Sydsvenskt Näringsliv nr 4 2015

Nr 4.2015
Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Det behövs förändringar för att få bort trösklarna på arbetsmarknaden. 10
Kunskap är coolt 7
Femtonåringen som
klivit över ett sund 14
Ebba Busch Thor
om verklighet, energi, jobb
och Greater Copenhagen
10–11
a
s främst
n
e
n
o
i
g
Re
nskapsu
k
r
ö
f
ö
milj
retag.
ö
f
t
x
ä
v
l
l
i
och t
idéer föds där människor möts
Vad är en science park?
Morgondagens näringsliv idag
Science park är ett nationellt begrepp för en
verksamhet med aktiva länkar till ett universitet eller forskningscentra. En science park
uppmuntrar uppbyggnad av nya eller inflyttade
kunskapsintensiva företag. I en science park
arbetas det för att uppmuntra utbyte av
affärskunnande mellan företag.
0470-72 33 00
www.videum.se
Vem passar in?
Nätverksvilliga tillväxtföretag
Du som driver ett tillväxtorienterat företag
passar in hos oss. Du som har en vilja att på ett
eller annat sätt - själv eller genom dina medarbetare - samspela med Linnéuniversitetet och ser
nätverkande med andra företag som en utvecklingskraft är den perfekta hyresgästen i Videum
Science Park. Välkommen till Framtidsvägen!
ledare
”Sverige”-förhandlingen
Industri- och Handelskammaren.
Sydsvenskt Näringsliv utkommer med
4 nummer årligen.
A n s va r i g u t g i va r e Stephan Müchler, Handelskammaren.
r e da k t ö r – Ko n ta k t– Pr e n u m e r at i o n e r
Caroline Rundberg, Handelskammaren.
Tel 040-690 24 32.
[email protected]
A n n o n s e r Media Support AB,
Charlotte Blomfeldt. Mjöhultsvägen 62,
254 76 Allerum. Tel 042-12 43 00.
[email protected]
l ayo u t– Pro d u k t i o n Grafix Konsult AB,
Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö.
Tel 040-644 46 70. www.grafix.se
O m s l ag s bi l d Handelskammarens
Per Tryding träffade Ebba Busch Thor i ett
höstigt Stockholm. Den 26 november
kommer hon till Malmö Börshus som
huvudtalare på Handelskammarens
Höstmöte. Sidan 12–13.
Foto: Gustav Modeer Wiking.
V i påv e rk a r · V i s t ö de r · v i s a mm a nf ö r
Handelskammaren är en privat organisation
som arbetar i sydsvenska företags intresse.
Vi påverkar företagens villkor genom bland
annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom
service inom internationell handel och olika
utbildningar. Vi sammanför företag i olika
nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag
och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.
VÄXJÖ
HALMSTAD
KALMAr
KArLSKrONA
KrISTIANSTAD
HELSINGBOrG
MALMÖ
Handelskammaren
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
Tel 040-690 24 00
Fax 040-690 24 90
[email protected]
www.handelskammaren.com
Just nu pågår den så kallade Sverigeförhandlingen. Det handlar om en, med svenska
mått mätt, mycket omfattande investering i ny höghastighetsjärnväg. Projektet inleddes
under Almedalsveckan 2014 då den förra regeringen i elfte timme försökte rädda ansiktet i infrastrukturfrågor genom att lansera ”Sverigebygget”. Tanken var att binda ihop
Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg med höghastighetsjärnväg
som klarar 320 km/h. Finansieringen var tänkt att ske i samverkan med kommuner och
regioner som genom bl a expanderat bostadsbyggande skulle skapa framtida tillväxt
och därmed också offentliga intäkter. Förhandlingsmän utsågs och projektet kom igång.
När den nya regeringen tillträdde tog man över projektet. Förhandlingarna fortsatte,
men projektet döptes om till Sverigeförhandlingen. Exakt hur finansieringen skall gå till är ännu inte klarlagt, utan fokus i debatten har
legat på frågan om var den nya järnvägen skall byggas. Från Jönköping ner mot Hässleholm och Malmö finns nämligen två alternativ,
ett västligt via Värnamo och ett östligt via Växjö. Handelskammaren
har tagit ställning för det östliga alternativet eftersom man längs den
korridoren finner fler människor och därmed större tillväxtpotential.
Dessutom vore den dragningen, i kombination med kompletterande
öst-västliga anslutningsförbindelser, betydlig gynnsammare för östra
Småland och Blekinge som i dag har en väsentlig sämre tillgänglighet
än övriga delar av den södra landsänden.
Men att kalla projektet Sverigeförhandlingen är egentligen fel, för
det handlar om att binda ihop Stockholm med Malmö och Göteborg.
Vad hände med Västkusten? Längs korridoren Oslo-GöteborgMalmö-Köpenhamn finns fler människor än någon annanstans i
Norden. Här finns dessutom den starkast växande vägtrafiken
i landet.
På direkt fråga från Handelskammaren har företrädare för såväl förra som nuvarande
regering svarat att någon höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Malmö inte finns
i planerna eller ens på ritbordet. Detta trots att man knappast kan undgå att känna till
att här finns den största tillväxtpotentialen. Någon ”Sverigeförhandling” är det uppenbarligen inte tal om, utan en ”Stockholmsförhandling” som skall betalas av regioner och
kommuner på ”landsorten”.
Givetvis kommer en höghastighetsjärnväg, om den byggs på rätt
ställe och om den kompletteras med kloka anslutningsförbindelser,
att bidraga till ökad tillgänglighet och därmed tillväxt i flera områden. Men det är frapperande att se regeringens totala fokusering
på att det är Stockholm som skall göras än mer tillgängligt, trots att
den största potentialen finns på annat håll i landet.
Infrastrukturminister Anna Johansson borde ta initiativ till en
”Skandinavienförhandling”, en höghastighetsjärnväg från Oslo
via hennes hemstad Göteborg och vidare ner längs Västkusten hela vägen till Köpenhamn. I Norge torde man vara
mycket intresserade och dessutom kanske man skulle
kunna få ny fokus på bygget av en välbehövlig andra
Öresundsförbindelse, den mellan Helsingborg och
Helsingör. Vad väntar du på Anna?
Vad hände med
Västkusten?
Längs korridoren
Oslo-GöteborgMalmö-Köpenhamn finns fler
människor än
någon annanstans i Norden.
Foto: Lars Lydig
ISSN 0 2 8 4 -14 6 0 © 2015 · Sydsvenska
Stephan Müchler, VD
Handelskammaren
3
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
i korthet
Flygplatsorder till Lammhults Design Group
Visma skriver avtal
med Bokus
l Visma har nyligen tecknat
avtal med Bokus, en av de
största återförsäljarna av böcker
på nätet. Avtalet innebär att
Visma nu kan erbjuda små och
medelstora företag att handla
litteratur från Bokus till förmånliga priser.
Trelleborg
förstärker inom
marina
fendersystem
l Som ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom
attraktiva marknadssegment
har de slutfört förvärvet av USAbaserade Maritime International
Inc. Företaget designar och
tillverkar marina fendersystem
och andra tillbehör för användning vid kaj. Förvärvet stärker
Trelleborgs position inom förtöjning, dockning och förankring i
Nordamerika och därmed Trelle­
borgs globalt ledande position.
Maritime International Inc. har
sitt huvudkontor och största
produktionsanläggning i Louisiana. Försäljningen sker främst
i Nordamerika och uppgår till
cirka 200 MSEK årligen.
Svart och
ekologiskt från
Ramlösa
l Lakritsfabriken startades av
Martin Jörgensen 2011 och har
vuxit snabbt. De har bland annat
fått utmärkelsen Årets marknadsförare på Guldkärnangalan
i Helsingborg. Idag har de distributörer i hela Skandinavien
samt Storbritannien, Tyskland,
USA och Österrike.
4 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
l I europeisk konkurrens har Lammhults Design Group tagit hem en
order värd 5 miljoner norska kronor. Det är 1700 sittplatser till den nya
terminalen på Gardemoen som ska levereras av koncernens norska
dotterbolag. Möblerna är en ny version av de terminalmöbler som man
levererade redan till flygplatsens premiär 1997.
Stark dollar ger
rekord i sågverksbranschen
l En stark dollar och hög efterfrågan på pappersmassa gav ett
resultat på rekordnivå för Södra
under årets två första tertial.
Rörelseresultatet ökade till 1,66
miljarder kronor, en förbättring
med 648 miljoner kronor från
samma tid 2014. Detta trots
att sågverksbranschen har det
fortsatt trögt med lönsamheten.
Fortsätter det som nu kommer
det att bli ett historiskt starkt
helårsresultat.
Finja –
självförsörjande
på grön el
l Utanför Sollefteå pågår
stomresningen av Finjas två
vindkraftverk, förvärvade i fjol.
Med dessa kommer Finja bli helt
självförsörjande på grön el. När
de 94 meter höga tornen, de
124 ton tunga maskinhusen och
rotorbladen med en diameter på
112 meter är på plats ska verken
anslutas till elnätet och Finja
börja bidra till Sveriges mål – att
öka produktionen av förnybar
energi. Produktionen motsvarar
el för drygt 11 000 hushåll/år.
Karlshamn
räddar Brisbane
l Wapro AB i Karlshamn har
sålt den största backventilen någonsin, dessutom i två
exemplar, till den australienska
staden Brisbane. Ventilen ska
installeras för att hindra katastrofala översvämningar från
Brisbane River. Wapro AB har
tretton anställda i Karlshamn
och har ett dotterbolag i USA.
