Länk till välkomstbrevet

Gratulerar!
DU ÄR ANTAGEN TILL CIVILEKONOMPROGRAMMET VID LINKÖPINGS
UNIVERSITET!
Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi och våra kollegor vill önska dig varmt
välkommen till Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet (LiU). Vi vill
hjälpa dig att göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik, spännande och
rolig. Vid LiU samarbetar forskare och lärare över de traditionella ämnesgränserna
och du kommer att möta lärare med såväl humanistisk som naturvetenskaplig
bakgrund. Viktigast av allt är kanske ändå att vi möter dig som individ och inte som
en i mängden.
Civilekonomprogrammet (REK) vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell
utveckling (IEI) innehåller allt vad en bra ekonomutbildning ska ha. Här får du
gedigna baskunskaper inom ekonomi, juridik och statistik som du spetsar till med
fördjupning i strategi, ekonomistyrning, redovisning, marknadsföring, finansiell
ekonomi eller nationalekonomi. I årskurs tre har du möjlighet att läsa kurser på ett
utländskt universitet under en termin. Vi har idag samarbete med ett mycket stort
antal universitet och handelshögskolor i och utanför Europa. Du möter också ett
spännande liv bredvid studierna: det är under studieåren du grundlägger ditt
framtida sociala nätverk. Vid LiU finns aktiva studentföreningar, ett stort campus
med studenter från när och fjärran, närhet till skog och mark och annat som du
behöver för att må bra. Vill du veta mer om vad som kännetecknar
Civilekonomutbildningen vid LiU, gå in på
www.liu.se/utbildning/program/ekonom/student
Civilekonomprogrammet vid LiU är mycket populärt. Årets antagningsstatistik från
Universitets- och högskolerådet visar att vårt civilekonomprogram nu är det femte
mest sökta ekonomprogrammet i Sverige samt Sveriges mest sökta
civilekonomprogram. Det innebär att du som har kommit in har fått en åtråvärd plats
– totalt har 3975 personer sökt till civilekonomprogrammets 120 platser.
UPPROP
med introduktion för samtliga antagna äger rum fredagen den 14:e
augusti klockan 10.00-12 i sal A1 på Campus Valla
Efter upprop och introduktion tar faddrar som läser programmets andra år över
och visar runt på universitetsområdet. De informerar också om praktiska
väsentligheter. Räkna med att tillbringa hela eftermiddagen på universitetet!
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping
www.liu.se/iei
1(3)
Upprop och introduktionsdagar
Terminen börjar för din del med upprop och introduktion och det är viktigt att du
närvarar. Om du mot all förmodan skulle få förhinder att delta på uppropet måste du
anmäla detta till studievägledare Pernilla Mideskog ([email protected]).
Annars förlorar du din studieplats.
God arbetsmarknad väntar Dig som läser Civilekonomprogrammet
Vårt civilekonomprogram är uppskattat på arbetsmarknaden, och ledande företag
rankar oss och våra studenter som tillhörande de absolut bästa i Sverige. Enligt årliga
rapporter från Civilekonomerna ligger Linköping bra till när det gäller framtida
arbetsmarknad.
I näringslivet finns många Linköpingsekonomer på ledande positioner, t ex Pär
Boman som är VD för Handelsbanken och Conni Jonsson, som är VD för
riskkapitalföretaget EQT. Linköpingsekonomer arbetar också som ekonomichefer,
marknadsförare, produktchefer, revisorer, kapitalförvaltare och marknadsstrateger.
Gränserna är få och möjligheterna många – och vi kommer att göra allt vi kan för att
stödja dig i utvecklingen mot dina drömmars mål!
ELIN: Ekonomföreningen i Linköping hälsar välkomna
Vårt goda rykte i näringslivet märks i det engagemang många av våra ledande företag
känner i utbildningen. ELIN (studentförening för ekonomer) och Börsgruppen
sponsras av bl a Deloitte, SEB, IKEA, KPMG, Scania, PWC, Länsförsäkringar, Lannebo
Fonder, EY och Reuters. Detta engagemang kan du som student dra fördel av – du har
alla möjligheter i världen att komma i kontakt med framtida arbetsgivare.
