manusstopp Hela kyrkan sjunger

för Tryserum och Östra Ed
MARS 2015
Redaktör: Ingalill Ivarsson • Epost: [email protected]
manusstopp
för aprilnumret är
20 mars
~ PROFILERNA ~
Gården Stora Vadsbro i Västra Ed, på gränsen till Östra, som
i flera år drivits av Inge Karlsson, är numera befolkad av ett
ungt par som fortsätter att bedriva jordbruk där. Eftersom orden ”ungt par” och ”bedriva jordbruk” inte så ofta nämns i
samma andetag, så känns Johanna Svensson och Staffan Pettersson som mycket lämpliga profiler i mars månads Byablad.
Hela kyrkan sjunger
Var?
När?
Vad?
Vilka?
Östra Eds kyrka
Söndagen den 1 mars 2015 kl. 15.00
Sång- och musikgudstjänst
Tryserum- Östra Eds kyrkokör under ledning
av Marie Dimpker. Präst: Karina Nahlbom
Lars-Åke Carlsson, dragspel.
Anne Karlsson, trumpet …och DU förstås!!!
Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening
håller årsmöte i Bygdegården Långrådna tisdag
den 10 mars. Kl. 19.00.
12 mAlla hjärtligt välkomna!
21 mars
Mjukstartar vi med
Lördagsöppet 13.00-16.00
I år har vi 15 års Jubileum
och passar på att fira detta under mars och april
med 15 % rabatt på alla
små/stora/roliga/trendiga/praktiska
PLÅTBURKAR
Det har kommit in mkt Nytt
Ser fram emot en ny säsong
Välkommen!
Lotta
Tel. 0493-420 00 / 411 86
Johanna är ingen främling i trakten. Hon är uppvuxen i Lång­
rådna, har varit dagbarn hos Inger i Håcklova, gått i skola i
Östra Ed och har sina föräldrar i Ingelsbo väster om Horns­
berg. Staffan är kanske mer obekant för de flesta. Han kommer
från Hummelstad och kom in i Johannas liv när hon gick på
Valstadskolan där han själv gått några år tidigare. Deras stora
gemensamma nämnare är jordbruk, men deras introduktion i
näringen ser väldigt olika ut. Johanna påbörjade sin bana när
hon två veckor gammal sov i hundkorgen i ladugården hemma
när mamma Annie skulle hjälpa pappa Johan lite. Han skulle
bara ut och titta lite efter rådjur och när han kom tillbaka med
två fällda djur på axeln X antal timmar senare var jobbet klart.
Eftersom Johanna redan på den tiden var programmerad för
regelbundna mjölktider och bara åt och framförallt sov så gick
det utmärkt att kombinera spädbarn med arbete.
Staffans bodde visserligen på landet när han var liten, men
han är ingen ”bondpojk”. Ganska tidigt kände han dock av den
agrara dragningskraften, för när korna på granngården drevs
in för mjölkning, då pep han oftast iväg dit han också. Hans
första minne har också med lantbruk att göra. Det var när han
råkade slå igen en traktordörr på brorsans hand. När han gick
i 8:an gjorde kan praktik på Skaftekulla som har mjölkkor och
med ens var valet givet; han skulle gå på Valstad och sedan
jobba med lantbruk. Eftersom han var den ende i sin familj
som valt den banan fick han utstå en del pikar för de dofter han
spred hemma efter ett avslutat arbetspass.
Johanna, som först valde att gå hästutbildningen på Valstad
bytte efter två månader till jordbruk eftersom hon insåg att det
krävdes att satsa ”verkligen allt” för att komma i
Med reservation för “tryckfelsnisse” och ändringar i kalendarium.
