Vaculex och Microlex

Vaculex och Microlex
Effektiva, mångsidiga och lättskötta tublyftar
Våra tublyftar är konstruerade
för lyft på mellan 5 och 200 kg. De är
enkla att installera, mycket lätta att hantera
och kan anpassas får att lyfta i stort sett vilket
föremål som helst.
Bra ergonomi är bra ekonomi
Upprepade lyft behöver inte vara tunga för
att bli både farliga och kostsamma. Med en
vakuumlyft uppnår man oftast högre arbetstempo och produktivitet. Höga sjukskrivningskostnader och långa rehabiliteringsperioder
undviks. Våra vakuumlyftar eliminerar den
typen av problem och reducerar även risken
för olyckor som kan skada både användare
och gods.
Lyfter nästan allt
Med en vakuumlyft kan du lyfta lådor,
kartonger, säckar, dunkar, plåtar, datorer,
backar, tunnor, TV-apparater och mycket
annat – beroende på utrustning och tillbehör.
Konstruktionen består av en pump, vakuumslang, lyftslang, manöverenhet samt sugfot
eller eventuellt gripdon som anpassas efter
ditt behov.
Mycket enkla att använda
En vakuumlyft använder vakuum för att i ett
moment suga fast och lyfta lasten; reglagen
är mycket lätthan­terade och vakuumlyften
följer mjukt din egen kropps­rörelse, som om
lyft­objektet vore viktlöst. Med en bottensvivel
eller vinkelled kan du rotera respektive
vända lyftobjektet precis som du vill, vid
exempelvis mon­terings­arbete.
Vaculex som lyfthjälp vid
fönsterproduktion.
Lyft av vertikalt stående glasrutor
för placering horisontellt i fönsterram. Rutorna vänds 90 grader
med hjälp av en vinkelled.
Unik säkerhet
Eftersom sugfoten alltid dimensioneras
till lyftslangen riskerar du inte att tappa
lyftobjekt som är för tunga – är vikten
Vaculex som
lyfthjälp i ett bageri.
Lyft av mjölsäckar
från pall till blandare.
för hög kommer vakuumlyften helt enkelt
inte att lyfta upp det. Det minskar risken
för skador på både användare och gods.
Om vakuumpumpen skulle stanna bevaras
ändå undertrycket så att lasten kan sänkas
kontrollerat. Lyfter du med fasta gripdon
kan Vaculex dessutom utrustas med vår
patenterade skyddsventil.
Lätta att installera
och serva
Microlex som
lyfthjälp i mekanisk
industri.
Lyft av plastback
med kundanpassat
gaffelverktyg. Backen
vänds och töms med
hjälp av en kullagrad
svivel.
Kraftkällan kan antingen vara en elektrisk
vakuumpump eller en tryckluftsdriven
vakuumpump. Systemet monteras vanligen
i en svängkran eller i en taktravers, som vårt
lättprofilssystem AluRail.
Installationen är enkel och anpassas
efter ditt lyftbehov.
Vakuumlyftarna är tillverkade av mycket
slitstarka delar som sällan kräver service
Microlex som
lyfthjälp i gjuteri.
Lyft av metalltackor.
Sugfoten fäster utan
problem mot godsets
ojämna yta tack vare
en speciell tätningslist.
och reparationer.
Microlex som lyfthjälp i livsmedels­­
industri.
Stapling av kartonger
på pall med skräddarsydd sugfot i kom­
bi­nation med kund­an­passad manöverenhet.
Vaculex som lyfthjälp i bilindustri.
Hantering av
tryck­luftsbehållare
till bromssystem för
bussar. Kurvad sugfot anpassad till behållarens radie.
Vaculex och Microlex
Vaculex är vår kraftigaste vakuumlyft,
en stark mångsidig och lättanvänd modell
med tvåhandsfattning, avsedd för lyft på
mellan 30–200 kg.
Vaculex finns i 6 lyftslangsstorlekar, mellan
100 mm och 200 mm, med 6 olika vakuum-
Upphängningsögla.
Finns i olika varianter
som passar de flesta
på marknaden före­kom­mande löpvagnar
till traverser eller
svängkranar.
pumpar samt ett stort antal tillbehör och sugfötter för näst­intill oändliga kombinationsmöjligheter.
Normalt drivs Vaculex med elektrisk vakuumpump för bästa prestanda och flexi­bilitet men
vi har även tryckluftsdrivna pumpar vid behov.
Microlex är en liten smidig modell, mycket lätt-
Lyftslang av mycket
hög kvalitet.
Egenutvecklad lyftslang av
mycket hög kvalitet
och med lång livslängd.
Vi lämnar
3 års
garanti på
lyftslangen.
hanterlig tack vare enhandsfattning, avsedd för
lättare laster på 5–30 kg.
Med en tryckluftsdriven vakuumpump
för man en mycket lättinstallerad enhet,
eftersom pumpen är monterad på toppsviveln.
Vid behov finns flera olika
elektriska vakuumpumpar att tillgå.
Manöverenhet med ljudisolering och
ergo­nomiska handtag.
Microlex har enhandsgrepp och Vaculex
har tvåhandsgrepp.
