Höstprogram 2015 - Adolf Fredriks församling

Adolf Fredriks kyrka
adolffredrik.se
Höstprogram 2015
Konserter • Orgelmusik • Körverksamhet • Kyrkan hela veckan
Mass in English • Öppen förskola med Rim & Ramsor • Kurser
Tisdagsträffen • Panelsamtal • Tjejgrupp • Bokcirkel • Historiegrupp
Samtalsserie i höst
Kyrkan hela veckan
SÖNDAGAR
11.00 Högmässa Det är alltid
musik med körmedverkan.
Kyrkkaffe. Mässa för alla åldrar
ca åtta gånger per år. Kyrklunch.
MÅNDAGAR
17.00 Meditation Norbert Faber
19.00 Mässa Fika efteråt i för-
samlingshuset, Kammakargatan 30. Ca kl 20.00 fortsätter
kvällen med bibelsamtal.
TISDAGAR
12.15 Lunchmusik på orgel
Per-Ove Larsson, organist
Fri entré. Musikinfo: 402 04 87
eller www.adolffredrik.se
18.00 Tisdagsmässa
Fika och gemenskap i Lokalen på
Kammakargatan 30 efteråt för
ungdomar upp till 20 år.
ONSDAGAR
12.15 Förbönsmässa I mässan
ber vi tillsammans över de förbönsämnen som har skickats till
oss eller lämnats i kyrkan samt
firar nattvard.
TORSDAGAR
12.15 Mässa på engelska/
Mass in English
Läs mer i spalten till höger.
HÖSTPROGRAM 2015
Redaktörer Monika Backlund
& Johannes Colding
Foto Monika Backlund,
Johannes Colding, Annika
Persson, Manfred Backlund,
Emelie Power m fl.
Tryck Tellogruppen AB
Stockholm 2015
Höstprogrammet ska delas ut till
alla hushåll i församlingen. Ring
gärna till expeditionen på tel
20 70 76 om du inte får programmet i din brevlåda. Höstprogram
finns att hämta i kyrkan och i
församlingshuset.
Fortsätta göra skillnad!
Vi fortsätter att göra något bra av detta år! Gör
något för att påverka och förändra, både i ditt eget
liv och för dina medmänniskor! Det du gör har
betydelse. Ditt liv gör skillnad.
I vår omvärld idag finns många människor som
flyr från krig, förföljelse och katastrofer. Människor som inte har något annat val än att lämna
sitt invanda liv, hemland och många goda relationer som byggts upp
med släkt och vänner – för att bege sig på en livsfarlig resa mot okänt
mål med okända förhållanden. Självbevarelsedriften gör att du tar varje
chans att fly för att överleva, trots de enorma risker färden kan innebära.
Det är sorgligt att det växer sympatier för ett stängt Europa – ett vi
och dom. Det är i dag viktigare än någonsin att med våra egna liv göra
tydligt att alla människor är viktiga. Människovärde, mänskliga rättigheter och solidaritet gäller alla!
”Gör inte skillnad på människor ” kommer att få genomslag i de
panelsamtal i ämnet vi kommer att genomföra här även i höst.
För övrigt börjar de olika verksamheterna att komma igång. Som vanligt blir det många härliga konsertupplevelser som våra musiker bjuder
på. Körledare Christoffer Holgersson är föräldraledig under hösten och
Niklas Hidmark och Anders Eby vikarierar. Ett rikt kursutbud präglar
höstterminen. Barn- och familjeverksamheten har en egen agenda – se
även Barn- och familjebladet! Tisdagsträffen, Historiegruppen och
Bokcirkeln bjuder in till sina träffar. Läs mer i programmet om allt som
händer! Varmt välkommen till gudstjänster, konfirmationsundervisning,
konserter, våra olika verksamheter, aktiviteter och personliga möten m m.
Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson
Välkommen in i Adolf Fredriks kyrka!
I kyrkan kan du vila i tystnad och stillhet, slippa bruset och stressen för
en stund. Tänd gärna ett ljus och titta i bokbordet där det finns information om församlingens verksamheter. En kyrkvaktmästare finns alltid närvarande för att bistå dig och svara på frågor. Du kan få hjälp att
kontakta församlingens präster och övriga medarbetare om så önskas.
Kyrkan är öppen för besök, andakt, ljuständning:
Måndag kl 13–19. Tisdag–söndag kl 10–16.
