lektion - Klassblogg Nyboda 5A

Namn:__________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
1
● Kristendomen kom till Sverige
Kristendomen, med korset som symbol, kom till Sverige redan under vikingatiden, ca år1000
e. Kr. Den tyske kejsaren hade skickat en missionär vid namn Ansgar för att kristna
vikingarna. Kejsaren trodde nämligen att vikingarna skulle sluta sina hemska plundringståg
om de blev kristna.
Under medeltiden började kristendomen sakta att sprida sig än mer och man byggde kyrkor
runt om i Sverige. Kyrkorna var till en början byggda av trä. Folket hjälptes tillsammans åt att
bygga sin egen kyrka. Man hade inga maskiner till hjälp utan bara kroppskraft samt häst och
vagn. De människor som gick till samma kyrka tillhörde samma socken. Socken kommer från
ordet söka – man sökte sig till samma kyrka.
En medeltida kyrka av trä.
Kloster bildades också under medeltiden. I dessa bodde munkar och nunnor. De hade som
uppgift att vårda sjuka och utvecklade läkekonsten. De odlade också grödor i sina trädgårdar
och kunde ge bönderna tips för ökade skördar. Nunnor och munkar kunde läsa, skriva och
räkna och kunde alltså få agera lärare åt adelsmännen och deras barn. De kunde också få i
uppdrag att skriva av en bok. Detta arbeta kunde ta upp till ett år. Men så kunde lönen också
vara en hel bondgård.
Frågor
1. Vem var Ansgar och vad gjorde han?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Hur byggde man kyrkor under medeltiden?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Vilka arbetsuppgifter hade munkarna och nunnorna?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
● Byar och städer
Vid medeltidens början var ca 90 % av Sveriges befolkning bönder. Bonden skötte hela
gården själv med sin familjs hjälp. Han hade djur och odlingsmark. Bonden fick betala skatt
till kyrkan. Han betalade ett så kallat ”tionde”. Var tionde ko, vetemjölssäck och liknande
skulle ges till kyrkan.
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
2
Sveriges första stad bildades i slutet av vikingatiden – Birka. Under medeltiden bildades allt
fler städer som t.ex. Sigtuna, Linköping, Skara och Stockholm. Husen på medeltiden var
oftast byggda i trä och låg väldigt nära varandra, vilket medförde att hela städer ibland kunde
brinna ned. Trä var dock det billigaste byggmaterialet så det användes oftast. I stora
handelsstäder kunde man kosta på sig att bygga husen i sten, t.ex. Stockholm som var en tidig
svensk stad. De flesta husen i Gamla Stan i Stockholm byggdes under medeltiden.
En målning av en medeltida stad.
Gatorna i städerna var smala. De var också smutsiga, fyllda med slask som folket slängt ut ur
husen, eftersom det inte fanns några avlopp på den tiden. Det var allt från gamla matrester till
människors och djurs avföring. Stanken måste ha varit fruktansvärd! För att undvika att
smutsa ner fötterna kunde man använda så kallade styltskor.
Här visas några olika varianter av styltskor. Eftersom man höjdes upp från
gatan kunde man undvika att bli alltför smutsig.
Frågor
1. Varför luktade det så illa på en medeltida gata?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
● De fyra stånden
Det fanns fyra stånd under medeltiden: adel, präster, borgare och bönder. Adeln var rikast
näst efter kungen. Prästerna hade mest pengar näst efter adeln. Borgarna arbetade inne i
staden och hade det näst bäst ställt efter prästerna. Bönderna hade det fattigast och de fick
kämpa hårt för brödfödan.
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
3
Frågor
1. Vilka var de fyra stånden?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
● Medeltida yrken
Under medeltiden fanns det, likt i dag, köpmän som handlade med olika varor. De köpte t.ex.
salt och sålde det vidare till bönderna i staden. Det fanns också en yrkesgrupp som kallades
hantverkare. Hantverkarna tillverkade saker med sina händer: en skräddare sydde kläder och
en skomakare gjorde skor. Deras verkstad var också butik. Folk kom dit för att beställa deras
varor. Köpmännen och hantverkarna var stadens borgare.
