GIPSBOCK

GIPSBOCK
Du kan lita på att gipsbockarna
de bär upp den angivna
maxlasten och att de står
stadigt på underlaget. Här har
bockens fötter (rörändar) en
mycket viktig funktion eftersom
de ”greppar” i golvet. Sätt
därför aldrig ändavslutningar på
fötterna. När du inte använder
bockarna fälls de enkelt ihop
och tar på så sätt minimal
plats.
ed
En gipsbock m
tion
stark konstruk
h
som är lätt oc
nda!
enkel att anvä
»»
»»
»»
»»
»»
Gipsbock för hela gipspaket
Basmått 530 x 1120 mm
Max belastning 500 kg
Ihopfällbar
Svart epoxylackering för
bättre rostskydd
»»
Lätt och snabbt att flytta
gipslasten vid behov
»»
Minskar andelen obrukbara
gipsskivor
»»
Bättre ordning – mindre risk för
t.ex. snubbelolyckor
»»
Ergonomisk arbetshöjd
»»
Stark konstruktion som hopfälld
tar minimal plats
NÄR DU HAR MÅNGA
B
Tre bockar klarar ett helt gipspaket!
H
ART NR
710202
HÖJD (H)
670 mm
LÄNGD (B)
1120 mm
MAXLAST
500 kg
BREDD
1200 mm
VIKT
4,5 kg
»» Lagrings- och transportställ
som naturligtvis passar
EUR-pall
»» Rymmer 170 bockar
(1200 x 1200 x 2300 mm)
»» Totalvikt fullastad 800 kg
»» Art.nr: 710 210
Scando AB, Lancashirevägen 5c, 730 60 Ramnäs | Tel 021-10 37 00 | Fax 021-10 37 10 | www.scando.se