Välkommen till Björknäs- kyrkan med din erfarenhet! Tidlöst under

Välkommen till Björknäskyrkan med din erfarenhet!
Vi firar gudstjänst enligt en enkel frikyrklig tradition. Inte för att det är det rätta sättet, utan för
att det är vår tradition och inte sämre än någon
annan. Du är välkommen att lyssna, eller att
delta.
I vår är ett övergripande tema för gudstjänsterna: ”Behöver man verkligen kyrkan för att tro
på Gud?”. Svaret är inte självklart. Teologen Ulf
Gustafsson gör sin avhandling på Teologiska högskolan kring de frågorna och har en hel del intressanta tankar om detta. Vi reflekterar då över
Björknäskyrkans roll i Nacka.
En del möter Gud i starka och känslofyllda upplevelser. Andra via intellekt och reflektion. En del
lyckas aldrig, eller vill inte, hitta fram till ett
gudsmöte.
I Björknäskyrkan är vi tydliga med att våra olikheter också måste få synas i vårt sätt att närma
oss det andliga. Vi är angelägna att visa respekt
för allas sätt att närma sig Gud.
Gudstjänster
Respekt
Vi är olika, det är okej
Vi arbetar också hårt för att kunna möta olika
behov. Gemenskap, samtal, terapi, beröring och
meditation är exempel på vad vi tror att vi människor behöver för att vara hela som individer.
Vi har ett stort kontaktnät, som representerar
olika sätt att stötta varandra. Vi tror att vi utvecklas bäst i mötet med varandra. Genom samtal
och genom att lyssna på varandra.
Enhet
Vi tror på samarbete och enhet. Vi undviker att
söka skillnader, vi söker hellre samband.
Vi är därför glada över att tillhöra det nya samfundet Equmeniakyrkan, som nyligen bildades av
Svenska missionskyrkan, Metodistkyrkan och
Baptistsamfundet. De tre samfunden har nu
lagts ner.
Vi samarbeter på olika sätt med Forumkyrkan,
Mötesplats Sickla och Boo församling (Svenska
kyrkan). Bilda är vårt studieförbund.
Dessutom har etiopiska ortodoxa kyrkan gudstjänster i Björknäskyrkan varje söndag förmiddag. Det är en av världens äldsta kristna kyrkor.
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Varje söndag, från tidig morgon, har Etiopiska ortodoxa kyrkan gudstjänst och gemenskap i Björknäskyrkan. Denna kyrka är en tidig gren på
”kristendomens träd”, den bildades för nästan
två tusen år sedan. Den är dessutom en av världens största ortodoxa kyrkor.
Vi är väldigt glada över att ha dem i vår kyrka och
den som vill få en glimt av en annorlunda, färgsprakande tradition har aldrig haft det lättare än
nu. Gör gärna ett respektfullt besök en stund en
söndag förmiddag. Detta är en del av den nya
mångkulturella, svenska verkligheten.
Kulturcentrum
Björknäskyrkan fungerar också som en lokal kulturscen. Här finns plats för unga och gamla som
vill uttrycka sig, till exempel musikaliskt.
Kyrkan
Om du har frågor om kyrkan, vill hyra den eller
är nyfiken på vår verksamhet, är det bara att
höra av sig eller gå in på
www.bjorknaskyrkan.se.
Välkommen till oss, vi ser fram emot att möta
dig, enskilt eller i vår verksamhet.
Kontaktinfo:
[email protected]
eller
[email protected]
Bilden är från i somras, från en av etiopiska kyrkans extra festliga ceremonier.
Hyr Björknäskyrkan!
Björknäskyrkan är en ljus och
trivsam lokal för fest, föreningsmöten, konserter, barnkalas,
med mera, en möjlighet för dig
som väljer en alkoholfri fest.
På kyrktorget kan man duka för
50 sittande gäster, fler om man
sänker komfortkravet en aning.
Kyrksalen rymmer 130 personer.
Bokning görs bäst via
[email protected]
Kyrktorget för barnkalas eller fester med upp till 50 sittande.
.se
Björknäskyrkans loppis
rymme för skrymmande grejer, kläder eller möbler. Kom med det du vill skänka under butikstid
eller efter uppgörelse. Det går inte att ställa saker utanför dörren.