Alfa Laval minskar
jäsningstiden
Master i informationslogistik
l Alfa Laval i Lund har fått en
60-miljonersorder från en multi­
nationell bryggerikoncern. Det
handlar om en processlösning
som minskar jäsningstiden med
uppemot 30 procent och som
kommer att installeras på en
av bryggeriets indiska anläggningar nästa år. Ordern handlar
om en unik teknologi och en
komplett processlinje.
l CiL i Ljungby har den första
masterutbildningen i Sverige
som är helt inriktad på digital
business och utveckling av
digitala affärsmodeller startat.
Syftet är att deltagarna ska
hjälpa den svenska industrin
med digitalisering. Utbildningen
sker i nära samarbete med
näringslivet, bland annat genom
gästföreläsningar och cases.
Förlust vänt till vinst
l Byggkeramikföretaget CC Höganäs spår en fortsatt god
utveckling när man nu åter går med vinst efter några tunga år.
Bakom framgången ligger besparingar och effektiviseringar och
det faktum att marknaden tog fart förra året. Företaget omsätter
cirka 400 miljoner kronor per år och har 130 medarbetare.
Flextrus
erbjuder popp
l Flextrus erbjuder en ny teknologi för lättöppning av flexibla
förpackningar. Innovationen är
baserad på ett enkelt koncept
med en luftbubbla som hjälp att
enkelt öppna en förpackning
när bubblan trycks sönder. Vid
öppning hörs ett litet “popp”
som gör förpackningen kul för
konsumenten och garanterar att
innehållet inte har manipulerats.
PopPack har för innovationen
fått Packbridges Easy Open
Award och Packaging Innovation Award for Creative Technology på Japan Pack 2015.
2,6 miljoner
tog färjan
l Scandlines linje Helsingborg–Helsingör kan se tillbaka
på ett lyckat tredje kvartal 2015.
Under perioden ökade antalet
transporterade bussar och
lastbilar med 8 respektive 4
procent. Totalt hade man under
tredje kvartalet 2,6 miljoner passagerare jämfört med 2,5 under
samma period 2014.
Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till [email protected] Dessa kan också skickas till
Caroline Rundberg, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!
På nytt jobb
Clinton och
Lundabolag gör app
l Mjukvaruföretaget Qlik går
samman med Bill Clintons initiativ, Clinton Global Initiative, för
att lösa världens vattenkriser.
Tillsammans lanserar de inom
kort en app som synliggör bristen på grundvatten i världen.
Wanted: 100 personer
l I januari öppnar Quality Hotel View i Hyllie och hotellet behöver nu anställa hundra personer. Redan idag finns ledningsgrupp
och avdelningschefer på plats. Sammanlagt arbetar femton
personer med att förbereda öppningen. Nu letar man också efter
allt från bartendrar till servitörer, receptionister, städpersonal och
konferensvärdar.
l LinSon har fått en stororder
från den norska travbanan Harstad Travpark. Beställningen
omfattar ett nytt informationssystem med elektronisk tidtagning och informationsdisplayer.
LinSon har huvudkontor i Åled
strax utanför Halmstad och filial
på Solvalla i Stockholm.
Goda tider för Inwido
l Fönstertillverkaren Inwido
ökar omsättningen för årets
tredje kvartal till 1,32 miljarder
kronor. Samtidigt meddelas att
koncernen lägger ner två fabriker
men köper en brittisk verksamhet. Bäst går det på de svenska
och danska marknaderna medan
efterfrågan sjunker i Norge. Koncernens rörelseresultat ökade
under perioden med 14 procent
till 195 miljoner kronor (171),
det bästa resultatet i ett kvartal
någonsin för Inwido.
Apsis expanderar
i Asien
l Malmöbaserade Apsis, specialiserade på marknadsföring
via e-post, ökade omsättningen
2014 med 20 procent. Bland
annat har man utvecklat verksamheten i Singapore och i
Hong Kong men siktar även på
expansion i Europa. Apsis har
idag kunder i 50 länder. Under
2015 anställde företaget över 30
personer, framför allt inom försäljning och produktutveckling.
Malmökontoret sysselsätter
idag drygt 100 personer.
Information för trav
Hederpris till
Stordalen
Assa Abloy
förvärvar och flyttar
l Assa Abloy Entrance Systems har tecknat ett avtal om
förvärv av franska Nergeco.
Nergeco har runt 150 anställda
och räknar med att omsätta
cirka 325 miljoner kronor i år.
Huvudkontor och produktionsanläggningar finns i Dunières,
Frankrike. Köpet stärker Assa
Abloys ledande position inom
automatiska entrélösningar.
Under nästa år flyttar Assa
Abloy Entrance Systems huvudkontorstjänsterna från Malmö till
Landskrona. I juni 2016 kommer
de ha 300 anställda i staden.
l Under den årliga konferensen
Hotel Investment Conference
Europe i London fick Petter A.
Stordalen ta emot det ärofyllda
priset ”The Hot.E Hall of Fame
Award” för sitt arbete med
Nordic Choice Hotels och företagets miljö- och hållbarhets­
engagemang. På plats fanns 300
av Europas ledande hotellaktörer
från 30 länder. ”The Hot.E Hall of
Fame Award” delas ut av Burba
Hotel Network som är världens
största konferensarrangör
för hotellbranschen med 120
arrangemang årligen över hela
världen. Hederspriset är instiftat
för att erkänna en investerare,
utvecklare eller hotellchef för sin
positiva inverkan på den euro­
peiska hotellbranschen.
Rekord för Litauenresenärer
l Det har varit en bra sommar för färjelinjen mellan Karlshamn och
Klaipeda. I juli reste rekordmånga 14 000 passagerare med de nya större
färjorna som DFDS satte in för ett år sedan. Även på fraktsidan ses en
viss ökning. På DFDS Seaways tror man att ökningen hänger ihop med
att Litauen sakta men säkert blivit mer lockande som turistmål.
Petter Stordalen
l VISMA Spcs har fått en ny
VD. Det är Daniel de Sousa som
tar över rodret. Daniel kommer
senast ifrån VISMA Commerce i
Stockholm.
l Anna Horvath har tillträtt VDposten på studentkonsultbolaget
Lunicore. Om ett och ett halvt år
får hon lämna posten, oavsett
hur bra det går. Det är en del
av bolagets strategi att vara en
skola för framtiden. Anna har
tidigare bl a varit försäljningschef
på bolaget.
l Ny VD i Länsförsäkringar
Kalmar län är Anna Blom. Anna
kommer närmast från LRF Konsult, där hon varit regionchef
och har tidigare arbetat som
bankchef, samt inom bank- och
försäkringssektorn som jurist.
Anna Blom efterträder Anders
Karlsson som går i pension efter
närmare 40 år inom bolaget.
Nytt från
Eurochambres
l Handelskammarens VD
Stephan Müchler har valts till
en av tre deputy president (vice
ordförande) i handelskamrarnas
europeiska samarbetsorganisation – Eurochambres. Euro­
chambres räknas som en av de
tyngsta näringslivsorganisationerna i Bryssel och representerar
handelskamrar från hela Europa
med sammantaget 20 miljoner
medlemsföretag.
Under året har Müchler lett en
strategisk utvecklingsgrupp inom
Eurochambres som föreslagit
förändringar och förnyelser inom
organisationen, bl a förstärkning
av de privata handelskamrarnas
roll. Dessa förändringar antogs
också vid Eurochambres Plenary
Assembly (årsmöte) i Luxemburg
den 16 oktober i år.
– Det känns väldigt inspirerande att få representera och
bidraga till att utveckla Euro­
chambres. Eurochambres är en
tung spelare i Bryssel som ger
oss viktiga kontakter på högsta
nivå, säger Stephan Müchler.
Richard Weber från de tyska
handelskamrarna omvaldes till
president.
5
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Handelskammarens Kalendarium
l Handelskammaren arrangerar runt 200 seminarier, möten och
utbildningar om året i Sydsverige. Detta för att öka medlemsföretagens
konkurrenskraft och verka som en arena för nätverk. Komplett utbud
och anmälan finns på handelskammaren.com/kalendarium
11/11
12/11
12/11
13/11
17/11
17/11
18/11
18/11
18/11
19/11
20/11
23/11
23/11
24/11
24/11
Konsten att leda en styrelse, Malmö
Praktisk remburshantering, Malmö
Företagsbesök hos PERI, Halmstad
Sydsvenska Upphandlingsnätverket, Malmö
Praktisk avtalsskrivning, Malmö
Inköpsnätverket – Vi besöker Staples, Växjö
Praktiskt hantering av exportdokument, Växjö
Search Heroes, Malmö
Arbetsrätt från anställning till avsked, Malmö
Nya regler om psykosocial arbetsmiljö och tragedin i Krokom,
Växjö
Handelskammaren Agenda Blekinge, Ronneby
Juridik och riskanalys för styrelseledamöter, Ängelholm
Rundabordssamtal om Cirkulär ekonomi, Malmö
Använder du rätt leveransvillkor?, Kristianstad
Nya regler för psykosocial arbetsmiljö och tragedin i Krokom,
Malmö
25/11 Affärsmöjligheter och det ekonomiska läget i Centralasien,
Ryssland och Ukraina, Malmö
25/11 Så lyckas du med dina internationella avtal, Malmö
26/11 Handelskammarens Höstmöte 2015, Malmö
30/11 Att Styra med nyckeltal, Växjö
30/11 Nya regler för godstransporter NSAB2015, Helsingborg
1/12 Lär dig tulldeklarera vid import!, Malmö
1/12 Hur får man alla att dra åt samma håll?, Malmö
1/12 Allt du behöver veta om Tyskland och den tyska affärskulturen,
Växjö
2/12 Viktiga hållpunkter vid utformning av ett anställningsavtal, Lund
2/12 Nya regler för godstransporter NSAB2015, Växjö
3/12 Så vårdar du företagets viktigaste tillgång – varumärket, Malmö
4/12 Nya regler för godstransporter NSAB2015, Malmö
5/12 Toppmöte vid Vida Arena, Växjö
8/12 Kan jag bli rik på mitt företag?, Malmö
9/12 Made in Sweden, eller hur? En kurs om ursprungsregler och
frihandelsavtal, Helsingborg
9/12 After Work på Casino Cosmopol, Malmö
10/12 Adventsmingel med Mickes Viltrökeri, Växjö
14/12 #BliDigitalSmart, Malmö
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Höj kompetensen inom
internationell handel
l Vår diplomutbildning omfattar sex fristående utbildningar som
tar upp ämnen inom internationell handel, t ex tullregler vid import
och export samt leverans- och betalningsvillkor. Efter att
ha genomgått utbildningarna avslutas
diplomutbildningen
med ett prov innan
diplomet delas
ut. Utbildningarna
genomförs runt om
i Sydsverige och
deltagarna väljer
själva någon av
kurs­orterna som vi
erbjuder. › handelskammaren.com/
diplomutbildning
6 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Toppmöte på
och utanför isen
Vilket nätverk
passar dig?
l Välkommen till Vida Arena där
vi nätverkar över regionsgränserna
Kronoberg–Kalmar–Blekinge.
