Kurskatalog vuxenutbildning 2015

Vuxenutbildning
hösten 2015
Innehållsförteckning:
Utbildning i svenska för invandrare
Grundläggande vuxenutbildning
Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux
Beskrivning av gymnasiala kurser
Beskrivning av yrkesinriktade kurser
Viktigt att veta
Ansökningsblankett
5
5
6
7
10
11
15
Kommunala vuxenutbildningens ledningsgrupp, från vänster: Jenny Frödin, lärare
gruv och gymvux, Ellinor Axelsson, rektor, Gunvor Ekman-Eriksson, studievägledare, Berit Nykvist, lärare utbildning i svenska för invandrare, Elisabet Johansson,
lärare vård- och omsorgsutbildning.
Välkommen till vuxenutbildningen i Arvika
Hos oss kan Du läsa utbildning i svenska för vuxna, grundläggande
vuxenutbildning, gymnasiala kurser och gymnasiala yrkesutbildningar.
När Du börjar fundera kring kurser och utbildningar kontaktar Du studievägledare Gunvor Ekman för att få stöd med Din studieplanering så Du når
Dina mål på ett så smart sätt som möjligt.
Det är viktigt att Du är medveten om att det utöver de lärarledda lektionspassen krävs att Du lägger ner av Din egen tid varje dag för att Du
ska nå målen för kursen och komma vidare till högre studier eller arbete.
Bläddra nu i katalogen och se vad som passar Dina behov. Saknar Du något eller har andra frågor så kontakta studievägledaren.
Välkommen!
Ellinor Axelsson, rektor
Att tänka på inför studier vid vuxenutbildningen
Skolan/läraren ansvarar för att:
•
ge en struktur för hela kursen (kursplanering)
•
ge fast schemalagd tid med lärarledda lektioner
•
ge strukturerade lektioner/obligatoriska moment som innehåller bl a:
-
Föreläsningar
-
Gruppdiskussioner
-
Övningar/laborationer
-
Möjlighet att ställa frågor
•
utforma examinationer och bedöma dessa
•
utfärda betyg och/eller intyg efter slutförd kurs inom angiven tidsram
Ditt ansvar är att:
•
skaffa kurslitteratur inför kursstart
•
avsätta tid för studier som motsvarar studietakten på kursen
•
ta ansvar för din egen inlärning och studieaktivitet samt att följa kurs
planeringen
•
komma förberedd till lektioner, obligatoriska moment och provtillfällen
•
förbereda dig och genomföra prov/obligatoriska moment på överenskommen tid
•
meddela eventuell frånvaro till läraren innan lektions- eller examinations
tillfället. Meddelar du dig inte stryks du från kursen efter 3 veckor
•
ta igen missade lektioner på egen hand
•
ta kontakt med läraren, Vägledningscentrum och CSN vid eventuellt avbrott
eller om du inte blir godkänd i kursen. Begär kursintyg på avklarade
kursmoment. Detta är din värdehandling för eventuell validering och CSN
kontakter.
Tips:
•
•
•
•
Ta ansvar. Du har ansvaret för dina studier. Dina lärare ger dig stöd, men det
är du som ska göra jobbet.
På Komvux förväntas du t ex jobba med självstudier, arbeta i grupp, vara med på lektioner, läsa böcker på egen hand, skriva prov utan att någon exakt talar om vad som kommer på provet osv.
Bestäm dig för en studietakt. Planera dina studier utifrån vad som är rimligt
för dig att klara. Du kan tvingas ändra dina planer, men är de realistiska från
början så är det mer sannolikt att du kommer lyckas i dina studier!
Skapa kontakt med dina lärare och studiekamrater. Tala om vad du behöver
hjälp med. Ställ frågor, var aktiv.
Utbildning i svenska för invandrare
Sfi är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. På Sfi får du grundläggande kunskaper i svenska språket och om svenskt vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.
