1 Vår - Är religion farligt? - Starrkärr

STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING
ÄR
RELIGION
FARLIGT?
FINNS DET
KRISTNA
TERRORISTER?
1#
2015
Kyrkbladet #1 2015
1
Notiser
1#
2015
Nytt tidningsformat
Låt fler få fylla fem
Ny kyrka får vänta
FORMGIVNING Kyrbladet har fått
ett nytt utseende! Det har blivit
mindre och tryckts på ett lite
mattare papper. Vi hoppas att du
som Oläsare snabbt ska känna dig
hemma och tycka om det nya utseendet.
JULKAMPANJ Advents- och jultidsinsamlingen 2014–2015 stöttade ett projekt som jobbar med
”Mentor Mothers” – kvinnor i
Sydafrika och Zimbabwe. Projektet jobbar för att minska barnadödligheten i världen, som i
nämnda länder är mycket stor.
ÄLVÄNGEN Arbetet
med att
bygga en ny kyrka i Älvängen går
framåt. Om inte handgripligt med
hammare och spik men väl med
en arbetsgrupp med personal och
förtroendevalda ur församlingen.
Som vanligt är ungefär hälften av
tidningen en redaktionell del som
i detta nummer rymmer frågan
”Är religion farligt?”. Andra halvan
av tidningen innehåller information om kommande verksamheter i församlingen. Hoppas du
hittar något som passar dig!
Nils Lyckander
Vi samlade in pengar genom
att sälja ljus och julklappar samt
genom kollekter. Julklapparna
skänktes av olika personer, och alla
som ville kunde köpa. Vi samlade
in nästan 34000 kr under kampanjen, vilket vi är mycket glada
för! I hela Sverige samlades det in
39 milj. kronor till detta projekt!
Ann Åström
Det har varit svårt att få besked
från Ale kommun om hur planerna för Älvängens centrum ser ut.
Och processen med att bygga ny
kyrka har kommit in i ett väntläge.
– Vi har många planer och tankar
men får lov att vänta in rätt tid
säger kyrkoherde Björn Nilsson.
Nils Lyckander
Gratis läxhjälp i Nols kyrka
Vi erbjuder elever i åk 4 till 9 gratis läxhjälp!
Varje torsdag hela vårterminen mellan kl.
15.30 och 17.30 har vi öppet i Nols kyrka där
det finns tillgång till gratis wifi och fika.
en pensionerad lärare. I kyrkan finns också
andra anställda medarbetare som har öppet
hus för ungdomar samtidigt som Läxhjälpen
pågår i intilliggande lokal.
Läxhjälpare är erfarna ideella medarbetare
med intresse och vilja att hjälpa barn och
ungdomar med deras studier. I dagsläget är
det två kvinnor, en yrkesarbetande lärare och
FRÅGOR?
Kontakta Ulrika L Andersson, diakon & samordnare, Telefon: 0766-499 022,
E-post: [email protected]
Kyrkblad #1 2015
Kyrkbladet ges ut av Starrkärr-Kilanda
församling till samtliga hushåll i församlingen.
Ansvarig utgivare
Björn Nilsson, kyrkoherde
Redaktion
Ulrika L Andersson, Pernilla Olausson
Redaktör och formgivning
Nils Lyckander
2
Nästa nummer
5 juni 2015
Manusstopp
10 april
Kontakt
Kyrkbladet, Församlingsexpeditionen
Box 83, 446 22 ÄLVÄNGEN
0303-444 004
[email protected]
Kyrkbladet #1 2015
Tryck
Ale Tryckteam AB
Tryckt på FSC-certifierat papper
Distribution
Postens ODR, Exklusiv
Omslagsfoto
Fotomontage
Kyrkoherdens inledning
Rädsla eller kärlek
I gångna tiders kyrka försökte man ibland
”skrämma” människor till tro genom att utmåla grymma straff som väntade den som inte
gick i kyrkan och trodde på rätt sätt. Risken för
att hamna i helvetet var uppenbar om man inte
tänkte, trodde och levde på ett visst sätt. Det
var många gånger upp till den enskilde prästen
att avgöra vad som för tillfället var rätt och fel.