Hemsida: www.returbruk.se
E-post: [email protected]
Du är varmt välkommen att hjälpa till i butiken. Hör av dig.
Butik: I Björknäskyrkans lokaler, under scoutstugan
Öppet: Lördagar under terminen kl 11–14
Skänk gärna prylar: Vi tar tacksamt emot prylar av alla möjliga slag, men tyvärr har vi nte ut-
Så heter Björknäskyrkans andrahandsbutik
Taket är rostigt. Insidan är bättre. Och de frågor vi aktualiserar på insidan
har ett ”bäst före-datum” som ligger väldigt långt fram.
Det finns en koppling mellan det inre och det yttre. Det inre behöver ett
tak till skydd. Men utan ett meningsfullt inre har taket ingen uppgift. I
Björknäskyrkan jobbar vi med båda.
Vi vill aktualisera de tidlösa frågorna, de som vi alla förr eller senare
måste ta ställning till. Björknäskyrkan erbjuder ett tak under vilket vi kan
bearbeta dem. Vi skriver inte dig på näsan om hur du ska bearbeta, vi håller med taket. Björknäskyrkan erbjuder ett sammanhang för bearbetning
av de tidlösa frågorna. Välkommen!
I sommar kommer vi också jobba med taket. Måla om det och se till att
det sköter sin uppgift, att ge skydd åt oss som bearbetar det tidlösa.
Tidlöst under rostigt tak
Returbruk
Kyrkan har
ramp för
rullstolar
www.bjorknaskyrkan.se
Busshållplats: Centralplan. Bussar 422, 444, 445, 448, 471 (413)
Med bil från Stockholm: Kör av motorväg 222 efter Skurubron, skylt Björknäs
Postadress: Nacka Missionsförsamling, Värmdövägen 622, 132 41 Saltsjö-Boo
Ordförande: Anders Tiger 070-75 45 333
Telefon: 08-715 29 15
Hemsida: www.bjorknaskyrkan.se
E-post: [email protected] eller [email protected]
Bankgiro: 5329-0565 (Nacka Missionsförsamling)
Björknäskyrkan VÅREN 2015
vid Björknäs centrum)
Besök: Värmdövägen 622 (Gul byggnad med grönt tak, ovanför bussgaraget,
Ta gärna kontakt med oss
Björkbladet
Vårens
gudstjänster
onsdagskvällar 19.00 (Fika från kl 18.30)
Föredrag/samtal eller Musikcafé
21 januari
Uppfiskad ur Östersjön,
med 28° kroppstemperatur
I Björknäskyrkan håller vi gudstjänsterna kl
16.00 på söndagar i jämna veckor. Vi har alltid
fika efteråt.
Vid några tillfällen under våren kommer vi att
bearbeta temat ”Behöver man verkligen kyrkan
för att tro på Gud?” Varmt välkommen!
Tom Johnson berättar om gummiflottar, återhämtning, skuld, vardag
och terapi, 20 år efter Estoniakatastrofen.
28 januari
Driftiga, starka, stolta kvinnor
11 januari 16.00
Stillhet
Rörelse
OCH
Kyrkan lärde oss religion, men inte hur vi ska leva.
Predikan Ulf Gustafsson. Sång Pernilla Agnesund, komp Sanja
Wihk.
Kl 14:00, innan gudstjänsten, berättar Ulf mer om temat.
25 januari 16.00
Livets källa. Om bröllopet i Kana, Johannes ev 2:1-11
Predikan Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Region Stockholm, Equmeniakyrkan. Nattvard.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Tisdagar kl 19–20
Mindfulness Yoga med Mimmi Forslund
22 februari 16.00
Här är upplevelsen i stunden viktigare än prestationen. Vi gör
uppmjukande och stärkande yogarörelser, andningsövningar
och meditation.
Genom att öva närvaro i kroppen fördjupar vi insikten i vad
som pågår i vårt inre, känslor, tankar och kroppsförnimmelser.
• För dig som är nybörjare och vill prova Mindfulness Yoga
• För dig som vill prova på både Yoga och Mindfulness
• För dig som vill ge dig själv tid till läkning och inspiration.
