Proffsnytt NR2 2015 LADDA NER PDF

P R O F F S N Y T T N r. 2 / 2 0 1 5
ÄPPLEN MÖTER PÄRON
BLAND VÄRMEPUMPAR
ÄR EN ÅTTA ALLTID EN ÅTTA?
SMÅLÄNDSK
FINANSIERING AV
SMÅLÄNDSKA
VÄRMEPUMPAR
NYA PRISER OCH ÄNDRADE ROT-AVDRAG
PROFFSNY T T
1
­
AKTUELLT FRÅN NIBE ENERGY SYSTEMS I MARKARYD
NIBE ENERGY SYSTEMS
Försäljning
Kundsupport
Marknadskommunikation
Tel: 0433-73 000
Sverige, världen
och service
HELT PLÖTSLIGT TOG den svenska marknaden
för värmepumpar ett rejält kliv uppåt i april
månad. Från en mindre ökningstakt under första
kvartalet till en riktigt stark vårmånad. Att NIBE
finns med på det tåget är lika självklart som er
avgörande insats. Med en fortfarande ganska
avvaktande Europamarknad är det glädjande
att det byggs mer och mer hus i Sverige och att
värmepumpar installeras i en ökande takt.
Högsta ökningstakten uppvisar just segmentet
frånluftsvärmepumpar som under årets första
fyra månader antalsmässigt representerar en
dryg tredjedel av hela svenska värmepumps­
marknaden. Alla värmepumpskategorier ökar
utom förvånansvärt nog fastighetspumpar som
uppvisar en mindre tillbakagång, vilken vi dock
bedömer vara temporär. Vår gemensamma
marknadsandel är fortsatt mycket stark, tack för
insatsen!
ATT VÅR BEREDARKUND i Asmundtorp nu får
skrota sin NIBE varmvattenberedare efter hela
61 års användning är kanske inte ett tecken på
en frekvent återkommande utbytesmarknad
för oss utan snarare ett bevis på att en koppar­
beredare från Markaryds produktion är det rätta
kvalitetsvalet. Uppskattningsvis gav den aktuella
beredaren en livslängd uppemot 10 gånger
längre än motsvarande livslängd för en enklare
emaljerad beredare som produceras och används
längre söderut i Europa.
DRYGT ETT TRETTIOTAL internationella markna­
der var representerade i Markaryd på ett större
internationellt säljevent som gick av stapeln i Maj
månad. Goda exempel på marknadskampanjer,
produktgenomgångar och inspirationshöjande
presentationer avlöste varandra i takt med att
tempen successivt höjdes i församlingen. Vårt
nyligen förvärvade nordamerikanska värme­
pumpsbolag, tillika marknadsledaren WaterFur­
nace, deltog och spred ett utökat internationellt
skimmer över eventet. Alla är rörande eniga
om värmepumpsteknologins förträfflighet och
möjlighet i den framtida konverteringen av
konventionella och förlegade produktalternativ
baserade på fossila bränslen.
Direkt efter den internationella anstormningen
välkomnade vi ett drygt 80 tal viktiga svenska
samarbetspartners till Markaryd, vilka
representerade 43 servicefirmor. Kunniga
specialister från Piteå i norr till Malmö i
söder utbytte under ett par dagar värdefulla
erfarenheter och blev samtidigt uppdaterade
inom alla relevanta områden. Stämningen
var hög och det märktes att gruppen har
sammansvetsats efter några års regelbundna
träffar. Den väl fungerande tekniska supporten
och kompetenta serviceverksamheten utgör
sannerligen ett av de främsta säljargumenten
för oss. En fortsatt god serviceverksamhet är
avgörande för en fortsatt framgång.
VI ÖNSKAR ALLA samarbetspartners och läsare
av Proffsnytt en härlig sommar och räknar med
att med full styrka finnas vid er sida under hela
den spännande hösten!