Intentionen var säkert god: att ingen skulle gå
förlorad för Gud, men man tappade bort en
viktig sak – kanske den viktigaste? – att tron är
ett gensvar på Guds kärlek.
En tro som bygger på rädsla för straff blir
krampaktig och förkrympt. Motsatsen är den
tro som har upptäckt att Jesus kom hit till
världen med ett enda syfte: att förklara Guds
oändliga kärlek till var och en av oss. ”Så älskade Gud hela världen att han gav den sin ende
son, för att de som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv. (Joh 3:16).
Att tro för att man vill undkomma straff och
bara umgås med sina gelikar är en farlig väg
för vilken församling som helst. När tron drivs
av kärlek är den dynamisk och mer tolerant.
Den är medveten om att Guds kärlek omfattar
alla människor och att en församling består av
olika individer, var och en med sin livsberättelse.
I Första Johannesbrevet 4:18 står: ”Rädsla finns
inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken
fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med
straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullkomning.”
I Jesus blir Guds fullkomliga kärlek tydlig.
Den som vet sig vara oändligt älskad kan också visa stor kärlek till sina medmänniskor. Vår
kärlek till varandra blir aldrig fullkomlig här
på jorden, men när vi vandrar våra livsvägar
tillsammans med Jesus får vi ta emot hans kärlek varje dag och stund hur våra liv än ser ut.
Vi får också här i vår församling hjälpa och
stödja varandra på de sätt vi kan.
Nu går vi in i den Stilla veckan för att följa
Jesus den sista biten på hans väg mot kärlekens
triumf över synden och döden. På Långfredagen blir vi stilla inför att Jesus offrar sig på korset i vårt ställe. På Påskdagen får vi jubla i sann
och uppriktig glädje över hans uppståndelse.
Guds kärlek besegrar dödens verklighet! Låt
oss jubla och vara glada!
Hälsar er kyrkoherde,
Björn Nilsson
Björn Nilsson
0303-444 001
[email protected]
Kyrkbladet #1 2015
3
ÄR
RELIGION
FARLIGT?
4
Kyrkbladet #1 2015
»När du läser bibeln är det alltså inte
så att du läser en sagobok eller en
helgonbiografi. Du läser om krig, synd,
kamp och död – och mitt i eländet
finns Gud.«
Text: Mikael Nordblom
V
i har lärt oss orden: Boko Haram, jihadist, Al-Shabab, taliban – de flesta
med koppling till muslimsk extremism. Och våldsdåden i Paris mot satirtidningen Charlie Hebdo utfördes i religionens
namn. Den kristna kyrkan kommer inte heller
undan: religionskrigen på 1600-talet, konflikten på Nordirland mellan katoliker och protestanter – och säger inte Anders Behring Breivik att han är kristen?! Och eftersom vi vuxit
upp med Ingemar Bergmans personliga uppgörelse med religiöst tvång så frågar sig många:
Är inte egentligen religion farligt!?
Men så enkelt är det kanske inte. Historiens
största massaker – den nazistiska förintelsen
av miljoner judar för bara 70 år sedan – var
knappast iscensatt av religiösa fanatiker. Och i
efterkrigstidens Sovjetunionen var all religion
förbjuden – det leninistiska samhället var ateistiskt! – och miljoner fick sätta livet till i olika
slags utrensningar. Och franska revolutionen,
som bl a predikade frihet från kyrkan, gjorde
knappast giljotinen arbetslös...
Nej, religion är knappast farlig i sig. Det
är något annat som är farligt. I entrén på Na-
turhistoriska Museet i Slottsskogen fanns (åtminstone förr) en skylt med texten: ”Här ser
du världens farligaste djur!” och en nedåtriktad
pil. När man lyfte på locket och tittade ner i
montern såg man sin egen spegelbild. Jordens
farligaste djur! Nej, det är inte religionen som
är farlig. Det är människan. Den som inte förstår och anar att människan (också jag själv!)
är i stånd att under vissa förutsättningar kunna
göra det mest fasansfulla saker i vilket namn
som helst, den människan är verkligt farlig.
Den som inte sett sina mörka djup har anledning att vara rädd – för sig själv.
