Oktober 2015 - Gustaf Vasa församling

Månadsblad 2015
Oktober
Adolf Fredriks kyrka
”Jag
ger m
reds
än
kap
att h niskor
i en
allt m itta ett lu
er str
gn
värld essad
”
Adolf Fredriks kyrka
18 rörelser
TAIJI
lser
e
r
ö
r
1
8
GospelmässaQIGONG
TAIJI
Fredag 30 oktober kl 19.30 i Sabatsbergs kyrka,
Sabbatsbergsv. 5 / Eastmanv. 36
Sångövning kl 19 för alla
som vill lära sig mässans sånger • Sabbatsbergs Gospel
• Gospel Voices
Gästartist
Dee Jones
”Jag
ge
redsk r männis
ap a
kor
tt hit
lugn
ta ett
i en
stress allt me
r
ad vä
rld”
QIGONG
Gudrun
Khemiri
Gudrun
Khemiri
Fredagar Drop-in-grupp
kl 11.30
i
Gustaf
Vasa
hösten 2014
kyrka
med Gudrun
40 kr.
Drop-in-grupp
vårenKhemiri.
2014
Enkla och långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ.
Drop-in!
(ej från
23/10)
som
Gustaf Vasa
kyrka på fredagar
10 januari tFör
o m 16den
maj (ej 18/4).
Alltid kl 11.30–12. Kl 12 är det mässa för den som vill stanna kvar.
stannar kvar är det Mässa
Inga förkunskaper krävs. Det kostar 40 kr att delta.
Varmt välkommen!
med samtal
kl 12.
Enkla och långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ.
Gustaf Vasa kyrka på fredagar från 29 augusti t o m 5 december.
Alltid kl 11.30–12. Kl 12 är det mässa för den som vill stanna kvar.
Inga förkunskaper krävs. Det kostar 40 kr att delta.
Varmt välkommen!
Rörelserna är hämtade från Kina. Du tränar andningsförmåga, koncentration, balans,
rörlighet och kroppsmedvetenhet. Gudrun Khemiri samarbetar med församlingar inom
Svenska kyrkan (bl a Gustaf Vasa, Högalid, Skärholmen, Maria Magdalena & Oscar).
För mer info ring Gudrun Khemiri, leg fysioterapeut med basutbildning
i psykoterapi och taiji qigong-instruktör på tel: 0737–89 17 44.
Rörelserna är hämtade från Kina. Du tränar andningsförmåga, koncentration, balans, rörlighet
www.adolffredrik.nu
och kroppsmedvetenhet.
Gudrun
samarbetar med
församlingar
inom
Gustaf
Vasa
kyrka Khemiri
mitt på Odenplan
T-bana
Odenplan
Info: www.gustafvasa.se
Svenska kyrkan (bl a Gustaf Vasa, Högalid,
Skärholmen, Maria Magdalena och Oscar).
För mer info ring Gudrun Khemiri, leg. sjukgymnast med grundläggande
psykoterapi-utbildning och Taiji Qigong-instruktör på tel: 0737–89 17 44.
Vårda din själ Helene Du Rietz, körledare
fri entré • frivillig kollekt
•
– Själavård i Gustaf Vasa församling
Samtal med präst, diakon eller psykoterapeut
Gustaf
Vasa kyrka mitt på Odenplan • T-bana Odenplan
www.adolffredrik.nu
Info: www.gustafvasa.se
Ibland blir livet svårt på olika sätt. Det kan handla om relationer,
kriser, sorg som drabbar
eller frågor som hopar sig. Oavsett var vi befinner oss i livet och hur det ter sig kan det vara
bra att ha någon utomstående att samtala med. I Gustaf Vasa församling finns diakoner,
präster och psykoterapeuter till ditt förfogande. Du är välkommen att ta kontakt. Vi har
tystnadsplikt. Erbjudandet om samtal vänder sig till alla utan krav på tillhörighet i Svenska
kyrkan eller trosuppfattning. Om du är osäker på vilken hjälp du söker och till vem du ska
vända dig, ring Maria Hjortstorp, sjukhusdiakon för rådgivning, tel 070-722 11 60.
Det går bra att lämna meddelande i röstbrevlådan.