Undervisning sker på olika nivåer utifrån dina förutsättningar och dina mål med studierna.
För att få läsa på Sfi ska du vara folkbokförd i Arvika och du skall ha fått ditt fullständiga personnummer. Du kan söka till Sfi när som helst under året och kan påbörja
studierna när det finns en ledig studieplats.
Sfi-receptionen är öppen måndagar kl 14-16 och fredagar kl. 10-12.
Sfi finns i en separat byggnad som heter Grepen som ligger väster om ArvikaNäringslivscentrums huvudbyggnad.
Gör ett besök eller ring 0570-749 280 och tala med Berit Nykvist för att få mer information.
Grundläggande vuxenutbildning
För dig som inte har svensk grundskolekompetens eller om du vill förbättra dina
grundkunskaper innan du går vidare i dina studier.
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar årskurs 7-9 i grundskolan, men innehållet
och arbetssättet är anpassat för vuxna och du förväntas ta eget ansvar för dina
studier.
Undervisningen består dels av lärarledda lektioner, dels av självstudier i studieverkstaden, med visst stöd av handledare.
Varje studerande läser efter en individuell studieplan som utgår från dina förutsättningar och dina mål med studierna. Studietiden kan därför variera mellan en till fyra
terminer. Inledningsvis kommer du att testas för att ta reda på vilken nivå dina förkunskaper ligger på. Efter det placeras du på rätt nivå på kursen/kurserna du sökt.
Kärnämneskurser
• svenska/svenska som andra språk
• matematik
• engelska
• samhällskunskap
Kurstid:10/8 - 18/12 2015
Du har också rätt att läsa kurserna
biologi, fysik, geografi, hem- och
konsumentkunskap, historia, kemi
och religion.
Dessa kurser finns inte i vårt ordinarie
kursutbud. Kontakta studievägledare för
studieplanering.
Gymnasiala kurser hösten 2015
Vi förbehåller oss rätten att ändra i kursutbudet.
Teoretiska kurser
Poäng
Kursstart
vecka
Undervisning
100
100
100
100
100
100
100
100/st
50
50
100
34 och 43
34 och 43
34
34
34
34
34 och 43
43
34
43
34
måndag kl. 9-12
onsdag kl. 13-16
måndag kl. 13-16
tisdag kl. 9-12
tisdag kl. 9-12
måndag kl. 9-12
Webbaserad, några närträffar
Webbaserad, några närträffar
torsdag kl. 13-16
torsdag kl. 13-16
torsdag kl. 13-16
50
50
34 och 43
37
Religion 1
Samhällskunskap 1a1
50
50
Löpande intag
34
onsdag kl. 10.30-12
Webbaserad, några närträffar
Webbaserad utan närträffar.
Begränsat antal platser.
Webbaserad, några närträffar
Samhällskunskap 1a2
50
43
Webbaserad, några närträffar
100
34
Webbaserad, några närträffar.
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Matematik 1b
Matematik 2b
Matematik 3c
Matematik 4
Matematik 1-3
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
Orienteringskurs
Matematik 2 alt. 3
Psykologi 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
100
34
onsdag kl. 9-12
Svenska 2
100
34 och 43
Webbaserad, några närträffar.
Svenska 3
100
34
torsdag kl. 9-12
Svenska som andraspråk 1
100
34
tisdag kl. 13-16
Svenska som andraspråk 2
100
34
torsdag kl. 13-16
Svenska som andraspråk 3
100
34
måndag kl. 13-16
50-poängskurser går på nio veckor, 100-poängs på arton. Undantag kan förekomma.
Behöver du kurser som saknas här för att få behörighet till vidare studier ska du ta
kontakt med Studievägledare på tel. 0570-749 287.
