Vaktstyrman - Ålands Gymnasium

Välkommen
till
Ålands yrkesgymnasium
SJÖFART
Däcks- och
maskinreparatör
Vaktstyrman
Fartygselektriker
Vaktmaskin
mästare
120 sv
120 sv
120 sv
120 sv
Vaktmansutbildning (däck / maskin)
SJ ÖFARTSPROG RAMM ET
Maskinteknik Högskolan Åland
Däcks- och
maskinreparatör
120 sv
Sjökapten
Högskolan på Åland sjöfart
Högskolan på Åland maskinteknik
Sjöfart Högskolan Åland
Automationsingenjör examen efter
Övermaskinmästare
4 år
Vid Högskolan på
Åland
Maskiningenjör
Vaktstyrman
Fartygselektriker
Vaktmaskin
mästare
120 sv
120 sv
120 sv
Vaktmansutbildning (däck / maskin)
SJÖFARTSPROGRAMMET
Antal utbildningsplatser
för nybörjare 2015
Sjöfartsprogrammet
48
SJÖFARTSUTBILDNINGEN
Uppfyller det internationella
utbildningsprogrammet STCW code 2010
Centrala ämnen i sjöfartsprogrammet är
Sjömanskap
Hamnfunktioner
Service och
underhåll
Vakthållning
Fartygsmaskinteknik
Sjötransportteknik
Basic safety
(Sjösäkerhet)
Handledd sjöpraktik
Däcks- och maskinreparatör
3:årig utbildning, 120 sv
(studieveckor)
Ny behörighet efter varje läsår
• Vaktman maskin
• Vaktman däck
• Maskinman
• Matros
• Reparatör
• Båtsman
Däcks- och maskinreparatör
Sjöpraktik
60 dagar vaktman
(däck / maskin)
• Sjöpraktik
• Verkstadspraktik
Fartygselektriker
3:årig utbildning, 120 sv (studieveckor)
Vaktman, maskin
Fartygselektriker
Fartygselektriker
Sjöpraktik
60 dagar vaktman,
maskin
Praktik
passagerarfärja
Vaktmaskinmästare
~ 3:årig utbildning, 120 sv (studieveckor)
Vaktman, maskin
(Maskinman)
Vaktmaskinmästare
Vaktmaskinmästare
12 månaders handledd praktik
enligt godkänt praktikprogram
6 månader handledd sjöpraktik
~ 60 dagar vaktman, maskin
~ 120 dagar befälspraktik
6 månader verkstadspraktik
~ varv / verkstad
~ reparatörspraktik
~ elpraktik
Vaktstyrman
~ 3:årig utbildning, 120 sv (studieveckor)
Vaktman, däck
(Matros)
Vaktstyrman
Vaktstyrman
12 månaders handledd sjöpraktik
enligt ett godkänt praktikprogram
~ 60 dagar vaktman, däck
~ 120 dagar däckspraktik
~ 180 dagar befälspraktik
Sjöman - ett levande yrke
Välkommen
till
Sjöfartsutbildning
på Åland
www.gymnasium.ax
“Ett fartygs samhälle”
Befälhavare
Däck
Överstyrman
Maskin
Övermotormaskinmästare
(Maskinchef)
Vaktstyrman
Båtsman
Reparatör
Ekonomi
Kocksteward
Maskinmästare
(Dagförste)
El Mästare
Fartygskock
Vaktmaskinmästare
Fartygselektriker
Ekonomibiträde
Matros
Reparatör
Vaktman
Maskinman
(Däcksman)
Vaktman