Kurs i kristen tro – fördjupning
Jesu lära – Paulus och apostlarna – Den första
kyrkan
Kurs om kristen tro och kristet liv. Församlingshuset,
Kammakargatan 30 kl 18.30–20. Mycket tid
för samtal och frågor. Kursavgift 750 kr.
Kursledare: Caroline Krook, biskop em.
Sex torsdagar – 22 och 29 oktober samt 5, 12,
19 och 26 november.
Kontakt och anmälan Församlingsexpeditionen
tel 08–20 70 76, [email protected]
• OBS! Begränsat antal platser.
Vik. präst Ingemar Claesson
Ingemar Claesson arbetar 50% i Adolf Fredriks
församling även under hösten 2015. Ingemar
fortsätter med sin kursverksamhet.
Vid vår tidräknings början var den kulturella och religiösa situationen mångfasetterad, fantasifullt gränsöverskridande, och
kan beskrivas som en intensiv brottning med den mänskliga existensen.
Den av oss kända världstolkningen har sina rötter i metafysisk mångfald,
paradoxala motsatser och en mängd myter. Mycket av detta är dolt av
historiens glömska, mycket är missförstått, men det finns också pärlor,
insikter och visioner som fortfarande kan beröra: frågorna är likartade
över tid – svaren kan förvåna: myter tecknar existentiell erfarenhet. Välkommen till upptäcktsfärd bland glömda och ofta nedvärderade skrifter.
Grundkurs i Gnosticism
5 onsdagar i höst kl 18–20 Kammakargatan 30. Kursavgift: 650 kr.
9, 16, 23 & 30 september samt 7 oktober.
Gnosticism med Elaine Pagels bok De Gnostiska Evangelierna – används
som kurslitteratur. Läsning ur Thomasevangeliet. Kursmaterialet är på
svenska.
Tisdagsmässa
Mässan är en vardagsmässa och
en del av Svenska kyrkans
ungdomsarbete på Norrmalm.
Alla är varmt välkomna! Fika och
gemenskap i Lokalen på Kammakargatan 30 efteråt för ungdomar
upp till 20 år. Tisdagar kl 18
Mässa för alla åldrar
Dessa barn- och familjeinriktade
gudstjänster firas en söndag i
månaden. Församlingens barnkörer och barngrupper medverkar med musik och draman.
Det är kyrklunch efteråt.
Söndagar kl 11 • 27 september,
med bibelutdelning, 18 oktober,
8 november och julafton
24 december Julspel.
Babygudstjänst för alla sinnen
6 onsdagar i höst kl 18–20 Kammakargatan 30. Kursavgift: 750 kr.
28 oktober, 4, 11, 18 och 25 november samt 2 december.
Ett bra sätt för de minsta att lära
känna kyrkan tillsammans med
sina föräldrar en onsdag i månaden. Efteråt är det Öppen förskola med Rim & Ramsor som
vanligt med fika i barnlokalen.
Onsdagar kl 13 • 16 september, 14 oktober, 18 november och
16 december.
Ledare Ingemar Claesson, 070–869 97 78 [email protected]
Kontakt och anmälan Församlingsexpeditionen, 08–20 70 76, [email protected] • OBS! Begränsat antal platser.
Mässa på engelska/Mass in
English Nytt för i år är att tors-
Gnostiska evangelier
I kursen läser vi några av de mest kända gnostiska evangelierna:
The Gospel of Mary of Magdala, The Gospel of Philip, The Gospel of Judas
m fl beroende av tid. Kursmaterialet är på engelska.
Uthyrning av församlingslokaler
Uthyrning av lokaler för fester,
konferenser, föreläsningar,
mötesgrupper, kursverksamhet,
bokreleaser samt dop-, bröllops- och
begravningsarrangemang m m sker
i församlingshuset på Kammakargatan 30. Teknisk utrustning finns.
Läget är perfekt – genuina lokaler
mitt i city att hyra, för den lilla och
stora konferensen! Man kan då också
beställa mat och dryck utifrån
önskemål. Vi hjälper gärna till och är
kreativa med förtäring, servering och
dekorationer efter önskemål. Församlingen har en festlokal, ett större
och ett mindre mötesrum, stor församlingssal och en fin stenhall som är
utmärkt för inledande mingel. Köket har totalrenoverats kring årsskiftet och har varit i drift sedan i mars. Välkommen att skaffa mer
information och boka hos husmor/kökschef Göta Levin (se kontaktuppgifter sista sidan) som ansvarar för lokalerna.
dagarnas mässa mitt på dagen
hålls på engelska. Tanken är att
fler ska få möjlighet att delta i
gudstjänst och gemenskap, även
de som inte har svenska som
modersmål. Lekmannamedverkan är välkommen! Vill du läsa
bibeltext, skriva förbön osv – tala
med oss. Vi hälsar alla hjärtligt
välkomna! Torsdagar kl 12.15
Komminister Ted Harris avslutar
i år sin anställning i Adolf Fredriks
församling efter många års tjänst.