NORRA NORRLAND
Lars-Göran Andersson, UMEÅ
Tel: 0433-27 34 54
SMS: 070-209 73 02
MELLERSTA NORRLAND
Patrik Åhman, DOMSJÖ
Tel: 0433-27 34 62
SMS: 070-190 04 79
SÖDRA NORRLAND
Tommy Landin, HUDIKSVALL
Tel: 0433-27 34 65
SMS: 070-213 69 19
STOCKHOLM
Stefan Lundqvist, STOCKHOLM
Tel: 0433-27 3463
SMS: 073-057 00 02
Mikael Andersson, STOCKHOLM
Tel: 0433 – 27 3557
SMS: 070 – 570 80 08
Per Mollstedt, STOCKHOLM
Tel: 0433 – 27 3464
SMS: 070 – 349 66 17
VÄSTRA
Mikael Albo, FALKÖPING
Tel: 0433-27 34 60
SMS: 070-699 55 80
Magnus Ström, KUNGÄLV
Tel: 0433-27 35 06
SMS: 070-590 35 06
SYDVÄSTRA
Arne Gustafsson, HALMSTAD
Tel: 0433-27 34 55
SMS: 070-942 91 50
ÖSTRA
Magnus Lindberg*, KUMLA
Tel: 0433-27 34 91
SMS: 070-590 11 91
Tord Beurling, MJÖLBY
Tel: 0433-27 35 20
SMS: 072-239 03 90
SÖDRA
Fredrik Steiner, HÖLLVIKEN
Tel: 0433-27 34 58
SMS: 070-516 39 86
Fredrik Snygg*, VITTSJÖ
Tel: 0433-27 34 57
SMS: 070-190 03 16
Fredrik Bäckman, MARKARYD
Tel: 0433-27 35 29
SMS: 0730-58 00 98
* Regionansvarig kommersiella fastigheter.
2
PROFFSNY T T
NYA PRISER OCH
ÄNDRADE ROT-AVDRAG
SÄTTER FART PÅ LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPARNA
Luft/Vatten-värmepumparna är ett av de mest priskänsliga segmenten i värmebranschen idag. Många av de kunder som väljer luft/vatten gör också det just
för att de vill hålla nere storleken på sin investering. De tittar dessutom ofta
mer på inköpspriset än på totalekonomin.
– VÅRA NYA PRODUKTER har ytterst bra
prestanda och därmed korta återbetal­
ningstider, även med ett inköpspris i den
övre klassen, säger Jonas Thörnqvist
som är försäljningsansvarig för luft/
vatten-värmepumpar på NIBE. – Men för kunder med en begränsad
investeringsbudget är det ändå ofta så
att inköpspriset får avgöra mer än det
egentligen borde.
I APRIL STARTADE NIBE en kampanj där
priserna på NIBE F2030, NIBE F2300 och
NIBE Split sänktes med upp till 20 pro­
cent. Resultatet lät inte vänta på sig!
– Vi ser en kraftigt ökande marknadsandel i en växande marknad, säger Jonas.
– Vi talar om fördubbling och till och
med tredubbling av volymerna på vissa
modeller.
– Hotet om försämrade rotavdrag kan
ha påverkat och tror vi kommer att
bidra till ytterligare ökning...
– I en priskänslig marknad som
denna, påverkar detta starkt.
– Dessutom är det lättare att
se effekten av ROT-avdragen
i den typen av installationer
när det är ”ren” arbetstid
som debiteras.
– Jag tror att vi kom­
mer att få riktigt bra
skjuts på försäljningen
under juli och augusti
medan kampanjen pågår.
Den som kan få beställning­
ar på installationer redan
nu kommer att kunna
erbjuda sina kunder en
mycket bra kalkyl! 31
augusti
tom
Kampanj på
NIBE
Luft/Vattenvärmepumpar
PROFFSNY T T
3
ÄPPLEN MÖTER PÄRON
BLAND VÄRMEPUMPAR
ÄR EN ÅTTA ALLTID EN ÅTTA?
Vad lovar egentligen de olika luft/luftvärmepumparna? Och håller de vad de lovar?
Frågan kanske inte är så relevant, eftersom många tillverkare egentligen inte lovar
så mycket. Även om det ser så ut…
Det finns nämligen ingen enhetlig klassificering i branschen.
B
esparingskalkylen bygger på en problemfri
installation där hög kvalitet tillsammans med
en mycket avancerad styrning säkerställer
funktionen under många år.
