Organisationsplan för EFS

Organisationsplan för EFS-kyrkan Ängelholm
Styrelse
ordf Oscar Hedman
070 271 30 39
[email protected]
efs-kyrkan.info
Rebecca Nordén
Tobias Nordén
[email protected]
efs-kyrkan.info
[email protected]
efs-kyrkan.info
073 567 46 24
070 514 31 60
Kajsa Starfelt
Lars Henriksson
[email protected]
efs-kyrkan.info
[email protected]
efs-kyrkan.info
070 918 17 64
070 059 18 57
Åsa Svedberg
Björn Hedström
Margaretha Sturesson
Victor Forssman
070 636 88 95
072 222 50 44
070 190 08 24
070 204 10 71
[email protected]
efs-kyrkan.info
[email protected]
efs-kyrkan.info
Åsa Svedberg
Magnus Lennartsson
070 636 88 95
073 379 61 24, 0431-125 80
[email protected]
efs-kyrkan.info
[email protected]
efs-kyrkan.info
EL-U
[email protected]
Webmaster, Art director
John Henrysson
070 404 44 60
[email protected]
ordförande
Håkan Winther
Ordförande
Lotta Lennartsson
070 445 23 96
Övriga utskottsmedlemmar i efs-kyrkan.tv
Carl Skarin, John Henrysson, Linnéa Modén,
Pär Bengtsson, David Andreasson
Salt/Barn & Ungdom
Evangelisation - Lärjungautskottet
Ordförande
Patric Kullenberg
076 634 73 40
[email protected]
070 483 26 51
[email protected]
Övriga utskottsmedlemmar i ELU
Claes Vetterlein, Thomas Lilja, Salome Hector,
Rebecca Fourong, Eva Rask, Carl Skarin
Gudstjänster, program
Alpha
Övriga styrelsemedlemmar i Salt
Amanda Rask, Emanuel Claesson, Daniella Åberg,
Amanda Claesson, Rebecka Strömblad, Filippa Starfelt
Förebedjare
[email protected]
[email protected]
Patric Kullenberg
070 445 23 96
[email protected]
Mission
[email protected]
Light
Böneteam
[email protected]
072 332 35 34
[email protected]
070 723 02 65
[email protected]
070 301 00 37
[email protected]
070 483 26 51
UG
Bokbord
[email protected]
070 815 57 91
Margaretha Sturesson
Dansgrupper
070 190 08 24
UG
+
Max Arvidsson
Dina Bentelid
076 252 99 30
Michael Molyneux
[email protected]
0702 19 28 08
[email protected]
ordförande
Helena Eriksson
0431 290 53
076 833 28 01
Bengt Starfelt
[email protected]
Övriga utskottsmedlemmar i Praktiska
Hanna Alvelund, Johan Engström,
Håkan Larsson
Kyrkbil/Utomhusgruppen
Bengt Starfelt
[email protected]
Bloggare och skribent
Annika Lilja
076 898 55 97
[email protected]
Ansvarig för hemsidan
Bobo Wieland
073 588 01 00
Blommor
[email protected]
Inger Lennartsson
0431 41 00 43
Sociala medier
Ramona Wieland
0736 55 36 86
Uthyrning av kyrkan
[email protected]
Magnus Lennartssson
[email protected]
efs-kyrkan.info
Salt-reporter
Lucas Henriksson
070 442 76 41
Kollekträknare
[email protected]
efs-kyrkan.info
Per-Erik Eriksson
070 308 09 56
[email protected]
Fastighetsgruppen
Calle Jarbo
Layout
Carina Brandt
070 660 44 22
[email protected]
Nyhetsbladet
Helena Eriksson
John Henrysson
[email protected]
Övriga utskottsmedlemmar i Kommunikation
Carina Brandt, Annika Lilja, Bobo Wieland,
Ramona Wieland, Lucas Henriksson
Helen Eriksson
[email protected]
070 404 44 60
[email protected]
Fikagrupper
073 344 91 10
KRIK
Kommunikation
ordförande
073 379 61 24
072 209 40 65
Åsa Eriksson
Sisters lokalgrupp
[email protected]
Helena Bonde
Agneta Albertsson
Lotta Lennartsson
[email protected]
Söndagsskola
Omsorgsteam
Musik & lovsång
Magnus Lennartssson
[email protected]
efs-kyrkan.info
070 728 29 84
Praktiskt
073 848 86 33
073 379 61 24
Lars Rask
Joel Jarbo
Helena Bonde
070 723 02 65
070 301 00 37
070 479 71 16
Rättigheter & Teknik
FreDax
Agneta Albertsson
Kristina Henriksson
[email protected]
Ansvarig personalråd
Ansvarig hemgruppsråd
efs-kyrkan.tv
[email protected]
efs-kyrkan.info
Städgruppen
Johan Engström
070-2535273
[email protected]
076 833 28 01
[email protected]