Layout 1 (Page 1) - Svenska Unescorådet

14
Onsdag 16 december 2015
Östra Vätterbranterna
- småskaligt och storslaget
Det är mörk novembereftermiddag. Lördag. I Örserums IK:s sporthall, någon
mil öster om Gränna, samlas ett 70-tal personer: Refugee Story, en dansföreställning
gjord
av
Ödeshögs kulturskola tillsammans med flyktingar
på asylboendet Vida Vättern på gränsen mellan
Småland och Östergötland.
Arrangör är Biosfärföreningen Östra Vätterbranterna tillsammans med
Ödeshögs och Jönköpings
kommuner.
MEN INITIATIVET Till
att visa föreställningen togs av en av biosfärföreningens enskilda medlemmar. Planer finns att också Örserum skall rymma asylsökande.
Östra Vätterbranterna utsågs
av FN-organet Unescos till biosfärområde sommaren 2012. Ett
långt arbete där man gått från
konfliktfylld stämning mellan
naturvård och produktion-
sintressen till förtroendefullt samarbete för hållbar utveckling
låg bakom utnämningen.
Området – som naturgeografiskt sträcker sig från Tenhult i
söder till Omberg i norr – är ett
dramatiskt landskap med stora
natur- och kulturvärden: Bördiga kulturbygder, otillgängliga
bergsbranter, småbrutet jordbrukslandskap. Men också två
städer (Gränna och Huskvarna),
en rad mindre samhällen och ett
miljonprogramsområde. Stora
och små företag samt ett rikt
föreningsliv, präglat inte minst
av småländsk frikyrklighet, därtill. Formellt omfattar biosfärområdet (hittills) Jönköpings
kommuns östra delar samt en
socken i Tranås kommun.
Arbete med flyktingar är en
av många uppgifter biosfärföreningen tagit sig an. Andra områden handlar om det levande
landskapet, energi och klimat,
turism och fritid samt mat och
dryck – planer finns att göra
Östra Vätterbranterna till en
gastronomisk
region.
En
särskild biosfärakademi som
bland annat utbildar biosfärambassadörer har startats.
I föreningens styrelse sitt både
enskilda medlemmar och representanter för grundarorganisationerna: Gränna skogsgrupp,
Jönköpings kommun, Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Södra
skogsägarna och Världsnaturfonden.
Det är få som i dag skulle ifrågasätta den påverkan människan
haft och fortsätter ha på världens ekosystem. Lika självklart
är att miljöutmaningarna har
många dimensioner och kräver
både globala och lokala svar.
Unescos biosfärprogram bildades i just det syftet, hur man
kan skapa lokala lösningar på
globala utmaningar. I dag består
nätverket av 651 områden i 120
länder, varav fem i Sverige. I
Sverige finns dessutom två områden som har inlett en kandidatur med siktet att bli ett fulländat
biosfärområde inom de närmsta
åren.
Att vara ett biosfärområde kan
vara ett sätt att marknadsföra sig
på. I andra delar av världen betraktas biosfärområden som
mycket attraktiva, både att leva i
och att besöka. Att bo i ett biosfärområde kan innebära möjligheter till utveckling av sin företagsamhet. Utöver samverkan,
är statligt stöd en viktig förutsättning för det lokala arbetet
med hållbar utveckling. Studier
visar att de kronor som investeras inom biosfärområdena ger
hög avkastning. Beslutsfattare
och enskilda givare behöver
agera efter den kunskapen.
För att möta de globala utmaningarna måste vi börja underifrån, skala upp projekt som
fungerar och bygga vidare på
goda lokala erfarenheter. Bio-
sfärområdena är utmärkta platser att göra just det. Att skapa ett
hållbart samhälle – både ekologisk, ekonomisk och socialt. Arbetet med nyanlända i Östra
Vätterbranterna är exempel på
detta.
Erik Lindfelt,
ordförande, biosfärområde
Östra Vätterbranterna
Johanna MacTaggart,
nationell koordinator
för Unescos Biosfärprogram i Sverige
och ordförande i Biosfärrådet
Mats Djurberg,
generalsekreterare,
Svenska Unescorådet
Omfattande
gemenskapsjul i Aneby
Förberedelser pågår för en
omfattande gemenskapsjul
i Aneby kyrka under julaftonens eftermiddag.
DET ÄR ANEBY KRISTNA RÅD som
inbjuder den som vill fira julafton med en större familj än den
vanliga.
I Svenska Kyrkans församlingshem kommer det att serveras ett stort julbord finansierat
av "Operation Dagsverke" vid
Furulidsskolan. Kock och köksmästare blir den etablerade
Gransnäskocken Ulf Lundberg,
som till sin hjälp har 20 frivilliga
beredda att göra vad som behövs
för att alla skall känna sig sedda
och utvalda till fest. Med tanke
på deltagare från muslimska länder kommer det att finnas ett
helt fläskfritt bord.
Ingen anmälan behövs och
därför är det svårt att veta hur
många som deltar i festen. Från
tidigare år vet man att någonstans mellan 100 och 150 personer kommer att vara på plats. Ingen skall behöva vända i dörren
på grund av platsbrist. I Aneby
lever man efter mottot "Alla får
plats."
Vad kommer att hända?
Värdparet Christina Antonsson och Jan-Olov Adolfsson
kan berätta om ett mångsidigt
program.
Det blir tillfälle till sång, musik, dans och olika lekar. Kapellmästare och lekledare blir Ingrid
Källner. Kända julsånger kommer att framföras på trumpet av
Ulf Engström. Dessutom blir det
sånginslag från flera olika länKjell Olof Bohlin
der.
Luciatablån i Adelövs kyrka var stämningsfull.
Foto: Kristina Karlsson
Strålande luciatåg i Adelöv
På fredagskvällen inbjöd
Adelövs Friskola till Luciafirande i Adelövs kyrka.
UTOMHUS VAR DET REGN och rusk,
men inne i kyrkan spred Lucian
Hedda Törnquist med sitt långa
följe ljus och värme.
Inledningsvis hälsade prästen
Hannah Klint Lidegran alla besökare i den nästan fullsatta kyrkan välkomna, när klockorna tonat ut tågade skolans alla sjuttio
elever med lucian Hedda Törnquist i täten följd av tärnor, stjärngossar, tomtar och pepparkakegubbar in under sång.
Som vanligt bjöd eleverna på
ett magnifikt nästan timslångt
program som de väl övat in under ledning av läraren Linda
Ivarsson.
Den stora lussekören fick en
kort vilopaus då prästen höll en
kort andakt om helgonet Lucia.
Samlingen i kyrkan avslutades
med rungande applåder från alla
åhörare, varefter alla inbjöds till
lussefika och basar i skolan.
Svenska kyrkan bjöd även i år
på fikat som trevligt dukats upp
av 1-2 ans föräldrar.
Brukarrådet framförde sitt
tack för den gångna terminen till
all skolans personal som var och
en fick mottaga en liten julgåva.
Kvällen fortsatte med lotterier
och försäljning av massor av fina alster som under två pysseltillfällen tillverkats av föräldrar
och elever i årskurs sex.
Kristina Karlsson