Energi vit - SmålandsVillan

SmålandsVillan Energi
www.bosch-home.se
2
Energi vit
Serie | 4
PIE 645B17E
stålram
Induktionshäll, 60 cm RamDesign
Komfort
– TouchSelect
Professionellt utrustad
– PowerBoostfunktion för alla kokzoner (dock
endast en åt gången)
– PowerManagement funktion, gör det möjligt att
reglera hällens maximala effekt
– QuickStart-funktion
– ReStart-funktion
Serie | 6
KSV 36AW41
Kan kombineras med: GSN36AW31
vit
Serie | 6
GSN 36AW31
vit
Kan kombineras med: KSF36PW30 / KSV36AW31 /
KSV36AW41
Kylskåp, 186 cm Vit
Frysskåp, 186 cm Vit
Förbrukning och prestanda
– Energiklass: A+++, 75 kWh/år
– Nettovolym total: 346 l
Förbrukning och prestanda
– Energiklass: A++, 234 kWh/år
– **** -frys: 237 l nettovolym
Design och komfort
– Elektronisk temperaturstyrning med
Design och komfort
TouchControl
– Elektronisk temperaturstyrning med
– FreshSense - jämn temperatur genom
TouchControl
intelligent sensorteknologi
– Akustiskt och optiskt varningssystem för
Specifikationer
– Dynamisk kylning med kylfläkt
driftstörning i frysen
induktionszoner
! "–# $4 %
& ' ( ) * + , - . / 0 1med
2 3 4 kokkärlsavkänning
z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J–KAkustiskt
L M N O P dörrlarm
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j–k lDörröppninsvinkel
m n o p q r s t u v w x90°,
y z { |inget
} ~ ¡ ¢avstånd
£ ¤ ¥ ¦ § ¨till
© ªvägg
«¬®¯°
–
2-stegs
restvärmeindikering
för
varje
kokzon
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
– Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg
krävs
–
Timer
med
avstängningsfunktion
per
kokzon
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
krävs
– Easy open ventil som underlättar öppnandet av
– Äggklocka
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
– LED-belysning - effektiv belysning med lång
dörren
– 17 effektlägen
hållbarhet
– LED-belysning - effektiv belysning med lång
– Vertikalt handtag aluminum
hållbarhet
Design
– Akustiskt dörrlarm
– Glaskeramik, utan dekor
Kyldel
– Superkyla med automatisk återställning
Frysdel
Säkerhet
– AirFresh filter- neutraliserar oönskad lukt
– NoFrost
– Barnsäkring
– HydroFresh-låda med fuktighetsreglering, håller
– Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
– Automatisk säkerhetsavstängning
frukt och grönt fräscha upp till 2 gånger längre
– Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
– Grönsakslåda på teleskopskenor
– Superinfrysning med återgångsautomatik
– 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 4
– FreshSense - jämn temperatur genom
Tekniska fakta
utdragbara
intelligent sensorteknologi
Anslutningseffekt (W): 7200
– 5 dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör-/
– 5 frysbackar med transparent front, varav 2
Mått i mm (H x B x D) (mm): 55 x 583 x 513
ostfack
BigBox
Nischmått i mm (H x B x D): 55 x 560 x 490
– FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som
– 2 infrysningsfack med transparent lucka
Anslutningskabelns längd (cm): 110
flaskhylla
– VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
– flyttbar IceTwister - lätt att fylla på och alltid is
Zoner / Plattor - storlek och effekt
tillgängligt - lätt att fylla på och alltid is
Teknisk information
tillgängligt
– Ställbara fötter framtill, hjul baktill
180 mm 180 mm 145 mm 210 mm
– Dörrhängning vänster, omhängbar
1.8 kW
1.8 kW
1.4 kW
2.2 kW
Teknisk information
– Ställbara fötter framtill, hjul baktill
Tekniska fakta
– Dörrhängning höger, omhängbar
Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650
Tekniska fakta
Buller (dB re 1 pW): 39
Anslutningseffekt (W): 90
Anslutningskabelns längd (cm): 230
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 42
Anslutningskabelns längd (cm): 230
3
Energi vit
Serie | 6
HBA 23B320S
vit
Serie | 6
HMT 84M624
vit
Inbyggnadsugn vit
Mikrovågsugn, vänsterhängd Vit
Ugnstyp / Ugnsfunktioner
– XXL-ugn 62 l, med GranitEmalj
– Energieffektivitet A
– 8 st ugnsfunktioner: över-/undervärme,
pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill,
stor variogrill, upptining, liten variogrill,
varmluft
– Temperaturintervall 50 - 270° C
Mikrotyp och värmefunktioner
– Ugnsvolym: 25 l
– Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
– Viktautomatik för 4 upptinings- och 3
tilllagningsprogram
– 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W,
90 W
Serie | 4
DWB 067A50
rostfritt stål
Väggmonterad fläktkåpa, 60 cm BoxDesign
Rostfritt stål
Användning / Effekt
– Energiklass: A+
– Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m3/h,
intensiv 680 m3/h
– Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13
vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1
pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
– 3 hastigheter och intensivläge
– Elektronisk styrning
Komfort
– Minnesfunktion (1 inställning)
Design
– Nedsänkbara vred, cylindervred
– Stor digital display som visar tillagningstid och
– Panel i glas
aktuellt klockslag
Design
– Elektronisk klocka
– För väggmontering
! "–# $Kan