Men vi kommer ändå inte förbi frågan:
Har kristendomen då rent mjöl i påsen? Absolut inte! Den kristna kyrkan har mycket att
skämmas över: krigiska biskopar, avrättningar
i religionens namn, häxbränningar, förföljelser,
korruption, intolerans osv. Jag är övertygad om
att också kommande generationer kommer att
skämmas över en del saker som dagens kyrka tycker är ”självklart”. Varje generation är
”blind” för sina egna misstag.
Kyrkbladet #1 2015
5
Men är det inte så att bibeln skildrar krig i Guds namn och
mycket våld och grymhet? Även ”heliga” människor begår
grymheter och startar krig – är det inte så?
Jag erkänner! Så är det – framför allt Gamla Testamentet.
Och det är naturligtvis besvärande på ett sätt. Men vi bör ha
två saker klart för oss i sammanhanget:
Bibeln är inte – och har aldrig varit – en bok som bara
handlar om hur det borde vara. Det är lika mycket en
bok om hur det är. Den är alltså en beskrivning också av
människans ondska, hennes tillkortakommanden och
hennes försök att slingra sig ur Guds grepp. Inte ens de
allra ”heligaste” personerna, som Abraham, Mose och
David, skildras enbart positivt. Bibeln beskriver människans både höghet och misär. När du läser bibeln är det
alltså inte så att du läser en sagobok eller en helgonbiografi. Du läser om krig, synd, kamp och död – och mitt i
eländet finns Gud. Det är därför bibeln alltid är aktuell.
Med Jesus kommer något helt nytt! Hela Nya Testamentet vittnar om det radikalt nya med Jesus. Och det
nya måste ses mot det som varit, alltså Gamla Testamentet. Och då det gäller det här med våld och krig: Jesu är
solklar på den här punkten. Till Petrus, som just dragit
sitt svärd för att försvara Jesus, säger han: ”Stick tillbaka ditt svärd! Alla som griper till svärd skall dödas med
svärd.” Eller som han säger i Bergspredikan: ”Älska era
fiender och be för dem som förföljer er!” Och jag tror att
Jesus menar precis vad han säger. Så radikal är faktiskt
den kristna tron.
Du och jag behöver aldrig ”försvara” Gud. Men vi skall
kämpa mot ondskan. Och strategin är enligt Nya Testamentet: ”Övervinn det onda med det goda”. Jesu liv
vittnar bäst om hur det går till: Han dog för vår skull.
Han tog inga liv. Han gav sitt eget.
6
Kyrkbladet #1 2015
HAN DOG
SOM MARTYR
I nyhetsflödet berättas det om muslimska extremister som
spränger sig själv till döds mitt i en folksamling. Organisationen meddelar sedan att självmordsbombaren ”dog som
martyr” och därför kommer direkt till paradiset. Men den
kristna kyrkan talar också om martyrer. Är det samma sak
inom kristendomen?
Nej! Det finns ingenting som förenar den självmordsbombande ”martyren” med det som den kristna kyrkan kallar
martyrer. Kristna martyrer dör på grund av förföljelser
och ”offrar” sitt eget liv – inte andras. Självmordsbombare är ute efter att döda så många som möjligt – och tvekar därför inte att offra sitt eget liv.
Den kristna kyrkan har alltid tagit avstånd från att söka martyrskapet, alltså uppsöka döden för att ”försvara” Jesus eller
kyrkan eller Gud. När de första kristna slets sönder av rovdjuren på Roms arenor var det den oundvikliga slutpunkten
på ett vittnande – ordet ”martyr” kommer av ordet för ”vittna” – om Jesus i ord och kärlekshandlingar. De sökte aldrig
martyrskapet. De blev martyrer. Och att medvetet ta med sig
andra i döden var och är fullständigt otänkbart.