Från och med den första dagen och två veckor framåt bör du räkna med att dagarna
är intensiva och tempot mycket högt. Förutom att du kommer att påbörja dina
ekonomistudier bjuder ELIN in dig till en s.k. ”nolleperiod” med en mängd sociala
aktiviteter och evenemang. Studierna tillsammans med dessa aktiviteter kommer att
ta dina dagar, kvällar och kanske också helger i anspråk under de inledande veckorna.
Syftet med aktiviteterna är att du snabbt ska komma in i universitetsvärlden och lära
känna dina kurskamrater. Det är viktigt för oss att du mår bra och snabbt känner dig
hemma i Linköping – och många äldre ekonomstudenter berättar också att nollningen
gav en fantastisk introduktion och gemenskapskänsla.
Börsgrupp & Case Academy kryddar Din utbildning!
Mycket spännande händer kring Civilekonomprogrammet. ELIN driver många
intressanta projekt och har täta kontakter med näringslivet. Börsgruppen driver
börssalen – där du sitter direktuppkopplad till Reuters, precis som börsmäklarna.
Även i dina finanskurser kommer du att arbeta praktiskt i börsrummet.
Ett av de projekt som vi driver i samarbete med ELIN är Case Academy – en skola för
att bli bättre på att lösa praktikfall (case). Civilekonomprogrammets kurser arbetar
med praktikfallsmetodik, och att lösa praktikfall blir också allt vanligare vid
anställningsintervjuer. Praktikfallsmetodiken innebär att du själv definierar problem
och möjligheter i en fallbeskrivning, vilket är både roligt och utmanande och knyter
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping
www.liu.se/iei
2(3)
samman teori och praktik. Ovanstående samarbete mellan studenter och utbildning
ger goda resultat.
•
Våra studenter är numera svenska mästare i caselösning i två år i rad (KPMG
Case Competition)
•
Vi är världsmästare i caselösning 2015! (KPMG International Case
Competition)
•
Svenska mästare 2014 i företagsvärdering (CFA Institute Research Challenge)
•
Silvermedaljörer i SM i Ekonomi 2015
Du har blivit antagen till ett universitet som har en mycket stark position inom
utbildning av ekonomer.
Första året och första kursen
Redan under ditt första år kommer du att möta många av våra duktiga och
engagerade forskare och lärare. På IEI arbetar 450 personer varav hälften är aktiva
forskare och ytterligare ett hundratal är doktorander.
Under det första året på programmet kommer du att läsa kurser i fyra olika ämnen:
Företagsekonomi, Affärsrätt, Statistik och Nationalekonomi. Den första kursen –
Företaget och den globala marknaden – är en introducerande kurs till ämnena
företagsekonomi och nationalekonomi med ett historiskt perspektiv. Efter första
kursen läser du kurser i organisation, externredovisning, nationalekonomi och
handelsrätt.
Räkna med att arbeta 40 timmar per vecka med dina studier. Lärarledd undervisning
sker ca 8 till 15 timmar per vecka och övrig tid är eget arbete eller arbete i grupp. Att
under den övriga tiden självständigt ta ansvar för sina studier och sitt lärande är en
viktig förutsättning för att lyckas i sina studier på universitetet – och som en
förberedelse inför det framtida arbetslivet.
Civilekonomprogrammet önskar dig, tillsammans med ELIN och faddrar, en skön
sommar. Vi ser alla fram emot att träffa dig i augusti, utvilad och motiverad för att
påbörja dina studier.
V armt välkommen till oss i Linköping den 14 augusti!
Informationssidan för nyantagna: www.liu.se/antagen
Henrik Nehler, Ek.Dr.
Programansvarig
013 -28 16 09
[email protected]
Gunilla Söderberg
Programkoordinator
013-28 17 29
[email protected]
Pernilla Mideskog
Studievägledare
013 - 28 15 27
[email protected]
Catharina Elvör
Programadministratör
013 – 28 15 43
[email protected]
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping
www.liu.se/iei
3(3)