Foto av textförfattarna om inte annat anges.
kalender mars 2015
1sö 11.00
sö15.00
5to 18.30
8sö 11.00
9må19.00
10ti 19.00
12to 19.00
13fr 19.00
14lö 19.00
15sö 11.00
sö15.00
19to 18.30
22sö 11.00
sö13-15
sö13.00
sö18.00
26to 18.30
28lö 9.00
29sö 11.00
30må 19.00
31ti 19.00
Mässa i Valdemarsviks kyrka. Nahlbom, Dimpker.
Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Hela kyrkan sjunger - Musikgudstjänst i Östra Eds
kyrka. Nahlbom, Dimpker. Kyrkmöte. Se annons.
Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. Nahlbom, Dimpker.
Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka. Andreas Danielson,
Barbro Wållberg.
Kura skymning i Tryserms Hembygdsgård, se annons
Östra Ed-Tryserum Bygdegårdsförening håller
årsmöte i Bygdegården Långrådna, se annons.
Tryseruns Intresseförenings årsmöte.
Tryseryms Hembygdsförenings årsmöte, se annons
Teaterföreställning i Långrådna Bygdegård, se annons
Brödsöndagen - Mässa i ung ton i Valdemarsviks
kyrka. Brödinsamling och barnmedverkan, Nahlbom,
Dimpker. Kaffe och brödauktion i församlingshemmet till
förmån för fasteinsamlingen.
Gudstjänst i Tryserums kyrka. Nahlbom, Dimpker.
Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. Nahlbom, Dimpker.
Mässa i Tryserums kyrka. Jan-Olov Risberg, Dimpker.
Våffeldag på Ekbacken. Se annons.
Östra Eds Hembygdsförenings årsmöte, se annons
Musikgudstjänst i Valdemarsviks kyrka. ”Sång till
Maria” med Valdemarsvik-Gryts kyrkokör och Lenas
Drängar, Danielson, Stenhammar.
Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. Nahlbom, Dimpker.
Vårstädning på Nya Nässveden, se annons
Mässa i ung ton i Valdemarsviks kyrka. Nahlbom.
Sopplunch i församlingshemmet. Avslutning på
fasteinsamlingen.
Passionsandakt i Valdemarsviks församlingshem.
Andreas Danielson.
Passionsandakt i Valdemarsviks församlingshem.
Stigsdotter Larsson.
Lördag den 14 mars kl. 19.00
Stockholms Teateria AB spelar i Bygdegården i Långrådna
Kärlek sökes
Om att bli lämnad, jakten på något nytt, sanningar och lögner.
Humor och musik!
Biljetter kan beställas till förköpspris genom tel 0493-42039
(MarieLouise) till ett pris av 180:- eller lösas vid entrén till ett
pris av 200:Ett samarbete mellan Långrådna Bygdegårdsföreningen, LRF
och Valdemarsviks Riksteaterförening
KURA
SKYMNING
i döda poeters sällskap
TRYSERUMSÖKAN
I maj slår man ut lagårdsväggen och tar ut ökan för
sjösättning.
Christer Östlund passar in en durklapp.
Mer info och bilder på www.tryserum.se om projektet.
Trots kylan på arbetsplatsen är fyra av båtbyggarna i full gång
när vi besöker dem på tisdagskvällen. Arbetet med båten har
gått planenligt och redan om några månader kommer hon att
sjösättas. En stillsam sjösättning, men kanske med en senare
ceremoni vid hamnen för att byggdeltagarna skall kunna visa
upp sin ögonsten.
Just i kväll höll man på att få till durklapparna, millimeter­
noga, för att få en jämn durk. Att detta är ett hantverk är lätt
att se, fogsvans, tumstock och vattenpass var det man jobbade
med när vi var där. Masterna ligger klara på golvet, seglen
hänger i en säck på väggen, en micker (segelhållare) av en­
eträ står bredvid och årorna är under tillverkning. Vi ser fram
emot att se båten ligga i sjön.