Han ska nu arbeta med ett projekt
för Stockholms stift.
Avtackning
sker söndag
11 oktober
kl 11 i Adolf
Fredriks
kyrka.
Historiegruppen
träffas var tredje vecka på
torsdagar kl 13–14.30. Första
mötet är den 10 september i
församlingslokalerna på Kammakargatan 30. Följande möten:
1 & 22 oktober, 12 november
och 3 december. Gruppens medlemmar är aktiva i egna studier
av det historiska Norrmalm.
Du som är intresserad av Norrmalms historia – kom med och ta
reda på mer! Gå in på hemsidan
www.norrmalm.myor.se och
ta del av historiegruppens fina
arbete!
”Dagens samhälle vilar på det som
fanns igår. Vi bygger framtiden
idag”
Kontakt och frågor:
Leif Stenudd 070-740 04 60 &
Leif Eklund 076-910 19 14
Panelsamtal ”Gör inte skillnad på människor”
Höstens samtalsserie
går i medmänsklighetens och mångfaldens tecken. Det
behöver debatteras
i en tid när människovärdet inte är en
självklarhet för alla.
Vi behöver tillsammans arbeta för en bättre värld! Engagemang och människovärdet ska
uppgraderas! I samtalen pratar vi om migration, integration, rasism,
extremism, människovärde, utsatthet, öppenhet och mångfald.
Vad händer här och i vår omvärld och hur gör vi gott?
Moderator Lena Elgueta Blom med gäster reder ut.
Församlingssalen, Kammakargatan 30. Kl 18-20. Fri entré.
Torsdag 15 oktober Mona Sahlin Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism & Göran Lambertz Justitieråd ”Hur hanterar vi
den framväxande extremismen och vad säger lagen? ”
Torsdag 5 november Torbjörn Sjöström VD Novus & samtalspartner
”Om trender och strömningar i samhället”
Torsdag 26 november Lena Sundström Journalist & Ann Heberlein
Författare ”Gör inte skillnad på människor – Ett samtal om en
människas värde”
Lena Elgueta Blom Moderator Projektledare, diakon – Projekt
Migration, Uppsala stift.
Info: Vi i Vasastan sid 9, www.adolffredrik.se, affischer, annonser m m
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/gor-inte-skillnad-pa-manniskor
Kontakt Monika Backlund Informatör i Adolf Fredriks församling,
[email protected] • 070-962 65 13.
Studiecirkel i
litteratur med Britt Spak
Välkommen till en ny termin om
litteratur!
Studiecirkeln i litteratur börjar
onsdag den 16 september på
vanlig tid kl 13 i Adolf Fredriksgården, Holländargatan18.
Varannan onsdag träffas vi och
börjar med Kristina Sandbergs
tre böcker Att föda ett barn, Sörja
för de sina och Liv till varje pris.
De finns alla i pocketupplaga.
Under träffarna kommer vi
tillsammans att diskutera vilka
svenska eller utländska författare
vi ska ta upp i fortsättningen.
Kontakt och frågor: 08-31 28 97.
Vänliga hälsningar Britt Spak
Mona Sahlin
Torbjörn Sjöström
Lena Sundström
Göran Lambertz
Lena Elgueta Blom
Ann Heberlein
Foto: Sören Andersson
Foto: Ola Kjelbye
Foto: Kennet Ruona
Diakoni
Diakon Annika
Persson Måndag kl 15-17,
onsdag kl 9-11. Tel 08-402 04 82/
070-685 95 80.
Konfirmation på Norrmalm 2015–2016
Klart du ska konfirmeras! Konfirmation
handlar om allt möjligt, som till exempel
kärlek, änglar, vänskap, sorg, rädsla,
döden. Vem är du och vem vill du vara?
Hur var det med Jesus, kan man prata med
honom och gick han egentligen på vattnet?
