INSTALLATIONSGUIDE

INSTALLATIONSGUIDE
Så kopplar du din fiberanslutning
till olika enheter.
Det är genom Mediaboxen som din fiberanslutning
fördelas ut till hemmets olika enheter.
1. Mediabox till dator
Kopplingsdosa
Vill du köra enbart trådbundet för allra
högsta hastighet ska du koppla datorn
direkt till mediaboxen.
Fiberpatchkabel
i kanalisation
Mediabox
Hjälp vid ev fel:
Dator
INTERNETLEVERANTÖR
Kan kopplas
in i alla uttag
2. Mediabox till trådlösa enheter
Vill du surfa trådlöst måste du ha en
router som sänder ut en Wifi-signal till
hemmets trådlösa enheter (dator, surfplatta, smartphone etc).
Fiberpatchkabel
i kanalisation
Kopplingsdosa
Trådlösa enheter
Mediabox
Hjälp vid ev fel:
INTERNETLEVERANTÖR
Router
Kan kopplas
in i alla uttag
3. Mediabox till internt nätverk
Kopplingsdosa
Fiberpatchkabel
i kanalisation
Mediabox
Trådlösa
enheter
Alla åtta portar kan
användas parallellt
Vill du ha tillgång till din fiberanslutning
från olika datauttag måste du skapa ett
internt nätverk. Det gör du via mediaboxen
som fördelar ut fiberanslutningen till det
interna nätverkets datauttag. Behöver du
fler än åtta portar ansluter du en Switch
eller en router. En router behöver du också
för att samtidigt kunna surfa trådlöst.
Hjälp vid ev fel:
INTERNETLEVERANTÖR
Router
Tänk på att om du vill att
dina enheter skall kunna
kommunicera med varandra måste du koppla dem
till din router. (T ex om du
vill skicka upp bilder från
din surfplatta till din TV.
4. Mediabox till IP TV
Fiberpatchkabel
i kanalisation
Kopplingsdosa
I den medföljande IP TV-boxen ingår
ett grundutbud av kanaler: SVT1,
SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4.
TV
Mediabox
Hjälp vid ev fel:
1. TV-LEVERANTÖR
2. KALEJDO
Kan kopplas
in i alla uttag
IP TV-box
5. Mediabox till IP telefoni
Kopplingsdosa
Fiberpatchkabel
i kanalisation
I de flesta fall kan du använda en befintlig
telefon. Telefonidosan medföljer från den
telefonileverantör du valt.
Har du trygghetslarm behöver du prata
med din telefonilevernatör för att säkerställa att det fungerar via IP telefoni.
Mediabox
Telefon
Kan kopplas
in i alla uttag
!
Hjälp vid ev fel:
1. TELEFONILEVERANTÖR
Telefonidosa
Behöver du installationshjälp?
Det krävs inga tekniska förkunskaper för att koppla in din fiber­
anslutning. Titta noga på skisserna ovan och följ dem så ska allt
fungera. Önskar du ändå professionell hjälp med din installation,
hittar du företag för detta på splitvision.se under Beställ tjänst.
splitvision.se
Borås Elnät AB | Box 1714 | Majorsgatan 5 | 501 17 Borås | vxl 033 35 72 40 | fax 033 35 73 25 | www.splitvision.se