Se vidare facebook ”Mindfulnessyoga”
Anmäl dig till Mimmi Forslund 070-241 57 56.
Tio gånger 600 kr. En gång 65 kr.
I samarbete med Bilda studieförbund.
22 mars 16.00 maria bebådelsedag
Gud väljer det svaga. Han väljer dig. Och mig. Och Maria.
Predikan Bernt Wåhleman. Sång Pernilla Agnesund, komp
Sanja Wihk. Nattvard.
Middag efter gudstjänsten (100 kr).
18 februari
Segerns högtid i den kristna kyrkan. Livet vann över döden.
Predikan Henrik Roos, kyrkoherde i Boo församling. Nattvard.
10 februari 19.00–21.00 (Fika från 18.30)
19 april 16.00
20 mars 10.00–15.30
Har kyrkan något att bidra med i samhället?
Predikan Ulf Gustafsson. Nattvard.
Kl 14:00, innan gudstjänsten, berättar Ulf mer om temat.
5 maj 19.00–21.00 (Fika från 18.30)
Frälsarkransen hjälper oss att öva
livsmod, livslust, självbesinning och
att leva nära Gud.
Predikan Bernt Wåhleman.
17 maj 16.00
”Gud är död, och själv mår jag inte så
bra. Hmm, jag visste inte ens att Gud har levt.”
Predikan Ulf Gustafsson. Nattvard.
Kl 14:00, innan gudstjänsten, berättar Ulf mer om temat.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
31 maj 16.00
Behövs kyrkan om Gud talar direkt till oss?
Predikan Ulf Gustafsson. Sång Pernilla Agnesund, komp Sanja
Wihk.
Kl 14:00, innan gudstjänsten, berättar Ulf mer om temat.
14 juni 16.00
Om Gud finns är oväsentligt. Att han älskar oss är nödvändigt.
Predikan Ulf Gustafsson. Nattvard.
Middag efter gudstjänsten (100 kr).
lördagar 11–14
Returbruk, Björknäskyrkans loppis
Välkommen att fynda och att snacka bort en stund.
Du är också välkommen att skänka prylar. Det görs bäst
under butikens öppettider eller efter överenskommelse, se
tel nedan. Det går inte att ställa grejer utanför butiken.
Vi tar tacksamt emot alla möjliga udda prylar. Tyvärr har vi
inte plats för möbler eller kläder. Kläder kan lämnas i Humanbridge’s låda utanför kyrkan, där blir de till god nytta.
Vill du hjälpa till att sälja, hör av dig till Carol 073-420 67 95
eller Anders 070-75 45 333.
Turkiet – en regional stormakt
Vänt både mot väst och mot öst, står Turkiet inför svårlösta utmaningar. F. UD-ministern Ulf Svenér berättar.
25/2 utgår p g a sportlov
4 mars
Kan muslimer och kristna
samarbeta?
Imam Awad Olwan från Fisksätra berättar om hinder och möjligheter.
11 mars
Socialpolitik – till nytta eller
belastning för kommunens ekonomi
Avgående socialpolitiker Eva Öhbom Ekdahl ger inside från
politiken.
5 april 16.00 påskdagen
3 maj 16.00
Följ med Caroline Törnberg och Tim Platt på
en amerikansk folksångsresa genom tiden.
Affärsjurist Ralph Strandberg berättar om förhandlingsteknik.
Predikan Andreas Nerelius, präst i Boo församling.
Striden mot det onda – en kamp mot vårt inre?
Predikant ännu inte klart. Sång Anna Brämming Bjare.
Vissa sånger har nio liv
Att få igenom sin vilja – fast den andre tror
att han fått igenom sin
Rörelse och stillhet
8 mars 16.00
4 februari
11 februari
8 februari 16.00
Ljus, öppenhet, sanning – nödvändigt för god gemenskap.
Fastan börjar. Varför måste vi dras med det tunga och svåra?
Predikan Lennart Siverbo, präst i Boo församling. Nattvard.
Entreprenören Astrid Stålberg ger en annan
sida av Afrika än den vi brukar få.