Lilian Nilsson
Kallelse till ÅRSMÖTE i
Tryserums Hembygdsförening
fredag den 13 mars kl. 19.00 i Hembygds­
gården! Efter förhandlingarna bjuder vi på
kaffe med smörgås och filmer: 1. Axel i Räffla
och hans ångmaskin, 2. Det stora tabberaset i Katthult
Alla medlemmar är välkomna! Styrelsen
P.S. Ta med en slant till insamlingen för klockstapeln på gamla
kyrkogården i Västertryserum
KLOCKSTAPELINSAMLING
Tryserums Hembygdsförening planerar att bygga en klock­
stapel på gamla kyrkogården i Västertryserum. Där ska vi
hänga den klocka som tidigare ringde samman till församlingshemmet i Väster. Det mesta arbetet blir ideellt, men
virke och annan materiel kostar pengar. Därför startar vi
härmed en insamling till klockstapeln och hoppas på generösa bidrag! (Bilden är ett fotomontage.)
Bidrag mottages tacksamt på bankgiro 5894-3051. Ange
“klockstapeln” och, om du vill, ditt namn på meddelandet.
Succén fortsätter! Efter vårt första möte i poesins tecken den
26 januari är det dags för träff nummer två;
måndag 9 mars kl. 19.00
i Tryserums Hembygdsförening
Vi bekantar oss med varandra och ett urval av poesi.
Alla är välkomna - ingen föranmälan, kaffe och förfriskningar
serveras till självkostnadspris.
Ann-Kristin Anderson 0123/10106 mob 070/657 25 21
Studieförbundet Vuxenskolan är medarrangör
Vill du veta mer, kontakta Håkan Svensson i Gamlebyn
tel 0123-300 42 eller 070-521 16 50.
närheten av en försörjning i hästbranschen. Hon hade
från sin praktikplats i ett hyrstall i Tullgarn utanför Södertälje med
sig erfarenheten av att den som jobbade där hade mat och husrum
och en lön på 3000 per månad. Det fick henne att byta inriktning, men
hindrar inte henne från att ha sina hobbyhästar utanför huset med
mularna nedkörda i en ensilagebal. Direkt efter gymnasiet fick hon
världens bästa jobb med världens underbaraste djur: grisar i Öndal.
Enligt Johanna är de smarta(-re än kor), alerta, renliga och påhit­
tiga. Hittar de någon liten trasig bit någonstans så finns där snart
ett hål och de är fiffiga nog att dela upp sina bås i sov-, mat- och to­
alettavdelning. Eftersom Staffan och Johanna driver kvighotell med
kvigor från både mamma Annie och från Håkan i Trädgårdsberg
och det finns en lag som inte tillåter att man blandar ko och gris i
samma stall, så får Johanna nöja sig med att umgås med grisar på
jobbet. Förutom att de delar brevlåda är de också kollegor. Efter stu­
denten hade Staffan lite ströjobb innan han utbildade sig till drift­
sledare på Ingelstorp utanför Kalmar. Knappt hemkommen började
han jobba i Skaftekulla där han var kvar i 5,5 år tills ett jobb yppade
sig hos Johannas arbetsgivare Rydén i Öndal. De hade precis tagit
arrendegården Ottinge och Staffan
var rätt person för dem att anställa.
För tillfället jobbar han inte full tid
på Ottinge utan ägnar ett par dagar
i veckan åt att renovera huset. Det
finns en tillfredsställelse i att göra
saker åt sig själv, vilket de gör, för
sedan december 2014 äger Johanna
och Staffan Stora Vadsbro. Föru­
tom renovering kommer den närmaste framtiden förhoppningsvis
att innebära dikor på gården, eller köttdjur, förklarar Johanna. Det
finns betesmarker på gården och även möjlighet att fylla på.
Staffan och Johanna har hittat sin plats på jorden. De har kört
ner sina bopålar, de renoverar och satsar för framtiden, är unga och
har hittat sin utgångspunkt för både jobb och egen verksamhet.
Varmt välkomna hit och lycka till med alla era planer för framtiden.