Träffen inleds hos Avalon Innovation där vi får en presentation
av både Avalon Innovation och
Växjö Lakers. Efter föredragen går
vi till Vida Arena för en grillbuffé
och derbyt mellan Växjö Lakers
och Karlskrona HK. Ta med dig
kollegorna, eller varför inte din
respektive eller en kompis, som är
intresserad av en spännande eftermiddag och en rafflande hockey­
match! › handelskammaren.com/
kalendarium
l I våra temabaserade nätverk
delar specialister med sig av sin
kompetens och deltagarna byter
erfarenheter med varandra. Detta
är våra specialnätverk: HR, offentlig upphandling, Unga Ledare,
Asia Business Club, Baltic Sea
Business Network, Trade Network,
Inköpsnätverket och Tankesmedjan som fokuserar på utmaningar
inom hållbarhetsområdet.
› handelskammaren.com/nätverk
Julladda med AW på Casino Cosmopol!
l Tanken är enkel. Kom och träffa andra intressanta personer
över ett glas med lite tilltugg. Ta med dig kollegorna eller varför
inte din respektive eller en kompis som är intresserad av ett bra
mingel. Denna gång träffas vi på Casino Cosmopol. Mat och
dryck till förmånliga priser. › handelskammaren.com/kalendarium Vi ses!
Nya regler om
psykosicial arbetsmiljö och tragedin
i Krokom
l Arbetsmiljöverkets arbete med
ett nytt regelverk sätter ett allt
större fokus på ditt företags arbete
med social och organisatorisk
arbetsmiljö. Något som även det
uppmärksammade Krokom-målet
(där en socialsekreterare begick
självmord efter att ha känt sig
utsatt för trakasserier av cheferna)
satte fokus på. Seminariet belyser
de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket och ger dig praktiska
råd om vad du bör tänka på för
att hantera dessa frågor korrekt
rent juridiskt. Välj mellan Växjö
den 19/11 och Malmö den 24/11.
› handelskammaren.com/
kalendarium
Nya regler för
godstransporter
NSAB 2015
l Välkommen på informationsmöte om hur de nya reglerna
påverkar dig som anlitar speditörer
vid transporter av ditt gods men
även hur speditörerna påverkas.
Du får en genomgång av skillnaderna mellan nuvarande regelverk
NSAB 2000 och NSAB 2015.
Nya NSAB 2015 reglerar rättig­
heter och skyldigheter mellan
godsägaren och speditören och
är Nordiska speditörsförbundets
allmänna bestämmelser. Mötena
hålls i Helsingborg den 30/11,
Växjö den 2/12 och i Malmö den
4/12. › handelskammaren.com/
kalendarium
Sveriges Bästa Lärare 2015, Micael Hermansson
Mycket har hänt sedan Micael tog emot titel
som Sveriges Bästa Lärare 2015. Han har fått
besök av både Fridolin och Kinberg Batra, hållit
flera föredrag runt om i Sverige och utomlands.
Han har också blivit nominerad till ytter­ligare
ett lärarpris; Guld Äpplet, och dessutom blivit
erbjuden att göra ett TED talk.
Priset som Sveriges Bästa Lärare
har betytt mycket för Micael och
bemötandet från omgivningen
har varit positivt.
– Ett pris betyder inte så
mycket, förrän man själv har
fått det. Efter att ha jobbat som
lärare i 30 år kom priset som en
blixt från klar himmel. Det gav
mig ett nytt självförtroende. Det
är en titel som aldrig går bort
och jag ska fortsätta leva upp
till det.
Grej of the day
Micael är grundaren bakom
fenomenet “Grej of the day”
(Gotd). Gotd är en serie minilektioner som ger elever fakta,
kuriosa och kopplingar om ett
ämne. Metoden har inte enbart
blivit populär på skolor runt
om i landet, utan även på Facebook där Gotd-gruppen har över
26 000 medlemmar.
Du inspirerar många med arbetet kring ”Gotd”, vart hittar du
själv din inspiration?
– Jag har nog fått en skada i
huvudet. Jag kan inte se ett tvprogram utan att tänka ”detta
borde jag ha med” eller som när
jag bytte en CD skiva i bilen och
kom på att ”Beethoven har vi
inte haft”. Jag gör långa listor
i huvudet. Det finns så enormt
mycket inspiration att jag behöver fler dagar på året och fler
lektioner för att hinna med allt.
Ministerbesök
Micael har också fått besök av
Gustav Fridolin och Anna Kinberg Batra. Båda var intresserade av att se hur Gotd fungerar
i praktiken. För Gustav höll han
Nyfikenhet är
också en bra
egenskap;
våga testa nya
grejor och våga
misslyckas.
Faktaruta/
Personliga frågor
Boktips: Alla Malcolm
Gladwells böcker
Gör på fritiden: Styrketränar,
lyssnar på musik och tittar på
film. Sen frågesport så klart.
Önskar att du kunde: Att
jag hade någon promille av
teknisk känsla
Favoritplats? Jag måste nog
säga att sist jag var på Malmö
Stadion under Champions
League var det en väldigt
mäktig och underbar känsla.
en inspirationsföreläsning och
Anna kom till Micaels klassrum.
– Anna besökte oss i två
timmar. Hon var väldigt imponerad över att man kunde hålla det
så kort och enkelt, men också av
engagemanget hos eleverna. Jag
är väldigt glad över det visade
intresset.
Micael har blivit en förebild
för andra lärare, vilket inte minst
syns på hans Facebook sida, men
vad tycker han själv utmärker en
bra lärare?
– Att eleverna känner att man
står för vad man säger. Det finns
någon slags fingertoppskänsla,
ungefär som bollkänsla. Vad
är det som gör att folk lägger
undan det de sysslar med för
att istället lyssna? Du ska kunna
ditt ämne men också kunna
översätta det till rätt nivå så att
eleverna förstår och tycker det är
intressant. Nyfikenhet är också
en bra egenskap; våga testa nya
grejor och våga misslyckas, säger
Micael.
Har du något bra lärarminne
som du vill dela med dig av?
– Efter 30 år finns det många!
För ett år sedan satt jag en
fredag och hade planeringstid
inför den kommande veckan.
Plötsligt knackade det på dörren
och där stod tre blyga tjejer från
klass 1. Ingen av dem vågade
säga något, tills en sa: ”Hej
Micke, min bror går i din klass.
Han har berättat om Gotd och
om en viss Marie Curie? Kan du
ha Gotd för oss nu?”
Jag bjöd in dem i klassrummet
och körde samma Powerpoint
som tidigare, fast översatte det
till en åttaårings nivå. Jag pratade lite om radioaktivitet och
nobelpriset. De satt och stirrade,
lika blyga och nickade. ”Micke
får vi komma nästa fredag
också?” Självklart fick de det.
Framtiden ser ljus ut för
Micael. Han håller på att starta
ett företag som kommer att ge ut
ett nytt läromedel i januari. Han
har under de senaste månaderna
gått ner i tid och undervisar nu
2–3 dagar i veckan för att hinna
med alla projekt vid sidan om.
Allt detta för att se en fortsatt
spridning av budskapet ”Kunskap är coolt”.
Sarah Mesch
sarah.mesch
@handelskammaren.com
7
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
r Nellsjö
Foto : Roge
Kunskap är coolt
Infrastrukturkommissionen bestående av Björn Hasselgren, KTH, Stefan Attefall (KD) tidigare
bostadsminister, Pia Kinhult (M), tidigare regionråd i Skåne, Allan Larsson (S) tidigare finansminister och Maria Wetterstrand (MP), tidigare språkrör, har under 2015 undersökt modeller
för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar. Sverige har jämfört
med flera andra länder kraftigt underinvesterat i infrastruktur under många år.
hetståg från Stockholm till Oslo
och sydöstra Sveriges livsnerv väg E22.
E22 –
Sveriges
mest
hållbara
väg?
Kommissionen har studerat
alternativa finansieringsformer
och modeller för att kunna öka
byggtakten och bygga mer infra-
struktur för mindre medel. För
att belysa möjligheterna och
utmaningarna har man valt två
nationella exempel; höghastig-
Den gröna vägen
Väg E22 har kommissionen
identifierat som ett intressant
objekt av framförallt två skäl.