Bibliodrama
Bibeln är boken som läser oss, var och en. I synnerhet när jag
läser med hela mig – kropp och själ – och tillsammans med
andra!
Bibliodrama är öppet både för dig som har provat Bibliodrama tidigare och för dig som är nyfiken på något nytt. Du
kan välja att vara med vid alla tre tillfällena eller bara vid ett.
För frågor och anmälan, ring bibliodramaledare Eva Danneholm, 070-273 17 57.
Du kan läsa mer om bibliodrama på www.bibliodrama.se
18 mars
Någon i din närhet dricker för mycket. Det
finns hjälp!
Det var det med hjälp av Al-Anon jag kunde börja hantera
livet med en alkoholist.
Det var med hjälp av AA jag som alkoholist kunde sluta dricka.
25 mars
Ensam – För att jag vill / Trots att jag inte vill
Psykoterapeut Larsåke W Persson reflekterar över varför så
många av oss lever ensamma.
1/4 utgår p g a påsk
8/4 utgår p g a påsklov
15 april
Övervikt – onödigt hinder för ett gott liv
Sjukgymnast Ann Hafström kämpar för vårt välbefinnande.
22 april
Torsdagar 13.00
Het jazz i skyndar på vårvärmen
Torsdagsträff
Eftermiddagsfika och ett spännande föredrag. Ett samarrangemang med Forumkyrkan. Frivillig avgift. Ingen föranmälan.
Maria Paulin (sång), Lars Örback (piano), Magnus Selander
(sax), Hans Schöning (bas), Janne Kullhammar (trummor)
29/4 utgår p g a Valborgsmässoafton
26 februari i forumkyrkan
6 maj
Noomi Tönnäng talar om självbilder, osunda gudsbilder och
vägar till friska bilder av oss själva och Gud.
Änglatrion – Frida Lennartsson, Caroline Tammi och Anna
Lumén. Sång, musik, berättelser, dikt och konst. Tillsammans
en harmonisk hellhet.
När Gud och livet kolliderar
26 mars i forumkyrkan
Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling, talar om din
bok.
23 april i björknäskyrkan
Ingerth Wåhleman, Sorundabo, berättar om, och bjuder på
Sorundatårtan.
28 maj i björknäskyrkan
På gräsmattan bakom kyrkan. Hemlig gäst.
måndagar 18.30
Scouter
Är du 8 år eller uppåt och
sugen på att bli scout? Nacka
SMU har scoutverksamhet på
måndagar kl 18.30–20.
Vill du veta mer, kontakta oss
eller bara kom.
Välkommen!
Mer info: www.nackasmu.se
Mejl: [email protected]
Kårchef: Anders Steen
I scouterna lär vi oss:
• vikten av att samarbeta
• olika sätt att ta hand
om vår natur
• att hantera verktyg
• hur vi hittar med hjälp
av karta och kompass
(men det finns även
andra sätt att hitta rätt)
• att testa olika former
av scouthantverk
• grundläggande sjukvård och hur man agerar
i krissituationer.
Tro, hopp och kärlek
Torsdagar 18.00 – 19.00
Möten för dig som
lever med ett missbruk
• För dig som har en önskan att sluta dricka, så finns det hjälp.
Kom på AA-möte för kvinnor torsdagar kl 18-19.
Kontaktperson: Lena 070-689 02 42.
• Om du lever nära någon som missbrukar, så kan du gå på AlAnon-möte. Det är också på torsdagar kl 18–19.
Kontaktperson: Åsa 072-322 73 60.
Samtalsgrupp
Om du vill arbeta med dig själv, vilka krafter som styr dig,
varför du reagerar som du gör, vad som är viktigt i livet etcetera, kan du anmäla dig till en samtalsgrupp. Samtalet i en
liten grupp är ett mycket kraftfullt instrument för den som
vill komma vidare i sin personliga utveckling.
Vi använder metoden Vuxendialog, en enkel struktur för
samtalet (se www.vuxendialog.se).
Start sker när tillräckligt många anmält sig. Anmäl dig till
[email protected]örknäskyrkan.se
Tro på gud krävs inte. En grupp består av 5–8 personer och
samlas 5 gånger. Därefter beslutar gruppen själv om den ska
fortsätta.