Yrkesinriktade kurser
Poäng
Barn- och fritidsutbildning
1500
Belysningsteknik
Grundläggande el
Vård- och omsorgsutbildning
100
200
1550
Yrkesförare buss (sen ansökan i
mån av plats, kontakta VLC)
Kursveckor
v. 34 2015-v. 51 2016
45-49
35-44
v. 34 2015-v. 51 2016
32-52
500
Undervisning
Nära/Distans 100%
mån - to kl. 16.30-19
mån - to kl. 16.30-19
Nära/Distans 100%
Heltidsstudier må-fre
Beskrivning av gymnasiala kurser
Att läsa på gymvux hos oss innebär 50 procent närundervisning (lektionstid) och 50
procent egna studier med handledning av läraren via studieplattformen It’s Learning
på Internet.
Engelska
Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda
engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat
och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig
i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om delar av världen där engelska talas. Undervisningen bedrivs på engelska.
Engelska 5 är gymnasiegemensam kurs på alla gymnasieprogram. Engelska 6 är
gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande gymnasieprogram.
Kurser i ämnet:
Engelska 5, 100 poäng motsvarar Engelska A
Engelska 6, 100 poäng motsvarar Engelska B
Engelska 7, 100 poäng motsvarar Engelska C
Historia
Ämnet undersöker de drivkrafter som har påverkat människans utveckling genom
tiderna, exempelvis politik, vetenskap, religion och ekonomi. Historiens röda tråd - att
händelser förr påverkar mänskligheten idag och i framtiden - är det centrala temat.
En händelse beskrivs ofta av många olika personer, därför genomförs också undersökningar för att ta reda på om det har någon betydelse vem som är uppgiftslämnare.
Det är också viktigt att analysera hur historia används av olika grupperingar i dagens
samhälle, för att förklara dagens situation och skapa en känsla av samhörighet. Dessa
undersökningar går under det gemensamma namnet ”källkritik”.
Kurser i
Historia
Historia
Historia
ämnet:
1b, 100 poäng motsvarar Historia A.
2 (a och b), 100 poäng motsvarar Historia B.
3, 100 poäng motsvarar Historia C.
Matematik
Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier
för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och
yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda
din kreativitet.
Kurser i ämnet:
Matematik 1(a,b eller c) 100 poäng motsvarar Matematik A.
Matematik 2(a,b eller c) 100 poäng motsvarar Matematik B.
Matematik 3(b, c) 100 poäng motsvarar Matematik C
Matematik 4 100 poäng motsvarar Matematik D
Matematik 5 100 poäng motsvarar Matematik E
Naturkunskap
Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I natur
kunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp,
människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m.
Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för alla yrkesprogram. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Då båda kurserna är genomförda
motsvarar dessa kurser Naturkunskap 1b, som är ett gymnasiegemensamt ämne för
vissa högskoleförberedande program (EK, ES, HU och SA).
Kurser som finns i ämnet:
Naturkunskap 1a1, 50 poäng motsvarar Naturkunskap A.
Naturkunskap 1a2, 50 poäng
Naturkunskap 1b, 100 poäng
Naturkunskap 2, 100 poäng motsvarar Naturkunskap B
Orienteringskurs Matematik 2 eller 3
Denna orienteringskurs läser du parallellt med någon av matematikkurserna 2 eller 3.
Syftet med kursen är att ge dig förkunskaper för att klara kursen och att stötta dig på
din väg att uppnå kunskapsmålen i ämnet.
Psykologi
I ämnet psykologi undersöks vad som påverkar det mänskliga beteendet. Det finns
olika uppfattningar om vad som påverkar oss mest.
I kursen Psykologi 1 presenteras de skolor och forskare som haft det största inflytandet. Olika anledningar till mänskliga värderingar, uppfattningar och tankar kommer
också att studeras, liksom hur vi fungerar i samspel med andra människor.
Kurser som finns i ämnet:
Psykologi 1, 50 poäng motsvarar Psykologi A
Psykologi 2a, 50 poäng motsvarar Psykologi B
Religionskunskap
Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar
ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och
etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen
får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel.