För det första behöver Sverige
ett mer robust vägnät. För det
andra har Sydöstra Sverige
ingen väl fungerande järnväg
och lider av stora tillgänglighetsproblem. För att hitta nya möjligheter till finansiering, främja
innovation och hållbarhet föreslår kommissionen en elektrifierad väg E22. Det skulle bli den
första gröna motorvägen i Sverige. En elektrifierad motorväg
öppnar upp för hållbara transporter av den tunga trafik som
trafikerar sträckan idag.
På en slutkonferens i Stock-
holm den 28 oktober presenterade Infrastrukturkommissionen
sina resultat och förslag. På
plats var bland annat Nicolas
Hassbjer, ordförande i E22 AB
och infrastrukturminister Anna
Johansson (S) kommenterade
kommissionens
slutsatser.
Harald Hjalmarsson (M) oppositionsråd Västerviks kommun,
tillika styrelseledamot i E22 AB
sa: ”Vi har inte kapacitetsproblem utan tillgänglighetsproblem” ”…om det är områden
som eventuellt är hetare än
just E22:an, satsa näringslivets
pengar eller pensionsmedel där
och använd våra skattemedel
där vi behöver skapa tillgänglighet”.
Lisa jedlid
lisa.jedlid
@handelskammaren.com
BostadStorstad –
Handelskammarens
nya index över
bostadsbyggande
Mycket av debatten kring bostäder fokuserar
på storstadsområdena men det saknas en
överblick av utvecklingen och nyansskillnaderna mellan Sveriges tre storstadsområden.
Handelskammaren har tagit fram ett bygg­
index – BostadStorstad som syftar till att ge
en snabb sammanfattning av den aktuella
nybyggnationen.
Det första indexet släpptes nu i
oktober och resultatet visar att
det är en byggboom vad gäller
lägenheter i Skåne. De senaste
24 månaderna har tillväxten av
lägenhetsproduktionen i Skåne
ökat med 142 procent. Samtidigt som Stockholms län och
Västra Götaland har en tillväxt
på 56 procent respektive 20 procent. Skånes byggboom kommer
dock från en låg nivå. Tittar man
på antalet nybyggda lägenheter
efter befolkningsökning byggs
det en ny lägenhet per tre nya
8 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
stockholmare. I Skåne och Västra
Götaland är samma siffra en per
fyra.
När det gäller villor och
småhus ser det lite annorlunda
ut. Stockholm har en mindre
befintlig mängd villor än både
Skåne och Västra Götaland. Det
byggs dessutom betydligt fler
villor i Västra Götaland per tusen
inflyttande än i Skåne och Stockholm. Där byggs det 92 villor per
tusen nyinflyttade mot 70 villor
per tusen nyinflyttade i de andra
storstadsområdena, vilket är en
väsentligt högre byggtakt gällande villor.
Stockholm har högst snittbyggkostnad bortsett från
markpriserna. En ny lägenhet i
Stockholm kostar 32 000 kr/kvm
mot 29 000 kr/kvm i de andra
storstadsregionerna. Man bygger
dessutom mycket större lägenheter i Stockholm än i de andra
storstadsområdena vilket leder
till att en genomsnittslägenhet
har ett produktionspris som är
300 000 kr högre i Stockholm
än i Skåne. Nästa BostadStorstad
kommer ut i slutet av året. Håll
utkik!
Jessica Ulfgren
jessica.ulfgren
@handelskammaren.com
Elektronikcentrum i Halmstad
Testarena som förenar
Nu har dörrarna slagits upp
till Elektronikcentrum i Halmstad (ECH). ECH är en del av
Högskolan i Halmstad som
skapats i samverkan med
näringslivet. Anläggningen är
en mötesplats där innovation,
utbildning och forskning inom
området elektronik främjas
genom utvecklade laborativa
miljöer.
Stella Erlandsson som är koordinator på Högskolan i Halmstad berättar att tanken bakom
projektet är att tillsammans med företag och
näringsliv samverka och jobba mot gemensamma mål för att främja utveckling och öka
kunskaperna inom elektronikområdet. ECH
gör att regionen, och hela Sverige, blir mer
konkurrenskraftigt på den globala teknikmarknaden.
– ECH erbjuder resurser i form av elektroniklaboratorium, testanläggning och laborativa miljöer. Tillsammans
vill vi främja innovation,
utbildning och forskning.
För näringslivet är det
viktigt att ha tillgång
till detta, då ”Internet
of Things” byggs in i allt
fler produkter.
Uppkopplingen ökar
Tillväxten inom elektroniksektorn är enorm
och det beräknas finnas
mer än 50 miljarder uppkopplade elektronikenheter i världen år 2020.
– Det finns enorma
möjligheter inom elektronikindustrin
men
det innebär också stora
utmaningar. Produkterna
måste funge­
ra tillsammans och inte störa eller
stöta ut varandra. Detta
är viktigt, speciellt när man utvecklar produkter för till exempel vård- och sjukhusmiljöer, berättar Stella.
I det framtida arbetet ser Stella att samarbetet kommer öka genom att de olika parterna får en arena att mötas. Forskare, studenter och företagare ska få det lätt att träffas och tillsammans stimulera utvecklingen
av nya produkter. Allt detta med visionen att
Teori och verkligt test i testkammaren för deltagarna i
första kursomgången.
Tillsammans vill vi främja innovation, utbildning och forskning. För
näringslivet är det viktigt att ha
tillgång till detta, då ”Internet of
Things” byggs in i allt fler produkter.
skapa en synlig och stark innovationsarena
inom elektronik i syfte att öka kunskapen,
skapa intresse och stärka konkurrenskraften
hos regionens företag.
Vad säger näringslivet?
En av ECH’s huvudpartners är HMS AB som
tillverkar industriella elektronikprodukter.
– Vi såg ett stort internt behov av att
kunna testa våra produkter på en anläggning nära oss. Samarbetet med ECH har gjort
att vi kan testa alla våra produkter med en
regional koppling och behöver inte åka långa
sträckor, säger Magnus Hansson, Utvecklingschef på HMS AB.
Det framtida samarbetet mellan ECH och
HMS AB ser ljust ut.
– Förutom att utföra tester, så vill vi stärka
kopplingen mellan oss, övriga näringslivet
och högskolan. Vi vill fortsätta att ha ett
samarbete med högskolan och ta del av den
forskning som sker. Möta nya personer och
utbyta idéer samt skapa en god relation med
studenter, som är en viktig del av vår rekrytering, berättar Magnus.
Sarah Mesch
sarah.mesch
@handelskammaren.com
9
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
EBT och livet efte
Det händer att politiker får smeknamn av väljarna, ibland i form av förkortningar.
De mest kända är FDR (Franklin D Roosevelt) och JFK. När dessa uttalas låter
det nästan som att de representerar hela institutioner. Trots betydligt kortare
karriär har Ebba Busch Thor redan förärats med sin motsvarighet, åtminstone i
sociala medier, där hon kort och gott kallas ”EBT”.
Hon är faktiskt så pass ny i rollen som partiledare att
hon inte hunnit få alla sina böcker och annat referensmaterial på plats i det nya tjänstrummet. Fast
det har funnits annat att göra i om man uttrycker
det försiktigt. Både nybliven partiledare och nybliven
mamma måste vara ett rekord.
Och det blev inte direkt någon smygdebut på
Kristdemokraternas årsmöte, rikstinget. En majoritet
beslutade att rösta emot DÖ, decemberöverenskommelsen. Och den nya partiledaren tog direkt takt-
10 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Vi har en
tydlig och
ordnad
politisk
process.
pinnen och deklarerade att denna därmed tillhörde
historien. Övriga alliansledare hakade på och nu är
läget plötsligt...ja vadå? Hur ser livet efter DÖ ut?
Inget kaos efter DÖ
Själv har hon en klar bild.
– Jag tycker det är anmärkningsvärt att så många
pratar om kaos. För det är det inte. Vi har en tydlig
och ordnad politisk process i Sverige, säger Ebba.
Hon noterar för sin del regeringspartierna inte
EBT om...
Ideologi och
verklighet
”Vårt partis ideologi finns
ju i namnet, vi är kristdemokrater. Det betyder
frihet för den enskilde
kombinerat med ansvar för
våra medmänniskor. Det är
vår kompass som vi har för
att navigera i verkligheten.
Det finns ett släktskap med
Angela Merkels tyska kristdemokrati.”
Foto: Gustav Modeer Wiking
Energifrågan och
nedlagd produktion
er DÖ
har helt lätt att komma överens sinsemellan och tar
fasta på regelverket där det är regeringen som har
uppdraget att lägga fram förslag.
– I det här läget är det viktigt att regeringen tar
detta ansvar och lägger förslag som har potential
att antas av Riksdagen.
Men hon avvisar inte överenskommelser mellan
Alliansen och regeringen. Ett färskt exempel är flyktingkrisen.
– Vi har en situation som kräver en flyktingpolitik
med både hjärta och hjärna. Vi har som land ett
ansvar att hjälpa dem som flyr men Sverige har tagit
ett långt större ansvar per capita än någon annan i
EU och det klarar vi inte på sikt.
Hon lyfter fram att kristdemokraterna har drivit
kraven på att skapa tillfälliga uppehållstillstånd
mycket hårt.
Även om trycket med tusentalet flyktingar om
dagen så småningom minskar så tror hon inte att
invandringen och integrationspolitiken kommer att
återgå till situationen före flyktingkrisen.
– Nej, vi måste förändra politiken. Integrationspolitiken har präglats av att vi välkomnar hit, men
vi välkomnar inte hem. Det behövs en rad förändringar för att få bort de höga trösklarna på arbetsmarknaden.
Konkret nämner hon delar av arbetsrätten och
undantag från LAS turordningsregler.