Text: Mikael Nordblom
Kyrkbladet #1 2015
7
GUDTJÄNSTER 29 MA
SÖNDAG 29/3 – PALMSÖNDAGEN
ONSDAG 8/4
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete
Älvängens kyrka 18.30 Taizémässa
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa
Starrkärrs kyrka 19.00 Bön för församlingen
Älvängens kyrka 11.00 Mässa
Nols kyrka 17.00 Lovsångsmässa
Stilla veckan och påskhelgen
MÅNDAG 30/3
Älvängens kyrka 19.00 Musikmeditation
ONSDAG 1/4
Älvängens kyrka 19.00 Musikmeditation
TORSDAG 2/4 – SKÄRTORSDAG
SÖNDAG 12/4 – 2:A I PÅSKTIDEN
Kollekt: Svenska kyrkans unga i Gbg stift
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa
Nols kyrka 11.00 Mässa
Älvängens kyrka 18.00 Sånggudstjänst med
förbön
TORSDAG 16/4
Nols kyrka 18.30 Veckomässa
Björkliden 14.30 Skärtorsdagsmässa Mässa
SÖNDAG 19/4 – 3:E I PÅSKTIDEN
Kilanda kyrka 17.00 Skärtorsdagsmässa
Kollekt: Klaradals kloster i Sjövik
Nols kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa
Nols kyrka 11.00 Mässa
Älvängens kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa
Älvängens kyrka 11.00 Mässa
FREDAG 3/3 – LÅNGFREDAG
Nols kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst
Älvängens kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst
SÖNDAG 5/4 – PÅSKDAGEN
Starrkärrs kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Mer information poå sida 12.
ONSDAG 22/4
Älvängens kyrka 18.30 Taizémässa
Kollekt: Åh stiftsgård
SÖNDAG 26/4 – 4:E I PÅSKTIDEN
Starrkärrs kyrka 11.00 Påskdagsmässa
Kollekt: Sveriges kristna råd
Älvängens kyrka 11.00 Påskdagsmässa
Älvängens kyrka 11.00 Mässa
Nols kyrka 11.00 Påskdagsmässa med förnyelse
av doplöftena
Nols kyrka 11.00 Mässa
ANNANDAG PÅSK – 6/4
Magnolakören medverkar
Starrkärrs kyrka 15.00 Dopfest
Kilanda kyrka 18.00 Kvällsmässa
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete
Kilanda kyrka 11.00 Mässa
TORSDAG 30/4
Nols kyrka 18.30 Veckomässa
ARS TILL 7 JUNI 2015
SÖNDAG 3/5 – 5:E I PÅSKTIDEN
SÖNDAG 24/5 – PINGSTDAGEN
Kollekt: S:t Lukas i Gbg stift och västra Sverige
samt Sankta Klaras stiftelse
Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission
Starrkärrs kyrka 11.00 Friluftsgudstjänst
Nols kyrka 11.00 Temagudstjänst och Vårfest
Älvängens kyrka 11.00 Mässa
Starrkärrs kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Nols kyrka 17.00 Förbönsgudstjänst
Mer information poå sida 12.
ONSDAG 6/5
MÅNDAG 25/5 – ANNANDAG PINGST
Älvängens kyrka 18.30 Taizémässa
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete
Kilanda kyrka 19.00 Kvällsmässa
Kollekt: Salt-Barn och unga i EFS samt Credo
TORSDAG 28/5
Starrkärrs kyrka 11.00 Konfirmationsmässa
Nols kyrka 18.30 Veckomässa
14.00 Konfirmationsmässa
Nols kyrka 11.00 Mässa
TORSDAG 14/5 – KRISTI
HIMMELSFÄRDS DAG
SÖNDAG 31/5 – HELIGA
TREFALDIGHETS DAG
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa
Kollekt: Diakonin i församlingen
Nols kyrka 11.00 Mässa
KILANDA MARKNAD
Älvängens kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst
Välkomna till församlingshemmet för att ta en fika
och köpa fairtrade-varor som t.ex. te, choklad,
kaffe mm. Caféet öppnar direkt efter gudstjänsten
och stänger kl. 15.00.
SÖNDAG 7/6 – 1 E. TREFALDIGHET
Kilanda kyrka 10.00 Mässa
Kollekt: Ortodoxa samarbeteskommittén i Gbg
samt S:t Andrew´s Church och Lutherska utlandsförsamlingar i Gbg
Kilanda kyrka 13.30 Konsert
Nols kyrka 11.00 Mässa
SÖNDAG 17/5 – S. F. PINGST
Kollekt: Diakoniinstitutionerna
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa
Älvängens kyrka 11.00 Mässa
ONSDAG 20/5
Älvängens kyrka 18.30 Taizémässa
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa
TIPS! Riv ur mittuppslaget och sätt upp det på kylskåpet. Så missar du inga gudstjänster under våren.