Köpmännen hade föreningar som kallades gillen. Den som blev sjuk eller fick det besvärligt
kunde få hjälp av gillet. Hantverkarna hade också föreningar som kallades skrån. Varje yrke
hade sitt skrå: silversmedernas skrå, skomakarnas skrå, snickrarnas skrå osv. Skrået bestämde
vad en vara skulle kosta och hur den skulle se ut. Bara den som var utbildad till mästare fick
bli medlem i ett skrå.
Den som ville bli mästare fick börja som lärling. Efter några år kunde han bli gesäll hos en
mästare och noggrant lära sig yrket. För att bli mästare fick gesällen göra ett mästarprov:
hamra ett vackert silverfat, sy ett par fina stövlar eller något liknande som visade att han
kunde yrket. I de gamla hantverksyrkena gör ungdomar mästarprov än idag.
Köpmännen och hantverkarna ägde hus och åkrar och husdjur och var rika i jämförelse med
bönderna. De flesta som bodde i staden ägde inte mer än kläderna de hade på kroppen, några
verktyg, sked och kniv att äta med och kanske några träskålar. Det enkla folket hade inga
egna hus och arbetade som pigor och drängar hos de rika. Där de hade arbetat fick de ordna
sovplats: i köket, stallet eller verkstaden.
Kökspiga.
Frågor
1. Vad var/är en hantverkare?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Vad kallades hantverkarnas föreningar?
________________________________________________________________________
3. Hur kunde man bli mästare inom ett hantverksyrke?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
4
● Fattigdom
Under medeltiden var de flesta fattiga och svältande. När skörden slog fel kunde hela familjen
måsta tigga. Kyrkan hade lärt folk att människor i nöd måste få hjälp. Bönderna var därför
skyldiga att ta emot fattiga och handikappade människor. Särskilt under vintern hade de
fattiga det svårt. Många var dåligt klädda och frös ihjäl. I städerna fick de sjuka och döende
ligga på torgen utan att någon tog hand om dem.
Frågor
1. Vad arbetade det enkla, fattiga folket, med?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Varför var vintern så svår för de fattiga?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
● Medeltida kläder
Under medeltiden gjordes kläderna av olika naturmaterial. Man kunde väva tyg av lin och
bomull. Vissa kläder gjordes förstås även av skinn. Några populära klädesplagg var kjorteln.
Kjorteln är som en lång skjorta eller en klänning. Den bars av både män. För att täcka benen
hade männen hosor, benklädnader. Den medeltida mannen kunde också klä sig i knäbyxor.
Kvinnorna hade flera lager av långa klänningar och förkläden.
Kjortel
Hosor
Frågor
1. Vad tillverkade man kläder av på medeltiden?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Nämna några namn på klädesplagg från medeltiden.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
5
● Mat under medeltiden
Under medeltiden odlade man sin egen mat. Alla, såväl vuxna som barn, hjälpte till med det
tunga arbetet. Mest odlade man korn, råg och havre. Kornet var viktigast och det användes till
bröd, gröt, välling och till att brygga öl. Varje gård hade en trädgård där man odlade
grönsaker som t.ex. kål, morötter, lök och kryddor. Potatis fanns inte under medeltiden. Under
medeltiden hade man inte heller lika bra lagringsmöjligheter för maten som vi har idag. Inga
kylskåp eller frysar eller ens konserveringsburkar. Man fick istället torka eller salta in den mat
man ville spara. Man torkade kött från gårdens djur (får, kor och grisar), fisk, frukt, bär osv.
Den torkade maten kunde man sedan antingen äta kall eller koka upp och göra grytor av. Till
maten drack man vatten eller öl.
Frågor
1. Hur lagrade man maten under medeltiden?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Vad var en vanlig dryck under medeltiden?
________________________________________________________________________
● Läsa och räkna på medeltiden
Alla fick inte lära sig att läsa och räkna på medeltiden. Det fanns inga vanliga skolor som alla
barn hade rätt att gå till. Prästerna, nunnor och munkar fick agera lärare åt de rika
adelsmännens söner och döttrar. Bondens barn fick lära sig att räkna av sina föräldrar. Det
behövdes för att kunna sköta en bondgård. Den mesta kunskapen fördes vid muntligt. Det var
otroligt viktigt att lyssna på sina föräldrar och äldre bekanta. Eftersom man inte kunde skriva
ner saker behövde man lära sig mycket utantill. Ca 1350 uppfanns boktryckarkonsten i
Europa. Nu behövde man inte längre handskriva böckerna, vilket gjorde böcker mer
lättillgängliga.