– Och vi måste på allvar komma
bort från uppfattningen att politiker
ska skapa jobben. Industrikansler och
traineejobb är inte lösningen, utan lösningen är företag som växer. Det är fortfarande för svårt att starta företag och
snabbväxande företag behöver kunna få
kapital och inte minst tillgång på kompetens.
”Det är problematiskt
att skapa en energikommission som regeringen
direkt rundar med höjd
effektskatt. Att regeringen
höjde effektskatten var ett
av de skadligaste besluten
för energiförsörjningen de
fattat och är oerhört allvarligt. Vi behöver energi även
när vinden inte blåser och
solen inte lyser.”
Industrikansler
och traineejobb
är inte lösningen,
utan lösningen är
företag som växer.
Ung kvinna och ledare
Det är ingen tvekan om att hon vill lyfta
fram sitt parti som företagsvänligt. Och hon utstrålar starkt engagemang för företagens villkor. Men
politik är inte bara sakfrågor, utan också process
och ledarskap. Som ung, kvinnlig ledare får hon
ofta frågan vad det innebär att vara just ung och
kvinna som ledare.
– Jag jobbar på att bli äldre, skrattar hon, och
tillägger snabbt att hon inte tror på ett ledarskap
som fokuserar på vad man representerar, utan på
sakfrågor och resultat.
Hon berättar att hon fått konkreta kvitton på den
inställningen under karriären.
– Jag har förhandlat många budgetar och resultaten blir bättre om man fokuserar på resultat och
sakfrågor och inte på att man ska få något för att
man representerar en viss grupp och behöver bli
lyssnad på, konstaterar hon.
Fast att hon inte blir lyssnad på är nog ingen risk.
EBT har många förslag och verkar veta hur de ska
nå fram.
Per Tryding
per.tryding
@handelskammaren.com
Greater Copenhagen
och Skåne
”Jag tycker Skåne är
”great enough” egentligen,
men det viktiga är såklart
innehållet. Öresunds­
regionen är en fjärdedel
av hela Danmarks och
Sveriges BNP och är en
viktig tillväxtregion. Öresundsregionen är också ett
gott exempel på hur vi kan
växa när vi öppnar våra
gränser.”
Yrkesutbildning
och jobb
”Vi har för stort glapp
mellan utbud och den
kompetens som företagen
behöver. Vi behöver mer
yrkesutbildning och lärlingsjobb. Att få lära sig
jobbet på jobbet.”
11
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Minskat avtryck
i Perstorps spår
Perstorpsbyggstenarna finns
nästan överallt utan att vi som
konsumenter känner till det.
I blöjor, kosmetik, djurfoder, färg
och så vidare. Att verksamheten
rullat på sedan 1881 vittnar i sig
om uthållighet. Men som ledord
för bolaget omfattar ”uthållighet”
också säkerhet, miljöpåverkan
och samhällsengagemang.
Perstorp har som vision ”att
bidra till en bättre och mer hållbar värld genom att leverera
innovativa kemiska lösningar till
kunderna” och jobbar med det
på bred front. Stort fokus läggs
på att minska kolfotsavtrycket,
alltså hur mycket växthusgasutsläpp en vara eller tjänst ger.
Målet är att minska avtrycket
på både produkter och tjänster,
inklusive transporter.
– Kemiindustrin står bara för 5
procent av det totala användandet av fossilt kol, resten går till
energianvändning. Själva kemikaliekolanvändningen kommer
inte att rädda världen om vi
håller den nere men vi kan bidra
genom att reducera kolfotavtrycket, säger Stefan Lundmark,
Adj. Professor/Principal Scientist
på Perstorp.
De senaste åren har bolaget
fått ner energianvändningen
med 5 procent och det pågår ett
kontinuerligt arbete för ytterligare sänkningar.
– Merparten av ångan och
energin som driver våra processer här på fabriken kommer från
ickefossilt bränsle, taget inom en
nära radie från fabriken. Nyss
dubblade vi kapaciteten för våra
koldioxidneutrala drivmedel när
vi köpte en produktionsenhet för
biodiesel i Norge. Det optimala
vore att lyckas fånga in koldioxiden som finns i atmosfären och
som ökat under industrialiseringen. I naturen fångar ju löven
in koldioxid för att göra socker
med hjälp av sol. Man blir teknologiskt bättre och bättre på att
fånga in koldioxid och använda
till något bra. Till exempel köper
vi in metanol idag som är till-
12 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Stefans
bästa råd
till andra
företag:
samverka!
Fakta Perstorp 1500 anställda, produktion i 9 länder och egna
säljkontor i 22 länder. Transparens är viktigt. Perstorpskoncernen
ger ut en uthållighetsrapport sedan många år och rapporterar enligt
UN Global Compact.
verkad genom infångande av
koldioxid.
Destruktion är ett
misslyckande
Även inom råvaruhanteringen
pågår ett kontinuerligt arbete
för att bli allt mer effektiva. Det
gäller att få ut mer per enhet och
minska avfallet.
– Det ska vara ett misslyckande att skicka något vidare till
destruktion, istället arbetar vi
stenhårt för att finna lösningar
så att det kan ingå i värdekedjan. Vi försöker bygga teknologierna i produktionsträdstankar,
alltså göra så mycket som möjligt av samma råvara. Detta gör
vi i samarbetsprojekt, både med
kunder och på EU-nivå. Ett gott
exempel är propylen från olja
som vi lärt oss använda till fullo
från kemikalie till plast, berättar
Stefan.
En annan del av uthållig-
Maja Mutsson
hetsaspekten innebär för Perstorpkoncernen att fokusera
på lösningar för mer hållbara
slutprodukter med längre livslängd och som är anpassade till
återvinning. Det handlar om att
innovera kring ett fungerande
system där logisktiken finns och
utveckla det.
– Våra kunder ställer krav på
oss och vi, i vår tur, på leverantörerna uppströms i produktionskedjan. Och det finns optimeringsmöjligheter. Ett bra exempel
är att vi hade en kund som ville
lansera biobaserad färg. Då tog
vi fram en byggsten för färg som
var fossilfri. Här har vi också vår
filosofi: ansvarstagande, pålitlighet och fokuserad innovation.
Samverkan gör tricket
Perstorp förbereder nu användande av biogas i liten skala.
Metan var från början fossilbaserat och innehöll mycket svavel.
Istället för att använda gammeldags metoder (bolaget hade en
svavelsyrafabrik) har man gått
över till naturgas. Nu finns möjlighet att via naturgasnätet mata
in rötad biomassa och få biogas.
Det är samma molekyl men av
ickefossil härkomst. Vid företagets anläggning norr om Göteborg har flera företag enats runt
infrastrukturen i en industripark.
Tillsammans har de skapat en
vision för 2030. Då ska det mest
av det som tillverkas där vara av
förnyelsebar karaktär.
Att samverka är just vad
Stefan vill ge som råd till andra
företag att satsa på.
– Vi jobbar mycket i projekt
med kunder och kundernas
kunder, med högskolor, universitet, institut och olika NGO:s.
Det är viktigt att vara med och
lyssna och försöka förutse. Hur
bygger man framtidens städer,
hur konstrueras infrastrukturen? Vad ställs det för krav för
att transportera in förnödenheter till dessa städer, vilka varor
kommer folk att behöva. Sådant
måste vi engagera oss i så att
vi kan svara på vad kunderna
behöver för kemiska lösningar
på sina byggstenar framöver.
Med örat mot marken och
innovation som strategi siktar
134-åringen mot framtiden.
Caroline Rundberg
caroline.rundberg
@handelskammaren.com
Advok atprat
m ed
Johan Sigeman
Advokatbyrån Sigeman &Co,
tel 040-665 55 00
Mobbing på jobbet och
Arbetsmiljöverkets nya
föreskrift om organisatorisk
och social arbetsmiljö
l Det så kallade Krokom-målet rönte stor uppmärksamhet och
väckte frågor om arbetsgivarens ansvar för den psykosociala
arbetsmiljön. Målet gällde en kommunanställd som bl a blev
utsatt för kränkande särbehandling och sedan kom att ta sitt liv.
Åklagaren väckte åtal mot två chefer och påstod bland annat att
kommunen, som fått signaler om den anställdes ohälsa, inte vidtagit åtgärder som hade kunnat förhindra sjukdom och dödsfall.
Tingsrätten fällde cheferna, som dock sedan friades i Hovrätten
i mars i år.
Hovrätten slog bland annat fast att reglerna kring arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön inte är tillräckligt
tydliga för straffansvar i målet. Målet överklagades till Högsta
Domstolen, som dock inte tog upp målet.
Arbetsgivaren
Arbetsmiljöverket har nu antagit en föreskrift om organisatoska slutligen ha
risk och social arbetsmiljö (AFS
kunskaper i hur
2015:4) med syftet är att göra
ohälsosam
reglerna kring den psykosociala arbetsmiljön mer tydliga.
arbetsbelastning
Arbetsgivaren får bland annat
och kränkande
en skyldighet att införa rutiner
för hur konflikter och kränkande
särbehandling
särbehandling ska hanteras.
förebyggs och
Arbetsgivaren ska också se till att
hanteras.
anställda inte får en ohälsosam
arbetsbelastning. Arbetsgivaren
ska slutligen ha kunskaper i hur
ohälsosam arbetsbelastning och
kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Reglerna träder i kraft den 31 mars 2016.