Marknaden för luft/luftvärmepumpar har
varit minst sagt svår att greppa. Allt från
direktreklam med kupongvaror till seriösa aktörer har slagits
om segmentet.
En sak står klar – den som är mest förvirrad är slutkunden.
I och med att det finns så många aktörer från olika världsdelar har man inte lyckats skapa någon enhetlig princip för
vare sig effektangivelser eller namngivning. När nu NIBE ger
sig in i segmentet är detta något man vill ändra på.
– Vi tror att det hade varit bra med en enhetlig standard på
samma sätt som när det gäller bergvärme, säger Michael Lindahl,
produktchef för luft/luft och luft/vatten-värmepumpar på
NIBE.
– Men till dess att det införs tänker vi själva vara tydliga
med vad vi erbjuder och alltid utgå från kundens behov.
– När det gäller markvärme- eller luft/vatten-värmepumpar
fungerar allt mycket bra eftersom alla använder sig av rating
enligt EN14511 som är gällande Europeisk standard för att
mäta prestanda på värmepumpar, säger Michael.
– Det betyder att kunden lätt kan jämföra till exempel
olika 8 kW maskiner från olika tillverkare.
När det gäller luft/luft-värmepumpar är situationen helt
annorlunda. Här finns inga branschöverenskommelser!
Ett exempel är tillverkare som har begrepp som till exempel siffran 5 i modellnamnet. Det kan lätt tolkas som att
4
PROFFSNY T T
maskinen i fråga ska vara ”en 5 kilowattare”. Men tillverkaren
har ju aldrig sagt att maskinen ger 5 kW, eller vid vilken utetemperatur den i så fall gör det. Även om det kan verka vara
underförstått så är det sällan uttalat och därmed inte heller
fel – rent formellt.
– Vissa tillverkare ger sina produkter namn i kylkapacitet
och vissa i uppvärmningskapacitet vid utomhustemperaturer
då det inte ens finns ett värmebehov, berättar Michael.
– Andra baserar sina namn på brittiska BTU-enheter vilket
för den oinvigde kan göra att en maskin som är på under 3 kW,
kan se ut som om den är på 9 kW. Det finns även något som
heter Refrigeration tons. Det är lite av en djungel när det
gäller enheter och begrepp.
ENHETLIGHET
NIBE utgår från EN14511 som bas när man anger effekter
och ger namn. Det betyder att kapacitet och prestanda mäts
på ett standardiserat och kvalitetssäkrat vis.
– Om man jämför kurvorna från maskiner med likartade
namn, så inser man att de ofta inte ens hör hemma i samma
diagram. Det är verkligen som äpplen och päron.
Detta kan enligt Michael innebära att mindre nogräknade
aktörer försöka sälja en produkt som ser ut att vara lika
kraftfull som konkurrentens, men som har betydligt lägre
pris. Medan det i själva verket är en mindre kraftfull produkt
man talar om.
– För den seriöse aktören handlar det om att vara tydlig
och verkligen visa de aktuella produkternas prestanda och
förklara det här, säger Michael.
NIBE ARIA I JÄMFÖRELSE MED ANDRA GROSSISTLAGERHÅLLNA VÄRMEPUMPAR
kW
6
5
x
4
x
x
3
2
1
-20
-15
-10
Exempel 5.0
-5
Exempel 6.0
0
Exempel 6.5
5
NIBE AG-AA10-30
10
15 °C
NIBE AG-AA10-40
Källa: Data hämtad från tillverkarens service manual.
I diagrammet ovan kan man se att en produkt vars namn ger
en bild av 5kW, bara ger ca 2,6kW vid ±0ºC. NIBE ARIA
AG-AA10-30 avger däremot hela 3,3kW vid samma temperatur, och AG-AA10-40 avger 4,3kW.
NIBEs värmepumpar ger alltså en högre effekt, när man väl
behöver det, än namnet indikerar.
Alla NIBEs värmepumpar är Nordenanpassade och har en
hög driftsäkerhet och bra uppvärmningskapacitet även vid
låga utomhustemperaturer. Alltså när behovet är som störst.