Vakuumpump, elektrisk
eller tryckluftsdriven.
Flera varianter av elektriska
eller tryckluftsdrivna vakuumpumpar finns. Microlex
tryckluftsdrivna pump är
inte­grerad i toppsviveln.
Alla vakuumpumpar har
effektiva ljuddämpare som
standard. Microlex elektriska
vakuumpumpar har dess­
utom en ljudisoleringslåda
som standard. (Finns som
tillbehör till Vaculex.)
Effektiv skyddsstrumpa.
Skyddar lyftslangen mot
extern nötning.
Effektivt luftfilter.
Ökar vakuumpumpens
livslängd. Som tillbehör
finns ett extra stort luftfilter för långa serviceintervaller och vid arbete
i mycket dam­miga miljöer.
Livslängd
Vaculex och Microlex är i princip outslitliga.
Vi lämnar 3 års garanti på alla detaljer,
inklusive lyftslang, undantaget slitagedelar
Backventil
för att undvika
skador.
Gör att lasten
och lyftenheten
stannar eller sjunker
sakta vid eventuellt
bortfall av vakuumkälla,
t.ex. elavbrott eller pump­
haveri. Skador på gods
och användare undviks.
som sugfotslist, filterinsats, drivrem till pump etc.
Våra första vakuumlyftar installerades för
över 12 år sedan, och används fortfarande
dagligen.
Säkerhet
Användarens säkerhet är ett nyckelbegrepp för
oss. Vi har t.ex. en patenterad separat skyddsventil för s.k. fasta verktyg t.ex. krok eller
saxklämma. Ventilen gör att lyften inte stiger
uppåt med hög hastighet. Istället stoppar den
i princip omedelbart om t.ex. lasten skulle gå
sönder eller vid ofrivillig frigöring av lasten.
Övre och undre skruvin­
fattning av lyftslang.
Unik låsning för optimal
tätning och fastsättning av
lyftslang.
Modulsystem för tryggad
investering
Vakuumlyftarna är moduluppbyggda för
maximal flexibilitet och tryggad investering.
Lyftslangen t.ex. kan bytas för olika behov
av lyftkraft. På Vaculex kan man även byta
mellan ett förlängt manöverhandtag eller ett
kort, normalt handtag.
Automatiskt återfjäd­rande
balanskontroll.
Lasten återgår alltid
automatiskt till det in­ställda höjdläget oav­
sett i vilket höjdläge
använ­daren släpper
manöverhand­taget.
Speciellt krävande miljöer
Vi har anpassat våra enheter till att fungera
i de mest skiftande miljöer. De kan fås i syrafast
utförande i klass A4 för kemisk, livsmedelseller läkemedelsindustri. För arbete i explosiva
miljöer har vi speciellt anpassade elektriska
vakuumpumpar eller som alternativ en
Sugfot med
optimerad säkerhet.
Vakuumlyftarna kan inte
tappa en last de klarar
att lyfta, och de lyfter
inte om lasten är för tung.
Alla standardsugfötter
är nämligen anpassade
till res­pek­tive lyftslangs­
dia­meter med en säker­
hets­faktor på minst 2,5.
Det betyder att lasten
sugs fast mot sugfoten
med en kraft som är
2,5 större än vakuumlyftens lyftkraft.
tryckluftsdriven vakuumpump.
Bottenskyddsventil
för högsta säkerhet.
Om lasten skulle gå
sönder reducerar ventilen
risken för skador genom
att helt eller delvis minska
lyftkraften. (Den upp­åt­
gående rörelsen
kan annars
skada användaren.)
Vaculex
Ett urval av tillbehör
Tillbehör
Oksugfot med 2 justerbara sug­fötter.
Lämplig för bl.a. kartonger med 2
flikar. Finns i många varianter.
Oksugfot med 4 justerbara sug­
fötter. För bl.a. långsmala objekt
t.ex. plåtar, och kartonger. Finns i
många varianter.
Kurvad sugfot för hantering av
rörämnen, axlar, tunnor etc.
Anpassas efter aktuell radie på
objekten.
Vinkelled för t.ex. hantering av
plåtar från vertikalt till horisontellt
läge eller omvänt.
Ljudisoleringslåda. Passar till
alla elektriska vakuumpumpar.
Storfilter. För smutsig miljö.
Microlex
Ett urval av tillbehör
Vaculex har ett stort urval av standardiserade tillbehör för att kunna skräddarsy
en passande lösning för de mest skiftande
behov. Eftersom våra system är moduluppbyggda så går det också enkelt att
komplettera i efterhand.
Oksugfot med 2 justerbara sugfötter. För bl.a. kartonger med 2 flikar.
Finns i många varianter.
Rund sugfot med mjuk cellgummilist. Lämplig för burkar, tunnor,
stenar etc. Finns i flera storlekar.
Bottensvivel. För rotering av lasten
360° med manöver­enheten i fast
position. Lämpligt vid t.ex. placering
av kartonger i ett mönster på pall.
Snabbföste med bajonett­fattning.
Över och underdel. För snabbt och
enkelt byte mellan olika sugfötter/
verktyg.
