Matrikel 2015 för Balder, Vårdkasen, UP Falkenber och FG Varberg.

rt-balder
hal ms tad
up
f a lkenb erg
rt-vårdkasen
v arb erg
fg
v arb erg
2015
rt-balder
instiftat 21 april 1918
med
up falkenberg
2015
LOKAL: Karl XI:s väg 33, 302 94 Halmstad
telefon 035-12 17 65 [email protected]
pg: 109 020-8 bg: 894-5743
www.rtbalder.se
STOR TEMPLET FÖR SVERIGE OCH FINLAND
SM
PER FREDHEIM, Datachef, Sundsvall
VSM
PER-INGVAR KRANTZ, Konsult, Borås
VSM
JARL ÖMAN, Marknadschef, Hammarö
VSM
KENT IVARSSON, Konsulent, Lit
SUM
MATS VALLI, Fil. Dr, Uppsala
SKR
CLAES-GÖRAN EDBERG , Köpman, Åkersberga
SCM
VILGOTH WILHELMSSON, Utb. planerare,
Skärhamn
SSKM
MIKAEL LINDSTRÖM, Ingenjör, Östersund
SKN
MAGNUS WIHLBORG, Komminister,
Oskarshamn
SÖDRA PROVINS KAPITLET
PKM
PER-INGVAR KRANTZ, IT-konsult, Borås
VPKM
ROLF LINDSTRÖM, Kamrer, Färjestaden
PKUM
KENNETH LUNDIN, Distr. chef, Huskvarna
PKKR
AXEL OLOFSSON, Posttjänsteman, Huskvarna
PKCM
ANDERS GULLSTRAND, Repr, Malmö
PKSKM PER-ERIK BENGTSSON, Tekniker, Alvesta
PKKN
4
TORMOD KNUTSEN, Pastor, Västervik
MÄSTARE RÅD
M
JIMMY OLAUSSON
Knutbökegård, 432 97 Rolfstorp
Tel. 0346-198 88, 0703-69 98 88
VM
BENGT MARTINSSON
Köpmansgatan 4, 311 30 Falkenberg
Tel. 0346-107 37, 0702-68 48 28
UM
JAN-INGE PERSSON
Gitarrvägen 21, 312 34 Laholm
Tel. 0430-719 87
S
THORLEIF LINDÉN
Plöninge 659, 313 92 Oskarström
Tel. 035-620 10, 0702-44 16 00
CM
TOMMY JÖNSSON
Karl XI :s väg 31, 302 94 Halmstad
Tel. 035-10 17 13, 0703-13 17 13
SKM
HENRIK BERG
Kamgräsvägen 5, 305 76 Getinge
Tel. 0723-10 02 87, [email protected]
KN
KARL-ERIK PERSSON
Bergsvägen 2 A, 311 36 Falkenberg
Tel. 0346-808 57, 0736-55 56 11
B
DENNIS KARLSSON
Nygård, 305 92 Holm
Tel. 035-380 50, 0703-96 05 23
5
FÖRRA MÄSTARE
FM
OWE HELLBERG
Bräckevägen 18, Falkenberg
Tel. 0346-153 07, 0703-17 02 30
FM
KARL-ERIC JOHANSSON
Skolgatan 12 A, Halmstad
Tel. 035-15 80 21
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN
Klubbmästare
Jim Zachau, 0702-53 03 38
Arkivarie
Arne Tärnås
Sjukbesökare
Arne Tärnås,
Allan Berg,
Jan Schöldtz,
Ove Hellberg,
Bengt Martinsson
Valnämnd
Stig Bengtsson, smk
Owe Hellberg
Revisorer 2015
2015 - 2016
Revisorsuppleanter
Lars-Erik Svensson
Mats Nilsson
Tommy Johansson
Intendent
Stig Bengtsson
6
TJÄNSTEMÄN
Riddaregraderna
FBUM
ABUM
FBS
ABS
FBCM
ABCM
1 V
2 V
1 P
2 P
Bel. M
O
Väpnaregraderna
FBUM
ABUM
FBS
ABS
FBCM
ABCM
1 V
1 P
2 P
Bel. M
O
Lars Hammar
Sören Gustafsson
Egon Edström
Stig Bengtsson
Joakim Stjernberger
Arne Tärnås
Jan Olsson
Allan Berg
Lars Johansson,
Anders Askerlund
Lars Hammar
Sören Gustafsson
Egon Edström
Mats Andersson
Arne Tärnås
Clarence Jarlow
Jan Olsson
Lars Johansson,
Anders Askerlund
7
Invigningsgraden
FBUM
ABUM
FBS
ABS
FBCM
ABCM
1 V
2 V
1 P
2 P
Bel. M
O
Lars Hammar
Robert Boman
Marcus Nilsson
Egon Edström
Mats Andersson
Henrik Östlund
Anders Centervall
Clarence Jarlow
Carl Pool
Jörgen Andersson
Lars Johansson,
Anders Askerlund
MEDLEMSKAP
För att bli medlem i Tempel Riddare Orden måste man ha
fyllt 18 år och sympatisera med Ordens Grundval. Denna
beskriver vad Tempel Riddare Orden kräver och står för.