Boksida ur första tryckta boken: Gutenbergs bibel.
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
6
Frågor
1. Varför var det så viktigt att lyssna på sina föräldrar och äldre bekanta?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Varför lärde bonden sina barn att räkna?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
● Skrock under medeltiden
Under medeltiden trodde man på allt möjligt konstigt: korsningar mellan djur och människa,
troll, djävulen, näcken som förledde folk med sin fiolmusik, skogsrået, gengångare osv. Man
tillverkade därför t.ex. kronor och kransar som man hängde upp i taket för att hindra onda
andar och sjukdomar från att besöka huset. Från början hängde även julgranen i taket i detta
syfte.
Skogsrået spanar på en skogshuggare vid en kolmila.
Ute i Europa sträckte sig medeltiden längre än i Sverige. Under 1500-talet var det fortfarande
medeltid och häxjakt ute i Europa. Man brände häxor på stora eldar, så kallade bål. Från
början var kyrkan inblandad i detta men de drog sig ganska snabbt ut.
Häxorna beskylldes för all problem och kriser i världen som t.ex. pest, krig och svält. Det var
vanligt att folket i en by pekade ut någon som häxa. De förföljde henne, piskade henne och
slutligen stenades eller slogs hon till döds med en påk. Det fanns män som åkte runt från by
till by för att peka ut häxor. En sådan hade vi också i Sverige – men det var efter vår medeltid.
Det fanns ett särskilt sätt att testa om en kvinna var en häxa. Man band vikter vid henne och
kastade henne i vattnet. Om hon sjönk och drunknade så var hon ingen häxa. Om hon flöt var
hon en häxa och skulle då brännas på bål. Villkoren var alltså dåliga för den som skulle
genomgå häxprovet.
Frågor
1. Hur trodde man på medeltiden att man kunde skydda sig från onda andar och liknande
saker?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
7
● Brott och straff
Under medeltiden fanns det stor variation på straffen. Det var allt från böter till stupstock eller
döden genom halshuggning. Oftast anpassades straffet efter brottet. Hade en tjuv tagit
någonting skulle hans högra hand huggas av. Bödeln hade en hemsk uppgift. Han skulle
utfärda alla dessa straff, hugga av folks kroppsdelar som straff för deras brott. Bödeln var en
ensam man. Ingen ville umgås med honom.
Den som skulle straffas kunde få sätta in huvud och armar i en
stupstock, även kallas skampålen. Stocken låstes sedan och övrigt
folk fick därefter t.ex. spotta på denne.
Frågor
1. Vilket tycker du var det hemskaste straffet under medeltiden?
________________________________________________________________________
2. Varför tror du att ingen ville umgås med bödeln?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
● Lek och spel, sång och dans
Bollek har funnits i alla tider och så även på medeltiden. Klotformen finns i naturen som t.ex.
apelsiner, äpplen och kokosnötter och dessa har tidigt kunnat utnyttjas som boll. På
medeltiden sydde man också bollar av tyg och skinn. Man stoppade bollarna med t.ex. djurhår
torkade ärtor eller hö. Redan under medeltiden lades grunden till baseboll och brännboll. Men
använde plankor och stockar för att slå iväg bollen med. Även en tidig version av fotboll
spelades under medeltiden. Regler och redskap har självfallet utvecklats mycket.
Jongleringsbollar, en gammal konst från medeltiden.
En annan vanlig lek bland killarna var att leka krig. När riddaridealet kom till Sverige på
1300-talet var det de flesta killars högsta önskan att bli riddare.
På medeltiden fanns det också komiker och pajasar, så kallade gycklare. De kunde bland
annat få underhålla kungen när han hade fest på slottet.