Sugfötter
Sugfoten är en av de viktigaste delarna
i en komplett lösning. Vaculex har ett stort
antal olika sugfötter som passar de flesta
typer av gods. Om en standardsugfot
inte skulle passa, kan vi alltid erbjuda
en kundanpassad lösning.
H-sugfot med 4 justerbara sug­
fötter och 2 justerbara tvärs­ok.
För stora plåtar, träskivor.
Finns i många varianter.
Oval sugfot med mjuk cellgum­mi­
list. I huvudsak för säckar men
Även för krympplastade objekt.
Finns i flera storlekar.
Rektangulär sugfot för kartonger,
plåtar, etc. Finns i många storlekar.
Rund sugfot med mjuk cell­gum­mi­
list för burkar, tunnor, stenar etc.
Finns i flera storlekar.
Bottensvivel för rotering av lasten
360° med manöverenheten i fast
position. T.ex. för placering av kartonger i ett mönster på pall.
Snabbfäste med bajonett­fattning.
Över och underdel. För snabbt
och enkelt byte mellan olika
sugfötter/verktyg.
Ledad, förlängd manöverenhet för
stora objekt, höga lyft, t.ex. högstapling av kartong/säck på pall.
Finns i olika längder.
Fast, förlängd manöverenhet för
stora objekt där det är svårt att nå
med en standardmanöverenhet.
Finns i olika längder.
Skyddsventil för säkra lyft med
t.ex. fasta verktyg (krok). Monteras
mellan lyftslang och vakuumhus.
Eliminerar omedelbart undertrycket
i lyft­slangen vid ofrivillig frigöring
av lasten.
Universalled. Monteras mellan lyftslangen och vakuumhuset. Håller
lyftslangen i vertikal position vid
snedbelastning.
Frigöringsventil för standardman­
överenhet. Underlättar frigöring av
lasten när stora sugfötter används,
t.ex. vid vertikala lyft.
Frigöringsventil för förlängd man­
överenhet. Underlättar frigöring av
lasten när stora sugfötter används,
t.ex. vid vertikala lyft.
Rektangulär sugfot. Lämplig för
kartonger, plåtar, etc.
Finns i många storlekar.
Oval sugfot med mjuk cellgummilist.
I huvudsak för säckar men även för
krympplastade objekt.
Olika storlekar.
Oksugfot med bälgkoppar på fast
ok. För bl.a. objekt med ojämna
ytor eller ytor med viss nivåskillnad.
Många varianter.
Vinkelled för t.ex. hantering av
plåtar från vertikalt till horisontellt
läge eller omvänt.
Skyddsventil för säkra lyft med t.ex.
fasta verktyg. Monteras mellan lyftslang och vakuumhus. Eliminerar
omedelbart undertrycket i lyftslangen vid ofrivillig frigöring av lasten.
Ledad förlängd manöverenhet.
Lämplig vid hantering av stora
objekt eller vid höga lyft, t.ex.
högstapling av kartong/säck
på pall. Finns i olika längder.
Fast förlängd manöverenhet för
stora objekt där det är svårt att
nå med en standard manöverenhet.
Finns i en mängd olika längder.
Frigöringsventil. Underlättar frigöring av lasten när stora sugfötter
används, t.ex. vid vertikala lyft.
Finns för såväl standard- som förlängd manöverenhet.
Kan du förutse risken för skador1
Sedan Vaculex startade verksamheten för snart
20 år sedan har vårt mål varit att tillverka de mest
ergonomiska, säkra och tillförlitliga vakuumlyftarna
i världen. Vi har fokuserat på två saker.
• Att minimera skador orsakade av vikter, dåliga
arbets­ställningar och höga arbetsfrekvenser.
• Att öka produktiviteten.
Vi har bland annat genomfört ett flertal analyser
på olika typer av lyft med hjälp av NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and Health – Michigan,
Ex 1. Från pall till bord med vridning
10 kg box, 1 lyft/timma = 14% får
skador inom 2 år.
15 kg box, 1 lyft/timma = 41% får
skador inom 2 år.
USA), en metod som analyserar olika lyft, vikter och
arbetsfrekvenser. Med hjälp av NIOSH kan vi enkelt
förutse var skador kommer att uppstå.
Till exempel kan man påvisa att så lätta laster som
10–15 kg, i normalt arbetstempo, kan ge allvarliga
förslitningsskador.
För detaljerad information om olika lyftanalyser,
kontakta din Vaculex-återförsäljare.
Ex 2. Kartonglyft från bord till
höjd med vridning
10 kg box, 1 lyft/timma = 25% får
skador inom 2 år.
15 kg box, 1 lyft/timma = 58% får
skador inom 2 år.
Vad står vi för1
Vaculex AB är en världsledande tillverkare
av lyfthjälpmedel byggda på vakuumteknik.
Vår målsättning är dels att underlätta ditt
arbete på ett rent fysiskt sätt – med betoning
på effektivitet, ergonomi och säkerhet.
Dels att med hjälp av vår kunskap, erfarenhet
och positiva inställning, göra det lättare för
dig – före, under och efter köpet.
www.vaculex.com