En ny medlem ska rekommenderas av tre medlemmar,
varefter man väljs in i Orden. Sedan kallas man till en
intagning, som sker vid ett mycket stämningsfullt möte i
ett arbetande Tempel.
På ett flertal orter finns en Utpost där man kan bli medlem
redan från 18 år. Utpostens verksamhet syftar till att
förbereda intresserade män till ett medlemskap i Tempel
Riddare Orden.
8
MÖTESSCHEMA 2015
Januari
13
19.00
2719.00
IG Installation
PRG
Februari
1019.00
24
19.00
KG
IG. Årsredovisning
Mars
1019.00
2419.00
TG
IG
April
3
15.00 fre
1419.00
25
17.00 lör
Långfredagsgudstjänst
RG
Årsfest* Stipendieutdelning
Maj
1219.00
IG. Terminsavslutning. BrM*
Augusti
2519.00
Utflykt
IG
September8 19.00
2219.00
PRG
IG
Oktober 619.00
27
19.00
31
15.00 lör
URG
IG. Valmöte: URG, TG, IG
Alla Helgons dag
November 1019.00
2419.00
ARG
KG
December8 19.00
IG. Årsavslutning. BrM*
*Anmälan om deltagande till: KM Jim Zachau
0702-53 03 38
Mästarerådet sammanträder onsdagar kl 18.00:
7/1, 18/2, 18/3, 6/5, 19/8, 16/9, 21/10, 2/12
9
TEMPEL RIDDARE ORDENS GRADER
Grad l Invigningsgraden, Stridskamrat
IG
Grad ll
Kärlekens Grad, Offervillig Väpnare
KG
Grad lll
Renhetens Grad, Vaksam Väpnare
RG
Grad lV
Trohetens Grad, Ståndaktig Väpnare TG
Grad V
Prövade Riddares Grad,
Prövad Riddare
PRG
Grad Vl
Antagna Riddares Grad,
Antagen Riddare
ARG
Grad Vll
Utvalde Riddares Grad,
Utvald Riddare
URG
Grad VIII
Stor Tempel Graden, Komtur
STG
Grad IX
Stor Templets Inre Cirkel Grad,
Utvald Komtur
STICG
Grad X
Högsta Templets Grad, Stor Komtur HTG
Grad XI
Högsta Templets Inre Cirkel Grad,
Utvald Stor Komtur
HTICG
Grad XII
Heders Grad, Ordens Prefekt
HDG
Medverka till välbesökta möten, som skapar fest
och högtid – till gagn för orden och ditt eget tempel.
10
FÖRKORTNINGAR VID ANNONSERING:
InstallationInstall
ReceptionRec
ParentationPar
BalloteringBall
InstruktionInstr
HögtidsdräktHD
Enkel Högtidsdräkt
EHD
VardagsdräktVD
BrödramåltidBrM
FöredragF
P. M.
Tjänsteman skall infinna sig 15 min. före sammanträdets
början. Tjänsteman, som är förhindrad skall därom i god
tid meddela CM samt därjämte den tjänsteman, som närmast står i tur att tjänstgöra.
Adress- och telefonförändringar skall omedelbart med­
delas till sekreteraren.
Bröderna uppmanas att i rätt tid insända svar på kallelser
till reception i högre grad och i övrigt svara på alla skrivelser och cirkulär, där så erfodras.
11
UP FALKENBERG
SB
CLARENCE JARLOW, Bergborrare
Folkared Mångenlund 5, Tvååker
Tel. 0340-441 50, 0702-34 41 50
FVH
KARL-ERIK PERSSON, Elingenjör
Bergsvägen 2 A, Falkenberg
Tel. 0346-808 57, 0736-55 56 11
UPS
CHRISTIAN BENGTSSON
Ranelidsgatan 7, Varberg
Tel. 0725-48 05 34
KFV
MATS NILSSON
Nils Persgård 419, Heberg
Tel. 0346-512 24, 0706-98 79 85
AVH
MATS ANDERSSON, Köpman
Krokusvägen 5, Falkenberg
Tel. 0346-122 42, 0730-84 03 85
Supl
JOHNNY FORSBERG
Gällared Hagaberget 202 b, Ullared
Tel. 0346-877 78, 0705-87 77 83
GERT GRANSTRÖM
Gällåsvägen 1 B, Ullared
Tel. 0703-34 45 57
RevisorerSven Svensson, Tommy Johansson
Supl. Bengt Martinsson
Utposten sammanträder kl. 19.00
Godtemplargården, Torggatan 5, Falkenberg
Tisdagar 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5, 15/9, 20/10, 17/11.
12
KLÄDSEL
Högtidsdräkt (HD)
Frack med svart väst och vit fluga. Grad-dekorationen
bäres utanpå frackens jacka. HD kan ersättas med militär
paraduniform eller motsvarande. Svarta strumpor och
skor. HD används i dag endast undantagsvis, och då oftast
i de högsta graderna samt vid banketter (motsv.).
Enkel högtidsdräkt (EHD)
Svart eller mycket mörkt blå (ej brun eller mönstrad)
kostym med vit skjorta, svart fluga eller svart slips (vilket
som är vanligast varierar mellan Templen), svarta strumpor och svarta skor. Detta är den normala klädseln vid
ritualmöten.
Vardagsdräkt (VD)
Inga föreskrifter. Används vid arbetsmöten, en del fester
och utflykter men ej vid ritualmöten.