– Det är lite av en utmaning för alla installatörer att få sina
kunder att förstå detta. Men den som kan få kunden att göra
en rättvis jämförelse kommer också kunna göra fler affärer.
SMÅLÄNDSK FINANSIERING AV SMÅLÄNDSKA VÄRMEPUMPAR
Nu gör NIBE det ännu enklare att sälja värmepumpar.
Genom ett samarbete med Ikano Bank kan alla installatörer nu
erbjuda finansiering av hela investeringen – från värmepump till
borrhål – utan att kunden ens behöver träffa sin vanliga bank.
ALLA ÄR ÖVERENS om att en värme­
pump från NIBE inte bara gör det
billigare att bo, utan också höjer husets
värde. Men långt ifrån alla kunder har
tillräckligt med sparade pengar, vilket
gör att många behöver låna till instal­
lationen. Ändå är det många som drar
sig för att belåna huset för att göra en
sådan investering.
– Det är svårare att låna på huset än
man kan tro, säger Andreas Johnsson,
produktchef för bergvärme på NIBE.
– Ofta kan det bero på att huset helt
enkelt inte har tillräckligt låneutrymme.
I många delar av landet finns det gott
om billiga hus att köpa. I kombina­
tion med en värmepump kan det ge
en riktigt låg boendekostnad, men
banken tycker ofta ändå inte att de får
en tillräckligt stark säkerhet. Dessutom
känner många obehag inför att kon­
takta banken.
MED NIBE FINANSIERING KAN den som
tjänar minst 100 000 kronor om året
och inte har betalningsanmärkningar
ansöka om lån till hela investeringen.
Lånet återbetalas med ett fast belopp
varje månad (annuitet). Lånsumman
kopplas till det belopp du som instal­
latör offererar.
Någon kontantinsats behövs inte
och lånet kan när som helst avslutas.
Det är inte heller kopplat till något kort
eller någon öppen kredit som kan vara
frestande att utnyttja.
– Det är ett helt vanligt privatlån
med justa villkor, utan att varken huset
eller något annat behöver lämnas som
säkerhet till banken, säger Andreas.
Jämfört med andra privatlån utan sä­
kerhet är villkoren för NIBE Finansiering
konkurrenskraftiga.
– Uppläggningsavgiften är bara 150
kronor och kunden slipper lagfarter,
bankmöten, aviavgifter och annat. Den
som med dagens förutsättningar lånar
50 000 kronor och betalar 1.500 kro­
nor i månaden har betalt av allt på tre
år och en månad. Totalt har krediten då
kostat 5 403 kronor vilket inte är mer
än 150 kronor i månaden.
Kunderna ansöker själva om krediten
på www.nibe.se/finansiering. Du som
installatör slipper ställa obekväma frågor
om kundens ekonomiska situation och
kan vidarebefordra specifika frågor om
krediten till Ikano Bank.
KUNDEN FÅR SVAR på sin kreditansökan
direkt på nätet och det gör att du som
installatör kan omvandla offerten till
avslut direkt när du sitter med kunden.
– Jag tror att detta kommer att kunna
göra att vi kan nå helt nya målgrupper
som vill sänka sin energikostnad med en
NIBE värmepump, säger Andreas.
– Nu kan vi hjälpa även de som inte
har så mycket pengar sparade eller goda
bankkontakter. Och det är ju egentligen
de som behöver det bäst.
PROFFSNY T T
5
ALLA
VÄRMEPUMPAR
NU ENERGIMÄRKS
FRÅN OCH MED DEN 26 SEPTEMBER i år
kommer alla värmepumpar som är avsed­
da för installationer upp till 70 kW att ha
samma typ av energimärkning som vi vant
oss vid att se på till exempel TV-apparater
och kylskåp. Målet är att man som konsu­
ment ska kunna se vilken produkt som är
effektivast när man jämför. G är den säm­
sta klassningen och A+++ är den bästa.
Allt är en del av ett EU-direktiv som har
som mål att minska våra utsläpp och vår
energi­förbrukning kraftigt.
PRODUKTMÄRKNING
Värmepumpar kan ha flera olika etiketter.
