Höstprogram 2015

Östertälje
Södertälje
HÖSTPROGRAMMET 2015
Hej, och god sensommar! Vi i styrelsen hoppas att ni har en bra sommar, trots eller
tack vare vädret.
Vi har satt ihop ett program som vi hoppas skall locka er. Månadsmöten äger som
vanligt rum på tisdagar kl. 14, på Igelsta gård. Därutöver blir det pubaftnar (som regel
med bilder från det gamla Södertälje), ett par studiebesök och en resa (för dessa
behövs föranmälan). Hjärtligt välkomna allesammans!
8 sept.
Kl. 14
Månadsmöte Igelsta Gård
Kristina Selerup berättar om vad Södertälje kommun gör för oss
seniorer. Kristina är enhetschef vid kommunens social- och äldrekontor.
30 sep.
Kl. 18
Pubafton Jägmästaren
6 okt.
Kl. 14
Månadsmöte Igelsta Gård
Marita Takala och Bertil Pettersson berättar med ord och bilder om
SECOND HAND TILL HJÄLPs verksamhet och olika projekt.
14 okt.
Kl. 14
Studiebesök Nya Polishuset
Kriminalinspektör Johan Allard visar oss runt, och vi bjuds på kaffe med
bröd. Samling vid polishuset kl. 13.45. Föranmälan till Paul Deneberg
eller Kristina Stenborg senast 12 okt.
20-22 okt. Resa Kultur & Arkitektur i Riga
Resa med Tallink Silja Line till Riga. Buss i Riga med svensktalande
guide för en 2-timmars sightseeing. Eftermiddagen fri för egna strövtåg i
Gamla Stan. Riga är känd för Jugend-arkitekturen (Art Nouveau), ingen
annan stad i världen har bevarat så många fantastiska hus i denna stil.
Resan börjar i Värtahamnen 20 okt. kl. 17.00 och slutar på samma
plats 22 okt. kl. 10.30. I resans pris, 1.130 kr., ingår mat och del i insides
dubbelhytt. Enkelhytt och/eller utsideshytt kan fås till begränsad
merkostnad. Bindande föranmälan till Kristina Stenborg senast 16 sep.
27 okt.
Pubafton Jägmästaren
Kl. 18
3 nov.
Kl. 14
18 nov.
Kl. 13
Månadsmöte Igelsta Gård
”I ordning”. Nina Strandberg är ordningskonsulent och tipsar om hur vi
minskar pappershögarna, får bättre rutiner i vardagslivet och, i princip,
tar kontroll över tillvaron.
Studiebesök Almgrens Sidenväveri i Stockholm
Almgrens är det enda sidenväveri som finns kvar i norra
Europa, unikt med sina140 år gamla maskiner som fortfarande är i bruk.
Möjlighet finns till samåkning med pendeltåg från Östertälje station.
Föranmälan till Kristina Stenborg senast 14 nov.
24 nov.
Kl. 18
Pubafton Jägmästaren
8 dec.
Kl. 14
Månadsmöte Igelsta Gård
”Friska glada fötter”. Fotterapeuten Anneli Carpel Wredenberg älskar
fötter. Hon visar sköna fotvänliga skor samt berättar om medicinsk
fotvård och om hur vi pysslar om våra fötter till vardags.
Preliminärt för 2016:
27 jan.
Kl. 18
Pubafton Jägmästaren
23 feb.
Årsmöte 2016 Igelsta gård
Ytterligare information om våra arrangemang lämnas vid månadsmötena, på vår
hemsida (se nedan), per e-post och under ”Föreningsnytt” i Länstidningen.
Synpunkter på vår verksamhet och vårt program är alltid välkomna. Lämna dem
gärna till någon i styrelsen, muntligen eller per e-post (se nedan).
Onsdagspromenader
Varje onsdag kl. 10 promenerar vi med Annika Jernå på motionsspåret med eller utan
stavar. Samling vid idrottsplatsen vid Vittraskolan (f.d. Östertäljeskolan). Har ni frågor
så ring Annika på tel. 550 132 25.
Hemsidan
Vår hemsida nås via SPF:s centrala hemsida, www.spf.se. Skriv Östertälje i rutan
uppe till höger och klicka på ”Besök”. Titta gärna också på vår grannförening
Pershagens program, genom att istället skriva Pershagen i rutan. Vi är välkomna att i
mån av plats delta i de flesta av deras arrangemang.
Styrelse och vissa funktionärer
Kjell Jonasson, ordf.
tel. 073-614 48 52 [email protected]
Arvid Lundbäck, v. ordf.
tel. 550 180 11
[email protected]
Ulla Kummel Blom, sekr.
tel. 073-650 90 15 [email protected]
Barbro Svensson, kassör
tel. 550 856 12
[email protected]
Paul Deneberg
tel. 550 37297
[email protected]
-----Kristina Stenborg, reseombud tel. 550 35565
[email protected]
Erik Stenborg, medlemssekr. tel. 550 35565
[email protected]
Övrigt
För att vårt medlemsregister skall kunna hållas aktuellt är det viktigt att ni snarast
meddelar ändringar av post- eller e-post-adress eller telefonnummer, till vår
medlemssekreterare Erik Stenborg och helst per e-post (se ovan).