Diakoner:
Maria Hjortstorp, sjukhusdiakon, tel 070-722 11 60
Eva Spiegelberg, sjukhusdiakon, tel 076-138 32 22
Ingrid El Qortobi, diakon, tel 08-508 88 607
Terapeut: Lotta Geisler, tel 08-508 88 617
Visning tisdag 6 oktober kl 12.30 med
konstnären som berättar om tankar och
inspiration bakom sina verk. Lekmannakåren
serverar fika i kyrkan innan visningen börjar.
Präster:
Magnus Bornsjö, tel 08-508 88 622
Lars Vingren, tel 08-508 88 602
Åke Nordström, tel 08-508 88 601
VARJE VECKA
Gustaf Vasa kyrka
Måndagar
12 Mässa
Tisdagar
12 Andrum (Obs ej 6/10)
Onsdagar
8.30 Morgonmässa
12 Lunchbön Hjärtats samtal
Torsdagar
12 Lunchkonsert på orgel Olof Andersson
18 Förbönsmässa (8/10 i Lillkyrkan i Columbariet)
19 Djupmeditation 1/10, 15/10 (Obs ej 29/10)
Fredagar
11.30 Taiji-Qigong med Gudrun Khemiri.
40 kr. Drop-in. (Obs ej 23/10)
12 Mässa med samtal
Söndagar
11 Högmässa se spalten till höger
HÖGMÄSSOR m m
Söndagar kl 11 i Gustaf Vasa kyrka
om inget annat anges. Kyrkkaffe.
4 oktober kl 11 • Den helige Mikaels dag
– Högmässa Magnus Bornsjö. Ensemble ur
Gustaf Vasa Kammarkör.
4 oktober kl 15 – Mässa för alla åldrar
Lars Vingren Helene Du Rietz. Barn och föräldrar
från Babygrupperna & Upptäckargruppen med
flera. Kyrkkaffe efter mässan.
11 oktober kl 11 • Tacksägelsedagen
– Högmässa Åke Nordström. Lars Vingren.
Aarhus Studiekor.
18 oktober kl 11 • 20:e söndagen efter
trefaldighet – Högmässa Magnus Bornsjö.
Gustaf Vasa Vokalkvartett.
25 oktober kl 11 • 21:a söndagen efter
trefaldighet – Högmässa Lars Vingren.
Sabbatsbergs kyrka Eastmanvägen 36, Åke Nordström. Lilla Kören.
/ Sabbatsbergsv. 5
Tisdagar
11 Vardagsgudstjänst
Fredag 30/10
19.30 Gospelmässa Dee Jones, gästartist.
Sabbatsbergs gospel & Gospel Voices.
Helene Du Rietz, körledare.
Tisdag 27/10
11 Konsert ”Barockens gryning italiensk lutmusik”
Karl Nyhlin, luta. Fri entré.
Riddarsporren
Torsdag 1/10, 15/10 & 29/10
14.30 Vardagsgudstjänst
Lördag 31 oktober kl 11 • Alla helgons dag
– Musikhögmässa Lars Vingren. Åke Nordström. Ingrid El Qortobi. Messe de Requiem framförs av Gustaf Vasa Vokalensemble. Öppethuskaffe
med Lekmannakåren i församlingsvåningen efter
mässan på Västmannagatan 63, 1 tr.
Lördag 31 oktober kl 18 – Minnesgudstjänst Magnus Bornsjö. Ingrid El Qortobi.
Helena k, sopran. Lars Fredén, orgel.
1 november kl 11 • Söndagen efter alla
helgons dag – Högmässa Magnus Bornsjö.
Ensemble ur Gustaf Vasa Kammarkör.
Musikhögmässa Lördag
Upptäckargruppen
Lördag 24 oktober kl 10-12
... för barn 3 år och uppåt
Tema: Skrotbilar
Lek, dans, sång, prat, fika
och pyssel i Gustaf Vasa kyrka.
Lättare förtäring. För info
kontakta Lars Vingren 0736–44 67 11.
31 oktober kl 11 i Gustaf Vasa kyrka
Lars Vingren. Åke Nordström. Ingrid El Qortobi.
Jehan Alains ”Messe de
Requiem” framförs under
gudstjänsten. Gustaf Vasa
Vokalensemle under
ledning av Lars Fredén.
DJUPMEDITATION
Stilla orgelmusik i Columbariet på
alla helgons dag lördag 31 oktober
EN VÄG TILL INRE STILLHET
OCH VILA
med Lars Fredén, orgel • fri entré
kl 12.30-13.30
och kl 14-15
Lunchkonsert torsdagar kl 12
i Gustaf Vasa kyrka • fri entré
Olof Andersson orgel
Mässa för alla åldrar
Torsdag 1/10, 15/10 (ej 29/10) kl 19
i Gustaf Vasa kyrka. Fri entré.