Produktetiketten som alla har innehåller
information om effektivitetsklass, effekt­
behov och ljudnivå. Etiketten har även
en karta som delar in Europa i tre olika
klimatzoner. För varje klimat anges ett
lämpligt effektbehov. Effektivitetsklassen
på etiketten är endast baserat på medel­
klimat, vilket framförallt för luft/vattenvärmepumpar kan bli lite vilseledande för
oss som bor i Norden. För att få korrekt
information om hur produkten presterar i
kallt klimat får man titta i produktbladet.
Observera att skalan endast går upp till
A++ för rumsuppvärmning och A för
tappvarmvatten.
All energimärkning för rumsupp­
värmning utgår från årsverkningsgraden.
Dessutom har värme­
pumpar också olika
energi­märkningar be­
roende på om det är
golvvärme eller radia­
torer som används.
Effektivitetsklassen
Produktmärkning för
NIBE F1255-16
för en värmepump
som gör varmvatten
blir i de flesta fall A
och för att nå högre effek­tivitet krävs att
man kompletterar med solvärme. Även
en symbol för mängden varmvatten
kommer att visas – en tappvattenkran
med en storleksindikation (tapprofil) från
3XS till XXL.
SYSTEMMÄRKNING
Produktmärkningen kan kompletteras
med en systemmärkning, antingen av
tillverkaren direkt eller av dig som instal­
latör. System­etiketten energimärker hela
värme­­installationen och tar även hänsyn
till hur systemet styrs, extern tillsatspanna
och eventuell komplettering med solvär­
me. Eftersom flesta värmepumpar redan
har en integrerad styrenhet, så kommer
många värmepumpar innehålla en syste­
metikett redan från tillverkaren. Om du
kompletterar med solfångare och annat
kan du enkelt göra din egen systemetikett
i NIBE DIM.
Det kom ett brev…
EN DAG I MARS kom det ett mail till oss om en varmvatten­
beredare som dragit sin sista suck.
Men ägaren var trots det på gott humör…
”Hej. Vet inte om det är intressant för er men den 3 mars
så gick vår varmvatten­beredare i sönder vilket vi tycker
är helt ok eftersom den tillverkades 1954 av er på NIBE.
Tänkte bara att det kunde vara kul för er att veta.
Med vänlig hälsning,
Thomas Jönsson, Asmundtorp.”
EN VARMVATTENBEREDARE som använts i 61 år.
Är det rekord?
Eller känner du till någon ännu äldre?
6
PROFFSNY T T
Systemmärkning för
NIBE F1255-16
PRIMÄRENERGI
Effektiviteten som avgör vilken energi­
klass man får på sin produkt är baserad
på så kallat primär­energi. Det betyder att
produkter som drivs av el belastas med
en faktor 2,5. Produkter som drivs med
olja eller gas har faktorn 1.
Faktorn 2,5 för elenergi är baserad på
hur effektiv elproduktion vi har i Europa
i genomsnitt. Faktorn 2,5 används inom
hela EU även om länder som Sverige och
övriga länder i Norden egentligen har en
mycket lägre faktor då vi använder be­
tydligt ”renare” el.
Trots detta kommer värmepum­
par att hamna högst upp i energi­
märkningsskalan. Produkter som elektris­
ka varmvatten­beredare får det tuffare,
just på grund av denna primärenergifak­
tor och kommer oftast inte kunna hamna
högre än C-klass, trots att de i många fall
är mycket välisolerade.
NIBE Uplink blir ”APPLINK”
Att koppla upp värmepumpar mot internet med NIBE Uplink har förenklat livet för
många installatörer. Nu tar NIBE systemet ett steg längre och släpper en app med
NIBE Uplinks funktioner – och en del till.
NIBE UPLINK SOM LANSERADES 2012 bygger på att
värme­
pumpen håller sig uppkopplad mot internet via en
bredbandsuppkoppling. Det gör att både fastighetsägare
och installatörer på ett enkelt sätt både kan kontrollera och
justera värmepumpen på distans. Nu blir det hela ännu enk­
lare tack vare NIBE Uplink-appen.