Barbro Alvebo Littorin
Byanätrörelsen lönar sig!
TV, telefon, trygghetslarm och datauppkoppling – kort sagt din
länk till omvärlden – idag går allt via ADSL - en koppartråd som
snart kommer att försvinna! Mobila lösningar är inte så stabila att
de kan ersätta ADSL...
Vad gör vi då? Jo, vi kan gå samman och gräva ner fiberkabel!
Fiber är framtidens kommunikationslösning!
Vi ordnar informationsträffar i Långrådna bygdegård och på Ekbacken den 11 och 12 maj! Se vidare nästa månad i Byabladet!
Läs gärna om byalag på www.telia.se
Investera i din fastighet för framtiden!
Hör gärna av dig till oss;
Magnus Adolfsson, Göran Karlsson och Bror-Tommy Sturk.
Vid brand är
varje sekund dyrbar.
Ett pålitligt brandvarningssystem är en av
grundstenarna för trygghet i hemmet.
Skaffa ett brand- och inbrottslarm,
anslutet till vår larmcentral, du också.
Zara Sjögren
Tel: 070 - 480 67 00
VERISURE PARTNER
Behöver du
makadam, kross,
grus, singel, sand?
Kontakta
Dahlbergs Kross
0123-100 65 eller 070-671 57 72
SMIDE
Tillverkning i egen smedja
Försäljning av bruksföremål t.ex. ljusstakar och skohorn.
Utför renovering av gammalt smide men även nytillverkning efter önskemål, så som beslag och grindar.
Kontakta mig, eller titta in på hemsidan för bilder!
Henning Knape Enskild firma
Tel: 072 7282880 • Mail: [email protected]
Hemsida: www.3smeder.se (klicka på Hennings Galleri)
Utnyttja ditt Rotavdrag
vid din renovering!
Allt inom murning, spislar,
kaminer, kakel o klinker.
Tel 070-592 32 65
Tryserums Intresseförening har årsmöte
2015-03-12, kl 19.00 på Ekbacken, vi bjuder på fika.
Medlemmar välkomna / Ordf TI
Våffeldag på Ekbacken
22/3 kl 13 - 15
Alla är välkomna!
www.ekbackenshus.se
Välkomna till buffé och dans
i Långrådna Bygdegård
lördag 11 april
Vi samlas kl. 19.00 för att äta den uppdukade buffén
och umgås en stund. Kl. 21.00 börjar dansen till Wretaz.
Kaffe och kaka serveras i pausen.
Pris: buffé, kaffe och dans 250 kr, 230 kr för medlemmar.
Anmälan senast 1 april till: Ann-Marie tel 0123-310 73
eller Marie-Louise tel 0493-420 39
Välkomna!
Långrådna Bygdegårdsförening
AV MIKA LIFFNER
Nu är det verkligen vår i luften! Småfåglarna som varit tysta och
sparat på energin under vintern har nu kört igång igen. Jag vet att det
kanske fortfarande är vinter, men det KÄNNS som vår.
I fårhagen har tackorna börjat tjockna och vill gärna bli ompysslade och kliade. Favoritstället är mellan frambenen. Jag borrar in fingrarna och kliar och hoppas att lite fint lanolin ska gå in i mina torra
vinterfingrar. Fast det är synd att klaga. Har inte haft nästan några
sprickor i varken fötter eller händer den här vintern. Kanske är det
för att det inte har varit sådär jättekallt? Eller så är det tack vare badhuset i Gusum!
Jag har varit och hämtat en ny kaninhane. Han håller på och gör
sig hemmastad och snart är det dags att träffa kanindamerna. Kaniner är fantastiska djur. Vi har ju gotlandskaniner och de passar bra
här på gården. De förvandlar hö, ogräs och sly till riktigt fint kött. Vi
är även genbank, så varje år säljer vi några ungar till andra som vill
ha kaniner, till mat eller gos. Jag provade ju att barkgarva några av
skinnen förra året, och det gick över förväntan. Barken gör skinnen
tjockare och tåligare, så det blir nog vantar så småningom.
