visne ängar liffride skeppsättningar gålrum svajde fiskeläge

MALLGÅRDS HAJD NATURRESERVAT
VISNE ÄNGAR
Vid Mallgårds Hajd finns rik förekomst av
alvarstånds, Senecia jacobea ssp. gotlandicus, en ört som blommar gult i juli och
endast växer på Öland och Gotland. Här
påträffas också ett flertal rödlistade fåglar
och insekter såsom nattskärra, svartfläckig
blåvinge och apollofjäril.
Följ vägvisning ”Sigsarve” från väg 144
för att hitta till naturreservatet.
Ett änge som på våren fylls av blåsippor, vitsippor och lite senare gullvivor och orkidéer.
En 2 km lång kulturstig tar dig genom ett
stort fornlämningsområde med husgrunder,
stenvastar, fornåkrar och gravfält från äldre
järnålder. Följ vägvisning ”Visne ängar” från
väg 144.
Apollofjäril
LIFFRIDE SKEPPSÄTTNINGAR
Foto: Magnus Martinsson
KYRKAN
Några intressanta detaljer på utsidan är en
örn på långhusets portal med två kroppar
och ett huvud samt en smidd ring på porten
som pryds av ett odjurshuvud som biter sig
själv i svansen. Inuti kyrkan finns ett häfte
“Alskog kyrka och bygd” som beskriver
kyrkans olika inventarier.
Svartfläckig
blåvinge
Foto: Magnus Martinsson
GÅLRUM
ALSKOG TROJABORG
Denna trojaborg är anlagd på 1860-talet då det
var mycket populärt att ”springa Trojaborg”.
Trojaborgen ligger 350 m från kyrkan
längs väg 144. Följ skogsvägen efter ”Hallgårds 2”. Parkering på platsen.
Alvarstånds
ÅTERVINNINGSCENTRAL
Foto: Magnus Martinsson
LJUGARN
TECKENFÖRKLARINGAR
FIKAPLATS
RULLSTOLSANPASSAT
VISNETUREN 11 KM
SVAJDETUREN 11 KM
VISNE KULTURSTIG 2 KM
HÄLSOLEDEN 3.2 KM
Gålrum är ett av Gotlands variationsrikaste
fornlämningsområden med 122 kända
fornlämningar. Gravarna spänner över en
tidsperiod på nästan 1000 år och innefattar
ett stort röse, 7 skeppsättningar och mindre
stensättningar. Det är lätt att ta sig fram på
området.
Följ vägvisning ”Hallgårds 2” från väg 144 till
vägens slut. Sväng vänster och fortsätt 1 km.
OLLAJVS NATURRESERVAT
Ollajvs NR består av ett förhållandevis fuktigt
skogsområde och karaktäriseras delvis som
sumpskog. Mossbelagda stenar, ormbunkar,
lavar och rejäla granar ger känslan av att
befinna sig i en trollskog. Bitvis är skogen
svår att ta sig igenom på grund av döda träd
och grenar. Stövlar rekommenderas.
Följ vägvisning ”Hallgårds 2” från väg 144
till vägens slut. Sväng sedan vänster ca 1 km.
INFORMATION
KYRKTUREN 5 KM
I socknens nordöstra skogsområde ligger ett
litet gravfält med två 16 m långa skeppsättningar och tre stensättningar.
Inga vägskyltar visar till platsen men koordinaterna är lat/long: N 57° 21’ 18,75”, E 18°
40’ 5,72” (WGS84).
SVAJDE FISKELÄGE
Bildsten från 700-talet
funnen vid Tjängvide gård
1844.Finns på Statens
Historiska Museum i
Stockholm.
Foto: Christer Åhlin
1 KM
Vid Svajde fiskeläge finns grillplatser och
fikabord. En brygga med trappa och ledstång gör det lätt att ta ett dopp i den ofta
varma Lausviken.
Följ vägvisning ”Hallgårds 2” från väg 144
för att hitta till fiskeläget.