% &extrautrustas
' ( ) * + , - . / 0 1med
2 3 4teleskoputdrag
z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j–k lBelysning:
m n o p q r s2t xu vLED
w x3
y zW{ | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
Design
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
– Invändig helglaslucka
–
Lättanvänd
manöverpanel
med
snabbval
och
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
POP-out vred
Komfort
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Komfort
– Luckan är vänsterhängd
– Metallfettfilter, kan maskindiskas
– Rengöringssytemet EcoClean Direkt på
– Installeras i ett 60 cm brett högskåp
– Easy mounting System - förenklar monteringen
bakpanel
av fläkten
– Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
Tekniska fakta
– Snabbstart, med automatisk återgång
Anslutningseffekt (W): 1450
Miljö och säkerhet
– Inbyggd kylfläkt
Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm):
– EcoSilence drive högprestandamotor med
208.0 x 328.0 x 369.0
dubbla fläkthjul
Miljö och Säkerhet
Mått i mm (H x B x D) (mm): 382 x 594 x 388
– Barnspärrför ugnsfunktioner
Nischmått i mm (H x B x D): 380 x 560 x 550
Installation och tillbehör
– Värmeskyddad ugnslucka 40º C, uppmätt vid
Anslutningskabelns längd (cm): 130
– För frånluft eller kolfilterdrift
180º C över- /undervärme, efter 1 timme,
– Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller
mätpunkt mitt på ugnsluckan
CleanAir filter användas. Kan köpas som extra
tilbehör.
Tekniska fakta
– Kallrasskydd ingår
Anslutningseffekt (W): 3380
Mått i mm (H x B x D) (mm): 595 x 595 x 515
Tekniska fakta
Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
Anslutningseffekt (W): 136
Anslutningskabelns längd (cm): 95
Mått i mm (H x B x D) (mm):
628-954/628-1064 x 600 x 500
Anslutningskabelns längd (cm): 130
4
Energi rf
Serie | 4
stålram
PIE 645B17E
Induktionshäll, 60 cm RamDesign
Komfort
– TouchSelect
Serie | 6
KSV 36AI41
EasyClean
Kan kombineras med: GSN36AI31
Serie | 6
GSN 36AI31
EasyClean
Kan kombineras med: KSF36PI30 / KSV36AI31 /
KSV36AI41
Kylskåp, 186 cm Rostfritt stål med EasyClean
Frysskåp, 186 cm Rostfritt stål med EasyClean
Professionellt utrustad
– PowerBoostfunktion för alla kokzoner (dock
endast en åt gången)
– PowerManagement funktion, gör det möjligt att
reglera hällens maximala effekt
– QuickStart-funktion
– ReStart-funktion
Förbrukning och prestanda
– Energiklass: A+++, 75 kWh/år
– Nettovolym total: 346 l
Säkerhet
– Barnsäkring
– Automatisk säkerhetsavstängning
Kyldel
– Superkyla med automatisk återställning
– AirFresh filter- neutraliserar oönskad lukt
– HydroFresh-låda med fuktighetsreglering, håller
frukt och grönt fräscha upp till 2 gånger längre
– Grönsakslåda på teleskopskenor
– 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 4
utdragbara
– 5 dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör-/
ostfack
– FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som
flaskhylla
Förbrukning och prestanda
– Energiklass: A++, 234 kWh/år
– **** -frys: 237 l nettovolym
Design och komfort
– Dörr i rostfritt stål med EasyClean, sidor i KromDesign och komfort
inox-metallic
– Elektronisk temperaturstyrning med
– Elektronisk temperaturstyrning med
TouchControl
TouchControl
– FreshSense - jämn temperatur genom
Specifikationer
– FreshSense - jämn temperatur genom
intelligent sensorteknologi
induktionszoner
! "–# $4 %
& ' ( ) * + , - . / 0 1med
2 3 4 kokkärlsavkänning
z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J Kintelligent
L M N O P Qsensorteknologi
R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j–k lAkustiskt
m n o p q roch
s t uoptiskt
v w x y zvarningssystem
{ | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨för
©ª«¬®¯°
–
2-stegs
restvärmeindikering
för
varje
kokzon
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
– Dynamisk kylning med kylfläkt
driftstörning i frysen
–
Timer
med
avstängningsfunktion
per
kokzon
!"#$%&'()*+,-./01234z:;<=>[email protected][\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
– Akustiskt dörrlarm
– Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg
– Äggklocka
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
– Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg
krävs
– 17 effektlägen
krävs
– Easy open ventil som underlättar öppnandet av
– LED-belysning - effektiv belysning med lång
dörren
Design
hållbarhet
– LED-belysning - effektiv belysning med lång
– Glaskeramik, utan dekor
– Vertikalt handtag aluminum
hållbarhet
– Akustiskt dörrlarm
Tekniska fakta
Anslutningseffekt (W): 7200
Mått i mm (H x B x D) (mm): 55 x 583 x 513
Nischmått i mm (H x B x D): 55 x 560 x 490
Anslutningskabelns längd (cm): 110
Zoner / Plattor - storlek och effekt
180 mm
1.8 kW
180 mm
1.8 kW
145 mm
1.4 kW
210 mm
2.2 kW
Teknisk information
– Ställbara fötter framtill, hjul baktill
– Dörrhängning vänster, omhängbar
Tekniska fakta
Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 39
Anslutningskabelns längd (cm): 230
Frysdel
– NoFrost
– Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
– Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
– Superinfrysning med återgångsautomatik
– 5 frysbackar med transparent front, varav 2
BigBox
– 2 infrysningsfack med transparent lucka
– VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
– flyttbar IceTwister - lätt att fylla på och alltid is
tillgängligt - lätt att fylla på och alltid is
tillgängligt
Teknisk information
– Ställbara fötter framtill, hjul baktill
– Dörrhängning höger, omhängbar
Tekniska fakta
Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D) (mm): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 42
Anslutningskabelns längd (cm): 230
5
Energi rf
Serie | 8
HBG 633CS1S
rostfritt stål
Serie | 8
BFL 634GS1
rostfritt stål
Inbyggnadsugn rostfritt stål
Mikrovågsugn för inbyggnad Rostfritt stål
Ugnstyp / Ugnsfunktioner
– Ugnsvolym: 71 l
– Energieffektivitet A+
– 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco,
över-/undervärme, över-/undervärme eco,
varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge,
separat undervärme, upptining
– Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
– Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag,
visar aktuell ugnstemperatur,
uppvärmningskontroll, sabbatläge
– Stektermometer
Mikrotyp och värmefunktioner
– Ugnsvolym: 21 l
– Keramisk botten med en roterande antenn
undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
– Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
– Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
– Flexibel matlagningshjälp med bak- och
matlagningsprogram
– Antal automatikprogram: 7 st
– 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
900 W) med Inverter
Serie | 4
DWB 067A50
rostfritt stål
Väggmonterad fläktkåpa, 60 cm BoxDesign
Rostfritt stål
Användning / Effekt
– Energiklass: A+
– Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m3/h,
intensiv 680 m3/h
– Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13
vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1
pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
– 3 hastigheter och intensivläge
– Elektronisk styrning
Design
Design
– För väggmontering
! "Design
# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 z : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J–KTFT-display
LMNOPQR
STU
V W X Yoch
Z [ \touch
] ^ _ control
` a b c d e f g h i j–k lBelysning:
m n o p q r s2t xu vLED
w x3
y zW{ | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °
med
klartext
– TFT-display med klartext och touch control
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
– Upplyst ControlRing, TouchControl
! "–# $ControlRing
% & ' ( ) * + , -- .smart
/ 0 1 2och
3 4 zenkel
: ; < = styrning
> ? @ A B med
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
Komfort
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
kontrollring
Komfort
– Metallfettfilter, kan maskindiskas
– Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt
– LED-belysning
– Easy mounting System - förenklar monteringen
öppnande - SoftOpen
– Övriga säkerhetsfunktioner: startav fläkten
– Elektronisk klocka
/stopptangent
– Kavitet i antrasitemalj
– Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
– Kan kompletteras med teleskopskenor som
Miljö och säkerhet
finns som tillbehör
– EcoSilence drive högprestandamotor med
– Invändig helglaslucka
Tekniska fakta
dubbla fläkthjul
Komfort
– Rengöringssytemet EcoClean Direkt på
bakpanel
– Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som
kan stängas av
– Snabbstart, med automatisk återgång
– Inbyggd kylfläkt
Miljö och Säkerhet
– Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärrför
ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn,
restvärmeindikering, start- /stopptangent,
luckströmbrytare
– Värmeskyddad ugnslucka 40º C, uppmätt vid
180º C över- /undervärme, efter 1 timme,
mätpunkt mitt på ugnsluckan
Tekniska fakta
Anslutningseffekt (W): 3650
Mått i mm (H x B x D) (mm): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D): 585 x 560 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 120
Anslutningseffekt (W): 1220
Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm):
220 x 350 x 270
Mått i mm (H x B x D) (mm): 382 x 594 x 318
Nischmått i mm (H x B x D):
362-382 x 560-568 x 300
Anslutningskabelns längd (cm): 150
Installation och tillbehör
– För frånluft eller kolfilterdrift
– Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller
CleanAir filter användas. Kan köpas som extra
tilbehör.
– Kallrasskydd ingår
Tekniska fakta
Anslutningseffekt (W): 136
Mått i mm (H x B x D) (mm):
628-954/628-1064 x 600 x 500
Anslutningskabelns längd (cm): 130
6
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Bosch Home Appliances
Box 503
169 29 Solna
08-734 12 00
e-post: [email protected]
www.bosch-home.se
Reservation för ev. tryckfel. Rätt till av tekniska specifikationer och sortiment förbehålles.
Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.