Det finns all anledning för arbetsgivare att vara uppmärksamma
på vad de nya reglerna innebär för den egna verksamheten.
insikt
IS 300h Business | Fullhybrid | 223 hk | Miljöbilsklassad | Bl. körning: från 4,3 l/100 km, CO2 från 101 g/km
Från 325 100 kr (ord. pris 364 800 kr) | Förmånsvärde från 1 813 kr/mån* | Leasingavgift från 4 250 kr/mån**
LEXUS-ÄGARE HAR HÖGA FÖRVÄNTNINGAR.
Både på bilen och kundomhändertagandet. Med all rätt. Det är
efter bil, så måste vi göra någoting rätt. Varmt välkommen in till oss
vår uppgift att leva upp till de förväntningarna. Och ska vi döma
på Lexus Malmö och upplev skillnaden. Skillnaden på att köra en
av hur många tjänstebilsförare som håller sig till Lexus bil efter bil
tjänstebil, och att köra en Lexus.
Lexus Malmö
Djurhagegatan 17, Malmö.
www.lexusmalmo.se
Öppettider vardagar 9-18, lördag 11-15.
Tel 040 -29 42 70.
Bränsledeklaration blandad körning: från 4,3 l/100 km, CO 2 från 101 g/km. Miljöklass Euro 6. *Förmånsvärde från 1 813 kr/mån netto vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. **Leasingavgiften är exklusive
moms och beräknad på 0% särskild leasingavgift och 50% restvärde efter 36 månader. Erbjudandet gäller enbart juridisk person och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter/erbjudanden. Finansieringsförslag via Lexus
Financial Services. Rörlig ränta baserat på Stibor 90 dagar per 1 oktober 2015.
Lexus_SydSvenskNÄRliv_10nov_192x137.indd 1
13
2015-10-21 09:59
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Femtonåringen som
klivit över ett sund
Vid femton är det dags att lämna grundskolan och
välja väg. Det gäller danskar och svenskar och det gäller
även vår gemensamma region. Danska politiker ville
ge regionen en ny kostym i examenspresent – Greater
Copenhagen – och gåvan tog svenskarna lite på sängen.
Men trots lite bråk i familjen om klädkod och val av
gymnasium talar det mesta ändå för en ljus framtid.
Skall man sammanfatta de första
åren efter bron så finns det tre tydliga faser.
De första åren visade att även
stora anläggningar som en bro har
en inlärningskurva. Det tar lite
tid att upptäcka vad som finns på
andra sidan. Trafiken första tiden
var en besvikelse och olyckskorparna var överlyckliga, i synnerhet som en IT-krasch präglade den
första tiden vad gäller företagens
utveckling. Men ganska snabbt
började ”Öresundarna” – som
svenske kungen döpte regionens
befolkning till när han klippte
bandet – hitta över bron. Till jobb,
till kultur och till bostäder. Ett par
märkligheter med skatteregler
löstes, åtminstone hjälpligt, och
åren fram till 2008 var en enorm
succé för integrationen. Två siffror illustrerar utvecklingen. 1999
pendlade 900 personer mellan
storstäderna MalmöLund och
Köpenhamn. 2008 var de 20 000.
Antalet sysselsatta inom forskning och utveckling i västra Skåne
ökade med 132 procent på åtta år.
Sedan kom finanskrisen. Danmark passade på att addera en
egen inhemsk fastighetsbubbla
som grädde på moset. Detta dämpade såklart. Bopriserna sjönk
dramatiskt och det blev inte lika
tokbilligt att bo i Sverige för danskarna. Men trots det måste man
säga att den strukturella underliggande integrationen ändå visat
sig starkt. Trots den värsta krisen
sedan depressionen dämpades
pendlingen bara på marginalen.
Företagens integration är – på
blott femton år – ganska imponerande. Var tjugonde skånskt och var
sjunde danskt företag har, eller har
haft, en anställd från andra sidan.
Framtiden bär med sig mycket
spännande. Vi är Nordens största
region och den som forskar mest.
2020 öppnar ESS och hack i häl
Femerntunneln till Hamburg. Vi
ligger redan i startgroparna kring
en ny fast förbindelse, för brons
kapacitet kommer ta slut ungefär
när den är återbetald.
Det kommer att gå bra för femtonåringen här i livet.
Per Tryding
per.tryding
@handelskammaren.com
Var tjugonde skånskt och
var sjunde danskt företag
har, eller har haft, en
anställd från andra sidan.
Handelskammaren startar upp en
skånsk produktivitetskommission
l Handelskammaren drar tillsammans med
Helsingborg Stad, Kristianstad kommun,
Lunds kommun, Malmö Stad och Region
Skåne igång ett projekt om produktivitets­
utvecklingen i Skåne.
Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi
använder resurser för att producera varor
och tjänster, är en avgörande faktor för
ekonomisk utveckling och välstånd. Men
14 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Skåne borde kunna ha högre produktivitet
än i dagsläget givet förutsättningarna. Produktivitetskommissionens arbete syftar till
att utreda produktiviteten och att komma
med policyrekommendationer för att stärka den i regionen.
Entreprenörskapsforum, som bedriver
forskning inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet, knyts till
projektet som vetenskaplig partner. Arbetet kommer att ledas av Handelskammaren där Pernilla Johansson, senior ekonom
på Handelskammaren och med erfarenhet
från Finansdepartementet och Riksbanken, arbetar som projektledare. Projektet
beräknas avslutas i augusti 2016.
Per Tryding
”Wir schaffen es!”
l Hon har potential att gå till historien för sin
öppenhet i samband med flyktingkatastrofen. Förbundskansler Angela Merkel har öppnat upp för fler
att kalla Tyskland sitt hem och med det uppmuntrat
till ett mer öppet och välkomnande Europa. Merkel
har flertalet gånger i krisens hetta lugnat folket
genom att säga ”Wir schaffen es”. Vi klarar det. En
inställning som smittat av sig förvånande lite på
andra länder i Europa.
Uppstickare
i skånsk
toppforskning
Nu tar Kristianstad upp kampen om forskning och
utveckling. Plattformen för molekylär analys är en
gemensam satsning av Högskolan Kristianstad,
Krinova Incubator & Science Park, Handelskammaren
och Kristianstads kommun.
Kristianstadsregionen har starka traditioner när det gäller avancerad utbildning och det är grunden för dagens högskola. Att det finns kvalificerad forskning
är mindre känt. Och som litet lärosäte
finns begränsat med statliga medel till
forskning.
– Tanken med detta samarbete är
skapa en plattform som är attraktiv för
företag och som kvalificerar sig för de
särskilda medel staten har i olika fonder,
som KK-stiftelsen, säger Per Tryding, vVD
Handelskammaren, som medverkat i att
utforma styrgruppen.
Syftet är att bedriva kvalificerad forskning inom bland annat analytisk kemi
och genetik som ska ge kunskap och
leda till innovationer inom bland annat
vatten­rening och molekylär diagnostik.
Navet i satsningen är ett nytt laboratorium som gör det möjligt att bedriva
forskning på en mer avancerad nivå än i
dag. Laboratoriet skapar förutsättningar
för att kunna driva forskning och innovation i nära samarbete mellan akademi,
offentliga aktörer och näringsliv.
Charlotte Lorentz Hjorth är VD på Krinova och full av tillförsikt.
– Det här är nya moderna och mycket
välskötta labb på nivå med det bästa i
hela Europa. Vi kommer verka för att
synas och nätverka också utanför närområdet.
Konkret finns redan samarbeten med
företag, som Malmbergs, när det gäller
vattenrening. Resultaten är både kommersiellt och vetenskapligt intressanta,
det är den kombinationen som är vår
styrka, säger Charlotte.
Caroline Rundberg
caroline.rundberg
@handelskammaren.com
Trots diverse utmaningar är Tyskland med
Merkel i spetsen övertygade om att de klarar att
stå starka i katastrofen och satsar stora summor
för att kunna hjälpa till och göra det bra. De
federala staterna och kommunerna kommer
under 2016 att få 4 miljarder EUR för att hantera
de många flyktingar som söker hjälp, runt
670 EUR per månad och flykting.
Totalt räknar Tyskland med att hjälpa över en
miljon människor på flykt. Finansministern är
optimistiskt och tror att Tyskland kan behålla sin
nuvarande balanserade budget, utan att behöva
skuldsätta landet ytterligare.
Att tyskarna öppnar upp sina gränser är inte
endast till nytta för de på flykt. Tyskarna står inför
en stor demografisk utmaning då landet får allt
färre barn, samtidigt som de äldre blir just allt
äldre. Idag står över en miljon arbeten lediga och
arbetslösheten är rekordlåg. För att kunna hålla
uppe produktionen i landet och fortsätta utvecklas behövs den stora tillströmning av människor
som kommer till landet.
Även om arbetslösheten i Sverige är högre
är faktum att vi också kommer att behöva mer
arbetskraft i framtiden. Sveriges Kommuner och
Landsting räknar med att 530 000 nya medarbetare kommer behövas i välfärden under de kommande tio åren. En del av rekryteringsbehovet
kan lösas av att fler arbetar längre och på heltid
men fortfarande behövs flera hundratusen män­
niskor för att matcha behovet de kommande åren.
I mångt och mycket är Sverige likt Tyskland
och står inför liknande utmaningar i framtiden.
För att hantera krisen måste vi i Sverige också
anamma samma inställning som Merkel
och tyskarna har. Sverige kan tjäna på
att precis som Tyskland skapa handlingskraftiga planer på hur flyktingarna
ska komma i arbete snabbt och med
det även in i samhället. Genom små
men effektiva förändringar så
”Schaffen wir es”, vi med.
Magnus Ehrenberg
Magnus Ehrenberg är
Sydsvenska Industri- och
Handelskammarens representant i Tyskland och grundare av
EHRENBERG Kommunikation.
Han är verksam i både Sverige
och Tyskland, och bor i Tyskland sedan 20 år tillbaka.