Kursen Religion 1 fokuserar på religion i vardagen och samhällsdebatten. Världsreligionernas kännetecken och deras betydelse för individens och gruppens identitet
Religion 2 tar upp nyregligiösa strömningar, uppfattningar om relation mellan religion och vetenskap och olika etiska aspekter ur detta perspektiv.
Religion erbjuds enbart som webb-kurs.
Kurser som finns i ämnet:
Religionskunskap 1, 50 poäng motsvarar Religionskunskap A.
Religionskunskap 2, 50 poäng motsvarar Religionskunskap B.
Samhällskunskap
Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap,
sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas
dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga
rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.
Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för yrkesprogram. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Tillsammans motsvarar dessa
kurser Samhällskunskap 1b, som är ett gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande gymnasieprogram.
Kurser som finns i ämnet:
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
Samhällskunskap 1b, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap A.
Samhällskunskap 2, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap B.
Samhällskunskap 3, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap C.
Svenska och Svenska som andraspråk
I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig.
Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande
och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras.
Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram
till läsaren. Texten skall även anpassas till den mottagargrupp det gäller.
I kursen Svenska 1 behandlas allmänmänskliga frågor som liv och död, kärlek, godhet
och ondska i böckerna som kommer att läsas.
Svenska 2 bygger på kursen Svenska 1. Kunskaperna i muntlig och skriftlig argumentationsteknik fördjupas, liksom språkbehandling. Två nya moment tillkommer: litteraturhistoria, där centrala verk under antiken, medeltiden och renässansen behandlas,
samt nordiska språkförhållanden.
Svenska 3 bygger på Svenska 1 och 2. Den muntliga framställningsförmågan finslipas, liksom den skönlitterära analysen. Ett nytt moment jämfört med tidigare kurser
är det vetenskapliga sättet att skriva, du kommer att författa en rapport där någonting inom svenskämnet skall behandlas. Kursen avslutas med hur det svenska språket
utvecklats genom tiderna.
I kursen Svenska som andraspråk 1 kommer genre att vara ett genomgående tema
där kurslitteraturen kommer att fokusera på att kunna läsa och skriva olika typer av
texter.
Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1. Här övas
läsförståelse utifrån ett språkhistoriskt perspektiv samt ordkunskap. Kursen fokuserar
även på att utveckla kunskaperna i att skriva utredande och argumenterande texter.
I kursen Svenska som andraspråk 3, som i sin tur bygger på Svenska som andraspråk
2, kommer du att arbeta muntligt och skriftligt med genrer som är av utredande och
argumenterande slag. I din läsning kommer du få möta större textmängder och reflektera kring hur du kan arbeta med dessa. Du kommer att få skriva vetenskapliga
texter som övning inför högskolestudier.
Kurser i ämnet:
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng motsvarar Svenska/Svenska som
andraspråk A
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng motsvarar delvis Svenska/Svenska
som andraspråk B
Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng motsvarar delvis Svenska/Svenska
som andraspråk B
Svenska som andraspråk läser du som har ett annat modersmål än svenska.
Kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som
Svenska 1, 2 och 3 (tidigare krävdes bara två kurser, A och B, för grundläggande behörighet för högskolestudier).
Beskrivning av yrkesinriktade kurser
Att läsa yrkesvuxkurser innebär en spännande kombination av teoretiska kunskaper och praktiska moment. Laborationerna och det praktiska arbetet ger dig en bra
inblick i hur arbetslivet kan se ut. Utbildningarna har lite olika upplägg, distans och
närutbildning i kombination, kvällskurser och heltid dagtid.
Barn- och fritidsutbildning
Utbildningen består av kurser från Barn- och fritidsprogrammet som omfattar 1500
gymnasiepoäng som man läser under ett och ett halvt år. Utbildningen är upplagd
som närdistans (NUDU) vilket innebär lärarledda lektioner två och en halv till tre dagar i veckan och övrig tid med egna studier.