Livet är som en berg-och-dalbana och i
”konfan” ryms både upp- och nedgångar.
Några är troende när de blir konfirmander, andra börjar tro under konfa-året.
En del gör det inte alls. Det är olika, och
det är OK för vi är alla olika. Oavsett hur
det blir för just dig så är konfa en erfarenhet för hela livet!
Telefontider
Samtal
Du som vill boka tid för samtal
är välkommen att ringa någon av
våra präster eller diakon.
Fonder
Ansökningshandlingar till församlingens olika fonder finns hos
Annika Persson. Du kan söka när
som helst under året och ansökningarna behandlas i regel inom
någon månad.
2015
2016
Konfirmation i Adolf Fredriks församling
SOL, VIND OCH VATTEN!
Start: 7/11 2015.
Träffar: Vi träffas för
en starthelg lördag–
söndag 7–8/11 samt
lördag 5/12. Vårterminen 2016:
lördag 9/1, lördag
6/2, söndag 14/2,
helgen 19-20/3 samt
helgen 16-17/4.
Läger: Kristi Himmelsfärdshelgen. Vi avreser till Kreta under helgen
i vecka 17 och kommer hem på helgen i vecka 18. Exakta flygdatum
meddelas senare. OBS! Du kommer att behöva ta cirka 3 dagar ledigt i
vecka 18 (måndag 2/5–onsdag 4/5).
Konfirmation: Pingstdagen, söndag 15/5 2016 i Adolf Fredriks kyrka.
Antalet konfirmander är begränsat till 25.
Sista anmälningsdag: 15/10 2015. Kostnad: 4 000 kr.
Informationsträff om konfirmation
Tisdag 1 september 2015 kl 18 i Gustaf Vasa kyrka
Du och dina föräldrar inbjuds till en informationsträff där vi talar om
vad konfirmation innebär och svarar på frågor. Se konfirmationsalternativen för församlingarna på Norrmalm på www.adolffredrik.se.
Du anmäler dig genom att gå in på adolffredrik.se.
Där finns det information och anmälningsformulär. Fyll i det och skicka in, så hör vi av oss!
Tag gärna ett ex
av broschyren som
finns att hämta i
Adolf Fredriks kyrka
Jourtelefon vid akuta ärenden
Kyrkoherde Nils-Henrik
Nilsson tel 070-225 55 32.
För jourhavande präst ring 112.
Jourhavande medmänniska
När du behöver någon att prata
med. Telefonjouren är öppen
kl 21–06 året runt och telefonnumret är 08-702 16 80.
Infoblad ”Vart vänder jag mig”
finns att hämta i kyrkan.
Kyrkans familjerådgivning
En hjälpverksamhet för familjer,
par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser.
Arbetet leds av personer med
professionell utbildning. Adress:
Södermannagatan 5, 116 23
Stockholm. Förfrågningar och
tidsbokning: 08-615 11 70.
Milda Zigure vik.
klockare arbetar under hösten på
expeditionen där hon bokar förrättningar och servar besökare.
Milda har jobbat länge i kyrkan,
både i vaktmästarrollen och i
koret som musiker med violan
som främsta instrument. ”Med
studier från Kungl. musikhögskolan i
bagaget är det
roligt att jobba
i en församling
som är känd för
sin musik”.
Barn & familj
Höstens konserter
Öppen förskola med
Rim & Ramsor
Söndag 27 september kl 16 Orgelkonsert Franck: Pastorale,
Widor: Orgelsymfoni nr 8. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.
Höstlov vecka 44
Onsdagar kl 13–15. Föräldrar
med barn från 0 år. Sångstund
och fika. Stort lekrum.
Ledare: Lovisa Tengelin.
Söndag 4 oktober kl 17 Konsert ”What is life” Mikaeli kammarkör. Körmusik av Ann-Sofi Söderqvist, Tina Andersson, Karin
Höghielm, Alice Tegnér, Tebogo Monnakgotla, Ulrika Emanuelsson.
Anders Eby, dirigent. Fri entré.
Tjejgruppen Anmälan!
Alla helgons dag – lördag 31 oktober kl 17 W. A. Mozart: Requiem
Ivonne Fuchs, alt. Conny Thimander, tenor. Nils Gustén, bas.
Mikaeli kammarkör. Rebaroque. Maria Lindal, konsertmästare.