Framöver kommer du löpande att hitta aktuell
information och tips kring affärer i Tyskland
från Magnus Ehrenberg. Håll utkik på:
www.handelskammaren.com/tjaenster/tyskland/
15
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Grande Finale i Bryssel
Tillsammans med pr-konsultföretaget Aspekta AB har Handelskammaren under våren och
hösten genomfört en utbildning
i lobbying och mediahantering.
Vid avslutningen i Bryssel fick
de femton deltagarna en bra
inblick i EU-parlamentets funktion och beslutsprocess. Gruppen
besökte även Sveriges representation och Svenskt Näringsliv
som berättade om hur de arbetar
i Bryssel.
Pamela Lundin COO, Enercon,
Hans Andersson, marknadschef
Wihlborgs och Margaretha
Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB har gått
utbildningen.
2015-års
deltagare
på plats i
Europaparlamentets
plenisal.
Dags för omgång två
l Efter framgången med vår första utbildningsomgång av ”Ditt
företag i politiken” och eftersom efterfrågan finns så drar vi igång
en ny utbildningsrunda. Upplägget är i grunderna detsamma, och
klara föreläsare under utbildningen är bland andra Mats Persson,
riksdagsledmot för Folkpartiet, Eva Östling, VD för Visita och
AliceTedorescu, ledarskribent på Göteborgsposten. Fler intressanta personer tillkommer, liksom en studieresa till Bryssel.
Första utbildningstillfället blir den 28 januari. För mer info eller
anmälan, se www.handelskammaren.com eller kontakta
[email protected]
– Det går att påverka politiken mer än vad jag trodde. Politikerna vi träffade berättade att
det i princip bara var att ta kontakt med dem. Att vara tidigt ute
och utrustad med tålamod om
man vill vara med och påverka
är något jag bär med mig, säger
Margaretha.
– Jag tyckte det var väldigt
intressant att få höra direkt från
personerna på insidan av riksdag
och regering. Maria Malmer
Stenergard, riksdagsledamot
och Pia Kinhult, tidigare regionråd, gav oss många nya insikter.
Vill man vara med och påverka
gäller det att agera tidigt i processerna. Ofta välkomnas den
sakkunskap som näringslivet har,
berättar Hans.
– Vi i näringslivet borde bli
bättre på att använda oss av våra
riksdagspolitiker. De är ju där för
din och min skull. Använd dem
om du vill påverka. För mig var
utbildningen en utmärkt mix
av politik, lobbying och media,
säger Pamela.
Alla tre är överens om att
pricken över i var resan till Bryssel.
– Vårt nätverk svetsades verkligen samman under resan. Att
dessutom få se lite av Anna
Maria Corazza Bildts politiska
vardag och att få komma in
bakom kulisserna i parlamentet
kändes speciellt. Viktigt är också
insikten om den enorma byråkrati som kännetecknar Bryssel
– på både gott och ont, avslutar
Margaretha, Pamela och Hans.
Katarina Jönsson
N AV E T I B ÄT T R E A F FÄ R E R
C O R P O R AT E F I N A N C E • A F F Ä R S U T V E C K L I N G • A F F Ä R S S YS T E M
Driv mot nya mål tillsammans med södra Sveriges främsta affärskonsulter.
Med bred erfarenhet och djup kunskap hjälper vi dig att göra bättre affärer.
www.navet.se
SPECIALISERADE AFFÄRSKONSULTER • UNIKA KUNDLÖSNINGAR
16 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
TH O R N R E K L AM BY R Å
I september var det
avslutning i Bryssel
för deltagarna i årets
Public Affairs Academy – Ditt företag
i politiken. Värd för
besöket var Anna
Maria Corazza Bildt.
Lös din
tvist
i södra Sverige
Handelskammarens styrelse beslutade i september om en breddning av
vårt skiljedomsinstitut. Nu har rådet blivit dubbelt så stort som tidigare.
– Handelskammarens ambition med att växla
upp arbetet med skiljedomsinstitutet är att
kunna erbjuda våra medlemmar snabb och
rättssäker tvistelösning på plats i södra Sverige. Med vårt nya råd på plats kunde förutsättningarna inte vara bättre, vi har lyckats
få synnerligen erfarna specialister att ställa
upp, säger Gustaf Lorentz som är ansvarig
för Skiljedomsinstitutet hos Handelskammaren.
Rådet består av:
Johan Sigeman är ord­
förande i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd och delägare
i Advokatbyrån Sigeman &
Co AB sedan 1991. Han
har mångårig erfarenhet av rådgivning och
tvister med särskild inriktning på arbetsrätt,
huvudsakligen ur arbetsgivarens perspektiv.
Johan har även skiljemannauppdrag sedan
mitten av 1990-talet och är Ordförande i
Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige
samt styrelseledamot i Stiftelsen Svenska
Institutet för Medling (SIM). Tidigare har
han haft posten som ordförande i styrelsen
för Skiljedomsföreningen i Södra Sverige.
Sedan 2010 har han från tid till annan
varit förordnad som adjungerad ledamot i
Hov­rätten över Skåne och Blekinge i mål
om klander av skiljedom. Johan Sigeman är
sedan 2010 CEDR Accredited Mediator och
undervisar regelbundet vid Lunds Universitet.
Cecilia Eneheim Iveberg
har arbetat med tvistelösning i mer än 20 år. Hon
inledde karriären på tingsrätt och hovrätt, där hon
arbetade som domare i
drygt fem år. Efter att ha lämnat domarbanan
fortsatte hon att arbeta med tvistelösning,
men då som processadvokat. De senaste tio
åren har hon arbetat på MAQS Advokatbyrå
i Malmö, där hon varit partner och ansvarig
för byråns tvistelösningsgrupp. Sedan år
2015 driver hon egen advokatbyrå, som uteslutande arbetar med tvistelösning. Cecilia
utses regelbundet som skiljeman.
Cecilia är styrelseledamot i Skiljedomsföreningen i Södra Sverige, liksom styrelsele-
damot i SYF (en förening för yngre jurister i
Södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning). Hon är medlem i SAA och i SWAN
(Swedish Women in Arbitration Network),
liksom i Försäkringsjuridiska föreningen.
Bengt Olsson är lagman
vid Hässleholms tingsrätt.
Han var sekreterare i Skiljedomsutredningen, vars
lagförslag nu är lagen om
skiljeförfarande.
Bengt har undervisat om skiljeförfarande
vid Lunds Universitet och vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har också skrivit flera
böcker om skiljeförfarande. Han har sedan
1990-talet haft uppdrag som ordförande i
skiljenämnder eller som ensam skiljeman.
Bengt är styrelseledamot i Skiljedomsföreningen i Södra Sverige. Han är ordförande i
Stiftelsen Lunds Domarakademi.
Helena Strömbeck är
född i Malmö 1975 och tog
en Jur kand examen vid
Lunds Universitet 1999.
Hon är verksam som chefsjurist på ONE Nordic sedan
2010. Helena kom närmast från Advokatfirman Lindahl i Malmö där hon var verksam
som advokat mellan 2003–2010.
Helena har som advokat specialiserat sig
inom framförallt entreprenad- och fastighetsrätt samt bolagsrätt. Hon har även varit
verksam vid Setterwalls Advokatbyrå, samt
gjort tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt.
Magnus Bernro är advokat och partner i Advokatfirman LA PARTNERS, med
huvudinriktning på tvistelösning och företagsförvärv.
Magnus har stor erfarenhet
av såväl processer i allmän domstol som
skilje­förfaranden. Han har agerat som ombud
i svenska och internationella skiljeförfaranden under ICC-, SCC-, Danish Arbitration
Institute-regler samt ad-hoc-förfaranden. Han
utses regelbundet som skiljeman, såväl partsutsedd som ordförande utsedd såväl av Stockholm Handelskammares Skilje­domsinstituts
(SCC) som i ad hoc-förfaranden.
Under åren 2010–2011 genomgick Magnus
Swedish Arbitration Associations (SAA) och
SCC:s välrenommerade utbildningsprogram
för skiljemän. Han är ordförande i Skiljedomsföreningen i Södra Sverige och från
2014 medlem i SCC:s regelrevideringskommitté.
Nina Siegl arbetar med
kommersiella tvister vid
allmän domstol och i skiljeförfaranden. Hon agerar
främst som partsombud
men även som skiljeman
och hon har särskild kompetens inom entreprenadrätt. Som partsombud företräder hon
såväl svenska som utländska företag.
Nina är styrelseledamot i Skiljedomsföre­
ningen i Södra Sverige och styrelseord­
förande i SYF (en förening för yngre jurister
i Södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning). Nina är dessutom medlem i Swedish
Arbitration Association (SAA) och Young
Arbitrators Sweden (YAS).
Johan Kvart är chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt och har tidigare varit
lagman i Värmlands tingsrätt. Han har ett förflutet
som departementsråd i Justitiedepartementet där han bl a arbetade
med att skriva lagen om skiljeförfarande.
Johan är också medförfattare till böcker i
skiljedomsrätt och är ledamot i styrelsen för
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige. Han
har i sin dömande verksamhet civilprocess
och tvistelösning som specialintresse.
Lina Bergqvist är advokat
på den affärsjuridiska
byrån Vinge. Hon är specialiserad på tvistelösning
och är en bärande del i
Vinges skånska processteam. Lina har en lång erfarenhet av affärsjuridiska tvister i Sverige och utomlands.
Caroline Rundberg
caroline.rundberg
@handelskammaren.com
17
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Ny medlem
NewsHubby – DIY för PR
Det Malmöbaserade
företaget NewsHubby har sedan
2014 hjälpt företag att
skapa och distribuera
pressmeddelanden.