Mästare Rådet vill göra bröderna uppmärksamma på
denna bestämmelse och vädja till envar att uppfylla dessa
krav. Vi ser dock helst att ämbets- och tjänstemän även i
fortsättningen bär frack. Vid reception i IG bär ämbetsoch tjänstemän EHD.
Vid en broders jordfästning möter bröderna upp i EHD.
13
RT BALDERS DAMKLUBB
MÖTESSCHEMA 2015
Februari
3 tisdagÅrsmöte
Mars
3tisdag
April
7tisdag
Maj
5tisdag
Juni
2
tisdag
NTO-Sommarby i Lynga
September 1tisdag
Oktober
6tisdag
November 3tisdag
December 1 tisdagAdvent
Program och tidpunkter för våra sammankomster
med­delas i brev som medföljer Brödernas medlemsblad.
STYRELSE
Ordf.
Ulla Bengtsson, 035-12 62 51,
0703-13 08 90
V. ordf
Inger Nilsson, 035-382 55
Sekr.
Kerstin Johansson, 035-352 33
Kassör
Birgitta Svensson, 035-10 11 78
Anita Karlsson, 035-380 50
14
matrikel
16
19460919 1974
Andersson, Mats
Köpman
608
Gullregnsvägen 22 E
311 33 Falkenberg
Bengtsson, Gunnar
Svetsare
Bengtsson, Hans
Skomakaremästare
570
491
035-380 41
0346-150 92
19261012 1976
19271223 1991
035-21 41 00 19740722 1995
0346-122 42 19420212 2011
0730-84 03 85
625 Bengtsson, Magnus Andersbergsringen 215 0730-97 19 64 19640105 2014
302 22 Halmstad
G:a Göteborgsv. 7
302 79 Holm
Hvitfeldtsgatan 26 A
302 96 Halmstad
605 Askerlund Anders
Krokusvägen 5
311 33 Falkenberg
0371-982 21
Andersson, Erik
Köpman
479
Örnaholm Sjöviken
332 92 Gislaved
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
17
Bengtsson, Stig
Intendent
Bengtsson, Sven
Ingenjör
Berg, Allan
Ingenjör
Berg, Erik
Lantbrukare
Berg, Henrik
Ingenjör
Berglund, Kjell
Affärschef
532
357
510
516
565
572
Korpens väg 9 A 311 40 Falkenberg
Kamgräsvägen 5
305 76 Getinge
Bökeberg 204
312 92 Laholm
Kasten Rönnowsg. 3 I
302 94 Halmstad
Briggvägen 10
457 42 Fjällbacka
Strandåkersg 12 B
302 39 Halmstad
Födelse- Intr.
datum
år
19280709 1962
19210912 1979
0346-846 50
19351219 1977
035-22 07 33 19651112 1989
0723-10 02 87
0430-921 39
035-21 65 44 19230326 1979
0525-318 24
035-12 62 51 19361115 1981
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
18
Bergman, Stefan
Läkare
Blom, Bertil
Intendent
Boman, Robert
Platschef
Borglin, Christer
Ingenjör
521
434
614
481
607 Bylund, Joel
19301025 1969
Tvååkersgatan 14
431 10 Tvååker
Sextettvägen 8
302 40 Halmstad
Bräckevägen 35 D
311 34 Falkenberg
Skolgatan 12 B
302 32 Halmstad
Broddesonsgatan 59
302 96 Halmstad
19430329 1975
0739-80 87 06 19900702 2010
035-375 47
0739-01 14 14 19730606 2012
035-12 16 75 19230414 1970
035-12 11 67 19590201 1980
035-359 08
Bergman, Lars
Rektor
424
Knut Peters väg 13
302 92 Halmstad
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
19
Edström, Egon
Rektor
Edvardsson, Kjell
Skogsentreprenör
460
477
Vickelsberg 10
333 91 Smålandsstenar
Hamiltons väg 19
302 92 Halmstad
0371-351 10
035-353 61
19410409 1974
19290117 1972
035-13 31 25 19481118 2009
Dahl, Jan-Christer
Krim. insp.