I utbildningen ingår delar med arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Det innebär att du
är på en arbetsplats, följer en handledare och de arbetstider som gäller på den arbetsplatsen.
Kurser som ingår:
Lärande och utveckling, Pedagogiskt ledarskap, Kost och hälsa, Människans miljöer,
Hälsopedagogik, Kommunikation, Specialpedagogik, Grundläggande vård och omsorg,
Lärande och växande, Socialt arbete, Pedagogiskt arbete, Sociologi, Gymnasiearbete
Belysningsteknik
Här får du lära dig hur man kan skapa en behaglig atmosfär i rummet med hjälp av
ljussättning. Vi tittar också på vilka olika typer av ljuskällor det finns på marknaden
och hur man med enkla medel skapar stora effekter. Att välja rätt typ av ljuskälla är
också positivt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Du får och kunskap i hur
ljussättning kan påverka människors humör och upplevelser.
Lämplig påbyggnadskurs för dig som läst Butikssäljarutbildning eller som redan arbetar i butik.
Kurs i ämnet:
Belysningsteknik, 100 poäng.
Grundläggande elutbildning
En utbildning för dig som vill känna på hur det är att arbeta inom el-branschen och
som kanske vill utbilda dig vidare inom el-området. Kursen kan också vara för dig
10
som vill fräscha upp dina tidigare kunskaper.
Utbildningen omfattar kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik, godkänt betyg i
dessa kurser motsvarar den teoretiska delen av begränsad elbehörighet BB1. För att
få full behörighet krävs två års praktik.
Kurser i ämnet:
Praktisk ellära, 100 poäng
Elkraftteknik, 100 poäng
Vård- och omsorgsutbildning, nära och distans
Programgemensamma ämnen från Vård och omsorgsprogrammet, kurser som omfattar 1550 gymnasiepoäng. Ett och ett halvt år, på heltid, närundervisning två och en
halv dag i veckan, övrig tid på distans.
Kurser som ingår:
Akutsjukvård, Etik och människans livsvillkor, Gymnasiearbete, Hälsopedagogik,
Medicin 1, Psykologi 1, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, Äldres hälsa och livskvalitet
Viktigt att veta
Ansökan
Antagning
Blankett hittar du längst bak i denna katalog, i receptionen på Arvika Näringslivscentrum, på Vägledningscentrum och på
www.aanc.se under Utbildning.
Får vi fler sökande än vi har möjlighet att
erbjuda plats, på kurs eller utbildning, så
måste vi göra ett urval bland de sökande.
De med lägst utbildning prioriteras, då
tar vi hänsyn till förkunskaper, studieplanering och särskilda skäl. Därför är det
viktigt att du alltid fyller i din ansökan
noggrant. När du antas till kurs eller utbildning får du en kallelse.
Kontakta Vägledningscentrum för mer
information.
Ansökan skickas till:
Vägledningscentrum
Box 913
671 29 ARVIKA
Avgifter
Våra kurser och utbildningar är kostnadsfria för dig som studerar. Enda kostnad
som tillkommer är för kompendier och
kurslitteratur.
Senast: 31 maj 2015
Sena ansökningar tas emot i mån av
plats.
Behörighet
Sfi
Hit ansöker du i samband med ett personligt besök på Sfi-receptionen när som
helst under året. Vi har öppet måndagar
kl. 14-16 och fredagar kl. 10-12. Du får
börja studera när det finns en ledig plats.
Du kan börja studera vid vuxenutbildningen tidigast den 1 juli det år du fyller
20 eller tidigare om du har ett slutbetyg
från gymnasiet.
11
Sfi
varo i undervisningen” av aktivitet på
studieplattformen.
Svenska för invandrare, för dig med annat modersmål än svenska. Du ska vara
folkbokförd i Arvika och ha ett fullständigt
personnummer.