– Appen är gjord för att använda skärmen på användarens
smartphone på ett optimalt sätt, säger Andreas Johnsson,
produktchef för bergvärme på NIBE. Dessutom behövs ingen
inloggning efter att den använts en gång, det är bara att
klicka på ikonen så kommer du direkt till din eller dina vär­
mepumpar.
En annan fördel är att appen kan skicka ut så kallade pushnotiser direkt vid situationer såsom larm. Den vanliga webb­
lösningen skickar ut e-post men den som är på språng kan­
ske inte kollar sin e-post i detalj hela dagarna.
Med push-notiser får du informa­
tionen direkt i din smartphone när
ett larm inträffar.
FÖR ATT ANVÄNDA APPEN
krävs det att man har ett konto
på NIBE Uplink, vilket enkelt
registreras genom att först
besöka www.nibeuplink.
com.
Appen finns sedan att ladda
ner gratis från App Store eller
Google Play för både iPhoneoch Android-enheter.
NIBE Compact
FÅR NY DESIGN PÅ IN- OCH UTSIDAN
NIBES KLASSISKA VARMVATTENBEREDARE har fått en både
in- och utvändig ansiktslyftning. På utsidan har fronten fått samma
karaktäristiska tvådelade utseende som den nya generationens vär­
mepumpar och innedelar.
Även på insidan har det gjorts för­
ändringar. Isoleringen är ny och bätt­
re, och själva stommen har fått en ny
konstruktion som gör att den leder
mindre värme.
ALLA NIBE COMPACT är numera
anpassade till de nya krav enligt EU di­
rektiv 2009/125/EG som börjar gälla
den 26 september i år.
RÄTT LÖSNING: VARM LUFT LYFTER
Vinnare i korsordstävlingen NIBE Proffsnytt 1/15 är:
Hampus Westerberg, Peter Mattsson Rör i Roslagen AB, NORRTÄLJE
• Lennart Björkman, Sävsjö Trähus AB, SÄVSJÖ • Sten Åke Lundqvist,
Lundqvist Rörkonsult AB, LERUM • Marie Borg, Imtech VS-Teknik
AB, TRELLEBORG • Bengt Svensson, Södergårdsrör & Maskin AB,
VÄXJÖ • Claes Eriksson, Onninen AB, ÖREBRO • Cecilia Strandberg,
Bra Gross Sverige AB, TÄBY • Dagny Svensson, Ingemar Svenssons
Rörfirma, LÖNSBODA • Erika Lindberg, Sorunda Rörlednings AB,
SORUNDA • Jerry Rydström, Ahlsell AB, VÄXJÖ.
PROFFSNY T T
7
B
NIBE Energy Systems
Box 14
285 21 Markaryd.
TÄVLA OCH VINN MED NIBE
Den här gången kan du vinna en snygg vinöppnare med NIBE logo.
Senast den 28 augusti vill vi ha ditt svar.
Vinnare och rätt lösning presenteras i nästa nummer av NIBE Proffsnytt.
3
TIPS FÖR DIG SOM
VILL VARA BEREDD PÅ
SÄNKT ROT-AVDRAG:
1.
UTNYTTJA KAMPANJER. Köp in
produkter som har priskampanjer
under sommaren. På så sätt kan
du hålla ett bra pris på den kom­
pletta installationen och kunden
slipper hela den kostnadsökning
som annars hade blivit fallet.
2.
VAR PRO-AKTIV. Ta kontakt med
kunder som varit avvaktande och
förklara vad de kan vinna på att
vara snabba.
3.
Rätt lösning (orden i de färgade fälten): .........................................................................
...........................................................................................................................................
FINANSIERA. Genom att erbjuda
finansiering kan dina kunder fatta
beslut snabbare utan att behöva
vänta på banker eller värderings­
män. Då kan de hinna agera i tid.
Namn .................................................................................................................................
Adress ................................................................................................................................
Företag ...............................................................................................................................
Postnr & Ort .......................................................................................................................
Skicka till: NIBE Energy Systems, att: Marknadsavd. Box 14, 285 21 MARKARYD.
(Eller maila de markerade orden till: [email protected]) OBS! Tävlingen gäller ej NIBE-anställda.
www.nibe.se