Hönorna vädrar också vår i luften och har börjat göra längre utflykter från hönshuset. Jag har fått ett gäng med lite ljusare färger
från en kompis som också har Kindahöns. De som kläcks hos oss är
nästan alltid svarta med krage, och det är kul att få in lite mer variation i besättningen tycker jag. De är så fina!
I veckan som kommer flyttar vår vän David ner till oss från Dalarna. Han har letat efter ett hus här nere i våra trakter länge nu. Det har
Hembygdsföreningen
i Östra Ed
håller årsmöte söndagen den 22 mars kl 13 i
församlingshemmet i Östra Ed.
Sedvanliga årmötesförhandlingar och kaffeservering. Efter årsmötesförhandlingarna
visar Jimmy Adolfsson bilder och berättar
om hur insekter och andra småkryp skyddar
sig mot fiender.
varit många turer med olika hus och gårdar, vi hade även planer på
att låta honom köpa en bit av vår mark. Men igår blev det klart! Han
har hittat ett hus i Vråka som passar honom fint. David är en stjärna
på att odla grönsaker och han kommer jobba en del på Mon tomater
under sommaren. Jag vill passa på att hälsa honom välkommen hit
och hoppas att han kommer känna sig lika hemma här som jag gör!
Vårstädning på Nya Nässveden
lördagen den 28 mars! Ta med kaffekorg
och en räfsa/busksax etc. Vi träffas vid
Hembygdsgården kl 09:00 för samåkning.
Utställare på vårt Majtorg!
Hembygdsföreningen ordnar även i år
Majtorg som går av stapeln den 16 maj. Vi
vill ha in din anmälan så fort som möjligt.
Ring till mej 0705 233069 och meddela ditt
intresse så skickar jag information. Anmälan
senast 15 april till [email protected] eller till
telnr ovan.
David Fogelberg ordf Östra Eds HBF
B YA B L ADETS SP ONSORER
3smeder.se
Anders Bockgård
Bygdegårdsförening Östra Ed-Tryserum
Börjes Byggnadsrörelse
Café Kårtorp
Dahlbergs Kross
Familjerna Östersten
Fogelvik Estate
Fogelviks Egendom AB
Företagarna Valdemarsvik
Green Copy
Häradssätter Gård
Ihrsjös Måleri
Jörgen Svensson Entrerenad
Liljestad Gård AB
LRF Tryserum-Östra Ed
Reumatikerföreningen
Securitas Direct / Verisure
Skeppgårdshonung
SMP AB
Svenska kyrkan
Svenska Presenter
Tjejlunkenstickarna
Tjust-Eds Maskinbolag
Tryserums Friskola
Tryserums Installations AB
Tryserums Intresseförening
Tryserums Hembygdsförening
Tryserums Röda Korskrets
Tryserum-Hannäs Kulturhist.Stiftelse
Tryserum-Östra Eds Kyrkliga Syför.
Valdemarsviks Jord & Entreprenad
Valdemarsviks Sparbank
Vikens Mäklarbyrå
Vittviks Gård med gårdsslakteri
Vårt Alternativ
Västerums Mur & Puts
Östra Eds Hembygdsförening
Östra Eds Röda Korskrets
Upplaga: 700 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Tryckcenter i Valdemarsvik. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar och ägs av Tryserums Intresseförening,
Tryserums Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening. Vill du ha något infört i Bya­bladet i april, meddela oss senast 20 mars.
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. Anslagstavlan
är gratis för privatpersoner. Redaktionen: Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 615 95 Valdemarsvik, Mobil 070-634 31 19 • Barbro Alvebo, Skillered, 590 98
Edsbruk,­Tel: 0493-414 38 • Anette Edström Karlsson 0123-310 48 • Lilian Nilsson 0123-330 75.
Epost: [email protected] • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se