Högskoleprov
Sista anmälningsdag: 15 september
Provdag: 24 oktober
Läs mer på studera.nu
Betyg
Ny betygsskala
Betyg sätts på kurser inom Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning och
Svenska för invandrare enligt en betygsskala med flera betygssteg. Skalan är
sexgradig med fem godkända betyg A-E,
där A är högsta betyg, och ett underkänt
betyg, F.
Högskolestudier
På www.studera.nu finns alla kurser och
program i Sverige.
Sista dag för ansökan kurser/utbildningar: 15 oktober och 15 april.
Sista dag för komplettering betyg: 1
december 2015.
Utdrag ur betygskatalog
När du läser kurser inom grundläggande
eller gymnasial vuxenutbildning kan du
beställa ett utdrag ur betygskatalog efter
avslutade kurser.
För att bli antagen vid högskola/universitet krävs grundläggande, ibland särskild behörighet. Under 2012 har nya
antagningsregler börjat gälla, kolla alltid
noga vad som gäller för just din utbildning. Ansöker gör du på www.antagning.
se. Fråga gärna studievägledare om råd.
Examensbevis
Gymnasieexamen i form av yrkesexamen
eller högskoleförberedande examen kan
utfärdas inom Kommunal vuxenutbildning
för den som inte tidigare fått en gymnasieexamen.
Inställd kurs
Om en kurs/utbildning inte får tillräckligt
många sökande ställs kursen in. I vissa
fall finns möjlighet att i stället läsa kurser på distans.
Kontakta Vägledningscentrum för information om vilka villkor som gäller.
Kursbetyg
Efter varje avslutad Sfi-kurs erhåller du
ett kursbetyg.
Olika sätt att studera
Schemalagda studier
På Sfi och grundläggande vuxenutbildning läser du enligt schema där lektioner
varvas med arbete i studie- eller språkverkstad och språkpraktik (Sfi).
Intyg
För den som så vill, kan ett intyg för genomförd utbildning utfärdas istället för ett
betygsdokument.
Gymvuxkonceptet
Läser du en gymnasiekurs vid vuxenutbildingen så utgör halva tiden närundervisning (en halv dag i veckan) och den
andra halvan egna studier med handledning av läraren via internetbaserade
studieplattformen It’s Learning. Du kan
också få hjälp av lärare utöver undervisningstiden via personlig handledning i
vår studieverkstad.
Frånvaro från undervisning
I vuxenutbildningsförordningen har kravet
på närvaro i undervisningen skärpts. Studerande som p g a sjukdom eller annan
orsak inte kan delta i undervisningen har
skyldighet att anmäla orsak till frånvaron
och om en studerande uteblir från undervisning tre veckor i sträck utan att meddela orsaken skall detta anses som att
person avbrutit undervisningen.
För distansstuderande motsvaras ”när-
Vård- och omsorgsutbildning
Denna utbildning kan man läsa, anting12
en på tre terminer 100 % studietakt med
en kombination av när- och distansundervisning, sk. NUDU. Eller på distans, fyra
terminer och 75% studietakt, sk. DU.
Studiestödspoäng utgör grunden för beräkning av studiestöd. Varje kurs ger ett
visst antal och motsvaras av gymnasiepoäng. För att vara heltidsstuderande krävs
400 poäng på hösten och 500 poäng under vårterminen.
Webbaserade studier
Innebär ett fåtal närträffar, utöver det
självständiga studier med handledning,
inlämningsuppgifter samt diskussioner
via It’s Learning. Träffarna ligger oftast
i början och slutet av kursen samt vid
provskrivning.
Sfi-studier är inte studiemedelsberättigat.
Studienivåer
Svenska för invandrare
Se beskrivning på sidan 4
Orienteringskurser
Orienteringskurser kan finnas både på
gymnasial- och grundläggande nivå och
omfatta mellan 50 och 200 poäng. Syftet med kursen kan vara att fungera som
introduktion till ett speciellt kunskapsområde, bedöma reell kunskap (validering) eller allmänt bidra till bättre studieresultat.