Ansvarig: Lars Vingren
Söndag 4 oktober kl 15 i Gustaf Vasa kyrka
Lars Vingren. Helene Du Rietz.
Barn och föräldrar från Babygrupperna
& Upptäckargruppen med flera.
Kyrkkaffe efter mässan. Tema: Änglar
Babyandakt måndag 12 oktober
kl 10–10.45 i Gustaf Vasa kyrka
Medverkande: Helene Du Rietz, musikpedagog.
Olof Andersson, organist. Pontus Måhlberg,
fritidsledare. Magnus Bornsjö, präst.
Lekmannakåren
Torsdag 22 oktober kl 15.15 – 16.45
sjunger vi önskepsalmer på orgelläktaren med organist
Olof Andersson.
Tonsättarporträtt
- Cecilia McDowall
Söndag 18 oktober kl 16
i Gustaf Vasa kyrka
Ave Maris Stella, Magnificat
& Stabat Mater
Helena Ek, sopran. Anna Zander,
mezzosopran. Mattias Nilsson,
baryton. Gustaf Vasa Kammarkör.
Orkester ur Kungl. Hovkapellet.
Klass 5A och 5B från Adolf Fredriks
musikklasser under ledning av Helle
Rosenborg. Lars Fredén, dirigent.
Möt tonsättaren i ett samtal med
Niklas Lindblad kl 15.30 i kyrkan
Biljetter säljs i Gustaf Vasa kyrka
fr o m 2 oktober. Biljettpris onumr.):
vuxna 100 kr, barn 0–18 år gratis.
Den 18 oktober ger Gustaf Vasa Kammarkör ett tonsättarporträtt av den brittiska
kompositören Cecilia McDowall. Tillsammans med solisterna Helena Ek, Anna
Zander och Mattias Nilsson, medlemmar ur Kungliga Hovkapellet och barnröster
från Adolf Fredriks musikklasser framför de tre av hennes körverk. Lars Fredén dirigerar konserten i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm, och Helle Rosenborg leder barnkören. Londonfödda Cecilia McDowall har prisats av många för sin unika förmåga
att kommunicera genom sin musik utan att krångla till det. Hennes tonsättarkonst
kombinerar rytmisk vitalitet med en expressiv lyrisk ton på ett sätt som berör på
djupet. Efter studier i Edinburgh och London för bland andra Joseph Horovitz och
Robert Saxton har hon erhållit många utmärkelser för sin musik, däribland British
Composer Award för körmusik 2014. McDowalls musik spelas regelbundet på både
BBC Radio och utomlands, och bland hennes senare beställningar kan nämnas
St Cecilia Anthem, som framförts av körer från Westminster Abbey, Westminster
Cathedral och St Paul’s Cathedral, liturgisk musik för katedralerna i Durham och
Liverpool och musik till City of London Sinfonia och Royal Scottish National
Orchestra and Chorus.Under säsongen 2014-2015 arbetade Cecilia McDowall bland
annat med kammaroperan Airborne och stycken till BBC Singers. Hon är huskompositör vid Dulwich College i London och blev 2013 hedersdoktor i musik vid
universitetet i Portsmouth. Idén om att framföra Cecilia McDowalls musik med
Gustaf Vasa Kammarkör väcktes då körens dirigent Lars Fredén träffade henne vid
American Choral Directors Associations konvent i Salt Lake City i februari 2015. De
tre verk som kan höras på konserten är Ave Maris Stella, Magnificat samt Stabat Mater.