Anders Eby, dirigent. Entré 150 kr. Förköp: biljettnu.se
Mötesplats för tjejer som har börjat åk 4. Vi pratar om saker som
känns viktiga, får vara kreativa
och ha mysigt. Ledare: Lovisa
Tengelin och ungdomsledare.
Torsdagar kl 15.30–17.
Mammakväll Anmälan!
Mammakvällarna är en mötesplats
för mammor och en möjlighet att
få träffa andra kvinnor, göra något
trevligt, äta något gott och prata
om allt mellan himmel och jord.
Barnens höstpyssel lördag 26
september kl 13-16 OCH
Barnens julpyssel söndag
6 december kl 14-17
I Lokalen på Kammakargatan
30. Det finns roligt pyssel för
barn i olika åldrar i sällskap av
vuxen. Anmälan!
Information & Anmälan
Annika Millde eller Lovisa
Tengelin (se baksidan)
Tisdagsträffen kl 13
Hjärtligt
välkomna
till tisdagsträffen i
höst på
Kammakarg. 30.
Det serveras lättare
förtäring till en kostnad av 30 kr.
Den 8 september startar vi.
Övriga datum under hösten är:
22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11,
1/12 & 15/12. Tips om programpunkter mottages gärna! Ansvarig:
diakon Annika Persson 08-402 04 82
[email protected]
Söndag 15 november kl 16 Orgelkonsert Musik av bl a jubilarerna
Jean Sibelius och Carl Nielsen samt av Edvard Grieg och Otto Olsson.
Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.
Lördag 21 november kl 16 MozartSparfGäfvert (del II) Violin- och
klaversonater av W.A. Mozart. Nils-Erik Sparf, violin. Björn Gäfvert,
cembalo. Fri entré. (Del I i denna serie söndag 1 november kl 18 i Immanuelskyrkan)
1:a advent 29 november kl 17 Adventskonsert Per-Ove Larsson, orgel.
Mikaeli kammarkör. Anders Eby, dirigent. Entré 150 kr. Förköp: biljettnu.se
Söndag 13 december kl 15 Luciakonsert Matinéföreställning
Adolf Fredriks kyrkas barn-, junior- och diskantkör. Per-Ove Larsson,
orgel/piano. Niklas Hidmark, dirigent. Entré 50 kr. Förköp: biljettnu.se
Söndag 13 december kl 18 & 20.30 Luciakonserter ”Från
mörker till ljus”. Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör. Per-Ove Larsson,
orgel. Anders Eby, dirigent. Entré 250/200 kr. Förköp: biljettnu.se
Fredag 18 december kl 18 Juloratoriet del I-III av J S Bach. Sofia
Niklasson, sopran. Anna Zander-Sand, alt. Mikael Stenbaek, tenor.
Johan Wållberg, bas. Mikaeli kammarkör. Rebaroque. Maria Lindal,
konsertmästare. Anders Eby, dirigent. Entré 150 kr. Förköp: biljettnu.se
Julafton 24 december kl 11 Julspel Adolf Fredriks kyrkas barn-,
junior-, diskant- och ungdomskör. Cassandra Jenner och Lars Arvidson, solister. Erik Sunnerstam, flöjt. Per-Ove Larsson, orgel. Niklas
Hidmark, dirigent. Entré 30 kr som går till välgörande ändamål.
Förköp: biljettnu.se
Kl 17 Julbön med Gaudete AVE – Adolf Fredriks Vokalensemble.
Anders Eby, dirigent. Fri entré.
Annandag Jul 26 december kl 16 Julmusik på orgel
Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.
Nyårsafton 31 decemberkl 17 Nyårsbön med solosånger av Gustaf
Nordqvist. Mathias Brorson, baryton. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.
Söndag 3 januari kl 15 ”Världens ljus” – Julmusik från skilda
länder. Adolf Fredriks Madrigalkör. Nicolai Kammarkör. Christian
Ljunggren, dirigent. Entré 100 kr.
Söndag 6 januari kl 17 Juloratoriet del IV-VI av J S Bach. Sofia
Niklasson, sopran. Anna Zander-Sand, alt. Mikael Stenbaek, tenor.
Johan Wållberg, bas. Mikaeli kammarkör. Rebaroque. Maria Lindal,
konsertmästare. Anders Eby, dirigent. Entré 150 kr. Förköp: biljettnu.se
Orgelmusik på tisdagar kl 12.15
Varje tisdag året runt är det orgelmusik i kyrkan. Välkommen att dela glädjen över alla tiders orgelmusik!