604
Smedjegatan 12 D
302 20 Halmstad
Sven Jonssons gata 4 B 035-10 75 20 19500809 1971
302 27 Halmstad
Comstad, Sven
Representant
445
0762-13 46 46 19840614 2014
Backagårdsvägen 18 B
302 79 Holm
623 Centerwall, Anders
0346-106 85
19300802 2011
Holgersgatan 13
311 34 Falkenberg
610
Camitz, Per
Naturläkare
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
20
Gudmundson, Sune Österängsgatan 42
Kyrkovaktmästare
302 53 Halmstad
Gunnarsson, Klas
Stationschef
541
467
Gustafsson, Sören
Ålängesvägen
313 95 Åled
Fryklund Jan
Instruktör
597
19541211 1993
0346-431 45
19400723
RT S:t Eskil
19481203 1973
035-12 46 07 19271111 1983
035-397 13
035-471 46
19470619 2010
0730-75 20 23
Elvägen 3
0346-588 18
311 40 Falkenberg
Eidervägen 33
311 69 Ugglarp
Mossgränd 5
305 78 Kvibille
606 Friberg, Gunnar
0346-121 48
19260705 1967
Holgersgatan 5 K
311 35 Falkenberg
564
Forssman, Thore
Kontorist
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
21
19371230 2005
Hellberg, Owe
Konsulent
Holmström, Lennart Tånguddsbacken 7
Försäljningschef
426 72 Västra Frölunda
364
309
Åldersstigen 1
302 59 Halmstad
Hyltman, Stig
Servicechef
Jansson, Per
Ingenjör
294
426
Stiglitsvägen 7A
227 32 Lund
Ängsvägen 8
305 78 Kvibille
596 Hultin, Ante
Bräckevägen 18
311 34 Falkenberg
19611231 2000
046-18 93 61 19251224 1969
035-12 88 83
035-12 75 60 19190421 1957
035-471 30
031-13 97 19 19331014 1958
0346-153 07 19310724 1963
0703-17 02 30
035-505 95
Hammar Lars
Yrkeslärare
598
Vibäcksvägen 9
305 60 Harplinge
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
22
Johansson, Edvin
Ingenjör
Johansson, Göte
Lantbrukare
446
450
19250409 1962
Johansson, Karl-Olof Smidesvägen 6
Direktör
311 36 Falkenberg
412
0346-158 39
035-15 89 29 19210726 1963
Johansson, Karl Erik Långgatan 26 A
Blomsterdekoratör
302 49 Halmstad
370
19260129 1971
035-15 80 21 19230122 1955
0371-200 68
035-352 33
272 Johansson, Karl-Eric Skolgatan 12 A
302 32 Halmstad
Ölmestadsvägen 17
330 21 Reftele
Skolgatan 12 B
302 32 Halmstad
19290627 1971
19451226 1982
0345-210 49
Johansson, Bo
Lagerarbetare
534
Rönnvägen 15
314 41 Torup
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
23
19430202 1965
Johansson, Mats
Metallarbetare
Johansson, Reimer
Ingenjör
Johansson, Tommy Flintslagarevägen 13
Ingenjör
311 38 Falkenberg
Johnsson, Gunnar
Fil. Mag.
Josefsson, Lars
Husdjursassistent
590
566
603
592
578
Leabo 2
330 26 Burseryd
Lilla Lövåsgatan 3
511 54 Kinna
Skolgatan 12 A
302 32 Halmstad
Violvägen 17 B
312 32 Laholm
19510105 2009
0371-521 25
19320615 1993
0320-23 27 15 19200512 1952
0346-177 92
035-21 53 56 19280823 1968
0430-68 42 10 19660324 2000
035-393 15
Johansson, L-G
Kontorist
382
Norregårdsgatan 29
313 50 Åled
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
24
Ågårdsfors 2
333 91 Smålandsstenar
476
Knutsson, Ingemar
Maskinist
Skrädda Stavas väg 25
311 36 Falkenberg
Födelse- Intr.
datum
år
0346-601 45
0371-305 81
0346-515 23
035-380 50
19350316 1974
19651230 2012
19690819 1992
19270829 1979
19450425 1981
035-10 17 13 19431107 1992
Timmermansgatan 18 C 035-701 77
302 36 Halmstad
613 Karlsson, Kennie
Karlsson, Bertil
Folkskollärare
512
Eseredsvägen 16
310 61 Ätran
Könarp Nygård 411
305 92 Holm
Kareld, Knut-Arne
Överstelöjtnant
531
Karl XI:s väg 31
302 94 Halmstad
575 Karlsson, Dennis
Jönsson, Tommy
Snickare
573
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
25
19470324 1981
Larsson, Gert
Busschaufför
Larsson, Karl-Rune
Yrkeslärare
Larsson, Lars
Ingenjör
518
497
449
Snöstorpsvägen 12 B
302 48 Halmstad
376
Lindqvist, Bengt
Studieorganisatör
Plönninge 659
313 92 Oskarström
537 Lindén, Thorleif
Åtterås Norrby 1
333 91 Smålandsstenar
Källgatan 4
311 75 Falkenberg
Skolgatan 12 A
302 32 Halmstad
19470108 1971
035-13 38 93 19291222 1964
035-620 10
19400327 1982
0702-44 16 00
0371-351 35
0346-71 12 98 19250725 1977
035-10 08 15 19290421 1980
0371-521 21
Larsson, Bo
Mellanstadielärare
526
Granö
330 26 Burseryd
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
26
19360616 1969
Nilsson, Gert
Kamrer
323
Nyström, Göte
Adjunkt
522
617 Olausson, Jimmy
Nils Persgård 419
311 96 Heberg
Nilsson, Mats
Verkmästare
601
Knutsböke gård
432 97 Rolfstorp
Tingsvägen 3
302 79 Holm
Gäddvägen 105
302 61 Halmstad
615 Nilsson, Marcus
19340305 1980
0346-198 88 19560425 2005
0703-69 98 88
035-382 45
0346-512 24 19380202 2009
0706-98 79 85
0729-64 28 36 19890426 2012
Pålsbovägen 20 lgh 1201 035-21 59 32 19230526 1959
302 74 Halmstad
0346-107 37
Martinsson, Bengt
Ingenjör
494
Köpmansgatan 4, 1 trp
311 30 Falkenberg
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
27
Skepparegatan 51
302 90 Halmstad
Furuvägen 12
312 75 Våxtorp
594 Orreus, Lennart
Ottosson, Karl-Åke
Tjänsteman
Paulsson, Björn
Busschaufför
Persson, Jan-Inge
Kommissarie
561
530
577
Gitarrvägen 21
312 34 Laholm
Lilla Kasteberg
312 93 Laholm
Klockarelyckev. 6
302 92 Halmstad
Olsson, Kent
Banktjänsteman
378
Tulpanliden 2
302 92 Halmstad
Olsson, Jan
Yrkeslärare
480
Födelse- Intr.