SÖNDAG 10/5 – BÖNSÖNDAGEN
Älvängens kyrka 11.00 Mässa
Program
NOLS KYRKA
Spegla dig i dopet
Våren 2015 i Nols kyrka
PÅSKDAGSMÄSSA – MED DOPFÖRNYELSE
Söndag 5 april kl. 11.00
TEMAKVÄLL: DOPTRADITIONER
Tisdag 7 april kl. 18.30 – Ta med sådant som är en påminnelse om ditt eget dop! Vi sjunger också
dopsånger!
RÅDSLAG
Tisdag 21 april kl. 18.30 – Om aktualiteter i Nol/Alafors
TEMAKVÄLL: DOPVANDRING
Tisdag 5 maj kl. 18.30 – Vandring runt Hälltorpssjön
VÅRRESA
Söndag 17 maj
Resa till sjön Åsunden till ”Gårdarna runt sjön” med Torpa stenhus (bilden)
med gudstjänst på vägen. Mer detaljerat program kommer längre fram!
VÅRFEST
Söndag 24 maj kl. 11.00 – Fest med gudstjänst och sedvanligt firande. Körerna medverkar.
Håll utkik efter mer information!
Annonser, affischer, hemsidan och Facebook
10
Kyrkbladet #1 2015
Program
ÄLVÄNGENS BLÅ KYRKA
ÖPPET CAFÉ
Fredagar kl. 11–14
NYTT CAFÉ Hembakt och goda mackor. Kom och sitt ner i lugn och ro, fika
gott, läs en tidning eller sitt och prata med de trevliga medarbetarna en
stund!
Frågor? Kontakta Ulrika L Andersson, tel 0303-444 022,
[email protected]
DISTRIKTSLÄGER MED BLÅ KYRKAN!
Fredag 5 – söndag 7 juni
LÄGER FÖR ALLA ÅLDRAR Vi åker till Bobergsgården utanför Falkenberg. Boka
helgen vecka 23! Mer info om innehåll och anmälan finns i Blå kyrkan eller
kontakta:
Ann Åström, tel 0303-444 024, [email protected]
ELEVKONSERT
Fredag 17 april kl. 18.00
MUSIK Församlingens musikskoleelever bjuder in till konsert med sång,
piano- och orgelmusik.
Varmt välkommen!
GUDSTJÄNSTER OCH MUSIKMEDITATIONER
UNDER STILLA VECKAN
MUSIKMEDITATION
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Måndag 30 mars kl. 19.00
Torsdag 2 april kl. 19.00
Präst: Catarina Holmgren Martinsson
Musiker: Kristian Bredin
Präst: Catarina Holmgren Martinsson
Musiker: Sabina Nilsson
MUSIKMEDITATION
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Tisdag 31 mars kl. 19.00
Fredag 3 april kl. 18.00
Präst: Mikael Nordblom
Musiker: Sabina Nilsson
Präst Per-Martin Andersson
Musiker: Kristian Bredin
MUSIKMEDITATION
PÅSKDAGSMÄSSA/FAMILJEMÄSSA
Onsdag 1 april 19.00
Söndag 5 april kl. 11.00
Präst: Per-Martin Andersson
Musiker: Kristian Bredin
Präst: Per-Martin Andersson
Musiker: Kristian Bredin
Kyrkbladet #1 2015
11
Program
STARRKÄRR
SYFÖRENINGENS BASAR
Lördag 28 mars
FÖRSAMLINGSHEMMET Vi börjar med andakt kl. 12.00 och därefter finns
möjlighet att köpa lotter, hembakt, fika mm. Ca 13.30 kommer det att bli
traditionsenlig auktion.
Alla pengar som kommer in under dagen går oavkortat till Svenska Kyrkans
internationella arbete med att utrota hungern.
MUSIKGUDSTJÄNST – NÄR GLÄDJENS
MORGON GRYTT
Söndag 19 april kl. 18.00
KYRKAN Sånger i påsktid. Nya Motettensemblen under ledning av Peter
Corneliusson.