Grundläggande utbildning
Kurserna motsvarar nivån i grundskolan
t. o. m. årskurs 9. Innehåll och arbetssätt
är anpassat till vuxnas erfarenheter och
sätt att lära. Utbildningen är till för dig
som:
• inte har grundskolekompetens eller
motsvarande
• behöver förbereda dig för studier på
gymnasial nivå
Orienteringskurser betygssätts inte, den
studerande får istället ett intyg på deltagande.
Gymnasial utbildning
Vi erbjuder ett antal kurser ur gymnasieskolans nationella program för behörighet
till högskolor och universitet, men också
kurser som tillgodoser arbetsmarknadens
krav. Du väljer själv vilka och hur många
kurser du vill läsa. På denna nivå finns
både yrkes- och teoriämnen. För gymnasial utbildning gäller samma kursplaner
och betygskriterier som för den vanliga
gymnasieskolan.
Sfi-reception
Receptionstid måndagar kl. 14-16
och fredagar kl. 10-12.
Besök oss eller ring 0570-749 280 till
Berit Nykvist.
Studiebibliotek
För att underlätta dina studier finns det
ett referensbibliotek på Arvika Näringslivscentrum. Här hittar du litteratur som
hör till kurserna, den kan du låna och läsa
på plats, men inte låna hem.
Observera att vi alltid reserverar oss för
ändringar i kursutbudet.
Studie- och yrkesvägledning
Se Vägledningscentrum
Studieekonomi
Du kan söka studiestöd från CSN för heleller deltidsstudier. Dina studier måste
vara på minst halvtid i tre veckor för att
du ska kunna få studiemedel. Mer information hittar du på www.csn.se, där du
också gör din ansökan. Har du frågor
kan du ringa CSN på tel. 0771-276 000.
Vägledningscentrum kan också svara på
frågor.
Studietakt
Studietakten beräknas i antal poäng per
vecka enligt följande:
100% 20 poäng/vecka
75% 15-19 poäng/vecka
50% 10-14 poäng/vecka
25% 5-9 poäng/vecka
13
resultat och utfärdar betyg.
Studieverkstad
Ditt stöd under studietiden. Här finns
datorer och arbetsplatser i en bra studiemiljö.
Under studietiden har du ingen rätt till lärarstöd, utan det är din uppgift att självständigt läsa in hela kursen.
Vi erbjuder bemannade ”stugor” där du
kan får lärarstöd utöver utöver de tre
timmar undervisning du får per kurs.
Prövningsveckor 2015:
Engelska 5-6
Historia
Matematik
Naturkunskap
Psykologi
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
I vår finns It-stöd, Räknestuga, samt studieverkstadstider för Svenska, Svenska
som andraspråk, Samhällskunskap osv.
Schemaläggs senare.
Validering och Prövning
Du kan få dina kunskaper och din kompetens validerad genom en process som
innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av de kunskaper du besitter, oavsett hur du skaffat dig
kunskaperna. Det kallas för validering.
Ofta så leder en sådan validering till en
prövning.
48-49
32
36, 46, 50
45, 46
32
48-49
32
43
Kostnad 500 kr/prövad kurs.
Kontakta Vägledningscentrum för info.
Vi rekommenderar dig att noga överväga
vinsten med att göra validering och prövning. Tidsmässigt brukar skillnaden mellan att läsa kursen hos oss och att göra
en prövning vara marginell. Kunskapsmässigt är det stora vinster att läsa kursen på plats.
Har du kunskaper som motsvarar en hel
kurs och vill tentera av dessa för att få
betyg? Då kan du ansöka om att få göra
en prövning.
Vägledningscentrum
Hos oss kan du få hjälp med allt som har
med studier att göra.