datum
år
19361022 1964
0430-719 87
0430-600 02
0430-304 80
19540713 1982
19490403 1981
19420807 1988
035-21 78 22 19431228 2004
035-358 90
035-12 64 02 19361018 1975
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
28
Sevandersson, Nils-Ebbe Järnglansv. 8
574
Sevicetekniker
Schöldtz, Jan
Revisor
362
302 59 Halmstad
Fiskaregatan 1
302 90 Halmstad
Salomonsson, Mats E Västra vägen 3
Kamrer
330 18 Horda
Kungsstigen 11
305 78 Kvibille
358
616 Pohl, Carl
Pettersson, Nils-Olof Bockalt 664
Elinstallatör
313 92 Oskarström
542
Bergsvägen 2 A
311 36 Falkenberg
Persson, Karl-Erik
Elingenjör
599
Födelse- Intr.
datum
år
19340226 1983
19271028 1954
19300328 1962
035-12 68 00 19470905 1995
035-598 31
0371-301 90
0761-71 45 50 19920323 2012
035-621 18
0346-808 57 19431012 2006
0736-55 56 11
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
29
Svensson, Lars Erik
Tjänsteman
Svensson, Sven
Lantbrukare
Svensson, Sven-Erik Vikenvägen 7
Direktör
310 41 Gullbrandstorp
552
558
593
Näktergalsvägen 2
311 94 Falkenberg
Tulpanliden 4
302 92 Halmstad
035-532 38
19270303 1960
0346-193 00 19350218 1988
0709-90 70 60
035-12 89 90 19330131 1985
19640920 1988
035-595 35
Strand, Nils
Civilingenjör
559
Ljungvägen 27
310 41 Gullbrandstorp
0340-139 48 19720717 2006
0736-40 76 17
624 Stjernberger, Joachim Syrenstigen 1
432 46 Varberg
0346-156 55
19360123 1960
Orrspelsvägen 2 B
311 38 Falkenberg
334
Sjövald, Kjell
Polisinspektör
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
30
Tärnås, Arne
Kyrkväktare
Weckstén, Mattias
Studerande
484
585
19220306 1954
0512-124 55
Badhusgatan 18 C
534 32 Vara
551
Ydgren, Rune
Kyrkoherde
0736-56 81 42 19850813 2013
620 Wolcker, Leonard vonLaholmsvägen 50 C
302 67 Halmstad
035-18 46 84 19750610 1997
035-18 79 03 19260214 1975
0739-70 17 61 19710410 2012
Senapsvägen 16
305 96 Eldsberga
Norsbergsvägen 36
302 30 Halmstad
Kurirgatan 37
254 53 Helsingborg
611 Wikrén, Daniel
19430130 1972
0371-203 16
Söderstedt, Jan
Lagerchef
456
Malmgatan 1
330 21 Reftele
Födelse- Intr.
datum
år
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
31
Älgvägen 2
313 30 Oskarsström
Östergren, Anders
Sjukskötare
Östlund, Henrik
Regionchef
567
612
Tuskaftgången 1
302 25 Halmstad
Maratonvägen 36 D
302 68 Halmstad
621 Zachau, Jim
Födelse- Intr.
datum
år
19620823 1990
0703-24 65 55 19731027 2012
035-491 05
0702-53 03 38 19860423 2013
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
tempelriddareorden
jus t fö r dig...
tänk på att
skaffa nya bröder
till vår orden!
rt-vårdkasen
instiftat 5 juni 1982
2015
LOKAL:
Sveagatan 17 (Odd Fellowhuset) / Skansgatan 7
432 42 Varberg
telefon 0340-853 63
MÄSTARE RÅDET
M
BENNETH JOHANSSON, Konsult
Köpstadsvägen 31, 432 51 Varberg
Tel. 0340-105 90, 0706-15 66 85
[email protected]
VM
LEIF ANDERSSON, Ingenjör
Torpavägen 62, 432 95 Varberg
Tel. 0340-62 35 60, 0702-53 48 30
[email protected]
UM
JAN LINDSTRÖM, Kunsult
Rörviksvägen 40, 439 92 Onsala
Tel. 0300-621 07, 0707-30 68 80
[email protected]
S
CRISTER JARLOW, Brunnsborrare
Särestad 101, 310 50 Slöinge
Tel. 0346-421 09, 0708-88 45 51
[email protected]
CM
HELGE JOHANSSON, Åkeriägare
Skällinge By 32, 432 99 Skällinge
Tel. 0340-352 98, 0703-45 30 10
[email protected]
SKM
GÖSTA GUSTAFSSON, Direktör
Torpa 23, 432 95 Varberg
Tel. 0340-62 05 05, 0703-62 05 33
[email protected]
KN
KARL-GUNNAR SVENSSON, Komminister
Storgatan 47, 432 75 Träslövsläge
Tel. 0340-67 14 33, 0766-77 32 33
[email protected]
34
VÄPNARE/RIDDARE TEMPLET VÅRDKASENS
MÄSTARE FRÅN TEMPLETS INVIGNING 1982
TILL 2013
1982
1993
2000
2007
2009
2014
– 1992
– 1999
– 2006
– 2008
– 2013
–
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Br.
