat, trevliga människor och spännande brickor satte ramen om resan. Tyvärr kungjorde
Lennart att detta var hans sista resa som arrangör. Han har
gjort ett stort jobb under flera år – och tack för det. Nu
får vi bara hoppas att någon tar emot stafettpinnen och för
traditionen vidare.
Lennart Planbring har varit kapten för bridgekryssning
många år, men nu har han tackat för sig.
Foto och text: Helga Lundgren
Spelschema bridge hösten 2015
MÅNDAG
Smedstadens Bridgeklubb, Östermalms IP, kl 13.00-17.00, 31/8–14/12
Ledare: Pekka Torkkel, tel 551 51 99, e-post: [email protected]
TISDAG
Smedstadens Bridgeklubb, Östermalms IP, kl 13.00-17.00, 1/9–15/12
Ledare: Agne Olofsson, tel 13 77 15, e-post: [email protected]
ONSDAG
Seniorcentrum, kl 13.00-17.00, 2/9–16/12
Ledare: Pekka Torkkel, tel 551 51 99, e-post: [email protected]
Smedstadens Bridgeklubb, Östermalms IP, kl 13.30-17.30, 14/1–13/5
Ledare: Märta Isaksson, tel 13 51 02, e-post: [email protected]
TORSDAG
Smedstadens Bridgeklubb, Östermalms IP, kl 13.15-17.15, 3/9–17/12
Ledare: Ragnhild Prytz, tel 51 29 56, e-post: [email protected]
FREDAG
Seniorcentrum, kl 09.00-12.45, 4/9-17/12
Ledare: Bengt Wall, tel 51 12 55, e-post: [email protected]
Mixed-DM
Mixed-KM spelas söndagen den 15 november kl 13.00-18.00 i Seniorcentrum.
Tävlingsledare Örjan Eriksson, tel 070 665 86 37, e-post: [email protected]
38
Jämför din
gamla
bank
med oss!
Sparbanken Rekarne återinvesterar lokalt.
Vi är stolta över att vara en lokal bank.
Att vi är lokala betyder att vi är nära dig
och att vi vet mer om din verklighet än
vad storbankerna gör.
Tillsammans med stiftelsen återinvesterar
vi varje år miljontals kronor fördelat på de
orter där vi är verksamma.
Vilken annan bank kan säga detsamma?
www.sparbankenrekarne.se
39
ESKILSTUNA / 016-15 80 40 / Kungsgatan 5
Varför inte ringa
Sveriges största
mäklare?
Du hittar oss på Kungsgatan 5
016-15 80 40
40
Konsult och uppdrag, Eskilstuna kommun, 2015, Tryck: Östertälje Tryckeri
FASTIGHETSBYRAN.SE