Fri entré. Per-Ove Larsson organist.
OBS Extra! Lördag 10 oktober kl 16 Körkonsert Adolf Fredriks
kyrkas ungdomskör. Per-Ove Larsson, orgel. Anders Eby, dirigent.
Församlingens körer
Mikaeli kammarkör bildades 1970 av Anders Eby, körens dirigent
och konstnärlige ledare. Repertoaren är till lika delar profan och
sakral och omfattar allt från de stora verken för kör och orkester till
svensk körlyrik. Tyngdpunkten har kommit att ligga på de stora,
nutida a cappella-verken. Kören anlitas ofta för uruppföranden,
samt för radio- och skivinspelningar. Mer info: www.mikaeli.se
AVE – Adolf Fredriks Vokalensemble medverkar vid högmässor
söndagar kl 11 men det händer att ensemblen konserterar, oftast
i form av musikgudstjänst. Numerären skiftar mellan 8 och 16
sångare beroende på uppgiften. Förutom en bra röst måste notläsningsförmågan vara god då ensemblen endast repeterar strax
innan uppsjungning.
Adolf Fredriks kyrkas miniorkör
(4-6 år) lär sig på ett lekfullt sätt
grunderna för sångteknik, tränar
gehöret och grundläggande musikteori. Måndagar kl 16.15–16.55.
Adolf Fredriks kyrkas sångfåglar
Grupp 1 (6-7 år) jobbar vidare
med kunskaperna från miniorkören. Måndagar kl 17–17.40.
Adolf Fredriks kyrkas sångfåglar
Grupp 2 (7-10 år). Fortsättningsgrupp. Måndagar kl 17.45–18.30.
Körledare: Emelie Power
Kostnad: 750 kr då minst en av
föräldrarna är medlem i Svenska
kyrkan, om medlemskap ej finns
är avgiften 1 500 kr per barn och
termin. Anmälan & info:
[email protected]
Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör (ca 18–30 år) Sjunger allt från
enstämmig till flerstämmig körmusik, både a cappella och tillsammans med orgel, piano och ibland med liten eller stor orkester.
Repertoarens fokus riktar sig mest mot den klassiska körrepertoaren
men kören sjunger också körmusik inom jazz, visa, folkton m m.
Kören har en hög ambitionsnivå där individuellt ansvar är ett måste
och egen övning mellan repetitionerna förväntas av varje korist.
Kören samarbetar även med El Sistema i Stockholm sedan ht 2013
och fungerar som en av samarbetsensemblerna till El Sistema Stockholm vid sidan av Sveriges Radios symfoniorkester, Radiokören,
KMH & SMI m fl. Mer info www.afu.nu & www.elsistema.se
Adolf Fredriks kyrkas diskantkör (ca 11–14 år) Sjunger allt från en-
stämmig till flerstämmig körmusik för sopraner och altar, både
a cappella och tillsammans med orgel, piano och ibland med mindre
instrumentalensemble. Repertoarens fokus riktar sig mot den klassiska körrepertoaren men kören sjunger också körmusik inom jazz,
visa, folkton m m.
Adolf Fredriks kyrkas juniorkör (ca 9–10 år) Sjunger mest unison
sång men även enklare stämsång förekommer. Juniorkören eftersträvar att börja bekanta sig med a cappella sång. Kören vidareutvecklar sin medvetenhet gällande det vokala uttrycket och lär sig
mer och mer om den egna röstens kapacitet. Viss teoretisk undervisning sker i samband med repetitionerna.
Adolf Fredriks kyrkas barnkör (ca 7–8 år) Sjunger mest unison
sång. Kören utforskar och lär sig om det vokala uttryckets klanger
och möjligheter. Kören övar på att lära sig någon stämma till en
sång och någon diskantstämma till psalmer m m.
Barn- och ungdomskörernas körledare/dirigent är Christoffer Holgersson. OBS! Komplett info om repetitionstider och kostnader på
www.adolffredrik.se
Vi samarbetar med
Vik. körledare
Niklas Hidmark vikarierar under
hösten som körledare för Adolf
Fredriks kyrkas barn-, junior- och
diskantkör och Anders Eby
vikarierar för Adolf Fredriks
kyrkas ungdomskör. Ordinarie
körledare Christoffer Holgersson
är föräldraledig.