HN JAKOBSSON AB Håkan Jakobsson & Niklas Jakobsson
ANDERS LARSSONS VETERINÄRPRAKTIK
Spannmålsbesprutning
070-88 21 167 I 073-99 72 082
Välkommen till
JAN MARTIN
Manuell skogsvård
070-21 35 473
JONSSON FARMING Jan-Ola Jonsson
Entreprenad • Maskinhandel 073-99 72 065 I [email protected]
LJUGARNS SNICKERI Bengt-Ove & Cilla Ohlsson
Renovering • Fönsterglasning • Diverse snickeriarbeten
0498-49 30 24 I 070-63 78 607
www.ljugarnssnickeri.se
MEJERIET Tomas Stöfling & Eila Burvall
Krukmakeri • Textilier • Galleri
0498-49 30 28 I [email protected]
www.mejerietgotland.com
ALSKOG
BILDERBODEN Margareta & Tommy Berglund
Fototavlor • Akvareller • Hemvävda mattor • Sommaröppet
073-39 94 285 I [email protected] I [email protected]
www.bilderboden.se
BOTE LAMMGÅRD Boel & Jan Olaison
Kläder • Skinn • Garn • Sommaröppet
www.boelolaison.se
BRÖDERNA BAH Birgitta Hald-Svensson & Demba Bah
Afrikanska tyger • Festarrangör • Sommaröppet
070-88 14 807 I [email protected]
CEDERGRENS HOVSLAGERI
OLLAJVS GÅRD Anna Törnfelt & Jörgen Olsson
Livdjur • Lammskinn
073-70 72 945
www.ollajvs.se
Naturreservat med rödlistade arter
Företag för både nytta och nöje
SIGSARVE FÅRGÅRD Annika & Johan Lindh
Stuguthyrning • Guidning • Skinn • Hantverk • Garn
070-84 91 253 I [email protected]
www.sigsarvegotland.se
STINAS VETERINÄRPRAKTIK Stina Nilsson
Smådjursmottagning • Ambulerande häst- och lammpraktik
073-67 98 509
www.stinavet.com
TRE SVANSAR Cilla Ohlsson
Fiskeläge med badbrygga
Kulturarv med avkoppling
Sockenbastu för gemenskap
Allt inom cykelavstånd
Hästprodukter • Hästfoder
070-39 83057
www.tresvansar.se
Kontaktuppgifter på www.alskog.se
Vedservice • Kapning • Klyvning
073-68 07 486 I 0498-49 13 53 I [email protected]
Projektering • Husritningar • Ny- om- och tillbyggnad
073-68 51 906 I [email protected]
Silversmed • Sommaröppet
0498-49 13 13 I [email protected]
www.ejve.se
ALGAR Alskog & Garde fibernät
Alskog-Ardre LRF avdelning
Alskog Bastuförening
Alskog Församling – Garde Pastorat
Alskog Hembygdsförening
BERT HANSSONS
BYGGNADSINGENJÖR SBR Johan Lindh
NIKLAS EJVE
FÖRENINGAR
Alskog
Leg.veterinär • Specialiserad på lantbruksdjur och hästar
0498-49 33 35 I 070-53 80 851 I [email protected]
Det är Alskog!
Alskog Jaktklubb
Alskog Vägförening nr:2
Svajde Hamnförening
Tomteklubben
Hovslageri • Travtränare
070-79 56 616 I [email protected]
DAALDEROP Leif Dahlberg
Visuell produktion
0498-49 32 30 I [email protected]
ELISABETH MATTSARVE-MOLIN
Stuguthyrning objekt 2012
www.stugknuten.com
GALLERI GUNILLA LARSÉN
Skulptur • Måleri • Yogakurser • Musikevent
073-93 81 900
www.gunilla-larsen.se
GOTLANDS HEMTJÄNSTER AB
Hemtjänst • Hushållsnära tjänster
0498-20 57 20 I [email protected]
www.gotlandshemtjanster.se
GOTLANDS SKOGSENTREPRENAD AB
Niklas Jakobsson & Anton Olofsson
Maskinell gallring • Skotning
073-99 72 082
www.alskog.se
facebook: Visomgillaralskog
Framtagen av
Alskogs hembygdsförening
Illustration & design Nora Olofsson
GOY NILSSON
Försäljning och självplock Dahlior
Goy 073-65 84 301 I Ida 073-31 71 724 I Bella 076-01 56 361
HANSSONS BETONG U BYGG Johan Hansson
Betongplattor • Husgrunder • Plattsättning
070-37 37 845 I 073-99 72 082