FÖRMIDDAGSCAFÉ
Torsdag 23 april kl. 10–12
FÖRSAMLINGSHEMMET ”Lite bilder och berättelser om Swaziland och Sydafrika” Ingmarie Svenning och Yvonne Petersson berättar och visar bilder.
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Söndag 3 maj kl. 11.00
SAMLING I KYRKAN Välkommen för att gå Frälsarkransenvandringen på kyrkogården tillsammans med Starrkärrs hembygdsförening. Efter vandringen
går vi ner till Prästalund för att dricka vårt medhavda kyrkkaffe.
Glöm ej att ta med kaffekorgen.
12
Kyrkbladet #1 2015
Program
NÄR LIVET BRISTER – VAD HÄNDER MED
OSS DÅ?
Lördag 9 maj kl. 10–16
FÖRSAMLINGSHEMMET Välkommen till en dags samtal, föredrag, stillhet, god
mat och gemenskap omkring vad sorg och förluster gör med oss och våra
kroppar. Reflexolog Ruth Hassling berättar hur sorg kan ”sätta sig” i våra
kroppar. Dagen är kostnadsfri men vi behöver din anmälan till församlingsexp senast 5 maj. Tel 0303-444 000 [email protected] meddela ev allergier.
FRÅGOR?
Ingela Fransson diakon, 0303-444 031 [email protected]
MUSIKGUDSTJÄNST – TRÄD IN I DANSEN
Söndag 24 maj kl. 18.00
KYRKAN En svensk folkdansmässa. Kammarkören VocAle under ledning av
Sabina Nilsson och spelmanslaget Kafferast.
VÅRFEST
Onsdag 27 maj kl. 10–13
FÖRSAMLINGSHEMMET Det blir lek, sång, korvgrillning med mera.
Mer information kommer längre fram.
Varmt välkomna!
Håll utkik efter information om församlingens verksamhet med mera.
På www.mittiale.se eller www.facebook.com/starrkarrforsamling
Kyrkbladet #1 2015
13
Program
KILANDA
KILANDA MARKNAD
Kristi himmelfärdsdag torsdag 14 maj
MEDARRANGÖR Som en del i marknaden firas gudstjänster i kyrkan och i
församlingshemmet håller Café Fairtrade öppet hela dagen. Kilanda marknad arrangeras av flera arrangörer där församlingen är en. Mer information
om marknaden finns på Facebook, sök på ”Kilanda marknad”.
MÄSSA
Kl. 10.00
KYRKAN Präster: Björn NIlsson och Catarina Holmgren Martinsson
Musiker: Sabina Nilsson
CAFÉ FAIRTRADE
Kl. 11–15
FÖRSAMLINGSHEMMET Välkomna till församlingshemmet i Kilanda för att ta
en fika och köpa fairtradevaror ex kaffe, te, choklad mm. Caféet öppnar
direkt efter gudstjänsten.
VILL DU VARA MED OCH HJÄLPA TILL PÅ CAFÉ FAIRTRADE?
Hör av dig till Ingela Fransson, tel 0303-444 031
[email protected]
KONSERT
Kl. 13.30
KYRKAN
Damkören Vox feminale under ledning av Sabina Nilsson.
Håll utkik efter mer information!
Annonser, affischer, hemsidan och Facebook
14
Kyrkbladet #1 2015
Program
PILGRIMSVANDRINGAR
VANDRING PÅ S:T BRYNOLFS LEDEN
Lördag 25 kl. 09.00 – söndag 26 april
HJORTVÄGEN Tillsammans med Skepplanda församling går vi en helgvandring med övernattning från Hålanda kyrka till Gendalen. Vi vandrar ca 45
km på ”Hjortvägen” tittar på Kungstenen, Erska kyrka och mycket mer.
Samling vid Hålanda kyrka. I kostnaden 350 kr ingår övernattning m lakan,
handduk, middag, frukost, lunchpaket för söndagen och hemtransport.
Bindande anmälan senast 9/4 till församlingsexp tel 0303-444 000.
FRÅGOR?
Kontakta Ingela Fransson diakon, tel 0303-444 031,
[email protected]
VANDRING PÅ S:T OLOFSLEDEN
Fredag 1 maj kl. 09.00
VÄSTERLANDA Samling vid Starrkärrs församlingshem. Vandringen tar ca 5
timmar och vi går från Sankt Olofs källa i Källseröd (nära Torskogs slott)
och Västerlanda kyrka. Medtag matsäck och kläder efter väder.