Vi kan endast pröva i kurser vi själva anordnar. Du betalar för prövningen, kommer till Vägledningscentrum och visar upp
kvittot. Vi förmedlar kontakt med aktuell
lärare, som ger dig information om prövningsinnehåll, bedömningsgrunder och
förslag på lämplig litteratur.
Vill du träffa studievägledare så ringer du
eller gör ett besök på Vägledningscentrum för tidsbokning.
Besöksadress Vägledningscentrum:
Strandvägen 2, Arvika, våning 2
Telefon:0570-749 287
0570-749 289
Därefter läser du själv in kursen, följer
tidsplan och genomför moment på inplanerad tid. Därefter bedömer läraren dina
14
VUXENUTBILDNING
Personuppgifter
Efternamn
Var god texta!
Gatuadress
Tilltalsnamn
Personnr
Telefon - dagtid
Mobiltelefon
Postadress (postnummer och ort)
Födelseland
E-postadress
Tidigare slutförd utbildning:
Nuvarande situation:
 Ej fullföljd grundskola
 Tillsvidare anställning
 heltid
 deltid
Obligatoriska uppgifter
 Grundskola, ange land
 Uppsagd
……………………………………………………….
 Gymnasieutbildning högst 2 år, ange land
………………………………………………………………………
 Gymnasieutbildning längre 3-4 år, ange
land
Antal poäng………………………………...
 Utländsk utbildning, antal år…………
 Godkänd SFI År …………..intyg bifogas
 Godkänd Svenska som andraspråk
År ………………..
 A-kassa, aktivitetsstöd etc
 Vikariat
 heltid
 deltid
 Bibehållen lön
 Annat
 Eget företag
 Samlat betygsdokument
 Annan utbildning………………………..
Datum………………
 Arbetssökande
………………………………………………………………………..
 Högskoleutbildning Poäng…………….
Jag tänker finansiera mina
studier med:
 Studiemedel (information
skickas automatiskt till CSN
om du markerat i denna ruta.
Detta innebär att du kan bli
kontaktad av CSN)
Obligatoriska uppgifter
 Annat (sjukskriven, föräldraledig etc)
……………………………
Folkbokförd i annan
kommun:
 Kurserna finns ej i min
hemkommun
 Annan orsak, ange vilken:
………………………….
Tidigare eller pågående studier vid
 Vuxenutbildning
 Annan skolform
Har Du planerat Dina studier i samråd
med studie- och yrkesvägledare?
……………………………….
OBS! Skicka ansökan till din
hemkommun
 Nej  Ja
Jag bifogar:  Personbevis  Betyg tidigare utbildning
OBS! Måste bifogas ansökan!
Kursansökan
Jag anmäler mig till följande kurs/kurser:
Gy-poäng
Dag
Kväll
Distans
Start vecka
Skolans anteckningar
Vänd !
Syfte med studierna
 Läser för att höja betyg
 Läser för examensbevis, yrkesexamen
 Läser för examensbevis, högskoleförberedande examen
 Skaffa mig nödvändiga kunskaper för fortsatta studier. Ange vilka: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Utbilda mig för inträde på arbetsmarknaden
 Vidareutbilda mig för att få en ny befattning/ nytt yrke
 Annan orsak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Önskemål om kurser som inte finns i katalogen
Kurs
Dag
Kväll
Distans
Skolans anteckningar
Övriga upplysningar:
Ort och datum
Sökandes underskrift
För aktuellt kursutbud:
Hemsida: www.aanc.se
Studiemedel söks hos CSN
www.csn.se
eller ring 0570-749287, 749289
Du som inte är folkbokförd i Arvika
ska sända din ansökan till din
hemkommun
Glöm inte att bifoga personbevis!
Skicka Din ansökan till:
VÄGLEDNINGSCENTRUM
Box 913
671 29 ARVIKA
BESÖKSADRESS: ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM, STRANDVÄGEN
De uppgifter du lämnat på ansökan registreras i elevregister och används i det administrativa arbetet.
2014-02