- Anna Nyhlin
GOSPELMÄSSA
i Sabbatsbergs kyrka
Sista fredagen i varje månad kl 19.30
Sångövning kl 19 för alla som vill lära sig mässans sånger
• Sabbatsbergs Gospel
• Gospel Voices
Gästartister
30 Oktober
Dee Jones
27 november Kiralina Salandy
& Anna Thiam
30 oktober
Emanuel Olsson, piano
Helene Du Rietz, körledare
fri entré • frivillig kollekt
www.gustafvasa.se
Sabbatsbergs kyrka, Sabbatsbergsv. 5,
mittemot Bonnierhuset (Entré för rullstolar från baksidan, Eastmanv. 36)
T-bana S:t Eriksplan
Söndag 11 oktober kl 15 Konsert
med Aarhus Studiekor • fri entré
Nordisk körmusik a cappella av bl a SvenEric Johanson, Knut Nystedt och Carl
Nielsen Mathias Skaarup Sørensen, dirigent
27 november
Söndag 25 oktober kl 15
Orgelkonsert • fri entré
Verk av Olof Andersson:
Svit op 2
Tre preludier och
fugor op 12
Concertino op 34
Olof Andersson orgel
Stödet anpassas efter behoven
60 miljoner människor på flykt - det är en ofattbar siffra att ta in. Men bakom
varje nummer finns ett människoöde, någon som tvingats bryta upp och lämna allt
i hopp om ett liv bortom krig, oroligheter och fattigdom. Riskerna att vara kvar i
sitt hemland är så stora att man hellre beger sig av på en oviss färd i hopp om att
nå en säkrare plats för sig och sina barn.
Svenska kyrkan finns genom ACT-alliansen på plats i stora flyktinglägren som
Za’atari i Jordanien och Dadaab och Kakuma i Kenya. Vi arbetar med internflyktingar och syriska flyktingar i Irak. För de människor som riskerar allt och beger
sig på den farliga resan till Europa finns vi just nu i Grekland, Serbien och Ungern.
Stödet anpassas efter de behov som finns för flyktingarna i de olika regionerna,
men behoven är omfattande och situationen förändras ständigt. Genom vår lokala
närvaro är vi där och hör direkt från människorna det berör - och kan snabbt agera
när nya omständigheter uppstår.
Parallellt arbetar vi också med att informera och påverka makthavare, både i
Sverige och internationellt. Bland annat genom att kräva säkra och lagliga vägar för
de människor som flyr till Europa. Länder som åtagit sig att leva upp till grundläggande mänskliga rättigheter ska inte få smita från sitt ansvar!
Bidra till flyktingarbetet
SMS: AKUT till 72 905 och ge 100 kr till katastrofarbetet
Swish: till 9001223, skriv akut i meddelandefältet
Plusgiro: 90 01 22-3, märk gåvan med akut
Bankgiro: 900-1223, märk gåvan med akut
Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete
på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
Nya medarbetare i Gustaf Vasa församling
Lotta Geisler, terapeut
Hej! Jag heter Lotta Geisler och fortsätter arbetet med att bygga
vidare en psykoterapiverksamhet i församlingen på deltid med
särskilt fokus kring unga människors behöv av stöd i närområdet.
Jag är diplomerad uttryckande konstterapeut, symboldramaterapeut och diplomerad handledare och arbetar både med individ samt
grupp. Jag arbetar också som folkhögskollärare där jag utbildar
fritidsledare, diakoner inom kreativa kurser. Jag leder också
Grundkurs Bibliodrama och tycker det är fantastiskt spännande
när Bibelns ord möter våra liv under avspända, kreativa och uppriktiga former. Tveka inte att höra av dig, det finns många vägar
att finna hopp och tro på framtiden, söka nya öppningar och att
överleva kriser.
Eva Spiegelberg, sjukhusdiakon
Hej! Jag heter Eva Spiegelberg och är ny sjukhusdiakon vid Sabbatsbergs sjukhus och närliggande vårdboenden. Jag är sjuksköterska och
diakonvigdes 1981. Jag har tidigare arbetat som sjukhusdiakon och
församlingsdiakon. Min huvudinriktning har varit samtal och själavård inom olika områden. Närmast kommer jag från Sjukhuskyrkoteamet vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Jag ser fram emot att möta de nya utmaningarna i Gustaf Vasa församling, få vara med och i samverkan vidareutveckla volontärverksamheten och själavårdsverksamheten i Sjukhuskyrkan och församlingen! När jag är ledig är jag gärna på landet, vandrar i skogen och
paddlar kajak. Naturen ger mig ny energi och inspiration!
Ingrid El Qortobi, diakon
Hej! jag heter Ingrid El Qortobi och är ny diakon i församlingen.