FRÄLSARKRANSVANDRING
STARRKÄRRS KYRKOGÅRD
Onsdag 20 maj kl. 19.00
Vi träffas vid Starrkärrs kyrka för att gå en
meditativ vandring omkring Frälsarkransens stenar/pärlor.
VANDRING MED PILGRIMSCENTRUM
LÖDÖSELEDEN
Fredag 15 – lördag 16 maj
Tillsammans med Pilgrimscentrum i Göteborg vandrar vi längs Lödöseleden från Nylöse kyrka till Nödinge kyrka. Mer info kommer längre fram.
Håll utsikt på hemsidan, informationstavlor och Facebook.
KVÄLLSVANDRING
LÖDÖSELEDEN
Fredag 3 juni kl. 17.30
Vi samlas vid pendelstationen i Nödinge för att vandra från Nödinge till
Starrkärrs kyrka. Vandringen tar ca 3,5 tim. Kläder efter väder och det kan
vara bra att ha med en matsäck.
Mer information om vandringarna:
[email protected]
0303-444 031
Kyrkbladet #1 2015
15
Kontakt
NOLS KYRKA
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
ÄLVÄNGEN
Telefon:..............................................0303-444 000
Telefon:............................................... 0303-444 019
Besöksadress:......................Nordängsvägen 11, Nol
EXPEDITIONSTID
Mån, tis, ons och fre............................. 9.00–12.00
KOMMINISTER
E-POST
[email protected]
DIAKONIASSISTENT
POSTADRESS
Starrkärr-Kilanda församling
Box 83, 446 22 Älvängen
FÖRSAMLINGSPEDAGOG
BESKÖKSADRESS
Göteborgsvägen 93 (gamla bankhuset)
Mikael Nordblom................................ 0303-444 011
Ingemar Carlsson.............................. 0303-444 012
Marianne Vedin................................. 0303-444 014
FÖRSAMLINGSASSISTENT
Pernilla Olausson...............................0303-444 037
KYRKOHERDE
Björn Nilsson......................................0303-444 001
INFORMATIONSASSISTENT
Nils Lyckander................................... 0303-444 003
FÖRVALTNINGSASSISTENT
Dan Oltéus........................................ 0303-444 004
STARRKÄRRS
FÖRSAMLINGSHEM
Telefon:.............................................. 0303-444 039
Besöksadress:...................................... Starrkärr 225
KYRKOHERDE
ÄLVÄNGENS BLÅ KYRKA
Björn Nilsson......................................0303-444 001
Telefon:...............................................0303-444 029
Besöksadress:.................. Kapellvägen 4, Älvängen
Ingela Fransson................................. 0303-444 031
KOMMINISTER
Sabina Nilsson....................................0303-444 032
Per-Martin Andersson..................... 0303-444 021
PASTORSADJUNKT
DIAKON
Catarina Holmgren Martinsson......0303-444 033
Ulrika L Andersson............................0303-444 022
FÖRSAMLINGSASSISTENT
VIK. KANTOR
Pernilla Olausson...............................0303-444 037
Kristian Bredin .................................. 0303-444 016
FÖRSAMLINGSHEMSVÄRDINNA
FÖRSAMLINGSASSISTENT
Kicki Jonsson..................................... 0303-444 038
DIAKON
ORGANIST
Ann Åström........................................0303-444 024
FÖRSAMLINGSASSISTENT
Lennart Johansson............................0303-444 025
LOKALVÅRDARE
Johanna Åström................................0303-444 026
VIK. DIAKON
Josefin Brander..................................0303-444 028
STARRKÄRR- OCH KILANDAS
KYRKOGÅRDAR
KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Telefon:.............................................. 0303-444 040
Besöksadress:...................................... Starrkärr 225
KYRKOGÅRDSCHEF
Tony Karlsson.................................... 0303-444 005
Skicka SMS till 0766-499 xxx. Byt ut xxx mot de tre sista siffrorna i personalens telefonnummer.
E-post, se www.mittiale.se/personal