Br.
Br.
Br.
Br.
Br.
Roland Jarnestrand
Evert Åkesson
Rolf Träff
Rolf Olofsson
Boris Gabrielsson
Benneth Johansson
REVISORER
För år 2015
För år 2015 – 2016
Evert Åkesson
Magnus Falk
Revisorsuppleanter
För år 2015
Mats Nilsson
Valnämnd
Uno Nilsson
Rolf Träff
Boris Gabrielsson
SPECIALTJÄNSTEMÄN
Intendenter
Gösta Stenson
Uno Nilsson
Belysningsmästare
Bitr. bel. mästare
Uno Nilsson
Kiril Georgiev
Klubbmästare
Bitr. klubbmästare
Carl-Eric Brunnfors
Jan Lindström
35
Providörer
Jörgen Andersson
Johnny Forsberg
Kiril Georgiev
Gert Granström
Clarence Jarlow
Helge Johansson
Jan Lindström
Mats Nilsson
Tex Olausson
Christer Rydén
Jonas Torbiörnson
Sjukbesökare
Benneth Johansson
TJÄNSTEMÄN
Riddaregraderna
FBUM
ABUM
BUM
BUM
BUM
BS
FBCM
ABCM
BKN
V
O
BO
36
Magnus Falk
Jörgen Andersson
Per-Gunnar Karehill
Mats Nilsson
Tex Olausson
Johnny Forsberg
Clarence Jarlow
Carl-Eric Brunnfors
Evert Åkesson
Gösta Stenson
Helge Kärrbrant
Johnny Forsberg
Väpnaregraderna
FBUM
ABUM
BUM
BUM
BUM
BS
FBCM
ABCM
BSKM
BKN
V
O
BO
Christian Bengtsson
Gert Granström
Jörgen Andersson
Mats Nilsson
Per-Gunnar Karehill
Stig Callheim
Clarence Jarlow
Magnus Falk
Kiril Georgiev
Evert Åkesson
Gösta Stenson
Helge Kärrbrant
Johnny Forsberg
Invigningsgraden
FBUM
ABUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BS
FBCM
ABCM
BSKM
BKN
V
O
BO
Christian Bengtsson
Gert Granström
Carl-Eric Brunnfors
Kiril Georgiev
Per-Gunnar Karehill
Mats Nilsson
Stig Callheim
Clarence Jarlow
Magnus Falk
Kiril Georgiev
Evert Åkesson
Gösta Stenson
Helge Kärrbrant
Johnny Forsberg
37
MÖTESSCHEMA 2015
Januari 22IG
Februari 5KG
19
IG, Årsredovisning
Mars
5TG
19IG
April
9RG
23IG
Maj7
Våravslutning med damer & TBO*
Augusti lör 22
Höstupptakt med damer & TBO*
September3 IG
17PRG
Oktober 1KG
Valmöten. PRG 18.40, VG 18.50 IG 19.00
22
November5 KG
19IG
December3 Höstavslutning med damer & TBO*
Tid: Torsdagar 19.00 om annat ej angivits.
*Anmälan om deltagande till:
VM Leif Andersson 0340-62 35 60 eller
M Benneth Johansson 0340-105 90.
Sista anmälningsdag och tider framgår av inbjudan.
MästareRåd och Tjänstemän skall infinna sig kl. 17.00 i
Ordenshuset för samling och genomgång av aktuellt möte.