Jag diakonvigdes år 2000 och har haft tjänst i Bromma församling
sedan dess. Att nu få lära känna Gustaf Vasa församling och människorna här känns mycket inspirerande! Jag ska bl a arbeta med
volontärer. Att som volontär ge av sin tid, sitt engagemang och
kompetens öppnar för möjligheter till fördjupad gemenskap och
delaktighet i församlingens liv. Att bidra till detta är för min del
både angeläget och spännande. Jag har arbetat en hel del med bildskapande och använder mig av det när det är fruktbart, både i det
själavårdande samtalet och i grupper. Jag ser bildskapande och kreativitet som en kraftfull väg till bearbetning och självkännedom. Jag
uppskattar det goda mötet, katten, färg och form, svampskogen…
GUSTAF VASA FÖRSAMLING
FILMKLUBBEN
Måndag 19 oktober kl 18 Västmannagatan 63
Timbuktu
I det vackra ökenlandskap i norra Mali, där
regissören en gång växte upp, styr numera
jihaddisters stränga lagar och bisarra regler.
Det mesta har blivit förbjudet, musik är
bannlyst och fotboll får spelas utan boll.
(Regi: Abderrahmane Sissako, Mauritanien/
Frankrike 2014) Medlemsavgiften är
30 kr/år. Varje filmkväll kostar 40 kr.
Tisdagsträffen
Välkommen till Tisdagsträffen med lunch
kl 12 (20 kr) och program kl 13 i församlingsvåningen på Västmannagatan 63, 1tr.
6 oktober Ingen tisdagsträff
13 oktober Operadonnorna med Irène Hammar.
20 oktober Folktro kring havandeskapet Lil
Fredén berättar. Lars Fredén spelar pianomusik ur Jazz på svenska av Jan Johansson.
27 oktober Den som glad är En föreställning med 60-talsmusik. Anna Bromee och
Lena Magnusson.
Columbariets öppettider under allhelgonahelgen
Fre 30 oktober kl 11-18 • Lör 31 oktober kl 11-19
Sön 1 november kl 11-17
Öppettider
mån-tor 11-18
fre 10-15
lör, sön 11-15
Columbariet
(Västmannag. 58)
tis, tors 11-18, ons, fre, lör 11-15
sön 12-15, mån stängt
Box 3166, 103 63 STOCKHOLM. Besök: Holländarg, 16, 1 tr.
08-508 88 600 (vxl), 08-508 88 619 (fax)
Telefontider måndag-torsdag 9-12 & 13-16 samt fredag 9-12.
Besökstider: måndag-fredag 9-12.
Hemsida: www.gustafvasa.se
epost: [email protected]
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Magnus Åkerberg, bokning
08-508 88 621
Ann-Louise Teurnberg, personaladministratör
606
PRÄSTER
Åke Nordström, kyrkoherde
mobil: 070-577 83 99
Magnus Bornsjö, komminister
mobil: 070-722 27 02
Lars Vingren, komminister
mobil: 073-644 67 11
Lotta Rönngren, komminister
mobil: 072-5266577
DIAKONER
Ingrid el Qortobi
Maria Hjortstorp
Eva Spiegelberg, sjukhusdiakon
08-508 88 601
622
602
623
08-508 88 607
070-722 11 60
076-138 32 22
ÖVRIG PERSONAL
Lotta Geisler, terapeut
617
Thomas Gahne, kyrkokamrer
08-402 04 74
Lotta Abrahamsson, församlingspedagog 508 88 608
Sven Löfvenberg, fastighets- och kyrkochef
620
Mari Eriksson, husmor
616
Pontus Måhlberg, fritidsledare
618
Inger Berggren Palmberg, fritidsledare
618
Magnus Åkerberg, kontorsvaktmästare
621
Claes Löbel, teknisk förvaltare
612
Gustav Ålåker, fastighets- och kyrkoförvaltare
604
Urban Paulander, klockare
611
Dan Alfjorden, klockarbiträde
610
KYRKOMUSIKER
Olof Andersson
Lars Fredén
Helene Du Rietz, musikpedagog
Mobil: 070-232 85 45
GUSTAF VASA KYRKA
Urban Rystedt, kyrkvakt
Magnus Söderberg, bitr. kyrkvakt
Johannes Colding, kyrkvaktmästare
08-508 88
609
613
625
08-508 88 632
08-23 74 68
GUSTAF VASA LILLKYRKA & COLUMBARIUM 630
Ola Bergquist
630
Faxnummer till Columbariet
08- 508 88 639
KYRKORÅD & KYRKOFULLMÄKTIGE
Lisbeth Lidbom, ordf Kyrkorådetk
070-343 54 13
Anders Thureson, ordf Kyrkofullmäktige Thureson.anders
@gmail.com