Det fanns också musiker under medeltiden som kallades trubadurer. De åkte runt i landet och
sjöng berättande sånger. Sånger som berättar en historia kallas för ballader. Balladerna
användes många gånger för att sprida nyheter. Man hade ju ingen tidning som kunde göra
detta.
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
8
Kulspel var också en vanlig lek på medeltiden.
Frågor
1. Vilka medeltida lekar kan du känna igen från vår tid?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
● Riddare
Riddaridealet kom till Sverige under 1300-talet, men detta var mycket större ute i Europa.
Riddarna skulle tjäna Gud och sin kung. Riddarna startade sin träning väldigt tidigt. Endast
söner till riddare kunde bli riddare. Riddaren blev dubbad av kungen. Tornerspel anordnades
för att riddarna skulle kunna träna på sin stridskonst. Tornerspelen var farliga och såväl ryttare
som häst kunde bli allvarligt skadade. För att skydda sig bar riddaren en rustning av metall
som vägde ca 30 kg. Den blev iskall på vintern och mycket varm på sommaren. Riddaren var
också utrustad med ett svärd och en lans användes i tornerspelen.
Frågor
1. Varför anordnades tornerspelen?
________________________________________________________________________
2. Varför var riddarens rustning gjord av metall, tror du?
________________________________________________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
9
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
10
● Digerdöden
Under mitten av 1300-talet kom pesten till Sverige. Pesten var en hemsk sjukdom som även
kommit att kallas Digerdöden. Digerdöden betyder ”den stora döden”. Pesten spreds av råttor
och loppor. Det fanns två sorters pest: böldpest och lungpest. Den som blev sjuk kunde få
blåsor över hela kroppen eller spotta blod. Fick man pesten så dog man med stor säkerhet. Ca
1/3 av Sveriges befolkning avled. Det var ungefär 200 000 människor på den tiden. I hela
Europa dog ca 20 miljoner människor. Detta har med all säkerhet påverkat dagens folkmängd.
Frågor
1. Hur spreds pesten?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Hur många människor fanns ungefär i Sverige när pesten härjade?
________________________________________________________________________
● Medeltida handel
Handeln kom igång ordentligt under medeltiden. Bl.a. så var ett tyskt handelsbolag vid namn
Hansan väldigt aktivt. Hansans köpmän byggde stora fartyg som lastade ca 200 ton. Det är
ungefär lika mycket som 200 personbilar väger tillsammans och många gånger mer än vad
vikingarnas skepp kunde lasta.
Hansan hade flera skepp som seglade mellan Tyskland och Sverige. Eftersom den tyska
handeln var så stor pratades det även en hel del tyska i Sverige under medeltiden.
Man fraktade varorna med skepp. Under medeltiden handlade
man bl.a. med mynt. En hel del byteshandel ordnades också.
Frågor
1. Vad hette det stora handelsbolaget som var verksamt under medeltiden?
________________________________________________________________________
2. Varför kunde man få höra tysktalande människor i Sverige under medeltiden?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
11
●Några svenska medeltida kungar och andra viktiga personer
Birger Jarl var egentligen aldrig en kung. Han var kungens Jarl, det vill säga kungens
närmaste man. Men Birger Jarl styrde ändå Sverige en tid och påverkade vårt land på olika
sätt. Han gjorde bl.a. Stockholm till ett handelscentrum. Birger Jarl skapade också de fyra
fridslagarna som innebar att stränga straff väntade den som överföll någon i hemmet, kyrkan
eller på tinget. Dessutom införde Birger Jarl en arvslag, som gav kvinnor arvsrätt, så att en
dotter ärvde hälften så mycket sim sonen. Tidigare hade döttrarna inte ärvt någonting.
Magnus Ladulås
Då Birger Jarl dog 1266 blev sonen Valdemar ensam regent. Valdemar avsattes dock av sin
bror Magnus och han flydde till Norge. Magnus, fick efter sin död fick namnet Ladulås på
grund av sin lag mot våldgästning. Stormännen skulle inte få tränga sig in i böndernas hus och
ta det som de ville ha. PÅ så sätt skyddade han bönderna och gav dem rätt att ”sätta ett lås på
sina lador” för ovälkomna besökare.