Vid reception kl. 16.00
38
matrikel
40
Prästgårdsvägen 8
432 78 Tvååker
[email protected]
139 Anger, Örjan
Rörläggare
111
Brunnfors, Carl-Eric Skepparevägen 23
Kriminalinspektör
432 75 Träslövsläge
0340-67 01 69 19310816 2001
0703-44 86 47
9
141 Benjaminsson, Conny Anemonvägen 7
0737-38 52 29 19420816 1995
311 33 Falkenberg
10
131 Bengtsson, Christian Ranelidsgatan 7
0725-48 05 34 19860730 2012
Lastbilstekniker
432 53 Varberg
3
[email protected]
0340-473 74 19700519 2014
0705-14 06 53
1
Torpavägen 62
0340-62 35 60 19420203 1986
432 95 Varberg
0702-53 48 30
10
[email protected]
Födelse- Intr. år
datum
Grad
121 Andersson, Leif
Ingenjör
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
41
Syrenvägen 4 B
0340-66 14 90 19310527 1973
432 63 Bua
0708-66 14 91
9
[email protected]
Slättaråsbacken 21
0705-46 16 01 19690815 1992
439 63 Frillesås
9
[email protected]
Violvägen 2 C
432 63 Bua
[email protected]
46
Eriksson, Börje
Ingenjör
137 Falk, Magnus
Marknadsansvarig
99
Fondin, Bengt
Reparatör
0340-66 03 08 19350925 1982
0705-48 04 68
9
Villagatan 39
0340-305 06 19380812 1984
432 66 Veddige
0705-83 05 06
10
[email protected]
Födelse- Intr. år
datum
Grad
79
Callheim, Stig
Ingenjör
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
42
Kärrets väg 11 D
311 35 Falkenberg
[email protected]
Gällåsvägen 1
0346-234 88 19561006 2013
311 61 Ullared
0703-34 45 57
2
[email protected]
130 Georgiev, Kiril
135 Granström, Gert
Vice VD
107 Gunnarsson, Lars-A Rosengatan 8
Chaufför
434 43 Kungsbacka
[email protected]
Mastvägen 13
0340-27 06 50 19410326 1990
432 74 Träslövsläge
0702-90 51 66
11
[email protected]
95
Gabrielsson, Boris
Ingenjör
0300-152 36 19530616 1990
0735-70 51 94
4
0346-877 12 19600718 2012
0706-40 41 66
3
0703-28 67 67
Gällared Hagaberget 202B0346-877 78 19540525 2010
310 60 Ullared
0705-87 77 83
5
[email protected]
Födelse- Intr. år
datum
Grad
127 Forsberg, Johnny
Brunnstekniker
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
43
Folkared Mångenlund 5 0340-441 50 19521204 2008
432 77 Tvååker
0702-34 41 50
7
[email protected]
Åsbergs gata 12
519 30 Horred
124 Jarlow, Clarence
Brunnsborrare
50
103 Johansson, Benneth Köpstadsvägen 31
0340-105 90 19441001 1996
Konsult
432 51 Varberg
0706-15 66 85
10
[email protected]
0320-878 10 19371216 1975
0705-30 28 22
G8
Särestad Sågbacken 101 0346-421 09 19521204 2011
310 50 Slöinge
0708-88 45 51
4
[email protected]
128 Jarlow, Christer
Brunnsborrare
Johansson, Bengt
Möbeltekniker
Torpa 23
0340-62 05 05 19460125 1978
432 95 Varberg
0703-62 05 33
10
[email protected]
Födelse- Intr. år
datum
Grad
58
Gustafsson, Gösta
Direktör
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
44
Födelse- Intr. år
datum
Grad
Jönsson, Dan
Slöjdlärare
51
0300-54 05 32 19310806 1998
0730-75 91 35
9
41
Karlsson, Elmer
Fabrikör
Krokhusvägen 3
0346-611 15 19300126 1972
310 62 Fegen
G9
[email protected]
109 Karehill, Per-Gunnar Skansgatan 5 A
0340-898 33 19580426 2000
Farm. Dr.
432 42 Varberg
0768-77 77 92
8
[email protected]
Ängvägen 14
0340-833 50 19440107 1970
432 35 Varberg
10
Johansson, JohannesSvänsa Birgers väg 63
Polis
439 73 Fjärås
Skällinge By 32
0340-352 98 19400722 1982
439 99 Skällinge
0703-45 30 10
10
[email protected]
138
66
Johansson, Helge
Åkeriägare
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
45
Beles Gränd 12
0340-20 50 76 19680525 1999
432 31 Varberg
0730-30 40 30
8
[email protected]
Sjöstjärnevägen 5
0300-268 65 19571210 2003
439 37 Onsala
0730-38 76 74
6
[email protected]
Falkenbergsgatan 21
0340-125 36 19340303 1969
432 51 Varberg
G9
105 Melin, Anders
Köpman
113 Nilsson, Mats
Polisinspektör
35
Nilsson, Rune
Köpman
Rörviksvägen 40
439 92 Onsala
[email protected]
122 Lindström, Jan
Konsult
0300-621 07 19690620 1989
0707-30 68 80
10
Kärravägen 17
0340-62 34 39 19360820 1970
432 95 Varberg
0706-47 23 54
10
[email protected]
Födelse- Intr. år
datum
Grad
38
Kärrbrant, Helge
Folkskollärare
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
46
Födelse- Intr. år
datum
Grad
1977
9
2004
7
Gullregnsvägen 14 F
076-945 68 50 19571018
311 33 Falkenberg
[email protected]
Fästningen
0340-101 15 19350218
432 44 Varberg
0703-10 49 29
[email protected]
114 Olausson, Tex
56
Olsson, Rolf
Speditör
Box 101 75
0761-12 65 70 19381001 1999
434 22 Kungsbacka
9
Tors Gränd 69
0340-149 38 19341231 1958
432 31 Varberg
G9
[email protected]
Niord, Rolf
Kanslist
17
Norling, Håkan
Frisör
132
18
Nilsson, Uno
Hamngatan 3C
0346-149 24 19330323 1958
Fastighetsförvaltare 311 31 Falkenberg
0705-83 92 48
12
[email protected]
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
47
Postvägen 3
0340-62 26 06 19330218 1972
432 95 Varberg
0702-12 83 86
10
[email protected]
39
Stenson, Gösta
Polisinspektör
88
Svensson, Karl-Gunnar Storgatan 47
0340-67 14 33 19570304 1987
Komminister
432 75 Träslövsläge
0766-77 32 33
9
[email protected]
Hällingsjövägen 275
0300-240 05 19411114 1994
434 97 Kungsbacka
0707-29 87 31
10
[email protected]
0346-133 63 19380120 1983
0703-41 33 63
3
142 Sporrsäter, Kent
Klittervägen 78
311 42 Falkenberg
Åkulla 41
0706-99 25 95 19470105 2013
432 97 Rolfstorp
1
Rosén, Karl-Gustav
Postmästare
Födelse- Intr. år
datum
Grad
136 Ryden, Christer
72
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
48
Götagatan 15 A
0704-71 16 20 19360610 1967
432 42 Varberg
G9
33
Törnblom, Rolf
Speciallärare
Köinge 212
0346-233 97 19490522 2014
311 61 Ullared
1
b[email protected]
140 Täljenborn, Birger
Slöjdlärare
Bandholtzgatan 31 A
432 52 Varberg
0340-67 65 52 19350827 1973
0705-39 25 80
11
Träff, Rolf
Konsult
47
Brännhult 3
0340-360 53 19381001 1960
430 16 Rolfstorp
G9
0340-450 15 19560828 2011
0705-98 50 14
4
Svensson, Sigvard
Verktygstekniker
Födelse- Intr. år
datum
Grad
129 Torbiörnson, Jonas Klefs Gård
Lantmästare
432 77 Tvååker
[email protected]
21
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
49
Födelse- Intr. år
datum
Grad
Elvägen 1
0346-806 61 19320405 1963
311 40 Falkenberg
0703-25 70 39
11
[email protected]
G8 och G9 är grader efter den gamla betäkningen.