De har moderniserat
PR-arbetet då det
är kunden själv som
skapar innehållet och
väljer vilken bransch
de vill nå ut till. NewsHubby matchar
sedan det med rätt
media.
Alexandra Bylund, VD och grundare av NewsHubby berättar att
idén att starta företaget kom när
hon jobbade på sin förra startup
Foap. Där såg hon att väldigt lite
arbete lades kring PR på grund
av tidsbrist och att det kunde
göra stor nytta för företagen om
de kunde nå ut på ett snabbare
och effektivare vis. Från den
idén skapades NewsHubby.
– Det är en jättegammal struktur med pressmeddelanden idag,
vi vill förenkla den processen så
att kunden själv kan skapa och
Vi vill bli det
självklara valet när
det kommer till att
nå ut till media.
publicera sina pressmeddelanden. Tanken är att kunden inte
ska behöva veta något om PR,
utan enbart ha kunskap om det
egna företaget.
Betala efter visat resultat
NewsHubby har också som alternativ att kunden enbart betalar
när man ser ett resultat.
– Ett PR-arbete kan vara väldigt väl utfört av till exempel
en PR-byrå men om företaget
inte ser något resultat så spelar
det ingen roll. Därför har vi ett
alternativ där vi bara tar betalt
för visat resultat, berättar Alexandra.
NewsHubby’s flesta kunder är
lokaliserade i USA, där de först
lanserade sin produkt för ett år
sedan. De har nyligen lanserat
även i Sverige. I framtiden vill
de först förfina versionen av sin
produkt och sedan ge sig vidare
ut på den internationella marknaden.
– Vi vill bli det självklara valet
när det kommer till att nå ut till
media, säger Alexandra.
Anledningen till att NewsHubby gick med i Handelskammaren var genom rekommendationer.
– Vi hade hört mycket positivt
om Handelskammaren och de
möjligheterna som ett medlemskap ger. Speciellt att man hittar
nya nätverk och får vara med på
bra träffar.
Ferrero Scandinavia AB, Malmö
www.ferrero.se
IT-Hantverkarna Sverige AB, Malmö
www.ithantverkarna.se
Lärfokus AB, Limhamn
www.larfokus.se
Malmö Konferenscenter, Malmö
www.malmokonferenscenter.se
Motorbranschens Bärgningstänst,
Malmö
www.bargningstjanst.com
Newshubby AB, Malmö
www.newshubby.com
Omnisale AB, Lund
www.omnisale.se
Salvis Cost Reduction AB, Malmö
www.salvis.se
Advanced Vacuum Systems AB, Lomma
www.advanced-vacuum.com
Allakando AB, Lund
www.allakando.se
Blinkfyrar AB, Staffanstorp
www.blinkfyrar.se
LaForza, Barsebäck
www.kristoferwahlander.com
LonCon AB, Höllviken
Sarah Mesch
sarah.mesch
@handelskammaren.com
V i vä l ko m n a r n ya m e dl e m m a r
Blekinge län
Nordvästra Skåne
Matric Terminals, Karlskrona
www.matricterminals.com
CRD MARKETS, Helsingborg
www.crdmarkets.com
Gertrud och Söner AB, Helsingborg
www.gertrud.se
Kalmar län
Bong Retail Solutions AB, Nybro
www.bong.com
Per Dahl Information AB, Kalmar
www.perdahl.info
Zero Interiör AB, Nybro
www.zero.se
Kronobergs län
Göte Karlssons Brunnsborrning AB,
Lammhult
www.gotekarlssonsbrunnsborrning.se
Kalmar Auktionsverk AB, Växjö
Softwerk AB, Växjö
www.softwerk.se
Svenska Transorfilter AB, Alvesta
www.transorfilter.se
18 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Södra Skåne
Advokatfirman Engström & Co AB,
Malmö
www.advokat-engstrom.se
Catella Corporate Finance Malmö AB, Malmö
www.catella.se
Cepa Steeltech AB, Höör
www.cepa.se
DN Advokatbyrå AB, Malmö
www.dnadvokatbyra.se
Elmenius Management Consulting &
Coaching AB, Malmö
Familjens jurist i Sverige AB, Malmö
www.familjensjurist.se
Övriga
Excellence Education of Sweden AB,
Stockholm
www.academyofexcellence.se
Hallå där! Per Anders,
vad är det som händer
den 1/5 2016?
l Varje år möter hundra­
tals personer upp i
Malmö för att delta på
Tulldagen. År 2015 var
inget undantag. Den
8 oktober gick Tull­
dagen 2015 av stapeln
på Malmö Live med
uppemot 300 deltagare som medverkade
under dagens föreläsningar och seminarier.
Per Anders Lorentzon
hälsade hela skaran
välkommen på arrangörernas vägnar: Handelskammaren, Tullverket
och Transportindustriförbundet. Mycket fokus
under dagen låg på den
nya tullagstiftning som
träder i kraft den 1 maj
2016.
Sarah Mesch
Foto: Roger Nellsjö
Sveriges
största
mötesplats för
tullfrågor
Enkelt förklarat kommer EU:s nya tullkodex, med regler
om import och export, att börja tillämpas. Tullkodexen
– eller UCC som den kallas för i vardagslag – har diskuterats under mer än ett decennium, men nu blir den ”på
riktigt”. Samtidigt träder dessutom en ny svensk tullag
med följdförfattningar i kraft.
Mer än ett decennium? Tar arbetet med all lag­
stiftning sådan tid i EU?
I just det här fallet är det lite speciellt. Mycket var redan
färdigförhandlat och klart för beslut när det s k
Lissabonfördraget började att gälla. Det innebär att
EU:s regeringar och EU-parlamentarikerna får större
inflytande på innehållet i all ny EU-lagstiftning. Till
förslaget till ny tullkodex har därför synpunkter in­hämtats som har lett till att man varit tvungen att börja
om från ruta ett med flera avsnitt.
Blir det stora förändringar direkt för de svenska
import- och exportföretagen?
Både ja och nej. Avsikten är att alla medlemsländer ska
följa samma tidsplan. Allt kommer inte att hända den
1 maj, utan fram till slutet av år 2020 kommer införandet att ske successivt. Det krävs många, och i vissa
fall stora, förändringar av befintliga IT-system både hos
Tullverket och i EU centralt. Och självklart även hos
företagen. Sådant kostar pengar och kräver stora personalresurser. Därför går det inte att genomföra allt i en
”big bang”.
Hur ska man förbereda sig som företag?
De flesta företag kommer inte att behöva göra så
mycket direkt. Det gäller däremot att vara uppmärksam
på den information som Tullverket kommer att skicka ut
när det är dags att agera, till exempel söka nya tillstånd.
Dessutom rekommenderar jag att man ofta tittar på
www.tullverket.se. Här kommer Tullverket fortlöpande
beskriva det som sker och vad man som företag måste
ta tag i. Företag som använder dataprogram för sina
tulldeklarationer kommer säkert att få information från
sina systemleverantörer. Samma sak gäller för dem som
anlitar tullombud.
Om du skulle göra en jämförelse med 1995 då
Sverige blev medlem i EU – vilket är störst?
EU-medlemskapet helt klart. Inom flera områden gällande import och export blev det ett helt nytt sätt att
tänka och arbeta. Till exempel krävdes många nya
tillstånd som inte fanns tidigare. Nu handlar mer om en
modernisering, som bland annat gäller utökade krav för
de flesta tulltillstånd och att all kommunikation mellan
företag och Tullverket måste vara elektronisk.
Vad kommer du själv att göra den 1:e maj?
Jag hoppas på en riktigt vacker vårdag och då kommer
jag att ta en skogspromenad eller något liknande. På
kvällen tänker jag bänka mig framför TV:n för att lyssna
på Lunds Studentsångare när de sjunger in våren. Det är
en tradition som jag absolut inte vill missa.
19
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 4.2015
Avsändare:
Sydsvenska Industrioch Handelskammaren
B Posttidning
Skeppsbron 2
211 20 Malmö
Problemfria transporter
över hela världen.
Enkelt, effektivt och rationellt tack vare vårt
personliga engagemang och unika erfarenhet.
Service – vårt främsta konkurrensmedel.
ISO 9001
ISO 14001
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems
CERTIFIKAT
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 5362
Härmed intygas att:/This is to certify that:
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of eco management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 5362 M
Härmed intygas att:/This is to certify that:
AEROCAR KONSULT AB
AEROCAR KONSULT AB
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller:
has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller:
has an eco management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:
Globala transportlösningar för styckegods, paket, parti- och hellaster
samt specialtransporter
Global transport solutions of groupage, packages, part loads and special transports
Certifikatet är giltigt till och med 16 januari 2015 och utfärdades ursprungligen 17 januari 2012.
Ytterligare information finns på www.sp.se.
This certificate is valid until and including 16 January, 2015 and was originally issued 17 January, 2012.
Further information can be seen at www.sp.se.
Borås den 17 januari 2012/17 January, 2012
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Globala transportlösningar för styckegods, paket, parti- och hellaster
samt specialtransporter
Global transport solutions of groupage, packages, part loads and special transports
Certifikatet är giltigt till och med 16 januari 2015 och utfärdades ursprungligen 17 januari 2012.
Ytterligare information finns på www.sp.se.
This certificate is valid until and including 16 January, 2015 and was originally issued 17 January, 2012.
Further information can be seen at www.sp.se.
Borås den 17 januari 2012/17 January, 2012
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Aerocar AB Box 5001 S-250 05 Helsingborg Tel +46 42 17 72 90 Fax +46 42 29 26 14 [email protected] www.aerocar.se