Niklas rör sig på välkänd mark
och har sjungit i ungdomskören,
varit konfirmandledare samt
arbetat som assistent till kyrkomusikerna i Adolf Fredrik. Efter
avslutad kandidatutbildning vid
Ersta Sköndal högskola har han
bl a jobbat
som kyrkomusiker i
Hässelby,
Enskede och
Nacka församlingar.
Musikinfo!
Höstens konsertutbud är rikligt.
Många av konserterna erbjuds till
fri entré och vissa har entréavgift.
Mer info hittar du på adolffredrik.se alt. konserttelefon
08-402 04 87. Biljetter säljs i
kyrkans entré en timme före
konsertens början. Församlingsmedlemmar kan få fritt inträde
till entrébelagda konserter om de
anmäler sig på församlingsexpeditionen. Om ingen entréavgift
anges här i programmet kan det
bestämmas senare. När vi räknar
med fullsatt kyrka har vi förköp
via www.biljettnu.se
Tel 0771-77 66 00. Butik: Klara
Norra Kyrkogata 13, kl 12–17
måndag–fredag. Se affisch eller
hemsidan för aktuell info!
Så når du oss i Adolf Fredrik
Församlingsexpeditionen
Besöksadress Holländargatan 16, 1 tr
Postadress Adolf Fredriks församling, Box 3270
103 65 Stockholm. Adress Adolf Fredriks kyrka: Holländargatan 14.
Telefon 20 70 76 Telefax 20 49 12
Telefontider: Måndag-torsdag 9-12 & 13-16 samt fredag 9-12
Besökstider: Måndag-fredag 9-12
E-post till församlingsexpeditionen
[email protected]
E-post till personal fö[email protected]
Gudstjänstinformation 20 70 76
Konsertinformation 402 04 87
Präster
Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson 402 04 70, 070-225 55 32
[email protected]
Vik. komminister Ingemar Claesson 070-869 97 78
[email protected]
Komminister Annika Millde 402 04 71, 073-800 25 00
Diakon Annika Persson 402 04 82, 070-685 95 80
Vill du hjälpa till/
vara medmänniska?
I Adolf Fredrik finns en grupp
unga vuxna som träffas kontinuerligt. Dessa personer lever
under tuffa villkor och i utsatthet i Stockholm. De har också
en mycket svag ekonomi. En
del väntar på besked om uppehållstillstånd. Man kan hjälpa
till genom att lämna gåvor och
ekonomiska bidrag till den här
gruppen. Det kan vara SL-kort,
obrutna hygienartiklar, matbidrag, ett rum för utlåning eller
annat som man kan tänkas behöva och som gör att livet underlättas. Kontakta Annika Persson,
diakon. Annika Millde, präst.
Lovisa Tengelin, församlingspedagog om du har möjlighet att
stödja dessa människor och bidra
med goda idéer.
Besök hemsidan!
Här hittar du information om
kyrka och kyrkogård, all verksamhet, veckoprogram, programmet för höstens aktiviteter, kurser
m m. www.adolffredrik.se
[email protected]
Kyrkomusiker
Per-Ove Larsson 402 04 78
Christoffer Holgersson 402 04 80 (föräldraledig ht-15)
Anders Eby 402 04 79, 070-628 78 55
Vik. kyrkomusiker Niklas Hidmark 070-556 64 80
[email protected]
Församlingspedagog Lovisa Tengelin 402 04 77, 070-887 99 86
Administration
Kyrkokamrer Thomas Gahne 402 04 74, 070-317 54 33
Vik. klockare Milda Zigure 402 04 76, 070-305 99 03
Informatör Monika Backlund 402 04 84, 070-962 65 13
Husmor Göta Levin 402 04 81
Vaktmästeri
Kyrkvaktmästare Kenneth Fröberg 402 04 72, 070-298 69 89
Kyrkvaktmästare Björn Barje 20 70 76
Kyrkogårdsvaktmästare Michael Ghomri 070-567 25 19
Funktionsansvarig fastigheter Urban Paulander 508 88 611
Fastighets- och kyrkogårdschef Sven Löfvenberg 070-770 85 63,
508 88 620
Lokalvårdare Kanlaya Jankhami 20 70 76
Vid uteblivet Höstprogram kontakta församlingsexpeditio- nen så meddelar vi distributören – SDR (Svensk Direktreklam).
Höstprogram finns att hämta i kyrkan och i församlingshuset!
Adolf Fredriks kyrkas veckoprogram hittar du i kyrkan samt i
DN och SvD på fredagar.