29
Åkesson, Evert
Banktjänsteman
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
tempel byggare orden
förgården nr 9 i varberg
instiftat 28 januari 2012
2015
LOKAL:
Prästgatan 27 (IOGT-NTO lokalen)
432 44 Varberg
telefon 0340-102 65
www.tempelbyggareorden.org
FÖRGÅRDSSTYRELSE
Presiderande Syster PS
Förste väktare
FV
Förgårdssekreterare FS
Kassaförvaltare
KFV
Andre väktare
AV
Ersättare
Musik
Revisorer
Valnämnd
Margaret Gabrielsson
Anneli Hammar
Birgitta Clausson
Anita Andersson
Gunn Hellström
Viveca Tärneby
Eva Lindström
Ulla-Stina Holm
Ulla-Kajsa Sporrsäter
Gull-Britt Vildin
Eva Lindström
MÖTESSCHEMA FÖR 2015
Januari
20Verberg
Februari
17
Varberg
Mars
17Varberg
April
28Varberg
Maj
Gemensam utflykt enligt utskick.
September
Oktober
November
15Varberg
27Varberg
24Varberg
December
2Borås*
Samtliga möten börjar kl. 18.00
Styrelsen samlas kl. 17.00 för genomgång och planering av mötet.
*I Borås, RT Veritas Lokal
Yxhammarsgatan 8-10, 503 31 Borås. Tel. 033-41 12 85
51
52
2
2006
TG
2010
Novis
Flähult 3
0340-360 44 19431002 2007
432 97 Rolfstorp
0702-58 97 92
TG
[email protected]
4
Clausson, Birgitta
7
Fryklund, Carolin
Enslöv 706
035-397 13
19840828
313 95 Åled
[email protected]
3
Gabrielsson, Margaret Mastvägen 13
0340-27 06 50 19460119
432 75 Träslövsläge
072-554 91 44
[email protected]
Torpavägen 62
0340-62 35 60 19440714 2009
432 95 Varberg
0703-35 68 44
TG
[email protected]
Födelse- Intr. år
datum
Grad
5
Andersson, Anita
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
53
3
Födelse- Intr. år
datum
Grad
Vibäcken 9
035-505 95
19380223 2012
305 60 Harplinge
070-315 0595
KG
[email protected]
Ernst Torulfsg. 19C
031-19 45 91 19400319 2008
416 73 Göteborg
070-147 5065
TG
[email protected]
Kroksjövägen 99
031-94 33 49 19440522 2012
424 56 Gunnilse
076-891 31 39
KG
[email protected]
10
Hammar, Anneli
6
Hellström, Gunn
11
Holm, Ulla-Stina
8
Gustafsson, Margareta Hjälmgatan 2
0346-588 18 19470702 2010
522 36 Tidaholm
070-598 36 57
RG
[email protected]
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
54
2
Fjärås Vildrosväg 4
439 74 Fjärås
[email protected]
1
Vildin, Gull-Britt
0300-54 40 96 19430311 2006
070-655 46 87
TG
Legendgatan 78
031-52 57 71 19420310 2011
422 55 Hisings Backa
073-951 94 70
RG
[email protected]
9
Terneby, Viveca
2012
KG
2013
Novis
2006
TG
Födelse- Intr. år
datum
Grad
2
Lindström Enggren, Eva Rörviksvägen 40
0300-621 07 19430604
439 92 Onsala
073-362 90 02
[email protected]
13
Mattson, Maj-Britt
Ängsvägen 4
0346-123 70 19340626
311 34 Falkenberg
070-682 37 26
12
Sporrsäter, Ulla-KajsaHällingsjövägen 275
0300-240 05 19461025
434 97 Kungsbacka
076-809 83 89
[email protected]
Medl. nr.
Namn och titel
Postadress
Telefon
3