Magnus Eriksson bestämde att ingen skulle vara träl (slav). Eftersom det var för svårt att
hålla koll på de olika lagarna i landskapen ordnade Magnus Eriksson också en lag som var
gemensam för hela riket, Magnus Erikssons landslag. Magnus Eriksson var gift med Blanka.
En annan viktig person som levde under medeltiden var Birgitta Birgersdotter. Hon levde
samtidigt som kung Magnus Eriksson. Redan som barn såg Birgitta syner och hennes make
for på pilgrimsfärder för att sprida kristendomen. Pilgrimsfärder var vanliga under
medeltiden. Birgitta blev senare helgonförklarad och kallas nu Heliga Birgitta. Hon fick
tillstånd till att bygga ett kloster i Vadstena som invigdes efter hennes död och hon har också
en nunneorden (Birgittasystrarna) uppkallat efter sig.
Heliga Birgitta.
Valdemar Atterdag var Danmarks kung från år 1340. Han invaderade Gotland år 1361. När
hans välrustade krigare, som bland annat bestod av legosoldater från Tyskland, kom till Visby
mötte de ett motstånd som endast bestod av en bondehär. Bondehären var underlägsen
Valdemars armé. I bondehären fanns många gamla sjuka och till och med barn. De hade också
dåliga brynjor och vapen. Valdemars armé hade dom moderna vapen från tyskarna. Efter en
dag stod det klart vem som hade vunnit. Döda kroppar låg överallt. Valdemars män lade ner
kropparna i öppna massgravar. Visby fick därefter välja mellan att brandskattas eller att bli
anfallna av Atterdags armé. Visbyborna valde brandskattningen. Valdemar Atterdag lät enligt
sägnen ställa upp tre ölkar på torget i Visby och krävde att de "inom tre solmärken" skulle
vara fyllda med dyrbarheter.
Drottning Margareta, även kallad ”Kung Byxlös” styrde under en tid över tre riken. Sverige,
Norge och Danmark. Hon var en stark kvinna som ville ha fred mellan de tre rikena. Därför
skapade hon ett förbund mellan länderna som kallas Kalmarunionen. Förbundet skulle ha en
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
12
kung. Som kung valdes på drottning Margaretas begäran hennes släkting Erik av Pommern.
Han var dock ung vid det laget och Margareta fortsatte att styra tills sin död.
Drottning Margareta, även kallad ”Kung Byxlös”.
Kristian 11 var en dansk kung som lurade till sig makten i Sverige år 1520. Han lovar att all
gammal osämja, allt gammalt groll, ska vara glömt. Detta löfte bryter han snart. Han bjuder in
sina fiender till slottet i sken att hålla en fest. Snart börjar han hålla en rättegång och
människor slaktas en efter en. Detta har kommit att kallas Stockholms blodbad. Ca 80-90
personer dog den dagen. Kristian har därför kommit att få smeknamnet Kristian Tyrann.
Tyrann betyder förtryckare och envåldshärskare. Jämför med urtidsdjuret Tyrannosaurus Rex
som härskade över de andra dinosaurierna.
Kung Kristian 11.
Frågor
1. Vem införde fridslagar i Sverige?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Vilken av kungarna hämnades på sina fiender och hur?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Varför var det så lätt för den danske kungen Valdemar Atterdag att inta Visby?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Varför kallades drottning Margareta för ”Kung Byxlös” tror du?
________________________________________________________________________
5. Vad är en pilgrimsfärd?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
13
Målet med arbetet om medeltiden
Eleverna ska…
● Känna till hur folk levde på medeltiden, med hårt arbete, i smuts, fattigdom
och svält.
● Känna till några viktiga personer under medeltiden som t.ex. Heliga Birgitta,
Magnus Eriksson, Birger Jarl osv.
● Känna till några viktiga händelser under medeltiden som t.ex. Digerdöden,
Stockholms blodbad osv.
Fråga dig själv…
● Kan du berätta något om varje av punkterna ovan?
Ja
Nej
● Behöver du repetera något område? I sådana fall vilket?
________________________________________________________________
● Du ska nu välja ett område att fördjupa dig i. Vad vill du veta mer om?
_____________________________________________________________
Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken – www.lektion.se
14